Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 449 din 20 noiembrie 1972  privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 449 din 20 noiembrie 1972 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 139 din 30 noiembrie 1972


Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia consularã dintre Republica Socialistã România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnatã la Bucureşti la 14 martie 1972.


Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU


CONVENŢIE CONSULARĂ
între Republica Socialistã România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România şi Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
animate de dorinta de a dezvolta în continuare relaţiile de prietenie dintre cele doua state, pe baza Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenta mutuala dintre Republica Socialistã România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 9 iulie 1970,
în interesul dezvoltãrii în continuare a relaţiilor consulare dintre Republica Socialistã România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
au hotãrît sa încheie prezenta convenţie consularã şi,
în acest scop, au numit ca împuterniciţi ai lor: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, pe Gheorghe Badescu, directorul Direcţiei consulare din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe Nicolai Ivanovici Moliakov, directorul Direcţiei consulare din Ministerul Afacerilor Externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În prezenta convenţie, termenii mentionati mai jos au urmãtorul înţeles:
a) oficiu consular înseamnã orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consularã;
b) circumscripţie consularã înseamnã teritoriul statului de resedinta, stabilit pentru exercitarea de cãtre un oficiu consular a funcţiilor sale;
c) şef al oficiului consular înseamnã persoana insarcinata sa conducã oficiul consular;
d) funcţionar consular înseamnã orice persoana, inclusiv şeful oficiului consular, care exercita funcţii consulare;
e) angajat consular înseamnã orice persoana care îndeplineşte funcţii administrative sau tehnice în oficiul consular;
f) membru al personalului de serviciu înseamnã orice persoana afectatã serviciului casnic al oficiului consular;
g) membru al oficiului consular înseamnã funcţionarul consular, angajatul consular şi membrul personalului de serviciu;
h) membru al personalului privat înseamnã orice persoana angajata exclusiv în serviciul privat al unui membru al oficiului consular;
i) localuri consulare înseamnã clãdirile sau pãrţile din clãdiri, inclusiv resedinta şefului oficiului consular, precum şi terenurile aferente, oricui ar aparţine, care sînt folosite exclusiv în scopul activitãţii consulare;
j) arhive consulare înseamnã intreaga corespondenta de serviciu, cifrul, documentele, cãrţile, mijloacele tehnice pentru activitatea de cancelarie, precum şi echipamentul destinat pãstrãrii acestora;
k) nava înseamnã orice nava care navigheaza sub pavilionul statului trimiţãtor.

CAP. 1
Înfiinţarea oficiilor consulare şi numirea funcţionarilor consulari

ART. 2
Înfiinţarea oficiilor consulare
1. Fiecare inalta parte contractantã are dreptul ca, în conformitate cu prezenta convenţie, sa înfiinţeze oficii consulare pe teritoriul celeilalte înalte pãrţi contractante.
2. Sediul oficiului consular, rangul şi circumscripţia sa consularã se stabilesc prin înţelegere între statul trimiţãtor şi statul de resedinta.
ART. 3
Numirea şefului oficiului consular
1. Pînã la numirea şefului oficiului consular, statul trimiţãtor trebuie sa se asigure, pe cale diplomaticã, ca persoana pe care intenţioneazã sa o numeascã în calitate de şef al oficiului consular a primit consimţãmîntul statului de resedinta.
2. Dupã obţinerea acordului menţionat la paragraful 1 al prezentului articol, statul trimiţãtor va transmite, prin misiunea sa diplomaticã, ministerului afacerilor externe al statului de resedinta patenta consularã sau un alt document privind numirea şefului oficiului consular. Patenta consularã sau documentul respectiv trebuie sa indice numele şi prenumele şefului oficiului consular, clasa sa, circumscripţia consularã în care îşi va exercita funcţiile şi sediul oficiului consular.
3. Dupã prezentarea patentei consulare sau a unui alt document, statul de resedinta va elibera şefului oficiului consular, în cel mai scurt timp posibil, exequaturul sau o alta autorizaţie.
4. Sefu1 oficiului consular poate sa-şi exercite funcţiile dupã ce statul de resedinta îi elibereazã exequaturul sau o alta autorizaţie.
5. Pînã la eliberarea exequaturului sau a unei alte autorizaţii, statul de resedinta poate acorda şefului oficiului consular o autorizaţie provizorie, prin care îi permite sa-şi exercite funcţiile sale. În acest caz, dispoziţiile prezentei convenţii îi sînt aplicabile.
6. Din momentul recunoaşterii şefului oficiului consular, chiar cu titlu provizoriu, autoritãţile statului de resedinta întreprind mãsurile necesare pentru ca acesta sa-şi poatã îndeplini funcţiile sale.
ART. 4
Cetãţenia funcţionarilor consulari
Funcţionarul consular poate fi numai cetãţean al statului trimiţãtor, care nu are domiciliul pe teritoriul statului de resedinta.
ART. 5
Notificarea numirii membrilor oficiului consular şi eliberarea documentelor de identitate
1. Statul trimiţãtor va notifica, în prealabil, ministerului afacerilor externe al statului de resedinta numele, prenumele şi clasa funcţionarilor consulari, alţii decît şeful oficiului consular, precum şi numele, prenumele şi cetãţenia angajaţilor consulari, ale membrilor personalului de serviciu şi ale membrilor personalului privat. Sosirile şi plecarile definitive ale persoanelor prevãzute în prezentul paragraf vor fi notificate potrivit uzantelor existente în statul de resedinta.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor elibera, în conformitate cu legile şi regulamentele acestui stat, legitimatii corespunzãtoare membrilor oficiului consular şi membrilor lor de familie care fac parte din gospodãria lor.
ART. 6
Exercitarea cu titlu temporar a funcţiilor şefului oficiului consular
1. În cazul în care şeful oficiului consular este în imposibilitate de a-şi exercita funcţiile sau dacã postul de şef al oficiului consular este temporar vacant, statul trimiţãtor poate incredinta, temporar, conducerea oficiului consular unui funcţionar consular din cadrul aceluiaşi oficiu consular sau din cadrul altui oficiu consular al statului trimiţãtor din statul de resedinta sau unui membru al personalului diplomatic din cadrul misiunii sale diplomatice din statul de resedinta. Numele şi prenumele acestei persoane vor fi notificate, în prealabil, ministerului afacerilor externe al statului de resedinta.
2. Persoana imputernicita cu conducerea temporarã a oficiului consular este autorizata sa exercite funcţiile şefului oficiului consular; ea are aceleaşi obligaţii şi se bucura de drepturile, privilegiile şi imunitãţile acordate de prezenta convenţie şefului oficiului consular.
3. Numirea unui membru al personalului diplomatic din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în cadrul oficiului consular al acestui stat, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, nu afecteazã privilegiile şi imunitãţile care îi sînt acordate în virtutea statutului sau diplomatic.
ART. 7
Declararea şefului oficiului consular sau a altor membri ai oficiului consular ca inacceptabili
Statul de resedinta poate oricind, fãrã a fi obligat sa motiveze hotãrîrea sa, sa încunoştinţeze statul trimiţãtor, pe cale diplomaticã, ca retrage şefului oficiului consular exequaturul sau orice alta autorizaţie, ori ca un alt membru al oficiului consular este inacceptabil. Într-o asemenea situaţie, statul trimiţãtor trebuie, dupã caz, fie sa recheme persoana în cauza, fie sa dispunã încetarea activitãţii acesteia. Dacã statul trimiţãtor nu va îndeplini acesta obligaţie într-un termen rezonabil, statul de resedinta poate refuza sa recunoascã o asemenea persoana ca membru al oficiului consular.

CAP. 2
Funcţii consulare

ART. 8
Funcţiile oficiului consular
Funcţiile oficiului consular constau în special în:
a) promovarea relaţiilor de prietenie dintre statul trimiţãtor şi statul de resedinta;
b) favorizarea dezvoltãrii relaţiilor economice, comerciale, culturale, ştiinţifice şi turistice dintre statul trimiţãtor şi statul de resedinta;
c) apãrarea drepturilor şi intereselor statului trimiţãtor, ale cetãţenilor şi persoanelor juridice ale acestui stat;
d) acordarea de ajutor şi asistenta cetãţenilor statului trimiţãtor şi persoanelor juridice ale acestui stat.
ART. 9
Exercitarea funcţiilor consulare
1. Funcţionarul consular are dreptul sa îndeplineascã funcţiile prevãzute în prezentul capitol, precum şi alte funcţii consulare încredinţate de statul trimiţãtor, dacã acestea nu sînt interzise de legislaţia statului de resedinta sau la care statul de resedinta nu se opune.
2. Funcţionarul consular are dreptul sa exercite funcţiile sale numai în limitele circumscripţiei consulare. În afarã limitelor circumsciptiei consulare, funcţionarul consular poate îndeplini funcţiile sale numai cu consimţãmîntul prealabil al statului de resedinta, dat pentru fiecare caz în parte.
3. În legatura cu exercitarea funcţiilor sale, funcţionarul consular poate sa se adreseze, în scris sau oral, autoritãţilor competente din cadrul circumscripţiei consulare.
ART. 10
Funcţii privind evidenta cetãţenilor statului trimiţãtor şi înregistrarea actelor de stare civilã
1. Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa ţinã evidenta cetãţenilor statului trimiţãtor:
b) sa primeascã orice cereri în probleme de cetãţenie;
c) sa primeascã declaraţii şi documente despre naşterea sau decesul cetãţenilor statului trimiţãtor şi sa facã înregistrãrile corespunzãtoare;
d) sa încheie cãsãtorii potrivit legislaţiei statului trimiţãtor, cu condiţia ca ambele persoane sa aibã cetãţenia statului trimiţãtor.
2. Funcţionarul consular va incunostinta autoritãţile competente ale statului de resedinta despre înregistrãrile fãcute la oficiul consular cu privire la naşterea sau decesul cetãţenilor statului trimiţãtor, dacã aceasta este cerutã de legislaţia statului de resedinta.
3. Prevederile alineatelor c) şi d) de la paragraful 1 al prezentului articol nu scutesc persoanele în cauza de obligaţia de a întocmi formalitãţile cerute de legislaţia statului de resedinta.
ART. 11
Funcţii în materie de paşapoarte şi vize
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa elibereze, sa prelungeascã sau sa anuleze pasapoartele şi alte documente similare ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa acorde vize.
ART. 12
Funcţii notariale
1. În mãsura în care legile statului de resedinta permit, funcţionarul consular are dreptul:
a) sa primeascã şi sa întocmeascã declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor, precum şi sa legalizeze semnãturile de pe acestea;
b) sa primeascã, sa intocmeasea şi sa autentifice înscrisuri privitoare la alte acte juridice ale cetãţenilor statului trimiţãtor, dacã acestea sînt destinate sa producã efecte în afarã teritoriului statului de resedinta şi dacã ele nu privesc imobile situate pe teritoriul acestui stat sau drepturi reale asupra unor astfel de imobile;
c) sa întocmeascã, sa autentifice şi sa primeascã în depozit testamente ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
d) sa traduca înscrisuri şi sa certifice exactitatea traducerii.
2. Înscrisurile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol au în statul de resedinta aceeaşi valoare juridicã şi forta probanta ca înscrisurile autentificate, legalizate, certificate sau traduse de autoritãţile competente ale acestui stat.
ART. 13
Funcţii în materie de succesiuni
1. Atribuţiile funcţionarului consular referitoare la succesiunile cetãţenilor statului trimiţãtor se exercita conform prevederilor Tratatului privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale şi penale, în vigoare între Republica Socialistã România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa, fãrã intirziere, pe funcţionarul consular despre decesul unui cetãţean al statului trimiţãtor şi îi vor comunica date privind activul succesoral, moştenitorii legali, legatarii, precum şi despre existenta unui testament.
3. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa, fãrã intirziere, pe funcţionarul consular al statului trimiţãtor despre deschiderea unei succesiuni în statul de resedinta, cînd moştenitorul legal sau legatarul este cetãţean al statului trimiţãtor. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care autoritãţile competente ale statului de resedinta au cunostinta despre deschiderea unei moşteniri pe teritoriul unui stat terţ, la care este îndreptãţit un cetãţean al statului trimiţãtor.
ART. 14
Reprezentarea în fata autoritãţilor statului de resedinta
1. Funcţionarul consular are dreptul sa întreprindã, în conformitate cu legislaţia statului de resedinta, mãsuri cu scopul de a asigura reprezentarea corespunzãtoare a cetãţenilor statului trimiţãtor în fata justiţiei sau a altor autoritãţi ale statului de resedinta, dacã aceştia lipsesc sau din alte cauze obiective ei nu pot sa-şi apere în timp drepturile şi interesele.
2. Reprezentarea prevãzutã la paragraful 1 din prezentul articol înceteazã cînd persoanele în cauza îşi numesc împuterniciţii lor sau îşi asuma personal apãrarea drepturilor şi intereselor lor.
ART. 15
Legatura cu cetãţenii statului trimiţãtor
1. Funcţionarul consular are dreptul sa se intilneasca şi sa ia legatura cu orice cetãţean al statului trimiţãtor, sa-l îndrume şi sa-i acorde orice sprijin, inclusiv sa ia mãsuri pentru a i se asigura asistenta juridicã atunci cînd este necesar. Statul de resedinta nu va limita în nici un fel legatura cetãţenilor statului trimiţãtor cu funcţionarul consular şi accesul lor la oficiul consular.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa pe funcţionarul consular despre arestarea sau reţinerea sub orice forma a unui cetãţean al statului trimiţãtor nu mai tirziu de 4 zile de la data arestãrii sau reţinerii.
3. Funcţionarul consular are dreptul sa viziteze şi sa ia legatura cu cetãţeanul statului trimiţãtor, aflat sub arest sau reţinut în alta forma ori care executa o pedeapsa privativã de libertate, dupã 5 zile de la data arestãrii sau reţinerii.
4. Drepturile funcţionarului consular menţionate la paragraful 3 din prezentul articol, de a vizita şi de a lua legatura cu cetãţeanul statului trimiţãtor arestat sau reţinut sub orice forma ori care executa o pedeapsa privativã de libertate, se acorda periodic.
5. Drepturile prevãzute în prezentul articol se exercita în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta cu condiţia, totuşi, ca aceste legi sa nu anuleze drepturile menţionate.
ART. 16
Funcţii în materie de navigaţie
1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde orice sprijin şi asistenta navei statului trimiţãtor care intra în port sau în alt loc de ancorare a navelor.
2. Funcţionarul consular se poate urca pe bordul navei imediat ce este aprobatã comunicarea libera cu coasta, iar capitanul vasului şi membrii echipajului pot sa ia legatura cu funcţionarul consular.
3. Funcţionarul consular se poate adresa pentru sprijin autoritãţilor competente ale statului de resedinta în orice probleme legate de îndeplinirea funcţiilor sale în privinta navei statului trimiţãtor, a cãpitanului şi membrilor echipajului acestei nave.
4. Funtionarul consular are dreptul:
a) fãrã a aduce atingere drepturilor autoritãţilor statului de resedinta, sa efectueze cercetãri în legatura cu orice fapte petrecute pe nava statului trimiţãtor în timp ce aceasta se afla în cursa sau ancorata, sa punã întrebãri cãpitanului sau oricãrui membru al echipajului navei statului trimiţãtor, sa verifice documentele de bord, sa primeascã declaraţii în legatura cu cursa navei şi locul de destinaţie şi sa facã demersuri pentru facilitarea intrãrii, stationarii şi plecãrii navei din port;
b) fãrã a aduce atingere competentei autoritãţilor statului de resedinta, sa ia mãsurile necesare pentru soluţionarea neintelegerilor dintre comandant şi orice membru al echipajului, inclusiv cele referitoare la condiţiile de munca pe nava, în mãsura în care legislaţia statului trimiţãtor prevede aceasta;
c) sa ia mãsuri pentru spitalizarea şi pentru repatrierea cãpitanului sau a oricãrui membru al echipajului navei;
d) sa primeascã, sa întocmeascã sau sa certifice orice declaraţie sau document, prevãzute de legislaţia statului trimiţãtor, în privinta navelor;
e) sa elibereze certificate provizorii care dau dreptul navei achiziţionate sau construite sa navigheze sub pavilionul statului trimiţãtor, în conformitate cu legislaţia acestui stat.
5. În cazul în care organele judecãtoreşti sau alte autoritãţi competente ale statului de resedinta intenţioneazã sa ia mãsuri de constringere sau sa efectueze acte de urmãrire penalã la bordul navei statului trimiţãtor, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa funcţionarul consular. Aceasta înştiinţare va fi facuta înainte de începerea unor asemenea mãsuri, astfel încît funcţionarul consular sa poatã fi prezent la efectuarea acestora. Dacã funcţionarul consular nu a fost de fata, autoritãţile competente ale statului de resedinta îi vor prezenta, la cerere, o informare completa în legatura cu cele petrecute.
Funcţionarul consular va fi înştiinţat, în prealabil, şi în cazul în care capitanul sau un membru al echipajului navei urmeazã sa fie interogat pe uscat de cãtre autoritãţile competente ale statului de resedinta.
Prevederile acestui articol nu se aplica în ceea ce priveşte controlul vamal, sanitar sau controlul documentelor de trecere a frontierei, precum şi în privinta oricãror acţiuni întreprinse la rugamintea sau cu acordul cãpitanului navei.
6. Dacã nava statului trimiţãtor naufragiaza, esueaza sau este aruncata pe ţãrm ori suferã orice alta avarie în statul de resedinta sau dacã orice obiect fãcînd parte din incarcatura navei avariate, fiind proprietatea unui cetãţean al statului trimiţãtor, este gãsit pe ţãrm sau în apropierea coastei statului de resedinta ori este adus în portul acestui stat, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, în timpul cel mai scurt, pe funcţionarul consular. De asemenea, ele vor comunica funcţionarului consular mãsurile luate pentru salvarea membrilor echipajului şi pasagerilor, încãrcãturii şi a altor bunuri aflate pe bordul navei, care aparţin navei sau care fac parte din incarcatura acesteia şi care au fost separate de nava.
7. Funcţionarul consular poate acorda orice asistenta unei asemenea nave, membrilor echipajului şi pasagerilor; în acest scop, el se poate adresa autoritãţilor competente ale statului de resedinta, care vor acorda sprijinul necesar. Funcţionarul consular poate sa întreprindã mãsuri pentru repararea navei sau se poate adresa autoritãţilor competente ale statului de resedinta cu rugamintea de a-l sprijini în realizarea acestora sau ca ele sa întreprindã ori sa continue asemenea mãsuri.
8. Dacã nava avariata sau orice obiect care a aparţinut unei asemenea nave au fost gãsite pe coasta, în apropierea coastei statului de resedinta, sau au fost aduse în portul acestui stat, iar capitanul navei, proprietarul ei sau împuternicitul acestuia sau organizaţiile de asigurare corespunzãtoare nu au posibilitatea de a întreprinde mãsuri pentru pãstrarea sau dispunerea de asemenea nava sau obiect, funcţionarul consular este considerat împuternicit sa întreprindã, în numele proprietarului navei, asemenea mãsuri pe care le-ar fi putut întreprinde însuşi proprietarul. Aceste prevederi se aplica în mod corespunzãtor oricãrui obiect care face parte din incarcatura navei şi care este proprietatea unui cetãţean al statului trimiţãtor.
9. Dacã orice obiect, care face parte din incarcatura navei avariate a unui stat terţ şi este proprietatea unui cetãţean al statului trimiţãtor, este gãsit pe mal sau în apropierea malului statului de resedinta şi nici capitanul navei, nici proprietarul obiectului, nici împuternicitul sau, nici organizaţiile de asigurare corespunzãtoare nu pot întreprinde mãsuri pentru pãstrarea sau dispunerea de asemenea obiect, funcţionarul consular este considerat împuternicit sa întreprindã în numele proprietarului asemenea mãsuri pe care le-ar fi putut întreprinde însuşi proprietarul.
ART. 17
Funcţii în materie de navigaţie aerianã
Fãrã a aduce atingere altor convenţii în vigoare între inaltele pãrţi contractante, prevederile articolului 16 din prezenta convenţie se aplica, în mod corespunzãtor, şi navigaţiei aeriene.
ART. 18
Funcţii privind navele militare
Cu observarea legilor statului de resedinta, prevederile articolelor 16 şi 17 din prezenta convenţie se aplica în mod corespunzãtor şi navelor şi aeronavelor militare, în mãsura în care funcţionarul consular este autorizat de statul trimiţãtor.

CAP. 3
Privilegii şi imunitãţi

ART. 19
Facilitãţi privind activitatea oficiului consular
Statul de resedinta asigura condiţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţii normale a oficiului consular şi ia mãsurile corespunzãtoare pentru ca membrii oficiului consular sa-şi poatã îndeplini funcţiile şi sa se bucure de imunitãţile şi privilegiile prevãzute de prezenta convenţie.
ART. 20
Procurarea de localuri
Statul trimiţãtor poate dobîndi în statul de resedinta în proprietate sau cu chirie, în forma şi condiţiile stabilite de cãtre statul de resedinta, terenuri, clãdiri sau pãrţi din clãdiri, sa construiascã clãdiri şi sa amenajeze terenurile necesare pentru amplasarea localurilor consulare, precum şi a locuinţelor membrilor oficiului consular. Statul de resedinta va sprijini statul trimiţãtor în obţinerea terenurilor, localurilor sau pãrţilor din localuri pentru scopurile indicate mai sus.
Prevederile acestui articol nu scutesc statul trimiţãtor de obligaţia respectãrii legilor sau a regulamentelor statului de resedinta referitoare la sistematizare, aplicatiile în zona unde sînt situate terenurile, clãdirile sau pãrţile din clãdirile respective.
ART. 21
Folosirea drapelului de stat şi a stemei
1. Scutul cu stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea oficiului consular, scrisã în limba statului trimiţãtor şi în limba statului de resedinta, poate fi aşezat la sediul oficiului consular.
2. Drapelul statului trimiţãtor poate fi arborat la sediul oficiului consular, precum şi la resedinta şefului oficiului consular.
3. Şeful oficiului consular poate arbora drapelul statului trimiţãtor pe mijloacele sale de transport.
ART. 22
Inviolabilitatea localurilor consulare şi a locuinţelor funcţionarilor şi angajaţilor consulari
1. Localurile consulare sînt inviolabile. Autoritãţile statului de resedinta nu pot pãtrunde în localurile consulare fãrã acordul şefului oficiului consular, al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor sau al persoanei desemnate de cãtre unul dintre aceştia.
Statul de resedinta ia mãsurile necesare pentru a asigura protecţia localurilor consulare.
2. Prevederile paragrafului 1 din prezentul articol se aplica şi locuinţelor funcţionarilor consulari şi angajaţilor consulari, cu excepţiile prevãzute la articolul 41.
ART. 23
Inviolabilitatea arhivelor consulare
Arhivele consulare sînt inviolabile în orice moment şi oriunde s-ar afla.
ART. 24
Libertatea de comunicare
1. Oficiul consular are dreptul sa comunice cu guvernul, cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale statului trimiţãtor. În acest scop oficiul consular poate folosi toate mijloacele obişnuite de comunicare, cifru, curieri diplomatici şi consulari, valize diplomatice şi consulare.
La folosirea mijloacelor obişnuite de legatura, oficiului consular i se aplica aceleaşi tarife ca şi misiunii diplomatice.
Oficiul consular poate instala şi utiliza un post de radio-emisie numai cu acordul statului de resedinta.
2. Corespondenta de serviciu a oficiului consular, indiferent de mijloacele de comunicare folosite, valizele consulare, prevãzute cu semne exterioare vizibile ce indica caracterul lor oficial, sînt inviolabile; ele nu pot fi supuse controlului şi nu pot fi reţinute de autoritãţile statului de resedinta.
3. Curierii consulari ai statului trimiţãtor se bucura pe teritoriul statului de resedinta de aceleaşi drepturi, privilegii şi imunitãţi ca şi curierii diplomatici. Curierii consulari pot fi numai cetãţeni ai statului trimiţãtor, care au domiciliul pe teritoriul acestui stat.
4. Valiza consularã poate fi încredinţatã comandantului navei sau aeronavei. Acest comandant va poseda un document oficial cu indicarea numãrului coletelor din care se compune valiza consularã; el însã nu este considerat curier consular. Funcţionarul consular poate sa preia valiza consularã direct şi nestînjenit de la comandantul navei sau aeronavei, precum şi sa-i predea o asemenea valiza.
ART. 25
Inviolabilitatea personalã
1. Functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii lor de familie care fac parte din gospodãria lor se bucura de inviolabilitate personalã. Ei nu vor fi supuşi arestului sau reţinerii sub nici o forma. Aceste prevederi nu se aplica persoanelor menţionate în articolul 41 din prezenta convenţie.
2. Statul de resedinta este obligat sa acorde respectul cuvenit funcţionarilor consulari, angajaţilor consulari şi membrilor lor de familie care fac parte din gospodãria lor şi sa întreprindã mãsurile corespunzãtoare pentru a preveni orice atingere adusã persoanei, libertãţii sau demnitãţii acestora.
ART. 26
Imunitatea de jurisdicţie a funcţionarului consular
1. Funcţionarul consular se bucura de imunitatea de jurisdicţie penalã a statului de resedinta. El se bucura, de asemenea, de imunitatea de jurisdicţie civilã şi administrativã a acestuia, în afarã de:
a) o acţiune realã privind un imobil particular situat pe teritoriul statului de resedinta, afarã numai dacã funcţionarul consular nu-l poseda în contul statului trimiţãtor pentru realizarea scopurilor oficiului consular;
b) o acţiune privind o succesiune, în care funcţionarul consular figureazã ca executor testamentar, administrator, moştenitor sau legatar cu titlu particular şi nu în numele statului trimiţãtor;
c) o acţiune care rezulta din încheierea unui contract de cãtre un funcţionar consular, pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în calitatea sa de mandatar al statului trimiţãtor;
d) o acţiune intentatã de un terţ pentru o paguba rezultind dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un vehicul.
2. Fata de funcţionarul consular nu poate fi luatã nici o mãsura de executare, în afarã de cazurile prevãzute la alineatele a), b), c) şi d) ale paragrafului 1 din prezentul articol şi numai dacã executarea poate avea loc fãrã a se aduce atingere inviolabilitatii persoanei sale sau a locuinţei sale.
ART. 27
Imunitatea de jurisdicţie a angajatului consular
Angajatul consular beneficiazã de imunitatea de jurisdicţie penalã a statului de resedinta. El se bucura, de asemenea, de imunitatea de jurisdicţie civilã şi administrativã a statului de resedinta, potrivit articolului 26 din prezenta convenţie, numai pentru actele îndeplinite în exercitarea atribuţiilor sale oficiale. Aceste prevederi nu se aplica persoanelor menţionate la articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 28
Imunitatea de jurisdicţie a membrilor personalului de serviciu
Membrii personalului de serviciu beneficiazã de imunitatea de jurisdicţie civilã şi administrativã a statului de resedinta numai pentru actele îndeplinite în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu. Aceste prevederi nu se aplica persoanelor menţionate la articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 29
Imunitatea de jurisdicţie a membrilor de familie
Imunitãţile prevãzute la articolele 26, 27 şi 28 din prezenta convenţie pentru functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu se acorda, în mod corespunzãtor, şi membrilor lor de familie care fac parte din gospodãria lor.
ART. 30
Renunţarea la imunitãţi
1. Statul trimiţãtor poate renunţa la imunitatea de jurisdicţie a unui membru al oficiului consular şi a membrilor lui de familie care fac parte din gospodãria sa. În toate cazurile renunţarea trebuie sa fie expresã şi în forma scrisã. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilã nu înseamnã renunţarea la imunitatea privind executarea hotãrîrii, pentru care se cere o renunţare expresã.
2. Dacã funcţionarul consular sau o alta persoana care beneficiazã de imunitatea de jurisdicţie a statului de resedinta, conform articolelor 26, 27, 28 şi 29 din prezenta convenţie, intenteaza o acţiune, el nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicţie fata de nici o cerere reconvenţionalã direct legatã de cererea principala.
ART. 31
Scutirea de obligaţia de a depune ca martor
1. Funcţionarul consular nu este obligat sa depunã mãrturie în fata justiţiei sau a altor autoritãţi competente ale statului de resedinta.
2. Angajatul consular şi membrul personalului de serviciu pot fi chemaţi sa depunã mãrturie în fata justiţiei sau a altor autoritãţi competente ale statului de resedinta. Ei pot refuza sa depunã mãrturie asupra faptelor care au legatura cu activitatea de serviciu şi sa prezinte documente sau corespondenta oficialã referitoare la activitatea lor.
3. Prevederile prezentului articol se aplica, în mod corespunzãtor, şi membrilor de familie ai membrilor oficiului consular, care fac parte din gospodãria lor.
ART. 32
Scutirea de prestaţii
Membrii oficiului consular şi membrii familiilor lor care fac parte din gospodãria acestora sînt scutiţi în statul de resedinta de orice fel de prestaţii obligatorii. Aceasta prevedere nu se aplica persoanelor menţionate la articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 33
Scutirea de înregistrare
Membrii oficiului consular şi membrii familiilor lor care fac parte din gospodãria acestora sînt scutiţi de orice obligaţii prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta referitoare la înregistrarea strãinilor, eliberarea permiselor de şedere şi alte obligaţii similare ce revin strãinilor. De la aceasta prevedere se excepteazã persoanele prevãzute la articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 34
Scutirea statului trimiţãtor de impozite şi taxe
1. Statul trimiţãtor este scutit în statul de resedinta de orice impozite şi taxe, naţionale sau locale, pentru:
a) terenurile, clãdirile şi pãrţile din clãdiri, care sînt în proprietatea statului trimiţãtor sau sînt închiriate de acesta sau în numele acestuia şi care sînt folosite pentru îndeplinirea activitãţii consulare sau ca locuinţe pentru functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
b) actele şi documentele necesare pentru dobindirea unor astfel de imobile, dacã statul trimiţãtor le procura exclusiv pentru scopuri consulare;
c) mijloacele de transport şi orice bunuri mobile, care se afla în proprietatea, folosinta sau posesiunea statului trimiţãtor şi care sînt utilizate în scopuri exclusiv consulare.
2. Scutirile prevãzute la paragraful 1 nu se aplica la prestaţiile de serviciu.
ART. 35
Scutirea membrilor oficiului consular de impozite şi taxe
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari, precum şi membrii familiilor lor care fac parte din gospodãria acestora, sînt scutiţi în statul de resedinta de orice impozite şi taxe, naţionale sau locale.
2. Scutirile prevãzute la paragraful 1 din prezentul articol nu se referã la:
a) impozitele indirecte, care sînt în mod normal cuprinse în preţul mãrfurilor şi tariful serviciilor;
b) impozitele şi taxele asupra bunurilor imobile proprietate personalã, situate pe teritoriul statului de resedinta;
c) impozitele şi taxele pentru succesiuni şi bunuri procurate în statul de resedinta, cu excepţia cazurilor prevãzute la articolul 37 din prezenta convenţie;
d) impozitele şi taxele asupra veniturilor de orice natura care îşi au sursa în statul de resedinta, cu excepţia salariilor primite pentru activitatea lor oficialã;
e) impozitele şi taxele pentru tranzacţii şi documente care se referã la aceste tranzacţii, inclusiv taxe de orice fel impuse sau încasate pentru asemenea tranzacţii;
f) taxele pentru prestaţiile de serviciu.
3. Statul de resedinta scuteşte membrii personalului de serviciu de plata oricãror impozite pe salariile primite pentru activitatea lor oficialã.
4. Membrii oficiului consular care folosesc personal privat, a cãrui retributie nu este scutitã în statul de resedinta de impozitul pe venit, trebuie sa respecte obligaţiile pe care legile statului de resedinta le impun în materie de percepere a impozitului pe venit.
5. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 din prezentul articol nu se aplica persoanelor menţionate la articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 36
Scutirea de control şi taxe vamale
1. Toate obiectele, inclusiv automobilele, destinate activitãţii oficiului consular se scutesc de taxe vamale în aceleaşi condiţii ca şi obiectele destinate activitãţii misiunii diplomatice.
2. Functionarii consulari şi membrii lor de familie care fac parte din gospodãria lor se scutesc de control vamal ca şi membrii personalului diplomatic al misiunii diplomatice.
3. Functionarii consulari, angajaţii consulari, precum şi membrii lor de familie care fac parte din gospodãria lor, se scutesc de taxe vamale ca şi categoriile corespunzãtoare ale personalului misiunii diplomatice.
4. În înţelesul expresiei categoriile corespunzãtoare ale personalului misiunii diplomatice de la paragraful 3 al prezentului articol, functionarii consulari sînt asimilaţi cu agenţii diplomatici, iar angajaţii consulari sînt asimilaţi cu personalul tehnico-administrativ.
5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu se aplica persoanelor menţionate în articolul 41 din prezenta convenţie.
ART. 37
Scutirea de impozite şi taxe a bunurilor decedatului
În cazul decesului unui membru al oficiului consular sau al unui membru de familie al acestuia care face parte din gospodãria sa, statul de resedinta:
a) permite exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia celor care au fost dobîndite în statul de resedinta şi care fac obiectul unei prohibiţii la export în momentul decesului;
b) scuteşte bunurile mobile succesorale de orice impozite şi taxe, cu condiţia ca aceste bunuri sa se fi gãsit pe teritoriul statului de resedinta numai datoritã prezentei defunctului în calitate de membru al oficiului consular.
ART. 38
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor şi regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau supus unor reguli speciale din motive de securitate nationala, statul de resedinta permite membrilor oficiului consular libertatea de deplasare pe teritoriul sau.
ART. 39
taxe consulare
1. Oficiul consular poate percepe taxe consulare pe teritoriul statului de resedinta în conformitate cu legile şi regulamentele statului trimiţãtor.
2. Sumele percepute potrivit paragrafului 1 din prezentul articol sînt scutite în statul de resedinta de orice impozite şi taxe.
ART. 40
Respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta
Fãrã a aduce atingere imunitãţilor şi privilegiilor prevãzute în prezenta convenţie, persoanele care beneficiazã de aceste imunitãţi şi privilegii au obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de resedinta.
ART. 41
Excepţii de la privilegii şi imunitãţi
Privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie, cu excepţia paragrafelor 2 şi 3 din articolul 31 şi a articolului 37, nu se aplica angajaţilor consulari, membrilor personalului de serviciu, precum şi membrilor de familie ai membrilor oficiului consular, care fac parte din gospodãria lor, dacã sînt cetãţeni ai statului de resedinta sau domiciliazã în acest stat.

CAP. 4
Dispoziţii generale şi finale

ART. 42
Exercitarea funcţiilor consulare de cãtre membrii personalului diplomatic
1. Prevederile prezentei convenţii referitoare la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor consulari se aplica şi membrilor personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta, care sînt însãrcinaţi cu îndeplinirea de funcţii consulare în cadrul misiunii.
2. Îndeplinirea funcţiilor consulare de cãtre persoanele indicate la paragraful 1 al prezentului articol nu aduce atingere privilegiilor şi imunitãţilor care le sînt acordate în virtutea statutului lor diplomatic.
ART. 43
Persoane juridice
Dispoziţiile prezentei convenţii referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor se aplica în mod corespunzãtor şi persoanelor juridice ale statului trimiţãtor, înfiinţate în conformitate cu legile acestui stat.
ART. 44
Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie este supusã ratificãrii şi va intra în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Moscova.
2. Prezenta convenţie va rãmîne în vigoare timp de 6 luni de la data la care una dintre inaltele pãrţi contractante va comunica în scris celeilalte înalte pãrţi contractante intenţia sa de a o denunta.
3. Din momentul intrãrii în vigoare a prezentei convenţii, Convenţia consularã dintre Republica Populara Romana şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnatã la 4 septembrie 1957 la Bucureşti, îşi înceteazã valabilitatea.
Drept care împuterniciţii inaltelor pãrţi contractante au semnat prezenta convenţie şi au aplicat sigiliile lor.
Întocmitã la Bucureşti la 14 martie 1972, în doua exemplare, fiecare în limba romana şi limba rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

───────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016