Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 481 din 26 decembrie 1983  pentru ratificarea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnologica dintre Republica Socialista Romania si Republica Malta, semnat la La Valetta la 19 octombrie 1983    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 481 din 26 decembrie 1983 pentru ratificarea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnologica dintre Republica Socialista Romania si Republica Malta, semnat la La Valetta la 19 octombrie 1983

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 105 din 27 decembrie 1983
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul pe termen lung privind schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã dintre Republica Socialistã România şi Republica Malta, semnat la La Valetta la 19 octombrie 1983.


ACORD PE TERMEN LUNG
între Republica Socialistã România şi Republica Malta privind schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã

Republica Socialistã România şi Republica Malta, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa dezvolte şi sa diversifice schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã între cele doua tari, pe baza respectãrii principiilor suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, reciprocitãţii, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
dorind sa aducã o noua contribuţie la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor lor economice reciproce, pe o baza mai durabila şi reciproc avantajoasã,
animate de vointa de a utiliza mai eficient posibilitãţile create de economiile celor doua tari, prin intensificarea cooperãrii economice, industriale şi tehnologice, pe care o considera ca deosebit de importanta pentru extinderea relaţiilor economice bilaterale,
avînd în vedere ca cele doua tari sînt membre ale Acordului general pentru tarife şi comerţ şi ale Fondului Monetar Internaţional,
luind în considerare prevederile Actului final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa privind schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã,
recunoscind utilitatea acordurilor bilaterale pe termen lung pentru creşterea volumului şi stabilitatea schimburilor comerciale şi serviciilor pe baza de reciprocitate, precum şi pentru crearea premiselor necesare dezvoltãrii cooperãrii economice, industriale şi tehnologice,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante vor lua toate mãsurile posibile, în conformitate cu reglementãrile în vigoare în cele doua tari şi cu prevederile prezentului acord, pentru a facilita şi contribui la dezvoltarea continua, armonioasã şi diversificata a schimburilor comerciale reciproce şi a serviciilor între acestea, precum şi pentru dezvoltarea cooperãrii economice, industriale şi tehnologice bilaterale.
ART. 2
1. Schimburile comerciale între cele doua tari se vor efectua în conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea lor ca pãrţi contractante la Acordul general pentru tarife şi comerţ (G.A.T.T.).
2. Prevederile paragrafului 1 de mai sus nu se aplica la:
a) avantajele care sînt sau vor fi acordate în viitor de cãtre Republica Socialistã România ţãrilor vecine, în scopul facilitãrii traficului de frontiera;
b) avantajele care sînt sau vor fi acordate de cãtre fiecare dintre pãrţile contractante altor tari, rezultind din formarea, aderarea sau participarea lor, în orice forma, la o uniune vamalã sau zona a liberului schimb sau din aranjamente care conduc la acestea, sau din aranjamente speciale tarifare regionale sau subregionale.
ART. 3
În conformitate cu prevederile prezentului acord şi cu prevederile Acordului general pentru tarife şi comerţ, schimburile comerciale între cele doua tari se vor efectua pe baza contractelor încheiate între întreprinderile şi organizaţiile din Republica Socialistã România şi persoanele fizice şi juridice din Republica Malta, autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior.
Contractele menţionate se referã la produsele prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul acord.
Aceste liste sînt indicative şi nu au un caracter restrictiv.
ART. 4
Cele doua pãrţi contractante vor sprijini încheierea de contracte pe termen lung, în scopul de a consolida legãturi stabile între organizaţiile, întreprinderile şi firmele din cele doua tari.
ART. 5
Cele doua pãrţi contractante vor sprijini şi promova dezvoltarea tranzacţiilor privind tranzitul şi a altor operaţiuni similare, în scopul facilitãrii şi extinderii cooperãrii comerciale şi economice între cele doua tari.
ART. 6
În scopul de a contribui la dezvoltarea schimburilor comerciale şi a realiza o mai buna cunoaştere reciprocã a posibilitãţilor de extindere a cooperãrii economice, industriale şi tehnologice, cele doua pãrţi contractante vor sprijini organizarea şi participarea lor la tîrguri şi expoziţii pe teritoriul uneia dintre cele doua pãrţi şi vor facilita realizarea unor asemenea activitãţi, acordind participanţilor celeilalte pãrţi contractante cele mai favorabile condiţii posibile de participare.
ART. 7
Pãrţile contractante, în conformitate cu orice acord internaţional semnat de cãtre acestea, îşi vor acorda reciproc facilitãţile prevãzute în cadrul legislatiilor lor în vigoare, necesare pentru realizarea de importuri temporare sau de importuri pentru prelucrarea bunurilor şi produselor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 8
1. Pãrţile contractante, considerind ca intensificarea schimbului de informaţii privind schimburile comerciale şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã este utila pentru dezvoltarea maxima a relaţiilor lor economice, vor facilita transmiterea informaţiilor primite de la întreprinderile şi instituţiile fiecãreia dintre tari cãtre cumpãrãtorii, vinzatorii şi autoritãţile competente din ţãrile lor.
2. Pãrţile contractante vor favoriza, de asemenea, cãlãtoriile individuale sau colective în interes de afaceri, ale reprezentanţilor întreprinderilor şi organizaţiilor interesate din cele doua tari, cãrora autoritãţile competente le vor acorda tot sprijinul posibil.
ART. 9
Toate plãţile curente între cele doua tari pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord referitoare la schimburile comerciale, serviciile şi cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã se vor efectua în devize liber convertibile, în conformitate cu legile şi reglementãrile din ţãrile respective şi dispoziţiile altor aranjamente temporare convenite între cele doua tari.
ART. 10
Pãrţile contractante sînt de acord ca, între cele doua tari, cooperarea se poate realiza în special prin:
a) construirea, modernizarea şi extinderea de obiective industriale în una dintre tari, din producţia cãrora o parte sa fie importata de cãtre cealaltã ţara sau comercializata pe terţe pieţe prin întreprinderi sau organizaţii industriale ale celeilalte tari;
b) schimbul de licenţe, patente, know-how, cu sau fãrã schimb de pãrţi şi componente;
c) subcontractarea de piese sau componente;
d) cooperarea în producţie, cu sau fãrã comercializarea produselor în cele doua tari sau pe terţe pieţe;
e) specializarea în producţie, fabricarea de modele sau tipuri concrete, cu sau fãrã comercializare în cele doua tari sau pe terţe pieţe;
f) oferte comune pe terţe pieţe;
g) constituirea de societãţi mixte de producţie şi/sau de comercializare.
ART. 11
1. Pãrţile contractante vor stabili sectoarele specifice de interes reciproc pentru dezvoltarea şi extinderea cooperãrii economice, industriale şi tehnologice între cele doua tari şi vor sprijini, în special, proiectele de cooperare în sectoarele respective.
O atentie specialã se va acorda urmãtoarelor domenii:
- construcţii de maşini;
- engineering;
- industria chimica şi petrochimica;
- industria metalurgica;
- construcţii şi reparaţii navale;
- industria alimentara;
- industria bunurilor de consum;
- agricultura;
- activitãţi de transport maritim şi transbordare;
- alte activitãţi care se vor conveni reciproc.
2. Pentru convenirea şi realizarea proiectelor de cooperare în cadrul prezentului acord se vor lua în considerare potenţialul economic al celor doua tari, resursele şi necesitãţile de echipamente, maşini, bunuri de consum, procedee tehnice şi materii prime, precum şi posibilitãţile de desfacere a produselor rezultate din cooperare.
3. Comisia mixtã, menţionatã în art. 14, poate indica şi alte domenii de cooperare.
ART. 12
Pãrţile contractante vor sprijini initiativele comune ale întreprinderilor din cele doua tari de a coopera pe terţe pieţe. În acest scop, ele îşi vor transmite reciproc şi continuu informaţii care ar putea interesa întreprinderile fiecãreia dintre cele doua tari, luind în considerare posibilitãţile şi experienta acestora.
ART. 13
Condiţiile pentru fiecare proiect de cooperare care se realizeazã în cadrul prezentului acord vor fi stabilite în contractele între întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de resort din cele doua tari.
ART. 14
1. Pãrţile contractante vor constitui o comisie mixtã care se va reuni periodic în sesiuni plenare, alternativ în România şi Malta, şi în sesiuni extraordinare, la cererea fiecãreia dintre pãrţile contractante.
Comisia mixtã:
- va examina şi analiza îndeplinirea prevederilor prezentului acord;
- va examina evoluţia schimburilor comerciale şi a activitãţilor de cooperare economicã, industriala şi tehnologicã între cele doua tari;
- va elabora programe concrete pentru dezvoltarea schimburilor comerciale pe principiul reciprocitãţii şi pentru cooperarea economicã, industriala şi tehnologicã;
- va identifica noi proiecte bilaterale de cooperare pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, precum şi pe terţe pieţe;
- va examina oricare alte probleme care rezulta din aplicarea prezentului acord, care pot fi propuse de cãtre una dintre pãrţile contractante celeilalte pãrţi contractante.
2. Comisia mixtã îşi va stabili propria procedura de lucru.
ART. 15
Pãrţile contractante, avînd în vedere importanta cooperãrii ştiinţifice şi tehnice între organizaţiile şi întreprinderile din cele doua tari pentru dezvoltarea cooperãrii economice, industriale şi tehnologice şi a relaţiilor comerciale, vor acorda, în conformitate cu legile şi reglementãrile din fiecare ţara, facilitãţile necesare pentru stabilirea de înţelegeri specifice care sa asigure cele mai bune cai de desfãşurare a unei asemenea cooperãri între cele doua tari.
ART. 16
Prevederile prezentului acord vor continua sa se aplice, şi dupã expirarea acestuia, oricãror contracte sau aranjamente încheiate anterior în cadrul prezentului acord, dar neexecutate integral pînã la expirarea acordului.
ART. 17
1. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii şi va intra definitiv în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi confirma îndeplinirea procedurilor legale necesare în cele doua tari.
2. Valabilitatea prezentului acord va fi de 5 (cinci) ani şi se va prelungi, prin tacitã reconducţiune, pentru perioade succesive de 1 (un) an, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica în scris celeilalte pãrţi contractante denunţarea acordului, cu cel puţin 3 (trei) luni înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate sau a fiecãrei perioade ulterioare de prelungire.
Semnat la La Valetta la data de 19 octombrie 1983, în doua exemplare originale în limba romana şi în limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016