Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 49 din 12 februarie 1982  privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 49 din 12 februarie 1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 18 DIN 16/02/82
Fondurile fixe, parte importanta din avutia nationala, trebuie sa fie gospodãrite cu grija deosebita şi folosite pe intreaga durata de serviciu normata, potrivit destinaţiei lor, în vederea obţinerii unei eficiente economice maxime, promovãrii progresului tehnic şi creşterii permanente a productivitatii muncii sociale.
Fondurile fixe care, cu toate modernizãrile ce li s-ar aduce, nu mai pot fi utilizate în condiţii eficiente, au un grad avansat de uzura şi durata de serviciu normata expiratã pot fi scoase din funcţiune.
Bunurile materiale, altele decît fondurile fixe, vor fi administrate de cãtre colectivele de oameni ai muncii astfel încît sa se asigure desfãşurarea cu eficienta maxima a activitãţii fiecãrei unitãţi socialiste, iar cele care nu mai pot fi folosite datoritã schimbãrii procesului tehnologic, sistãrii fabricaţiei sau altor cauze pot fi declasate.
În vederea reglementãrii unitare a scoaterii din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarii unor bunuri materiale din administrarea unitãţilor socialiste de stat,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe
ART. 1
Fondurile fixe din administrarea unitãţilor socialiste de stat pot fi scoase din funcţiune numai în condiţiile şi cu aprobãrile prevãzute în prezentul decret.
Prin scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe se înţelege demolarea, demontarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrare, precum şi scãderea din gestiunea unitãţilor a valorii fondurilor fixe.
ART. 2
Fondurile fixe cu durata de serviciu normata expiratã pot fi scoase din funcţiune numai dacã prezintã un grad avansat de uzura, nu mai pot primi o alta destinaţie sau utilizare în cadrul economiei naţionale, iar costul repararii şi modernizãrii lor depãşeşte 60% din valoarea de înlocuire a fondului fix.
Prin valoarea de înlocuire se înţelege suma cheltuielilor necesare a se efectua pentru procurarea unui fond fix nou, echivalent cu cel propus a fi scos din funcţiune, la care se adauga cheltuielile de transport, montare şi punere în funcţiune. Pentru fondurile fixe la care nu se poate stabili valoarea de înlocuire, aceasta se considera egala cu valoarea de inventar.
ART. 3
Propunerile de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expiratã sau care va expira în anul pentru care se fac propunerile, analizate şi însuşite de organele de conducere colectivã ale unitãţilor socialiste de stat, se înainteazã odatã cu lucrãrile de fundamentare a propunerilor de plan potrivit metodologiei prevãzute de lege pentru elaborarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, numai dupã ce organele ierarhic superioare au efectuat toate redistribuirile între unitãţile subordonate acestora.
Propunerile de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe vor fi însoţite de mãsuri concrete privind valorificarea şi recuperarea acestora. Pentru fondurile fixe care se propun a fi scoase din funcţiune se va mentiona atît valoarea lor de inventar, cît şi valoarea reziduala, respectiv valoarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, precum şi a materialelor valorificabile rezultate din demolarea sau dezmembrarea fondurilor fixe, din care se scad cheltuielile efectuate cu scoaterea efectivã din funcţiune a acestora.
Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti examineazã propunerile unitãţilor din subordine, în vederea redistribuirii, în condiţiile legii, a fondurilor fixe care pot fi utilizate de alte unitãţi, inclusiv de unitãţi cu tehnicitate redusã, ateliere-şcolare, unitãţi din sectorul cooperatist, ale industriei mici şi micilor meseriasi, în care scop difuzeazã, cu cel puţin 60 de zile înainte de analiza, listele fondurilor fixe disponibile propuse pentru scoatere din funcţiune la ceilalţi titulari de plan din economie.
Listele cuprinzînd fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate în economie şi care se propun a fi scoase din funcţiune se înainteazã, de ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor şi la Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii.
Propunerile de scoatere din funcţiune se analizeazã sub aspectul încadrãrii în prevederile art. 2 din prezentul decret, în vederea prezentãrii pentru aprobare a volumului fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expiratã care urmeazã a fi scoase din funcţiune în anul urmãtor, de cãtre Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, precum şi de cãtre Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, în ceea ce priveşte fondurile fixe de natura construcţiilor.
ART. 4
Pentru fondurile fixe de natura utilajelor şi instalaţiilor cu ciclu lung de fabricaţie care urmeazã a fi înlocuite, propunerile de scoatere din funcţiune se vor prezenta înainte de expirarea duratei de serviciu normate, ţinînd seama de ciclul de fabricaţie al acestora, în condiţiile prevederilor art. 3, în liste separate. Dupã aprobarea prin decret a propunerilor de scoatere din funcţiune, bãncile finanţatoare vor deschide finanţarea, în condiţiile prevãzute de lege, în vederea comandarii pentru execuţie la furnizori a utilajelor şi instalaţiilor de înlocuire.
ART. 5
Volumul fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expiratã, care se scot din funcţiune, desfãşurat pe ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi pe categoriile de fonduri fixe prevãzute de Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe şi listele utilajelor şi instalaţiilor cu ciclu lung de fabricaţie întocmite conform art. 4 din decret, se aproba anual prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, odatã cu decretul privind desfãşurarea pe titulari a prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
Volumul aprobat prin decret al Consiliului de Stat se desfãşoarã, odatã cu ceilalţi indicatori de plan, pînã la unitãţile de baza, pe categorii şi tipodimensiuni de fonduri fixe.
ART. 6
Fondurile fixe în exploatare, necesare procesului de producţie şi pentru care nu exista posibilitãţi efective de înlocuire, nu vor fi scoase din funcţiune, chiar dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 2. În asemenea cazuri, depãşirea procentului maxim de 60% din valoarea de înlocuire pentru costul reparatiei capitale se aproba de Consiliul de Miniştri, pe baza propunerilor organelor de conducere colectivã ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, dupã caz, şi a documentaţiei tehnico-economice de fundamentare a oportunitãţii şi eficientei reparatiei capitale.
ART. 7
Scoaterea efectivã din funcţiune a fiecãrui fond fix cu durata de serviciu normata expiratã, în cadrul volumului stabilit pentru anul respectiv, se aproba pe baza documentaţiei întocmite în acest scop şi în limita urmãtoarelor plafoane, de cãtre:
a) adunarea generalã a oamenilor muncii din întreprinderile de gradul II- VI şi organul de conducere colectivã al instituţiei de stat al cãrui conducãtor are calitatea de ordonator de credite tertiar şi se confirma de organul de conducere colectivã al centralei, respectiv al organului ierarhic superior pentru fondurile fixe a cãror valoare unitarã de inventar nu depãşeşte 100.000 lei;
b) adunarea generalã a oamenilor muncii din întreprinderi de gradul I şi special şi organul de conducere colectivã al instituţiei de stat al cãrui conducãtor are calitatea de ordonator de credite secundar, precum şi al instituţiei de stat al cãrui conducãtor are calitate de ordonator de credite din ţara pentru reprezentantele Republicii Socialiste România din strãinãtate şi se confirma de organul de conducere colectivã al centralei, respectiv al organului ierarhic superior, pentru fondurile fixe a cãror valoare unitarã de inventar nu depãşeşte 300.000 lei;
c) adunarea generalã a oamenilor muncii din centrale şi unitãţi asimilate acestora şi se confirma de organul de conducere colectivã al ministerului, respectiv al organului central sau local, pentru fondurilor fixe proprii şi ale unitãţilor subordonate a cãror valoare unitarã de inventar nu depãşeşte 500.000 lei;
d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum şi comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, şi se confirma de Consiliul de Miniştri, pentru fondurile fixe proprii şi pentru cele ale unitãţilor subordonate a cãror valoare unitarã de inventar nu depãşeşte 5.000.000 lei.
Lista cuprinzînd fondurile fixe care urmeazã a fi scoase efectiv din funcţiune, în limita volumelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat, se afişeazã în toate unitãţile deţinãtoare şi pe secţii, pentru a putea fi examinata de cãtre întregul colectiv al oamenilor muncii, în vederea gasirii unor eventuale noi posibilitãţi de folosire a acestora, în cadrul unitãţii.
Afişarea listei se va face timp de doua saptamini şi cu cel puţin 15 zile înainte de aprobarea scoaterii efective din funcţiune a fondurilor fixe.
ART. 8
Scoaterea efectivã din funcţiune a fondurilor fixe a cãror valoare unitarã de inventar depãşeşte 5.000.000 lei se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor, Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii şi al bãncilor finanţatoare, pe baza verificãrii acestora la unitãţile care le au în administrare.
ART. 9
Scoaterea efectivã din funcţiune a fondurilor fixe în limita volumului aprobat prin decret al Consiliului de Stat se va putea efectua şi în anul urmãtor celui pentru care s-a dat aprobarea, dacã aceasta operaţiune nu s-a putut realiza pînã la sfîrşitul anului respectiv.
ART. 10
Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a fondurilor fixe care urmeazã a fi scoase din funcţiune, precum şi documentaţia necesarã pentru aprobarea scoaterii efective din funcţiune a fondurilor fixe, sînt cele prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 11
Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisã.
În mod cu totul excepţional, atunci cînd exista aprobãri pentru executarea unor obiective noi de investiţii ori dezvoltãri de capacitãţi existente, al cãror amplasament afecteazã unele fonduri fixe sau în alte situaţii temeinic justificate, acestea pot fi scoase din funcţiune numai dupã aprobare prin decret al Consiliului de Stat, în baza unor fundamentari tehnico-economice şi dupã analiza tuturor posibilitãţilor de reutilizare în circuitul productiv a fondurilor fixe propuse pentru dezafectare.
În cazul în care pentru executarea unui obiectiv de investiţii trebuie scoase din funcţiune - total sau parţial - clãdiri, construcţii speciale, instalaţii, utilaje sau plantaţii, propunerile de scoatere din funcţiune a acestora se supun aprobãrii dupã cum urmeazã:
a) prin decretul prezidential de aprobare a notei de comanda, pentru obiectivele de investiţii importante;
b) prin decretul prezidential pentru aprobarea listelor de investiţii, cuprinzînd principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ale cãror note de comanda sînt în competenta ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralelor şi întreprinderilor.
În acest scop, notele de comanda, precum şi listele cu indicatorii care se prezintã Consiliului de Miniştri, vor cuprinde şi fondurile fixe ce se propun a fi scoase din funcţiune la fiecare obiectiv de investii, cu o fundamentare tehnico-economicã privind necesitatea acestor dezafectari şi cu specificarea aprobãrilor existente care stau la baza propunerilor respective.
Valoarea neamortizata a fondurilor fixe care se scot din funcţiune, potrivit alineatului precedent, se suporta din devizul general al obiectivului de investiţii ce urmeazã a se executa; în cazul în care fondurile fixe ce sînt afectate de amplasamentul obiectivului respectiv nu sînt supuse amortizarii, potrivit legii, valoarea care se include în devizul general se stabileşte proporţional cu durata de serviciu expiratã.
În cazul reţelelor electrice şi de telecomunicaţii sau de alta natura, aeriene sau subterane, care urmeazã sa fie deviate pe alt traseu din cauza executãrii unui obiectiv de investiţii pe amplasamentul acestora, cheltuielile corespunzãtoare de realizare a lor pe noul traseu, inclusiv partea neamortizata a reţelelor scoase din funcţiune, se includ în devizul general al obiectivului de investiţii.
ART. 12
Fondurile fixe cu durata de serviciu normata neexpirata care urmeazã sa fie propuse a se scoate din funcţiune în condiţiile prevãzute la art. 11 vor fi analizate în mod temeinic în cadrul unitãţilor socialiste, de cãtre comisiile constituite potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
Propunerile acestor comisii vor fi examinate şi verificate la fata locului de cãtre specialişti şi cadre cu munci de rãspundere din ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Dupã însuşirea propunerilor de cãtre organele de conducere colectivã ale acestora, se vor elabora proiecte de decret pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, care vor fi analizate şi avizate de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, pentru fondurile fixe de natura construcţiilor, şi de bãncile finanţatoare.
ART. 13
Se interzice scoaterea efectivã din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata exprimatã înainte de aprobarea documentaţiei de cãtre organele prevãzute la art. 7 şi 8 din prezentul decret, precum şi a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata, înainte de aprobarea prin decret al Consiliului de Stat sau prin decret prezidential, dupã caz.
ART. 14
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, întreprinderile şi celelalte unitãţi socialiste de stat vor lua mãsuri de valorificare cu maximum de eficienta a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, asigurind execuţia tuturor operaţiilor de reconditionare necesare, precum şi a materialelor rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune, potrivit legii.
Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune şi valorificarea cu eficienta maxima a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi a altor materiale rezultate în urma efectuãrii acestei operaţii se fac în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.
Ansamblele, subansamblele, piesele componente şi materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe care se reţin pentru a fi refolosite se înregistreazã la preţurile legale, ţinînd seama de gradul de uzura sau de degradare stabilit de comisiile de scoatere din funcţiune. Materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe se valorifica potrivit legii.
Cheltuielile efectuate cu demontarea, manipularea şi transportul fondurilor fixe scoase din funcţiune care se predau pentru a fi dezmembrate se suporta de cãtre întreprinderile de reparaţii capitale specializate în acest scop.
În cazul în care dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune se face de întreprinderile ce le-au avut în administrare, cheltuielile efectuate cu operaţiunile prevãzute la alineatul precedent vor afecta rezultatele acestor unitãţi.
ART. 15
Sumele reprezentind contravaloarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi celorlalte materiale rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe reţinute de unitãţi sau valorificate în exterior, diminuate cu cheltuielile efectuate cu operaţiunile de demontare, transport, manipulare, reconditionare şi altele, legate de valorificarea acestora, la care se adauga rentabilitatea medie planificata a activitãţii respective din cadrul întreprinderii specializate care efectueazã dezmembrarea, se depun la unitãţile bancare la care îşi au conturile de finanţare unitãţile care le au în administrare, pînã la data de 15 ale lunii urmãtoare celei în care s-a terminat operaţiunea de valorificare şi vor fi utilizate potrivit legii.
ART. 16
În cazul în care se constata ca degradarea sau uzura avansatã a fondurilor fixe propuse a fi scoase din funcţiune se datoreazã gospodãririi necorespunzãtoare sau neefectuarii la timp şi în bune condiţii a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii, se vor lua mãsuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.
CAP. 2
Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitãţilor socialiste de stat
ART. 17
Unitãţile socialiste de stat sînt obligate sa se aprovizioneze cu materii prime şi materiale în sortimentele şi cantitãţile strict necesare îndeplinirii sarcinilor de plan, cu respectarea normelor de consum şi normativelor, astfel încît sa nu se creeze stocuri supranormative şi sa asigure depozitarea, manipularea şi conservarea lor în condiţiile prevãzute de lege.
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale vor lua mãsuri de a preveni formarea de stocuri supranormative şi de a asigura depozitarea, manipularea, conservarea şi utilizarea în condiţii corespunzãtoare a materiilor prime, materialelor, produselor finite, a tuturor bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe.
ART. 18
Bunurile materiale, altele decît fondurile fixe, din administrarea unitãţilor socialiste de stat care nu mai pot fi folosite datoritã schimbãrii procesului tehnologic, sistãrii fabricaţiei şi care datoritã pãstrãrii indelungate s-au degradat parţial sau total, pot fi propuse, în mod excepţional, pentru declasare numai în condiţiile şi cu aprobãrile prevãzute în prezentul decret.
Prin declasarea bunurilor materiale, în sensul prezentului decret, se înţelege:
a) trecerea bunurilor într-o alta clasa de calitate, cu reducerea corespunzãtoare a preţului;
b) scoaterea din uz a bunurilor degradate, care nu mai pot fi folosite decît prin demontare sau dezmembrare ori cel mult ca materiale refolosibile.
Bunurile materiale degradate care nu mai pot fi refolosite sub nici o forma vor fi scãzute din gestiune şi vor afecta costurile de producţie, cheltuielile de circulaţie sau finanţarea bugetarã, dupã caz.
Se interzice degradarea sau distrugerea materialelor şi produselor refolosibile, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
În toate cazurile cînd declasarea bunurilor materiale se datoreazã vinovatiei unei persoane se vor lua mãsuri de recuperare a pagubei, potrivit legii.
ART. 19
Propunerea de declasare a bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe, se prezintã în scris, conducatorului unitãţii, pe baza documentaţiei întocmite în acest scop, de cãtre persoanele încadrate în munca cu atribuţii în domeniul respectiv, potrivit anexei nr. 3.
Analiza şi avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se efectueazã de comisii numite de conducãtorul unitãţii socialiste de stat.
Organul de conducere colectivã al unitãţilor socialiste de stat hotãrãşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisia constituitã în acest scop.
Declasarea bunurilor materiale înainte de aprobarea propunerilor de cãtre organele prevãzute la art. 20 este interzisã.
ART. 20
Competentele de aprobare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe, aparţinînd unitãţilor socialiste de stat, se stabilesc pentru fiecare unitate în parte, în limita urmãtoarelor plafoane anuale:
--------------------------------------------------------------------------------

Organul competent sa aprobe declasarea La unitãţile La instituţiile

bunurilor economice bugetare

--------------------------------------------------------------------------------

a) adunarea generalã a oamenilor muncii

din întreprinderile de gradul II-VI şi

organul de conducere colectivã al institu-

tiei de stat al carei conducãtor are cali-

tatea de ordonator de credite tertiar, şi

se confirma de organul de conducere colec-

tiva al centralei, respectiv al organului

ierarhic superior............ 20.000 lei 5.000 lei

b) adunarea generalã a oamenilor muncii din

întreprinderile de gradul I şi special şi

organul de conducere colectivã al institu-

tiei de stat al carei conducãtor are cali-

tatea de ordonator de credite secundar,

precum şi al instituţiei de stat al carei

conducãtor are calitatea de ordonator de

credite din ţara pentru reprezentantele

Republicii Socialiste România din strainata-

te, şi se confirma de organul de conducere

colectivã al centralei, respectiv al orga-

nului ierarhic superior.......... 50.000 lei 10.000 lei

c) adunarea generalã a oamenilor muncii din

centrale şi unitãţi asimilate acestora,

pentru bunurile materiale din gestiunea

proprie sau a unitãţilor subordonate, şi

se confirma de organul de conducere colec-

tiva al ministerului, respectiv al organu-

lui central sau local

- gestiune proprie........... 50.000 lei -

- unitãţi subordonate ......... 100.000 lei -

d) consiliul de conducere al ministerului,

respectiv al celorlalte organe centrale,

precum şi comitetul executiv al consiliu-

lui popular judeţean şi al municipiului

Bucureşti, pentru bunurile materiale din

gestiunea proprie sau a unitãţilor

subordonate

- gestiune proprie ....... 100.000 lei 20.000 lei

- unitãţi subordonate .......... 200.000 lei 20.000 lei

--------------------------------------------------------------------------------

Propunerile de declasare care depãşesc plafoanele stabilite la lit. a), b) şi c) se înainteazã organului ierarhic superior. Declasarea bunurilor materiale care depãşesc plafoanele prevãzute la lit. d) se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor şi al bãncilor finanţatoare, pe baza verificãrii acestora la unitãţile care le au în administrare.
ART. 21
Diferenţele valorice rezultate în urma declasarii bunurilor materiale la unitãţile economice se includ în cheltuielile de producţie sau circulaţie, dupã caz, în grupa cheltuielilor neproductive, iar la organele şi instituţiile de stat se suporta din finanţarea bugetarã.
Diferenţele valorice rezultate în urma declasarii pieselor de schimb sau a materialelor procurate pentru lucrãrile de investiţii care se executa în regie se acoperã de unitãţile respective din fondurile de investiţii, iar diferenţele rezultate la cele procurate din fondurile cu destinaţie specialã se suporta din aceste fonduri.
ART. 22
Sumele realizate de unitãţile bugetare din valorificarea bunurilor materiale dupã diminuarea cu eventualele cheltuieli efectuate cu ocazia acestor operaţiuni se fac venit la bugetul republican sau local, dupã caz, iar sumele realizate de unitãţile economice diminueazã valoarea bunurilor materiale respective.
Pentru unitãţile şi activitãţile autofinantate ale instituţiilor de stat, precum şi la unitãţile la care cheltuielile nu se acoperã integral din venituri proprii, sumele rezultate din valorificarea bunurilor materiale rãmîn la dispoziţia acestora.
ART. 23
Materialele şi produsele refolosibile rezultate din operaţiunea de declasare a bunurilor materiale pentru care se întocmesc balante materiale şi este organizatã, potrivit legii, colectarea şi valorificarea prin unitãţi de stat specializate, vor fi predate acestora în termen de 30 zile de la data aprobãrii declasarii. Alte materiale şi produse refolosibile pot fi reţinute pentru satisfacerea unor nevoi proprii ale unitãţii socialiste de stat sau pot fi valorificate în sectorul socialist, cu înregistrarea gestionara a cantitãţilor rezultate şi consumate.
CAP. 3
Dispoziţii finale
ART. 24
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, precum şi materialã sau civilã, a persoanelor vinovate, potrivit legii.
ART. 25
Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni şi se sancţioneazã cu amenda:
a) de la 3.000 la 10.000 lei, încãlcarea prevederilor art. 13;
b) de la 1.000 la 2.000 lei, încãlcarea prevederilor art. 19 alineatul final.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificarii şi Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, de personalul de inspecţie financiarã al Ministerului Finanţelor şi de personalul de inspecţie al bãncilor, anume împuterniciţi de conducerile acestor organe.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii se poate face plîngere la judecãtorie în termen de 15 zile de la comunicare.
Contravenţiilor prevãzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 26
Dispoziţiile prezentului decret se aplica în mod corespunzãtor organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.
Organele centrale cooperatiste şi obşteşti vor elabora, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Ministerului Finanţelor, pînã la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, norme metodologice proprii de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, precum şi de declasare a unor bunuri materiale, ce le aparţin.
ART. 27
Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitãţilor subordonate Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne se fac potrivit reglementãrilor speciale.
ART. 28
În vederea actualizãrii valorii de înlocuire a fondurilor fixe, Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Direcţia Centrala de Statistica şi Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, vor efectua periodic - din 5 în 5 ani - reevaluarea fondurilor fixe existente în economie şi vor opera noile valori în evidentele unitãţilor care le au în administrare.
ART. 29
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 30
Prezentul decret intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al României.
Pe aceeaşi data Decretul nr. 112/1978 privind scoaterea din funcţiune în anul 1978 a unor fonduri fixe, precum şi Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 771/1962 pentru aprobarea Regulamentului privind declasarea şi casarea bunurilor aflate în administrarea operativã a întreprinderilor, organizaţiilor economice de stat şi a instituţiilor bugetare, se abroga.
ANEXA 1
COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE ŞI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE

CARE URMEAZĂ A FI SCOASE DIN FUNCŢIUNE ŞI DOCUMENTAŢIA PRIVIND SCOATEREA

EFECTIVĂ DIN FUNCŢIUNE A FONDURILOR FIXEI. Analiza şi avizarea documentaţiei de scoatere efectivã din funcţiune a fondurilor fixe şi de valorificare a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea acestora se efectueazã de comisii numite de conducãtorii unitãţilor socialiste de stat, dupã cum urmeazã:
1. La întreprinderi, centrale şi unitãţi asimilate acestora, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel puţin 7 membri şi anume:
- directorul tehnic sau inginerul şef, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului mecanic sau energetic;
- inginerul sau tehnicianul constructor;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- muncitori de inalta calificare;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti.
Conducãtorii întreprinderilor, ai centralelor şi unitãţilor asimilate acestora, care au în componenta unitãţi cu autogestiune economico-financiarã fãrã personalitate juridicã situate la distanţe mari, în afarã sediului principal, pot numi şi la aceste unitãţi comisii de analiza şi avizare a documentaţiei, completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.
Pentru unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea în strãinãtate, comisia se compune din 3-5 membri din cadrul acestora, avînd funcţii similare celor prevãzute la alin. 1.
2. La centrale şi unitãţi asimilate acestora, pentru fondurile fixe ale unitãţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:
- directorul tehnic, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului mecanic sau energetic;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- un inginer constructor;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti.
3. La ministere, celelalte organe centrale de stat şi la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru fondurile fixe proprii şi ale unitãţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 7 membri şi anume:
- un adjunct al ministrului sau al conducatorului organului central de stat sau un vicepreşedinte al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului tehnic;
- conducãtorul compartimentului mecano-energetic;
- un inginer constructor;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti.
4. La ministere, celelalte organe centrale de stat, instituţii de stat ai cãror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:
- conducãtorul compartimentului administrativ, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti din cadrul unitãţii.
5. La consiliile populare municipale, orãşeneşti, comunale, la instituţiile finanţate din bugetele consiliilor populare ai cãror conducatori au calitatea de ordonatori terţiari, la unitãţile subordonate, la unitãţi autofinantate, precum şi la cele finanţate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:
- secretarul comitetului executiv sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnatã de conducãtorul unitãţii, preşedinte;
- un contabil;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti.
6. La subunitatile instituţiilor de stat ai cãror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite dar sînt situate la distanţe mari de sediul ordonatorului de credite, precum şi la subunitatile cu autogestiune economico-financiarã, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:
- conducãtorul subunitatii, preşedinte;
- un delegat al ordonatorului de credite;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alţi specialişti din cadrul subunitatii.
7. La reprezentantele Republicii Socialiste România în strãinãtate, comisia se compune din cel puţin 3 membri şi anume:
- persoana desemnatã de şeful reprezentantei, ca preşedinte;
- gestionarul de bunuri materiale;
- gestionarul de fonduri bãneşti.
8. În cazul în care structura organizatoricã nu prevede funcţiile de la pct. 1-6, în comisia de analiza şi avizare pot fi numite persoane care îndeplinesc funcţii similare.
9. Lucrãrile documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de preşedinte dintre membrii acestora.
10. Comisiile verifica la fata locului starea fondurilor fixe, îndeplinirea condiţiilor de scoatere din funcţiune şi realitatea datelor cuprinse în documentaţie.
Constatãrile şi concluziile comisiei se consemneazã într-un proces-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, care se depune conducatorului unitãţii în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.
Dacã sînt necesare unele analize tehnice, termenul pentru depunerea procesului-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe poate fi prelungit de conducãtorul unitãţii socialiste cu cel mult 10 zile, la cererea preşedintelui comisiei.
Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii şi însuşirii de cãtre organul colectiv de conducere al unitãţii.
11. Dacã documentaţia însuşitã de organul de conducere al unitãţii se referã la fonduri fixe ce depãşesc competenta de aprobare a acestuia prevãzutã la art. 7 din decret, documentaţia împreunã cu procesul-verbal se înainteazã organului ierarhic superior.
Conducãtorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea stãrii de uzura sau a degradãrii fondurilor fixe prin comisia de analiza, avizare şi valorificare proprie.
Concluziile şi propunerile comisiei se consemneazã în procesul-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, care se depune conducerii organului ierarhic superior în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei. Termenul de avizare poate fi prelungit, la cererea preşedintelui comisiei, cu cel mult 15 zile, dacã sînt necesare avize, analize sau verificãri suplimentare.
12. Comisiile de analiza, avizare şi valorificare, precum şi conducãtorii unitãţilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-şi insusesc documentaţia prezentatã, vor stabili mãsurile ce trebuie luate pentru folosirea în continuare a fondurilor fixe.
II. Documentaţia privind scoaterea efectivã din funcţiune a fondurilor fixe se prezintã conducerii unitãţilor socialiste de stat de cãtre conducãtorul compartimentului care le are în exploatare ori de alte persoane desemnate în acest scop de conducerea unitãţii.
Documentaţia cuprinde nota privind starea tehnica a fondului fix propus a fi scos din funcţiune şi termenul în care trebuie efectuatã dezmembrarea sau dezafectarea, la care se anexeazã urmãtoarele acte şi avize:
1. Pentru fondurile fixe care se încadreazã în prevederile art. 2 şi 12 din decret:
- devizul estimativ al reparatiei capitale, din care sa rezulte ca aceasta depãşeşte 60% din valoarea de înlocuire;
- comunicarea ministerelor, celorlalte organe centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cãrora se afla unitãţile care au propus scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe, din care sa rezulte ca nu au fost solicitate pentru preluare de alte unitãţi socialiste, în termen de 60 zile de la transmiterea situaţiei acestor fonduri fixe.
2. Pentru fondurile fixe care se încadreazã în prevederile art. 12 din decret, fiind avariate prin accidente, incendii sau calamitati naturale, în afarã celor prevãzute la punctul 1;
- actul constatator al avariei.
3. Pentru fondurile fixe care se încadreazã în prevederile art. 12 din decret şi care sînt utilizate la executarea de lucrãri sub prestãri de servicii în strãinãtate:
- avizele ministerului în subordinea cãruia se afla unitatea şi al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, din care sa rezulte ca fondurile fixe în cauza nu mai pot fi folosite pentru executarea altor lucrãri contractate sau în perspectiva de a fi contractate în strãinãtate şi nici nu pot fi valorificate în strãinãtate, la o valoare cel puţin egala cu valoarea subansamblelor, pieselor şi materialelor ce se pot recupera în urma scoaterii efective din funcţiune;
- o calculatie din care sa rezulte ca cheltuielile necesare pentru transportul şi efectuarea reparaţiilor capitale în ţara sînt mai mari decît valoarea care s-ar recupera, pe calea amortizarii, de la scoaterea din funcţiune pînã la expirarea duratei de serviciu normate.
4. Pentru clãdiri (cod de clasificare 1) prevãzute în Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, anexa la Legea nr. 62/1968:
- avizul Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii.
5. Pentru construcţii speciale de manipulare şi transport în industria miniera (cod de clasificare 203.5-203.8), precum şi sonde de ţiţei, gaze şi sare (cod de clasificare 201.2);
- avizul Inspectoratului geologic minier.
6. Pentru cai ferate şi aparate de cale feratã (cod de clasificare 231.1- 231.3), drumuri (cod de clasificare 232.1-232.2), poduri, viaducte, podeţe, pasarele poduri-apeducte (cod de clasificare 235), tunele (cod de clasificare 236), din afarã unitãţilor socialiste de stat:
- avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
7. Pentru construcţii speciale pentru cultura fizica şi sport (cod de clasificare 294):
- avizul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport.
8. Pentru cazane de abur şi apa calda (cod de clasificare 300), recipienţi sub presiune, utilaje şi instalaţii de ridicat (cod de clasificare 65) supuse verificãrii inspecţiei de specialitate:
- avizul Inspecţiei pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe.
9. Pentru generatoare de energie electrica cu puteri mai mari de 1000 kW (cod de clasificare 306):
- avizul Ministerului Energiei Electrice.
10. Pentru aparate şi instalaţii de mãsurare, control şi reglare (cod de clasificare 5) supuse verificãrilor de stat:
- avizul Direcţiei generale a metrologiei de stat din cadrul Inspectoratului General Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor.
11. Pentru maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafica (cod de clasificare 415):
- avizul Centralei industriale poligrafice din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
12. Pentru mijloace de transport naval (cod de clasificare 62):
- proces-verbal de expertiza întocmit de Registrul naval roman la care nava este înregistratã.
13. Pentru mijloace de transport aerian:
- proces-verbal de expertiza întocmit de Registrul aerian roman la care aeronava este înregistratã.
14. Pentru calculatoare electronice:
- avizul Institutului central pentru conducere şi informatica.
ANEXA 2
VALORIFICAREA ANSAMBLELOR, SUBANSAMBLELOR, PIESELOR COMPONENTE ŞI

MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA FONDURILOR FIXE1. Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune se efectueazã dupã aprobarea documentaţiei elaborate potrivit prevederilor din anexa nr. 1 de cãtre:
a) întreprinderile de specialitate care executa reparaţii capitale în mod centralizat, pentru fondurile fixe de natura maşinilor de forta şi utilajelor energetice; maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru; aparatelor de mãsura, control şi reglare şi mijloacelor de transport de serie, dupã cum urmeazã:
----------------------------------------------------------------------------

Ministerul Întreprinderea care execu- Grupele de utilaje

ta reparaţiile capitale care se dezmembreaza

------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Ener- Întreprinderea de reţele elec- - Transformatoare elec-

gie Electrice trice Sibiu şi Întreprinderea trice

de reţele electrice Bacau

Întreprinderea "Energoreparatii"- Turbine (cu abur, cu ga-

Bucureşti ze şi hidro), generatoa-

re electrice din termo

şi hidrocentrale elec-

trice.

Ministerul Întreprinderea de reparaţii - Tractoare şi buldozere

Petrolului tractoare şi motoare grele peste 80 CP

Poiana Cimpina - Instalaţii şi trolii

de intervenţie

- Motoare termice peste

80 CP (exclusiv auto)

Întreprinderea de utilaj pe- - Instalaţii şi subansam-

trolier şi reparaţii Teleajen ble de foraj sonde ti-

tei-gaze

- Unitãţi de pompare

- Capete de eruptie

- Maşini-unelte

Întreprinderea de reparaţii - Motoare electrice pînã

utilaje electrice Cimpina la 200 kW

- Pompe submersibile pen-

tru apa şi ţiţei

- Transformatoare

- Utilaje şi echipamente

antigrizutoase şi anti-

explozive

Uzina mecanicã Medias - Compresoare de aer mo-

bile

Ministerul Întreprinderea de foraj şi - Trolii şi maşini de ex-

Geologiei lucrãri geologice speciale tractie

Bucureşti (Atelierul Scaieni - Trolii de mina

Prahova) - Ventilatoare

- Maşini de încãrcat

- Maşini-unelte

- Capete de eruptie

- Motoare termice sub

80 CP

- Motoare electrice pînã

la 200 kW

- Compresoare de aer sta-

bile şi mobile

- Pompe centrifugale şi

submersibile

- Instalaţii de foraj

(sondeze)

- Instalaţii şi subansam-

ble de foraj sonde

ţiţei - gaze

Ministerul Uzina de utilaj minier şi repa-- Motoare electrice

Minelor ratii Baia Mare - Maşini-unelte

- Trolii şi maşini de

extracţie

- Locomotive de mina

- Ventilatoare

- Maşini de încãrcat

- Compresoare de aer

stabile

- Pompe centrifugale

- Pompe de tulbureala

- Instalatie pentru

perforat gãuri lungi

- Mori de macinare

- Celule de flotatie

- Filtre

Uzina de utilaj minier şi repa- - Locomotive de mina

ratii Criscior - Celule de flotatie

- Motoare electrice

- Maşini-unelte

Uzina de utilaj minier şi repa- - Locomotive de mina

ratii Alba Iulia - Maşini de încãrcat

- Compresoare de aer

stabile

- Instalaţii de foraj

(sondeze)

- Maşini-unelte

- Concasoare

Întreprinderea de reparaţii şi - Locomotive de mina

întreţinere de utilaj minier - Combine de abataj

Petrosani - Complex de sustinere

mecanizata

- Combine de inaintare

- Motoare electrice

- Transformatoare

- Agregate hidraulice

- Utilaje şi echipamente

antigrizutoase

Întreprinderea de utilaj minier - Sapatoare de sant şi

Rogojelu canale

- Maşini-unelte

- Transformatoare

- Combine de inaintare

- Complex de sustinere

mecanizata

- Combine de abataj

- Ventilatoare

- Pompe centrifugale

- Motoare electrice

- Excavatoare cu roata

cu cupe

- Maşini de haldat

- Pompe submersibile

Întreprinderea de metale rare - Ventilatoare

Bucureşti - Maşini de încãrcat

- Compresoare de aer

stabile

- Celule de flotatie

Ministerul Întreprinderea de asistenta - Autoturisme de oraş şi

Industriei tehnica şi service pentru de teren din fabrica-

Construcţiilor autoturisme "Dacia" Pitesti tia Republicii Socia-

de Maşini liste România

Ministerul Întreprinderea pentru între- - Calculatoare electro-

Industriei de ţinere şi repararea utilajului nice

Maşini-Unelte, de calcul şi de electronica

Electrotehnica profesionalã Bucureşti

şi Electronica

Ministerul Întreprinderea de utilaj chimic - Maşini-unelte universa-

Industriei Borzesti le din administrarea

Chimice unitãţilor din subordi-

nea Ministerului

Industriei Chimice

Ministerul Intrepriderea de utilaje şi pie- - Locomotive abur cu

Economiei se de schimb Reghin ecartament ingust

Forestiere - Maşini-unelte univer-

şi Materialelor sale din administra-

de Construcţii rea unitãţilor din

subordinea M.E.F.M.C.

Întreprinderea de utilaje, piese - Motoincarcatoare (tip

de schimb şi reparaţii Iaşi UMT) pentru unitãţi

M.E.F.M.C.

Uzina mecanicã Cluj - Motoare electrice pen-

tru unitãţi

M.E.F.M.C.

Întreprinderea de utilaje şi - Motoare S-15 şi S-18

piese de schimb Sibiu pentru funiculare

Întreprinderea Forestierã de - Gatere

exploatare şi transport Piatra - Maşini de imbinat

Neamt prin agrafe

Întreprinderea forestierã de - Funiculare forestiere

exploatare şi transport Cluj

Întreprinderea forestierã de - Motostivuitoare cu

exploatare şi transport Oradea furci laterale şi mo-

tostivuitoare cu

furci frontale

Întreprinderea forestierã de - Incarcatoare frontale

exploatare şi transport Ploiesti

Întreprinderea forestierã - Tractoare articulate

de exploatare şi transport forestiere

Pitesti

Întreprinderea forestierã - Trolii pentru tractoa-

de exploatare şi transport re articulate

Baia Mare forestiere

Întreprinderea forestierã - Incarcatoare frontale

de exploatare şi transport

Suceava

Ministerul Întreprinderea mecanicã de ma- - Vagoane de mãrfuri şi

Transporturilor terial rulant "Grivita Roşie", cãlãtori

şi Telecomunica- Triaj Bucureşti, Simeria, Ro-

tiilor siori şi Pascani

Întreprinderea mecanicã de ma- - Locomotive Disel elec-

terial rulant Craiova trice şi electrice

Întreprinderea mecanicã de ma- - Locomotive Disel hi-

terial rulant Cluj şi Braşov draulice

Întreprinderea mecanicã de ma- - Maşini-unelte univer-

terial rulant Pascani şi I.R.A.- sale din administra-

Timişoara rea unitãţilor M.T.Tc

Întreprinderea de reparaţii auto - Mijloace de transport

Timişoara, "Grivita"-Bucureşti, auto existente în e-

Obor-Bucureşti, Cimpina, Cluj- conomie, cu excepţia

Napoca, Craiova, Suceava, Tecuci autoturismelor "Dacia

şi Tirgu Mures 1300"şi a mijloacelor

de transport auto din

administrarea Ministe-

rului Turismului

Ministerul Întreprinderea de reparaţii Plo- - Automacarale şi maca-

Construcţiilor iesti rale

Industriale - Buldozere şi tractoa-

re

- Automalaxoare de be-

ton

- Centrale de beton

- Incarcatoare frontale

Întreprinderea de reparaţii Bra- - Excavatoare

ila - Macarale

- Sonete şi berbeci me-

canici

Centrala de mecanizare construc- - Excavatoare

tii industriale - uzina Bucureşti - Pompe şi autopompe de

beton

- Macarale turn

- Motocompresoare

Întreprinderea "6 Martie" Timi- - Vibratoare

soara - Maşini de filetat

ţevi

- Maşini de tencuit

- Convertizoare electrice

- Instalaţii de desecare

Întreprinderea de utilaj greu - Mijloace de transport

şi de transport pentru construc- auto din parc propriu

tii

Ministerul Întreprinderea de transporturi - Mijloacele de transport

Turismului auto Bucureşti auto din administrarea

unitãţilor din

subordinea Ministeru-

lui Turismului

Ministerul Unitãţile specializate în lu- - Tractoare pînã la 65

Agriculturii şi crari de reparaţii de tractoare CP şi maşini agricole

Industriei Ali- şi maşini agricole

mentare Întreprinderile judeţene de - Mijloace de transport

transport specializat pentru auto din dotare

agricultura şi industrie

alimentara

Întreprinderea "Frigotehnica" - Maşini şi instalaţii

Bucureşti pentru industria fri-

gului

Întreprinderea de construcţii - Dragi, şalupe, tractoa-

şi reparaţii nave şi utilaje re pentru recoltat

Tulcea stuf, motoare navale

Întreprinderea de spirt şi droj- - Utilaje specifice pro-

die Arad ductiei de spirt şi

drojdie

Fabrica de producţie utilaje - Utilaje specifice pro-

şi construcţii montaj "Rahova" ductiei de bere şi

Bucureşti cuptoare de var

Ministerul Bazele judeţene şi a municipiului- Motoare, motostivuitoa-

Aprovizionarii Bucureşti de aprovizionare teh- re, electrocare, elec-

Tehnico-Materiale nico-materialã, cu ateliere trostivuitoare din

şi Controlului specializate de reparaţii parcul propriu al uni-

Gospodãririi tatilor din subordi-

Fondurilor Fixe nea ministerului. ----------------------------------------------------------------------------

Utilajele de natura celor prevãzute la lit. a), aprobate a fi scoase din funcţiune, care prin gabaritul sau specificul lor nu pot fi transportate la unitãţile specializate pentru executarea reparaţiilor capitale, vor fi dezmembrate în unitãţile care au în administrare de cãtre comisii constituite în acest scop, cu participarea unui specialist al întreprinderii de reparaţii, care va stabili piesele recuperabile ce se vor expedia la întreprinderea de reparaţii;
b) întreprinderile specializate în executarea reparaţiilor capitale pentru utilajele de construcţii din parcul propriu al fiecãrui minister şi din parcul republican;
c) întreprinderile care le au în administrare, pentru maşini-unelte, cu excepţia unitãţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, în ceea ce priveşte maşinile-unelte universale pentru care acestea au întreprinderi specializate.
2. Unitãţile care au în administrare maşini-unelte la care se efectueazã dezmembrarea vor expedia piesele care se pot refolosi ca atare sau prin reconditionare la depozitele zonale de piese de schimb de pe lîngã întreprinderile producãtoare de maşini-unelte, din subordinea Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronica. Reconditionarea pieselor care necesita aceasta operaţie se va asigura de cãtre depozitele zonale de piese de schimb.
Piesele grele care urmeazã a se folosi de cãtre întreprinderile producãtoare pentru fabricatia de maşini-unelte se vor expedia de cãtre deţinãtori la aceste întreprinderi, potrivit dispoziţiilor Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronica.
3. Ansamblele, subansamblele sau piesele de schimb refolosibile, rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune, vor fi evidentiate în gestiunea unitãţii deţinãtoare, care a efectuat dezmembrarea, sau în gestiunea depozitului zonal de piese de schimb, dupã caz.
La sfîrşitul fiecãrui an unitãţile specializate în executarea reparaţiilor capitale şi celelalte întreprinderi care au dezmembrat fonduri fixe din funcţiune, precum şi depozitele zonale de piese de schimb, vor transmite ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cãrora acestea se afla, lista nominalã a ansamblelor, subansamblelor şi pieselor de schimb rezultate din dezmembrare în anul respectiv şi existente în stoc la sfîrşitul anului, cuprinzînd valoarea şi caracteristicile lor tehnice.
Pe baza listelor primite de unitãţile subordonate, ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor transmite coordonatorilor de balante, odatã cu propunerile de plan anual, listele cuprinzînd ansamblele, subansamblele şi piesele de schimb rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe, existente în gestiunea unitãţilor de reparaţii, la celelalte unitãţi şi în depozitele zonale din subordinea lor.
La elaborarea proiectelor de plan pe anul urmãtor şi acoperirea necesarului de piese de schimb, coordonatorii de balante vor tine seama de existenta acestor piese.
4. Comisiile vor urmãri ca ansamblele, subansamblele, piesele componente şi materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune sa se utilizeze pentru executarea de fonduri fixe noi, ca piese de schimb sau pentru lucrãri de reparaţii, fie în starea în care se obţin, fie prin reconditionarea lor.
Metalele feroase şi neferoase care nu se reţin de unitãţi, materialele refractare, precum şi celelalte materiale rezultate din operaţiunea de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, pentru care este organizatã colectarea şi valorificarea prin unitãţile specializate, vor fi predate acestora în termen de 30 zile de la data scoaterii din funcţiune.
Celelalte materiale obţinute prin dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune pot fi reţinute de unitãţile care le-au dezmembrat pentru satisfacerea unor nevoi proprii sau pentru a fi valorificate, potrivit legii, în sectorul socialist.
5. Scoaterea efectivã din funcţiune a fondurilor fixe, prin demolare, demontare sau dezmembrare, se executa de echipe constituite în fiecare unitate socialistã de stat, unui delegat numit de conducãtorul unitãţii.
ANEXA 3
ORGANELE ÎMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE,

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ, COMPONENTA ŞI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA ŞI

AVIZARE A PROPUNERILOR1. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se face, în scris, conducatorului unitãţii, de cãtre:
a) conducãtorul compartimentului de producţie sau pregãtire a fabricaţiei;
b) conducãtorul compartimentului mecanic sau energetic;
c) gestionarul de bunuri materiale, precum şi de alte persoane desemnate în acest scop;
d) comisiile sau subcomisiile de inventariere;
2. Propunerile de declasare, vizate şi de şefii compartimentelor care le-au avut în administrare, vor fi însoţite de o documentaţie care va cuprinde:
a) o nota justificativã cu arãtarea situaţiei materialelor, descrierea degradãrii (starea fizica şi cauzele degradãrii), provenienta şi timpul de cînd sînt deţinute, precum şi motivele pentru care se propun a fi declasate;
b) o specificaţie cu denumirea bunurilor materiale, numãrul de cod (simbol), unitatea de mãsura, cantitatea, preţul de înregistrare, materialele recuperabile (cantitãţi şi valori), la care se anexeazã urmãtoarele documente:
Pentru medicamente de uz uman sau veterinar, dupã caz:
- buletine de analiza;
- avizul organului sanitar, respectiv veterinar, judeţean sau al municipiului Bucureşti;
- listele cuprinzînd medicamentele respective;
- actul prin care s-a dispus interzicerea consumului şi retragerea din circulaţie;
Pentru cãrţi, reviste şi publicaţii:
- lista cãrţilor, revistelor şi publicaţiilor cu conţinut depãşit.
Pentru prototipuri şi modele experimentale ale maşinilor şi utilajelor care nu au dat rezultate:
- documentul în care s-a consemnat rezultatul experimentarii;
- avizul organului ierarhic superior sau al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, dupã caz.
Pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind produsele noi:
- avizul comisiei de omologare şi al organului tehnic superior;
- dispoziţia de anulare sau sistare a fabricãrii produsului.
Pentru animale, pãsãri şi colonii de albine:
- avizul organului veterinar din care sa rezulte ca acestea sînt nevindecabile.
Pentru materiale:
- actul prin care s-a dispus schimbarea procesului tehnologic, respectiv sistarea producţiei;
- comunicarea organului ierarhic central din care sa rezulte ca nu au fost solicitate de alte unitãţi socialiste.
Ministerele, celelalte organe centrale de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili şi alte elemente ce trebuie sa cuprindã aceasta specificaţie.
3. Comisiile desemnate pentru analiza şi avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se constituie dupã cum urmeazã:
a) la întreprinderi, centrale şi unitãţi asimilate, din cel puţin 7 membri şi anume:
- conducãtorul compartimentului tehnic, preşedintele;
- conducãtorul compartimentului aprovizionare-desfacere;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- şeful laboratorului de analize fizico-chimice;
- inginerul sau tehnicianul constructor ori merceologul sau specialistul în calitatea materialelor;
- muncitori de inalta calificare;
- delegatul organelor financiar-bancare.
Conducãtorii întreprinderilor care au subunitati dispersate în afarã sediului principal, precum şi cei ai centralelor şi unitãţilor asimilate acestora, care au în componenta unitãţi cu autogestiune economicã fãrã personalitate juridicã - fabrici, uzine, exploatãri, secţii, santiere, ateliere, depozite şi altele - situate la distanţe mari, pot numi şi la acestea comisii de analiza şi avizare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale constituite potrivit alineatului precedent şi completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.
Pentru subunitatile care îşi desfãşoarã activitatea în strãinãtate se numeşte o comisie formatã din cel puţin 3 persoane din cadrul acestora, avînd funcţii similare celor de la alineatul precedent, şi un delegat al subunitatii coordonatoare din fiecare ţara, dacã este cazul;
b) la ministere, celelalte organe centrale de stat, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, din cel puţin 5 membri şi anume:
- conducãtorul compartimentului administrativ, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- trei specialişti din cadrul unitãţii;
- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare;
c) la consiliile populare municipale, orãşeneşti şi comunale, din:
- secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, preşedinte;
- contabilul;
- delegatul organelor financiar-bancare;
- un specialist din cadrul unitãţii;
d) la instituţiile de stat ai cãror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, din:
- conducãtorul compartimentului administrativ, preşedinte;
- contabilul;
- delegatul organelor financiar-bancare;
- un specialist din cadrul unitãţii;
e) la subunitatile instituţiilor de stat ai cãror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite şi sînt situate la distanţe mari de sediul ordonatorului de credite, din:
- conducãtorul subunitatii, preşedinte;
- un specialist din cadrul subunitatii;
- delegatul ordonatorului de credite;
- delegatul organelor financiar-bancare;
f) la reprezentantele Republicii Socialiste România în strãinãtate (diplomatice, consulare şi economice), din cel puţin trei membri şi anume:
- persoana desemnatã de şeful reprezentantei, preşedinte;
- gestionarul de bunuri materiale;
- gestionarul de fonduri bãneşti.
La reprezentantele încadrate cu mai puţin de trei persoane, comisia poate fi completatã cu personal de la alte subunitati care îşi desfãşoarã activitatea în ţara respectiva, cu aprobarea reprezentantei diplomatice;
g) în cazul în care structura organizatoricã nu prevede funcţiile indicate la lit. a)-f), în comisia de analiza şi avizare pentru declasarea bunurilor materiale pot fi numite persoane care îndeplinesc funcţii similare.
Comisiile pot fi completate şi cu alţi specialişti, dupã caz, în funcţie de natura bunurilor materiale.
Lucrãrile comisiei se efectueazã de un secretar numit de preşedinte dintre membrii acesteia.
4. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se preda comisiei constituite potrivit prevederilor de la pct. 3, care verifica la fata locului, în prezenta gestionarului, starea materialelor propuse pentru declasare, realitatea datelor cuprinse în documentaţia prezentatã, precum şi dacã degradarea nu este datoratã gospodãririi, depozitarii, conservãrii, manipulãrii necorespunzãtoare.
Constatãrile şi concluziile comisiei se consemneazã în procesul-verbal de declasare a bunurilor materiale, care se depune la conducerea unitãţii socialiste de stat, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.
Organul de conducere colectivã hotãrãşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisie.
Propunerea însuşitã de organul de conducere colectivã, care depãşeşte competenta de aprobare a acestuia, se înainteazã organului ierarhic superior, în termen de 2 zile de la primirea procesului-verbal avizat de comisie.
5. Organul ierarhic superior poate dispune efectuarea, de cãtre comisia proprie, a unor verificãri suplimentare la locul de depozitare ori completarea documentaţiei cu alte elemente considerate necesare, dupã caz.
Pe baza concluziilor şi propunerilor comisiei proprii, organul de conducere colectivã al organului ierarhic superior hotãrãşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale în termen de 10 zile de la data primirii documentaţiei.
Propunerea însuşitã de organul ierarhic superior, care depãşeşte competenta de aprobare a acestuia, se înainteazã titularului de plan în termenul prevãzut la alineatul precedent.
6. Analiza şi avizarea propunerii de cãtre comisia constituitã la nivelul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, precum şi aprobarea propunerii, se efectueazã în termen de 15 zile de la data primirii documentaţiei.
7. Ori de cîte ori comisia de analiza şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale, precum şi organele de conducere colectivã, nu-şi insusesc aceste propuneri, vor da indicaţii concrete cu privire la folosirea materialelor.
8. Dupã obţinerea aprobãrii corespunzãtoare, în cazul bunurilor materiale, operatia de declasare se efectueazã în prezenta comisiei sau a cel puţin 2 delegaţi numiţi de conducerea unitãţii respective.
Rezultatele operaţiunii de declasare se consemneazã într-un proces-verbal care se depune la conducerea unitãţii.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016