Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 430 din 31 octombrie 1978  privind unele masuri pentru apararea civila    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 430 din 31 octombrie 1978 privind unele masuri pentru apararea civila

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 103 din 15 noiembrie 1978
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Organizarea apãrãrii civile
ART. 1
Potrivit Legii privind apãrarea civilã în Republica Socialistã România, apãrarea civilã cuprinde ansamblul mãsurilor de pregãtire a populaţiei, teritoriului şi economiei pentru asigurarea desfãşurãrii normale a activitãţilor economice, politice şi sociale, precum şi pentru protecţia cetãţenilor şi a bunurilor materiale de orice natura, în timp de rãzboi, în caz de calamitati naturale, catastrofe şi în alte situaţii speciale.
ART. 2
Formaţii de apãrare civilã se organizeazã la ministere, celelalte organe centrale şi unitãţi socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.
Formaţii de apãrare civilã se organizeazã şi în unitãţile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, potrivit art. 37 lit. a).
În unitãţile socialiste, formatiile de apãrare civilã se organizeazã pe fabrici, uzine, sectoare, secţii sau alte compartimente din cadrul acestora.
ART. 3
În judeţe, municipii, oraşe şi comune, formatiile de apãrare civilã se organizeazã pe lîngã comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, dupã cum urmeazã:
a) în judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi în oraşe, cu oameni ai muncii din unitãţile socialiste care îşi au sediul în aceste unitãţi administrativ-teritoriale;
b) în cartierele de locuit din municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi oraşe, pe strãzi şi grupe de blocuri, cu membri ai asociaţiilor de locatari, precum şi cu alţi cetãţeni;
c) în comune, cu membrii cooperativelor agricole de producţie, ţãrani cu gospodãrii individuale în zonele necooperativizate, cu personal muncitor din unitãţile socialiste care îşi au sediul în comune, precum şi cu alţi cetãţeni.
ART. 4
Formatiile de apãrare civilã se organizeazã în raport cu nevoile apãrãrii civile şi posibilitãţile existente, pe domenii de activitate - sanitar, veterinar, transmisiuni-alarmare, protecţie-adãpostire, deblocare-salvare, protecţie antichimica, pompieri, paza-ordine, pirotehnie, asigurarea tehnico-materialã şi altele.
ART. 5
În formatiile de apãrare civilã se încadreazã persoane apte de munca, bãrbaţi şi femei, mobilizati la locul de munca, fãrã obligaţii militare, precum şi rezervişti clasa a III-a din ultimele doua contingente supuse obligaţiilor militare.
ART. 6
Comisii de apãrare civilã de specialitate se organizeazã în judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi în oraşele cu peste 20.000 locuitori, în unitãţile socialiste cu peste 3.000 oameni ai muncii, precum şi în unele ministere economice. Aceste comisii nu fac parte din structura organizatoricã a organului sau unitãţii respective.
ART. 7
State majore de apãrare civilã se organizeazã la ministere, celelalte organe centrale, la judeţe, municipiul Bucureşti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune, precum şi în unitãţile socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.
State majore de apãrare civilã se organizeazã şi în unitãţile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale potrivit art. 37 lit. a).
Statele majore de apãrare civilã sînt subordonate sefilor apãrãrii civile din organele, unitãţile şi localitãţile în care funcţioneazã.
Statele majore de apãrare civilã nu fac parte din structura organizatoricã a unitãţilor prevãzute la alin. 1 şi 2.
ART. 8
Statele majore de apãrare civilã de la oraşele care au pînã la 20.000 locuitori, de la comune, precum şi cele din unitãţile socialiste care au pînã la 1.500 oameni ai muncii, sînt constituite numai cu personal muncitor care, pe lîngã atribuţiile ce le revin potrivit funcţiilor pe care le ocupa, îndeplinesc şi sarcini de apãrare civilã.
În statele majore de apãrare civilã de la ministere, celelalte organe centrale, municipii şi de la oraşele cu peste 20.000 locuitori, precum şi în cele din unitãţile socialiste cu peste 1.500 oameni ai muncii, se încadreazã şi personal tehnic pentru activitatea de apãrare civilã. Numãrul posturilor pentru activitatea de apãrare civilã se cuprinde în numãrul total de posturi aprobat potrivit normelor legale în vigoare, cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 9
Statele majore de apãrare civilã de la judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia, precum şi de la unele municipii importante stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, se încadreazã cu personal militar şi civil, potrivit statelor de organizare aprobate de ministerul apãrãrii naţionale.
Statele majore prevãzute la alin. 1 sînt subordonate şi Comandamentului apãrãrii civile.
ART. 10
Statele majore indruma şi coordoneazã activitatea de apãrare civilã, în conformitate cu hotãrîrile consiliilor judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale de apãrare, ale conducerilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale unitãţilor socialiste pe lîngã care funcţioneazã.
ART. 11
Şefii statelor majore de apãrare civilã, ajutoarele acestora, precum şi unii specialişti din formatiile şi comisiile de specialitate de apãrare civilã stabiliţi de Ministerul Apãrãrii Naţionale, pot executa, o data la 2-4 ani sau cînd este nevoie, instructaje şi convocãri cu o durata de 10-15 zile, organizate de Ministerul Apãrãrii Naţionale. Pe durata acestor activitãţi, participanţii beneficiazã de drepturile de diurna, cazare şi transport de la unitãţile socialiste de care aparţin, potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 12
În scopul perfecţionãrii pregãtirii pentru apãrarea civilã se organizeazã periodic exercitii şi aplicaţii cu formatiile, comisiile şi statele majore de apãrare civilã.
CAP. 2
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale
Secţiunea I
Aplicarea mãsurilor de apãrare civilã în situaţii speciale
ART. 13
Mãsurile de apãrare civilã se aplica în raport cu importanta localitãţilor şi a unitãţilor socialiste.
Categoriile de localitãţi, dupã importanta lor pentru apãrarea civilã, sînt prevãzute în anexa nr. 1*.
Mãsurile de apãrare civilã se realizeazã, atît în timp de pace, cît şi în situaţii speciale, astfel:
a) la proclamarea stãrii de necesitate se intensifica aplicarea mãsurilor menite sa ridice capacitatea de apãrare civilã a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor şi formatiilor de apãrare civilã;
b) la declararea mobilizãrii parţiale sau generale ori a stãrii de rãzboi se asigura capacitatea completa de apãrare civilã a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor şi formatiilor de apãrare civilã;
c) la prealarma aerianã, ministerele, celelalte organe centrale şi locale, unitãţile socialiste, statele majore, comisiile şi formatiile de apãrare civilã iau mãsuri pentru prevenirea populaţiei şi a personalului muncitor despre posibilitatea atacurilor din aer;
d) la alarma aerianã înceteazã activitatea publica; personalul muncitor al unitãţilor socialiste şi ceilalţi cetãţeni se adapostesc; se opresc activitãţile de producţie, cu excepţia unor unitãţi de transport feroviar, de telecomunicaţii, a întreprinderilor, secţiilor de producţie, instalaţiilor şi agregatelor a cãror funcţionare nu poate fi întreruptã sau a celor care au o importanta deosebita pentru producţie în timp de rãzboi, precum şi cele care au organizatã producţia în subteran;
e) la încetarea alarmei aeriene se reiau activitãţile publice şi de producţie, în funcţie de evoluţia situaţiei aeriene şi de stadiul acţiunilor de limitare şi lichidare a urmãrilor atacurilor din aer.
ART. 14
Trecerea la aplicarea mãsurilor de apãrare civilã în situaţii speciale se hotãrãşte de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România, la propunerea ministrului apãrãrii naţionale.
Secţiunea a II-a
Înştiinţarea şi alarmarea
ART. 15
Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi a personalului muncitor din unitãţile socialiste, despre pericolul atacurilor din aer, se asigura de cãtre Comandamentul apãrãrii civile şi statele majore de apãrare civilã, pe baza datelor primite de la Comandamentul apãrãrii antiaeriene a teritoriului şi Comandamentul marinei militare, referitoare la introducerea situaţiilor de prealarma aerianã, alarma aerianã şi încetarea alarmei aeriene. Pentru transmiterea mesajelor şi semnalelor de înştiinţare şi alarmare se folosesc mijloacele de transmisiuni cu fir şi radio, staţiile de radiodifuziune şi televiziune, staţiile de radioficare, sirenele, motosirenele, fluerele cu aburi, clopotele şi alte mijloace de alarmare.
Mijloacele necesare alarmarii populaţiei care se instaleaza la construcţiile noi se asigura odatã cu execuţia acestora.
La atacul prin surprindere, cînd nu s-a declarat starea de rãzboi, primul semnal de prealarma aerianã şi de alarma aerianã se transmite cu aprobarea Consiliului Apãrãrii Republicii Socialiste România, la propunerea ministrului apãrãrii naţionale.
Secţiunea a III-a
Dispersarea şi evacuarea
ART. 16
Dispersarea şi evacuarea unei pãrţi din populaţie, din personalul muncitor al unitãţilor socialiste şi a unor bunuri materiale importante, se realizeazã potrivit criteriilor prevãzute în anexa nr. 2*.
ART. 17
Dispersarea şi evacuarea pot fi efectuate parţial, simultan sau succesiv, din una sau mai multe localitãţi şi unitãţi socialiste, în funcţie de situaţia creata, numãrul şi categoriile de cetãţeni, precum şi de posibilitãţile de transport.
ART. 18
Secţiile de producţie, agregatele, utilajele, laboratoarele, institutele de proiectari şi cercetãri, bunurile care fac obiectul patrimoniului cultural naţional, documentele arhivistice şi documentaţiile tehnice care se evacueaza se stabilesc, în funcţie de nevoile producţiei în timp de rãzboi, de cãtre ministerele şi celelalte organe centrale de resort, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii şi al Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 19
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, unitãţile socialiste de stat, vor organiza comisii de dispersare şi evacuare formate din cadre cu munci de rãspundere care asigura executarea acţiunii de dispersare şi evacuare.
Şefi ai comisiilor de dispersare şi evacuare la ministere şi celelalte organe centrale sînt unul dintre adjunctii ministrilor sau asimilaţii acestora, la judeţe şi localitãţi, primul vicepreşedinte sau, dupã caz, un vicepreşedinte al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, la unitãţile socialiste un director adjunct sau asimilat acestuia.
ART. 20
Acţiunea de dispersare sau evacuare se desfãşoarã în conformitate cu planurile aprobate de cãtre Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România. Organizarea şi conducerea acţiunii de dispersare şi evacuare se asigura prin Comisia centrala de dispersare şi evacuare.
Comisia centrala de dispersare şi evacuare este alcãtuitã din primul adjunct al ministrului apãrãrii naţionale şi şef al Marelui stat major, ca preşedinte, adjunctii ministrilor de interne, transporturilor şi telecomunicatiilor, educaţiei şi învãţãmîntului, sãnãtãţii, comerţului interior, agriculturii şi industriei alimentare, vicepreşedintele Comitetului de Stat al Planificarii şi comandantul Comandamentului apãrãrii civile, ca membri.
Secţiunea a IV-a
Adãpostirea
ART. 21
În municipii, unele oraşe şi unitãţi socialiste importante stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, se realizeazã adaposturi în subsolurile noilor construcţii subterane - metrou, garaje, pasaje, tuneluri tehnologice şi alte asemenea - potrivit anexei nr. 3*.
Proiectarea şi executarea adaposturilor de apãrare civilã se realizeazã pe baza normelor tehnice elaborate de Ministerul Apãrãrii Naţionale, împreunã cu Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii.
Realizarea, în timp de pace, de adaposturi pentru apãrarea civilã se aproba de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România, la propunerea Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 22
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi unitãţile socialiste vor depista toate spaţiile de adãpostire, vor lua în evidenta pe cele corespunzãtoare şi vor întocmi documentaţiile tehnice de amenajare.
ART. 23
Adãposturile de apãrare civilã se întreţin în perfecta stare de funcţionare de cãtre cei care le deţin. În timp de pace adãposturile de apãrare civilã se dau în folosinta, ca spaţii de depozitare sau pentru alte nevoi, cu avizul statelor majore de apãrare civilã de la judeţe, municipiul Bucureşti, sectoarele acestuia şi al unitãţilor socialiste deţinãtoare, cu obligaţia de a fi menţinute în stare de funcţionare şi de a fi eliberate, în caz de nevoie în maximum 24 de ore.
Secţiunea a V-a
Protecţia antichimica, mascarea şi camuflarea
ART. 24
Protecţia antichimica individualã a cetãţenilor se asigura prin masti contra gazelor, truse sanitare antichimice şi alte mijloace speciale precum şi prin mijloace simple confectionate, la nevoie, de cãtre aceştia.
Mastile contra gazelor şi trusele sanitare antichimice se procura, contra cost, de cãtre cetãţeni, prin unitãţile socialiste pe baza repartitiilor şi a criteriilor de prioritate stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, în raport cu posibilitãţile de producţie ale economiei naţionale. Mijloacele simple de protecţie individualã se asigura de fiecare cetãţean pe baza indicaţiilor şi modelelor stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Protecţia antichimica se asigura prin dotarea adaposturilor cu filtre pentru reţinerea substanţelor toxice de lupta, radioactive şi agenţilor patogeni.
ART. 25
Mascarea obiectivelor importante, precum şi camuflarea luminilor, pe timp de rãzboi, în localitãţi şi unitãţi socialiste, se realizeazã potrivit normelor tehnice emise de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Secţiunea a VI-a
Participarea formatiilor de apãrare civilã la acţiunile de localizare şi inlaturare a urmãrilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe
ART. 26
Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, municipale, orãşeneşti şi comunale, precum şi unitãţile socialiste, organizeazã şi executa, cu personal muncitor şi mijloacele tehnice proprii, acţiunile de localizare şi inlaturare a urmãrilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe.
Organele şi unitãţile prevãzute la alin. 1, vor stabili şi pregati, din cadrul formatiilor organizate, formaţii de apãrare civilã, de serviciu, pentru intervenţie în caz de calamitati naturale şi catastrofe, dotate cu mijloace tehnice corespunzãtoare, potrivit planurilor specifice ce se vor întocmi în acest scop.
ART. 27
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti, municipale, orãşeneşti şi comunale, precum şi unitãţile socialiste, asigura pregãtirea populaţiei şi a personalului muncitor privind regulile de comportare şi obligaţiile acestora de participare la acţiunile de localizare şi inlaturare a urmãrilor provocate de calamitati naturale şi catastrofe, potrivit programelor elaborate de Ministerul Apãrãrii Naţionale şi a tematicii specifice întocmite de ministere şi celelalte organe centrale.
*) Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
CAP. 3
Asanarea şi deminarea terenurilor de munitiile rãmase neexplodate
ART. 28
Asanarea şi deminarea terenurilor de munitiile rãmase neexplodate se executa prin unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 29
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, unitãţile socialiste, precum şi cetãţenii care iau cunostinta de existenta muniţiilor rãmase neexplodate, au obligaţia sa anunţe, de îndatã, organul de militie cel mai apropiat sau statul major judeţean ori al municipiului Bucureşti de apãrare civilã, în vederea efectuãrii lucrãrilor de asanare şi deminare.
ART. 30
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, precum şi unitãţile socialiste care deţin terenuri unde exista muniţii rãmase neexplodate, asigura unitãţii militare ce executa asanarea şi deminarea mina de lucru, mijloacele de transport, materialele şi asistenta sanitarã a efectivelor necesare.
Cetãţenii care deţin terenuri unde exista muniţii rãmase neexplodate asigura accesul şi sprijinul unitãţii militare pentru efectuarea operaţiunilor de asanare şi deminare.
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe a cãror raza administrativ-teritorialã se executa lucrãri de asanare şi deminare, vor pune la dispoziţia unitãţilor Ministerului Apãrãrii Naţionale terenul necesar pentru distrugerea muniţiilor rezultate şi se vor îngriji de nivelarea acestuia dupã executarea operaţiunilor de distrugere.
Cheltuielile efectuate de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare pentru asigurarea operaţiunilor prevãzute la alin. 1 şi 3 se suporta din bugetul acestora, iar cele privind întreţinerea efectivelor militare, transportul acestora şi materialele necesare asanarilor şi deminarilor, de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, din fondurile prevãzute în planul de cheltuieli al acestui minister.
ART. 31
La descoperirea unor muniţii neexplodate, organele militiei solicita, de îndatã, prin statele majore de apãrare civilã judeţene sau al municipiului Bucureşti, intervenţia unitãţilor militare specializate, care vor acţiona de urgenta. Pînã la executarea lucrãrilor de asanare şi deminare, organele de militie, cu sprijinul comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, iau mãsuri pentru interzicerea accesului în zona periclitata.
ART. 32
În cadrul lucrãrilor de asanare şi deminare a terenurilor, organele Ministerului de Interne asigura securitatea muniţiei descoperite şi a celei rezultate din asanari, precum şi ordinea în zonele de acces spre locuri unde se executa lucrãri periculoase.
ART. 33
Materialele explozive şi de aprindere necesare pentru distrugerea muniţiilor rãmase neexplodate se pun la dispoziţia unitãţilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, la cererea acestora şi fãrã plata, de cãtre organele Ministerului de Interne, de cãtre unitãţile economice din zona care, potrivit legii, au dreptul sa pãstreze, sa depoziteze şi sa manipuleze materiale explozive.
CAP. 4
Atribuţiile ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare privind apãrarea civilã
Secţiunea I
Atribuţii comune ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti
ART. 34
Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti exercita urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi încadreazã cu personal necesar formatiile, comisiile de specialitate şi statele majore de apãrare civilã din unitãţile subordonate, în raport cu profilul, condiţiile de activitate şi sarcinile specifice ale acestora;
b) asigura, în cazul pericolului atacurilor din aer, înştiinţarea şi alarmarea personalului muncitor din unitãţile socialiste din subordine, prin folosirea mijloacelor de transmisiuni proprii;
c) studiazã posibilitãţile de adãpostire a oamenilor muncii prin folosirea proprietãţilor naturale ale terenului, precum şi prin amenajarea de galerii, tuneluri, mine şi alte construcţii subterane specifice activitãţii proprii de producţie, ca spaţii de adãpostire pentru apãrarea civilã; prezintã Ministerului Apãrãrii Naţionale propuneri centralizate pentru construirea de adaposturi de apãrare civilã la unitãţile din subordine;
d) întocmesc planurile construcţiilor aparţinînd unitãţilor din subordine care trebuie sa conţinã poziţiile şi cãile de acces, sursele de energie, gaze, încãlzire, apa, canal, precum şi intrãrile şi ieşirile construcţiilor social-culturale, ale imobilelor de locuit cu cel puţin 4 etaje şi ale subsolurilor. Aceste planuri se pun la dispoziţia statelor majore de apãrare civilã din localitãţile în care se afla construcţiile şi se folosesc pentru intervenţii în caz de avarii, calamitati sau alte situaţii deosebite;
e) studiazã modul de folosire şi adaptare a unor mijloace tehnice şi utilaje pentru nevoi de apãrare civilã, precum şi pentru realizarea mãsurilor de protecţie, de degazare, dezactivare şi dezinfecţie a utilajelor, agregatelor, depozitelor de produse industriale, agro-alimentare şi altele asemenea;
f) prezintã propuneri Ministerului Apãrãrii Naţionale cu privire la importanta pentru apãrarea civilã a unitãţilor socialiste din subordine, în scopul aplicãrii diferenţiate a mãsurilor de apãrare civilã;
g) asigura inzestrarea formatiilor de apãrare civilã din unitãţile socialiste din subordine cu mijloace tehnice, materiale şi financiare, în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat;
h) asigura aplicarea mãsurilor de mascare, precum şi de camuflare a surselor luminoase şi calorice, atît la sediu, cît şi la unitãţile din subordine;
i) controleazã şi asigura depozitarea, conservarea, întreţinerea şi evidenta mijloacelor tehnice, a materialelor şi a lucrãrilor de apãrare civilã;
j) asigura materialele didactice necesare pregãtirii pentru apãrarea civilã, în funcţie de specificul şi particularitãţile unitãţilor din subordine;
k) asigura mãsurile pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor, precum şi pentru intervenţie la instalaţiile nucleare în caz de accident nuclear.
ART. 35
Ministerele şi comitetele executive ale consiliilor populare, care au în administrare baraje hidrotehnice, studiazã şi stabilesc din timp de pace mãsurile ce se impun în cazul distrugerii sau avarierii acestora.
ART. 36
Unitãţile socialiste exercita, în mod corespunzãtor, atribuţiile cu privire la apãrarea civilã prevãzute la art. 34.
Secţiunea a II-a
Atribuţii specifice unor ministere şi altor organe centrale
ART. 37
Ministerul Apãrãrii Naţionale exercita urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte, cu acordul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, categoria unitãţilor socialiste importante, în scopul aplicãrii diferenţiate a mãsurilor de apãrare civilã;
b) organizeazã şi indruma pregãtirea de apãrare civilã a cadrelor cu funcţii de rãspundere din ministere, celelalte organe centrale şi organe locale, a persoanelor încadrate în apãrarea civilã, precum şi a altor categorii de cetãţeni;
c) elaboreazã regulamente şi instrucţiuni cu privire la executarea misiunilor şi sarcinilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, unitãţilor socialiste, precum şi populaţiei în legatura cu apãrarea civilã;
d) analizeazã periodic, împreunã cu organele centrale şi locale, stadiul realizãrii mãsurilor de apãrare civilã; convoacã reprezentanţi din conducerea acestora pentru a stabili mãsurile necesare asigurãrii permanente şi eficiente a capacitãţii de apãrare civilã;
e) organizeazã şi asigura prevenirea populaţiei prin înştiinţare şi alarmare, despre pericolul atacurilor din aer şi al contaminarii cu substanţe radioactive, toxice şi cu agenţi patogeni; organizeazã cercetarea terestra şi aerianã; stabileşte semnalele de prealarma aerianã, alarma aerianã, alarma chimica, încetarea alarmei aeriene, precum şi modul de transmitere a acestora pe teritoriul tarii;
f) coordoneazã acţiunile de limitare şi lichidare a urmãrilor atacurilor din aer;
g) asigura aplicarea mãsurilor de apãrare civilã la unitãţile şi formaţiunile subordonate Ministerului Apãrãrii Naţionale;
h) asigura informarea populaţiei în probleme de apãrare civilã prin presa, radio, televiziune, expoziţii, filme şi diafilme, planşe, manuale, broşuri şi prin alte mijloace;
i) avizeazã proiectele planurilor de cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, privind asigurarea cu bunuri şi mijloace financiare necesare formatiilor de apãrare civilã, precum şi pentru realizarea celorlalte mãsuri de apãrare civilã;
j) controleazã aplicarea normelor de construire şi amenajare a spaţiilor de adãpostire pentru apãrarea civilã şi modul de întreţinere a acestora; tine evidenta spaţiilor de adãpostire existente în localitãţi şi unitãţi socialiste;
k) coordoneazã, indruma şi controleazã intreaga activitate privind mãsurile de supraveghere radioactiva, protecţia şi intervenţia în caz de accident nuclear;
l) stabileşte sarcinile comisiei centrale de dispersare şi evacuare, comisiilor judeţene şi ale localitãţilor, precum şi pentru cele de la unitãţile socialiste;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege, în legatura cu apãrarea civilã.
ART. 38
Ministerul de Interne exercita urmãtoarele atribuţii:
a) ia mãsuri pentru asigurarea, cu efective proprii, a pazei bunurilor aparţinînd unitãţilor socialiste, potrivit legii, pentru controlul, îndrumarea şi sprijinul personalului de paza militarizata, paza proprie a unitãţilor socialiste şi de paza obsteasca în timpul alarmei aeriene, dispersarii şi evacuarii, precum şi pe timpul limitãrii şi lichidãrii urmãrilor atacurilor din aer şi al restabilirii capacitãţilor de producţie ale unitãţilor socialiste;
b) stabileşte mãsurile de apãrare civilã la organele şi unitãţile subordonate şi asigura realizarea lor, pe baza regulamentelor şi instrucţiunilor proprii;
c) organizeazã evacuarea materialelor arhivistice ce se gãsesc în pãstrarea şi conservarea unitãţilor din subordine;
d) organizeazã şi pãstreazã evidenta populaţiei care se disperseaza şi evacueaza în timp de rãzboi.
ART. 39
Comitetul de Stat al Planificarii exercita urmãtoarele atribuţii;
a) elaboreazã, împreunã cu titularii de plan, proiectele planurilor cincinale şi anuale privind mãsurile de asigurare materialã a acţiunilor de apãrare civilã aprobate de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România;
b) stabileşte mãsurile de asigurare materialã a acţiunilor de apãrare civilã aprobate de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România pe timp de rãzboi în planul de mobilizare a economiei naţionale, pe baza cererilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, ale celorlalte ministere, organe centrale şi locale.
ART. 40
Ministerul Industriei Chimice exercita urmãtoarele atribuţii:
a) cerceteazã şi stabileşte, din timp de pace, în colaborare cu Ministerul Apãrãrii Naţionale şi Ministerul Sãnãtãţii, gama de medicamente, radioprotectori, antidoturi impotriva substanţelor chimice de lupta, precum şi procesele tehnologice de fabricaţie ale acestora;
b) studiazã şi realizeazã substantele de degazare-dezactivare, dezinfectare, substantele pentru executarea cercetãrii chimice, filtrele pentru reţinerea substanţelor toxice de lupta, a substanţelor radioactive şi a agenţilor patogeni, mijloacele de protecţie a cãilor respiratorii impotriva substanţelor radioactive toxice şi cu agenţi patogeni, vopselele şi alte materiale pentru mascarea şi camuflarea luminilor;
c) studiazã şi realizeazã, cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale, mijloacele de protecţie individualã.
ART. 41
Ministerul Energiei Electrice exercita urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte, cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale şi al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, mãsurile tehnico-materiale şi organizatorice pentru asigurarea camuflajului public în localitãţi;
b) executa, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, instalarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor electrice de alarmare.
ART. 42
Ministerul Sãnãtãţii exercita urmãtoarele atribuţii:
a) emite, cu avizul Ministerului Apãrãrii Naţionale, instrucţiuni privind organizarea, inzestrarea şi funcţionarea formatiunilor medico-sanitare destinate asistenţei medicale de urgenta a victimelor din rindul populaţiei în urma atacurilor din aer, şi instrucţiuni tehnico-organizatorice privind asanarea, din punct de vedere sanitar, a zonelor lovite din aer cu arme de nimicire în masa şi obişnuite;
b) experimenteaza şi verifica eficienta modului de organizare, funcţionare şi inzestrare a formatiunilor medico-sanitare pentru asistenta medicalã de urgenta a victimelor din rindul populaţiei în urma atacurilor din aer şi asigura, împreunã cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, în situaţii speciale, baza tehnico-materialã necesarã activitãţii acestora;
c) asigura controlul sanitar radiobiologic, radiotoxicologic, şi radioecologic al populaţiei şi mediului înconjurãtor, al alimentelor şi apei; asigura tratamentul pentru populaţie, în caz de accident nuclear.
ART. 43
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor exercita urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte, împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naţionale, mãsurile de protecţie colectivã a cãlãtorilor aflaţi în staţiile cãilor ferate, în autogãri şi porturi;
b) organizeazã, cu avizul Ministerului Apãrãrii Naţionale, executarea mãsurilor de apãrare civilã la punctele feroviare, rutiere şi portuare de trecere a frontierei;
c) asigura asistenta medicalã a victimelor atacurilor din aer pentru personalul muncitor al cãilor ferate şi a cãlãtorilor aflaţi în trenuri şi staţii de cale feratã, cerind, la nevoie, sprijinul Ministerului Sãnãtãţii şi al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare;
d) asigura mijloacele tehnice necesare pentru dezactivarea, dezinfectia şi degazarea mijloacelor de transport şi telecomunicaţii proprii;
e) executa instalarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transmisiuni pentru apãrarea civilã, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii;
f) studiazã şi asigura întrebuinţarea şi dezvoltarea sistemului de radioficare, în scopul prevenirii populaţiei asupra pericolului atacurilor din aer, precum şi în caz de calamitati naturale şi catastrofe.
ART. 44
Ministerul Comerţului Interior exercita urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi asigura, pe baza planurilor întocmite din timp de pace, aprovizionarea şi desfacerea produselor alimentare şi industriale în localitãţile în care sînt evacuate sau dispersate organele centrale şi locale, unitãţile socialiste, personalul din schimburile de lucru şi cetãţenii;
b) organizeazã şi asigura protecţia stocurilor de mãrfuri destinate aprovizionarii populaţiei impotriva efectelor armelor de nimicire în masa şi obişnuite;
c) studiazã şi ia mãsuri pentru realizarea de ambalaje impotriva contaminarii radioactive pentru produsele alimentare destinate consumului populaţiei pe timp de rãzboi.
ART. 45
Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului exercita urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte, cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale, planuri şi programe de învãţãmînt privind instruirea pentru apãrarea civilã în instituţiile de învãţãmînt de toate gradele; asigura personalul şi materialul didactic necesar;
b) stabileşte şi asigura din timp de pace, împreunã cu organele centrale şi locale care organizeazã şcoli, mãsurile privind organizarea şi funcţionarea învãţãmîntului în timp de rãzboi, la instituţiile de învãţãmînt de toate gradele, modul de participare al studenţilor şi elevilor la activitãţile economice şi sociale, precum şi la acţiunile de limitare şi lichidare a urmãrilor atacurilor din aer;
c) asigura, în cadrul instituţiilor din subordine, inzestrarea şi funcţionarea statiilor de cercetãri ştiinţifice privind radioactivitatea mediului ambiant, prelucreaza şi interpreteazã datele obţinute.
ART. 46
Radioteleviziunea Romana exercita urmãtoarele atribuţii:
a) transmite, prin staţiile de radio şi televiziune, semnale de prevenire a cetãţenilor despre pericolul atacurilor din aer şi al infectarii radioactive, chimice şi cu agenţi patogeni pe teritoriul tarii, în vederea luãrii mãsurilor de protecţie necesare;
b) sprijinã, prin transmiterea de emisiuni radio şi de televiziune, pregãtirea pentru apãrarea civilã a populaţiei;
c) asigura transmiterea comunicãrilor cu privire la aplicarea mãsurilor de apãrare civilã.
ART. 47
Consiliul Naţional al Societãţii de Cruce Roşie exercita urmãtoarele atribuţii:
a) asigura organizarea, încadrarea şi funcţionarea grupelor sanitare, precum şi pregãtirea surorilor de Cruce Roşie prin comisiile de Cruce Roşie judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea participãrii acestora la acţiunea de acordare a primului ajutor victimelor atacurilor din aer, catastrofelor şi calamitãţilor naturale;
b) participa la pregãtirea populaţiei prin cursuri sanitare de masa pentru acordarea autoajutorului şi primului ajutor sanitar, precum şi la aplicarea regulilor de igiena individualã şi colectivã.
Secţiunea a III-a
Atribuţii specifice comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare
ART. 48
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti exercita urmãtoarele atribuţii:
a) asigura aplicarea planurilor de evacuare şi dispersare prin stabilirea şi realizarea mãsurilor necesare a fi luate pe plan local, privind transportul, cazarea, aprovizionarea, învãţãmîntul şi asistenta sanitarã pentru oamenii muncii din unitãţile socialiste, precum şi pentru persoanele care urmeazã sa fie evacuate şi dispersate în unitãţile administrativ-teritoriale respective;
b) organizeazã şi asigura cazarea, aprovizionarea şi asistenta medico-sanitarã a rãniţilor, bolnavilor şi a cetãţenilor sinistrati ca urmare a atacurilor din aer;
c) prezintã Ministerului Apãrãrii Naţionale propuneri centralizate pentru construirea adaposturilor de apãrare civilã la blocurile de locuinţe proprietate socialistã, la construcţiile sau pe terenurile proprietate personalã, în locurile de parcare şi garare subterane, precum şi la construcţiile cu caracter social-administrativ;
d) asigura folosirea personalului muncitor şi a tehnicii din unitãţile subordonate în acţiunile de limitare şi lichidare a urmãrilor atacurilor din aer;
e) asigura alarmarea, protecţia şi pregãtirea populaţiei din zonele ce pot fi afectate în caz de accidente nucleare şi chimice, pe baza normativelor tehnice elaborate de organele centrale de resort, cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale;
f) asigura cu bunuri şi mijloace financiare formatiile judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale de apãrare civilã, precum şi formatiile de apãrare civilã din unitãţile subordonate, pe baza planurilor avizate de Ministerul Apãrãrii Naţionale şi în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat.
ART. 49
Pentru buna desfãşurare a activitãţilor statelor majore de apãrare civilã prevãzute la art. 9, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti:
a) asigura localurile necesare statelor majore, repararea, întreţinerea şi amenajarea acestora, precum şi plata cheltuielilor pentru iluminat, încãlzit, posta, telegraf, telefon, canalizare şi salubritate. Pentru localurile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, folosite de statele majore, cheltuielile de reparaţii se suporta de acest minister, iar celelalte cheltuieli, de cãtre comitetele executive ale consiliilor populare. Schimbarea sediului statelor majore din localurile ce le-au fost puse la dispoziţie se poate face numai cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale;
b) asigura inzestrarea statelor majore cu mijloacele şi materialele necesare, conform normelor tehnice stabilite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu acordul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare;
c) asigura, pentru autovehiculele din dotarea statelor majore, carburanţi, lubrifianţi, întreţinerea, reparaţiile curente şi materialele necesare executãrii acestora, anvelope, precum şi spaţiile necesare de garare. Reparaţiile capitale se executa prin grija Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 50
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare municipale, orãşeneşti şi comunale exercita, în mod corespunzãtor, atribuţiile cu privire la apãrarea civilã prevãzute la art. 34 şi 48.
CAP. 5
Asigurarea materialã şi financiarã a mãsurilor de apãrare civilã
ART. 51
Inzestrarea cu bunuri materiale, în timp de pace şi rãzboi, a unitãţilor militare din subordinea Comandamentului apãrãrii civile se realizeazã de Ministerul Apãrãrii Naţionale, pe baza normelor de inzestrare stabilite de acest minister.
ART. 52
Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de apãrare civilã, în timp de pace şi rãzboi, se realizeazã potrivit normelor de inzestrare elaborate de Ministerul Apãrãrii Naţionale şi se finanţeazã din fondurile aprobate de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România, prevãzute în planurile anuale ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi organelor locale, precum şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor socialiste.
Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de apãrare civilã se face şi prin folosirea unor bunuri din stocurile existente la dispoziţia comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare şi unitãţilor socialiste, precum şi prin repartizarea unor mijloace de transport şi utilaje din economia nationala pe timpul acţiunilor de apãrare civilã.
ART. 53
Pentru asigurarea cu bunuri materiale ce se produc centralizat pentru nevoi de apãrare civilã, Ministerul Apãrãrii Naţionale întocmeşte, în limita fondurilor aprobate de Consiliul Apãrãrii Republicii Socialiste România, planuri de aprovizionare cu defalcare pe ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi le transmite acestora.
Contractarea, aprovizionarea şi plata acestor bunuri se fac, în limita sumelor aprobate prin plan, de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare, beneficiare.
ART. 54
Recepţia calitativã a bunurilor cu specific militar se face la furnizor, de cãtre organele de specialitate ale Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 55
Fondurile pentru întreţinerea şi funcţionarea bunurilor, a adaposturilor, a sistemului de alarmare, pentru cheltuielile necesare procesului de pregãtire a formatiilor de apãrare civilã, amenajãrii de poligoane şi sali de instruire, precum şi pentru asigurarea celorlalte mãsuri de apãrare civilã, se includ, dupã caz, în planurile financiare sau în bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor.
ART. 56
Materialele didactice necesare pregãtirii pentru apãrarea civilã - filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri şi alte materiale pentru propaganda - se realizeazã de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale şi se difuzeazã, fãrã plata, unitãţilor socialiste. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, pot realiza, cu avizul Ministerului Apãrãrii Naţionale, materiale didactice pentru instruire, corespunzãtor nevoilor şi specificului fiecãruia.
Munitia pentru executarea tragerilor, precum şi materialele pentru marcarea focului, necesare pregãtirii formatiilor de apãrare civilã, se asigura de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
ART. 57
Cheltuielile necesare pentru executarea de studii, cercetãri şi experimentari de apãrare civilã se asigura de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, precum şi de cãtre celelalte ministere, organe centrale, organe locale şi unitãţi socialiste, cu avizul Ministerului Apãrãrii Naţionale, în limita fondurilor aprobate.
ART. 58
Depozitarea, întreţinerea, repararea, verificarea şi evidenta bunurilor pe care le au în administrare, precum şi întreţinerea şi asigurarea functionarii lucrãrilor realizate prin planurile de investiţii, se executa de cãtre ministere, celelalte organe centrale, organele locale şi unitãţile socialiste, potrivit normelor tehnice elaborate de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
ART. 59
Mijloacele individuale destinate protecţiei cetãţenilor şi personalului muncitor se procura de cãtre aceştia, la preţul cu amãnuntul, mai puţin impozitul pe circulaţia mãrfurilor. Plata mijloacelor individuale de protecţie se realizeazã în 12 rate lunare, beneficiarii fiind scutiţi de plata dobinzii stabilite de lege pentru creditele acordate populaţiei în vederea cumpãrãrii de mãrfuri cu plata în rate.
Ministerele producãtoare, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerul Apãrãrii Naţionale, vor introduce în planurile proprii de investiţii şi producţie sarcini privind realizarea anuala a mijloacelor individuale de protecţie, în cantitãţile stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã. Omologarea şi recepţia calitativã se asigura de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Ministerul Comerţului Interior preia mijloacele individuale de protecţie de la întreprinderile producãtoare şi le desface conform repartitiilor date de Ministerul Apãrãrii Naţionale.
Unitãţile socialiste preiau de la unitãţile comerciale, pe credit, pentru persoanele încadrate în munca, mijloacele individuale de protecţie, asigurind plata centralizata a ratelor lunare, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Comerţului Interior, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 60
Fondurile fixe pentru apãrarea civilã nu sînt supuse amortizãrilor.
ART. 61
Ministerul Apãrãrii Naţionale tine evidenta operativã a bunurilor din inzestrarea formatiilor de apãrare civilã, precum şi a mijloacelor de protecţie individualã ale populaţiei şi controleazã existenta, starea de întreţinere şi folosire a acestora.
CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 62
Denumirea de apãrare localã antiaeriana din legi, decrete, hotãrîri ale Consiliului de Miniştri, precum şi din alte acte normative în vigoare, se înlocuieşte cu aceea de apãrare civilã.
ART. 63
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 64
Decretul Consiliului de Stat nr. 544/1972 privind apãrarea localã antiaeriana în Republica Socialistã România, devenit Legea nr. 13/1973 , Decretul Consiliului de Stat nr. 270/1976 , Decretul Consiliului de Stat nr. 356/1976 , Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 991/1959 , Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 41/1973 , precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.
---------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016