Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 570 din 10 noiembrie 1956  pentru repartizarea beneficiilor si varsarea la buget a cotelor-parti din beneficii ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 570 din 10 noiembrie 1956 pentru repartizarea beneficiilor si varsarea la buget a cotelor-parti din beneficii ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 29 din 10 noiembrie 1956
Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Beneficiile planificate şi beneficiile peste plan ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat se repartizeazã şi se vãrsa în conformitate cu dispoziţiile prezentului decret.
ART. 2
Beneficiile planificate sînt cele prevãzute în balantele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, aprobate de organele în drept.
Beneficiile şi cotele-pãrţi din beneficii stabilite prin buget pe ministere, instituţii centrale şi pe sfaturile populare pentru secţiile lor se defalca pe direcţii generale, trusturi şi întreprinderi, de cãtre organul imediat superior care aproba balantele de venituri şi cheltuieli ale acestora.
Pînã la aprobarea balantelor de venituri şi cheltuieli cotele-pãrţi din beneficii de vãrsat la buget se stabilesc în mod provizoriu de cãtre ministere, instituţii centrale, direcţii generale şi secţiuni ale sfaturilor populare, pe trimestre, pe baza sarcinii de plan data fiecãrei întreprinderi.
ART. 3
Beneficiile peste plan sînt cele realizate de întreprinderile şi organizaţiile economice prin depãşirea planurilor de producţie sau desfacere, cum şi prin reducerea preţului de cost planificat sau a cheltuielilor de circulaţie, ca urmare a efortului propriu al întreprinderilor şi organizaţiilor economice.
ART. 4
Plãtitori ai cotelor-pãrţi din beneficii sînt întreprinderile şi organizaţiile economice de stat.
Ministerul Finanţelor, de acord cu ministerele, poate autoriza direcţiile generale ca plãtitori ai cotelor-pãrţi din beneficii.
ART. 5
Decontarea vãrsãmintelor din beneficii se face, pe baza darilor de seama contabile, de cãtre:
- întreprinderile şi organizaţiile economice care sînt plãtitori independenţi;
- direcţiile generale, în cazul cînd acestea sînt autorizate sa verse beneficiile conform art. 4, alin. 2.

CAP. 2
Repartizarea beneficiilor şi vãrsarea cotelor-pãrţi din beneficii

ART. 6
Beneficiile planificate ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat se repartizeazã pentru:
a) formarea fondului directorului*);
b) finanţarea creşterii mijloacelor circulante;
c) finanţarea investiţiilor;
d) buget - cota-parte din beneficiu care nu poate fi mai mica decît 10% din beneficiul planificat.
Direcţiile generale folosesc beneficiile planificate ale întreprinderilor în subordine pentru redistribuire în scopurile arãtate la lit. a-c de mai sus, cum şi pentru acoperirea pierderilor planificate.

-----------------
*) Actualmente, fondul întreprinderii, potrivit H.C.M. nr. 349 din 9 martie 1957 .

ART. 7
Cotele pãrţi din beneficiile planificate datorate bugetului se vãrsa la Banca de Stat în contul bugetului republican sau în contul bugetului local respectiv, dupã apartenenţa întreprinderilor sau organizaţiilor economice.
Beneficiile planificate a fi redistribuite în cadrul direcţiilor generale (trusturilor) se vãrsa de cãtre întreprinderi sau organizaţii economice la bãncile la care direcţiile generale (trusturile) îşi au conturile deschise.
Beneficiile planificate a fi folosite pentru finanţarea investiţiilor se vãrsa la bãncile prin care se face finanţarea acestora.
ART. 8
Cotele-pãrţi din beneficiile planificate se vãrsa la buget în prima luna a trimestrului, în proporţie de 30% din suma planificata pe trimestrul respectiv şi în proporţie de 35% în fiecare din celelalte doua luni ale trimestrului.
Vãrsãmintele cotelor-pãrţi din beneficii se fac în doua rate egale - la 15 şi 27 - ale fiecãrei luni.
Vãrsãmintele din beneficii pentru finanţarea investiţiilor se fac în proportiile şi la termenele stabilite prin instrucţiunile Ministerului Finanţelor.
ART. 9
Vãrsãmintele din beneficii efectuate în condiţiile art. 7 şi 8 de mai sus se recalculeazã pe baza darilor de seama contabile trimestriale şi anuale, cel mai tirziu în termen de 15 zile de la data stabilitã pentru încheierea acestora.
Vãrsãmintele la direcţia generalã, destinate redistribuirii se recalculeazã numai în cazul cînd aceasta este plãtitoare de beneficii.
La sfîrşitul anului nu se fac recalculari cu bãncile pentru finanţarea investiţiilor, ci numai cu bugetul.
ART. 10
Beneficiile realizate peste plan, determinate conform art. 3 de mai sus, se repartizeazã provizoriu în primele trei trimestre ale anului, de cãtre întreprinderile şi organizaţiile economice de stat de interes general, mai întîi pentru fondul directorului, în condiţiile stabilite prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, iar ceea ce mai rãmîne, pentru urmãtoarele scopuri:
- 25% se vãrsa la buget pe baza darilor de seama contabile trimestriale;
- 50% se vãrsa la dispoziţia ministerului sau instituţiei centrale pentru formarea fondului de ajutor financiar temporar şi
- 25% rãmîne la dispoziţia întreprinderii pînã la sfîrşitul anului, cînd se vãrsa la buget pe baza dãrii de seama contabile anuale.
Beneficiile peste plan ale direcţiilor generale, în cazul cînd acestea sînt plãtitori de beneficii, dupã ce s-au calculat retinerile pentru fiecare întreprindere a sumelor cuvenite din beneficiul peste plan, pentru fondul directorului, cota de 25% lãsatã la dispoziţia întreprinderii, cum şi cota de 50% pentru fondul de ajutor financiar temporar la dispoziţia ministerului sau instituţiei centrale, se repartizeazã provizoriu în primele trei trimestre:
- 50% se vãrsa la buget pe baza darilor de seama contabile trimestriale;
- 50% rãmîne la dispoziţia direcţiei generale, pentru fondul de ajutor financiar temporar.
Vãrsãmintele provizorii din beneficiile peste plan se efectueazã în termen de 15 zile de la data stabilitã pentru încheierea darilor de seama contabile.
Beneficiile peste plan se stabilesc definitiv pe baza darilor de seama contabile anuale.
La sfîrşitul anului, beneficiile peste plan - dupã reţinerea sumelor cuvenite din acestea fondului directorului - se vãrsa la buget, pînã la 1 martie al anului urmãtor.
ART. 11
Beneficiile realizate peste plan de întreprinderile şi organizaţiile economice de interes local, dupã reţinerea sumelor cuvenite fondului directorului, se repartizeazã, pe baza dãrii de seama contabile trimestriale, astfel:
- 75% se vãrsa la bugetul local respectiv
- 25% se lasa la dispoziţia întreprinderii sau organizaţiei economice respective pînã la sfîrşitul anului, cînd se vãrsa la bugetul local pe baza dãrii de seama contabile anuale, în termenul stabilit.

CAP. 3
Repartizari speciale din beneficii

ART. 12
Beneficiile planificate ale întreprinderilor şi organizaţiilor de industrie localã, rãmase dupã repartizarea sumelor pentru scopurile prevãzute la art. 6, lit. a-c, se defalca şi se vãrsa:
- 25% la Banca de Stat, la dispoziţia întreprinderii respective pentru dezvoltarea activitãţii acesteia;
- 40% la bugetul local respectiv pentru fondul regional de dezvoltare a industriei locale;
- 35% la bugetul local respectiv pentru investiţii necentralizate destinate acţiunilor social-culturale, edilitare şi de locuinţe.
În caz de necesitate, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, consultind comitetul executiv al sfatului popular raional, pot dispune folosirea şi pe regiuni a sumelor din cota de 35% pentru acţiuni social-culturale, edilitare şi de locuinţe.
Pentru întreprinderile de industrie localã ale Sfatului Popular al Capitalei, cotele prevãzute mai sus sînt urmãtoarele:
- 25% la Banca de Stat, la dispoziţia întreprinderii respective, pentru dezvoltarea acesteia;
- 30% la bugetul sfatului popular, pentru fondul orasenesc de dezvoltare a industriei locale;
- 45% la bugetul sfatului popular, pentru investiţii necentralizate destinate acţiunilor social-culturale, edilitare şi de locuinţe.
Beneficiile realizate peste plan de întreprinderile şi organizaţiile de industrie localã, dupã reţinerea sumelor cuvenite fondului directorului, se repartizeazã şi se vãrsa în proportiile şi cu destinatiile prevãzute la prezentul articol.
Sumele rãmase nefolosite la sfîrşitul anului din cota de 25% la dispoziţia întreprinderii, din cota virata la fondul regional (orasenesc) de dezvoltare a industriei locale şi aflatã în contul deschis la Banca de Stat, ca şi cele din cota pentru investiţii social-culturale, edilitare şi de locuinţe, se reporteazã în anul urmãtor, pentru a fi folosite în continuare cu aceeaşi destinaţie.
Termenele de vãrsare şi recalculare sînt cele prevãzute la art. 8, 9 şi 10 de mai sus.
ART. 13
Întreprinderile industriale de interes local, precum şi secţiile înfiinţate pe lîngã întreprinderile de interes local, care prelucreaza materii prime din resurse locale şi deşeuri, precum şi materii prime şi materiale din fondul centralizat a cãror valoare sa nu depãşeascã 25% din valoarea întregii materii prime necesare pentru fabricarea mãrfii respective, în mãrfuri de larg consum sau materiale de construcţii, sînt scutite timp de 2 ani de la înfiinţarea lor de a vãrsa cote-pãrţi din beneficii la bugetele locale respective.
Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, sînt autorizate de a scuti de vãrsarea la buget a cotelor-pãrţi de beneficii, pe timp de cel mult doi ani de la înfiinţare, şi întreprinderile prestatoare de servicii cãtre populaţie, nou înfiinţate.
Sumele reprezentind aceste beneficii se vãrsa la Banca de Stat la dispoziţia întreprinderii, pentru propria ei dezvoltare.
ART. 14
Beneficiile întreprinderilor de locuinţe şi localuri se vãrsa la termenele prevãzute la art. 8, 9 şi 10 de mai sus, la bugetul sfatului popular respectiv, pentru a fi folosite la repararea clãdirilor aflate în administrarea acestor întreprinderi.
Beneficiile întreprinderilor de hoteluri din cadrul sfaturilor populare, dupã defalcarea sumelor repartizate conform art. 6 lit. a-c şi a cotei minime de 10% la buget, rãmîn la dispoziţia întreprinderii, pentru reparaţii şi completarea inventarului, necuprinse în cheltuielile de exploatare.
ART. 15
Beneficiile planificate ale întreprinderilor şi organizaţiilor comunale, rãmase dupã repartizarea sumelor pentru scopurile prevãzute la art. 6 lit. a-c, se vãrsa:
- 25% la bugetul regional pentru fondul regional de dezvoltare a întreprinderilor comunale;
- 75% la bugetul oraşului în cadrul cãruia funcţioneazã întreprinderea comunalã, spre a fi folosit pentru dezvoltarea întreprinderii şi serviciilor comunale.
ART. 16
Beneficiile planificate ale organizaţiilor comerciale locale, rãmase dupã repartizarea sumelor pentru scopurile prevãzute la art. 6 lit. a-c şi a cotei de 10% la buget, se defalca astfel:
- o cota de 5% la organizaţiile comerciale din cadrul regiunilor şi 3% la organizaţiile comerciale din Capitala, care se va vira la Banca de Stat într-un cont special al sectiei comerciale regionale, respectiv al sectiei comerciale a Capitalei pentru amenajarea şi dezvoltarea reţelei comerciale locale, aprobate de comitetul executiv al sfatului popular;
- restul, împreunã cu cota de 10%, se vãrsa la bugetul local.
Beneficiile peste plan realizate de întreprinderile şi organizaţiile comerciale, dupã reţinerea fondului directorului, se repartizeazã astfel:
- 30% rãmîne la întreprinderea comercialã respectiva, pentru propria ei dezvoltare;
- 70% se vãrsa la dispoziţia Ministerului Comerţului Interior, pentru întreprinderile comerciale de interes republican şi la dispoziţia sfaturilor populare regionale, respectiv a Sfatului Popular al Capitalei pentru întreprinderile comerciale de interes local, spre a fi folosite la amenajãri şi dezvoltarea reţelei comerciale şi de depozite.
ART. 17
Beneficiile realizate de întreprinderile bancare se repartizeazã potrivit statutelor lor aprobate prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri.
Cotele de beneficii cuvenite bugetului se vãrsa de cãtre acestea trimestrial, în cel mult 30 de zile de la expirarea trimestrului pe baza darilor de seama trimestriale şi anuale.
ART. 18
Suma ce reprezintã diferenţa între venituri şi cheltuieli la Administraţia Asigurãrilor de Stat - ADAS - dupã scãderea cotei de 15% calculatã asupra primelor realizate din asigurãrile obligatorii agricole şi ale clãdirilor urbane, care se vãrsa la bugetele locale pentru combaterea incendiilor şi mortalitatii animalelor*), se repartizeazã astfel:
- 70% se vãrsa la bugetul republican, în proportiile şi la termenele prevãzute de art. 8 din prezentul decret;
- 30% se retine pentru constituirea fondurilor ADAS potrivit prevederilor statutare.
Recalcularea vãrsãmintelor fãcute potrivit planului se face pe baza darilor de seama contabile, în conformitate cu art. 9 şi ţinînd seama de repartizarile prevãzute de prezentul articol.

------------------
*) Decretul nr. 366 privind finanţarea acţiunilor de prevenire şi combatere a incendiilor şi epizootiilor din 12 septembrie 1953.

ART. 19
Întreprinderile de posta şi telecomunicaţii, care se finanţeazã pe baza de planuri de cheltuieli, vãrsa la buget, prin Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, diferenţa între veniturile realizate şi cheltuielile planificate dupã scãderea sumelor repartizate pentru formarea fondului directorului, acoperirea creşterii mijloacelor circulante şi a investiţiilor.
Vãrsãmintele la buget şi la Banca de Investiţii se fac pînã la data de 20 a lunii urmãtoare, iar la sfîrşitul fiecãrui trimestru şi anual, se recalculeazã în funcţie de realizari, pe baza darilor de seama contabile, în termenul prevãzut de art. 9.
ART. 20
Beneficiile planificate şi cele realizate peste plan ale gospodariilor agricole de stat, indrumate de Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat, cum şi cele ale întreprinderilor agricole aparţinînd de sfaturile populare, se repartizeazã în conformitate cu normele stabilite prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri.
ART. 21
Beneficiile realizate de întreprinderile industriale prin secţiile care transforma rãmãşiţele de producţie în mãrfuri de larg consum rãmîn în întregime la dispoziţia întreprinderii şi se folosesc:
a) 75% pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi aspectului exterior al mãrfurilor de larg consum fabricate, cum şi pentru introducerea micii mecanizari şi a tehnicii noi;
b) 25% pentru nevoile social-culturale şi pentru premierea salariaţilor întreprinderii.
Din cota de 70% prevãzutã la litera a de mai sus, ministerele şi instituţiile centrale pot dispune sa se verse la dispoziţia lor o suma pînã la cel mult 1/3, pentru a fi folositã la crearea de noi secţii, la alte întreprinderi, pentru prelucrarea rãmãşiţelor de producţie, precum şi pentru scopurile prevãzute la lit. a, de mai sus.
ART. 22
Beneficiile planificate şi cele realizate peste plan ale gospodariilor anexe se repartizeazã în conformitate cu normele stabilite prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri.

CAP. 4
Formarea şi folosirea fondurilor de ajutor financiar temporar

ART. 23
Ministerele şi instituţiile centrale pot sa-şi constituie la dispoziţia lor fonduri pentru acordarea de ajutor financiar temporar întreprinderilor şi organizaţiilor economice, din urmãtoarele mijloace:
a) din cota de 50% din beneficiile peste plan, conform art. 10 din prezentul decret;
b) dintr-o cota pînã la 10% din creşterea anuala şi trimestriala a mijloacelor circulante fãrã a depãşi însã 3% din normativul mijloacelor circulante proprii pe minister.
Asemenea fonduri pentru acordarea de ajutor financiar temporar vor putea fi constituite şi la dispoziţia direcţiilor generale dintr-o cota pînã la 10% din normativele mijloacelor circulante proprii ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice subordonate, cum şi din cota de 50% din beneficiile peste plan rãmasã la dispoziţia direcţiei generale conform art. 10 din prezentul decret.
Ajutoarele financiare temporare din mijloacele prevãzute mai sus se vor putea acorda întreprinderilor şi organizaţiilor economice la care se constata necesitatea acestor ajutoare. Termenul de rambursare a sumelor primite ca ajutor financiar temporar nu va putea depãşi 9 luni.
Direcţiile generale din ministere pot utiliza mijloacele circulante proprii temporar disponibile ale unei întreprinderi, pentru alta întreprindere, dar numai pentru un termen ce nu poate depãşi 30 zile şi cu obligaţia rambursarii cãtre întreprinderea de la care s-a luat acest disponibil.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 24
Beneficiile peste plan cuvenite bugetului, stabilite pe baza dãrii de seama contabile anuale, cu excepţia celor vãrsate la buget în cursul anului, pot fi folosite pe baza autorizãrii Consiliului de Miniştri pentru întreprinderile de interes republican sau, cu aprobarea comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al Sfatului Popular al Capitalei, pentru întreprinderile de interes local, la acoperirea golurilor de mijloace circulante.
Prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri se va putea stabili folosirea şi a altor fonduri disponibile aflate la sfîrşitul anului la dispoziţia ministerelor, instituţiilor centrale, direcţiilor generale, sfaturilor populare şi întreprinderilor, pentru acoperirea golurilor de mijloace circulante.
Acoperirea golurilor de mijloace circulante ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de interes local se face cu aprobarea comitetelor executive ale sfaturilor populare.
ART. 25
Organizaţiile de construcţii-montaje, întreprinderile de comerţ exterior şi gospodãriile agricole de stat vãrsa la buget cotele-pãrţi din beneficii trimestrial, pe baza darilor de seama contabile, în termenele prevãzute de art. 9.
ART. 26
Nevãrsarea la buget a cotelor pãrţi din beneficii la termenele prevãzute în prezentul decret atrage o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de intirziere.
Organele financiare au dreptul de a cere bãncilor la care plãtitorii de cote-pãrţi din beneficii au conturi deschise sa vireze sumele datorate împreunã cu majorãrile legale, din contul lor, în contul bugetelor respective,
Dreptul de a cere virãrile prevãzute la alineatul precedent îl au şi bãncile finanţatoare pentru investiţii, precum şi organele tutelare ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice, pentru cotele-pãrţi din beneficii ce li se cuvin, potrivit prezentului decret.
ART. 27
Cotele şi repartizarea beneficiilor reglementate prin prezentul decret se pot modifica la începutul fiecãrui an, prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri*), iar termenele de plata de cãtre Ministerul Finanţelor.
De asemenea, Ministerul Finanţelor poate aproba ca recalcularea cotelor-pãrţi din beneficii sa se facã şi lunar.

--------------
*) Pentru anul 1957, a intervenit H.C.M. nr. 350 din 9 martie 1957 , privind repartizarea beneficiilor peste plan ale întreprinderilor industriale de interes republican al carei text îl reproducem mai jos.
1. Beneficiile peste plan determinate în condiţiile art. 3 din Decretul nr. 570/1956, ce vor fi realizate de întreprinderile industriale de interes republican în cursul anului 1957, dupã deducerea sumelor prelevate la fondul întreprinderii, potrivit Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 349/1957 pentru formarea şi folosirea fondului întreprinderii, se repartizeazã astfel:
- 50% se vãrsa la dispoziţia ministerului sau instituţiei centrale pentru fondul de ajutor financiar temporar prevãzut de art. 23 din Decretul nr. 570/1956, cu excepţia întreprinderilor industriale de interes republican din raza Capitalei Republicii Populare Romane, care vãrsa la acest fond 75%;
- 50% se vãrsa la bugetul sfatului popular al regiunii pe teritoriul cãreia se afla sediul întreprinderii, cu excepţia întreprinderilor situate în oraşele de subordonare regionala, care vãrsa aceasta cota la bugetul oraşului respectiv. Întreprinderile industriale de interes republican cu sediul în Capitala Republicii Populare Romane vor vãrsa la bugetul sfatului popular al raionului în raza cãruia se afla întreprinderea o cota de 25%.
2. Sumele cuvenite sfaturilor populare conform art. 1 de mai sus se vãrsa în cursul anului în mod provizoriu, sub forma de avans, în proporţie de 50%, pe baza darilor de seama contabile trimestriale.
Diferenţa pînã la cota integrala cuvenitã sfaturilor populare se vãrsa pe baza rezultatelor definitive stabilite prin dãrile de seama contabile anuale, în termen de cel mult 15 zile de la aprobarea acestora.
3. Comitetele executive ale sfaturilor populare vor putea folosi sumele provenite din beneficiile peste plan ale întreprinderilor prevãzute la art. 1 de mai sus, pentru acţiuni de gospodãrie comunalã şi pentru construcţii edilitare şi de locuinţe.
La repartizarea sumelor, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor da prioritate lucrãrilor din oraşele de subordonare raionala sau din raioanele pe teritoriul cãrora se afla întreprinderile care au realizat beneficiile peste plan.

ART. 28
Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiunile de aplicare a acestui decret, pînã la 1 decembrie 1956.
ART. 29
Prezentul decret intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 1957.
Recalcularile beneficiilor pe baza darilor de seama contabile la 31 decembrie 1956 se vor face potrivit normelor prevãzute în prezentul decret.
Dispoziţiile Decretului nr. 445/1953 *), precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret.

--------------
*) Problema varsarii cotelor de beneficii la buget de cãtre întreprinderile şi organizaţiile economice de stat a fost reglementatã prin urmãtoarele decrete care s-au înlocuit succesiv:
- Decretul nr. 347 din 29 noiembrie 1948 (primul decret în aceasta materie apãrut dupã nationalizarea principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948).
- Decretul nr. 34 din 10 februarie 1949 ;
- Decretul nr. 29 din 1 februarie 1950 ;
- Decretul nr. 36 din 12 martie 1951 ;
- Decretul nr. 445 din 31 octombrie 1953 ;
- Decretul nr. 570 din 10 noiembrie 1956 (azi în vigoare).

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016