Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 450 din 20 noiembrie 1972  pentru ratificarea Conventiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Argentina si a Protocolului privind aplicarea articolului 1 al conventiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 450 din 20 noiembrie 1972 pentru ratificarea Conventiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Argentina si a Protocolului privind aplicarea articolului 1 al conventiei

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 144 din 5 decembrie 1972


Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:


ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia veterinara dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina şi Protocolul privind aplicarea articolului 1 al convenţiei, semnate la Buenos Aires, convenţia la data de 24 septembrie 1971 şi protocolul la data de 28 octombrie 1971.


Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCUCONVENŢIE VETERINARA
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina,
în dorinta de a promova cooperarea în domeniul veterinar şi de a înlesni schimburile de animale şi produse animale,
au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii:

ART. 1
Ministerele de resort din cele doua state vor încheia protocoale speciale prin care vor stabili condiţiile sanitar-veterinare pentru importul de animale vii şi produse de origine animala de pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte.
ART. 2
Serviciile veterinare centrale ale celor doua state îşi vor comunica reciproc, la fiecare 15 zile, buletine sanitare indicind statistica bolilor contagioase la animale.
De asemenea, îşi vor comunica toate informaţiile de ordin veterinar care ar putea sa le intereseze.
ART. 3
Pãrţile contractante se obliga sa faciliteze:
1. colaborarea între laboratoarele serviciilor veterinare ale celor doua state;
2. schimbul de specialişti veterinari, cu scopul de a se informa asupra situaţiei sanitarea animalelor şi asupra rezalizarilor ştiinţifice şi tehnice în domeniul veterinar.
ART. 4
Autoritãţile veterinare centrale ale celor doua state vor coresponda direct în problemele privind executarea prezentei convenţii, precum şi pentru studiul eventualelor modificãri ale protocoalelor privind aplicarea acesteia.
ART. 5
Ministerele de resort din cele doua state vor stabili, în prealabil, condiţiile financiare în care se vor realiza acţiunile prevãzute în art. 3 al prezentei convenţii.
ART. 6
Dificultãţile care ar putea interveni în legatura cu aplicarea prezentei convenţii vor fi examinate de o comisie mixtã.
Comisia va fi formatã din cîte trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi medici veterinari şi un jurist.
Comisia se va întruni în termen de 30 zile de la convocarea facuta de una dintre pãrţi, pe teritoriul acesteia, şi va lucra în şedinţe conduse alternativ de cãtre un membru al fiecãrei delegaţii. Prima şedinţa va fi condusã de un membru al delegaţiei partii pe teritoriul cãreia va avea loc intilnirea.
Problemele asupra cãrora comisia nu va ajunge la o înţelegere vor fi reglementate pe cale diplomaticã.
ART. 7
Prezenta convenţie va fi supusã aprobãrii, în conformitate cu normele constituţionale ale fiecãrei pãrţi contractante, şi va intra în vigoare la 30 zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Bucureşti.
Prezenta convenţie este încheiatã pe o perioada de 5 ani. Ea se va prelungi automat pentru noi perioade de 5 ani dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica celeilalte, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a convenţiei, ca renunţa la prelungirea ei.
Drept care respectivii plenipotentiari au semnat şi sigilat prezenta convenţie.
Întocmitã la Buenos Aires, capitala Republicii Argentina, în ziua de douãzeci şi patru ale lunii septembrie, anul una mie noua sute şaptezeci şi unu, în doua exemplare, fiecare în limba romana, limba spaniola şi limba franceza, toate textele în mod egal valabile. În caz de divergenta de interpretare textul în limba franceza va prevala.


PROTOCOL
privind aplicarea articolului 1 al Convenţiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina

I. Dispoziţiile articolului 1 al Corventiei veterinare încheiate la 24 septembrie 1971 între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina şi ale prezentului protocol se aplica urmãtoarelor animale vii şi produse de origine animala:
- ecvidee domestice şi sãlbatice;
- rumegatoare şi porcine domestice şi sãlbatice;
- carnivore domestice şi sãlbatice;
- rozatoare domestice şi sãlbatice;
- fazani, potirnichi, porumbei domestici;
- pãsãri vii;
- peşti şi icre de peste, broaste, melci;
- carne, organe şi mãruntaie comestibile, provenite de la animale din speciile bovina, cabalina, porcina, ovina şi caprina, refrigerate, congelate, supracongelate sau conservate printr-un procedeu autorizat;
- preparate din carne, organe şi mãruntaie comestibile de la animale din speciile bovina, cabalina, porcina, ovina şi caprina;
- pãsãri tãiate, mãruntaie de pãsãri şi preparatele lor refrigerate, congelate, supracongelate, conservate prin frig sau printr-un procedeu autorizat;
- fulgi, pene, coarne, copite, unghii mate şi par animal.
Animalele vii şi produsele de origine animala, nespecificate în prezentul protocol, rãmîn supuse reglemntarilor fiecãrei pãrţi contractante.
II. Punctele vamale autorizate pentru controlul sanitar-veterinar al animalelor şi produselor specificate în prezentul protocol sînt desemnate de fiecare parte contractatã.
III. Ecvideele, indiferent de destinaţia lor, vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
Acest certificat poate fi colectiv pentru animalele din aceasta specie destinate macelariei; acestea vor fi identificate cu ajutorul unei mãrci la ureche, purtind primele trei litere ale denumirii tarii de origine şi un numãr de ordine.
Caracteristicile acestei mãrci vor fi menţionate în certificat, fãrã sa mai fie necesarã precizarea semnalmentelor animalelor.
IV. Bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele pentru creştere vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
Acest certificat poate fi colectiv; el trebuie sa redea caracteristicile marcilor, fãcute fie prin tatuaj la ureche, fie prin prinderea la ureche a unei plãci purtind un numãr.
V. Bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele pentru macelarie vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3; acest certificat poate fi colectiv. Aceste animale sînt marcate conform condiţiilor prevãzute în paragraful precedent, caracteristicile marcilor fiind reproduse în certificat.
VI. Rumegatoarele şi porcinele sãlbatice vor fi însoţite de un certificat sanitar care va atesta ca acestea sînt sanatoase şi provin dintr-o localitate care de cel puţin 6 saptamini este:
1. indemna de boli contagioase ale speciei;
2. situata la o distanta de peste 20 km de orice focar de febra aftoasa şi pesta porcina, ultima condiţie fiind necesarã numai pentru porcinele sãlbatice.
Acest certificat nu va putea fi eliberat cu mai mult de 3 zile înainte de expedierea animalelor.
VII. Rozatoarele domestice şi sãlbatice vor fi însoţite de un certificat sanitar atestind ca sînt sanatoase.
Acest certificat va trebui sa precizeze, printre altele:
- pentru iepurii de casa: ca provin dintr-o localitate indemna de mixomatoza şi de tularemie;
- pentru iepurii salbatici: ca au fost prinsi într-o localitate indemna de tularemie de cel puţin 6 luni şi imprejurul cãreia, pe o raza de 50 km, în aceeaşi perioada, nu s-a constatat aceasta boala.
Iepurii de vinat se vor putea prezenta întregi cu sau fãrã piele şi întregi cu sau fãrã viscere, iar carcasele acestor iepuri vor putea fi cu sau fãrã os.
Modelul certificatului figureazã în anexa nr. 4.
Fiecare iepure salbatic trebuie sa aibã marcate la ureche (prin tatuare sau placute) literele folosite pentru identificarea vehiculelor automobile ale tarii de origine în circulaţie internationala.
VIII. Fazanii şi potirnichile vor fi însoţite de un certificat eliberat, cu cel mult 3 zile înainte de expedierea lor, de medicul veterinar al tarii exportatoare care rãspunde de carantina pasarilor; acest document este conform modelului specificat în anexa nr. 5.
Centrele de depozitare trebuie sa fie construite, echipate şi supravegheate în asa fel încît sa se poatã efectua un control sanitar eficace; în special în timpul carantinei lotul va fi frecvent vizitat de un medic veterinar desemnat oficial de serviciul veterinar central al tarii exportatoare.
Fiecare cadavru în perioada de depozitare a vinatului va trebui sa fie examinat de un laborator specializat sau de o secţie specializatã a unui laborator de diagnostic.
În cazul cînd la una dintre pasarile în carantina se constata o maladie infectioasa sau parazitara cu caracter contagios, în special pseudopesta aviara (boala Newcastle), tot lotul pasarilor de vinat va trebui sa fie retras de la export.
10% din pasarile centrului de stocaj trebuie sa fie controlate hematologic în vederea depistarii anticorpilor pseudopestei aviare (boala Newcastle) sau prin testul inhibarii hemoaglutinarii.
În caz de reactie pozitiva trebuie sa se dispunã oprirea exportului tuturor pasarilor din centrul de stocaj şi închiderea acestuia pînã la terminarea sacrificarilor şi dezinfectiei.
Medicul veterinar care rãspunde de carantina va trebui sa urmãreascã retragerea de la export a oricãrei pãsãri care prezintã o stare de slabire, chiar uşoarã.
IX. Carnea, organele, grasimile şi maruntaiele comestibile, proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate de la ecvidee domestice şi animale domestice din speciile bovina, caprina, ovina şi porcina trebuie sa fi fost preparate în abatoare sau frigorifere autorizate pentru export.
Organele comestibile constau din urmãtoarele: creieri, inimi, ficati, spline, limbi, picioare, cozi, rinichi, stomacuri, burti, momite, capete, iar pentru specia porcina, şi din singe.
Maruntaiele cuprind: intestinele, tendoanele şi nervii pentru toate speciile menţionate mai sus, precum şi singele, cu excepţia singelui de porc.
Condiţiile de autorizare a abatoarelor sînt specificate în anexa nr. 6.
Produsele specificate mai sus trebuie sa fi fost supuse unui control asigurat de medicii veterinari oficiali, potrivit modalitãţilor prevãzute în anexa nr. 7.
Animalele de la care s-au obţinut aceste produse nu trebuie sa fi fost importate dintr-o ţara pentru care partea contractantã destinatara nu autoriza intrarea animalelor pe teritoriul sau.
De asemenea, animalele nu trebuie sa fi fost supuse unui tratament cu produse de natura sa afecteze calitatea carnii, ca: tireostatice, antibiotice, oestrogene (în alte scopuri decît cele terapeutice) şi conservante.
Seroasele nu trebuie sa prezinte nici o urma de zgirieturi sau razuiala, cu excepţia acelora necesitate de scoaterea grasimii de prisos şi, în acest caz, locul de unde a fost scoasa grasimea trebuie sa poarte ştampila inspecţiei veterinare: nu trebuie sa se fi efectuat nici un fel de incizie decît aceea necesitata de inspecţie; ganglionii limfatici nu trebuie sa fi fost ridicati.
Ştampila serviciului veterinar al abatorului de origine trebuie sa fie conform prescripţiilor prevãzute în anexa nr. 8, care determina, printre altele, condiţiile în care ea trebuie sa fie aplicatã.
Pe toate organele se va aplica ştampila cu cerneala, în afarã de aceasta, ştampila va trebui sa fie aplicatã, cu cerneala, pe o eticheta, fixatã în mod vizibil pe ambalaj şi pe un duplicat al acestuia, aşezat în interiorul ambalajului.
Carnea speciilor indicate în prezentul articol trebuie sa se prezinte:
- pentru porci: în carcase tãiate în jumãtãţi: totuşi, se pot importa separat sferturi, jamboane întregi cu os şi spete întregi cu os, precum şi bucãţi din regiunea dorsolombara cu os, slanina şi piepti cintarind peste 3 kg;
- pentru alte specii: în carcase jupuite, întregi sau tãiate în jumãtãţi sau sferturi.
Bucatile mai mici decît jumatatile şi sferturile şi carnea dezosata a animalelor din speciile bovina, ovina, caprina şi porcina vor putea fi exportate dacã satisfac, printre altele, condiţiile prevãzute în anexa nr. 9.
Carnea, organele, grasimile şi maruntaiele proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate trebuie sa fie însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevãzut în anexa nr. 10; pentru cele care provin din speciile bovina, ovina, caprina, porcina, textul acestui document se completeazã cu o dovada certificind ca produsele respective au fost preparate de la animale care nu provin dintr-o localitate pusã sub interdicţie din cauza febrei aftoase şi, în afarã de aceasta, a pestei porcine, dacã este vorba de porcine.
X. Pasarile tãiate, maruntaiele şi grasimea lor, proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate, trebuie sa fi fost preparate în abatoare autorizate, conform normelor indicate în anexa nr. 11.
Aceste produse, precum şi iepurii domestici, trebuie sa fie însoţite de un certificat conform modelului indicat în anexa nr. 12.
XI. Produsele şi grasimile alimentare, altele decît cele prezentate în stare proaspãta, refrigerata, congelata sau supracongelata, conservele şi preparatele pe baza de carne şi de mãruntaie şi extrasele din carne trebuie sa fie însoţite de un certificat sanitar, conform modelului indicat în anexa nr. 13.
Certificatul trebuie sa fie completat cu atestarea ca produsele au fost preparate de la animale care nu provin dintr-o localitate pusã sub interdicţie pentru cauza de febra aftoasa şi, în afarã de aceasta, de pesta porcina, dacã este vorba de produse provenite de la porci, pentru urmãtoarele articole:
- cirnati sau produse de carne similare, mãruntaie sau singe de rumegatoare şi porcine;
- alte preparate din carne sau mãruntaie, obţinute de la rumegatoare şi porcine.
Produsele de mai sus, cu excepţia intestinelor, vezicilor şi stomacurilor, trebuie sa fi fost preparate în întreprinderi autorizate pentru export, condiţiile de acceptare a acestor întreprinderi fiind indicate în anexa nr. 14.
XII. Vinatul impuscat trebuie sa fie însoţit de un certificat, conform modelului indicat în anexa nr. 15.
XIII. Certificatele sanitare prevãzute în prezentul protocol trebuie sa fie redactate în limba romana şi în limba spaniola.
XIV. Animalele vii şi produsele de origine animala menţionate mai sus vor fi respinse de ţara importatoare dacã ele nu îndeplinesc condiţiile prevãzute în prezentul protocol.
Motivul respingerii trebuie sa fie menţionat pe certificatul sanitar de cãtre inspectorul veterinar al punctului vamal sau al statiunii veterinare de la frontiera tarii importatoare.
În cazul imposibilitãţii de a le returna, animalele vor fi tãiate pe cheltuiala importatorului în abatorul cel mai apropiat de frontiera, desemnat de serviciul veterinar al tarii destinatare: produsele vor fi distruse în laboratorul de ecarisaj cel mai apropiat, pe cheltuiala importatorului.
În toate cazurile, serviciul veterinar central al tarii importatoare va incunostinta prin telegrama, în cel mai scurt timp, serviciul veterinar central al tarii exportatoare asupra mãsurilor pe care le-a luat şi împrejurãrilor care au impus aceste mãsuri.
Telegrama va fi confirmatã printr-o informare detaliatã.
XV. Vehiculele folosite pentru transportul animalelor vii vor fi curatate şi dezinfectate înainte de încãrcare şi dupã descãrcare.
Serviciile veterinare centrale ale pãrţilor contractante îşi vor comunica reciproc regulamentele în vigoare cu privire la dezinfectarea mijloacelor de transport.
XVI. În caz de epizootie constatatã pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, cealaltã parte are dreptul sa interzicã sau sa limiteze, pe toatã durata pericolului de contaminare importul animalelor şi produselor animale, precum şi al oricãrui fel de produse care pot servi la propagarea contaminarii.
XVII. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data şi va rãmîne în vigoare pentru aceeaşi durata ca şi convenţia veterinara menţionatã la art. 1, dacã nu va fi înlocuit sau modificat de comun acord între pãrţile contractante la acest protocol.
Întocmit la Buenos Aires, în doua exemplare, fiecare în limba romana, limba spaniola şi limba franceza. În caz de diferenţa de interpretare va prevala textul francez.

ANEXA 1
CERTIFICAT SANITAR
Ecvidee pentru creştere sau pentru macelarie

ŢARA EXPORTATOARE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR
Serviciul veterinar .............

I. Provenienta animalelor
Numele şi adresa crescatorului ............................
(menţiune facultativã)
Numele şi adresa expeditorului ............................

II. Identificarea animalelor
Specia
Categoria (macelarie, creştere)
Virsta
Sexul
Mãrci şi semnalmente

III. Mijloace de transport
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ............

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ........... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) nu prezintã nici un simptom clinic de boala;
b) au fost ţinute în ultimele 6 saptamini într-o zona indemna de boli contagioase ale speciei şi mai ales de durina, anemie infectoasa, encefalomielita ecvina şi influenta catarala a calului;
c) au stat mai mult de 6 luni, imediat înaintea exportului, într-o regiune indemna de morva de mai mult de 6 luni.
Fãcut la ......... la .......
Sigiliul oficial
Semnatura medicului veterinar
____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.

NOTA:
Prezentul certiticat trebuie sa se elibereze cu cel mult 3 zile înainte de expedierea animalelor.

ANEXA 2

CERTIFICAT SANITAR
Bovine, ovine, caprine şi porcine pentru creştere

ŢARA EXPORTATOARE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR
Serviciul veterinar .............

I. Provenienta animalelor
Numele şi adresa crescatorului .........................
(menţiune facultativã)
Numele şi adresa expeditorului .........................

II. Identificarea animalelor
Specia
Rasa
Virsta
Sexul
Mãrci auriculare şi semnalmente

III. Mijloace de transport
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ............

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ................... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) nu prezintã nici un simptom clinic de boala;
b) au fost ţinute în ultimele 30 zile într-o crescatorie indemna de boli contagioase ale speciei şi în special de febra aftoasa, bruceloza, scabie, tuberculoza, paratuberculoza, trichomonoza şi vibrioza (numai pentru bovine), de agalaxie contagioasei, febra catarala ovina şi variola (numai pentru ovine şi caprine), de pesta porcina clasica şi africana (numai pentru porcine); în aceasta perioada nu s-a constatat în jurul crescatoriei, pe o raza de 20 kilometri, nici un caz de febra aftoasa, variola (numai pentru ovine şi capirine) şi de pesta porcina (numai pentru porci);
c) au fost supuse la doua serodiagnostice la un interval de 3 saptamini în vederea cercetãrii brucelozei; aceste probe au dat rezultat negativ;
d) numai pentru bovine, ca au fost supuse unei tuberculinari intradermice cu rezultat negativ la .......... (aceasta proba trebuie sa se facã în cursul celor 15 zile care preced exportul bovinelor);
e) nu au prezentat niciodatã simptome clinice de leucoza bovina, ca în efectivul din care provin nu s-a constatat niciodatã nici un caz de leucoza bovina şi ca animalele exportate au fost supuse controlului hematologic pentru leucoza, cu rezultat negativ;
f) numai pentru vaci, ca au fost supuse unui examen bacteriologic al laptelui în vederea cerecetarii mamitei infectioase, în cursul celor 15 zile care preced exportul, şi ca examenul bacteriologic a fost negativ.
g) au fost vaccinate impotriva febrei aftoase, cu mai mult de 15 zile şi nu mai puţin de 5 luni, cu un vaccin controlat oficial, activ contra virusurilor O, A şi C;
h) numai pentru ovine, ca au fost vaccinate impotriva variolei, cu mai mult de 15 zile şi cu mai puţin de 4 luni;
i) numai pentru porci, ca au fost vaccinari impotriva pestei porcine cu un vaccin care nu conţine virus viu şi impotriva rujetului, cu mai mult de o luna şi mai puţin de 6 luni.

Fãcut la ............................
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
............................

____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.

NOTA:
Prezentul certificat trebuie sa se elibereze cu cel mult 3 zile înainte de expedierea animalelor.

ANEXA 3
CERTIFICAT SANITAR
Bovine, ovine, caprine şi porcine pentru macelarie

ŢARA EXPORTATOARE .......................................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR*1)
Serviciul veterinar .....................................

I. Provenienta animalelor
Numele şi adresa crescatorului ...........................
(menţiune facultativã)
Numele şi adresa expeditorului ...........................

II. Identificarea animalelor
Specia
Rasa
Virsta
Sexul
Mãrci auriculare

III. Mijloace de transport
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ............

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ........ veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) nu prezintã nici un simptom clinic de boala;
b) provin dintr-o crescatorie indemna de boli contagioase ale speciei şi în special de febra aftoasa şi variola (pentru oi) şi pesta porcina (pentru porci): în decursul ultimelor 6 saptamini nu s-a constatat pe o raza de 20 kilometri în jurul crescatoriei, nici un caz de febra aftoasa şi variola (pentru oviue) şi pesta porcina (pentru porci);
c) bovinele în virsta de peste 6 luni au fost vaccinate contra febrei aftoase de mai mult de 15 zile şi mai puţin de un an cu un vaccin controlat oficial, activ impotriva virusurilor O, A şi C.
Fãcut la ................. la ........
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
.............................

NOTA:
Prezentul certificat trebuie sa fie eliberat cu cel mult 3 zile înaintea imbarcarii animalelor.

ANEXA 4
CERTIFICAT
privind iepurii de reproducere

ŢARA DE ORIGINE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR
Serviciul veterinar ................................

I. Identificarea animalelor
Natura ambalajului ............
Numãrul de colete .............
Caracteristici menţionate la ureche şi modul de identificare ...
Greutatea neta ................

II. Destinaţia produselor
De la ................. (locul de expediţie)
Animalele se expediazã la .........(locul de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ..........
Numele şi adresa expeditorului .............
Numele şi adresa destinatarului ............

III. Informaţii sanitare
Subsemnatul ........... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) sînt sanatoase;
b) au fost prinse într-o localitate indemna de tularemie de cel puţin 6 luni şi în jurul cãreia, pe o raza de 54 km, nu s-a constatat în aceeaşi perioada aceasta boala.
Fãcut la .......... la .......
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
.............................─────────
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.

ANEXA 5
CERTIFICAT
privind fazanii şi potirnichile de reproducere

ŢARA DE ORIGINE .......................................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR
Serviciul veterinar ....................................

I. Identificarea animalelor
Specia ............................................
Numãrul pasarilor .................................
Natura ambalajului ................................
Numãrul de colete .................................

II. Destinaţia animalelor
De la ......... (locul de expediţie)
Animalele se expediazã la ....... (locul de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2)..............................
Numele şi adresa expeditorului ........................
Numele şi adresa destinatarului .......................

III. Informaţii sanitare
Subsemnatul ...... veterinar oficial, însãrcinat cu supravegherea carantinei pasarilor înainte de exportare, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) sînt sanatoase şi bine întreţinute;
b) au fost prinse într-o zona indemna şi situata la o distanta de peste 50 km de orice focar de boala Newcastle şi de spirochetoza aviara, în timpul întregului sezon al recoltarii;
c) au fost ţinute în centrul de depozitare minimum 3 saptamini, începînd din ziua în care întregul lot destinat exportului a intrat în carantina.
Fãcut la ........... la .........
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
.............................

____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.

ANEXA 6

CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ ABATOARELE

ART. 1
Pentru a putea fi autorizate în vederea exportului, abatoarele trebuie sa îndeplineascã condiţiile generale stabilite în prezentul regulament, pentru instalaţiile, echipamentul, modul de funcţionare, regulile de igiena şi organizarea serviciului inspecţiei veterinare.

CAP. 1
Condiţii de instalare şi echipament

ART. 2
Întreprinderile vizate la articolul 1 al prezentei anexe trebuie sa comporte o separare corespunzãtoare între sectorul salubru şi sectorul insalubru şi sa fie amenajate în asa fel încît sa asigure, de la introducerea în abator a animalului viu şi pînã la ieşirea carnii şi organelor considerate proprii pentru consumul uman, un mers continuu, fãrã posibilitatea returnarii şi fãrã incrucisarea sau suprapunerea între animalele vii şi carne, ori între carne şi subproduse sau resturi.
ART. 3
Locurile de stabulatie trebuie sa fie prevãzute în asa fel încît sa permitã:
- şederea unui numãr maxim de animale pentru tãiere în cursul unei zile de munca;
- un repaus satisfãcãtor al animalelor înainte de tãiere.
ART. 4
Sãlile de tãiere şi de jupuire sa fie de dimensiuni suficiente şi sa îndeplineascã condiţiile de mai jos:
1. sa se rezerve un loc special pentru taierea porcilor;
2. locurile de tãiere şi de scurgere a singelui trebuie sa fie separate de locurile de jupuire. Pentru vitele mari, dacã diferitele operaţiuni care se succed, începînd de la scurgerea singelui şi pînã la terminarea jupuirii, nu se efectueazã pe animalul suspendat, operaţiunea în vederea jupuirii trebuie sa se facã pe scripete metalic.
ART. 5
Locurile de golire şi de prima spalare a organelor abdominale (stomacuri şi intestine) şi locurile de folosire a maruntaielor şi a intestinelor trebuie sa fie izolate de sala de jupuire, însã în apropierea acesteia.
ART. 6
Instalaţiile frigorifice trebuie, în mod obligatoriu, sa cuprindã:
1. una sau mai multe camere de rãcire care sa permitã efectuarea acestei operaţiuni pe carcase şi pe organele tuturor animalelor sacrificate într-o zi de munca;
2. eventual una sau mai multe sali de capacitate suficienta, destinate depozitarii carnii şi organelor, sub regim de frig, dacã aceste produse vor trebui sa ramina în întreprindere pentru ziua urmãtoare celei în care s-a efectuat taierea.
ART. 7
Fiecare întreprindere trebuie sa aibã, printre altele:
1. un local de izolare a animalelor vii, bolnave sau suspecte;
2. un local amenajat pentru taierea acestor animale;
3. un local pentru pãstrare la rece a carcaselor şi organelor reţinute sub observatie;
4. un local destinat reţinerii carnii, organelor şi maruntaielor confiscate, pînã la predarea lor la ecarisaj (fiecare dintre localurile arãtate mai sus va fi prevãzut cu un sistem de incuietoare cu cheie);
5. localuri pentru antrepozitarea seului, pieilor, coarnelor şi copitelor;
6. un loc amenajat şi echipat pentru spalarea şi dezinfectarea vehiculelor;
7. vestiare, duşuri, toalete şi lavabouri instalate în numãr suficient la ieşirea din WC-uri.
ART. 8
Un local prevãzut cu incuietoare cu cheie, amenajat în mod corespunzãtor şi destul de mare ca suprafata va trebui sa fie rezervat agenţilor serviciului de inspecţie.
ART. 9
Clãdirile trebuie astfel amenajate încît sa permitã cu usurinta aplicarea regulilor de igiena.
Localurile specificate în articolele 4, 5, 6 şi articolul 7 paragrafele 2, 3 şi 4 din prezenta anexa vor trebui sa satisfacã, în special, condiţiile de mai jos:
1. podelele trebuie sa fie în mod riguros etanse şi nealunecoase; ele trebuie sa fie suficient de înclinate şi cu o reţea de evacuare adecvatã pentru scurgerea lichidelor;
2. pereţii interiori şi tavanele trebuie sa fie tencuite cu un material lavabil; pereţii trebuie sa aibã, pînã la înãlţimea de cel puţin doi metri de la sol, o tencuiala rezistenta la lovituri, impermeabila, neteda şi rezistenta la putrezire.
Localurile trebuie sa fie, de asemenea, prevãzute cu un dispozitiv de protecţie impotriva insectelor şi rozatoarelor.
ART. 10
Toate localurile în care carcasele circula sau stau trebuie sa fie dotate cu o reţea aerianã de transport de natura sa permitã reducerea la minimum a manipulãrii carnii.
ART. 11
În fiecare întreprindere va trebui sa existe o reţea de apa potabilã sub presiune, excluzindu-se orice reţea de apa nepotabila.
Aceasta poate fi permisã, totuşi, pentru funcţionarea aparatelor de producere a frigului, cu condiţia sa nu aibã nici o comunicare cu reţeaua de apa potabilã.
Posturile de apa sub presiune trebuie sa fie instalate în locuri corespunzãtoare, în vederea curatirii localurilor, precum şi a spalarii carcaselor dupã jupuire şi inspecţie.
În sãlile de tãiere şi de jupuire ca şi în localurile de curãţire a maruntaielor trebuie sa fie instalate posturi de apa calda.
Iluminatul trebuie sa se asigure în mod satisfãcãtor în toate localurile. Sãlile în care animalele sînt tãiate şi jupuite, carnurile şi organele antrepozitate, stocate, prelucrate sau condiţionate trebuie sa fie prevãzute cu lumina artificiala avînd aceleaşi caracteristici ca şi lumina zilei.
Va trebui sa se asigure o aerisire suficienta în toate localurile.
Evacuarea aburilor, gazului şi fumului trebuie sa fie realizatã prin dispozitive special amenajate în acest scop.
ART. 12
Dispozitivele folosite trebuie sa fie fãcute din materiale inalterabile şi sa cuprindã cel puţin:
1. recipiente pentru singe;
2. bacuri cu burduf sau alte dispozitive adecvate primirii directe a organelor abdominale ale vitelor mari în momentul evisceratiei;
3. cirlige, platouri şi mese care sa poatã permite efectuarea controlului sanitar al organelor şi capatinilor;
4. recipiente etanse prevãzute cu capace cu balamale cu închidere imbucata, pentru colectarea resturilor;
5. bacuri cu dispozitive de zavorire, pentru confiscari;
6. un dispozitiv pentru curãţirea cu apa fierbinte a materialului folosit la receptionarea şi transportarea viscerelor;
7. lavabouri şi posturi de spalare şi dezinfecţie, instrumente şi unelte de lucru şi de control (cutite, ferastraie etc.)

CAP. 2
Reguli de funcţionare şi igiena

ART. 13
Animalele care, în momentul efectuãrii examenului clinic de cãtre veterinarul abatorului, nu sînt considerate sanatoase vor trebui sa fie marcate în mod deosebit şi aşezate în grajdul de izolare.
Animalele specificate în prezentul articol nu pot fi sacrificate decît în localul de tãiere prevãzut în acest scop în secţia sanitarã.
ART. 14
Nu vor putea fi conduse spre locurile de tãiere decît animalele destinate a fi sacrificate imediat; toate celelalte vor trebui sa ramina în grajdurile lor.
Animalele vor trebui sa fie sacrificate şi prelucrate în locurile care sînt rezervate în sãlile de tãiere, potrivit speciei sau categoriei din care fac parte.
ART. 15
Singele va trebui sa fie adunat în recipiente prevãzute pentru control.
Practica de suflare a carcaselor în scopul de a usura jupuirea pielii, precum şi suflarea plaminilor, sînt interzise; în momentul evisceratiei, masa gastro-intestinala va trebui sa fie recepţionatã direct în bacuri cu burduf sau pe masa de evisceratie, ori pe platouri, dupã specia animalului şi modul de lucru.
Curãţirea carcaselor cu ajutorul cirpelor este interzisã. Sînt interzise deschiderea şi golirea viscerelor (stomacuri sau intestine) în alta parte decît în locurile rezervate special pentru acest scop.
Pieile vor trebui sa fie transportate în depozite speciale cît se poate de repede dupã jupuire.
Resturile trebuie sa se depunã în recipientele amenajate în acest scop.
ART. 16
Carnea şi organele reţinute sau confiscate trebuie sa fie transportate cît mai repede în locul destinat sechestrãrii sau distrugerii lor. Organele de mic volum confiscate şi resturile vor trebui sa fie aşezate în locurile de confiscare.
ART. 17
Carcasele, considerate bune pentru export, vor trebui sa fie ţinute în sali frigorifice, la o temperatura de pînã la 4°C, astfel ca temperatura din interiorul carnii sa nu depãşeascã +7°C. Organele consumabile ca atare vor trebui sa fie transportate cît mai repede posibil din sala de jupuire în camera racitor pentru refrigerare.
ART. 18
Personalul abatorului trebuie sa poarte echipament de lucru adecvat, halate, bonete, bluze etc., puse la dispoziţie de întreprindere, inclusiv o pieptanatura adecvatã. Persoanele care au manipulat carnea sau organele insalubre trebuie imediat sa-şi spele miinile şi bratele şi apoi sa le dezinfecteze.
ART. 19
Este interzis sa se introducã şi sa se lase sa umble, în curţile şi sãlile abatoarelor, ciini, pisici şi pãsãri de curte.
Distrugerea insectelor şi rozatoarelor trebuie sa se facã sistematic, în asa fel ca salubritatea carnii şi organelor sa nu fie afectatã.
ART. 20
Localurile vor trebui sa fie curatate cît de des posibil şi spalate cu multã apa, cel puţin la sfîrşitul zilei de munca.
Dezinfectarea grajdurilor, curţilor şi salilor de lucru va trebui sa se facã de fiecare data cînd se constata o boala contagioasa. Materialul şi instrumentele folosite de functionarii serviciului de inspecţie şi de cei angajaţi pentru taierea şi jupuirea animalelor, precum şi pentru pregatirile ulterioare, trebuie sa fie bine întreţinute şi curatite cu grija, ori de cîte ori este necesar.
În afarã de aceasta, ele trebuie sa fie dezinfectata, de fiecare data cînd s-au murdarit, cu apa fierbinte la + 85°C.

CAP. 3
Personalul de inspecţie

ART. 21
Numãrul de inspectori veterinari şi de supraveghetori trebuie sa se stabileascã ţinînd seama de orele de munca în asa fel încît controlul veterinar sa se poatã exercita asupra tuturor animalelor, în condiţiile fixate de rcgulamentul care stabileşte condiţiile de inspecţie sanitarã a animalelor, înainte şi dupã tãiere, în abatoarele de stat agreate pentru export (anexa nr. 7).

ANEXA 7
CONDIŢII DE CONTROL SANITAR
al animalelor înainte şi dupã sacrificare în abatoarele autorizate pentru export

ART. 1
Animalele pentru macelarie şi pentru mezeluri, ale cãror carne, organe şi mãruntaie comestibile sînt destinate exportului, nu pot fi sacrificate decît în abatoare autorizate pentru acest scop.
Ele sînt supuse unui control sanitar, înainte şi dupã sacrificare, în condiţiile fixate prin prezentul regulament.

CAP. 1
Prezentarea la controlul sanitar înainte de sacrificare

ART. 2
Orice animal, înainte de a fi sacrificat, trebuie sa fie prezentat la controlul sanitar de cãtre proprietarul sau deţinãtorul sau. Sacrificarea trebuie sa se efectueze chiar în ziua controlului sau a doua zi. În caz contrar, ea trebuie sa fie amînatã pînã la efectuarea unui nou control.
Animalele care prezintã semne de oboseala nu pot fi sacrificate decît dupã un repaus de cel puţin 12 ore.
ART. 3
Proprietarul sau deţinãtorul animalului este obligat sa acorde tot sprijinul şi toate înlesnirile necesare efectuãrii controlului în bune condiţii.
În caz de refuz din partea sa, controlul nu va fi fãcut sau va fi întrerupt şi sacrificarea va fi amînatã.
ART. 4
Controlul sanitar înainte de sacrificare nu trebuie sa se efectueze decît la lumina zilei sau la o lumina artificiala avînd aceleaşi caracteristici; el trebuie sa se efectueze dupã metodele examenului clinic şi sa comporte, dacã este cazul, observatia termometrica. Controlul veteinar trebuie sa se execute asupra:
1. stãrii generale a sãnãtãţii şi de întreţinere şi mai ales asupra simptomelor de agitatie, de febra sau de oboseala, consecutive transportului;
2. aparatului locomotor;
3. stãrii suprafeţei corpului şi orificiilor naturale;
4. aparatului digestiv şi mai ales asupra cavitatii bucale şi aspectului materiilor fecale;
5. aparatului respirator şi mai ales asupra caracterelor miscarii respiratorii şi stãrii primelor cai de respiratie;
6. aparatului cardio-vascular;
7. aparatului genito-urinar, asupra caracterelor urinei şi în special asupra stãrii mamelei şi a uterului la femele.

CAP. 2
Prezentarea la controlul sanitar dupã sacrificare

ART. 5
Pentru toate speciile de animale, eviscerarea trebuie sa se facã, fãrã intirziere, imediat dupã sacrificare.
Cu excepţia porcilor, jupuirea animalelor sacrificate este obligatorie. Porcii nejupuiti trebuie sa fie epilati fie prin oparire, fie prin pirlire, fie prin amindoua operaţiile, fie prin orice alt procedeu aprobat de organul competent.
Carcasele ecvideelor, bovinelor adulte şi porcilor trebuie sa fie tãiate în jumãtãţi prin despicarea longitudinala a coloanei vertebrale.
ART. 6
Viscerele precum şi capul şi limba, cînd sînt desprinse de carcasa, trebuie sa fie aşezate în apropierea acesteia şi prevãzute, ca şi carcasa respectiva, cu o marca sau un semn distinctiv care sa permitã recunoaşterea apartenentei lor comune la acelaşi animal.
Rinichii, pentru toate speciile, trebuie sa ramina aderenti la carcasa şi sa fie scoşi din invelisul lor.
ART. 7
Leziunile care pot exista pe carcasa, organe sau mãruntaie nu pot fi nici scoase, nici mascate, nici tãiate înainte de prezentarea la control.
În afarã de cazul în care este vorba de operaţii cerute de serviciul veterinar de control este interzis, înainte de a se aplica ştampila de salubritate:
1. sa se scoatã orice parte din animalul tãiat sau sa se supunã oricãrui fel de tratament, cu excepţia tãierii pentru stringerea singelui, pentru intrebuintari alimentare;
2. sa se procedeze la fragmentarea carcasei sau sa se scoatã organe, mai ales din cele destinate opoterapiei.
ART. 8
Controlul sanitar al animalelor dupã sacrificare trebuie sa se efectueze în condiţiile fixate de prezentul capitol.
Operaţiile de sacrificare şi de jupuire a animalelor trebuie sa facã obiectul unei permanente supravegheri a serviciului de control veterinar.
ART. 9
Serviciul veterinar de control poate face incizii exploratoare în carcasa, organe şi mãruntaie; el poate cere taierea anumitor piese sau regiuni, dacã aceste operaţii sînt indispensabile efectuãrii controlului.
Viscerele se supun unui examen vizual, completat prin palpare şi, dacã este nevoie, prin incizie.
Cercetarea ganglionilor trebuie sa comporte totdeauna incizii multiple, fãcute dupã axul cel mare al fiecãrui ganglion, în asa fel încît sa se poatã obţine o tãiere în felii cît se poate de subtiri.
ART. 10
Controlul post-mortem va comporta examenul:
a) singelui, în ce priveşte atît culoarea, cît şi capacitatea de coagulare, urmãrindu-se depistarea prezentei unor elemente strãine;
b) capului, gitului, ganglionilor limfatici-retrofaringieni şi submaxilari şi amigdalelor, limba fiind scoasa cît mai mult posibil pentru a permite o cercetare amãnunţitã a gurii şi gitlejului;
c) plaminilor, traheii artere, ganglionilor bronhici şi mediastinali traheii şi principalelor ramificatii bronhice, care trebuie sa fie desfãcute longitudinal, iar plaminul larg incizat în treimea sa posterioarã;
d) pericardului şi inimii;
e) diafragmei;
f) ficatului, vezicii, canalelor biliare şi ganglionilor retrohepatici şi pancreatici;
g) tubului digestiv, ganglionilor limfatici stomacali şi mezenterici;
h) splinei;
i) rinichilor, ganglionilor limfatici şi ai vezicii;
j) organelor genitale;
k) mamelei şi ganglionilor sãi limfatici;
l) diferitelor pãrţi ale carcasei şi, mai ales, tesutului conjunctiv.
ART. 11
Pentru depistarea tuberculozei la bovine, se va proceda la incizia sistematica a ganglionilor limfatici mentionati în articolul precedent.
În caz de indoiala, vor fi incizati de asemenea ganglionii cervicali superficiali, axilari, suprasternali cervicali profunzi, costo-cervicali, poplitei, precrurali, ischiatici, iliaci şi lomboartici.
La bovine în virsta de peste 6 saptamini trebuie sa se procedeze la:
a) depistarea cysticercozei la nivelul limbii şi esofagului, dupã ce acesta a fost degajat de trahee, inima, maseterii externi şi interni, a diafragmei, a carei parte musculara va fi separatã de seroasa, şi a suprafeţelor musculare fãcute direct vizibile prin taierile sau inciziile aplicate cu prilejul sacrificarii; limba trebuie sa fie supusã pe fata sa inferioarã unei incizii longitudinale; o incizie longitudinala se aplica, de asemenea, pe inima în asa fel încît sa se deschidã ventriculele traversind despartitura intraventriculara; aceasta incizie se completeazã prin doua taieturi efectuate în doua puncte opuse ale auriculelor la virf; cel puţin doua incizii sînt fãcute paralel cu fetele plane ale maxilarului inferior pe muschii maseteri şi în asa fel încât sa se desfaca pe o latime de o palma doua fisii de muschi suprapusi;
b) depistarea distomatozei prin incizii practicate pe fata posterioarã a ficatului la nivelul canalelor biliare şi printr-o incizie adinca la baza lobului Spiegel.
La vaci, uterul trebuie sa fie incizat longitudinal şi mamelele deschise printr-o incizie lungã şi adinca pînã la sinusurile galactofore.
La viţei, inspectorul trebuie sa examineze în special regiunea ombilicala şi articulatiile care vor fi incizate în caz de suspiciune de artrita indicatã de hipertrofia ganglionului corespunzãtor sau de deformarea regiunii articulare.
ART. 12
La ecvidee, trebuie sa se procedeze, în special, la depistarea morvei, prin examenul mucoaselor, traheii, laringelui, sinusului nazal şi ramificatiilor sale, dupã despicarea capului în planul median şi scoaterea despartiturii nazale.
ART. 13
La porci, tuberculoza trebuie sa fie depistata asa cum s-a arãtat pentru bovine la articolul 11 de mai sus. Suprafeţele taieturilor fãcute pe coloana vertebrala, pe stern şi în partea de jos a bazinului vor fi examinate întotdeauna.
Trebuie sa se procedeze, de asemenea, la depistarea cysticercozei prin explorarea suprafeţelor musculare dezgolite în special la nivelul muschilor de pe latul pulpei şi al peretelui abdominal, al muschilor diafragmei, al muschilor intercostali, al limbii, laringelui şi inimii.
ART. 14
La ovine şi caprine, ficatul trebuie sa se examineze la fel ca la bovine.
Deschiderea inimii şi incizarea ganglionilor limfatici nu trebuie sa se facã decît în caz de suspiciune a unei stãri patologice.
ART. 15
Cînd controlul sanitar nu permite concluzii imediate asupra salubritatii carcasei şi organelor şi mai ales atunci cînd trebuie luate anumite probe în vederea efectuãrii unui examen de laborator, animalul sacrificat trebuie sa fie reţinut timp de cel puţin 24 ore.
În acest caz, carcasa, dupã ce a fost prevãzutã cu un sigiliu de plumb pentru identificare, viscerele şi maruntaiele se asaza într-o încãpere specialã care permite asigurarea unei bune conservari.
Pentru porci, în cazul cercetãrii pentru depistarea trichinozei, durata reţinerii se reduce la timpul strict necesar pentru examinarea probelor.
ART. 16
În timpul reţinerii se interzice oricui, în afarã de inspectorul veterinar, sa ia vreo proba oarecare din diferitele pãrţi ale animalelor care au fost reţinute.

CAP. 3
Concluzii la inspecţie

ART. 17
Nu vor putea fi livrate la export decît carnurile, organele şi maruntaiele comestibile, care provin de la animalele declarate sanatoase la examenul ante-mortem şi constatate la controlul post-mortem indemne de alterare sau leziune.
Totuşi, pot fi admise la export carnurile de animale care prezintã leziuni ale organelor, precis localizate, fãrã a fi provocat vreo reactie organicã generalã. Aceste organe nu vor putea fi însã exportate.

ANEXA 8

STAMPILAREA CARNII ŞI ORGANELOR DESTINATE EXPORTULUI

ART. 1
Carnea şi organele destinate exportului, care satisfac dispoziţiile regulamentului privitor la condiţiile controlului sanitar al animalelor, înainte şi dupã sacrificare în abatoarele agreate pentru export, vor fi marcate cu ştampila indicatã la articolul 2 de mai jos şi, separat de aceasta, şi cu ştampila inspectorului veterinar oficial examinator.
ART. 2
Ştampila folositã în abatoarele romane este un sigiliu cu cerneala, de forma ovala, avînd 6,5 centimetri în largime şi 4,5 centimetri în înãlţime.
Pe sigiliu trebuie sa figureze urmãtoarele indicaţii, cu caractere perfect lizibile:
- în partea superioarã, cuvintul "ROMÂNIA";
- în centru, numãrul care permite identificarea abatorului agreat;
- în partea inferioarã, indicaţia "Serviciul veterinar de stat".
Caracterele au o înãlţime de 8 mm pentru litere şi 1 cm pentru cifre.
Ştampila folositã în abatoarele argentiniene este un sigiliu cu cerneala, de forma ovala, care are 6,5 centimetri în largime şi 4,5 centimetri în înãlţime.
Pe sigiliu trebuie sa figureze urmãtoarele indicaţii cu caractere perfect lizibile:
- în partea superioarã, cuvintul "ARGENTINA":
- în centru, numãrul care permite identificarea abatorului agreat;
- în partea inferioarã, indicaţia "Serviciul veterinar de stat".
ART. 3
Carcasele care cintaresc mai mult de 60 kg trebuie sa poarte marca ştampilei cel puţin pe fiecare jumãtate de carcasa, în urmãtoarele puncte: fata exterioarã a pulpei, solduri, dos, spate, piept şi pleura în regiunea sa dorsala.
Celelalte carcase trebuie sa poarte cel puţin patru mãrci, aplicate pe spate şi pe fetele exterioarã ale membrelor posterioare.
ART. 4
În cazul exportului carcaselor tãiate în bucãţi, fiecare bucata trebuie sa fie stampilata.
ART. 5
Organele, precum şi bucatile de slanina jupuite sau nejupuite de sorici, se stampileaza cu cerneala sau cu foc; pentru organe, ştampila trebuie sa fie aplicatã cu cerneala pe doua etichete, una fiind fixatã pe ambalaj, iar cealaltã fiind pusã în interiorul acestuia.
Aceasta eticheta poarta, printre altele, urmãtoarele menţiuni:
- numãrul de serie;
- denumirea anatomica a organelor;
- indicarea speciei animale cãreia fi aparţin organele;
- greutatea neta a unitãţii de ambalaj.


ANEXA 9

REGULAMENT
privind carnea dezosata

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Dispoziţiile prezentului regulament se aplica numai pentru carnea de bovine, caprine, ovine şi porcine, prezentatã în bucãţi mari dezosate, în vederea vinzarii en-gros şi demi-gros. Aceasta carne nu poate proveni de la animale sacrificate de urgenta pentru caz de boala sau de accident.

CAP. 2
Condiţii de instalare a întreprinderilor

ART. 2
Întreprinderile, utilizate pentru prepararea şi depozitarea carnii indicate în articolul 1 de mai sus, cuprind:
- cel puţin o camera de refrigerare;
- o încãpere rezervatã pentru prelucrarea carnii;
- eventual o încãpere pentru ambalare, comunicind direct cu prima;
- o încãpere pentru carnea sechestrata, care se închide cu cheie sau recipiente pentru carnea sechestrata, care se inchid cu cheie;
- eventual o camera de congelare;
- vestiare, spalatoare şi closete.
Camera de refrigerare este construitã potrivit regulilor de specialitate.
Temperatura menţinutã acolo va fi între 0° şi + 2° centigrade. Dimensiunile camerei trebuie sa fie suficiente pentru a depozita carnea necesarã pentru 2 zile de munca şi carnurile prelucrate în întreprindere, în afarã de cazul în care ele nu sînt congelate sau conservate.
ART. 3
Va fi prevãzutã o linie aerianã sau orice alt dispozitiv de transport mecanic al carnii, de natura sa facã posibila evitarea oricãrui contact al acesteia cu solul sau cu pereţii.
Încãperea în care se prelucreaza şi cea în care se ambaleaza vor avea dimensiuni în raport cu importanta operaţiilor care trebuie sa se efectueze acolo. Ele vor fi în asa fel amenajate încît aceste operaţii sa poatã fi realizate cu usurinta, fãrã întoarcerea carnii înapoi şi în cele mai bune condiţii de igiena alimentara şi de securitate pentru muncitori. Aerisirea, ventilarea şi iluminarea lor în timpul zilei şi al nopţii vor fi asigurate din plin. În aceste doua încãperi, temperatura nu trebuie sa depasesca + 10° centigrade.
Pereţii şi despartiturile, pînã la o înãlţime minima de doi metri de la pardoseala, vor fi imbracate cu materiale rezistente la lovituri, impermeabile, care nu putrezesc, cu o suprafata neteda. Pereţii şi despartiturile dincolo de înãlţimea de doi metri, precum şi tavanele, vor fi acoperite cu o tencuiala neteda, de culoare deschisã şi care se poate spala.
Podeaua va fi impermeabila, rezistenta la putrezire şi la lovituri, uşor de spãlat şi cu o panta corespunzãtoare care sa permitã scurgerea apelor de spãlat spre orificiile prevãzute cu un cos, cu cîte un gratar, cu sifon şi puse în legatura cu reţeaua generalã de evacuare a apelor folosite de întreprindere.
Unghiurile de racordare a pereţilor, între ei şi cu pardoseala, vor fi amenajate în ciubucuri rotunjite.
Întreprinderea va avea numai o instalatie de alimentare cu apa potabilã, în afarã de cazul în care este vorba despre apa necesarã functionarii aparatelor pentru producerea frigului. Reţeaua de apa potabilã nu trebuie sa comunice cu aceasta instalatie specialã, ale carei ţevi trebuie sa fie vopsite în roşu şi care nu trebuie sa aprovizioneze încãperile rezervate pentru depozitarea sau prelucrarea carnii. Robinetele de apa trebuie sa fie în numãr suficient şi astfel filetate încît sa permitã spalarea cu furtunul a pardoselii, a pereţilor şi despartiturilor.
În încãperea de prelucrare vor fi instalate aparate sau dispozitive destinate spalarii şi dezinfectarii materialului folosit la prelucrarea carnii.
Mesele şi suprafeţele pe care se lucreazã vor fi acoperite, pe toatã suprafata lor, cu un material rezistent, care nu putrezeste, uşor de spãlat şi de dezinfectat.
În încãperea de prelucrare a carnii vor fi aşezate în numãr suficient recipiente etanse, sterilizabile, cu unghiurile interioare rotunjite, prevãzute cu capac cu inchizator care se imbuca între ele şi inconjurate în exterior cu o banda vopsita în galben de cel puţin 5 cm latime, pentru a colecta oasele şi resturile care provin de la prelucrarea carnii. Ele vor fi rezervate numai acestui scop.
Dupã importanta întreprinderii, trebuie sa fie instalate unu sau mai multe posturi de apa calda curgãtoare şi aparate corespunzãtoare pentru spalatul cu apa fierbinte la + 85°C şi dezinfectarea materialului marunt şi, în special, a cutitelor.
ART. 4
În fiecare încãpere vor fi aşezate, în mod corespunzãtor, termometre inregistratoare sau termometre cu mercur, verificate, în scopul de a permite controlarea cu usurinta a temperaturii în orice moment.
ART. 5
În întreprinderi vor fi instalate dispozitive în vederea asigurãrii unei protecţii eficace contra rozatoarelor şi insectelor. Accesul ciinilor şi al pisicilor va fi interzis în încãperi.
Se vor pune la dispoziţia personalului vestiare, spalatoare şi WC-uri. WC-urile vor fi înzestrate în permanenta cu hirtie igienica. Ele nu trebuie sa aibã în nici un caz o comunicare directa cu sãlile de prelucrare sau de depozitare a carnii.
Spalatoarele vor fi prevãzute cu sapun şi cu prosoape care nu pot fi folosite decît o singura data.

CAP. 3
Igiena încãperilor, materialului şi personalului

ART. 6
Toate încãperile, precum şi materialul, instrumentele şi diferitele scule folosite în întreprindere, vor fi menţinute în perfecta stare de curãţenie şi folosinta. Încãperea rezervatã prelucrãrii carnii va fi spalata cel puţin o data pe zi, dupã terminarea lucrului, cu una dintre soluţiile dezinfectante prevãzute de regulamentul în vigoare. Acelaşi lucru trebuie fãcut şi mai des, dacã este necesar, pentru mesele, recipientele, uneltele şi cirligele care vin în contact cu carnea.
Maşinile sau pãrţile de maşini şi în general materialele, dupã demontare, dacã aceasta are loc, vor fi curatate şi apoi sterilizate fie cu apa fierbinte la + 85°C, curgãtoare, fie cu vapori sub presiune, fie cu una dintre soluţiile dezinfectante prevãzute de regulamentul în vigoare şi care nu sînt susceptibile sa altereze carnea.
ART. 7
Personalul însãrcinat cu manipularea carnii este obligat sa pãstreze cea mai mare curãţenie. Vor fi aşezate, la locuri potrivite, anunţuri amintind ca, dupã folosirea WC-urilor, personalul trebuie sa se spele bine pe miini.
În încãperile de prelucrare sau depozitare a carnii se interzic scuipatul, fumatul şi consumarea alimentelor.
ART. 8
Conducerea întreprinderii va trebui sa punã la dispoziţia personalului sau îmbrãcãminte de protecţie, inclusiv bonete, lavabile, care vor trebui sa fie purtate în permanenta în timpul lucrului şi schimbate ori de cîte ori este nevoie.
Va trebui sa fie asigurata o supraveghere medicalã regulatã a personalului, în special pentru a se evita orice pericol de contaminare a carnii.

CAP. 4
Originea, prelucrarea, condiţionarea şi ambalarea carnii

ART. 9
Pentru prepararea carnii specificate în articolul 1 al prezentei anexe se poate folosi numai carnea provenitã de la animalele sacrificate într-un abator agreat pentru export şi care poarta ştampila rezervatã carnii considerate corespunzãtoare pentru export. Ea trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie prezentatã în carcase, în jumãtãţi sau sferturi;
b) sa fi fost supusã la sfîrşitul operaţiilor de sacrificare şi menţinutã pe toatã durata depozitarii şi transportului la o temperatura mai mica sau egala cu + 4° centigrade, temperatura din interior a carnii netrebuind sa depãşeascã + 7° centigrade.
ART. 10
Din momentul introducerii în întreprinderea de preparare destinatara, carnea menţionatã la articolul 9 al prezentei anexe va fi depozitata în încãperea de refrigerare. Ea nu poate fi în nici un caz introdusã în încãperea de prelucrare fãrã sa fi fost supusã controlului veterinar.
Transportul carnii din încãperea de refrigerare în cea de prelucrare trebuie sa se facã întotdeauna cu ajutorul unuia dintre dispozitivele prevãzute în articolul 3 al prezentei anexe.
Nici un fel de carne nu va putea fi introdusã în încãperea de prelucrare dacã temperatura sa interioarã atinge sau depãşeşte + 7° centigrade.
ART. 11
Operaţiile de dezosare şi de transare, efectuate în vederea pregãtirii carnii în piese mari, vor fi astfel efectuate încît sa se obţinã bucãţi tãiate pentru comerţul en-gros şi demi-gros.
ART. 12
Transarea şi dezosarea se vor executa în asa fel încît sa se evite orice murdarire a carnii.
Sparturile de oase şi chiagurile de singe vor fi inlaturate.
Tesutul conjunctiv intramuscular, vasele sanguine, seroasele şi toţi ganglionii limfatici ai carcasei, în afarã de ganglionii subdorsali şi sublombari care pot cãdea prin toaletare şi prin manipularea în procesul de lucru, trebuie sa fie mentinuti aderenti la grupurile musculare prin legãturile lor naturale.
Depozitele de grasime enumerate mai jos vor putea face obiectul unei eliminari parţiale: grasimea bazinului şi a rinichiului, osinza, grasimea de pe coaste, grasimea inguinala sau perimamara şi grasimea de acoperire.
ART. 13
Oasele, resturile şi diferitele deşeuri, prin natura lor sau rezultate de la tãiere, vor fi strinse, pe mãsura ce apar, în recipiente adecvate.
ART. 14
Dupã transare şi dezosare, piesele mari de carne vor fi transportate în încãperea de condiţionare sau într-o parte a incaperii de prelucrare rezervatã pentru condiţionare, cu ajutorul recipientelor sau al unui material automat, care poate fi curatat şi dezinfectat cu usurinta, menţinut permanent în buna stare de întreţinere şi curãţenie.
Fiecare piesa de carne va fi infasurata într-o foaie de material transparent, incolor, inodor şi rezistent la putrezire.
Impachetarea carnii dezosate şi tãiate în piese mari va urma imediat dupã operaţiunile prevãzute în alineatele precedente.
ART. 15
Fiecare ambalaj va fi format din cel puţin o foaie de material transparent, incolor, inodor, rezistent la putrezire şi suficient de mare pentru a asigura o protecţie eficace a conţinutului sau, contra oricãrei murdariri din cursul manipularilor la care se supune în mod normal. Oricare ar fi ambalajul folosit, acesta trebuie sa fie suficient de solid. Refolosirea ambalajelor va fi permisã numai dacã acestea sînt în perfecta stare de întreţinere sau curãţenie.
Stampilarea pieselor nu se impune decît dacã acestea au o greutate mai mare de 3 kg. Cînd întreprinderea de transare şi dezosare este inclusã într-un abator, ştampila folositã este la fel cu cea a abatorului; cînd întreprinderea de transare şi dezosare este separatã de abator, ştampila folositã este cea a întreprinderii de transare.
Cînd piesele mici (cu o greutate mai mica de 3 kg) se conditioneaza individual, foaia de condiţionare trebuie sa poarte în exterior, cu caractere aparente şi uşor lizibile, urmãtoarele menţiuni:
1. firma (denumirea întreprinderii exportatoare), sediul şi numãrul de înmatriculare a întreprinderii de prelucrare;
2. specia animalului şi denumirea bucatilor dupã nomenclatorul în vigoare;
3. greutatea neta;
4. data conditionarii, respectiv luna şi ziua.
Piesele mici sau mai mari vor trebui sa fie aşezate în ambalaje care sa poarte vizibil, cu caractere uşor lizibile, urmãtoarele menţiuni:
1. firma, sediul şi numãrul de înmatriculare a întreprinderii de prelucrare;
2. specia animalului şi denumirea bucatilor dupã nomenclatorul în vigoare;
3. greutatea neta;
4. data ambalarii pentru carnea în piese mici sau data dezosarii pentru carnea în piese mari.
În plus, ştampila inspecţiei veterinare a abatorului (dacã întreprinderea de trarsare şi dezosare face parte din abator) sau a întreprinderii de transare şi dezosare (dacã aceasta nu face parte din abator) trebuie sa se aplice cu cerneala pe o eticheta fixatã pe ambalaj într-o forma vizibila şi pe un duplicat aşezat în interiorul ambalajului.
ART. 16
Imediat dupã ambalare, carnea va fi refrigerata, congelata sau conservatã prin frig.
Tratamentul prin refrigerare este socotit suficient atunci cînd temperatura în centrul ambalajului nu este superioarã:
- pentru carnea refrigerata - la + 2° centigrade;
- pentru carnea congelata - la - 10° centigrade;
- pentru carnea supracongelata - la - 18° centigrade.
Aceste temperaturi vor trebui sa fie constant menţinute pe toatã durata depozitarii sau stocãrii carnii înainte de expediere.
ART. 17
Certificatul de salubritate trebuie sa fie conform modelului prevãzut în anexa nr. 10.
Numele, adresa şi numãrul de agreare al întreprinderii de transare şi dezosare trebuie sa fie menţionat la punctul II "Provenienta produselor". Abatoarele de origine nu trebuie sa fie indicate.

ANEXA 10
CERTIFICAT SANITAR
Carne, organe şi mãruntaie proaspete refrigerate, congelate sau supracongelate de solipede domestice şi animale domestice din speciile: bovina, caprina, ovina şi porcina

ŢARA EXPORTATOARE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR
Serviciul veterinar ....................................

I. Identificarea animalelor
Specia animalului de provenienta .......................
Numãrul pieselor .......................................
Natura ambalajului .....................................
Numãrul de colete ......................................
Greutatea neta .........................................

II. Provenienta produselor
Adresa (adresele) abatorului (abatoarelor) agreat (e) .......
Numãrul (numerele) aprobãrii veterinare a abatorului (abatoarelor) ........

III. Destinaţia produselor
De la .............. (locul de expediţie)
Produsele se expediazã la ........... (ţara de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2) .............
Numele şi adresa expeditorului .............
Numele şi adresa destinatarului ............

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ........ veterinar oficial, certific ca produsele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) poarta ştampila care dovedeşte ca provin în întregime de la animale sacrifirate în abatoarele agreate pentru export;
b) au fost recunoscute corespunzãtoare pentru consumul uman ca urmare a unui control veterinar efectuat potrivit modalitãţilor prevãzute de Convenţia veterinara romano-argentiniana;
c) au fost pregãtite, manipulate şi expediate potrivit exigenţelor igienei alimentare;
d) au fost pregãtite din animale care, nu provin dintr-o zona pusã sub interdicţie din cauza febrei aftoase*3) şi a pestei porcine*4);
e) au fost supuse examenului de trichinoscopie, cu rezultat negativ*5).
Fãcut la ................ la ....................
Sigiliul oficial
Semnatura medicului veterinar
____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.
*3) Aceasta menţiune se referã la carne, organe, grãsimi şi mãruntaie de bovine, ovine, caprine şi porcine.
*4) Aceasta menţiune se referã la carne, organe, grãsimi şi mãruntaie de porcine.
*5) Aceasta menţiune nu se referã decît la carne de porc precum şi la limbi, capete şi picioare de porc: ea poate fi înlocuitã prin atestarea serviciului veterinar care certifica absenta trichinozei în ţara de origine de mai mult de 3 ani.


ANEXA 11
NORME
cerute pentru agrearea abatoarelor de pãsãri

A. Condiţii de agreare

Pasarile trebuie sa fie tãiate şi pregãtite în întreprinderi care sa aibã încãperile şi amenajãrile urmãtoare:
- o încãpere de asteptare pentru pasarile destinate sacrificarii;
- o încãpere de sacrificare;
- o încãpere de pregãtire şi condiţionare;
- o încãpere de refrigerare;
- o sala de depozitare a resturilor;
- încãperi sanitare;
- vestiare;
- chiuvete şi WC-uri.
Încãperile de prelucrare sînt aşezate în asa fel încît sa permitã fluxul continuu al pasarilor fãrã suprapunerea şi incrucisarea circuitelor.
a) Încãperea de asteptare a pasarilor:
Ţinînd seama de activitatea normalã a întreprinderii, aceasta încãpere trebuie sa fie destul de incapatoare pentru a permite, fãrã aglomerare, repausul pasarilor. Plasata în imediata apropiere a incaperii de sacrificare, ea nu trebuie sa aibã nici o comunicare directa cu aceasta din urma.
Aerisirea şi iluminatul trebuie sa fie bine asigurate. Trebuie sa se amenejeze un loc special pentru spalarea şi dezinfectarea custilor sau coletelor.
În întreprinderile mici nu se cere o încãpere de asteptare.
În orice caz, cotetele de pãsãri în asteptare trebuie totdeauna sa fie aşezate în afarã incaperii de sacrificare.
b) Încãperea de sacrificare:
Aceasta încãpere trebuie sa fie prevãzutã cu toate cele necesare pentru realizarea urmãtoarelor operaţii: singerare, jumulire şi zvintare.
Bazinele de oparire, atunci cînd sînt folosite, trebuie sa fie în asa fel concepute încît oparirea sa se facã în cele mai bune condiţii şi apa sa fie reimprospatata în ritm satisfãcãtor.
Trebuie sa se ia toate mãsurile eficace pentru a se asigura ventilarea şi evacuarea aburului.
c) Încãperea de pregãtire şi condiţionare:
Aceasta încãpere trebuie sa fie situata în continuarea incaperii de sacrificare, dar nu trebuie sa existe nici o comunicare între ele, alta decît cea necesarã trecerii carcaselor, care se face printr-un dispozitiv aerian.
Ea trebuie sa aibã o asemenea capacitate încît operaţiile de eviscerare, de pregãtire şi de condiţionare sa poatã fi efectuate în locuri diferite, suficient de distantate unele de altele.
d) Încãperea de refrigerare:
Aceasta încãpere, alãturi de cea precedenta, cuprinde doua pãrţi, permitind:
- una, refrigerarea între 0° şi + 8° centigrade a carcaselor şi organelor comestibile, imediat dupã terminarea pregãtirii lor şi înaintea conditionarii sau ambalarii lor;
- cealaltã, depozitarea între 0° şi +4° centigrade a carcaselor de pãsãri şi a organelor, dupã condiţionare sau ambalare, dacã expedierea nu a avut loc în 24 ore dupã sacrificare.
e) Sala de depozitare a resturilor:
Situata în apropierea incaperii de sacrificare şi a sãlii de pregãtire, aceasta încãpere este destinatã sa primessca penele şi intestinele.
f) Încãperi sanitare:
Încãperile sanitare sînt izolate de celelalte încãperi ale întreprinderii şi prevãzute cu un sistem de închidere cu cheie.
Aceste încãperi trebuie sa fie amenajate pentru a permite:
- izolarea pasarilor bolnave;
- sechestrarea carcaselor sau a organelor improprii consumului.

B. Igiena generata a întreprinderilor

Abatoarele trebuie sa fie solid construite: pereţii, despartiturile, tavanele, uşile şi diferitele încãperi sa fie fãcute din materiale adecvate care sa permitã curãţirea, spalarea şi dezinfectia eficace.
Pînã la doi metri înãlţime, pereţii, despartiturile şi uşile trebuie sa fie prevãzute cu o captuseala impermeabila; deasupra acestei înãlţimi, pereţii şi tavanele trebuie sa fie fãcute din materiale care nu putrezesc.
Pardoseala sa fie impermeabila, fãrã fisuri, cu o inclinare care sa permitã scurgerea cu usurinta a apei de spãlat, prin canalele de evacuare prevãzute cu sifoane.
Trebuie sa fie puse la dispoziţia personalului vestiare, chiuvete cu apa calda şi rece, WC-uri.
Chiuvetele trebuie sa fie în numãr suficient şi totdeauna dotate cu sapun şi stergare care sa nu fie utilizate decît o singura data. Ele trebuie sa fie distribuite în încãperile de lucru şi în imediata vecinãtate a WC-urilor şi a vestiarelor.
WC-urile nu trebuie sa aibã în nici un caz o directa comunicare cu sãlile sau încãperile de lucru.
Lumina naturala sau artificiala trebuie sa fie din abundenta în toate încãperile.
Aerisirea trebuie sa permitã condiţii igienice de lucru. Ea trebuie sa fie completatã, dacã este nevoie, prin sisteme de evacuare a vaporilor şi aburilor.
Se vor lua toate mãsurile de precautie pentru a evita intrarea mustelor şi pãtrunderea rozatoarelor.
Fiecare întreprindere trebuie sa aibã o instalatie de apa potabilã sub presiune, calda şi rece, cu excluderea oricãrei reţele de apa nepotabila.
Materialul, instrumentele, diferitele unelte utilizate în operaţiile de sacrificare şi de pregãtire a pasarilor, precum şi în operaţiile de fabricare, trebuie sa fie construite în asa fel şi din asemenea material încît sa poatã fi curatate şi dezinfectate uşor şi eficace.
Recipientele etanse, prevãzute cu un capac potrivit, sînt strict rezervate pentru colectarea deşeurilor de la sacrificare şi a subproduselor necomestibile. Ele trebuie sa aibã o banda de culoare galbena, foarte vizibila, permitindu-le sa se deosebeasca de celelalte recipiente.
Ele sînt golite de conţinutul lor ori de cîte ori este nevoie şi cel puţin o data pe zi.
Nici un caine sau pisica nu trebuie sa pãtrundã, în întreprindere.
Dezinfectarea încãperilor şi a materialului trebuie sa se facã ori de cîte ori este necesar. Produsele întrebuinţate în acest scop nu trebuie sa aibã în nici un caz miros patrunzator şi persistent.
Spalarea se face în exclusivitate cu apa potabilã. Custile sa fie întotdeauna spalate şi dezinfectate înainte de a fi scoase din întreprindere.
Materialul, uneltele, sculele şi diferitele recipiente sa fie spalate şi dezinfectate în fiecare zi dupã terminarea lucrului.

ANEXA 12
CERTIFICAT DE SALUBRITATE
privind pasarile şi iepurii domestici taiati, grasimea şi organele lor

ŢARA DE ORIGINE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR*1)
Serviciul veterinar .......................................

I. Identificarea animalelor
Specia animalului de provenienta ..........................
Numãrul pieselor ..........................................
Natura ambalajului ........................................
Numãrul de colete .........................................
Greutatea neta ............................................

II. Provenienta produselor*2)
Adresa (adresele) abatorului (abatoarelor) agreat (e) .....
Numãrul (numerele) aprobãrii veterinare a abatorului (abatoarelor) .......
III. Destinaţia produselor
De la .............. (locul de expediţie)
Produsele se expediazã la ........... (ţara de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ................................
Numele şi adresa expeditorului ...........................
Numele şi adresa destinatarului ..........................

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ..... veterinar oficial, certific ca produsele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) au fost recunoscute sanatoase ca urmare a unui control veterinar efectuat înainte şi dupã sacrificare şi nu conţin nici un produs de adaos interzis de reglementãrile romane şi argentiniane;
b) au fost pregãtite, manipulate şi expediate potrivit cerinţelor igienei alimentare, într-o întreprindere supusã unei supravegheri veterinare permanente.
Fãcut la ............... la ..............................
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
...........................
____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) Aceste informaţii nu se referã decît la pasarile de curte.
*3) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.
*4) Sigiliul serviciului de control veterinar trebuie sa fie, de asemenea, aplicat pe o eticheta fixatã la ambalaj.

ANEXA 13

CERTIFICAT SANITAR
Mãruntaie, grãsimi alimentare, altele decît cele prezentate în stare proaspãta, refrigerate sau congelate, conserve şi preparate pe baza de carne şi organe şi extrase de carne

ŢARA EXPORTATOARE .......................................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR*1)
Serviciul veterinar .....................................

I. Identificarea animalelor
Specia animalului de provenienta ........................
Numãrul pieselor ........................................
Natura ambalajului ..................................
Numãrul de colete .......................................
Greutatea neta ..........................................

II. Provenienta produselor*2)
Adresa (adresele) abatorului (abatoarelor) agreat (e) .....
Numãrul (numerele) aprobãrii veterinare a abatorului abatoarelor) .......

III. Destinaţia produselor
De la .............. (locul de expediţie)
Carnea este destinatã la ........... (locul de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ...............................
Numele şi adresa expeditorului ..........................
Numele şi adresa destinatarului .........................

IV. Informaţii sanitare
Subsemnatul ........ veterinar oficial, certific ca produsele indicate mai sus şi examinate astãzi:
a) sînt salubre;
b) au fost preparate, manipulate şi expediate potrivit cerinţelor igienei alimentare, într-o întreprindere supusã unei supravegheri veterinare permanente;
c) au fost preparate din animale sacrificate în abatoare agreate pentru export*3)
d) au fost supuse examenului pentru trichinoscopie, cu rezultat negativ*4)
Fãcut la ................. la ...................
Sigiliul oficial

Semnatura medicului veterinar
.............................
____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) Aceste informaţii nu se referã decît la produsele preparate din solipede domestice, animale domestice din speciile bovina, caprina, ovina şi porcina şi pasarile de curte, cu excepţia intestinelor, vezicilor şi stomacurilor sarate sau uscate.
*3) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.
*4) Aceasta menţiune nu se referã decît la preparatele pe baza de carne de porc, precum şi la limbile, capetele şi picioarele de porc. Ea poate fi înlocuitã prin atestarea serviciului veterinar, certificind absenta trichinozei în ţara de origine de mai mult de 3 ani.


ANEXA 14
NORME
cerute pentru agrearea întreprinderilor de prelucrare

Aceste întreprinderi, trebuie sa comporte:
a) încãperi frigorifice suficient de mari pentru eventuala depozitare a carnii şi a organelor;
b) încãperi pentru transarea şi prepararea carnii, separate de celelalte încãperi;
c) un birou, închis cu cheie, la dispoziţia exclusiva a serviciului veterinar;
d) vestiare, chiuvete, duşuri şi WC-uri cu scurgere rapida de apa, acestea din urma necomunicind direct cu încãperile de lucru.
Chiuvetele trebuie sa fie prevãzute cu apa curgãtoare calda şi rece, cu dispozitive pentru curãţirea şi dezinfectarea miinilor şi pentru ştergere, care nu se vor folosi decît o singura data. Chiuvetele trebuie sa fie aşezate în apropierea WC-urilor.
Încãperile trebuie sa fie în asa fel concepute încît sa permitã aplicarea cu usurinta a regulilor de igiena. Ele trebuie sa îndeplineascã, în special, urmãtoarele condiţii:
1. În încãperile de transare şi de preparare, pardoseala trebuie sa fie facuta din material impermeabil, uşor de curatat şi de dezinfectat şi rezistent la putrezire, uşor inclinata şi cu o reţea de evacuare corespunzãtoare pentru scurgerea apelor întrebuinţate cãtre canale prevãzute cu sifoane şi gratare; pereţii trebuie sa fie netezi, acoperiţi, pînã la înãlţimea de cel puţin doi metri, cu o captuseala sau vopsea lavabila şi de culoare deschisã şi prevãzuţi cu colturi şi unghiuri rotunjite.
2. Încãperile de transare şi de pregãtire trebuie sa aibã o înfãţişare corespunzãtoare, sa fie aerisite şi suficient de indepartate de încãperile unde funcţioneazã aparatele care degaja vapori sau caldura şi de încãperile folosite pentru afumat.
Incaperiie trebuie sa fie prevãzute cu lumina suficienta, naturala sau artificiala, care sa nu modifice culorile.
În apropierea încãperilor de transare trebuie sa fie aşezate dispozitive suficiente pentru curãţirea şi dezinfectarea miinilor şi a materialului de lucru.
3. Trebuie sa fie instalata o reţea de apa potabilã sub presiune, excluzindu-se orice reţea de apa nepotabila. Apa calda trebuie sa fie disponibilã în cantitate suficienta.
4. Dispozitivul de evacuare a apelor reziduale trebuie sa corespundã cerinţelor de igiena.
5. Încãperile trebuie sa fie prevãzute cu dispozitive de protecţie impotriva insectelor şi rozatoarelor.
6. Materialul folosit trebuie sa fie un material inalterabil şi uşor de curatat şi dezinfectat.

ANEXA 15

CERTIFICAT
privind vinatul impuscat

ŢARA DE ORIGINE ......................
MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR*1)
Serviciul veterinar ..........................................

I. Identificarea produselor
Specia animalului de provenienta .......................
Numãrul pieselor .......................................
Natura ambalajului .....................................
Numãrul de colete ......................................
Greutatea neta .........................................

II. Destinaţia produselor
De la ................................ (locul de expediţie)
produsele se expediazã la ........ (locul de destinaţie)
Cu (avion, vapor) (*1-*2) ...............................
Numele şi adresa expeditorului ..........................
Numele şi adresa destinatarului .........................

Subsemnatul ............ veterinar oficial, certific ca produsele indicate mai sus:
a) sînt salubre şi nu conţin nici un produs de adaos interzis de reglementãrile romane şi argentiniene;
b) au fost pregãtite, manipulate şi expediate potrivit cerinţelor de igiena alimentara;
c) au fost supuse examenului de trichinoscopie, cu rezultat negativ*3)
Fãcut la .............. la .....................
Sigiliul oficial*4)

Semnatura medicului veterinar
.............................
____________
*1) A se şterge menţiunea inutila.
*2) A se indica: pentru avioane: numãrul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.
*3) Aceasta menţiune nu se referã decît la carnea animalelor sãlbatice din specia porcina. Ea poate fi înlocuitã cu atestarea serviciului veterinar, certificind absenta trichinozei în ţara de origine de mai mult de 3 ani.
*4) Sigiliul serviciului de control veterinar trebuie sa fie, de asemenea, aplicat pe o eticheta fixatã la ambalaj.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016