Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 462 din 30 decembrie 1960  privind ratificarea Conventiei consulare intre Republica Populara Romana si Republica Populara Albania, semnata la Tirana la 12 septembrie 1960    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 462 din 30 decembrie 1960 privind ratificarea Conventiei consulare intre Republica Populara Romana si Republica Populara Albania, semnata la Tirana la 12 septembrie 1960

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 18 ianuarie 1961
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia consularã dintre Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania, semnatã la Tirana la 12 septembrie 1960.


CONVENŢIE CONSULARĂ
între Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania

Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania, în dorinta de a stabili şi reglementa relaţiile consulare între cele doua state, au hotãrît sa încheie o convenţie consularã şi în acest scop au numit pe împuterniciţii lor care, dupã schimbul împuternicirilor lor, gãsite în buna şi cuvenitã forma,

au convenit asupra urmãtoarelor:

CAP. 1
Înfiinţarea consulatelor, numirea şi admiterea consulilor, personalul consular

ART. 1
1. Fiecare Parte contractantã are dreptul ca, în conformitate cu prezenta Convenţie, sa înfiinţeze consulate pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante.
2. Localitatea de resedinta a consulului precum şi circumscripţia sa consularã vor fi stabilite printr-o înţelegere între Pãrţile contractante, în fiecare caz în parte.
ART. 2
1. În prezenta Convenţie prin termenul "consulat" se înţelege consulat general, consulat, viceconsulat şi agenţie consularã, iar prin termenul "consul" - consul general, consul, viceconsul şi agent consular.
2. Prin termenul "personal consular" se înţelege consulul, persoanele oficiale ale oficiului consular precum şi colaboratorii consulatului.
3. Prin termenul "persoane oficiale ale oficiului consular" se înţeleg secretarii, referenţii, stagiarii consulatului şi şefii cancelariilor.
4. Prin termenul "colaboratorii consulatului" se înţeleg traducatorii, stenografii, dactilografii, contabilii, administratorii şi alţii.
ART. 3
1. Consulii şi persoanele oficiale ale oficiului consular trebuie sa fie cetãţeni ai statului trimiţãtor. Ei nu au dreptul sa facã comerţ sau sa exercite vreo profesiune pe teritoriul statului de resedinta.
2. Pãrţile contractante nu vor numi şi nu vor primi consuli onorifici.
ART. 4
Înaintea numirii consulului, statul trimiţãtor va cere pe cale diplomaticã acordul celuilalt stat cu privire la persoana acestuia.
ART. 5
1. Consulii îşi vor putea începe activitatea dupã ce vor prezenta statului de resedinta patenta consularã şi dupã eliberarea de cãtre acesta a exequaturului.
Patenta consularã va cuprinde numele şi prenumele consulului, rangul sau consular, localitatea de resedinta şi circumscripţia sa consularã.
2. Dupã eliberarea exequaturului, autoritãţile statului de resedinta vor lua toate mãsurile necesare pentru a asigura consulului posibilitatea de a-şi exercita activitatea oficialã şi de a se bucura de drepturile, privilegiile şi scutirile ce-i sînt acordate prin prezenta Convenţie şi prin legislaţia statului de resedinta.
ART. 6
1. Activitatea consulilor înceteazã în caz de rechemare sau de retragere a exequaturului.
2. În caz de rechemare, de retragere a exequaturului, absenta, boala sau deces al consulului, statul trimiţãtor poate imputernici pentru conducerea temporarã a consulatului o persoana oficialã din cadrul oficiului consular respectiv ori din alt oficiu consular sau o persoana din cadrul reprezentantei sale diplomatice. Numele acestei persoane va fi comunicat în prealabil ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
3. Persoana insarcinata temporar cu conducerea consulatului se va bucura de drepturile şi privilegiile recunoscute consulilor prin prezenta Convenţie.

CAP. 2
Drepturi, privilegii şi scutiri

ART. 7
1. Consulii au dreptul sa apere în circumscripţia lor consularã drepturile şi interesele statului trimiţãtor, precum şi ale cetãţenilor şi persoanelor juridice ale acestui stat.
2. În exercitarea funcţiilor lor, consulii au dreptul sa se adreseze autoritãţilor şi instituţiilor din circumscripţia lor consularã, solicitindu-le concursul în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor.
ART. 8
Consulii au dreptul sa aseze pe clãdirile în care se afla birourile oficiale ale consulatului scutul cu stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea oficiului. Ei au dreptul sa arboreze drapelul statului trimiţãtor pe aceste clãdiri precum şi pe mijloacele lor de transport.
ART. 9
Consulii, persoanele oficiale ale oficiului consular precum şi colaboratorii consulatului, în mãsura în care aceştia din urma sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor, nu sînt supuşi jurisdicţiei statului de resedinta, în ceea ce priveşte activitatea lor de serviciu.
ART. 10
1. La invitaţia organelor judiciare ale statului de resedinta, consulii şi celelalte persoane care fac parte din personalul consular se vor prezenta pentru a face depozitii în calitate de martori, în chestiunile care nu privesc activitatea lor de serviciu.
2. În cazul cînd consulii, persoanele oficiale ale oficiului consular precum şi colaboratorii consulatului - cetãţeni ai statului trimiţãtor - nu se pot prezenta în fata organelor judiciare ale statului de resedinta, din motive de serviciu, de boala sau din alte motive, depozitia va putea fi luatã verbal în cancelaria consularã ori la domiciliu, sau în scris dacã legislaţia statului de resedinta permite aceasta.
ART. 11
1. Încãperile folosite de consulate sînt inviolabile. În aceste încãperi şi în locuintele consulilor autoritãţile statului de resedinta nu vor putea lua nici un fel de mãsuri de constringere.
2. Arhivele consulatului sînt inviolabile în orice situaţii. În arhivele consulare nu pot fi pãstrate hirtiile şi obiectele personale.
3. Corespondenta de serviciu a consulatului este inviolabilã şi nu poate fi supusã controlului.
4. În relaţiile cu autoritãţile statului trimiţãtor, consulii au dreptul sa foloseascã cifrul şi curierul diplomatic. În cazul folosirii mijloacelor de comunicaţii obişnuite se aplica aceleaşi texte ca şi reprezentanţilor diplomatici.
ART. 12
1. Consulii şi persoanele oficiale ale consulatului sînt scutite, pe baza de reciprocitate, de orice prestaţii personale şi materiale. De prestaţii materiale sînt scutite şi imobilele care servesc acestora ca locuinţe sau încãperi de serviciu.
2. Veniturile persoanelor sus-menţionate care rezulta din exercitarea activitãţii lor oficiale sînt scutite de impozite directe şi taxe. Aceste scutiri se aplica deopotrivã şi colaboratorilor consulatului în mãsura în care sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor.
3. Imobilele aparţinînd statului trimiţãtor şi în care sînt instalate consulatele sau care servesc ca locuinţe pentru consuli şi pentru celelalte persoane fãcînd parte din personalul consular sînt scutite de impozite.
ART. 13
1. Consulii, persoanele oficiale ale oficiului consular, precum şi colaboratorii consulatului în mãsura în care aceştia din urma sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor se bucura, pe baza de reciprocitate, de aceleaşi scutiri de taxe vamale pe care statul de resedinta le acorda membrilor reprezentantelor diplomatice.
2. Obiectele necesare activitãţii oficiale a consulatelor sînt scutite de taxe vamale.
ART. 14
Prevederile articolului 13 se aplica deopotrivã sotiilor şi copiilor minori ai persoanelor menţionate în acest articol, dacã locuiesc împreunã cu acestea şi sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor.

CAP. 3
Atribuţiile consulilor

ART. 15
1. Consulii au dreptul sa reprezinte în fata instanţelor judecãtoreşti şi a altor organe din circumscripţia lor consularã pe cetãţenii şi persoanele juridice ale statului trimiţãtor, dacã din cauza absentei sau din alte cauze aceştia nu au posibilitatea sa-şi apere la timp drepturile şi interesele lor. Reprezentarea înceteazã în cazul cînd persoanele în cauza îşi vor numi împuterniciţii lor sau vor lua asupra lor apãrarea drepturilor şi intereselor proprii.
2. Prevederile de mai sus nu trebuie sa aducã atingere legilor statului de resedinta privind dreptul de reprezentare în fata instanţelor judecãtoreşti.
ART. 16
1. Consulii au dreptul sa înregistreze pe cetãţenii statului trimiţãtor, sa le elibereze sau prelungeascã paşapoarte şi alte documente personale care le sînt cerute de autoritãţile tarii de resedinta şi sa îndeplineascã orice alte atributiuni privind înregistrarea şi eliberarea documentelor cetãţenilor statului trimiţãtor.
2. Persoanele interesate nu sînt scutite de obligaţiile prevãzute în dispoziţiile legale ale statului de resedinta cu privire la înregistrarea cetãţenilor strãini.
3. Consulii acorda cetãţenilor statului trimiţãtor, cetãţenilor strãini precum şi apatrizilor vize de cãlãtorie în statul trimiţãtor.
ART. 17
1. Consulii au dreptul ca, în conformitate cu legile statului trimiţãtor, sa înregistreze cazurile de naştere şi deces ale cetãţenilor lor şi sa încheie cãsãtorii în cazul cînd ambele persoane care se casatoresc sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor.
2. Prevederile de mai sus nu scutesc persoanele interesate de obligaţia de a face declaraţiile cerute de legile statului de resedinta.
ART. 18
Consulii au dreptul sa îndeplineascã în consulate, în locuintele lor, în locuintele cetãţenilor statului trimiţãtor precum şi pe bordul vaselor sau aeronavelor care poarta pavilionul sau semnul distinctiv al acestui stat, urmãtoarele activitãţi în mãsura în care acestea sînt permise de legile statului de resedinta şi în mãsura în care conţinutul lor nu contravine ordinei social-economice a celor doua Pãrţi contractante:
a. sa întocmeascã şi sa legalizeze declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b. sa întocmeascã, sa autentifice şi sa pãstreze testamente sau alte acte unilaterale ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
c. sa întocmeascã şi sa autentifice acte juridice încheiate între cetãţenii statului trimiţãtor. Consulii nu pot sa întocmeascã sau sa autentifice acte juridice privind constituirea, transmiterea, modificarea şi stingerea de drepturi asupra imobilelor situate în statul de resedinta;
d. sa întocmeascã şi sa autentifice acte juridice între cetãţenii statului trimiţãtor şi ai statului de resedinta, dacã aceste acte privesc exclusiv interese pe teritoriul statului trimiţãtor sau care trebuie îndeplinite pe teritoriul acestui stat;
e. sa legalizeze semnãturile cetãţenilor statului trimiţãtor de pe orice fel de acte, sa legalizeze documentele care emana de la organele statului trimiţãtor sau de resedinta şi sa legalizeze copiile, traducerile şi extrasele de pe acestea;
f. sa primeascã în pãstrare bani, bunuri şi documente de la cetãţenii statului trimiţãtor sau destinate acestora;
g. sa efectueze orice alte activitãţi care le sînt încredinţate de cãtre statul trimiţãtor.
ART. 19
Actele menţionate în articolul 18, copiile lor, traducerile sau extrasele întocmite şi legalizate de cãtre consuli vor fi considerate în statul de resedinta al consulului drept acte, copii, traduceri şi extrase avînd aceeaşi valoare juridicã şi forta probanta ca şi cum ele ar fi fost întocmite, traduse sau legalizate de autoritãţile sau instituţiile competente ale statului de resedinta.
ART. 20
Drepturile consulilor în legatura cu problemele de înfiere, tutela, curatela şi succesiune sînt reglementate prin Tratatul dintre Republica Populara Romana şi Republica Populara Albania privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale încheiat la Tirana la 12 septembrie 1960.
ART. 21
1. Consulii au dreptul ca singuri sau prin împuterniciţii lor sa acorde ajutor sau asistenta vaselor care navigheaza sub pavilionul statului trimiţãtor care se afla în porturile din circumscripţia lor consularã.
2. Consulii pot lua legatura cu echipajul vaselor şi cu cãlãtorii, pot sa verifice documentele vaselor, sa încheie procesele verbale cu privire la incarcatura, scopul cãlãtoriei şi incidentele intervenite pe vas. Consulii acorda ajutor comandantului vasului pentru menţinerea ordinei pe vas şi la cererea consulului, organele competente ale statului de resedinta trebuie sa-i acorde ajutorul necesar.
3. În cazul în care autoritãţile statului de resedinta intenţioneazã sa ia mãsuri de constringere pe vasele de comerţ ale statului trimiţãtor, aceste mãsuri nu pot fi efectuate fãrã încunoştinţarea prealabilã a consulului. Consulul are dreptul sa asiste la efectuarea acestor acţiuni. Acest drept nu se referã la controlul portuar, vamal al paşapoartelor precum şi la controlul sanitar al vasului, al membrilor echipajului şi al cãlãtorilor.
4. În caz de catastrofa sau avarie a unui vas aparţinînd uneia din Pãrţile contractante, organele competente ale celeilalte pãrţi vor aduce de îndatã cazul la cunostinta consulului, comunicindu-i mãsurile ce au fost luate. Ele vor acorda, de asemenea, consulului sprijinul necesar în luarea mãsurilor ce se impun ca urmare a catastrofei sau avariei vasului şi îl vor invita sa asiste la constatarea cauzelor catastrofei sau avariei şi la stringerea dovezilor.
5. În caz de catastrofa sau de avarie a unui vas al statului trimiţãtor, consulii au dreptul sa ia sau sa ceara luarea unor mãsuri în vederea salvãrii membrilor echipajului şi a cãlãtorilor, precum şi pentru salvarea încãrcãturii şi repararea vaselor.
6. Consulii pot însoţi pe comandantii vaselor în fata organelor judiciare şi administrative ale statului de resedinta şi sa-i asiste la declaraţiile pe care le au de fãcut în fata acestora.
7. Prevederile acestui articol nu aduc atingere dispoziţiilor cuprinse în acorduri internaţionale referitoare la ajutorarea reciprocã în caz de catastrofe sau avarii ale vaselor.
ART. 22
Prevederile articolului 21 din prezenta Convenţie sînt aplicabile în mod corespunzãtor şi aeronavelor.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 23
Prevederile Capitolului III din prezenta Convenţie privind drepturile şi obligaţiile consulilor se vor aplica şi colaboratorilor reprezentantelor diplomatice, însãrcinaţi sa îndeplineascã funcţii consulare. Aceasta nu aduce atingere imunitãţilor şi privilegiilor diplomatice ale acestor colaboratori.
ART. 24
Prezenta Convenţie este supusã ratificãrii. Ea va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare care va avea loc la Bucureşti.
ART. 25
Prezenta Convenţie se încheie pe o perioada de 5 ani. Dacã nici una din Pãrţile contractante nu-şi manifesta în scris, cu şase luni înainte de expirarea perioadei de cinci ani, dorinta de a o denunta, Convenţia rãmîne în vigoare, de fiecare data pentru o noua perioada de cinci ani.
Fãcut la Tirana, la 12 septembrie 1960 în doua exemplare, fiecare în limba romana şi albaneza, ambele texte avînd valoare egala.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016