Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 484 din 20 decembrie 1971  pentru ratificarea Conventiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Greciei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 484 din 20 decembrie 1971 pentru ratificarea Conventiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Greciei

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 31 ianuarie 1972

EXPUNERE DE MOTIVE

Convenţia veterinarã dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Greciei a fost iniţiatã în scopul facilitãrii relaţiilor comerciale privind exportul, importul şi tranzitul de animale, produse şi subproduse de origine animalã.
Convenţia a fost semnatã la Bucureşti în ziua de 3 iunie 1971. Ea înlocuieşte Convenţia sanitarã-veterinarã semnatã la Atena la 17 septembrie 1964 şi care a fost îmbunãtãţitã ulterior printr-un schimb de note diplomatice.
Noua convenţie are în vedere înlesnirea schimburilor economice de animale, produse şi subproduse de origine animalã, destinate exportului, importului sau în tranzit, cu respectarea intereselor bilaterale privind mãsurile sanitare-veterinare, precum şi intensificarea relaţiilor de colaborare în domeniul medicinei veterinare
Ea a fost pusã de acord cu recomandãrile adoptate de Oficiul Internaţional al Epizootiilor, privind uniformizarea certificatelor sanitare-veterinare ce însoţesc animalele şi produsele de origine animalã în traficul internaţional, precum şi cu cerinţele actuale ale practicii în acest domeniu.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratificã Convenţia veterinarã dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Greciei, semnatã la Bucureşti la 3 iunie 1971.

CONVENŢIE VETERINARĂ
între guvernul Republicii Socialiste România şi
guvernul Regatului Greciei*)

*) Traducere.

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Greciei, în dorinţa de a asigura buna stare de sãnãtate a efectivelor de animale şi în special sãnãtatea publicã, precum şi pentru a facilita traficul reciproc de animale, cãrnuri şi alte produse de origine animalã şi pentru a lãrgi colaborarea în sectorul veterinar, între cele douã ţãri, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante au cãzut de acord sã supunã unui control sanitar-veterinar la punctele şi staţiunile de frontierã orice import, export şi tranzit de animale, produse şi subproduse de origine animalã, precum şi de furaje şi obiecte care pot transmite epizootii şi zoonoze, pe cale feratã şi rutierã, cît şi pe cale aerianã, fluvialã şi maritimã.
În condiţiile prezentei convenţii se iau în considerare bolile transmisibile supuse declaraţiei obligatorii, prevãzute în lista A a ghidului zoosanitar al Oficiului Internaţional al Epizootiilor, la care se adaugã şi pesta equinã africanã. De comun acord, serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi pot sã extindã prevederile prezentei convenţii şi asupra altor boli.
Cele douã pãrţi contractante îşi vor comunica, înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenţii, lista punctelor vamale deschise pentru import, export şi tranzit de animale, produse şi subproduse de origine animalã, de furaje şi obiecte care pot transmite epizootii.
Fiecare parte contractantã poate, în caz de necesitate, sã schimbe staţiile de cale feratã, cît şi punctele de trecere fluviale, maritime şi aeriene deschise pentru control sanitar-veterinar de frontierã, dupã ce a informat, în timp util, cealaltã parte contractantã.
Medicii veterinari autorizaţi, români şi greci, vor efectua controlul sanitar-veterinar pe teritoriul propriu
ART. 2
Importul, exportul şi tranzitul de animale, produse şi subproduse de origine animalã se efectueazã pe bazã de certificate sanitar-veterinare, eliberate de medici veterinari autorizaţi, la punctele de îmbarcare, conform modelelor de la anexele la prezenta convenţie.
Certificatele sînt valabile pentru o perioadã de 10 zile de la data eliberãrii lor. Dacã aceastã perioadã expirã în timpul tranzitului, valabilitatea acestor certificate va fi consideratã ca prelungitã pînã la sosirea transportului la frontiera ţãrii de destinaţie.
ART. 3
1. Solipedele de reproducţie şi mãcelãrie vor fi însoţite în cursul transportului lor spre ţara de destinaţie de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 1. Acest certificat poate fi colectiv pentru un singur mijloc de transport, dar numai în cazul animalelor de mãcelãrie.
Animalele vor fi identificate printr-o marcã la ureche, pe care vor fi înscrise literele utilizate pentru identificarea vehiculelor ţãrii de origine în traficul internaţional şi numãrul corespunzãtor, înscris în certificat.
2. Animalele de reproducţie din speciile bovinã, ovinã, caprinã şi porcinã, vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar, conform modelului de la anexa nr. 2.
În acest certificat, care poate fi colectiv, cu excepţia animalelor din specia bovinã, trebuie sã se înscrie numerele de marcare care sînt fie tatuate pe urechea animalului, fie imprimate pe o plãcuţã numerotatã şi ataşatã la ureche.
3. Animalele de mãcelãrie din speciile bovinã, ovinã, caprinã şi porcinã vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 3.
4. Pãsãrile domestice, sãlbatice şi de vînat vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 4.
5. Rumegãtoarele sãlbatice şi mistreţii vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 5.
6. Rozãtoarele domestice şi sãlbatice, cîinii şi pisicile vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 6.
Fiecare iepure sãlbatic sau de casã trebuie sã poarte - fie tatuate pe ureche, fie imprimate pe o plãcuţã ataşatã la ureche - literele care în traficul internaţional servesc la identificarea vehiculelor ţãrii de origine.
ART. 4
Cãrnurile, organele şi mãruntaiele comestibile - proaspete, refrigerate sau congelate - provenind de la animale domestice din speciile bovinã, ovinã, caprinã, porcinã şi cabalinã, trebuie sã fie produse în abatoare autorizate pentru export de cãtre serviciul veterinar central al ţãrii exportatoare şi agreate de cãtre serviciul veterinar central al ţãrii importatoare. Aceste produse vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexele nr. 7 şi 9.
Sînt considerate ca organe, pentru speciile bovinã, ovinã, caprinã, porcinã şi cabalinã, urmãtoarele organe: creier, inimã, limbã, picioare, pulmoni, cozi, spline, ficaţi, stomacuri, rinichi, timus, capete, slãninã, unturã.
Sînt considerate ca mãruntaie: maţele, cartilagiile şi nervii de la toate speciile de animale mai sus menţionate, precum şi sîngele, cu excepţia celui de porc.
Sînt considerate cãrnuri proaspete cãrnurile care nu au fost supuse nici unui tratament care sã le modifice în mod ireversibil caracterele lor organoleptice şi fizico-chimice. Cãrnurile refrigerate şi congelate sînt considerate cãrnuri proaspete.
ART. 5
Cãrnurile proaspete vor putea fi expediate în condiţiile urmãtoare:
1. Cãrnuri de bovine:
a) animale jupuite, întregi sau divizate în jumãtãţi sau sferturi, cu os;
b) sferturi posterioare, prelungite pînã la regiunea sacralã sau lombarã, cu os;
c) coapse cu os;
d) sferturi anterioare fãrã regiunea lombarã cu os;
e) sferturi dezosate;
f) coapse dezosate;
g) gambe cu os sau dezosate;
h) antricoate (regiunea lombarã şi sacralã) cu os sau fãrã os;
i) filet;
j) cozi cu os.
2. Cãrnuri de porc:
a) animale jupuite sau nu, divizate în jumãtãţi, cu sau fãrã slãninã, cu os şi jambon şi spete cu os;
b) spete dezosate;
c) jamboane dezosate;
d) cotlete (regiunea dorso-lombarã) cu os;
e) antricoate (regiunea lombarã şi sacralã) dezosate şi divizate în filete şi contrafilete;
f) pãrţile anterioare ale şirei spinãrii (regiunea cefei) cu os sau dezosate;
g) picioare cu os;
h) piept cu os sau dezosat;
i) slãninã;
j) capete;
3. Cãrnuri de oaie şi caprã:
a) animale jupuite, întregi sau divizate în jumãtãţi, cu os;
b) jigo cu os;
c) spete cu os;
d) cotlete (regiunea dorso-lombarã) cu os;
e) şeaua, cu os.
ART. 6
Cãrnurile proaspete trebuie sã fie obţinute într-un abator autorizat de serviciul veterinar central al ţãrii exportatoare, supus în permanenţã controlului veterinar de stat, şi agreat de serviciul veterinar central al ţãrii importatoare.
În cazul cãrnurilor dezosate sau al bucãţilor mai mici decît sferturile, ele trebuie sã fie divizate într-o carmangerie, de asemenea autorizatã de cãtre serviciul veterinar central al ţãrii exportatoare, agreatã de cãtre serviciul veterinar central al ţãrii importatoare şi supusã în permanenţã controlului veterinar de stat.
Abatoarele şi carmangeriile vor avea un numãr de autorizaţie veterinarã de stat. Lista abatoarelor şi carmangeriilor şi numãrul lor de autorizare, cît şi toate schimbãrile survenite, vor face obiectul unor comunicãri oficiale între cele douã servicii veterinare centrale. Numãrul abatorului sau carmangeriei trebuie sã figureze în cifre perfect lizibile pe ştampila cu ajutorul cãreia sînt marcate cãrnurile.
Ţara importatoare poate sã cearã o ştampilare specialã pentru diferenţierea categoriilor de cãrnuri importate.
Cãrnurile proaspete trebuie sã fie transportate în vehicule frigorifice care sã asigure o temperaturã de 0░ pînã la +6░ C pe timpul întregii durate a transportului. Aceste vehicule nu pot sã transporte decît greutatea corespunzãtoare capacitãţii lor de încãrcare. În ceea ce priveşte cãrnurile congelate, ele trebuie sã fie însoţite de un certificat care sã ateste cã ele au fost conservate sub o temperaturã de cel puţin -16░ C şi vor fi transportate în vehicule care vor fi dotate cu aparate termografice în vederea înscrierii în timpul transportului a temperaturii, care nu va putea fi mai micã de -10░ C pentru carne şi de -12░ C pentru pãsãrile tãiate. În vehicule, cãrnurile refrigerate trebuie sã fie transportate suspendate, cu excepţia cãrnurilor congelate ambalate în felul urmãtor:
a) cãrnuri congelate cu os: înveliş interior de pînzã sau tifon, iar la exterior din sac de iutã sau dintr-o materie asemãnãtoare;
b) cãrnuri dezosate sau în bucãţi mai mici decît sferturile: fiecare bucatã învelitã în hîrtie pergament sau membranã sinteticã, iar bucãţile ambalate, în cutii de carton sau saci de iutã, care pot conţine mai multe bucãţi din aceeaşi bazã anatomicã sau numai bucãţi constituind o parte (sferturi, coapse); în acest caz, ele trebuie sã fie învelite de asemenea în hîrtie pergament sau în membranã sinteticã. La ambalaj trebuie sã fie fixatã o etichetã bine vizibilã, pe care se va aplica aceeaşi ştampilã cu ajutorul cãreia sînt marcate cãrnurile şi care trebuie sã poarte în plus urmãtoarele indicaţii: denumirea anatomicã a bucãţilor şi specia animalelor de la care provin, data tãierii în abator şi greutatea netã. Un duplicat al acestei etichete trebuie sã fie introdus în interiorul fiecãrui colet.
ART. 7
Cãrnurile de pãsãri domestice, sãlbatice şi de vînat vor fi însoţite în cursul transportului lor din ţara de origine de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 8.
Aceste cãrnuri vor fi prevãzute cu o etichetã specificatã la articolul 6 pentru celelalte cãrnuri.
ART. 8
Conservele şi produsele de carne şi de viscere, ca şi extractele de carne şi unturã, destinate consumului uman, vor fi însoţite în cursul transportului lor din ţara de origine de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 9.
Pe cutiile de conserve vor fi imprimate datele necesare controlului veterinar, dupã codul fiecãrei ţãri, care va fi comunicat celeilalte pãrţi contractante.
ART. 9
Produsele de origine animalã care nu sînt destinate consumului uman, ca: piei, pãr, lînã, coarne, copite, oase, pene, fulgi, fãinuri furajere de origine animalã, glande pentru industria farmaceuticã, vor fi însoţite, în cursul transportului lor din ţara de origine, de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 10.
Aceste produse trebuie sã fie obţinute de la animale provenind din locuri libere de boli transmisibile supuse declaraţiei obligatorii, sacrificate în abatoare aflate sub un permanent control al autoritãţilor veterinare şi care au fost constatate sãnãtoase la examenul efectuat înainte şi dupã sacrificare.
Se pot de asemenea accepta astfel de produse dupã ce au fost supuse unui procedeu tehnologic sau la o dezinfecţie care distruge în totalitate germenii patogeni.
ART. 10
Ouãle cu sau fãrã coajã şi preparatele de ouã destinate consumului uman vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 11.
ART. 11
1. Peştii şi produsele alimentare pe bazã de peşte, moluştele, racii şi broaştele trebuie sã corespundã cerinţelor pentru consumul uman şi sã nu fie contaminate de materii radioactive peste gradul convenit între cele douã ţãri. În timpul transportului lor, vor fi însoţite de un certificat sanitar-veterinar conform modelului de la anexa nr. 12.
2. Peştii proaspeţi sau congelaţi trebuie sã fie întregi. Serviciile veterinare centrale ale pãrţilor contractante vor stabili cazurile şi condiţiile în care peştii pot fi acceptaţi fãrã cap, înotãtoare, cozi şi viscere sau preparaţi sub formã de filet.
3. Peştii şi produsele alimentare pe bazã de peşte, în cutii sau alte recipiente ermetic închise sau în conserve, pot fi importate cu condiţia de a fi supuse unui procedeu de sterilizare sau de conservare şi de a nu conţine nici o substanţã a cãrei utilizare este interzisã prin prescripţiile din ţara destinatarã. Serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi contractante îşi vor comunica aceste substanţe.
ART. 12
Laptele şi produsele lactate destinate exportului trebuie sã corespundã cerinţelor prevãzute în certificatul sanitar-veterinar model de la anexa nr. 13.
ART. 13
În caz de export, import sau tranzit de animale, produse sau subproduse de origine animalã care nu au fost menţionate în prezenta convenţie, serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi contractante vor stabili de comun acord condiţiile sanitar-veterinare, precum şi modelele de certificate care vor însoţi aceste transporturi, orientîndu-se dupã prevederile prezentei convenţii şi recomandãrile Oficiului Internaţional al Epizootiilor.
ART. 14
Certificatele sanitar-veterinare prevãzute de aceastã convenţie vor fi întocmite în limba ţãrii exportatoare şi traduse în limba francezã.
ART. 15
Mijloacele de transport utilizate pentru trimiterile de animale, prevãzute de aceastã convenţie, vor fi curãţite şi dezinfectate înainte de încãrcare şi dupã descãrcare.
Serviciile veterinare centrale îşi vor comunica reciproc prescripţiile cu privire la dezinfecţia mijloacelor de transport şi cele cu privire la modul de încãrcare a animalelor, pentru a asigura protecţia lor şi controlul veterinar.
ART. 16
Transporturile de produse şi subproduse de origine animalã care nu corespund prevederilor stabilite prin aceastã convenţie pot fi returnate.
Animalele transportate pe cale maritimã, fluvialã sau aerianã, la care s-a constatat în urma controlului sanitar-veterinar, în momentul intrãrii în ţara destinatarã, cã sînt bolnave de pestã bovinã, peripneumonia bovinelor şi caprinelor, febrã aftoasã, variolã ovinã sau caprinã, febra cataralã a oilor, pesta equinã (inclusiv pesta equinã africanã), pesta porcinã clasicã sau africanã, encefalomielita enzooticã a porcului, pesta aviarã, boala de Newcastle şi turbare, vor fi de asemenea returnate. Medicii veterinari competenţi ai celor douã pãrţi contractante trebuie sã indice pe certificatul sanitar-veterinar motivul returnãrii şi sã ateste acest lucru cu ştampila şi semnãtura lor.
În cazurile în care la animalele sosite se constatã boli transmisibile supuse declaraţiei obligatorii sau suspiciunea acestor boli la intrarea lor în ţara destinatarã pe calea feratã sau rutierã, şi de asemenea în cazurile cînd se constatã apariţia acestor boli sau suspiciunea lor dupã intrarea animalelor pe teritoriul ţãrii destinatare, se vor aplica mãsurile sanitar-veterinare prevãzute de legislaţia acestei ţãri.
În aceste cazuri, serviciul veterinar central al ţãrii importatoare trebuie sã facã, fãrã întîrziere, o comunicare telegraficã organului corespondent al celeilalte pãrţi, urmatã de un proces-verbal detaliat.
ART. 17
În caz de apariţie a pestei bovine, pestei equine clasice sau africane, pestei porcine africane, febrei aftoase de tip exotic sau clasic, dar cu o mare extindere, peripneumoniei bovinelor şi caprinelor pe teritoriul unei pãrţi contractante, cealaltã parte îşi rezervã dreptul sã interzicã importul şi tranzitul de rumegãtoare, porci şi solipede şi de produse provenind de la aceste specii de pe toatã întinderea ţãrii contaminate.
Ţara importatoare poate sã cearã vaccinarea contra febrei aftoase a rumegãtoarelor şi porcinelor destinate importului, cu un vaccin inactivat, supus controlului oficial, corespunzãtor situaţiei epizootice a celor douã ţãri.
ART. 18
Tranzitul de animale pe teritoriul unei pãrţi contractante necesitã o autorizaţie prealabilã din partea serviciului veterinar central al ţãrii de tranzit şi de asemenea comunicarea serviciului veterinar central al ţãrii de tranzit urmãtoare cã animalele vor fi primite la frontiera acestei ţãri fãrã condiţii.
În caz de boli contagioase, supuse declaraţiei obligatorii, în ţara exportatoare sau în ţãrile intermediare de tranzit, serviciul veterinar central al pãrţii contractante, al cãrui teritoriu ar urma sã fie tranzitat, poate sã limiteze tranzitul numai la transporturi efectuate pe calea feratã, comunicînd aceastã decizie serviciului veterinar central al celeilalte pãrţi. În caz de epizootii grave, menţionate în articolul precedent, partea contractantã al cãrei teritoriu ar urma sã fie tranzitat poate sã refuze autorizaţia de tranzit.
Animalele în tranzit nu vor putea fi debarcate decît în caz de forţã majorã şi sub controlul efectiv al unui medic veterinar oficial al ţãrii de tranzit, care trebuie sã se asigure cã acestea nu vin în contact cu alte animale.
Ţara exportatoare trebuie sã fie avizatã de orice debarcate neprevãzutã în ţara de tranzit.
De asemenea, produsele de origine animalã nu pot fi debarcate decît în caz de forţã majorã.
ART. 19
1. Pãrţile contractante vor sprijini dezvoltarea colaborãrii reciproce, ştiinţifice şi de organizare, în domeniul veterinar, în special prin:
a) schimb de experienţã în domeniul ştiinţelor veterinare, cît şi în domeniul studiilor şi perfecţionãrii cadrelor veterinare, inclusiv schimbul de planuri şi programe de studii corespunzãtoare;
b) schimb de cercetãtori ştiinţifici şi alţi specialişti veterinari;
c) comunicãri reciproce cu privire la organizarea congreselor ştiinţifice veterinare şi a altor reuniuni veterinare importante;
d) comunicãri reciproce cu privire la publicaţii de cãrţi şi reviste din domeniul veterinar şi schimbul lor;
e) schimbul, la cerere, de instrucţiuni veterinare şi informaţii cu privire la organizarea serviciului veterinar.
2. În scopul prevenirii şi combaterii epizootiilor, serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi contractante se angajeazã:
a) sã se informeze reciproc pe cale telegraficã, la fiecare 15 zile, pînã la stingerea epizootiei, ori de cîte ori apare pesta bovinã, peripneumonia bovinelor şi caprinelor, febra aftoasã, pesta equinã (inclusiv pesta equinã africanã) şi pesta porcinã africanã, menţionînd numele judeţelor, numãrul localitãţilor şi curţilor contaminate, precum şi numãrul animalelor bolnave, precum şi mãsurile întreprinse pentru lichidarea bolii; în ceea ce priveşte febra aftoasã, trebuie sã se comunice tipul şi subtipul de virus şi caracterul bolii;
b) sã trimitã, la cererea serviciului veterinar central al uneia dintre pãrţile contractante, informaţii cu privire la mãsurile întreprinse pentru a preveni şi combate celelalte epizootii;
c) sã schimbe cel puţin o datã pe lunã buletinul asupra situaţiei epizootiilor a cãror declaraţie este obligatorie, menţionînd numãrul localitãţilor contaminate şi numele judeţului în care acestea se aflã;
d) sã se ajute reciproc în producerea şi obţinerea mijloacelor necesare pentru combaterea bolilor şi tratamentul animalelor;
e) sã schimbe în caz de nevoie, suşe de bacterii sau de virusuri patogene;
f) sã dezvolte colaborarea în cercetãrile ştiinţifice asupra epizootiilor, ca şi a zoonozelor;
g) sã se informeze reciproc asupra metodelor utilizate pentru diagnosticul epizootiilor şi asupra mãsurilor de combatere;
h) sã se informeze asupra metodelor de control al biopreparatelor şi produselor farmaceutice utilizate în tratamentul animalelor;
i) sã facã comunicãri reciproce şi, la nevoie, prin contact personal sau pe cale telegraficã, între şefii serviciilor veterinare centrale în termen de cel mult 24 ore dupã apariţia uneia dintre epizootiile menţionate la articolul 17 din prezenta convenţie.
3. Serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi contractante sînt autorizate sã comunice direct între ele în problemele tehnice care derivã din aplicarea acestei convenţii.
ART. 20
În scopul facilitãrii aplicãrii prevederilor acestei convenţii, cele douã pãrţi contractante au cãzut de acord ca reprezentanţii serviciilor veterinare centrale sã se întîlneascã alternativ pe teritoriul Republicii Socialiste România şi pe cel al Regatului Greciei.
Pãrţile contractante considerã util ca aceste întîlniri sã aibã loc de cîte ori necesitatea o impune, dar cel puţin o datã la 2 ani.
ART. 21
În cazuri de neînţelegere cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor acestei convenţii, serviciile veterinare centrale ale celor douã pãrţi contractante vor întreprinde prin negocieri directe mãsuri pentru rezolvarea acestor neînţelegeri. Dacã în decurs de 30 de zile aceste servicii nu ajung la înţelegere, pãrţile contractante vor încerca sã gãseascã o soluţie pe cale diplomaticã.
ART. 22
Prezenta convenţie este supusã ratificãrii în conformitate cu prevederile constituţionale ale celor douã pãrţi contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Atena.
ART. 23
Aceastã convenţie va fi valabilã timp de 5 ani, începînd de la data intrãrii ei în vigoare.
Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu o denunţã cu 6 luni înaintea expirãrii perioadei sus-menţionate, valabilitatea convenţiei se va prelungi în mod automat din an în an.
Convenţia poate fi denunţatã cu 3 luni înaintea expirãrii fiecãreia dintre aceste perioade.
Semnatã la Bucureşti la 3 iunie 1971, în douã exemplare originale în limba francezã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1


ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru solipede destinate creşterii şi de mãcelãrie

I. Originea
Numele şi adresa expeditorului ................................
Numele şi adresa crescãtorului ................................
(facultativ)

II. Identificarea

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Specia Categoria Rasa Sexul Crotalia
(tãiere, creştere) şi descrierea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Mijloace de transport

..........................................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................


*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ...................................., medic veterinar oficial,
(numele şi prenumele)
certific cã animalele arãtate mai sus au fost examinate astãzi şi:
a) nu prezintã nici un simptom clinic de boalã;
b) au stat, în ultimele 3 luni, într-o fermã liberã de boli contagioase
ale solipedelor, în special durinã, encefalomielita calului şi influenţa
cataralã a calului;
c) au stat, mai mult de 6 luni înainte de export, într-o fermã liberã de
morvã şi anemie infecţioasã, situatã la o distanţã mai mare de 50 km de
orice focar de infecţie, în timpul ultimelor 6 luni;
d) au prezentat rezultat negativ la reacţia de fixare a complementului,
executatã cu mai mult de 15 zile înaintea exportului pentru morvã şi pentru
durinã.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,ANEXA 2ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru bovine, oi, capre şi porci pentru creştere

I. Originea
Numele şi adresa crescãtorului ...........................................
(facultativ)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................

II. Identificarea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Specia Rasa Vîrsta Sexul Crotalia de la ureche şi
descrierea animalelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Mijloace de transport
..........................................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ...................................., medic veterinar oficial,
(numele şi prenumele)
certific cã animalele menţionate mai sus au fost examinate astãzi şi cã:
1. au stat cel puţin 6 luni sau de la naşterea lor pe teritoriul ţãrii
exportatoare;
2. au fost transportate pînã la locul de încãrcare aflat la o depãrtare
mai mare de 10 km de orice focar de boalã infecţioasã, contagioasã pentru
aceastã specie de animale şi mai mult de 50 km pentru febra aftoasã, fãrã a
fi venit în contact cu alte animale;
3. nu prezintã nici un simptom clinic de boalã;
4. A. - Pentru rumegãtoare (bovine, ovine, capre)
a) cã au fost vaccinate (sau nu), într-o perioadã de cel puţin 15 zile şi
de cel mult 4 luni, contra febrei aftoase, cu un vaccin inactivat şi
controlat oficial;
b) cã au stat într-o fermã liberã de mai mult de un an de brucelozã şi
tuberculozã;
- cã au stat, în cursul ultimelor 30 de zile, într-o fermã liberã de mai
mult de 3 luni de turbare, de febrã aftoasã, antrax, variolã, agalaxie
(numai pentru oi şi capre) şi cã s-au gãsit, în aceastã perioadã, la o
depãrtare mai mare de 10 km de orice focar de infecţie, mai mult de 50 km
pentru febrã aftoasã şi 30 km pentru variolã;
c) cã au fost, în cursul ultimelor 30 de zile înainte de expediere, supuse
unui examen serologic pentru brucelozã, prin metoda aglutinãrii lente, care
a arãtat un titru brucelic de mai puţin de 30 unitãţi internaţionale pe
milimetru şi cã ele n-au fost vaccinate contra brucelozei;
d) cã au fost supuse, în cursul ultimelor 30 de zile înainte de expediere,
unei tuberculinãri intradermice, cu un rezultat negativ (pentru bovine şi
porcine);
e) cã nu prezintã nici un simptom clinic de mamitã şi cã au fost supuse
unui examen bacteriologic al laptelui, în cursul ultimelor 30 de zile
înainte de expediere, iar rezultatul acestui examen n-a arãtat nici o
inflamaţie caracteristicã, nici agenţi patogeni specifici (pentru vaci);
f) cã în ultimele 12 luni ţara este indemnã de peste şi pleuropneumonie
contagioasã a bovinelor şi, în cursul ultimelor 12 luni, nu s-a constatat
febra aftoasã de tip exotic, într-un teritoriu cu o razã de 50 km în jurul
gospodãriei.
B. - Pentru porci
a) cã au stat într-o fermã liberã de tuberculozã de mai mult de un an;
- cã au stat închişi, în cursul ultimelor 30 de zile, într-o fermã liberã
de mai mult de 3 luni de turbare, antrax, febrã aftoasã, pestã porcinã
clasicã, paralizia contagioasã a porcilor (boalã de Teschen) şi cã ferma, în
cursul acestor 3 luni, a fost la o distanţã mai mare de 10 km de orice focar
de infecţie şi mai mare de 50 km pentru febra aftoasã;
b) cã au fost, în cursul ultimelor 30 de zile înaintea expedierii, supuşi
unui examen serologic pentru brucelozã, prin metoda aglutinãrii lente, care
a arãtat un titru brucelic mai mic de 30 unitãţi internaţionale pe
mililitru;
c) cã în cursul ultimelor 12 luni, ţara este indemnã de pestã porcinã
africanã şi, de asemenea, cã în cursul ultimelor 12 luni, febra aftoasã de
tip exotic nu a fost constatatã într-un teritoriu pe o razã de 50 km în
jurul gospodãriei.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 3


ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru bovine, ovine, capre şi porci de mãcelãrie

I. Originea
Numele şi adresa exportatorului ..........................................
Numele şi adresa crescãtorului ...........................................

II. Identificarea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Specia Rasa Vîrsta Sexul Crotalia de la ureche
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Mijloace de transport
..........................................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ...................................., medic veterinar oficial,
(numele şi prenumele)
certific cã animalele arãtate mai sus au fost examinate astãzi şi cã:
1. s-au aflat, în cursul ultimelor 3 luni sau de la naşterea lor, pe
teritoriul ţãrii exportatoare;
2. nu prezintã nici un simptom clinic de boalã;
3. n-au fost eliminate în cadrul unui program naţional de eradicare a
bolilor contagioase;
4. au fost transportate direct, fãrã a intra în contact cu alte animale,
pînã la locul de încãrcare pentru ţara de destinaţie, cã acest loc s-a aflat
la mai mult de 10 km distanţã de orice focar de infecţie pentru aceastã
specie şi mai mult de 50 km pentru febra aftoasã.
5. A. - Pentru rumegãtoare (bovine, ovine, caprine)
a) cã provin dintr-o fermã liberã, de mai mult de 30 de zile, de turbare,
antrax, febrã aftoasã, variolã (pentru ovine şi caprine), situatã la o
distanţã mai mare de 10 km de orice focar de infecţie şi la mai mult de 50
km pentru febra aftoasã;
b) numai pentru bovine
- cã provin dintr-o fermã liberã de tuberculozã*1) sau
- cã tuberculinarea intradermicã fãcutã în cursul ultimelor 30 de zile
înainte de încãrcare a relevat un rezultat negativ*1);
c) cã au fost vaccinate (sau nu), într-o perioadã de cel puţin 15 zile şi
cel mult 4 luni, contra febrei aftoase, cu un vaccin inactivat şi controlat
oficial*2).
_____________
*1) Ştergeţi menţiunile inutile.
*2) Completaţi cu pretenţiile ţãrii importatoare.

B. - Pentru porci
- cã provin dintr-o fermã liberã, de mai mult de 30 de zile, de turbare,
antrax, febrã aftoasã, brucelozã, pestã clasicã şi africanã şi paralizie
contagioasã a porcilor.
6. Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 4


ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru pãsãri domestice, sãlbatice şi de vînat

I. Originea

II. Identificarea
Specia ...................................................................
Numãrul (bucãţi) .........................................................
Numãrul cuştilor .........................................................

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(ţara şi locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa reprezentantului sãu ....................................
(dacã este necesar)
Locul probabil de trecere a frontierei ...................................
(punctul de frontierã)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ...................................., medic veterinar oficial,
(numele şi prenumele)
certific cã pãsãrile domestice, sãlbatice şi de vînat indicate mai sus
corespund condiţiilor urmãtoare:
a) au fost examinate şi nu prezintã nici un simptom clinic de boalã;
b) provin dintr-un loc în care s-a constatat, oficial, indemnitatea la
toate bolile contagioase;
c) provin dintr-un loc de origine unde, într-un cerc de 20 km, nu au fost
cazuri de pestã aviarã, pseudopestã şi febrã aftoasã, în cursul ultimelor 30
de zile;
d) provin dintr-un loc unde psitacoza nu a fost diagnosticatã.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 5ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru rumegãtoare sãlbatice şi mistreţi

I. Originea

II. Identificarea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Specia Rasa Vîrsta Sexul Crotalia de la ureche
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Destinaţia
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa destinatarului ..........................................

IV. Mijloace de transport ................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

V. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ........................, medic veterinar oficial, certific cã
(numele şi prenumele)
animalele menţionate mai sus şi examinate astãzi sînt sãnãtoase şi provin
dintr-un teritoriu liber, de cel puţin 6 luni, de boli contagioase pentru
aceastã specie de animale şi aflat la o distanţã mai mare de 50 km de orice
focar de infecţie de febrã aftoasã şi de pestã porcinã sau cã ele provin
dintr-un loc - zooparc, rezervaţie - care se aflã sub control veterinar
permanent.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 6ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru rozãtoare domestice şi sãlbatice, cîini şi pisici

I. Originea
Numele şi adresa crescãtorului ...........................................
(facultativ)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................

II. Identificarea
Specia ...................................................................
Numãrul ..................................................................

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
Numãrul animalelor .......................................................
la .......................................................................
(locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ........................, medic veterinar oficial, certific cã
(numele şi prenumele)
animalele menţionate mai sus şi examinate astãzi:
1. sînt sãnãtoase;
2. pentru iepuri: cã provin dintr-un loc liber de mixomatozã şi tularemie;
3. pentru iepuri: cã provin dintr-un loc liber de tularemie, de cel puţin
6 luni şi cã într-un raion de 50 km aceastã boalã nu a fost constatatã în
aceastã perioadã;
4. pentru cîini şi pisici: cã provin dintr-un loc ce se aflã pe un
teritoriu cu diametrul de 50 km liber de turbare, şi cîinii au fost
vaccinaţi contra acestei boli, cu cel puţin 15 zile dar nu mai mult de un
an înaintea expedierii.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 7ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru carne

I. Identificarea
Specia de la care provin .................................................
Felul bucãţilor ..........................................................
Felul ambalajului (dacã existã) ..........................................
Numãrul coletelor ........................................................
Greutatea netã ...........................................................
Data sacrificãrii*) ......................................................
_____________
*) Pentru cãrnurile congelate trebuie menţionatã perioada care a trecut de
la sacrificarea animalelor.

II. Originea
Adresa expeditorului .....................................................
Adresa abatorului autorizat ..............................................
Numãrul autorizaţiei veterinare a abatorului .............................

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la........................................................................
(locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)**)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
**) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul
de zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ..........................., medic veterinar oficial, certific
(numele şi prenumele)
cã aceastã carne menţionatã mai sus şi examinatã astãzi:
a) poartã ştampila care atestã cã aceastã carne provine, în totalitate de
la animale sãnãtoase, libere de boli contagioase, supuse declaraţiei
obligatorii, crescute şi aflate, de cel puţin 3 luni, în ţara exportatoare,
examinate înainte şi dupã tãiere şi tãiate într-un abator agreat pentru
export, care dispune de instalaţii pentru refrigerare, în care carnea a fost
introdusã imediat dupã tãiere, pentru a fi refrigeratã;
b) rãspunde tuturor exigenţelor alimentaţiei umane şi provine de la
animale care n-au fost tratate cu substanţe interzise de autoritãţi;
c) a fost preparatã şi manipulatã dupã cerinţele igienei alimentare şi
expediatã cu mijloace de transport care corespund condiţiilor de igienã;
d) carnea de porc a fost supusã unui examen trichinoscopic, care a dat un
rezultat negativ.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 8


ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru carne de pãsãri domestice şi sãlbatice

I. Identificarea
Specia de pãsãri de la care provine carnea ...............................
Felul ambalajului (dacã existã) ..........................................
Numãrul coletelor ........................................................
Greutatea netã ...........................................................

II. Originea
Adresa expeditorului .....................................................
Adresa(ele) abatorului(oarelor) autorizat(e) .............................
Numãrul(ele) autorizaţiei(lor) veterinare a abatorului ...................

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(locul de destinaţiei)
Mijloace de transport ...................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ........................, medic veterinar oficial, certific cã
(numele şi prenumele)
aceastã carne, arãtatã mai sus şi examinatã astãzi:
a) poartã ştampila care certificã cã aceastã carne provine, în totalitate,
de la pãsãri sãnãtoase, provenind dintr-un loc liber de epizootii, tãiate în
abatoare agreate pentru export, dispunînd de instalaţii de refrigerare, unde
carnea a fost introdusã imediat dupã tãiere;
b) provine de la pãsãri care au fost examinate înainte şi dupã tãiere şi
care nu au fost tratate cu substanţe interzise de autoritãţi şi cã ea
corespunde cerinţelor alimentaţiei umane;
c) a fost preparatã, manipulatã şi expediatã dupã cerinţele igienei;
d) carnea pãsãrilor sãlbatice a fost recunoscutã bunã pentru consumul
uman.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data liberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
ANEXA 9ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru mãruntaie, grãsimi alimentare, conserve şi preparate
pe bazã de carne, organe şi extracte de carne

I. Identificarea
Specia animalelor de la care provin ......................................
Felul bucãţilor ..........................................................
Felul ambalajului ........................................................
Numãrul coletelor ........................................................
Greutatea netã ...........................................................

II. Originea1)
Adresa întreprinderii agreate ............................................
Numãrul autorizaţiei veterinare a întreprinderii .........................
_____________
1) Informaţiile se referã numai la alimentele provenite de la solipede
domestice, bovine domestice, carne, oi şi porci.

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(ţara şi locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)2)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
2) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ..........................., medic veterinar oficial, certific
(numele şi prenumele)
cã alimentele arãtate mai sus şi examinate astãzi:
1. sînt bune pentru consumul uman;
2. sînt preparate, manipulate şi expediate dupã cerinţele igienei
alimentare, de cãtre o întreprindere care se gãseşte, în mod constant, sub
control veterinar;
3. provin de la animale sacrificate în abatoare agreate pentru export;
4. sînt obţinute de la animale care nu provin dintr-o zonã interzisã din
cauza febrei aftoase sau pestei porcine, dacã este vorba de porci1).

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii2).
_____________
1) Se referã la:
- intestine, vezica urinarã şi stomac, refrigerate sau congelate, întregi
sau în bucãţi, de rumegãtoare şi de porci;
- alte preparate crude de carne sau de mãruntaie de rumegãtoare şi de
porci.
2) (a) în ceea ce priveşte conservele pe bazã de carne, pe fiecare cutie
sau pe ambalajul lor vor fi înscrise:
I. ţara de provenienţã şi indicarea uzinei unde a fost preparatã;
II. specia de la care provine produsul pe bazã de carne;
III. pentru produsele sterilizate, în plus data preparãrii şi data pînã la
care produsul poate fi pus în consum.
(b) În mod special, pentru conservele pe bazã de carne, trebuie sã fie
certificat cã ele circulã liber în ţara de provenienţã.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 10ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru produse de origine animalã şi subproduse cu
utilizare industrialã, care nu sînt destinate consumului uman

I. Identificarea
Felul ....................................................................
(specia animalelor)
Felul ambalajului ........................................................
Numãrul bucãţilor sau unitãţilor de ambalare .............................
Greutatea netã ...........................................................

II. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(ţara şi locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

III. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ......................., medic veterinar oficial, certific cã:
(numele şi prenumele)
a) produsele şi subprodusele provin de la animale care n-au fost afectate
de boli infecţioase transmisibile prin manipulare, supuse declaraţiei
obligatorii şi tãiate într-un abator oficial, controlat, sau cã au fost
supuse unui tratament care asigurã distrugerea germenilor patogeni;*)
b) ambalajul este fãcut astfel încît sã împiedice ieşirea organelor şi
scurgerile.
_____________
*) Se vor şterge pãrţile frazei care nu corespund.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 11ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru exportul ouãlor proaspete şi preparatelor de ouã

I. Identificarea
Ouã de ...................................................................
(specia pãsãrii)
Felul ambalajelor ........................................................
Bucãţi ...................................................................
Numãrul ambalajelor ......................................................
Greutatea ................................................................

II. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(ţara şi locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

III. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul ..........................., medic veterinar oficial, certific
(numele şi prenumele)
cã ouãle şi preparatele menţionate corespund condiţiilor urmãtoare:
a) provin dintr-un loc în care pãsãrile sînt libere de boli infecţioase,
supuse declaraţiei obligatorii;
b) sînt produse şi expediate dintr-o localitate care este liberã de febrã
aftoasã;
c) preparatele de ouã sînt bune pentru consumul uman.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 12ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru peşte, moluşte, crustacee, broaşte şi conserve de peşte

I. Identificarea
Specia ...................................................................
Felul ambalajului ........................................................
Numãrul coletelor ........................................................
Greutatea netã ...........................................................

II. Provenienţa
Locul de prindere - prelucrare ...........................................

III. Destinaţia
De la ....................................................................
(locul de expediţie)
la .......................................................................
(locul de destinaţie)
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

IV. Informaţii sanitar-veterinare
Subsemnatul .........................., medic veterinar oficial, certific
(numele şi prenumele)
cã .............. sau produsele arãtate mai sus şi examinate astãzi:
a) provin dintr-o regiune fãrã interdicţii;
b) sînt bune pentru consumul uman;
c) nu au fost contaminate cu substanţe radioactive, într-o dozã superioarã
celei care a fost convenitã.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,
ANEXA 13ŢARA EXPORTATOARE ....................
MINISTERUL ...........................
SERVICIUL VETERINAR ..................

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
pentru lapte şi produse lactate

Felul produsului .........................................................
Felul şi numãrul coletelor ...............................................
(unitãţile de ambalaj)
Greutatea netã ...........................................................
Procesul-verbal de analizã ...............................................
(nr. şi data)
Locul de provenienţã .....................................................
Numele şi adresa expeditorului ...........................................
Mijloace de transport ....................................................
(vagon, camion, avion, vapor)*)
Numele şi adresa destinatarului ..........................................
Subsemnatul ........................., medic veterinar oficial, certific
(numele şi prenumele)
cele ce urmeazã:
1. produsele provin de la animale sãnãtoase, supuse unui examen veterinar,
indemne de boli transmisibile la animale şi oameni şi au fost preparate,
manipulate şi expediate corespunzãtor cerinţelor igienei alimentare.
Produsele au fost controlate şi recunoscute apte pentru consumul uman;
2. pentru conservarea lor nu au fost utilizate antibiotice, antioxidante
sau alte substanţe conservante interzise de legislaţia sanitarã.
_____________
*) Notaţi: pentru vagoane şi camioane: numãrul; pentru avioane: numãrul de
zbor; pentru vapoare: numele şi compania maritimã.

Acest certificat este valabil 10 zile, socotite de la data eliberãrii.

Fãcut la ................ data ..............

Ştampila oficialã
Medic veterinar,


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016