Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 568 din 10 iulie 1968  pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Italiana    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 568 din 10 iulie 1968 pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Italiana

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 10 iulie 1968
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia consularã dintre Republica Socialistã România şi Republica Italiana, încheiatã la Bucureşti la 8 august 1967.


EXPUNERE DE MOTIVE
la Decretul nr. 568/1968 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Italiana

La 8 august 1967, cu ocazia vizitei în ţara noastrã a ministrului afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, a fost semnatã Convenţia consularã dintre Republica Socialistã România şi Republica Italiana.
Încheierea acestei convenţii se înscrie pe linia politicii externe a Republicii Socialiste România de promovare a relaţiilor cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socialã.
Convenţia consularã este supusã ratificãrii şi va intra în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare, rãmânând în vigoare pana când una dintre cele doua pãrţi o va denunta printr-un preaviz scris de un an, dar nu înainte de cel de-al zecelea an de la data intrãrii sale în vigoare.
În vederea ratificãrii convenţiei s-a adoptat alãturatul decret.


CONVENŢIE CONSULARĂ
între Republica Socialistã România şi Republica Italiana

PREAMBUL
Republica Socialistã România şi Republica Italiana,
în dorinta de a reglementa relaţiile consulare şi de a contribui astfel la dezvoltarea raporturilor dintre cele doua tari,
au hotãrât sa încheie o convenţie consularã, în care scop au numit ca împuterniciţi ai lor:
preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pe Corneliu Manescu, ministrul afacerilor externe,
preşedintele Republicii Italiene, pe Amintore Fanfani, ministrul afacerilor externe,
care, dupã schimbul deplinelor lor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În înţelesul prezentei convenţii, expresiile:
a) "stat trimiţãtor" înseamnã inalta parte contractantã care înfiinţeazã oficiul consular;
b) "stat de resedinta" înseamnã inalta parte contractantã pe teritoriul cãreia este înfiinţat oficiul consular;
c) "oficiul consular" înseamnã orice consulat general, consulat sau viceconsulat;
d) "circumscripţie consularã" înseamnã teritoriul stabilit pentru exercitarea de cãtre un oficiu consular a funcţiilor sale;
e) "şeful oficiului consular" înseamnã persoana numita sa acţioneze în aceasta calitate;
f) "funcţionar consular" înseamnã orice persoana care exercita funcţii consulare, inclusiv şeful oficiului consular;
g) "angajat consular" înseamnã orice persoana care face parte din serviciul administrativ sau tehnic al oficiului consular;
h) "membru al personalului de serviciu" înseamnã orice persoana afectatã serviciului domestic al unui oficiu consular;
i) "membri ai oficiului consular" înseamnã functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
j) "membri ai personalului consular" înseamnã, cu excepţia şefului oficiului consular, fuctionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
k) "membri de familie" înseamnã soţul (sotia), ascendenţii, descendenţii membrului oficiului consular şi ai soţului (sotiei) acestuia, precum şi fraţii şi surorile amândurora, cu condiţia ca aceste persoane sa se afle în întreţinerea membrului oficiului consular şi sa locuiascã împreunã cu el;
l) "localuri consulare" înseamnã clãdirile sau pãrţile de clãdiri şi terenurile aferente, oricui ar aparţine, care sunt folosite în mod exclusiv pentru scopurile oficiului consular;
m) "arhiva consularã" cuprinde toate hârtiile, documentele, corespondenta, cãrţile, filmele, benzile de magnetofon şi registrele oficiului consular, precum şi materialul de cifru, fişierele şi mobilele destinate a le proteja şi a le conserva.

CAP. 1
Relaţii consulare

ART. 2
Înfiinţarea oficiilor consulare
1. Fiecare dintre pãrţile contractante poate stabili oficii consulare pe teritoriul celeilalte pãrţi, cu consimţãmântul acesteia din urma.
2. Sediul oficiului consular, rangul sau precum şi circumscripţia sa, se stabilesc prin înţelegere între pãrţile contractante.
3. Modificãrile ulterioare în ceea ce priveşte sediul oficiului consular, rangul sau şi circumscripţia sa consularã nu pot fi aduse de statul trimiţãtor decât cu consimţãmântul statului de resedinta.
ART. 3
Patenta consularã şi exequaturul
1. Statul trimiţãtor va transmite pe cale diplomaticã patenta consularã ministerului afacerilor externe de resedinta.
2. Şeful oficiului consular este admis sa-şi exercite funcţiile printr-o autorizaţie a statului de resedinta, care îi este acordatã sub forma de exequatur, dupã prezentarea patentei consulare.
3. Patenta consularã trebuie sa ateste numele, prenumele şi rangul şefului oficiului consular, circumscripţia consularã şi sediul oficiului consular.
4. În asteptarea eliberãrii exequaturului, şeful oficiului consular va putea fi admis de cãtre statul de resedinta, printr-o autorizaţie provizorie, la exercitarea funcţiilor sale. În acest caz, dispoziţiile prezentei convenţii îi sunt aplicabile.
ART. 4
Notificarea cãtre autoritãţile din circumscripţia consularã
Din momentul în care şeful oficiului consular este admis, chiar cu titlu provizoriu, la exercitarea funcţiilor sale, statul de resedinta este obligat sa informeze imediat despre aceasta autoritãţile competente ale circumscripţiei consulare.
Statul de resedinta este de asemenea obligat sa asigure mãsurile necesare pentru ca şeful oficiului consular sa-şi poatã îndeplini funcţiile sale.
ART. 5
Exercitarea funcţiilor consulare
1. Funcţiile consulare vor fi exercitate de cãtre functionarii consulari ai statului trimiţãtor.
2. Funcţiile consulare pot fi exercitate, când este cazul, şi de cãtre agenţii diplomatici din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta; în aceasta situaţie, vor fi respectate drepturile şi îndatoririle agenţilor diplomatici.
3. Funcţiile consulare nu vor putea fi exercitate în afarã circumscripţiei consulare, decât cu consimţãmântul prealabil al statului de resedinta.
ART. 6
Geranta interimara
1. În cazul în care şeful oficiului consular este în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţiile sale sau dacã postul este vacant, conducerea oficiului consular poate fi încredinţatã, temporar, unui funcţionar consular din cadrul aceluiaşi oficiu consular al statului trimiţãtor situat pe teritoriul statului de resedinta, sau unui agent diplomatic din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta.
2. Numele şi prenumele persoanei desemnate în calitate de garant interimar vor fi comunicate, în prealabil, ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
3. Gerantul interimar se va bucura de drepturile, imunitãţile şi privilegiile acordate şefului oficiului consular prin prezenta convenţie.
ART. 7
Numãrul şi cetãţenia membrilor oficiului consular
1. Statul trimiţãtor stabileşte numãrul membrilor oficiului sau consular, în funcţie de volumul de munca şi de necesitãţile unei normale desfasurari a activitãţilor oficiului.
Statul de resedinta va putea cere totuşi ca efectivul de mai sus sa fie menţinut în limitele a ceea ce el considera rezonabil şi normal, ţinând seama de condiţiile existente în acea circumscripţie consularã şi de necesitãţile efective ale oficiului consular.
2. Functionarii consulari trebuie sa fie cetãţeni ai statului trimiţãtor care nu au domiciliul pe teritoriul statului de resedinta şi nu sunt trimişi în acest stat şi cu alte misiuni.
Membrii oficiului consular nu au dreptul sa facã acte de comerţ sau sa exercite vreo profesiune pe teritoriul statului de resedinta.
3. În raporturile dintre ele, pãrţile contractante nu vor folosi consuli onorifici.
4. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu al oficiului nu pot fi decât cetãţeni ai statului trimiţãtor sau ai statului de resedinta.
5. Numele, prenumele şi rangul fuctionarilor consulari, alţii decât şeful oficiului consular, precum şi numele şi prenumele angajaţilor consulari şi ale membrilor personalului de serviciu al oficiului consular, vor fi comunicate în prealabil ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
6. Statul de resedinta va elibera fiecãrui funcţionar consular un document prin care atesta calitatea pe care acesta o are.
ART. 8
Încetarea funcţiilor unui membru al oficiului consular
1. Funcţiile unui membru al oficiului consular înceteazã, mai ales, prin:
a) notificarea din partea statului trimiţãtor cãtre statul de resedinta, ca funcţiile sale au încetat;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea din partea statului de resedinta cãtre statul trimiţãtor ca el a încetat sa considere persoana în cauza ca membru al personalului consular.
2. Statul de resedinta poate oricând sa încunoştinţeze statul trimiţãtor ca un funcţionar consular este considerat persoana non grata sau ca un angajat consular ori un membru al personalului de serviciu este inacceptabil. Într-un astfel de caz, statul trimiţãtor va rechema pe funcţionarul consular sau va dispune încetarea activitãţii angajatului consular sau va dispune încetarea activitãţii angajatului consular sau a membrului personalului de serviciu al oficiului consular.
3. Dacã într-un termen rezonabil, statul trimiţãtor nu da urmare incunostintarii ce i s-a fãcut, statul de resedinta va putea, dupã caz, sa retragã exequaturul şefului oficiului consular sau, sa nu considere acea persoana funcţionar consular, angajat consular sau mebru al personalului de serviciu al oficiului consular.
4. În situaţiile menţionate la puctul 2 şi 3, statul de resedinta nu este obligat sa informeze statul trimiţãtor despre motivele hotãrârii luate.

CAP. 2
Funcţii consulare

ART. 9
Scopurile activitãţii consulare
Prin activitãţile lor, functionarii consulari favorizeazã dezvoltarea relaţiilor economice, comerciale, culturale, ştiinţifice şi turistice dintre pãrţile contractante şi contribuie la promovarea relaţiilor amicale dintre ele.
ART. 10
Protecţia intereselor statului trimiţãtor şi ale cetãţenilor sãi
În circumscripţia consularã functionarii consulari protejeaza şi apara toate drepturile şi interesele statului trimiţãtor şi ale cetãţenilor sãi, în limitele admise de dreptul internaţional.
ART. 11
Înregistrarea cetãţenilor statului trimiţãtor
Functionarii consulari pot sa-i înregistreze pe cetãţenii statului trimiţãtor care au domiciliul sau resedinta în circumscripţia lor consularã, ceea ce nu scuteşte pe aceşti cetãţeni de obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de resedinta, cu privire la înregistrarea strãinilor.
ART. 12
Reprezentarea cetãţenilor în fata justiţiei şi a altor autoritãţi ale statului de resedinta
Functionarii consulari sunt autorizaţi sa ia mãsuri în scopul de a asigura reprezentarea corespunzãtoare a cetãţenilor statului trimiţãtor în fata justiţiei sau a altor autoritãţi ale statului de resedinta. Ei pot cere, conform legilor şi celorlalte reglementãri ale statului de resedinta, adoptarea mãsurilor provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor cetãţenilor lor, atunci când aceştia, fiind absenţi sau din oricare alta cauza, nu-şi pot apara în timp util drepturile şi interesele.
ART. 13
Eliberarea paşapoartelor şi vizelor
Functionarii consulari elibereazã paşapoarte şi orice alte documente de cãlãtorie cetãţenilor statului trimiţãtor, precum şi vize persoanelor care doresc sa meargã în statul trimiţãtor.
ART. 14
Funcţii privitoare la starea civilã
1. Functionarii consulari au dreptul sa înregistreze naşterea şi decesul cetãţenilor statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare. Aceasta nu scuteşte persoanele interesate sa ceara înregistrãrile prevãzute de legile statului de resedinta în ce priveşte naşterea şi decesul.
2. Functionarii consulari au dreptul sa oficieze cãsãtorii între cetãţenii statului trimiţãtor şi sa elibereze certificatele corespunzãtoare. Ei vor informa de îndatã despre aceasta autoritãţile competente ale statului de resedinta.
3. Autoritãţile locale competente ale statului de resedinta vor informa neîntârziat oficiul consular despre decesul unui cetãţean al statului trimiţãtor.
ART. 15
Funcţii în materie de tutela şi curatela
1. Functionarii consulari pot sa intervinã pe lângã autoritãţile competente, în limitele admise de legile statului de resedinta, cu privire la tutela şi curatela, în favoarea propriilor cetãţeni şi pentru a asigura administrarea bunurilor celor absenţi.
2. Functionarii consulari vor fi informati, de îndatã ce va fi posibil, de cãtre autoritãţile competente ale statului de resedinta despre toate cazurile în care sa se ia mãsuri de resedinta a unui tutore sau a unui curator pentru cetãţeanul statului trimiţãtor.
ART. 16
Funcţii notariale
1. În circumscripţia consularã functionarii consulari sunt autorizaţi sa îndeplineascã în localul consular, la locuinta cetãţenilor statului trimiţãtor, precum şi pe bordul navelor sau aeronavelor care poarta pavilionul acelui stat, urmãtoarele acte:
a) sa primeascã, sa întocmeascã, sa certifice şi sa autentifice declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa întocmeascã, sa autentifice şi sa primeascã în depozit testamentale cetãţenilor statului trimiţãtor;
c) sa întocmeascã şi sa autentifice sau sa certifice contracte încheiate între cetãţenii statului trimiţãtor, precum şi acte juridice unilaterale, dacã contractele şi actele nu sunt contrare legislaţiei statului de resedinta; functionarii consulari nu sunt totuşi autorizaţi sa întocmeascã, sa autentifice sau sa certifice contracte şi alte acte juridice referitoare la constituirea, modificarea şi stingerea drepturilor reale asupra bunurilor imobile situate în statul de resedinta;
d) sa traduca şi sa legalizeze orice fel de documente care emana de la autoritãţile sau functionarii statului trimiţãtor;
e) sa legalizeze şi sa certifice semnatura de pe înscrisuri de orice natura care emana de la autoritãţile sau functionarii statului de resedinta şi care urmeazã sa producã efecte în statul trimiţãtor;
f) sa dea data certa documentelor şi sa legalizeze pe înscrisuri de orice natura semnatura cetãţenilor statului trimiţãtor, cu condiţia ca conţinutul înscrisului în cauza sa nu fie contrar legislaţiei statului de resedinta.
2. Înscrisurile prevãzute la punctul 1 au în statul de resedinta aceeaşi valoare juridicã şi forta probanta ca şi înscrisurile autentificate, legalizate sau purtând certificarea autoritãţilor competente ale acestui stat.
ART. 17
Funcţii în materie de succesiuni
1. În cazul în care un cetãţean al statului trimiţãtor a decedat pe teritoriul statului de resedinta, autoritatea competenta a acestuia va anunta fãrã întârziere acest fapt oficiului consular şi îi va comunica toate informaţiile de care dispune asupra moştenitorilor, legatarilor, domiciliul sau resedinta lor, activul succesiunii, precum şi o eventuala existenta a unui testament. Autoritatea sus-menţionatã va face o notificare asemãnãtoare oficiului consular al statului trimiţãtor în cazul în care ea va fi aflat ca decedatul a lãsat o succesiune pe teritoriul unui stat terţ.
2. Autoritatea competenta a statului de resedinta va anunta fãrã întârziere oficiul consular al statului trimiţãtor, atunci când cei chemaţi la o succesiune deschisã pe teritoriul statului de resedinta sunt cetãţeni ai statului trimiţãtor.
3. Autoritatea competenta a statului de resedinta va notifica fãrã întârziere oficiului consular al statului trimiţãtor mãsurile pe care le-a luat pentru conservarea şi administrarea moştenirii care a rãmas pe propriul teritoriu ca urmare a decesului unui cetãţean al statului trimiţãtor. Functionarii consulari îşi pot da concursul, în mod direct sau prin intermediul unui delegat, la punerea în executare a mãsurilor vizate în alineatul precedent.
4. Dacã dupã îndeplinirea formalitãţilor privitoare la succesiuni pe teritoriul statului de resedinta, mobilele succesiunii sau produsul vânzãrii mobilelor sau imobilelor revin unui moştenitor sau legatar care are domiciliul pe teritoriul statului trimiţãtor şi care nu a participat la procedurile succesiunii şi nu a desemnat împuternicitul sau, sus-mentionatele bunuri sau produsul vânzãrii lor vor fi predate oficiului consular al statului trimiţãtor pentru a fi puse la dispoziţia moştenitorului sau legatarului, cu condiţia ca:
a) organele competente sa fi autorizat remiterea bunurilor succesorale sau a produsului vânzãrii lor;
b) toate datoriile succesiunii, declarate în termenul prescris de cãtre legislaţia statului de resedinta, sa fi fost plãtite sau garantate.
5. În cazul în care un cetãţean al statului trimiţãtor decedeazã în timp ce se gãseşte temporar pe teritoriul statului de resedinta, lucrurile pe care le are cu el vor fi predate fãrã alta formalitate oficiului consular al statului trimiţãtor, cu excepţia acelora care au fost dobândite în statul de resedinta şi care fac obiectul unei prohibiţii la export în momentul decesului.
6. Cetãţenii statului trimiţãtor se vor bucura în statul de resedinta de acelaşi tratament, în ceea ce priveşte realizarea drepturilor lor succesorale, ca şi cetãţenii acestuia din urma.
7. Dispoziţiile articolului 12 al prezentei convenţii sunt, de asemenea, aplicabile şi în materie de succesiuni.
ART. 18
Funcţii privitoare la transmiterea de acte
Functionarii consulari au dreptul sa transmitã cetãţenilor statului trimiţãtor, care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul statului de resedinta, acte juridice şi extrajudiciare provenite din statul trimiţãtor.
ART. 19
Funcţii privitoare la navigaţia maritima
1. Functionarii consulari pot sa acorde asistenta navelor care poarta pavilionul statului trimiţãtor şi care intra într-un port din circumscripţia lor consularã. Ei pot, de asemenea, potrivit legilor statului trimiţãtor, sa primeascã orice declaraţie şi sa elibereze orice document privind:
a) înmatricularea unei nave în statul trimiţãtor sau radierea sa din înmatriculare;
b) armarea sau dezarmarea unei nave înmatriculate în statul trimiţãtor;
c) înscrierea schimbãrilor survenite în proprietatea unei nave înmatriculate în statul trimiţãtor şi a ipotecilor sau a altor drepturi reale care greveazã aceasta nava;
d) cumpãrarea navelor strãine destinate a fi înmatriculate în statul trimiţãtor sau vânzarea navelor naţionale în strãinãtate;
e) dezmembrarea navelor naţionale.
În ceea ce priveşte dezarmarea şi dezmembrarea mai sus-menţionate, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor fi consultate când aceste operaţii urmeazã sa aibã loc într-un port al statului de resedinta.
2. Functionarii consulari pot sa ia legatura cu echipajele navelor care poarta pavilionul statului trimiţãtor, sa le viziteze, sa verifice şi sa confirme documentele de bord, precum şi documentele cu privire la incarcatura şi, în general, sa asigure aplicarea legilor privind navigaţia ale statului trimiţãtor. Ei pot, de asemenea, sa ia mãsurile necesare pentru a asigura ordinea şi disciplina pe nava.
3. În caz de avarie, eşuare sau naufragiu în apele naţionale sau teritoriale ale statului de resedinta, a unei nave care poarta pavilionul statului trimiţãtor, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa neîntârziat oficiul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul şi vor informa despre mãsurile întreprinse şi condiţiile în care asemenea mãsuri au fost luate pentru a salva şi ocroti nava, echipajul, pasagerii, incarcatura şi proviziile. Aceste autoritãţi vor acorda, de asemenea, funcţionarilor consulari sprijinul necesar în luarea mãsurilor ce se impun ca urmare a avariei, eşuãrii sau naufragiului şi îi vor invita sa asiste la constatarea cauzelor acestora şi la strângerea dovezilor. Functionarii consulari pot sa ceara autoritãţilor statului de resedinta sa ia mãsurile necesare în vederea salvãrii şi ocrotirii navei, echipajului, pasagerilor, încãrcãturii şi proviziilor.
4. Dacã proprietarul navei avariate, eşuate ori naufragiate sau orice alta persoana autorizata sa acţioneze în numele sau nu poate lua mãsurile necesare în legatura cu nava, incarcatura sau proviziile acesteia, functionarii consulari pot lua aceste mãsuri în numele proprietarului sau persoanei îndreptãţite. Tot astfel, functionarii consulari pot lua asemenea mãsuri în legatura cu incarcatura ori proviziile care sunt proprietatea unor cetãţeni ai statului trimiţãtor, aduse în port sau gãsite pe nava care a eşuat sau naufragiat. Nici un fel de taxe vamale nu vor fi percepute pentru o nava naufragiata sau pentru incarcatura ori proviziile sale, afarã de cazul când acestea sunt valorificate în statul de resedinta.
5. În cazul când autoritãţile statului de resedinta înţeleg sa ia mãsuri de asigurare, executare sau orice alte mãsuri de constrângere pe navele care poarta pavilionul statului trimiţãtor, potrivit cu competenta lor, vor înştiinţa în prealabil oficiul consular, pentru ca un funcţionar consular sa poatã asista la efectuarea unor astfel de mãsuri. Dacã, în cazurile de urgenta, înştiinţarea oficiului consular nu a fost posibila, iar funcţionarul consular nu a fost prezent la luarea mãsurilor, autoritãţile statului de resedinta vor informa neîntârziat oficiul consular cu privire la mãsurile luate. Oficiul consular va fi înştiinţat şi în cazul în care membrii echipajului navei urmeazã sa fie interogati de cãtre autoritãţile statului de resedinta. Dispoziţiile cuprinse în acest paragraf nu se referã la controlul vamal, sanitar şi de paşapoarte.
6. Prevederile prezentului articol nu se aplica navelor de rãzboi.
ART. 20
Funcţii privitoare la navigaţia aerianã
Prevederile articolului 19 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi navigaţiei aeriene, cu condiţia ca acestea sa nu fie contrare altor convenţii în vigoare între cele doua pãrţi contractante.
ART. 21
Alte funcţii consulare
Functionarii consulari pot exercita orice alte funcţii consulare încredinţate de statul trimiţãtor şi la care statul de resedinta, încunoştinţat fiind, nu se opune.

CAP. 3
Înlesniri, privilegii şi imunitãţi privind oficiile consulare

ART. 22
Înlesniri acordate pentru activitãţile oficiului consular
Statul de resedinta acorda orice înlesniri pentru îndeplinirea funcţiilor oficiului consular.
ART. 23
Folosirea stemei şi drapelului naţional
1. La sediul oficiului poate fi aşezat scutul cu stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea oficiului consular.
2. La sediul oficiului consular poate fi arborat drapelul statului trimiţãtor. Drapelul acestui stat poate fi arborat de asemenea pe mijloacele de transport folosite de şeful oficiului consular în exercitarea activitãţilor sale oficiale.
3. În exercitarea dreptului acordat de prezentul articol, se va tine cont de legile, celelalte reglementãri şi uzanţele statului de resedinta.
ART. 24
Înlesniri pentru procurarea localurilor şi locuinţelor
1. Statul de resedinta va trebui sa înlesneascã, potrivit legilor sale, fie achzitionarea pe teritoriul sau, de cãtre statul trimiţãtor a localurilor necesare oficiului consular, fie sa ajute statul trimiţãtor sa-şi procure aceste localuri într-un alt mod.
2. Dacã este cazul, statul de resedinta va sprijini, de asemenea, oficiul consular la obţinerea de locuinţe corespunzãtoare pentru membrii oficiului consular.
ART. 25
Inviolabilitatea localurilor consulare
1. Localurile consulare sunt inviolabile. Autoritãţile statului de resedinta nu pot pãtrunde în localurile consulare decât cu consimţãmântul şefului oficiului consular, al persoanei desemnate de el sau al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor.
2. Statul de resedinta are obligaţia de a lua mãsurile potrivite pentru a impiedica pãtrunderea cu forta în localurile consulare sau deteriorarea lor şi pentru a impiedica tulburarea linistei oficiului consular ori atingerea prestigiului sau.
3. Localurile consulare, mobilele şi bunurile oficiului consular, cat şi mijloacele sale de transport, nu pot în nici un caz sa formeze obiect de rechiziţie pentru motive de apãrare nationala sau de utilitate publica.
4. Dispoziţiile prezentului articol se aplica de asemenea reşedinţei şefului oficiului consular, cu condiţia ca ea sa fie destinatã exclusiv acestui scop şi sa se gãseascã în acelaşi imobil în care se afla situate şi localurile consulare.
ART. 26
Scutiri fiscale privind localurile consulare
1. Localurile consulare şi resedinta şefului oficiului consular, proprietate a statului trimiţãtor sau închiriate, sunt scutite de toate impozitele şi taxele de orice natura, naţionale, regionale, provinciale sau comunale, afarã de cazul în care aceste taxe ar fi percepute pentru remunerarea serviciilor particulare prestate.
2. Scutirea fiscalã prevãzutã la punctul 1 nu se va aplica, în cazul imobilelor deţinute cu chirie, dacã potrivit legilor statului de resedinta, impozitele sau taxele nu sunt în sarcina locatarului.
ART. 27
Inviolabilitatea arhivelor
Arhivele şi documentele consulare sunt inviolabile în orice moment şi oriunde s-ar afla ele.
ART. 28
Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta va permite şi înlesni oficiilor consulare ale statului trimiţãtor libertatea de comunicare cu guvernul lor, precum şi cu misiunile diplomatice şi cu alte oficii consulare ale statului trimiţãtor din statul de resedinta sau din alte state. În acest scop, oficiile consulare vor putea folosi toate mijloacele publice de comunicaţie, curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomaticã sau consularã şi mesajele în clar sau în cifru. Totuşi, oficiul consular nu va putea instala şi utiliza un post de radio emitator decât cu consimţãmântul prealabil şi expres al statului de resedinta.
2. Corespondenta oficialã a oficiului consular nu poate fi examinata şi nici reţinutã, ea fiind inviolabilã. Expresia "corespondenta oficialã" înseamnã orice corespondenta relativã la oficiul consular şi la funcţiile sale.
3. Valiza consularã nu poate fi deschisã şi nici reţinutã. Totuşi, dacã autoritãţile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creadã ca valiza conţine alte obiecte decât corespondenta, documentele şi obiectele menţionate la punctul 4 al prezentului articol, ele pot cere ca valiza sa fie înapoiatã la locul sau de origine.
4. Valiza consularã sau coletele ei, dacã este alcãtuitã din mai multe colete, trebuie sa fie sigilatã şi sa aibã semne exterioare vizibile ale caracterului ei şi nu poate conţine decât corespondenta oficialã sau documente şi obiecte destinate exclusiv folosinţei oficiului consular.
5. Curierul consular trebuie sa posede un document oficial atestând calitatea sa şi numãrul coletelor care constituie valiza consularã. Nu poate fi curier diplomatic sau consular un cetãţean al statului de resedinta sau rezident permanent în acest stat. În exercitarea funcţiilor sale, curierul este protejat de statul de resedinta. El se bucura de inviolabilitatea personalã şi nu poate fi supus arestãrii sau oricãrei forme de reţinere sau deţinere.
6. Valiza consularã poate fi încredinţatã comandantului unei nave sau aeronave comerciale care trebuie sa soseascã la un punct de intrare autorizat. Acest comandant trebuie sa fie purtatorul unui document oficial care sa indice numãrul coletelor care constituie valiza, dar el nu este considerat ca un curiei consular. Ca urmare a unui aranjament cu autoritãţile locale competente, oficiul consular poate sa trimitã unul dintre membrii sãi sa ia în mod direct şi liber în primire valiza din mâinile comandantului navei sau aeronavei.
ART. 29
Comunicarea cu cetãţenii statului trimiţãtor şi protecţia lor
1. Functionarii consulari au dreptul, în cadrul circumscripţiei lor consulare, sa comunice cu cetãţenii statului trimiţãtor, sa-i viziteze, sa-i indrumeze şi, atunci când este necesar, sa le asigure asistenta juridicã şi reprezentarea lor în justiţie. Cetãţenii statului trimiţãtor pot sa comunice cu functionarii consulari şi sa-i viziteze.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor incunostinta, fãrã întârziere şi în orice caz în termen de 3 zile, oficiul consular al statului trimiţãtor, când în circumscripţia sa consularã un cetãţean al acestui stat a fost arestat sau supus oricãrei alte forme de limitare a libertãţii personale.
3. Functionarii consulari au dreptul, în condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta, sa primeascã corespondenta sau alte comunicãri din partea cetãţeanului statului trimiţãtor aflat în stare de arest preventiv, sau supus oricãrei alte forme de limitare a libertãţii personale, sa-l viziteze şi sa comunice cu el dupã termenul de 7 zile de la data anunţãrii cu privire la mãsura arestãrii sau a oricãrei forme de limitare a libertãţii personale.
4. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor aduce la cunostinta cetãţeanului statului trimiţãtor, aflat în stare de arest preventiv sau supus oricãrei alte forme de limitare a libertãţii personale posibilitatea de comunicare pe care o are potrivit prezentului articol.
5. Functionarii consulari au dreptul sa comunice cu cetãţenii statului trimiţãtor care se afla arestaţi în executarea unei pedepse, precum şi sa-i viziteze, cu respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
ART. 30
Comunicarea cu autoritãţile statului de resedinta
În exercitarea funcţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii, functionarii consulari pot sa se adreseze:
a) autoritãţilor locale competente din circumscripţia lor consularã;
b) autoritãţilor centrale ale statului de resedinta, dacã şi în mãsura în care legile şi uzanţele statului de resedinta sau acordurile internaţionale admit aceasta.
ART. 31
Libertatea de deplasare
În afarã celor prevãzute prin legile şi regulamentele referitoare la zonele în care accesul este interzis sau supus unor reguli speciale din motive de securitate nationala, statul de resedinta asigura membrilor oficiului consular libertatea de deplasare şi de circulaţie pe propriul teritoriu.
ART. 32
Drepturi şi taxe consulare
1. Oficiul consular poate percepe, pe teritoriul statului de resedinta, drepturile şi taxele pe care legile şi regulamentele statului trimiţãtor le prevãd pentru actele consulare.
2. Sumele încasate cu titlu de drepturi şi taxe prevãzute la punctul 1 al prezentului articol sunt scutite de orice impozite şi taxe în statul de resedinta.

CAP. 4
Înlesniri, privilegii şi imunitãţi privind pe membrii oficiului consular

ART. 33
Înlesniri privind pe membrii oficiului consular
Statul de resedinta va lua mãsurile pentru a asigura membrilor oficiului consular posibilitatea de a-şi desfasura activitatea şi de a se bucura de imunitãţile şi privilegiile acordate prin prezenta convenţie.
ART. 34
Protecţia funcţionarilor consulari
Statul de resedinta va trata functionarii consulari cu respectul care li se cuvine şi va lua toate mãsurile necesare pentru a impiedica orice atingere adusã persoanei, libertãţii şi demnitãţii lor.
ART. 35
Imunitatea de jurisdicţie
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari nu sunt supuşi jurisdicţiei autoritãţilor judiciare sau administrative ale statului de resedinta pentru activitãţile desfãşurate în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
2. Totuşi, dispoziţiile punctului 1 al prezentului articol nu se aplica în caz de acţiune civilã:
a) care rezulta din încheierea unui contract fãcut de un funcţionar consular sau un angajat consular, pe care nu l-a incheiat în mod expres sau implicit în calitatea de mandatar al statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un vehicul, o nava sau aeronava.
ART. 36
Inviolabilitatea personalã a funcţionarilor consulari
1. Functionarii consulari nu pot fi supuşi, nici pentru activitãţile desfãşurate în afarã atribitiei legate de calitatea pe care o au:
a) unor mãsuri de reţinere sau de deţinere preventivã decât în cazul comiterii pe teritoriul statului de resedinta a unei crime grave şi numai ca urmare a unei hotãrâri a autoritãţilor judiciare competente, în condiţiile prevãzute de legile statului de resedinta pentru luarea unor astfel de mãsuri;
b) unor alte mãsuri privative de libertate, decât în cazul executãrii unei hotãrâri judecãtoreşti definitive.
2. Prin "crima grava" trebuie sa se înţeleagã, în sensul prezentului articol, orice infracţiune care nu a fost comisã dintr-o simpla neglijenţa şi pentru care legile statului de resedinta prevãd o pedeapsa privativã de libertate de cel puţin 5 ani închisoare.
3. Atunci când o procedura penalã este angajata impotriva unui funcţionar consular, acesta este obligat sa se prezinte în fata autoritãţilor competente. Totuşi, procedura trebuie condusã cu consideraţia cuvenitã funcţionarului consular, având în vedere poziţia sa oficialã şi, cu excepţia cazului prevãzut în punctul 1 al prezentului articol, astfel încât sa stânjeneascã cat mai puţin posibil exercitarea funcţiilor consulare.
Atunci când în împrejurãrile menţionate în punctul 1 al prezentului articol s-a ivit necesitatea punerii unui funcţionar consular în stare de detenţie preventivã, procedura îndreptatã contra lui trebuie sa fie deschisã în termenul cel mai scurt posibil.
4. În cazul luãrii unor mãsuri privative de libertate impotriva unui funcţionar consular sau a unui angajat consular, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa despre aceasta oficiul consular sau misiunea diplomaticã a statului trimiţãtor.
ART. 37
Depunerea de mãrturie
1. Membrii oficiului consular pot fi chemaţi de autoritãţile competente ale statului de resedinta sa depunã mãrturie în cursul unei proceduri judiciare sau administrative.
Dacã un funcţionar consular refuza sa se prezinte sau sa depunã mãrturie, nici o mãsura coercitivã sau alta sancţiune nu-i va fi aplicatã.
Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu al oficiului consular nu pot refuza sa rãspundã ca martori decât în cazurile prevãzute la punctul 3 al prezentului articol.
2. Autoritatea care cere mãrturia va evita sa stânjeneascã un funcţionar consular în îndeplinirea funcţiilor sale. Ea poate primi mãrturia la resedinta sa sau la oficiul consular, sau sa accepte o declaraţie scrisã din partea sa, în toate cazurile când acest lucru este posibil.
3. Membrii oficiului consular nu sunt obligaţi sa depunã asupra faptelor legate de exercitarea funcţiilor lor şi sa producã corespondenta şi documente oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza sa depunã mãrturie în calitate de experţi asupra dreptului naţional al statului trimiţãtor.
4. Functionarii consulari care depun mãrturie o vor face fãrã sa presteze jurãmânt, chiar dacã legile statului de resedinta prevãd aceasta condiţie, însã ei pot sa dea o declaraţie prin care sa ateste adevãrul asupra faptelor relatate.
ART. 38
Scutirea de prestaţii personale şi de alte obligaţii
1. Membrii oficiului consular care sunt cetãţeni ai statului trimiţãtor şi nu au domiciliul pe teritoriul statului de resedinta sunt scutiţi în statul de resedinta de obligaţii şi mãsuri cu caracter militar, de prestaţii personale de orice natura, precum şi de orice contribuţie ce s-ar datora în locul tuturor acestora.
2. Membrii oficiului consular, cat şi membrii familiilor acestora sunt scutiţi de orice obligaţii prevãzute de legile şi celelalte reglementãri ale statului de resedinta în materie de înmatriculare a strãinilor şi de permise de şedere.
ART. 39
Scutiri fiscale
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari sunt scutiţi de orice impozite şi taxe personale sau reale de orice natura, cu excepţia:
a) impozitelor indirecte care sunt în mod normal cuprinse în preţul mãrfurilor sau al serviciilor;
b) impozitelor şi taxelor asupra bunurilor imobile în proprietatea lor, situate pe teritoriul statului de resedinta, sub rezerva dispoziţiilor articolului 26;
c) impozitelor, taxelor şi altor drepturi pentru succesiune şi transfer de bunuri, percepute de statul de resedinta, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului b) al articolului 41;
d) impozitelor şi taxelor asupra veniturilor de orice natura obţinute în statul de resedinta, cu excepţia veniturilor realizate pentru activitãţile lor oficiale;
e) drepturilor de înregistrare, de grefa, de ipoteca şi de timbru, sub rezerva dispoziţiilor articolului 26.
2. Membrii personalului de serviciu al oficiului consular, cetãţeni ai statului trimiţãtor, sunt scutiţi de impozite şi taxe asupra salariaţilor pe care ei le primesc pentru efectuarea serviciilor lor.
3. Membrii oficiului consular care folosesc persoane ale cãror remuneraţii sau salarii nu sunt scutite de impozite asupra veniturilor în statul de resedinta, trebuie sa respecte obligaţiile pe care legile şi regulamentele acestui stat le impun celor ce angajeazã în materie de percepere a impozitului pe venit.
ART. 40
Scutiri vamale
1. Statul de resedinta va acorda, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, funcţionarilor consulari scutire de plata oricãror taxe vamale pentru importul sau exportul de pe teritoriul acestuia a obiectelor destinate:
a) satisfacerea necesitãţilor oficiului consular;
b) folosinţei personale a funcţionarilor consulari, inclusiv bunurile destinate instalãrii lor. Articolele de consum nu trebuie sa depãşeascã cantitãţile necesare pentru folosirea directa de cãtre cei interesaţi.
Scutirile astfel recunoscute nu privesc cheltuielile de depozit, transport şi alte servicii similare.
2. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu al oficiului consular beneficiazã de privilegiile şi scutirile prevãzute la punctul 1 din prezentul articol, în ceea ce priveşte obiectele importate cu ocazia primei lor instalãri.
3. Bagajele personale ale funcţionarilor consulari sunt scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului decât dacã exista motive serioase sa se banuiasca ca ar conţine alte obiecte decât cele indicate la punctul 1 sau obiecte interzise la export sau import de cãtre legile statului de resedinta, ori supuse legilor de carantina. În aceste cazuri, controlul trebuie sa aibã loc în prezenta funcţionarului consular respectiv sau a unui membru al familiei sale.
ART. 41
Bunurile unui membru decedat al oficiului consular
În caz de deces al unui membru al oficiului consular, statul de resedinta este obligat:
a) sa permitã exportarea bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia acelora care au fost achzitionate în statul de resedinta şi care fac obiectul unei prohibiţii la export în momentul decesului;
b) sa nu încaseze taxe, impozite şi drepturi, de orice natura, percepute pentru succesiunea şi transferarea bunurilor mobile, care se gãsesc în statul de resedinta datoritã prezentei în acest stat a defunctului în calitate de membru al oficiului consular.
ART. 42
Scutirea de regimul asigurãrilor sociale
1. Sub rezerva dispoziţiilor punctului 3 al prezentului articol, membrii oficiului consular, în ceea ce priveşte serviciile pe care ei le aduc statului trimiţãtor, şi membrii familiilor lor sunt exceptaţi de la dispoziţiile privind asigurãrile sociale în vigoare în statul de resedinta.
2. Exceptarea prevãzutã în punctul 1 al prezentului articol se aplica şi membrilor personalului privat care sunt în serviciul exclusiv al membrilor oficiului consular, cu condiţia ca ei sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta sau sa nu domicilieze în acest stat.
3. Membrii oficiului consular care au în serviciul lor persoane cãrora scutirea prevãzutã în punctul 2 al prezentului articol nu li se aplica trebuie sa respecte obligaţiile pe care dispoziţiile privind asigurãrile sociale ale statului de resedinta le impun celui care angajeazã.
4. Scutirea prevãzutã în punctele 1 şi 2 ale prezentului articol nu exclude participarea voluntara la regimul asigurãrilor sociale existente în statul de resedinta, cu condiţia ca ea sa fie admisã de acest stat.
ART. 43
Renunţarea la privilegii şi imunitãţi
1. Statul trimiţãtor poate renunţa, în ceea ce priveşte un membru al oficiului consular, la privilegiile şi imunitãţile prevãzute în articolele 35, 36 şi 37.
Renunţarea trebuie sa fie întotdeauna expresã şi trebuie sa fie comunicatã în scris statului de resedinta.
2. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilã nu implica renunţarea la o imunitate de executare a hotãrârii, pentru care este necesarã o notificare distinctã.
ART. 44
Excepţii de la imunitãţi şi privilegii
1. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu al oficiului consular, care sunt cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor care au domiciliul în statul de resedinta, nu beneficiazã de imunitãţile şi privilegiile prevãzute la articolul 39 din prezenta convenţie.
2. Membrii de familie ai membrilor oficiului consular beneficiazã de privilegiile recunoscute acestora din urma, dacã sunt cetãţeni ai statului trimiţãtor sau a unui stat terţ, fãrã a avea însã domiciliul în statul de resedinta, cu excepţia privilegiilor prevãzute la articolul 37 din prezenta convenţie.
ART. 45
Începutul şi sfârşitul imunitãţilor şi privilegiilor
1. Membrii oficiului consular beneficiazã de imunitãţile şi privilegiile prevãzute în prezenta convenţie, din momentul trecerii frontierei statului de resedinta, pentru a-şi ocupa postul sau din momentul numirii lor în funcţie, dacã se gãsesc deja pe acest teritoriu.
2. Membrii de familie ai persoanelor menţionate la punctul 1 al prezentului articol beneficaza de privilegiile prevãzute de prezenta convenţie astfel:
a) din momentul în care membrii oficiului consular încep sa se bucure de imunitãţi şi privilegii potrivit cu punctul 1;
b) din momentul trecerii frontierei statului de resedinta, dacã au intrat pe acest teritoriu ulterior datei prevãzute la litera a);
c) din momentul când au devenit membri de familie ai membrului oficiului consular, dacã au dobândit aceasta calitate ulterior momentului prevãzut la litera b).
3. Atunci când activitatea unui membru al oficiului consular ia sfârşit, imunitãţile şi privilegiile sale şi de asemenea privilegiile membrilor familiei sale înceteazã în momentul pãrãsirii teritoriului statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil acordat în acest scop.
Imunitãţile şi privilegiile angajaţilor consulari şi membrilor personalului de serviciu, care sunt cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor şi au domiciliul în statul de resedinta, înceteazã odatã cu pierderea calitãţii lor oficiale.
4. Privilegiile acordate membrilor de familie înceteazã de asemenea din momentul când aceştia nu mai fac parte din familia membrului oficiului consular. Totuşi, dacã aceste persoane declara ca înţeleg sa pãrãseascã teritoriul statului de resedinta, într-un termen rezonabil, privilegiile subzistã pana la acea data.
5. În cazul decesului unui membru al oficiului consular, membrii familiei sale continua sa se bucure de privilegiile care le sunt recunoscute prin prezenta convenţie, pana la pãrãsirea teritoriului statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil acordat în acest scop.
ART. 46
Exercitarea funcţiilor consulare de cãtre agenţii diplomatici
1. Exercitarea funcţiilor consulare de cãtre agenţii diplomatici nu aduce atingere imunitãţilor şi privilegiilor diplomatice ale acestora. Aceasta prevedere se aplica şi în cazul numirii unui agent diplomatic ca gerant intermediar al oficiului consular.
2. Numele agenţilor diplomatici care exercita funcţii consulare vor fi comunicate ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
ART. 47
Asigurarea de rãspundere civilã
1. Cu privire la vehiculele proprietatea statului trimiţãtor, folosite de oficiul consular, precum şi la vehiculele aparţinând membrilor oficiului consular sau membrilor familiilor acestora, este obligatorie asigurarea în mod corespunzãtor impotriva pagubelor cauzate terţilor.
2. Dispoziţiile punctului 1 nu sunt totuşi aplicabile angajaţilor consulari şi personalului de serviciu al oficiului consular şi nici membrilor de familie ai membrilor oficiului consular dacã sunt cetãţeni ai statului de resedinta sau îşi au domiciliul în acest stat.
ART. 48
Respectarea legilor statului de resedinta
1. Fãrã a aduce atingere imunitãţilor şi privilegiilor prevãzute în prezenta convenţie, persoanele care beneficiazã de aceste imunitãţi şi privilegii au obligaţia de a respecta legile statului de resedinta şi de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.
2. Localurile consulare nu vor fi utilizate într-un mod incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.
3. În arhivele consulare nu trebuie sa fie pãstrate decât documente oficiale.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 49
Dispoziţii aplicabile persoanelor juridice
Prevederile prezentei convenţii referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor se vor aplica în mod corespunzãtor şi persoanelor juridice care au naţionalitatea uneia dintre pãrţile contractante, atribuitã în conformitate cu respectivele reglementãri juridice.
ART. 50
Ratificarea, intrarea în vigoare şi denunţarea
Prezenta convenţie va fi supusã ratificãrii, iar instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Roma.
Prezenta convenţie va intra în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare şi va rãmâne în vigoare pana când una dintre inaltele pãrţi contractante o va denunta printr-un preaviz scris de un an, şi în orice caz, nu înainte de cel de-al zecelea an de la data intrãrii sale în vigoare.
Încheiatã la Bucureşti la 8 august 1967, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi italiana, ambele texte având aceeaşi valoare.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016