Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 50 din 19 mai 1975  privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Regatul Suediei, semnata la Stockholm la 12 februarie 1974    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 50 din 19 mai 1975 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Regatul Suediei, semnata la Stockholm la 12 februarie 1974

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 47 din 22 mai 1975
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin alãturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica Convenţia consularã dintre Republica Socialistã România şi Regatul Suediei, semnatã la Stockholm la 12 februarie 1974. Avînd la baza principiile respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc, convenţia prevede condiţiile de înfiinţare a oficiilor consulare ale unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi, funcţiile consulare, precum şi facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile acordate oficiilor consulare şi personalului lor.
Convenţia cuprinde dispoziţii referitoare la protecţia ce se acorda de cãtre oficiul consular cetãţenilor statului trimiţãtor, exercitarea funcţiilor consulare în materie de stare civilã, notarialã, succesiuni, navigaţie maritima şi aerianã pe teritoriul statului de resedinta.
Potrivit convenţiei, funcţiile consulare pot fi exercitate şi de misiunile diplomatice.
Pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii consulare, convenţia prevede inviolabilitatea localurilor consulare, a arhivelor şi documentelor consulare, imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã a membrilor oficiului consular, scutirea vamalã şi fiscalã etc.
Este prevãzutã, totodatã, obligaţia persoanelor care beneficiazã de privilegii şi imunitãţi de a respecta legile statului de resedinta.
Prin dispoziţiile pe care le conţine, convenţia stabileşte un cadru juridic corespunzãtor pentru desfãşurarea relaţiilor în domeniul consular între Republica Socialistã România şi Regatul Suediei.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia consularã dintre Republica Socialistã România şi Regatul Suediei, semnatã la Stockholm la 12 februarie 1974.


CONVENŢIE CONSULARĂ
între Republica Socialistã România şi Regatul Suediei

Republica Socialistã România şi Regatul Suediei,
dorind sa întãreascã în continuare legãturile lor de prietenie şi sa reglementeze relaţiile lor în domeniul consular pe baza respectãrii principiilor suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
au hotãrît sa încheie o convenţie consularã şi, în acest scop, au numit ca împuterniciţi ai lor:
Republica Socialistã România: Dumitru Lazar, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Suedia.
Regatul Suediei: Sven Andersson, ministrul afacerilor externe, care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma, au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Definiţii
Pentru scopul acestei convenţii:
a) termenul oficiu consular înseamnã orice consulat general, consulat sau viceconsulat;
b) termenul circumscripţie consularã înseamnã teritoriul stabilit pentru exercitarea de cãtre un oficiu consular a funcţiilor sale;
c) termenul şef al oficiului consular înseamnã persoana numita sa acţioneze în aceasta calitate;
d) termenul funcţionar consular înseamnã orice persoana, inclusiv şeful oficiului consular, insarcinata în aceasta calitate cu exercitarea funcţiilor consulare;
e) termenul angajat consular înseamnã orice persoana care aparţine personalului administrativ sau tehnic al oficiului consular;
f) termenul membru al personalului de serviciu înseamnã orice persoana care aparţine serviciului domestic al oficiului consular;
g) termenul membri ai oficiului consular înseamnã functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
h) termenul membri de familie înseamnã sotia (soţul) şi copiii minori ai membrului oficiului consular, precum şi orice alta persoana cãreia statul de resedinta îi recunoaşte aceasta calitate;
i) termenul localuri consulare înseamnã clãdirile sau pãrţile din clãdiri şi terenurile aferente, indiferent de proprietar, care sînt folosite exclusiv pentru scopurile oficiului consular;
j) termenul arhive consulare cuprinde corespondenta oficialã, documentele oficiale şi echipamentul de birou destinat folosinţei oficiale, precum şi orice articol de mobilier folosit pentru protecţia şi securitatea acestora;
k) termenul nava a statului trimiţãtor înseamnã orice nava avînd naţionalitatea statului trimiţãtor acordatã în conformitate cu legile acestui stat; totuşi, termenul nu include navele de rãzboi.

CAP. 1
Relaţii consulare

ART. 2
Înfiinţarea oficiilor consulare
1. Înfiinţarea oficiilor consulare de cãtre fiecare inalta parte contractantã pe teritoriul celeilalte înalte pãrţi contractante este supusã consimtamintului statului de resedinta pentru fiecare caz în parte.
2. Sediul oficiului consular, rangul sau şi limitele circumscripţiei sale consulare se stabilesc prin înţelegere între statul trimiţãtor şi statul de resedinta.
3. Orice schimbare ulterioara a sediului oficiului consular, a rangului sau a circumscripţiei sale consulare se va face, de asemenea, numai prin înţelegere între statul trimiţãtor şi statul de resedinta.
ART. 3
Patenta consularã şi exequaturul
1. În vederea numirii şefului oficiului consular, statul trimiţãtor trebuie sa obţinã, pe cale diplomaticã, acordul prealabil al statului de resedinta.
2. Dupã obţinerea unui astfel de acord, statul trimiţãtor va transmite, pe cale diplomaticã, patenta consularã ministerului afacerilor externe al statului de resedinta. Patenta consularã trebuie sa indice numele, prenumele şi clasa şefului oficiului consular, limitele circumscripţiei consulare şi sediul oficiului consular.
3. Şeful oficiului consular este admis sa-şi exercite funcţiile printr-o autorizaţie a statului de resedinta denumita exequatur; exequaturul va fi eliberat cît mai curînd posibil şi gratuit.
4. Pînã la obţinerea exequaturului, statul de resedinta poate acorda şefului oficiului consular o autorizaţie provizorie prin care îi permite sa-şi exercite funcţiile. Într-un astfel de caz, dispoziţiile prezentei convenţii îi sînt aplicabile.
5. Dupã ce i s-a permis şefului oficiului consular sa-şi exercite funcţiile, chiar cu titlu provizoriu, statul de resedinta va informa imediat despre aceasta autoritãţile competente din circumscripţia consularã şi va lua mãsurile necesare pentru a asigura ca şeful oficiului consular sa-şi poatã îndeplini funcţiile.
ART. 4
Geranta interimara
1. Dacã şeful oficiului consular este în imposibilitate de a-şi îndeplini funcţiile sau dacã postul este vacant, un funcţionar consular al aceluiaşi oficiu consular sau al altui oficiu consular al statului trimiţãtor în statul de resedinta sau un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta poate fi numit gerant interimar al oficiului consular.
2. Numele şi prenumele persoanei desemnate în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol ca gerant interimar al oficiului consular vor fi notificate în prealabil ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
3. Gerantului interimar i se vor acorda facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile cuvenite şefului oficiului consular potrivit acestei convenţii.
ART. 5
Numãrul membrilor oficiului consular
Statul trimiţãtor este liber sa încadreze oficiul consular cu numãrul corespunzãtor de funcţionari consulari, angajaţi consulari şi membri ai personalului de serviciu, în funcţie de cerinţele oficiului consular. Totuşi, statul de resedinta poate cere ca acest numãr sa fie menţinut în limitele pe care el le considera rezonabile şi normale, ţinînd seama de împrejurãrile şi condiţiile din circumscripţia consularã.
ART. 6
Cetãţenia membrilor oficiului consular
1. Funcţionarul consular trebuie sa fie numai cetãţean al statului trimiţãtor şi sa nu aibã, în momentul numirii lui, domiciliul în statul de resedinta ori sa nu se afle deja în acest stat pentru alte scopuri. Totuşi, aceasta din urma prevedere nu se aplica în cazul cînd cetãţeanul statului trimiţãtor este membru al oficiului consular sau al misiunii diplomatice ale statului trimiţãtor în statul de resedinta.
2. Angajatul consular sau membrul personalului de serviciu al oficiului consular poate fi numai cetãţean al statului trimiţãtor sau al statului de resedinta.
ART. 7
Notificarea numirii membrilor oficiului consular
Numele, prenumele şi clasa funcţionarului consular, altul decît şeful oficiului consular, precum şi numele şi prenumele angajaţilor consulari şi ale membrilor personalului de serviciu, vor fi notificate, în prealabil, de cãtre statul trimiţãtor, ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
ART. 8
Documente de identitate
1. Autoritatea competenta a statului de resedinta va elibera fiecãrui funcţionar consular un document corespunzãtor prin care atesta identitatea şi calitatea pe care acesta o are.
2. Prevederile acestui articol se aplica, de asemenea, angajaţilor consulari şi membrilor de familie ai funcţionarilor consulari şi ai angajaţilor consulari care locuiesc împreunã cu aceştia, cu condiţia sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta şi sa nu domicilieze în acest stat.
ART. 9
Interzicerea unor activitãţi
Membrii oficiului consular nu vor desfasura în statul de resedinta vreo activitate cu caracter lucrativ în afarã funcţiilor consulare sau sarcinilor pe care le au la oficiul consular.
ART. 10
Încetarea funcţiilor unui membru al oficiului consular
1. Statul de resedinta poate, în orice moment, sa notifice statului trimiţãtor ca un funcţionar consular este persona non grata sau ca un angajat consular sau un membru al personalului de serviciu este inacceptabil. Într-un astfel de caz, statul trimiţãtor va rechema persoana în cauza sau va face sa înceteze numirea ei la oficiul consular, dupã caz.
2. Dacã statul trimiţãtor omite sa-şi îndeplineascã aceasta obligaţie într-un termen rezonabil, statul de resedinta poate, în cazul şefului oficiului consular, sa-i retragã exequaturul sau alta autorizaţie sau, în cazul oricãrui alt membru al oficiului consular, sa notifice statului trimiţãtor pe cale diplomaticã hotãrîrea de a nu mai considera persoana respectiva ca membru al oficiului consular.
3. În toate cazurile cînd se aplica prevederile paragrafului 1 sau 2 al acestui articol, statul de resedinta nu este obligat sa explice motivele hotãrîrii sale.

CAP. 2
Funcţii consulare

ART. 11
Exercitarea funcţiilor consulare
1. Funcţiile consulare pot fi exercitate, potrivit prezentului capitol, de oficiile consulare şi de misiunea diplomaticã ale fiecãrei înalte pãrţi contractante în cealaltã inalta parte contractantã.
2. Funcţionarul consular are dreptul, în cadrul circumscripţiei consulare, sa îndeplineascã funcţiile arãtate în acest capitol. El poate, de asemenea, îndeplini şi alte funcţii consulare încredinţate de statul trimiţãtor care nu contravin legilor şi regulamentelor statului de resedinta şi fata de care statul de resedinta nu face obiecţii.
Exercitarea de cãtre funcţionarul consular a oricãrei funcţii consulare în afarã circumscripţiei consulare va fi supusã consimtamintului prealabil al statului de resedinta.
3. Fiecare inalta parte contractantã poate incredinta funcţii consulare misiunii sale diplomatice în cealaltã inalta parte contractantã. Numele membrilor misiunii diplomatice desemnaţi sa exercite funcţii consulare în cadrul misiunii diplomatice vor fi notificate ministerului afacerilor externe al statului de resedinta. Prevederile acestui capitol se vor aplica, în mod egal, şi acestor membri ai misiunii. Îndeplinirea funcţiilor consulare de cãtre aceste persoane nu va prejudicia imunitãţile şi privilegiile la care sînt îndreptãţite ca membri ai misiunii diplomatice.
ART. 12
Comunicarea cu autoritãţile statului de resedinta
1. În legatura cu îndeplinirea funcţiilor ce-i revin potrivit prezentei convenţii, funcţionarul consular poate sa se adreseze:
a) autoritãţilor locale competente din circumscripţia sa consularã;
b) autoritãţilor centrale ale statului de resedinta, dacã şi în mãsura în care legea şi uzanţele acestui stat permit.
2. Funcţionarul consular se poate adresa direct ministerului afacerilor externe al statului de resedinta numai în absenta unui agent diplomatic al statului trimiţãtor.
ART. 13
Scopurile funcţiilor consulare
1. Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa protejeze drepturile şi interesele statului trimiţãtor şi ale cetãţenilor sãi, în limitele dreptului internaţional;
b) sa urmãreascã dezvoltarea relaţiilor dintre statul trimiţãtor şi statul de resedinta în domeniile comercial, economic, cultural şi ştiinţific şi sa promoveze în alt mod relaţii de prietenie între cele doua state.
2. Prevederile prezentei convenţii referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor se aplica, cînd contextul o permite, şi persoanelor juridice care au naţionalitatea acestui stat, atribuitã conform legislaţiei sale.
ART. 14
Înregistrarea cetãţenilor statului trimiţãtor
Funcţionarul consular are dreptul sa înregistreze cetãţenii statului trimiţãtor care se afla în circumscripţia consularã. Aceasta înregistrare nu scuteşte pe cetãţenii respectivi de obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de resedinta cu privire la înregistrarea strãinilor.
ART. 15
Reprezentarea cetãţenilor în fata instanţelor judecãtoreşti şi a altor autoritãţi
l. Respectînd legea statului de resedinta, funcţionarul consular are dreptul sa ia mãsuri pentru a asigura reprezentarea corespunzãtoare a cetãţenilor statului trimiţãtor în fata instanţelor judecãtoreşti sau a altor autoritãţi ale statului de resedinta. El poate cere ca, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta, sa se ia mãsurile provizorii necesare în scopul protejãrii drepturilor şi intereselor cetãţeanului statului trimiţãtor în toate cazurile cînd, din cauza absentei sau pentru orice alt motiv, acesta nu-şi poate apara în timp util drepturile şi interesele.
2. Funcţionarul consular poate, de asemenea, propune instanţei sau altei autoritãţi competente ca rezolvarea problemei în discuţie sa fie amînatã pînã cînd cel interesat va fi informat şi va avea posibilitatea rezonabila de a fi prezent sau reprezentat.
ART. 16
Protecţia cetãţenilor statului trimiţãtor
1. Funcţionarul consular are dreptul, în cadrul circumscripţiei consulare, sa comunice cu cetãţeanul statului trimiţãtor şi sa-i acorde asistenta, printre altele, şi în probleme juridice.
Statul de resedinta nu va restringe în nici un fel accesul cetãţeanului statului trimiţãtor la oficiul consular sau comunicarea lui cu oficiul consular.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa pe funcţionarul consular cînd un cetãţean al statului trimiţãtor este arestat sau reţinut în circumscripţia sa consularã. Aceasta informare trebuie facuta fãrã intirziere şi, în orice caz, într-un termen de 5 zile.
3. Orice comunicare adresatã funcţionarului consular de cãtre un cetãţean al statului trimiţãtor care este arestat sau reţinut va fi înaintatã fãrã intirziere de autoritãţile competente. Funcţionarul consular are, de asemenea, dreptul sa comunice cu persoana arestata sau reţinutã şi sa o ajute în obţinerea asistenţei legale şi a reprezentãrii.
Funcţionarul consular are, de asemenea, dreptul sa viziteze persoana arestata sau detinuta. Astfel de vizite vor fi permise fãrã intirziere. Dupã expirarea termenului de 7 zile din momentul arestãrii sau reţinerii, astfel de vizite nu vor putea fi aminate de cãtre autoritãţile competente ale statului de resedinta.
4. În toate cazurile cînd un cetãţean al statului trimiţãtor executa o pedeapsa privativã de libertate în statul de resedinta, funcţionarul consular are dreptul sa comunice cu el şi sa-l viziteze.
5. Drepturile acordate funcţionarului consular potrivit paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol se vor exercita în conformitate cu legea şi regulamentele statului de resedinta.
ART. 17
Eliberarea paşapoartelor şi acordarea vizelor
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa elibereze paşapoarte sau alte documente de cãlãtorie pentru cetãţenii statului trimiţãtor, sa reînnoiascã, sa extindã şi sa retragã astfel de paşapoarte şi documente;
b) sa acorde vize de intrare şi de tranzit persoanelor care doresc sa între în statul trimiţãtor sau sa-l tranziteze.
ART. 18
Funcţii referitoare la starea civilã
1. Funcţionarul consular are dreptul sa înregistreze naşterea sau decesul cetãţeanului statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare în conformitate cu legea acestui stat. Prevederile acestui paragraf nu scutesc persoana interesatã de obligaţiile prevãzute de legea statului de resedinta cu privire la declararea naşterii sau decesului.
2. Funcţionarul consular are dreptul sa oficieze cãsãtorii între cetãţenii statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare. Persoanele interesate vor informa imediat despre aceasta autoritãţile competente ale statului de resedinta.
ART. 19
Funcţii referitoare la tutela şi curatela
1. Funcţionarul consular are dreptul sa intervinã pe lîngã autoritãţile competente ale statului de resedinta, în limitele admise de legea acestui stat, în toate cazurile cînd pentru un cetãţean al statului trimiţãtor s-a instituit sau urmeazã sa se instituie o tutela sau o curatela în statul de resedinta. El poate, de asemenea, sa propunã autoritãţilor competente ale statului de resedinta persoanele potrivite sa acţioneze ca tutori sau curatori.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa pe funcţionarul consular imediat ce au cunostinta ca este necesar sa se ia mãsuri în vederea numirii unui tutore sau a unui curator pentru un cetãţean al statului trimiţãtor.
ART. 20
Funcţii notariale
1. În mãsura în care legile statului de resedinta permit, funcţionarul consular are dreptul:
a) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice înscrisuri cuprinzînd declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice dispoziţii testamentare şi alte declaraţii în legatura cu succesiunile cetãţenilor statului trimiţãtor;
c) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice înscrisuri privitoare la alte acte juridice ale cetãţenilor statului trimiţãtor, dacã acestea nu se referã la imobile aflate pe teritoriul statului de resedinta sau la drepturi reale grevind astfel de imobile;
d) sa dea data certa înscrisurilor şi sa legalizeze semnãturile şi sigiliile de pe înscrisuri ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
e) sa legalizeze semnãturile şi sigiliile de pe înscrisurile care emana de la instanţe judecãtoreşti sau alte autoritãţi ale statului trimiţãtor;
f) sa legalizeze copii, traduceri şi extrase de pe înscrisuri, la cererea cetãţenilor statului trimiţãtor;
g) sa legalizeze semnãturile şi sigiliile de pe înscrisuri care emana de la instanţe judecãtoreşti sau alte autoritãţi ale statului de resedinta şi care urmeazã sa producã efecte în statul trimiţãtor;
h) sa primeascã în pãstrare înscrisuri de la cetãţenii statului trimiţãtor sau destinate acestora.
2. Funcţiile enumerate la paragraful 1 din prezentul articol pot fi exercitate la sediul oficiului consular sau, în cazul în care persoana în cauza este împiedicatã din motive temeinice sa se prezinte la sediul oficiului consular, în afarã acestuia.
ART. 21
Funcţii referitoare la succesiuni
1. În mãsura în care au cunostinta ca un cetãţean al statului trimiţãtor a decedat pe teritoriul statului de resedinta, autoritãţile competente ale acestui stat vor informa, fãrã intirziere, oficiul consular.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, la cerere, fãrã intirziere, pe funcţionarul consular despre orice mãsura pe care au luat-o pentru conservarea sau administrarea bunurilor rãmase în statul de resedinta în urma decesului unui cetãţean al statului trimiţãtor.
Funcţionarul consular poate acorda asistenta în luarea unor astfel de mãsuri personal sau printr-un reprezentant.
3. Funcţionarul consular poate, de asemenea:
a) sa se îngrijeascã de apãrarea drepturilor succesorale ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa vegheze ca sumele de bani sau alte bunuri sau produsul vinzarii unor astfel de bunuri, cuvenite cetãţenilor statului trimiţãtor dintr-o succesiune de pe teritoriul statului de resedinta, sa fie transferate acestora. Transferul se va face în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta.
4. În toate cazurile cînd sume de bani sau alte bunuri sau produsul vinzarii unor astfel de bunuri cuvenite dintr-o succesiune unui cetãţean al statului trimiţãtor, care nu este prezent sau reprezentat în statul de resedinta, sînt predate oficiului consular de cãtre autoritãţi sau persoane competente, pentru a fi transmise acestui cetãţean, oficiul consular poate primi astfel de sume de bani sau bunuri, cu condiţia ca toate datoriile succesiunii declarate în termenul legal, precum şi orice taxe datorate potrivit legii statului de resedinta, sa fi fost plãtite sau garantate şi sa se fi obţinut consimţãmîntul autoritãţilor competente ale statului de resedinta pentru transferul banilor sau bunurilor din acest stat în statul trimiţãtor.
5. În cazul cînd un cetãţean al statului trimiţãtor, care nu domiciliazã în statul de resedinta, decedeazã în timp ce se afla temporar în acest stat, banii şi lucrurile personale pe care le-a avut cu el, dacã nu sînt pretinse de o persoana prezenta şi indreptatita sa le pretindã, vor fi predate funcţionarului consular al statului trimiţãtor, cu titlu provizoriu şi fãrã nici o formalitate. Aceasta dispoziţie nu aduce atingere dreptului autoritãţilor judecãtoreşti sau administrative ale statului de resedinta de a le prelua în interesul justiţiei.
Exportul lucrurilor personale şi transmiterea banilor în statul trimiţãtor se vor face cu respectarea legii şi regulamentelor statului de resedinta.
6. Cetãţeanul fiecãrei înalte pãrţi contractante se bucura pe teritoriul celeilalte înalte pãrţi contractante de aceleaşi drepturi ca şi cetãţeanul propriu în ceea ce priveşte dreptul de a dobîndi şi de a dispune de bunurile care provin din succesiuni.
ART. 22
Funcţii privind navigaţia maritima şi fluviala
1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde asistenta navei statului trimiţãtor care intra într-un port sau într-un alt loc de ancorare din circumscripţia consularã.
Funcţionarul consular poate urca la bordul navei imediat ce aceasta a obţinut libera practica. Capitanul şi membrii echipajului au dreptul sa comunice cu funcţionarul consular.
Funcţionarul consular poate cere ajutorul autoritãţilor competente ale statului de resedinta în orice problema care priveşte îndeplinirea atribuţiilor sale fata de o nava a statului trimiţãtor sau fata de capitanul şi membrii echipajului unei asemenea nave.
2. Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa ia mãsuri pentru aplicarea legii statului trimiţãtor cu privire la navigaţie, cînd aceasta lege este aplicabilã;
b) sa interogheze pe cãpitan şi pe membrii echipajului, sa examineze documentele navei, sa ia declaraţii cu privire la cãlãtoria şi destinaţia navei şi, în general, sa faciliteze intrarea, şederea şi plecarea navei din port;
c) sa ia mãsuri pentru înlocuirea cãpitanului sau a oricãrui membru al echipajului, în conformitate cu legea statului trimiţãtor;
d) sa ia mãsuri pentru a asigura menţinerea ordinii şi disciplinei la bordul navei;
e) sa ia mãsuri pentru spitalizarea sau repatrierea cãpitanului sau a oricãrui membru al echipajului navei.
3. Funcţionarul consular poate, în mãsura în care legea statului de resedinta îi permite, sa însoţeascã pe cãpitan sau pe oricare membru al echipajului navei în fata instanţelor judecãtoreşti şi a altor autoritãţi ale acestui stat, sa le acorde asistenta şi sa acţioneze ca interpret în problemele care apar între aceştia şi autoritãţi.
4. Instanţele judecãtoreşti ale statului de resedinta nu sînt competente sa judece cauze care privesc remunerarea sau contractul de munca al cãpitanului sau al membrului echipajului navei statului trimiţãtor.
5. În toate cazurile cînd autoritãţile competente ale statului de resedinta intenţioneazã ca, în limitele competentei lor, sa interogheze sau sa ia mãsuri coercitive la bordul navei statului trimiţãtor, vor informa, în prealabil, pe funcţionarul consular pentru ca acesta sa poatã fi prezent. Dacã, avînd în vedere urgenta problemei, nu a fost posibil sa fie informat funcţionarul consular şi acesta nu a fost prezent, autoritãţile competente îl vor informa, fãrã intirziere, despre mãsurile luate.
Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, în prealabil, pe funcţionarul consular şi în cazurile cînd intenţioneazã sa interogheze pe ţãrm pe cãpitan sau pe un membru al echipajului.
Prevederile acestui paragraf nu se aplica examinarilor fãcute de cãtre autoritãţile competente în legatura cu controlul vamal, sanitar şi al paşapoartelor, telegrafia fãrã fir, ocrotirea vieţii umane pe mare, prevenirea poluarii apelor marii sau mãsurile de sechestrare sau executare rezultate din pretenţii civile sau comerciale.
6. Funcţionarul consular are dreptul ca, în conformitate cu legea statului trimiţãtor, sa primeascã declaraţii şi sa elibereze certificate cu privire la:
a) înmatricularea sau radierea din registrul statului trimiţãtor a unei nave;
b) cumpãrarea unei nave destinate înmatriculãrii în registrul statului trimiţãtor sau vînzarea în strãinãtate a unei nave înmatriculate în acest registru;
c) armarea sau dezarmarea unei nave înmatriculate în registrul statului trimiţãtor;
d) pierderea sau avarierea unei nave înmatriculate în registrul statului trimiţãtor.
7. Dacã o nava a statului trimiţãtor naufragiaza, esueaza sau este altfel avariata în apele naţionale sau teritoriale ale statului de resedinta, autoritãţile competente ale acestui stat vor informa, fãrã intirziere, pe funcţionarul consular şi îi vor aduce la cunostinta mãsurile luate pentru salvarea şi protecţia navei şi echipajului, pasagerilor, încãrcãturii, echipamentului şi proviziilor.
Autoritãţile statului de resedinta vor acorda funcţionarului consular asistenta necesarã la luarea mãsurilor cerute în legatura cu accidentul navei. Ele vor invita pe funcţionarul consular sa fie prezent la orice cercetare pentru stabilirea cauzei accidentului şi pentru stringerea probelor în acest scop.
Dacã nici proprietarul navei naufragiate sau avariate, nici o alta persoana autorizata nu poate lua mãsuri pentru conservarea şi custodia navei, echipamentului şi proviziilor, funcţionarul consular are dreptul sa ia astfel de mãsuri în numele proprietarului. Funcţionarul consular are dreptul ca, în împrejurãri similare, sa ia astfel de mãsuri cu privire la incarcatura care aparţine unui cetãţean al statului trimiţãtor şi care a fost gasita sau adusã în port de pe o nava naufragiata a statului trimiţãtor sau a unui stat terţ.
Nici o taxa vamalã, impozite sau alte taxe similare de orice fel nu vor fi percepute pentru nava naufragiata, incarcatura, echipamentul sau proviziile sale, afarã de cazul cînd acestea vor fi destinate folosinţei sau consumului în statul de resedinta.
ART. 23
Funcţii referitoare la aviaţia civilã
Prevederile art. 22 se aplica, de asemenea, în mãsura în care pot fi aplicabile, aviaţiei civile, cu condiţia ca acestea sa nu contravina prevederilor altor convenţii în vigoare între inaltele pãrţi contractante.

CAP. 3
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi

ART. 24
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi acordate de statul de resedinta
1. Statul de resedinta va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura ca oficiul consular şi membrii acestuia sa-şi poatã îndeplini funcţiile şi sa primeascã facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile cuvenite potrivit prezentei convenţii.
2. Statul de resedinta are obligaţia de a acorda funcţionarului consular respectul cuvenit şi de a lua toate mãsurile potrivite pentru a impiedica orice atingere adusã persoanei, libertãţii şi demnitãţii lui.

Secţiunea I

ART. 25
Folosirea stemei şi drapelului
1. Stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea oficiului consular redactatã în limbile inaltelor pãrţi contractante pot fi aşezate la oficiul consular şi la resedinta şefului oficiului consular.
2. Drapelul statului trimiţãtor poate fi arborat la oficiul consular, la resedinta şefului oficiului consular şi pe mijloacele de transport folosite de şeful oficiului consular în exercitarea funcţiilor sale oficiale.
3. În exercitarea drepturilor acordate de prezentul articol se va tine seama de legile, regulamentele şi uzanţele statului de resedinta.
ART. 26
Facilitãţi pentru procurarea localurilor şi locuinţelor
1. Statul de resedinta va înlesni dobindirea, potrivit legilor şi regulamentelor sale, de cãtre statul trimiţãtor, a localurilor necesare oficiului sau consular sau va ajuta statul trimiţãtor sa obţinã astfel de localuri într-un alt mod.
2. De asemenea, statul de resedinta va sprijini, dacã va fi necesar, oficiul consular sa obţinã locuinţe corespunzãtoare pentru membrii sãi.
ART. 27
Inviolabilitatea localurilor consulare şi a reşedinţei şefului oficiului consular
1. Localurile consulare sînt inviolabile.
2. Autoritãţile statului de resedinta nu pot pãtrunde în localurile consulare decît cu consimţãmîntul şefului oficiului consular, al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor sau al unei persoane desemnate de unul dintre aceştia.
3. Statul de resedinta va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura securitatea localurilor consulare şi pentru a impiedica pãtrunderea cu forta în localurile consulare sau deteriorarea acestora, precum şi orice acţiune care ar implica tulburarea liniştii sau ar aduce atingere prestigiului oficiului consular.
4. Bunurile folosite exclusiv pentru scopurile activitãţii consulare a statului trimiţãtor, inclusiv mijloacele de transport, indiferent de proprietar, nu pot face obiect de rechiziţie, sechestru sau executare atît timp cît prin aceasta s-ar impiedica îndeplinirea efectivã a muncii oficiului consular.
5. Prevederile acestui articol se aplica şi reşedinţei şefului oficiului consular, dacã aceasta este situata în aceeaşi clãdire cu localurile consulare.
ART. 28
Scutiri fiscale privind localurile consulare, resedinta şefului oficiului consular şi mijloacele de transport
1. Pentru terenurile, clãdirile sau pãrţile de clãdiri, proprietate a statului trimiţãtor sau închiriate de acesta şi folosite exclusiv ca localuri consulare sau ca locuinta pentru şeful oficiului consular, nu se vor percepe impozite şi taxe de orice natura, inclusiv taxe municipale, cu excepţia plãţilor datorate pentru serviciile prestate.
2. Scutirile la care se referã paragraful 1 al acestui articol nu se aplica impozitelor şi taxelor care, potrivit legii statului de resedinta, cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimiţãtor.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 se aplica şi mijloacelor de transport proprietate a statului trimiţãtor şi folosite pentru scopurile oficiale ale oficiului consular.
ART. 29
Inviolabilitatea arhivelor consulare
Arhivele şi documentele consulare sînt inviolabile în orice moment şi oriunde s-ar afla.
ART. 30
Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta va permite şi proteja libertatea de comunicare a oficiului consular pentru scopuri oficiale. Pentru a comunica cu guvernul, cu misiunea diplomaticã şi cu alte oficii consulare ale statului trimiţãtor, indiferent unde sînt situate, oficiul consular poate folosi toate mijloacele potrivite de comunicare, inclusiv curieri diplomatici sau consulari, valiza diplomaticã sau consularã şi mesajele în cod sau cifru. Totuşi, oficiul consular nu poate instala şi utiliza un post de radioemisie decît cu consimţãmîntul statului de resedinta.
2. Corespondenta oficialã a oficiului consular este inviolabilã. Prin corespondenta oficialã se înţelege toatã corespondenta referitoare la oficiul consular şi la funcţiile sale.
3. Valiza consularã nu poate fi nici deschisã, nici reţinutã. Totuşi, dacã autoritãţile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creadã ca valiza conţine altceva decît corespondenta, documentele sau articolele la care se referã paragraful 4 al acestui articol, ele pot cere ca valiza sa fie deschisã în prezenta lor de cãtre un reprezentant autorizat al statului trimiţãtor. Dacã aceasta cerere este refuzatã de cãtre autoritãţile statului trimiţãtor, valiza va fi retrimisa la locul de origine.
4. Coletele care compun valiza consularã trebuie sa poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor şi nu pot conţine altceva decît corespondenta şi documente oficiale sau articole destinate exclusiv folosinţei oficiale.
5. Curierul consular trebuie sa posede un document oficial care sa indice calitatea sa şi numãrul coletelor care compun valiza consularã. Cu excepţia cazului cînd statul de resedinta permite astfel, curierul consular nu poate fi nici cetãţean al statului de resedinta, nici, în afarã de cazul cînd el este cetãţean al statului trimiţãtor, domiciliat permanent în statul de resedinta. În exercitarea funcţiilor sale, curierul consular este protejat de statul de resedinta. El se bucura de inviolabilitate personalã şi nu poate fi supus nici unei forme de arest sau deţinere.
ART. 31
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor şi regulamentelor statului de resedinta cu privire la zonele în care accesul este interzis sau limitat pentru motive de securitate nationala, membrii oficiului consular au dreptul sa se deplaseze liber în acest stat.
ART. 32
Drepturi şi taxe consulare
1. Oficiul consular poate sa perceapã pe teritoriul statului de resedinta drepturile şi taxele prevãzute de legile şi regulamentele statului trimiţãtor pentru serviciile consulare.
2. Sumele încasate cu titlu de drepturi şi taxe prevãzute la paragraful I al acestui articol, precum şi documentele prin care se atesta primirea acestora, sînt scutite de impozite şi taxe în statul de resedinta.

Secţiunea a II-a

ART. 33
Imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã
1. Membrii oficiului consular nu sînt supuşi jurisdicţiei autoritãţilor judiciare sau administrative ale statului de resedinta pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficialã.
2. Totuşi, prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplica în caz de acţiune civilã:
a) care rezulta din încheierea unui contract de cãtre un membru al oficiului consular, în care acesta nu a contractat expres sau implicit în numele statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un vehicul, o nava sau aeronava.
3. Pentru activitatea desfasurata în afarã calitãţii sale oficiale, funcţionarul consular nu poate fi supus:
a) reţinerii sau arestãrii preventive decît în cazul comiterii pe teritoriul statului de resedinta a unei infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsa privativã de libertate de minimum 5 ani şi numai ca urmare a unei hotãrîri a autoritãţilor judiciare competente ale statului de resedinta;
b) altor mãsuri privative de libertate decît în cazul executãrii unei hotãrîri judecãtoreşti definitive.
4. Atunci cînd se porneşte o procedura penalã impotriva unui funcţionar consular, acesta trebuie sa se prezinte în fata autoritãţilor competente ale statului de resedinta. Totuşi, procedura trebuie condusã cu respectul cuvenit funcţionarului consular în virtutea calitãţii sale oficiale şi astfel încît sa stînjeneascã cît mai puţin posibil exercitarea funcţiilor sale. Dacã, în împrejurãrile menţionate la paragraful 3 al acestui articol, s-a ivit necesitatea privarii de libertate a unui funcţionar consular, procedura îndreptatã impotriva sa trebuie deschisã în cel mai scurt timp.
5. În cazul cînd un membru al oficiului consular sau un membru al familiei sale care locuieşte împreunã cu acesta este supus oricãrei forme de privare de libertate pe timpul judecãrii sau cînd s-a pornit o procedura penalã impotriva lui, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, fãrã intirziere, pe şeful oficiului consular despre aceasta. În cazul cînd şeful oficiului consular este supus unei astfel de mãsuri, autoritãţile statului de resedinta vor informa, pe cale diplomaticã, statul trimiţãtor.
ART. 34
Depunerea de mãrturie
1. Membrii oficiului consular pot fi chemaţi sa depunã mãrturie în cursul unei proceduri judiciare sau administrative. Dacã funcţionarul consular nu da curs unei astfel de cereri, nici o mãsura coercitivã nu poate fi luatã impotriva lui şi nici o sancţiune nu-i va fi aplicatã.
Angajatul consular sau membrul personalului de serviciu al oficiului consular nu poate refuza sa depunã ca martor decît în cazurile prevãzute la paragraful 3 al acestui articol.
2. Autoritatea care cere mãrturia va evita sa stînjeneascã pe funcţionarul consular în îndeplinirea funcţiilor sale. Mãrturia poate fi facuta în scris sau oral la oficiul consular sau la locuinta funcţionarului consular.
În cazul angajatului consular, se vor lua toate mãsurile rezonabile pentru a se evita stînjenirea activitãţii oficiului consular.
3. Membrul oficiului consular are dreptul sa refuze sa depunã mãrturie în legatura cu faptele legate de exercitarea funcţiilor sale oficiale sau sa prezinte documente sau obiecte din arhiva consularã. El poate, de asemenea, sa refuze sa depunã mãrturie în calitate de expert cu privire la dreptul statului trimiţãtor.
4. Membrul oficiului consular chemat sa depunã mãrturie are dreptul sa facã o declaraţie în locul jurãmîntului.
ART. 35
Scutirea de prestaţii personale şi de alte obligaţii
Membrii oficiului consular sînt scutiţi în statul de resedinta de obligaţii militare, de prestaţii publice de orice fel şi de contribuţiile care s-ar datora în locul acestora. Ei sînt scutiţi, de asemenea, de toate obligaţiile prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta cu privire la înregistrarea şi şederea strãinilor.
ART. 36
Scutiri vamale şi de control vamal
1. Statul de resedinta permite, potrivit legilor şi regulamentelor pe care le poate adopta, intrarea şi acorda scutirea de orice taxe vamale şi obligaţii conexe, altele decît cheltuielile pentru depozitare, transport şi servicii similare, pentru:
a) obiectele destinate folosinţei oficiale a oficiului consular;
b) obiectele destinate folosinţei personale a funcţionarului consular sau a membrilor familiei sale care locuiesc împreunã cu acesta, inclusiv obiectele destinate instalãrii lui. Obiectele destinate consumului nu trebuie sa depãşeascã cantitãţile necesare pentru folosirea directa de cãtre persoanele interesate.
2. Angajaţii consulari beneficiazã de privilegiile şi scutirile prevãzute în paragraful 1 al acestui articol pentru obiectele importate cu ocazia primei lor instalãri.
3. Bagajele personale însoţite de functionarii consulari sînt scutite de control vamal. Ele pot fi supuse controlului numai dacã exista motive serioase sa se creadã ca conţin alte obiecte decît cele la care se referã paragraful 1 lit. b) din acest articol sau obiecte al cãror import sau export este interzis de legile şi regulamentele statului de resedinta sau care sînt supuse legilor şi regulamentelor de carantina ale acestui stat. Controlul poate fi efectuat numai în prezenta funcţionarului consular interesat.
ART. 37
Scutiri fiscale
1. Membrii oficiului consular beneficiazã de aceeaşi scutire de taxe şi obligaţii similare impuse sau percepute de statul de resedinta ca şi personalul corespunzãtor al misiunii diplomatice a statului trimiţãtor.
2. În înţelesul acestui articol, termenul personal corespunzãtor al misiunii diplomatice se referã la membrii personalului diplomatic, în cazul funcţionarilor consulari, şi la membrii personalului administrativ şi tehnic, în cazul angajaţilor consulari; termenul include, de asemenea, şi membrii personalului de serviciu.
ART. 38
Privilegiile membrilor de familie ai membrilor oficiului consular
Membrii de familie ai membrului oficiului consular care locuiesc împreunã cu acesta beneficiazã de privilegiile acordate acestuia potrivit art. 35 şi, în cazul funcţionarului consular sau angajatului consular, art. 36 şi 37, cu condiţia sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta, sa nu domicilieze în acest stat şi sa nu exercite vreo ocupaţie privatã cu caracter lucrativ în acest stat.
ART. 39
Excepţii de la imunitãţi şi privilegii
Imunitãţile şi privilegiile acordate potrivit acestei convenţii nu se aplica cetãţenilor statului de resedinta sau persoanelor cu domiciliul în acest stat, cu excepţia, în cazul angajaţilor consulari, acelora acordate potrivit art. 33 şi 34 şi, în cazul membrilor personalului de serviciu al oficiului consular, privilegiilor acordate potrivit paragrafului 3 al art. 34.
ART. 40
Bunurile unui membru decedat al oficiului consular
În cazul decesului unui membru al oficiului consular care nu este cetãţean al statului de resedinta sau care nu are domiciliul în acest stat sau al unui membru al familiei sale care locuieşte împreunã cu acesta, statul de resedinta va permite exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia celor dobîndite în acest stat şi care sînt interzise la export în momentul decesului. Pentru bunurile mobile a cãror existenta în statul de resedinta se datoreazã exclusiv prezentei în acest stat a defunctului ca membru al oficiului consular sau ca membru al familiei unui membru al oficiului consular, statul de resedinta nu va percepe taxe de succesiune.
ART. 41
Renunţarea la imunitãţi
1. Statul trimiţãtor poate renunţa la imunitãţile şi privilegiile prevãzute în art. 33 şi 34 pentru persoanele la care aceste articole se referã. Renunţarea trebuie sa fie totdeauna expresã, cu excepţia cazului menţionat în paragraful 2 al acestui articol, şi trebuie sa fie comunicatã în scris autoritãţilor competente ale statului de resedinta.
2. Dacã un membru al oficiului consular angajeazã o procedura în materiile în care ar beneficia de imunitatea de jurisdicţie potrivit art. 33 paragraful 1, el nu poate invoca imunitatea de jurisdicţie fata de nici o cerere reconvenţionalã legatã direct de cererea principala.
3. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilã sau administrativã nu implica renunţarea la imunitatea fata de mãsurile de executare rezultind dintr-o hotãrîre judecãtoreascã pentru care este necesarã o renunţare separatã.
ART. 42
Începutul şi sfîrşitul privilegiilor şi imunitãţilor consulare
1. Membrul oficiului consular beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie din momentul intrãrii pe teritoriul statului de resedinta pentru a-şi ocupa postul sau din momentul cînd începe sa-şi exercite funcţiile la oficiul consular, dacã se gãseşte deja pe acest teritoriu.
2. Membrii de familie ai membrului oficiului consular care locuiesc împreunã cu acesta beneficiazã de privilegiile prevãzute în prezenta convenţie începînd de la ultima dintre datele urmãtoare: din momentul cînd membrul oficiului consular beneficiazã de privilegii potrivit paragrafului 1 al acestui articol sau din momentul intrãrii lor pe teritoriul statului de resedinta ori din momentul cînd au devenit membri ai unei astfel de familii.
3. Atunci cînd funcţiile unui membru al oficiului consular iau sfîrşit, privilegiile şi imunitãţile sale, precum şi cele ale membrilor familiei sale care locuiesc împreunã cu el, înceteazã în mod normal începînd de la prima dintre datele urmãtoare: în momentul cînd persoana interesatã pãrãseşte statul de resedinta sau dupã expirarea unei perioade rezonabile în care ar fi putut sa pãrãseascã acest stat. În ceea ce priveşte persoanele menţionate în paragraful 2 al acestui articol, privilegiile lor iau sfîrşit în momentul cînd aceste persoane înceteazã sa mai facã parte din familia membrului oficiului consular, intelegind, totuşi, ca în cazul cînd aceste persoane intenţioneazã sa pãrãseascã statul de resedinta într-un termen rezonabil, dupã acest moment, privilegiile lor vor subzistã pînã în momentul plecãrii.
4. Totuşi, pentru actele îndeplinite de un membru al oficiului consular în exercitarea funcţiilor sale, imunitatea de jurisdicţie va continua sa subziste fãrã limita de timp.
5. În cazul decesului unui membru al oficiului consular, membrii familiei sale care locuiesc împreunã cu acesta continua sa beneficieze de privilegiile acordate pînã la prima dintre datele urmãtoare: pînã în momentul cînd pãrãsesc statul de resedinta sau pînã la expirarea unei perioade în care ar fi putut sa pãrãseascã acest teritoriu.
ART. 43
Notificarea sosirilor şi plecarilor
Ministerul afacerilor externe al statului de resedinta va fi informat despre:
a) sosirea şi plecarea definitiva a unui membru al familiei membrului oficiului consular care locuieşte împreunã cu acesta şi, dacã este cazul, despre faptul ca o persoana devine sau înceteazã sa mai fie membru al acestei familii;
b) angajarea şi încetarea angajãrii persoanelor domiciliate în statul de resedinta în calitate de angajaţi consulari sau membri ai personalului de serviciu.

Secţiunea a III-a

ART. 44
Respectarea legilor statului de resedinta
1. Fãrã a aduce atingere privilegiilor şi imunitãţilor acordate potrivit acestei convenţii, persoanele cãrora le-au fost acordate sînt obligate sa respecte legea statului de resedinta şi sa nu se amestece în treburile interne ale acestui stat.
2. Localurile consulare nu vor fi folosite într-un mod incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.
ART. 45
Asigurarea pentru daune cauzate terţilor
Mijloacele de transport (autovehicule, nave şi aeronave) proprietate a statului trimiţãtor şi folosite pentru scopurile oficiale ale oficiului consular sau proprietate a membrilor oficiului consular sau a membrilor familiilor lor vor fi asigurate pentru daune cauzate terţilor, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 46
1. Prezenta convenţie va fi ratificatã şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti, cît mai curînd posibil.
2. Convenţia va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare şi va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 5 ani. Ea va continua sa ramina în vigoare şi dupã aceasta data pînã cînd va ieşi din vigoare, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol.
3. Fiecare inalta parte contractantã poate denunta convenţia la data expirãrii perioadei iniţiale de 5 ani sau la orice alta data dupã aceasta, notificind în scris cu 12 luni înainte celeilalte înalte pãrţi contractante.
Drept pentru care plenipotenţiarii respectivi au semnat prezenta convenţie, punînd sigiliile lor.
Facuta în doua exemplare, la Stockholm, azi 12 februarie 1974, în limbile romana, suedeza şi engleza. În caz de interpretare diferita a textelor, textul englez va prevala.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016