Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 46 din 12 februarie 1982  cu privire la majorarea retributiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocatiilor de stat pentru copii, a pensiilor si alte drepturi care se acorda in raport de nivelul retributiilor sau pensiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 46 din 12 februarie 1982 cu privire la majorarea retributiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocatiilor de stat pentru copii, a pensiilor si alte drepturi care se acorda in raport de nivelul retributiilor sau pensiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 15 februarie 1982
În concordanta cu prevederile programului de creştere a nivelului de trai şi ridicare a calitãţii vieţii, aprobat de Congresul al XII-lea al partidului, în decursul cincinalului actual se va realiza sporirea veniturilor reale ale populaţiei prin creşterea retributiilor personalului muncitor, a veniturilor ţãrãnimii, a pensiilor şi a celorlalte venituri din fondurile sociale, în corelatie cu modificãrile de preţuri la bunurile de consum şi la tarifele pentru servicii.
Aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar, creşterea rolului pirghiilor economice în sporirea eficientei întregii activitãţi, aşezarea pe criterii economice a sistemului de preţuri, realizarea unui echilibru permanent între veniturile populaţiei şi cheltuielile sociale concretizate în mãrfuri şi servicii, au fãcut necesarã majorarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie ale produselor agricole vegetale şi animale. În condiţiile aplicãrii noilor preţuri, a fost necesarã, de asemenea, aşezarea pe principii economice şi a preţurilor de desfacere cu amãnuntul la produsele agroalimentare, prin majorarea acestora în medie cu 35% .
Pentru a se asigura înfãptuirea programului de ridicare permanenta a nivelului de trai al populaţiei, odatã cu intrarea în vigoare a noilor preţuri de desfacere la produsele agroalimentare se va acorda, pentru toate categoriile de muncitori şi maiştri, precum şi, în raport cu nivelul retributiei, pentru alte categorii de personal muncitor, o compensaţie corespunzãtoare astfel încît, pe ansamblu, la sfîrşitul anului 1982 retributia realã sa creascã cu 1,5% fata de anul 1980. Prin aplicarea unor noi mãsuri de creştere a retributiilor în anul 1983 retributia realã va fi mai mare cu circa 4% fata de anul 1980.
Totodatã, pentru pensionari urmeazã sa se acorde, în mod diferenţiat, compensaţii care se vor include în pensii.
Mãrimea compensaţiilor se stabileşte în raport de consumurile medii prevãzute în Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea teritorialã, pe anul 1983, de influenta medie a creşterii preţurilor la bunurile agroalimentare, de volumul şi structura consumului diferitelor categorii ale populaţiei, precum şi de efortul fizic depus, condiţiile de munca şi caracterul activitãţii desfãşurate.
Majorarea retributiilor şi acordarea compensaţiilor pentru pensionari urmeazã sa se facã ţinînd seama de necesitatea aplicãrii cu fermitate a principiilor eticii şi echitãţii în repartizarea veniturilor, a apropierii condiţiilor de trai ale diferitelor categorii ale populaţiei.
În vederea acoperirii influentelor determinate de creşterea preţurilor la produsele agroalimentare, urmeazã, de asemenea, ca alocaţiile de stat pentru copii sa fie majorate în medie cu 35% pentru un numãr de peste 4.800.000 copii.
Pentru realizarea acestor mãsuri care sa asigure creşterea veniturilor reale ale populaţiei şi compensarea majorãrii preţurilor la produsele agroalimentare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Începînd cu data de 15 februarie 1982, în cadrul primei etape de majorare a retributiilor prevãzutã pentru cincinalul 1981-1985, se majoreazã retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de muncitori şi maiştri, în mod diferenţiat, în funcţie de condiţiile de munca, astfel:
a) cu 210 lei lunar pentru:
- muncitorii şi maistrii retribuiţi dupã reţeaua mine subteran şi suprafata, inclusiv muncitorii necalificati din subteran;
- muncitorii şi maistrii retribuiţi dupã reţeaua siderurgie, metalurgie neferoasa, precum şi cei care lucreazã în sectoarele calde - turnatorii, forja şi tratamente termice - retribuiţi dupã reţeaua construcţii de maşini;
- muncitorii şi maistrii retribuiţi dupã reţeaua foraj;
- muncitorii docheri;
- muncitorii necalificati retribuiţi la nivelul stabilit pentru lucrãri grele şi foarte grele, din ramurile industrie, foraj, construcţii-montaj şi transporturi;
b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii şi maistrii care lucreazã în celelalte sectoare de activitate.
Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv personalul operativ retribuit pe gradatii, retribuţiile tarifare se majoreazã, de la data prevãzutã la alin. 1, în mod diferenţiat, în funcţie de nivelul retributiei, dupã cum urmeazã:
a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare de pînã la 2.500 lei;
b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 2501-3000 lei;
c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 3001-4000 lei.
ART. 2
Alocaţiile pentru copii prevãzute în <>Decretul nr. 246/1977 se majoreazã, cu începere de la data de 15 februarie 1982, în medie cu 35% .
Nivelurile alocaţiilor majorate, în raport cu plafoanele de venituri şi numãrul copiilor, sînt cele prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 3
Începînd cu data de 15 februarie 1982, pensionãrii de asigurãri sociale de stat de toate categoriile, pensionãrii militari şi I.O.V.R. vor primi o compensaţie care se include în pensie, diferenţiatã în funcţie de mãrimea pensiei, dupã cum urmeazã:
a) 110 lei lunar pentru pensionãrii care au pensii de pînã la 2000 lei;
b) 100 lei lunar pentru pensionãrii care au pensii între 2001-3000 lei inclusiv.
La stabilirea cuantumului majorãrii nu se ia în considerare pensia suplimentarã.
Persoanelor care se pensioneazã dupã data de 15 februarie 1982 li se stabilesc pensiile potrivit normelor în vigoare pînã la aceasta data şi primesc, în raport de nivelul pensiei compensaţia prevãzutã la alin. 1. Aceasta prevedere se aplica pînã la majorarea retributiilor din anul 1983.
ART. 4
Începînd cu data de 15 februarie 1982, alocaţiile pentru hrana la spitale, cantine de elevi şi studenţi şi alte consumuri colective se stabilesc potrivit anexei nr. 2.
ART. 5
Începînd cu data de 15 februarie 1982 se majoreazã cu 100 lei:
a) ajutoarele sociale acordate potrivit legii;
b) indemnizaţiile sotiilor militarilor în termen;
c) plafoanele de venituri pentru acordarea, în condiţiile legii, de medicamente în mod gratuit pensionarilor şi membrilor lor de familie.
ART. 6
Retributia în acord, sporurile, indemnizaţiile, premiile, celelalte drepturi de retribuire, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii care se determina, potrivit legii, în funcţie de nivelul retributiei se stabilesc fãrã a se lua în considerare majorãrile de retributie prevãzute la art. 1.
De asemenea, compensaţiile acordate potrivit art. 3 nu se iau în considerare la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în funcţie de nivelul pensiei.
Pentru personalul retribuit pe baza de cote procentuale, remiza sau tarife, cotele de retribuire, respectiv tarifele, se vor recalcula, corespunzãtor influentelor rezultate din modificarea preţurilor, astfel încît sa nu se realizeze venituri superioare în condiţiile achiziţionãrii sau desfacerii aceloraşi cantitãţi de bunuri.
ART. 7
Promovarile în trepte şi gradatii la toate categoriile de unitãţi se vor putea face, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege, dupã data de 1 ianuarie 1983.
ART. 8
Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi conducerile unitãţilor socialiste sînt obligate sa ia mãsuri pentru aplicarea majorãrii retributiilor, pensiilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi stabilirea celorlalte drepturi cu respectarea stricta a prevederilor prezentului decret.
ART. 9
Consiliul de Miniştri va stabili pînã la 31 martie 1982 programe de mãsuri care sa asigure recuperarea integrala, pînã în anul 1985, a influentelor asupra costurilor de producţie determinate de creşterea retributiilor nominale ca urmare a compensaţiilor acordate personalului muncitor. În anul 1982 se va asigura recuperarea a cel puţin 30% din volumul compensaţiilor acordate, peste prevederile de plan.
Ministerele, centralele şi întreprinderile, consiliile populare vor acţiona cu fermitate pentru reducerea costurilor de producţie, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie, perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie, valorificarea superioarã a materiilor prime şi materialelor, intensificarea recuperãrii şi utilizãrii integrale a resurselor refolosibile şi valorificarea tuturor resurselor locale, creşterea suplimentarã a productivitatii muncii, utilizarea cît mai deplina a capacitãţilor de producţie, îmbunãtãţirea organizãrii producţiei şi a muncii, ridicarea calificãrii forţei de munca, întãrirea ordinii şi disciplinei în producţie.
ART. 10
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan şi a bugetului de stat pe anul 1982 cu influentele determinate de aplicarea prezentului decret.
Ministerele şi celelalte organe titulare de plan sînt obligate sa înainteze documentaţiile necesare elaborãrii propunerilor prevãzute la alineatul precedent în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a decretului.
ART. 11
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul decret.


ANEXA 1


ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII
cuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numãrul copiilor în raport cu care se stabilesc alocaţia de stat pentru copii, sînt urmãtoarele:


Plafoanele de venituri lunare - lei
-----------------------------------------
MEDIU Pînã 1851- 2401- 2801- 3351-
la 1850 2400 2800 3350 4450
--------------------------------------------------------------------------------
Pentru primul copil urban 295 245 200 200 200
rural 200 150 120 120 120
Pentru al doilea copil urban 310 255 230 200 200
rural 230 175 135 120 120
Pentru al treilea copil urban 350 295 255 230 200
rural 235 200 175 135 120
Pentru al patrulea copil urban 350 295 255 230 200
rural 255 200 175 135 120
Pentru al cincilea copil urban 350 295 255 230 200
rural 255 200 175 135 120
Pentru al saselea copil urban 380 325 295 255 245
rural 295 245 200 175 150
Pentru al saptelea copil urban 405 350 310 270 255
rural 310 255 230 190 175
Pentru al optulea copil urban 420 365 325 295 270
rural 325 270 245 200 190
Pentru al noualea copil urban 430 380 350 310 295
şi urmãtorii rural 350 295 255 230 200
--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Pentru luna februarie 1982, majorãrile de alocaţii de stat pentru copii se acorda în cuantum de 50 la suta.
ANEXA 2

- Extras -


ALOCAŢIILE ZILNICE DE HRANA
cu începere de la data de 15 februarie 1982


Domeniul de activitate Lei pe zi
--------------------------------------------------------------------------------

În domeniul învãţãmîntului, pentru:

1. Elevi din învãţãmîntul primar şi gimnazial 17,50
2. Elevi din licee industriale, de chimie industriala,
agroindustriale şi silvice 18,50
3. Elevi din şcoli profesionale şi ucenicie la locul de munca,
inclusiv şcoli profesionale speciale pentru deficienti 18,50
4. Elevi din şcoli profesionale care se pregãtesc în meserii
grele, pe timpul practicii 19,00
5. Elevi din licee industriale şi şcoli profesionale care
se pregãtesc în specialitãţi cu profil minier, pe perioada
practicii în subteran 20,50
6. Elevi din celelalte tipuri de licee 17,50
7. Elevi din şcoli generale speciale pentru deficienti 17,50
8. Licee speciale pentru deficienti 18,50
9. Elevi bolnavi tbc. cu forme stabilizate, din şcoli speciale 20,50
10. Şcoli de reeducare şi centre de primire 17,50
11. Case de copii preşcolari (copii în întreţinerea statului) 15,75
12. Case de copii şcolari (copii în întreţinerea statului) 18,50
13. Copii în grãdiniţe cu program prelungit 10,25
14. Copii în grãdiniţe cu program sãptãmînal şi pentru deficienti 10,75
15. Tabere, colonii şi excursii şcolare 21,00
16. Tabere şcolare internaţionale 29,50
17. Studenţi din învãţãmîntul superior *)
- cu bursa integrala categoria I
- lei lunar 625,00
- cu bursa integrala categoria a II-a
- lei lunar 625,00
- cu bursa parţialã categoria I
- lei lunar 625,00
- cu bursa parţialã categoria a II-a
- lei lunar 545,00
Pentru studenţii de la facultãţile sau secţiile care pregãtesc
cadre în specialitãţi din domeniul minier, alocaţia de hrana pe
timpul practicii în subteran este de 650 lei lunar
18. Concursuri de elevi pe meserii, obiecte de învãţãmînt,
cultural-artistice la fazele judeţene, zonale şi finale, precum
şi pe perioada de pregãtire a participanţilor la olimpiadele
internaţionale 18,50
---------------
*) Corespunzãtor majorãrii alocaţiilor de hrana, se modifica şi cuantumul
total al burselor, aprobat prin Decretul nr. 198/1980.

În domeniul ocrotirii sãnãtãţii:

1. Bolnavi internati în unitãţi sanitare
- copii pînã la 3 ani*) internati în unitãţi spitaliceşti 12,75
--------------
*) Pentru copii nou-nãscuţi şi prematuri în maternitati, secţii sau
compartimente de nou-nãscuţi şi prematuri, alocaţia zilnica de hrana va fi
de 4 lei pe zi.
- copii de la 3 ani pînã la 16 ani internati în unitãţi spitaliceşti 16,00
- bolnavi adulti 16,75
- femei gravide şi lehuze 16,75
- mame insotitoare de copii bolnavi internati 16,75
- studenţi internati în spitale studenţeşti 20,50
- studenţi bolnavi de tuberculoza internati în preveniorii studenţeşti 25,25
- bolnavi tbc. sau cu supuratii pulmonare internati în unitãţi,
secţii sau compartimente special organizate 20,25
- bolnavi internati în unitãţi de recuperare 16,75
- bolnavi în unitãţi balneare:
- regim comun 20,75
- regim dietetic 21,50
- bolnavi de boli profesionale internati în unitãţi, secţii sau
compartimente special organizate 20,25
- bolnavi neoplazici sau cu boli de singe internati în unitãţi,
secţii sau compartimente special organizate 20,25
- bolnavi arsi internati în unitãţi, secţii sau compartimente
special organizate 20,25
- bolnavi cu sechele de poliomielita internati în unitãţi,
secţii sau compartimente special organizate 20,25
- bolnavi în leprozerii 25,50
- bolnavi cronici din unitãţi, secţii sau compartimente special
organizate 13,50
- stationare de zi:
- pentru boli profesionale 13,50
- pentru boli psihice 11,50
- copii în crese cu program zilnic 10,75
- copii în crese cu program sãptãmînal 12,75
- copii în leagane de copii 13,75
2. Alocaţii de hrana suplimentare pentru asigurarea unor regimuri
alimentare diferenţiate în raport cu specificul bolii:
- femei gravide sau lehuze 4,75
- bolnavi hepatici 3,50
- bolnavi cardiaci 3,50
- bolnavi cu afecţiuni renale 3,50
- bolnavi diabetici 4,75
3. Alocaţii de hrana pentru donatori de singe:
- donatori onorifici 34,50
- donatori cu plata 24,50
4. ............................................................................
5. Alocatie pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucãtãriile de lapte 2,75

În domeniul asistenţei sociale:

1. Cãmine de batrini, cãmine de pensionari şi casele orbilor 11,50
2. Cãmine-spital pentru adulti şi copii, precum şi cãmine-spital
pentru invalizi 14,50
3. Cãmine-şcoala pentru copii deficienti în virsta de peste 7 ani şi
cãmine-atelier pentru tineri în virsta de peste 16 ani 18,00
4. Cantine de ajutor social 8,50
În domeniul educaţiei fizice şi sportului:
................................................................................
Alte domenii de activitate:
1. Masa calda ce se acorda, în condiţiile legii, pentru personalul din
unitãţile miniere, care lucreazã în subteran, docherii din portul
Constanta, personalul care lucreazã în subteran în unitãţile geologice,
personalul din minele de argila din subordinea Ministerului Industriei
Metalurgice, care lucreazã în subteran, muncitorii şi maistrii şantierului
82 C.F.R. care lucreazã în subteran la tunelele de cale feratã din Valea
Oltului, muncitorii şi maistrii care executa, în subteran, lucrãri
hidroenergetice pe riurile interioare 8,00
................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
a) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor revizui în termen de 5 zile contribuţiile datorate pentru întreţinerea unor persoane în unitãţile medico-sanitare, de asistenta socialã, de tratament balnear şi odihna, tabere, colonii şi excursii şcolare şi în alte unitãţi asemãnãtoare, corespunzãtor majorãrii alocaţiilor de hrana şi a retributiilor stabilite potrivit prezentului decret, dupã caz.--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016