Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 447 din 31 decembrie 1976  privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 447 din 31 decembrie 1976 privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 31 decembrie 1976
ART. 1
Preţurile limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, în conformitate cu <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , sînt cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul decret.
ART. 2
Locuintele proprietate personalã care se realizeazã cu sprijinul statului în credite şi execuţie, de tipul celor aprobate prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , se contracteazã cu populaţia la preţurile prevãzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul decret.
Aceste preţuri sînt unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numãrul de camere prevãzute în <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 .
ART. 3
Preţurile stabilite conform prevederilor de la art. 1 şi 2 au la baza finisajele şi instalaţiile prevãzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.
ART. 4
În cazul cînd pentru locuintele proprietate personalã ce se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie beneficiarii solicita executarea unor finisaje de alta natura decît cele prevãzute în proiectele tipizate, acestea se vor stabili, în limita celor prevãzute în anexa nr. 5 la prezentul decret, înainte de perfectarea contractului, cu acordul prealabil al constructorului, iar preţurile lucrãrilor respective se vor determina pe baza de deviz şi se vor achitã integral la încheierea contractului.
ART. 5
Comitetul de Stat al Planificarii împreunã cu consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili, prin planurile anuale, numãrul şi structura apartamentelor corespunzãtor tipurilor prevãzute în <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 .
ART. 6
Clãdirile pentru locuinţe se executa pe baza proiectelor tip, directive şi refolosibile. În situaţii deosebite de amplasament, determinate de forma, mãrimea şi configuraţia terenului, se pot construi locuinţe utilizînd proiecte unicat, în condiţiile prevederilor prezentului decret. Proiectarea acestor clãdiri se va face cu acordul prealabil al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
ART. 7
Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii şi titularii de investiţii vor lua mãsuri ca la elaborarea proiectelor tipizate, precum şi la adaptarea la teren a acestora, sa se adopte sistemele constructive şi de fundare, tehnologiile şi materialele care sa asigure o eficienta economicã şi socialã ridicatã a fondurilor de investiţii alocate pentru construcţiile de locuinţe.
ART. 8
Contractarea, finanţarea şi decontarea lucrãrilor pentru construcţiile de locuinţe se fac la preţuri ferme pe obiect.
ART. 9
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ministerele şi celelalte organe centrale titulare de investiţii aproba documentaţiile tehnico-economice pentru ansamblurile în care blocurile de locuinţe şi dotãrile social-culturale aferente - şcoli, grãdiniţe, crese, spaţii comerciale şi de servire - se executa pe baza proiectelor tipizate, fãrã a le supune avizãrii Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii sau bãncilor finanţatoare.
ART. 10
Unitãţile contractante cu populaţia vor vãrsa la bugetul de stat o cota de 8% din preţul de contractare al locuinţelor proprietate personalã care se construiesc cu sprijinul statului.
Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Comitetul de Stat pentru Preţuri vor putea corecta anual nivelul acestei cote, în funcţie de modificãrile intervenite în preţuri, tarife şi retribuirea muncii, precum şi de mãsurile ce trebuie luate pentru creşterea productivitatii muncii şi reducerea cheltuielilor de producţie.
ART. 11
Beneficiul întreprinderii de construcţii, la locuintele care se construiesc din fondurile statului, cît şi la cele care se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, este de 6% şi se aplica la valoarea totalã a cheltuielilor cuprinse în deviz.
Pentru clãdirile de locuit, cotele procentuale aferente lucrãrilor de organizare de şantier, stabilite potrivit <>art. 9 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1701/1958 privind reglementarea modului de finanţare a organizãrii santierelor de construcţii-montaj şi trecerea ca mijloace fixe la organizaţiile de construcţii-montaj a unor construcţii şi utilaje prevãzute în proiectul de organizare a executãrii lucrãrilor de construcţii-montaj, se reduc cu 57%, iar cota de diverse şi neprevãzute se stabileşte la maximum 2% .
Comisionul cuvenit unitãţii prin care se contracteazã construirea de locuinţe proprietate personalã este de 1% şi se include în preţul locuinţei.
ART. 12
Preţurile limita, stabilite la art. 1 din prezentul decret, pentru locuintele care se construiesc din fondurile statului, sînt valabile pînã la 31 decembrie 1977, data la care urmeazã a se definitiva pe baza rezultatelor ce se vor obţine prin acţiunea de reducere a consumurilor de materiale şi a investiţiilor la construcţii de locuinţe.
ART. 13
Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 cu privire la unele mãsuri pentru proiectarea şi executarea construcţiilor de locuinţe cu caracter orasenesc; Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 127/1968 privind aprobarea preţurilor plafon pentru apartamentele de tipul celor aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 146/1960 şi unele mãsuri pentru sporirea varietatii şi îmbunãtãţirea confortului la construcţiile de locuinţe ce se executa din fondurile de stat centralizate; Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 585/1971 privind construirea de locuinţe de tip urban din fondurile de stat centralizate; <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1621/1972 privind aprobarea normelor maxime pentru locuintele proprietate personalã pentru care statul acorda sprijin în credite şi execuţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.

ANEXA 1

PREŢURI LIMITA
ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, cu suprafeţele şi
dotãrile prevãzute în <>Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975

|------------------------------------------------------------------------------|
| Numãr de | Suprafata utila | Preţul pe | | camere pe | mp | apartament |
| apartament | | lei |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 23 | 42 240 |
| | 25 | 45 200 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 27 | 50 180 |
| | 31 | 56 100 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2 | 37 | 63 120 |
| | 43 | 72 000 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2 | 45 | 75 020 |
| | 51 | 83 900 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | 50 | 82 700 |
| | 55 | 90 100 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | 60 | 97 600 |
| | 65 | 105 000 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | 64 | 104 200 |
| | 69 | 111 600 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | 72 | 116 600 |
| | 77 | 124 000 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 5 | 84 | 137 200 |
| | 89 | 144 600 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 5 | 89 | 144 600 |
| | 94 | 152 000 |
|_________________|________________________________|___________________________|

NOTA:
1. La stabilirea preţurilor pentru locuinţe cu suprafeţe utile intermediare, pentru diferenţa de suprafata se va adauga la preţul pentru suprafata minima cîte 1 480 lei de fiecare metru patrat suprafata utila.
2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executa în clãdiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se executa în clãdiri cu alt regim de înãlţime, preţurile se corecteaza prin înmulţirea cu urmãtorii coeficienţi:

P + 2 E P + 3 E P + (7-11) E P + (14-17) E
1,080 1,030 1,042 1,198

3. Preţurile locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majoreazã cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic, cu 10% .
4. În cazuri deosebite, cînd la clãdirile de locuit amplasate pe arterele principale şi în pieţele din oraşele de resedinta de judeţ şi municipii, cît şi la clãdirile avînd fatadele din elemente prefabricate, se realizeazã lucrãri de plastica arhitecturala şi finisaje exterioare imbunatatite în conformitate cu prevederile <>art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , preţurile acestor locuinţe se majoreazã cu valoarea lucrãrilor respective stabilitã pe baza de deviz, în limita a 65 lei/mp suprafata utila.

ANEXA 2

PREŢURILE DE CONTRACTARE

cu populaţia ale locuinţelor proprietate personalã care se realizeazã cu
sprijinul statului în credite şi execuţie, cu aceleaşi suprafeţe utile şi
finisaje ca la locuintele proprietate de stat

|------------------------------------------------------------------------------|
| Numãr de | Suprafata utila | Preţul pe | | camere pe | mp | apartament |
| apartament | | lei |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 23 | 46 740 |
| | 25 | 50 000 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 27 | 53 080 |
| | 31 | 59 600 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2 | 37 | 69 420 |
| | 43 | 79 200 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2 | 45 | 82 460 |
| | 51 | 92 240 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | 50 | 90 950 |
| | 55 | 99 100 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | 60 | 107 500 |
| | 65 | 115 650 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | 64 | 114 650 |
| | 69 | 122 800 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | 72 | 128 300 |
| | 77 | 136 450 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 5 | 84 | 150 950 |
| | 89 | 159 100 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 5 | 89 | 159 100 |
| | 94 | 167 250 |
|_________________|________________________________|___________________________|

NOTA:
1. Preţurile locuinţelor se determina pentru suprafata utila realizatã. La stabilirea preţurilor pentru locuintele cu suprafeţe intermediare, pentru diferenţa de suprafata se vor adauga sau scãdea cîte 1 630 lei de fiecare metru patrat suprafata utila.
2. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executa în clãdiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se executa în clãdiri cu alt regim de înãlţime, preţurile se corecteaza prin înmulţirea cu urmãtorii coeficienţi:

P + 2 E P + 3 E P + (7-11) E P + (14-17) E
1,080 1,030 1,042 1,198

3. Preţurile de contractare ale locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majoreazã cu 3%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic cu 10% .
4. Preţurile locuinţelor la care se realizeazã, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 şi anexa nr. 5 din prezentul decret, se majoreazã cu valoarea acestor lucrãri determinata pe baza de deviz.
Preţul locuinţelor la care se realizeazã lucrãri de plastica arhitecturala imbunatatita, în conformitate cu <>art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 , se majoreazã cu valoarea lucrãrilor respective stabilitã pe baza de deviz pe obiect, în limita a 65 lei/mp suprafata utila.
Preţurile locuinţelor prevãzute cu timplarie exterioarã metalicã sau din mase plastice se majoreazã cu valoarea corespunzãtoare stabilitã pe baza de deviz, în limita a 60 lei/mp suprafata utila; în cazul folosirii tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majoreazã cu valoarea corespunzãtoare stabilitã pe baza de deviz, în limita a 25 lei/mp suprafata utila.
5. Pentru boxe se adauga 340 lei/mp suprafata utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 870 lei/mp suprafata utila de garaj.
6. Preţul locuinţelor prevãzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalatie de încãlzire centrala, se scade cu 3,5% .
7. În funcţie de nivelul la care este situata locuinta, la preţurile de mai sus se aplica corectiile urmãtoare:

Clãdiri cu parter şi parter + (1-11) E
- în % -
--------------------------------------------------------------------------------
Nivelul Numãrul de niveluri ale blocului
locuinţei P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------------------------------------------------------------
11 - 9
10 - 9 - 3
9 - 8 - 3 - 2
8 - 8 - 2 - 2 - 1
7 - 6 - 2 - 2 - 1 0
6 - 6 - 2 - 1 0 0 0
5 - 5 - 2 - 1 - 1 0 + 1 + 1
4 - 5 - 1 0 0 + 2 + 2 + 3 + 3
3 - 4 0 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4
2 - 3 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
1 0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
P 0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
--------------------------------------------------------------------------------

Clãdiri cu parter + (12-17) E
- în % -
--------------------------------------------------------------------------------
Nivelul Numãrul de niveluri ale blocului
locuinţei 12 13 14 15 16 17
--------------------------------------------------------------------------------
17 - 12
16 - 12 - 6
15 - 11 - 6 - 5
14 - 11 - 5 - 5 - 4
13 - 10 - 4 - 4 - 4 - 3
12 - 10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2
11 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 0
10 - 3 - 2 - 1 0 0 0
9 - 2 - 1 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0 + 1
7 0 0 0 + 1 + 1 + 2
6 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3
5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5
3 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6
2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7
1 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7
P - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 3

PREŢURILE DE CONTRACTARE
cu populaţia ale locuinţelor proprietate personalã care se realizeazã cu
sprijinul statului în credite şi execuţie, cu suprafeţe utile majorate în
conformitate cu prevederile <>Decretului Consiliului de Stat nr. 68/1975

--------------------------------------------------------------------------------
Numãrul de camere pe apartament
---------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
- Suprafata utila maxima mp 37 55 80 95 110
- Preţ pe apartament lei 69 380 98 760 140 100 165 790 193 330
--------------------------------------------------------------------------------
NOTA:
La preţurile de mai sus se aplica corectiile prevãzute în nota de la anexa nr. 2 la prezentul decret.

ANEXA 4

LISTA
finisajelor şi instalaţiilor ce se executa la locuinţe, în cadrul
preţurilor din prezentul decret

- Izolatia termica a clãdirii, potrivit normativelor în vigoare;
- izolatia hidrofuga, potrivit normativelor în vigoare;
- timplarie exterioarã dubla sau cuplata, cu deschidere interioarã, din lemn de rasinoase;
- timplarie interioarã din lemn;
- finisajul fatadelor cu materiale durabile, inclusiv protecţia glafurilor şi solbancurilor, la nivelul de preţ al terasitului la faţade ce se tencuiesc şi al betonului aparent la faţade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatra naturala sau alte materiale rezistente la intemperii;
- logii sau balcoane de minimum 2,50 mp suprafata;
- placaje la pereţi cu faianta de 1,50 m înãlţime în camerele de baie şi pe trei rinduri deasupra frontului de lucru în bucatarie;
- pardoseli de parchet sau covor p.v.c. în camerele de locuit;
- pardoseli din mozaic în casa scãrii şi alte spaţii de acces la apartamente, precum şi în bucatarii, camerele de baie, WC, logii şi balcoane;
- pardoseli din mozaic sau covor p.v.c. în restul încãperilor din apartament;
- zugraveli obişnuite în culori de apa, vopsitorii obişnuite în ulei sau alchida la timplarie, grilaje, radiatoare şi, pe înãlţime de 1,50 m, la pereţii încãperilor umede (exclusiv suprafeţele acoperite cu faianta);
- instalaţii pentru apa rece, apa calda, canalizare menajera şi pluviala şi pentru încãlzire, pînã la punctele de racordare la reţelele exterioare, dacã acestea trec prin subsolul clãdirii respective sau pînã la 5 m de clãdire în caz contrar;
- obiecte sanitare şi armãturi de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cada de baie de 1 500 mm sau de 1 700 mm inzidite (sau cu masca), lavabou de 550 - 600 mm, WC, etajera, oglinda, cirlige de cuier, portprosop şi porthirtie la camera de baie, spalator cu uscator şi baterie la bucatarie (sau chiuveta la apartamentul cu 1 camera), albie de spãlat rufe, cada de muiat, chiuveta şi cazan de fiert rufe la spalatorie;
- instalatie de WC şi lavoar de 400 - 600 mm, etajera, oglinda, portprosop şi porthirtie în camera sanitarã suplimentarã, la apartamentele de 3 camere de 38-40 mp suprafata locuibilã şi la cele de 4 camere de 42-44 mp suprafata locuibilã, iar la apartamentele de 4 camere de 46-48 mp suprafata locuibilã, şi baterie de dus şi sifon de pardoseala;
- instalatie completa la a doua camera de baie la apartamentele de 5 camere, cu cada de baie de 1 200 mm sau 1 500 mm;
- instalaţii electrice, inclusiv cele aferente spaţiilor comune pînã la firida de bransament, instalaţii de sonerie, instalaţii de punere la pãmînt, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principala, un loc de lampa pe comutator şi 3 prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampa pe comutator şi 2 prize, în bucatarie 1 aplica pe perete sau tavan şi 1-2 prize cu contact de protecţie, în camera de baie 1 aplica şi 1 priza cu contact de protecţie în afarã incaperii lîngã usa; în vestibul, camara, debara şi WC suplimentar, cît un loc de lampa pe întrerupãtor;
- automat pentru iluminat electric pe scara;
- instalatie de alimentare cu gaz natural, energie electrica sau alt tip de combustibil la masina de gãtit din bucatarie pînã la reductor sau cofret, respectiv pînã la 5 m de clãdire în cazul reţelelor de joasa presiune, exclusiv contoarele, corespunzãtor avizului dat de Comisia permanenta pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibil, energie electrica şi termica, de pe lîngã Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodãririi Fondurilor Fixe;
- instalaţii complete pentru antena colectivã de R.Tv.;
- instalatie telefonica interioarã la apartamente;
- instalatie de ascensor şi instalaţii de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apa, la clãdirile cu peste P + 4 E;
- subsol general sau parţial;
- camera de colectare a gunoaielor la clãdirile cu pînã la P + 4 E;
- cutii de scrisori;
- rafturi în camara;
- trotuar de protecţie în jurul clãdirii.

ANEXA 5

LISTA
finisajelor şi dotãrilor care se pot contracta suplimentar în condiţiile
art. 4 din decret, la locuintele proprietate personalã

1. Vopsitorii la pereţi sau tavane (în loc de zugraveala).
2. Tapete la pereţi.
3. Placaje suplimentare de faianta sau plãci ceramice la grupuri sanitare sau bucatarii.
4. Pardoseli din plãci de gresie (în loc de mozaic).
5. Mochete din material plastic (în loc de parchet sau covor p.v.c.).
6. Plinte de marmura (în loc de plinte de mozaic sau p.v.c.).
7. Jaluzele sau rulouri din p.v.c. la ferestre.
8. Broaste de siguranta de tip Yale şi vizor la usa de intrare.

----------------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016