Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 463 din 30 decembrie 1960  privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Romana si Republica Populara Albania privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 463 din 30 decembrie 1960 privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Romana si Republica Populara Albania privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 18 ianuarie 1961
Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul dintre Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Tirana, la 12 septembrie 1960.


TRATAT
între Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale

Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane şi Prezidiul Adunãrii Populare a Republicii Populare Albania,
în dorinta de a întãri legãturile fratesti dintre cele doua tari şi popoarele lor şi de a dezvolta colaborarea în domeniul relaţiilor juridice, au hotãrît sa încheie un tratat privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale şi au numit în acest scop plenipotenţiarii lor:
Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane pe Gheorghe Velcecu, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Romane în Republica Populara Albania,
Prezidiul Adunãrii Populare a Republicii Populare Albania pe Riza Taushani, ministrul adjunct al justiţiei, care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma, au convenit asupra celor ce urmeazã:

PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
Ocrotirea juridicã
1. Cetãţenii unei Pãrţi Contractante şi persoanele juridice înfiinţate pe baza prevederilor legale ale acesteia (denumite în cele ce urmeazã "cetãţeni"), se bucura pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, în ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi ocrotire juridicã ca şi cetãţenii şi persoanele juridice proprii.
2. Cetãţenii unei Pãrţi Contractante au dreptul sa se adreseze liber şi nestînjenit instanţelor judecãtoreşti, procuraturii, notariatelor de stat (denumite în cele ce urmeazã, "instituţii judiciare") precum şi altor instituţii ale celeilalte Pãrţi Contractante în competenta cãrora intra probleme de drept civil, familial şi penal, pot sa-şi susţinã interesele în fata acestora, sa facã cereri şi sa introducã acţiuni în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii acesteia.
ART. 2
Acordarea asistenţei juridice
1. Instituţiile judiciare ale ambelor Pãrţi Contractante îşi acorda reciproc asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale.
2. Instituţiile judiciare acorda asistenta juridicã şi altor instituţii în competenta cãrora intra cauzele arãtate în alineatul 1.
ART. 3
Modul de legatura
1. În realizarea asistenţei juridice, instituţiile judiciare ale celor doua Pãrţi Contractante comunica între ele prin intermediul organelor lor centrale, în mãsura în care în prezentul Tratat nu s-a stabilit în alt fel.
2. Alte instituţii care au în competenta probleme de drept civil sau familial comunica cu instituţiile judiciare ale celeilalte Pãrţi Contractante prin intermediul Ministerului Justiţiei.
ART. 4
Obiectul asistenţei juridice
Pãrţile Contractante îşi acorda reciproc asistenta juridicã prin îndeplinirea unor activitãţi procesuale cum ar fi: întocmirea, expedierea şi inminarea actelor, expedierea sau predarea probelor materiale, efectuarea expertizelor şi a cercetãrilor locale, interogarea pãrţilor, invinuitilor, audierea martorilor, experţilor şi altor persoane, efectuarea perchezitiilor şi sechestrelor, precum şi a altor activitãţi prevãzute în prezentul Tratat.
ART. 5
Limba folositã în relaţiile de asistenta juridicã
1. Instituţiile judiciare şi celelalte instituţii ale Pãrţilor Contractante folosesc în relaţiile dintre ele limba proprie sau limba rusa.
2. Cererile pentru acordarea asistenţei juridice, precum şi actele anexate trebuie sa fie întocmite în limba Partii Contractante solicitante însoţite de o traducere certificatã în limba Partii Contractante solicitate.
3. Partea Contractantã solicitatã efectueazã lucrãrile privitoare la îndeplinirea cererii de acordare a asistenţei juridice în limba sa proprie.
ART. 6
Cuprinsul cererii de acordare a asistenţei juridice
Cererea de acordare a asistenţei juridice trebuie sa conţinã urmãtoarele date:
a) denumirea instituţiei solicitante;
b) denumirea instituţiei solicitate;
c) indicarea cauzei în care se solicita asistenta juridicã;
d) numele şi prenumele pãrţilor, invinuitilor, inculpaţilor sau condamnaţilor, cetãţenia lor, ocupaţia şi domiciliul sau resedinta lor, iar în cazul cînd aceştia au reprezentanţi - numele, prenumele şi adresa lor;
e) datele necesare cu privire la obiectul cererii, iar în cauzele penale şi descrierea faptei.
ART. 7
Modul de rezolvare
1. În îndeplinirea cererii de acordare a asistenţei juridice instituţia solicitatã aplica normele legale ale statului sau. Instituţia solicitatã poate, la cerere, aplica normele procedurale ale Partii Contractante solicitante, dar numai în mãsura în care aplicarea acestora nu contravine legislaţiei statului sau.
2. Dacã instituţia solicitatã nu este competenta sa îndeplineascã cererea, ea o va transmite din oficiu instituţiei competente, incunostintind totodatã despre aceasta instituţia solicitanta.
3. La cerere, instituţia solicitatã va comunica în timp util instituţiei solicitante data şi locul îndeplinirii cererii de acordare, a asistenţei juridice.
4. Dupã îndeplinirea cererii, instituţia solicitatã transmite instituţiei solicitante actele respective. În cazul cînd asistenta juridicã nu a putut fi acordatã, instituţia solicitatã va restitui actele instituţiei solicitante comunicindu-i totodatã împrejurãrile care au împiedicat-o sa îndeplineascã cererea.
ART. 8
Forma actelor
Actele care se transmit pe baza acestui Tratat vor trebui sa fie semnate şi prevãzute cu sigiliul oficial.
ART. 9
Inviolabilitatea martorilor şi experţilor
1. Martorul sau expertul care, fiind citat prin instituţia Partii Contractante solicitate, se prezintã în fata instituţiei Partii Contractante solicitante, nu poate, oricare ar fi cetãţenia sa, sa fie urmãrit, arestat, condamnat sau supus executãrii unei pedepse penale, pe teritoriul acesteia, pentru infracţiunea ce formeazã obiectul procesului pentru care a fost citat sau pentru o alta infracţiune sãvîrşitã înainte de trecerea frontierei statului solicitant.
2. Martorul sau expertul pierde aceasta garanţie dacã nu a pãrãsit teritoriul Partii Contractante solicitante în termen de o saptamina din ziua cînd instituţia solicitanta îi face cunoscut ca prezenta sa nu mai este necesarã. În acest termen nu se include timpul în care martorul sau expertul nu a putut pãrãsi teritoriul Partii Contractante solicitante din motive independente de vointa sa.
ART. 10
Inminarea actelor
1. Instituţia solicitatã inmineaza actele în conformitate cu dispoziţiile legale ale statului sau, cu condiţia ca aceste acte sa fie scrise în limba sa ori sa fie însoţite de o traducere certificatã. În caz contrar instituţia solicitatã inmineaza actele destinatarului numai dacã acesta este de acord sa le primeascã.
2. Certificarea traducerii se face de cãtre un traducãtor oficial, de instituţia de la care emana cererea sau de un traducãtor numit de aceasta potrivit dispoziţiilor legale ori de cãtre reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular al uneia din Pãrţile Contractante.
3. Cererea de inminare trebuie sa conţinã adresa exactã a destinatarului şi indicarea actelor ce urmeazã sa fie inminate.
4. Dacã inminarea nu poate fi efectuatã la adresa indicatã în cerere, instituţia solicitatã va lua din proprie initiativa mãsurile necesare pentru stabilirea adresei; dacã nu se poate stabili adresa, instituţia solicitatã va incunostinta despre aceasta instituţia solicitanta restituindu-i actele care trebuiau inminate.
ART. 11
Dovada de inminare
Dovada de inminare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile de inminare a actelor în vigoare pe teritoriul Partii Contractante solicitate.
ART. 12
Inminarea de acte propriilor cetãţeni
Pãrţile Contractante au dreptul sa inmineze, prin reprezentantele lor diplomatice sau oficiile consulare, acte propriilor lor cetãţeni, dacã aceştia accepta primirea.
ART. 13
Valabilitatea actelor
1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de cãtre o persoana oficialã pe teritoriul uneia din Pãrţile Contractante, în limitele competentei lor, în forma stabilitã de lege şi prevãzute cu sigiliul oficial, sînt valabile pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante fãrã vreo alta certificare. Aceasta se referã de asemenea şi la semnãturile care sînt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Pãrţile Contractante.
2. Actele care pe teritoriul unei Pãrţi Contractante se considera ca fiind acte oficiale, sînt socotite şi pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante ca avînd forta probatorie a actelor oficiale.
ART. 14
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
1. Partea Contractantã solicitatã nu va pretinde plata cheltuielilor ce se fac cu ocazia acordãrii asistenţei juridice. Pãrţile Contractante suporta toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor, inclusiv pe acelea care au fost fãcute cu ocazia administrãrii probelor.
2. Instituţia solicitatã comunica instituţiei solicitante cuantumul acestor cheltuieli. Dacã instituţia solicitanta percepe aceste cheltuieli de la persoana obligatã sa le plãteascã, ele rãmîn Partii Contractante a carei instituţie le-a perceput.
ART. 15
Refuzul asistenţei juridice
Asistenta juridicã poate fi refuzatã dacã acordarea ei ar putea aduce atingere ordinei social-economice a Partii Contractante solicitate.
ART. 16
Informaţii privind probleme de drept
Ministerele de justiţie ale celor doua Pãrţi Contractante se informeazã reciproc, la cerere, asupra problemelor de drept.

PARTEA II
DISPOZIŢII SPECIALE

CAP. 1
Asistenta juridicã în cauzele civile şi familiale

Secţiunea I
Cheltuieli de judecata

ART. 17
Scutirea de garanţie procesuala
Cetãţenii unei Pãrţi Contractante care se adreseazã instanţelor judecãtoreşti ale celeilalte Pãrţi Contractante, dacã domiciliazã pe teritoriul uneia dintre Pãrţile Contractante, nu pot fi obligaţi sa depunã cauţiuni pentru motivul ca sînt strãini sau ca nu au domiciliul, resedinta sau sediul pe teritoriul Partii Contractante cãreia îi aparţine instanta solicitatã.
Scutirea de taxe şi cheltuieli de judecata
ART. 18
Cetãţenii uneia din Pãrţile Contractante beneficiazã pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante de scutire de taxe şi cheltuieli de judecata precum şi de asistenta judiciarã gratuita, în aceeaşi mãsura şi în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii proprii. Scutirea de cheltuieli cuprinde toate actele procesuale inclusiv cele privind executarea.
ART. 19
1. Adeverintele cu privire la starea unei persoane precum şi cele privind situaţia familialã şi materialã necesare pentru obţinerea scutirii de taxe şi cheltuieli de judecata, se elibereazã de organul competent al Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã sau are resedinta persoana care a fãcut cererea.
2. Dacã persoana care a fãcut cererea nu are domiciliul sau resedinta pe teritoriul nici uneia dintre Pãrţile Contractante, este suficienta adeverinta eliberata sau certificatã de reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular al statului sau.
3. Organul care urmeazã a se pronunţa asupra cererii de scutire de taxe şi cheltuieli de judecata poate cere date suplimentare.
ART. 20
Cetãţeanul unei Pãrţi Contractante care voieşte sa solicite organului competent al celeilalte Pãrţi Contractante scutire de taxe şi cheltuieli de judecata precum şi asistenta judiciarã gratuita, se va adresa la instituţia judiciarã competenta de la domiciliul sau resedinta sa. Cererea de scutire de taxe şi cheltuieli de judecata fãcute în forma legalã se va transmite, împreunã cu actele prevãzute la punctul 1 al articolului 19 precum şi cu alte acte prezentate de persoana solicitanta, instituţiei judiciare a celeilalte Pãrţi Contractante.

Secţiunea II
Statutul persoanei şi dreptul familiei

ART. 21
Capacitatea persoanei
Capacitatea persoanei se stabileşte potrivit legislaţiei Partii Contractante al carei cetãţean este persoana.
ART. 22
Încheierea cãsãtoriei
1. Condiţiile de fond cerute pentru încheierea cãsãtoriei sînt determinate, pentru fiecare dintre viitorii soţi, de legea Partii Contractante al carei cetãţean este. În condiţiile cerute pentru încheierea cãsãtoriei intra de asemenea şi aprobarea organelor de stat competente, dacã o asemenea aprobare este prevãzutã în legislaţia Partii Contractante al carei cetãţean este viitorul soţ.
2. Forma încheierii cãsãtoriei este determinata de legea Partii Contractante pe al carei teritoriu se încheie cãsãtoria.
3. Pentru cãsãtoria care se încheie în fata unui reprezentant al oficiului diplomatic sau consular împuternicit cu aceasta, forma încheierii cãsãtoriei este determinata de legea tarii cãreia îi aparţine reprezentantul oficiului diplomatic sau consular.
ART. 23
Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor
1. Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor sînt reglementate de legea Partii Contractante ai carei cetãţeni sînt.
2. Dacã unul din soţi este cetãţean al unei Pãrţi Contractante iar celãlalt soţ - cetãţean al celeilalte Pãrţi Contractante raporturile lor personale şi patrimoniale se reglementeazã dupã legea acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia au sau au avut ultimul domiciliu comun.
ART. 24
Divorţul
1. Pentru soluţionarea cauzelor de divorţ în care amindoi sotii au cetãţenia aceleiaşi Pãrţi Contractante, sînt competente instanţele Partii Contractante ai carei cetãţeni sînt sotii; în cazul cînd sotii îşi au domiciliul pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante sînt competente şi instanţele acesteia din urma, care vor aplica, în acest caz, legea Pãrţi Contractante ai carei cetãţeni sînt sotii.
2. În cazul cînd la data introducerii acţiunii de divorţ, unul din soţi este cetãţean al unei Pãrţi Contractante iar celãlalt soţ este cetãţean al celeilalte Pãrţi Contractante şi domiciliazã amindoi pe teritoriul aceleiaşi Pãrţi Contractante, competenta pentru divorţ va fi instanta acestei din urma Pãrţi; în cazul cînd unul din soţi domiciliazã pe teritoriul unei Pãrţi Contractante şi celãlalt soţ - pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante sînt competente instanţele ambelor Pãrţi Contractante. Instanţele aplica în fiecare caz legea statului lor.
ART. 25
Constatarea nulitãţii şi anularea cãsãtoriei
Prevederile articolului 24 se aplica în mod corespunzãtor şi în cauzele privind constatarea nulitãţii şi anularea cãsãtoriei.
Raporturile juridice între pãrinţi şi copii
ART. 26
1. Raporturile juridice dintre copil şi pãrinţi se stabilesc potrivit legii Partii Contractante al carei cetãţean este copilul.
2. În cauzele privind contestarea, tãgãduirea şi stabilirea paternitãţii precum şi în cele privind contestarea şi stabilirea maternitatii este aplicabilã legea Partii Contractante al carei cetãţean este copilul.
ART. 27
1. Pentru rezolvarea cauzelor prevãzute în articolul 26 sînt competente instanţele acelei Pãrţi Contractante al carei cetãţean este copilul.
2. Dacã reclamantul şi pîrîtul domiciliazã pe teritoriul aceleiaşi Pãrţi Contractante, sînt competente de asemenea, şi instanţele acestei Pãrţi Contractante, cu respectarea dispoziţiilor articolului 26.
ART. 28
Declararea dispariţiei sau morţii unei persoane şi stabilirea datei sau faptului morţii
1. Pentru declararea dispariţiei sau a morţii unei persoane, precum şi stabilirea datei sau a faptului morţii, sînt competente instituţiile judiciare ale Partii Contractante al carei cetãţean era acea persoana la data cînd, potrivit ultimelor ştiri, mai era în viata.
2. Instituţia judiciarã a fiecãrei Pãrţi Contractante poate declara disparitia sau moartea ori stabilirea datei şi a faptului morţii pentru cetãţeni celeilalte Pãrţi Contractante, în urmãtoarele condiţii:
a) cînd cererea este facuta de o persoana care domiciliazã pe teritoriul Partii Contractante a carei instanta a fost sesizatã şi care, potrivit legii acestei Pãrţi Contractante, are drept la o asemenea acţiune;
b) cînd cel dispãrut şi-a avut ultimul domiciliu pe teritoriul Partii Contractante a carei instanta a fost sesizatã.
3. La examinarea cauzelor prevãzute la punctele 1 şi 2, instituţiile judiciare ale Pãrţilor Contractante aplica legile statului lor.
Tutela şi curatela
ART. 29
1. În cauzele de tutela şi curatela privind cetãţenii Pãrţilor Contractante, sînt competente, în mãsura în care prezentul Tratat nu prevede altfel, instituţiile Partii Contractante al carei cetãţean este persoana cãreia urmeazã sa i se instituie tutela sau curatela.
2. Cazurile şi condiţiile pentru instituirea ori desfiinţarea tutelei sau curatelei, se reglementeazã de legea Partii Contractante al carei cetãţean este persoana cãreia urmeazã sa i se instituie tutela sau curatela.
3. Raporturile juridice dintre tutor sau curator şi persoana cãreia i s-a instituit tutela sau curatela se stabilesc potrivit legii Partii Contractante cãreia îi aparţine instituţia care a instituit tutela sau curatela.
4. În ceea ce priveşte obligaţia de acceptare a tutelei sau curatelei, se aplica legea Partii Contractante al carei cetãţean este persoana ce urmeazã a deveni tutor sau curator.
ART. 30
1. În cazul cînd urmeazã sa se ia mãsuri privind tutela sau curatela pentru ocrotirea intereselor cetãţeanului unei Pãrţi Contractante al cãrui domiciliu, resedinta sau bunuri se afla pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, instituţia acestei Pãrţi Contractante înştiinţeazã de îndatã instituţia competenta conform alineatului 1 al articolului 29.
2. În cazurile care nu comporta amînare, instituţia celeilalte Pãrţi Contractante poate lua singura mãsuri în conformitate cu legea sa, dar este obligatã sa informeze de îndatã instituţia competenta conform alineatului 1 al articolului 29. Mãsurile luate îşi pãstreazã valabilitatea pînã cînd aceasta instituţie nu a luat o alta hotãrîre.
ART. 31
1. Instituţia competenta conform alineatului 1 al articolului 29, poate transmite competenta privind tutela sau curatela instituţiei celeilalte Pãrţi Contractante, atunci cînd persoana cãreia i s-a instituit tutela sau curatela are domiciliul, resedinta sau bunurile pe teritoriul acestei Pãrţi Contractante. Competenta se considera transmisã, atunci cînd instituţia cãreia îi este adresatã cererea, accepta preluarea acestei competente şi informeazã despre aceasta instituţia de la care provine cererea.
2. Instituţia care, conform alineatului 1, a acceptat preluarea competentei, exercita tutela sau curatela în conformitate cu legea statului sau. Totuşi, în problema capacitãţii de folosinta sau a capacitãţii de exerciţiu ea va aplica legea Partii Contractante al carei cetãţean este persoana cãreia i s-a instituit tutela sau curatela. Ea nu are dreptul sa adopte hotãrîri în probleme privitoare la statutul personal al acesteia.
ART. 32
Înfierea
1. Înfierea, precum şi desfacerea, constatarea nulitãţii sau anularea înfierii se face potrivit legislaţiei Partii Contractante al carei cetãţean este infietorul în momentul înfierii, desfacerii, constatãrii nulitãţii sau anulãrii înfierii.
2. În cazul cînd persoana ce urmeazã a se înfia este cetãţean al celeilalte Pãrţi Contractante, pentru înfiere se va lua, dupã caz, încuviinţarea acelei Pãrţi Contractante, pãrerea sau consimţãmîntul celui care urmeazã a se înfia sau al celui cãruia urmeazã a i se desface înfierea, consimţãmîntul reprezentantului sau legal sau al instituţiilor de stat competente, dacã acestea sînt cerute de legea Partii Contractante al carei cetãţean este copilul.
3. În cazul cînd persoana ce se infiaza de cãtre soţi, dintre care unul este cetãţean al unei Pãrţi Contractante iar altul al celeilalte Pãrţi Contractante, înfierea, desfacerea, constatarea nulitãţii sau anularea înfierii se face în conformitate cu legea ambelor Pãrţi Contractante.
4. În cauzele de înfiere, desfacere, constatare a nulitãţii sau anularea înfierii, este competenta instituţia Partii Contractante al carei cetãţean este infietorul în momentul înfierii, desfacerii, constatãrii nulitãţii sau anulãrii ei. În cazul prevãzut în alineatul 3, este competenta instituţia acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia sotii au sau au avut domiciliul comun.

Secţiunea III
Transmiterea actelor de stare civilã şi a altor acte

ART. 33
Fiecare Parte Contractantã va transmite la cerere celeilalte Pãrţi Contractante, prin organele centrale, certificatele de stare civilã, actele de studii şi de stagiu în munca ale cetãţenilor celeilalte Pãrţi Contractante. În cerere vor fi indicate datele necesare. Actele vor fi întocmite în limba Partii Contractante solicitate şi se vor transmite în mod gratuit.

Secţiunea IV
Dispoziţii cu privire la succesiuni

ART. 34
Principiul egalitãţii în drepturi
Cetãţenii unei Pãrţi Contractante sînt egali cu cetãţenii celeilalte Pãrţi Contractante, care domiciliazã pe teritoriul acesteia, în ce priveşte capacitatea de a întocmi sau revoca un testament cu privire la bunurile care se gãsesc şi drepturile ce urmeazã a fi realizate pe teritoriul acestei Pãrţi Contractante precum şi în ce priveşte capacitatea de a dobîndi prin moştenire sau legat astfel de bunuri şi drepturi. Bunurile şi drepturile se transmit acestora în condiţiile stabilite pentru cetãţenii proprii care domiciliazã pe teritoriul acestei Pãrţi Contractante.
ART. 35
Dreptul succesoral
1. Succesiunea bunurilor mobile se reglementeazã de legea acelei Pãrţi Contractante al carei cetãţean a fost defunctul în momentul morţii.
2. Succesiunea bunurilor imobile se reglementeazã de legea acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia se afla bunurile.
ART. 36
Testamentul
1. În privinta capacitãţii de a testa ori de a revoca testamentul, precum şi în privinta consecinţelor juridice ale viciilor de vointa, se va aplica legea Partii Contractante al carei cetãţean a fost defunctul la data întocmirii sau revocãrii testamentului. Dupã aceeaşi lege se stabilesc de asemenea şi felurile de dispoziţii testamentare care sînt admise.
2. Forma întocmirii şi revocãrii unui testament este cea prevãzutã de legea Partii Contractante al carei cetãţean a fost defunctul în momentul întocmirii sau revocãrii testamentului sau de legea Partii Contractante pe teritoriul cãreia aceste acte au fost fãcute.
ART. 37
Competenta în cauzele de succesiune
1. Cauzele succesorale privind bunuri mobile, cu excepţia prevãzutã la alineatul 4 al prezentului articol, sînt de competenta instituţiilor Partii Contractante al carei cetãţean a fost defunctul în momentul morţii.
2. Cauzele succesorale privind bunurile imobile sînt de competenta instituţiilor Partii Contractante pe teritoriul cãreia se afla aceste bunuri.
3. Dispoziţiile alineatelor 1 şi 2 se vor aplica în mod corespunzãtor şi litigiilor care se nasc în legatura cu dreptul de succesiune.
4. Dacã toate bunurile mobile succesorale rãmase de la cetãţeanul uneia din Pãrţile Contractante sînt situate pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, la cererea oricãrui succesor şi numai dacã toţi succesorii sînt de acord, competenta revine instituţiei acestei Pãrţi Contractante.
ART. 38
Comunicarea cazurilor de deces
1. În cazul cînd cetãţeanul unei Pãrţi Contractante moare pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, instituţia competenta va înştiinţa de îndatã reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular al celeilalte Pãrţi Contractante despre deces, comunicind tot ceea ce cunoaşte despre succesori, despre domiciliul sau resedinta lor, despre masa succesoralã şi valoarea succesiunii, precum şi despre dispoziţiile testamentare ale defunctului.
2. Dacã reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular deţine date cu privire la un deces în condiţiile alineatului 1, va comunica aceasta instituţiei competente pentru a lua mãsurile necesare de conservare a succesiunii.
ART. 39
Drepturile reprezentantelor diplomatice sau oficiilor consulare în cauzele succesorale
1. În toate cauzele succesorale de pe teritoriul unei Pãrţi Contractante, reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular al celeilalte Pãrţi Contractante are dreptul sa reprezinte în fata oricãrei instituţii pe cetãţenii proprii, fãrã sa fie necesar un mandat special, dacã aceştia lipsesc şi nu şi-au desemnat un mandatar.
2. Dacã cetãţeanul unei Pãrţi Contractante moare în timpul cãlãtoriei pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, unde nu a avut domiciliul sau resedinta, obiectele pe care le-a avut asupra sa se pun la dispoziţia reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al Partii Contractante al carei cetãţean a fost defunctul, fãrã vreo alta procedura.
ART. 40
Deschiderea testamentului
Deschiderea testamentului este în cãderea instituţiei competente a Partii Contractante pe teritoriul cãreia se afla testamentul. Copia certificatã a testamentului şi procesul-verbal referitor la starea şi conţinutul testamentului şi, în funcţie de împrejurãri, copia certificatã a procesului-verbal de deschidere a testamentului, precum şi originalul testamentului, dacã se cere, se trimit instituţiei competente a celeilalte Pãrţi Contractante, dacã defunctul a fost cetãţean al acesteia sau dacã o instituţie a acestei Pãrţi Contractante este competenta sa efectueze procedura succesoralã.
ART. 41
Mãsuri de conservare a succesiunii
1. Instituţiile fiecãrei Pãrţi Contractante vor lua, potrivit legii lor, mãsurile necesare pentru conservarea sau administrarea bunurilor succesorale rãmase pe teritoriul lor în urma decesului unui cetãţean al celeilalte Pãrţi Contractante.
2. Ele informeazã fãrã intirziere reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular al celeilalte Pãrţi Contractante despre mãsurile luate conform alineatului 1; reprezentanta diplomaticã sau oficiul consular pot participa la realizarea acestor mãsuri. La propunerea reprezentantei diplomatice sau oficiului consular, mãsurile luate conform alineatului 1 vor putea fi schimbate sau anulate, iar cele ce urmeazã a fi luate, sa fie aminate.
3. Instituţia Partii Contractante al carei cetãţean a fost defunctul şi care este competenta potrivit articolului 37 alineatul 1, va putea cere ridicarea mãsurilor luate conform alineatului 1.
ART. 42
Transmiterea succesiunii
În cazul cînd, dupã terminarea procedurii succesorale pe teritoriul unei Pãrţi Contractante, bunurile succesorale mobile sau sumele realizate din vînzarea bunurilor succesorale mobile ori imobile vor trebui sa fie predate succesorilor al cãror domiciliu sau resedinta se afla pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, bunurile succesorale sau sumele realizate din vînzarea lor se predau reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al acestei Pãrţi Contractante, dacã:
a) instituţia competenta a încunoştinţat, dacã aceasta se prevede în legea Partii Contractante, unde se gãsesc bunurile succesorale, pe creditorii defunctului ca aceştia sa-şi formuleze pretenţiile lor în termen de şase luni;
b) toate impozitele şi taxele succesorale şi toate pretenţiile formulate au fost plãtite sau asigurate;
c) instituţiile competente au dat aprobarea, în caz de nevoie pentru exportul obiectelor succesorale sau transferarea sumelor de bani rezultate în urma vinzarii lor.

Secţiunea V
Recunoaşterea şi executarea hotãrîrilor judecãtoreşti

ART. 43
Recunoaşterea şi executarea hotãrîrilor de natura nepatrimoniala
Hotãrîrile definitive de natura nepatrimoniala ale instanţelor judecãtoreşti şi organelor de tutela şi curatela ale uneia din Pãrţile Contractante, produc efecte juridice pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, fãrã nici o procedura, dacã nici o instanta judecãtoreascã sau organ de tutela sau curatela ale acestei Pãrţi Contractante nu a dat o hotãrîre definitiva anterioarã, cu putere de lucru judecat, sau dacã nu are competenta exclusiva în baza prezentului Tratat.
Recunoaşterea şi executarea hotãrîrilor patrimoniale
ART. 44
Fiecare Parte Contractantã recunoaşte şi va incuviinta sa se execute pe teritoriul sau, potrivit dispoziţiilor ce urmeazã:
a) hotãrîrile definitive de natura patrimonialã, în cauzele civile şi familiale, date pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante dupã intrarea în vigoare a prezentului Tratat;
b) hotãrîrile judecãtoreşti definitive date, dupã intrarea în vigoare a prezentului Tratat, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante în cauzele penale, privind repararea pagubelor.
ART. 45
1. Încuviinţarea executãrii se face la cerere şi este de competenta instanţelor Partii Contractante pe teritoriul cãreia urmeazã sa se facã executarea.
2. Cererea de încuviinţare a executãrii se depune la tribunalul care s-a pronunţat în prima instanta în cauza respectiva. Aceasta cerere va fi transmisã instanţei competente sa încuviinţeze executarea. Cererea va putea fi depusa şi direct la aceasta din urma instanta.
ART. 46
1. La cererea de încuviinţare a executãrii se va anexa:
a) textul complet al hotãrîrii precum şi o adeverinta ca hotãrîrea a rãmas definitiva, dacã aceasta nu rezulta din hotãrîre;
b) actele originale sau copii certificate ale actelor, din care sa rezulte ca persoanei obligate prin hotãrîre care nu a luat parte la proces, i s-a inminat, la timp şi în forma cuvenitã, cel puţin odatã, citaţia sau orice alta comunicare prevãzutã de lege în legatura cu intentarea acţiunii;
c) traducerea certificatã a cererii şi a actelor indicate la alineatele "a" şi "b" din acest articol.
2. Odatã cu cererea de încuviinţare a executãrii poate fi facuta şi cererea de executare.
ART. 47
1. Procedura încuviinţãrii executãrii şi executarea se efectueazã potrivit legii Partii Contractante pe teritoriul cãreia urmeazã sa fie executatã hotãrîrea.
2. Orice obiectiune cu privire la încuviinţarea executãrii se va rezolva de instanta care a încuviinţat executarea, iar cele privitoare la executare, de cãtre instanta în circumscripţia cãreia se face executarea.
ART. 48
Refuzul recunoaşterii şi executãrii hotãrîrilor
Recunoaşterea unei hotãrîri sau încuviinţarea executãrii poate fi refuzatã:
a) dacã persoana obligatã prin hotãrîre nu a participat la proces ca urmare a împrejurãrii ca ei sau reprezentantului sau nu i-a fost inminata, în modul prevãzut de lege şi la timp, citaţia sau orice alta comunicare prevãzutã de lege în legatura cu intentarea acţiunii ori în cazul în care citarea s-a fãcut prin afişare;
b) dacã hotãrîrea judecãtoreascã este în contradictie cu o hotãrîre definitiva data anterior între aceleaşi pãrţi, avînd acelaşi obiect şi pentru acelaşi temei, de cãtre o instanta a Partii Contractante pe teritoriul cãreia urmeazã sa fie recunoscuta hotãrîrea sau efectuatã executarea. Aceasta dispoziţie nu se aplica în cazul cînd s-au schimbat în mod esenţial împrejurãrile pe baza cãrora hotãrîrea judecãtoreascã precedenta a determinat conţinutul şi timpul executãrii.
ART. 49
Tranzacţii
Dispoziţiile articolelor 43-48 se aplica şi tranzacţiilor încheiate în fata instanţelor judecãtoreşti.
ART. 50
Hotãrîri judecãtoreşti anterioare
Dispoziţiile articolelor 43-48 se aplica şi hotãrîrilor pronunţate de instanţele judecãtoreşti înainte de intrarea în vigoare a prezentului Tratat.
Executarea cheltuielilor de judecata
ART. 51
1. Dacã una din pãrţile în proces, scutitã de cauţiune conform articolului 17, este obligatã, printr-o hotãrîre definitiva, sa plãteascã celeilalte pãrţi cheltuieli de judecata, instanta competenta de pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante încuviinţeazã la cerere, gratuit, executarea acestor cheltuieli.
2. Prin cheltuieli de judecata se înţeleg şi cheltuielile ocazionate de eliberarea adeverintelor, precum şi de traducerea sau certificarea actelor prevãzute în articolul 52 alineatul 2 şi articolul 53 alineatul 2.
ART. 52
1. Instanta care încuviinţeazã executarea hotãrîrii referitoare la cheltuieli de judecata se limiteazã numai la verificarea împrejurãrii dacã hotãrîrea este definitiva şi poate fi executatã.
2. La cererea de încuviinţare a executãrii se anexeazã o copie certificatã de pe hotãrîrea privitoare la cheltuieli, o adeverinta din care sa rezulte ca hotãrîrea este definitiva, precum şi traducerile certificate ale acestor acte.
ART. 53
1. În ce priveşte urmãrirea cheltuielilor de judecata avansate de stat, instanta Partii Contractante pe al carei teritoriu s-a nãscut obligaţia de plata va cere instanţei competente a celeilalte Pãrţi Contractante sa urmãreascã încasarea acestor cheltuieli. Aceasta din urma instanta efectueazã executarea şi pune la dispoziţia reprezentantei diplomatice sau oficiului consular al celeilalte Pãrţi Contractante suma încasatã.
2. La cerere se va ataşa un extras din hotãrîrea prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de judecata, o adeverinta ca hotãrîrea a rãmas definitiva şi o traducere certificatã a acestor acte.
ART. 54
Predarea obiectelor
În caz de executare silitã, predarea obiectelor sau remiterea sumelor de bani cãtre un creditor care are domiciliul pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante se face în conformitate cu prevederile legale pentru exportul de obiecte sau remiterea de sume de bani, în vigoare pe teritoriul Partii Contractante unde se gãsesc acestea.
ART. 55
Cheltuieli de executare
În ceea ce priveşte cheltuielile de executare se aplica legea Partii Contractante pe teritoriul cãreia se executa hotãrîrea.

CAP. 2
Asistenta juridicã în cauzele penale

ART. 56
Obligaţia de extrãdare
1. Pãrţile Contractante se obliga sa-şi extrãdeze reciproc, la cerere, în condiţiile prezentului Tratat persoane aflate teritoriul lor, în vederea urmãririi penale, judecãrii sau executãrii pedepsei.
2. Extrãdarea se admite numai pentru infracţiunile a cãror savirsire atrage, potrivit legilor ambelor Pãrţi Contractante, o pedeapsa mai mare decît un an privativ de libertate sau o pedeapsa mai grea (denumite mai departe "infracţiuni care atrag extrãdarea") şi pentru executarea hotãrîrilor definitive prin care s-a pronunţat o astfel de pedeapsa.
ART. 57
Refuzarea extrãdãrii
Extrãdarea nu are loc, dacã:
a) persoana a carei extrãdare se cere este cetãţean al Partii Contractante solicitate;
b) infracţiunea a fost sãvîrşitã pe teritoriul Partii Contractante solicitate;
c) potrivit legii Partii Contractante solicitate acţiunea penalã nu poate fi exercitatã sau hotãrîrea nu poate fi executatã ca urmare a implinirii termenului de prescripţie sau pentru un alt temei legal;
d) persoana a carei extrãdare se cere a fost judecata definitiv pentru aceeaşi infracţiune sau dacã în cauza s-a dat o hotãrîre sau o ordonanta de încetare a procesului penal pe teritoriul Partii Contractante solicitate;
e) potrivit legii ambelor Pãrţi Contractante acţiunea penalã nu poate fi pusã în mişcare decît la plîngerea prealabilã a partii vãtãmate.
ART. 58
Obligaţia de a porni acţiunea penalã
1. Fiecare Parte Contractantã se obliga ca la cererea celeilalte Pãrţi Contractante, sa porneascã, în conformitate cu propria sa lege, acţiunea penalã impotriva unui cetãţean al sau cînd el a savirsit pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante o infracţiune care atrage extrãdarea.
2. La cerere se anexeazã o informare cuprinzînd date despre infracţiune şi toate probele existente cu privire la sãvîrşirea infracţiunii.
3. Partea Contractantã solicitatã este obligatã sa informeze Partea Contractantã solicitanta despre rezultatul procesului penal. Dacã s-a dat o hotãrîre penalã definitiva se va anexa şi o copie dupã aceasta hotãrîre.
ART. 59
Modul de legatura
În problemele extrãdãrii, miniştrii justiţiei şi procurorii generali ai celor doua Pãrţi Contractante comunica direct între ei.
ART. 60
Actele care se anexeazã la cererea de extrãdare
1. La cererea de extrãdare se anexeazã:
a) în cazul extrãdãrii pentru executarea pedepsei - copia certificatã a hotãrîrii rãmase definitive;
b) în caz de extrãdare în vederea urmãririi penale şi judecãrii - copia certificatã a mandatului de arestare şi descrierea infracţiunii comise cu relatarea împrejurãrilor cauzei precum şi textul de lege în care se încadreazã infracţiunea. Dacã prin infracţiune s-au produs pagube materiale, se va indica cuantumul acestora.
2. În mãsura în care este posibil, la cererea de extrãdare se vor anexa: date privind fizionomia persoanei a carei extrãdare se solicita, informaţii privind cetãţenia, domiciliul sau resedinta sa, fotografii şi amprente digitale.
ART. 61
Date suplimentare
1. În cazul cînd sînt îndoieli cu privire la sãvîrşirea infracţiunii care atrage extrãdarea sau dacã cererea de extrãdare nu conţine toate datele necesare, Partea Contractantã solicitatã poate sa ceara date suplimentare, stabilind în acest scop un termen de doua luni. Acest termen poate fi prelungit, dacã este necesar, la cererea Partii Contractante solicitante.
2. Dacã Partea Contractantã solicitanta nu prezintã în termenul stabilit datele suplimentare, Partea Contractantã solicitatã poate elibera persoana arestata.
Arestarea în vederea extrãdãrii
ART. 62
Dupã primirea cererii de extrãdare, Partea Contractantã solicitatã va lua neîntîrziat mãsuri pentru arestarea persoanei a carei extrãdare se cere.
ART. 63
1. Arestarea unei persoane poate avea loc şi înainte de primirea cererii de extrãdare, dacã s-a numit în acest sens o intervenţie de la Partea Contractantã solicitanta, în care se menţioneazã ca exista un mandat de arestare sau o hotãrîre definitiva data impotriva acelei persoane şi ca cererea de extrãdare va fi trimisa ulterior. Intervenţia de arestare, înainte de primirea cererii de extrãdare, poate fi facuta prin posta, telegraf, telefon sau radio.
2. O persoana poate fi arestata fãrã intervenţia prevãzutã în alineatul 1, dacã exista temeiuri suficiente ca ea a savirsit pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante o infracţiune care atrage extrãdarea.
3. Despre arestarea facuta potrivit alineatelor 1 şi 2, va fi instiintata neîntîrziat cealaltã Parte Contractantã.
ART. 64
Persoana arestata conform articolului 63 va fi eliberata dacã în termen de o luna din ziua cînd s-a expediat comunicarea despre arestare nu se primeşte cererea de extrãdare.
ART. 65
Amînarea extrãdãrii
Dacã persoana a carei extrãdare se cere este implicata într-un proces penal în curs sau dacã a fost condamnata pentru o alta infracţiune pe teritoriul Partii Contractante solicitate, extrãdarea poate fi amînatã pînã la sfîrşitul procesului penal, pînã la executarea completa a pedepsei pronunţate de instanta sau pînã la eliberarea înainte de expirarea duratei acesteia.
ART. 66
Extrãdarea temporarã
1. Dacã amînarea extrãdãrii prevãzute în articolul 65 ar putea atrage dupã sine împlinirea termenului de prescripţie a acţiunii penale sau ar putea aduce prejudicii serioase pentru stabilirea faptelor, persoana a carei extrãdare s-a cerut poate sa fie extrãdatã temporar pe baza unei cereri motivate.
2. Persoana extrãdatã temporar va fi înapoiatã dupã efectuarea actelor procesuale pentru care a fost extrãdatã.
ART. 67
Cereri de extrãdare din partea mai multor state
Dacã se primesc cereri de extrãdare din partea mai multor state, Partea Contractantã solicitatã hotãrãşte care din aceste cereri va fi satisfacuta.
ART. 68
Limitele acţiunii penale privind persoana extrãdatã
1. Fãrã acordul Partii Contractante solicitate, persoana extrãdatã nu poate fi trasa la rãspundere penalã, supusã executãrii pedepsei sau extrãdatã unui al treilea stat, pentru o infracţiune sãvîrşitã înaintea extrãdãrii şi pentru care nu s-a fãcut extrãdarea.
2. Acordul menţionat la punctul 1 nu este necesar dacã persoana extrãdatã, care nu este cetãţean al Partii Contractante pe al carei teritoriu se afla, nu pãrãseşte teritoriul acestei Pãrţi Contractante în termen de o luna de la sfîrşitul procesului penal iar în cazul condamnãrii, de la executarea pedepsei sau stingerea executãrii ei ori dacã el se reintoarce pe teritoriul acesteia. În acest termen nu se socoteşte timpul în cursul cãruia persoana extrãdatã nu a putut pãrãsi teritoriul Partii Contractante solicitante din motive independente de vointa sa.
ART. 69
Predarea
Partea Contractantã solicitatã este obligatã sa comunice Partii Contractante solicitante locul şi data predãrii. Dacã Partea Contractantã solicitanta nu ia în primire persoana ce urmeazã a fi extrãdatã, în termen de o luna de la data stabilitã pentru predare, aceasta persoana va fi pusã în libertate.
ART. 70
Repetarea extrãdãrii
Dacã persoana extrãdatã se sustrage de la urmãrirea penalã, de la judecata ori de la executarea pedepsei şi se întoarce pe teritoriul Partii Contractante solicitate, în cazul unei noi cereri, ea va fi extrãdatã fãrã a mai fi necesarã prezentarea actelor prevãzute în articolele 60 şi 61.
ART. 71
Informaţii cu privire la rezultatele procesului penal
Partea Contractantã solicitanta va comunica Partii Contractante solicitate informaţii cu privire la rezultatul procesului penal pornit impotriva persoanelor extrãdate. Dacã impotriva acestor persoane a fost pronunţatã o hotãrîre definitiva, se va transmite şi copia hotãrîrii.
ART. 72
Tranzitarea infractorilor
1. Fiecare Parte Contractantã autoriza, la cerere, transportul pe teritoriul sau a persoanelor extrãdate celeilalte Pãrţi Contractante de cãtre un al treilea stat.
2. Cererea prevãzutã la punctul 1 se înainteazã şi se rezolva dupã aceleaşi reguli ca şi cererea de extrãdare.
3. Pãrţile Contractante nu sînt obligate sa autorize tranzitarea persoanelor a cãror extrãdare nu poate avea loc potrivit prezentului Tratat.
ART. 73
Transportul provizoriu al persoanelor arestate
1. În cazul cînd este necesarã audierea ca martori a unor persoane care se gãsesc arestate pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, organele, prevãzute în articolul 59, ale acestei Pãrţi Contractante pot dispune transportarea lor pe teritoriul Partii Contractante solicitante, cu condiţia ca aceste persoane sa fie menţinute în stare de arest şi sa fie înapoiate în cel mai scurt timp dupã audiere.
2. În cazul cînd este necesarã audierea ca martori a unor persoane care se gãsesc arestate într-un al treilea stat, organele Partii Contractante solicitate, prevãzute în articolul 59, autoriza transportul, dus şi întors, al acestor persoane pe teritoriul lor, cu respectarea prevederilor articolului 9.
ART. 74
Transmiterea obiectelor
1. Pãrţile Contractante se obliga sa-şi trimitã reciproc:
a) obiectele sau sumele de bani, care au fost procurate prin infracţiunea care a atras extrãdarea, cu respectarea dispoziţiilor legale privind exportul de obiecte sau transferarea de sume de bani;
b) obiectele care pot avea importanta ca probe în cauza penalã chiar şi în cazul cînd extrãdarea infractorului nu poate fi facuta din cauza morţii lui, sustragerii sau din alte împrejurãri.
2. Dacã obiectele cerute sînt necesare instituţiilor judiciare ale Partii Contractante solicitate ca probe într-o cauza penalã, transmiterea lor poate fi amînatã pînã la terminarea procesului în cauza.
3. Drepturile terţilor asupra obiectelor transmise rãmîn neatinse. Obiectele asupra cãrora exista asemenea drepturi trebuie restituite Partii Contractante solicitate dupã terminarea procedurii, pentru a fi restituite celui îndreptãţit.
ART. 75
Comunicarea hotãrîrilor de condamnare
Pãrţile Contractante îşi comunica reciproc date privind hotãrîrile definitive pronunţate de instanţele unei Pãrţi Contractante impotriva cetãţenilor celeilalte Pãrţi Contractante, transmiţînd totodatã amprentele digitale existente ale condamnaţilor.
ART. 76
Informaţii asupra antecedentelor penale
La cererea instanţelor judecãtoreşti sau a procuraturilor celeilalte Pãrţi Contractante se vor da gratuit informaţii asupra antecedentelor penale ale persoanelor urmãrite sau supuse judecaţii pe teritoriul acelei Pãrţi Contractante.

PARTEA III
DISPOZIŢII FINALE

ART. 77
Ratificarea
Prezentul Tratat este supus ratificãrii. Schimbul instrumentelor de ratificare se va efectua la Bucureşti în timpul cel mai apropiat.
ART. 78
Intrarea în vigoare
1. Tratatul intra în vigoare dupã 30 de zile de la schimbul instrumentelor de ratificare. Durata Tratatului este de 5 ani din ziua intrãrii în vigoare.
2. Dacã nici una din Pãrţile Contractante nu denunta Tratatul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea acestui termen, valabilitatea lui se prelungeşte de fiecare data, pentru alţi 5 ani.
Prezentul Tratat s-a întocmit în doua texte originale, fiecare în limbile romana şi albaneza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.
Drept care împuterniciţii ambelor Pãrţi Contractante au semnat prezentul Tratat şi au aplicat sigiliile.
Fãcut la Tirana, în ziua de 12 septembrie 1960.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016