Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 417 din 15 octombrie 1958  pentru luarea unor masuri in vederea recuperarii pagubelor produse organizatiilor socialiste prin infractiuni, precum si pentru executarea pedepsei confiscarii averii *)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 417 din 15 octombrie 1958 pentru luarea unor masuri in vederea recuperarii pagubelor produse organizatiilor socialiste prin infractiuni, precum si pentru executarea pedepsei confiscarii averii *)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 15 octombrie 1958

*) Text corectat potrivit rectificarii publ. în B. Of. nr. 37 din 13 noiembrie 1958.

Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane, decreteazã:

ART. 1
Bunurile sechestrate de organele de urmãrire penalã sau de judecata, în cursul procesului penal, potrivit prevederilor Codului de procedura penalã, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obştesc, precum şi în vederea executãrii hotãrârilor de confiscare a averii şi orice alte bunuri urmaribile în acelaşi scop, se vor urmãri şi valorifica potrivit dispoziţiilor prezentului decret.
ART. 2
În cazurile în care nu este prevãzutã de lege pedeapsa complimentarã a confiscãrii averii, mãsurile de asigurare încuviinţate de organele de urmãrire penalã sau de judecata pot fi executate şi prin organele proprii de executare ale organizaţiilor socialiste pagubite.
ART. 3
Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plata strãine, titlurile de valoare interna şi sumele de bani, care fac obiectul sechestrãrii, vor fi ridicate în mod obligator. Bunurile perisabile vor fi predate de organul de executare organizaţiilor socialiste, potrivit cu obiectul activitãţii acestora. Organizaţiile respective sînt obligate sa le primeascã şi sa le valorifice de îndatã, conform regulilor comerţului socialist.
Obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plata strãine şi titlurile de valoare interna vor fi depuse în 48 de ore la cea mai apropiatã unitate a Bãncii de Stat. Obiectele din metale sau pietre preţioase şi titlurile de valoare interna se vor pãstra pana la soluţionarea definitiva a pricinii, iar mijloacele de plata strãine vor fi valorificate imediat, în cazul în care Banca de Stat va gãsi necesar.
Sumele de bani rezultate din valorificarea facuta potrivit alineatelor 2 şi 3, precum şi sumele de bani ridicate potrivit alineatului 1, se vor consemna, dupã caz, pe numele învinuitului, inculpatului sau persoanei civilmente responsabilã, la dispoziţia organului care a încuviinţat sechestrul, cãruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor sau valorificarea bunurilor.
ART. 4
Dispoziţiile Codului de procedura penalã, art. 115 alin. ultim, cu privire la poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu învinuitului sau inculpatului de cãtre o a treia persoana, sînt aplicabile în mod corespunzãtor şi atunci când sumele de bani sînt datorate învinuitului sau inculpatului de cãtre organizaţia socialistã pagubita.
ART. 5
Sumele de bani, datorate cu orice titlu, învinuitului sau inculpatului, care au fost indisponibilizate prin luarea mãsurilor asiguratorii, vor fi consemnate de debitori, dupã caz, la dispoziţia organului care a dispus mãsurile asiguratorii sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenta, recipisele urmând a fi predate aceloraşi organe în 24 de ore de la consemnare.
ART. 6
În procesele în care s-a dispus repararea pagubei produse prin infracţiuni organizaţiilor socialiste, ori pedeapsa complimentarã a confiscãrii averii, instanta care a dat hotãrârea executorie este obligatã sa comunice dispozitivul acestei hotãrâri, precum şi copia procesului verbal prin care s-au luat mãsurile asiguratorii, dupã cum urmeazã:
- pentru repararea pagubei, organizaţiilor socialiste pagubite;
- pentru confiscarea averii, executorului judecãtoresc în raza cãruia se afla ultimul domiciliu al condamnatului.
Adresa instanţei cuprinzând comunicarea dispozitivului constituie titlul executor.
ART. 7
Pentru efectuarea executãrii este competent organul de executare în circumscripţia cãruia se afla domiciliul celui obligat la repararea pagubei sau celui impotriva cãruia s-a pronunţat confiscarea averii; dacã acesta are bunuri şi în raza altei circumscripţii, executarea se va face de organul de executare competent pentru acea circumscripţie, pe cale de comisie rogatorie, cerutã direct de organul de executare de la domiciliul susaratat.
Organizaţiile socialiste în favoarea cãrora s-a pronunţat repararea pagubei sînt obligate ca, în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea titlului executor, sa ceara executorului judecãtoresc începerea executãrii, iar acesta este obligat sa înceapã executarea în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii, formele de executare urmând sa fie efectuate din oficiu; când organizaţia socialistã are organe de executare proprii, executarea se va face de cãtre acestea.
Executarea hotãrârii de confiscare a averii se va face numai de executorul judecãtoresc, din oficiu, şi se va începe în cel mult 3 zile de la data când i s-a comunicat titlul executor.
În cazul când urmeazã sa se execute în acelaşi timp atât repararea pagubei, cît şi confiscarea averii şi organizaţia socialistã pagubita are organe proprii de executare, acestea vor putea executa sub controlul executorului judecatorese şi potrivit indicaţiilor acestuia, partea din hotãrâre referitoare la repararea pagubelor.
ART. 8
Cu ocazia executãrii, organul de executare este obligat sa verifice starea în care se afla bunurile sechestrate cu titlu asigurator şi sa facã investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmãrirea acelor bunuri ale condamnatului, asupra cãrora nu au fost luate mãsuri asiguratorii.
ART. 9
Hotãrârile judecãtoreşti executorii prin care s-a pronunţat repararea pagubelor cauzate organizaţiilor socialiste prin infracţiuni, se vor executa fãrã somaţie sau comandament prealabil.
ART. 10
Obiectele de metale sau pietre preţioase şi titlurile de valoare interna vor fi valorificate de cãtre Banca de Stat, iar sumele rezultate vor fi ţinute la dispoziţia organului de executare care va fi încunoştiinţat despre aceasta.
ART. 11
Bunurile urmãrite, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, se vand direct cãtre organizaţiile socialiste sau li se predau spre vânzare, potrivit cu obiectul activitãţii lor. Organizaţiile socialiste, cãrora li se predau bunuri spre vânzare, sînt obligate sa le primeascã şi sa le valorifice de îndatã, conform regulilor comerţului socialist.
În cazul în care la locul unde se afla bunurile nu exista asemenea organizaţii, organul de executare trimite bunurile unei organizaţii socialiste din alta localitate.
Preţul de vânzare a bunurilor; precum şi modalitatea cumpãrãrii lor sau punerii în vânzare, se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã funcţionarea organizaţiilor socialiste care le-au primit, sau, în lipsa unei reglementãri privind preţul, aceasta se va stabili prin evaluare de cãtre organul de executare.
ART. 12
În cazul în care bunurile predate spre vânzare organizaţiilor socialiste nu au fost vândute în termen de doua luni de la predarea lor, aceste organizaţii pot cere organului de executare sa stabileascã un nou preţ de vânzare a bunurilor, fãcând propuneri în acest scop.
Organul de executare va stabili noul preţ de vânzare în termen de 5 zile de la primirea cererii.
ART. 13
Bunurile care nu au putut fi vândute în termen de o luna de la stabilirea noului preţ de vânzare, se vor vinde de organul de executare, prin licitaţie publica.
ART. 14
Dispoziţiile art. 3 alin. ultim, se aplica, în mod corespunzãtor, şi pentru sumele de bani realizate prin vânzarea bunurilor, în cazurile prevãzute de art. 11, 12 şi 13.
ART. 15
Pentru terenurile şi construcţiile urmãrite, organul de executare instituie ca administrator-sechestru organizaţia socialistã pagubita.
Dacã terenul sau construcţia se afla într-alta localitate, organul de executare poate institui administrator-sechestru orice organizaţie din sistemul organizaţiei pagubite, care îşi are sediul în localitatea respectiva.
Dacã în acea localitate nu exista nici o unitate din acelaşi sistem organizatoric, administrator-sechestru va fi instituitã organizaţia desemnatã de comitetul executiv al sfatului popular local.
ART. 16
Organul de executare va fixa preţul terenului sau construcţiei, potrivit instrucţiunilor date de Ministrul Finanţelor.
Creditorii privilegiaţi prevãzuţi de art. 24 sînt obligaţi sa declare organului de executare creanţele lor înãuntrul unui termen de o luna de la instituirea administratorului-sechestru.
Organul de executare este obligat sa comunice de îndatã organizaţiei socialiste pagubite atât preţul fixat potrivit alineatului întâi cît şi creanţele prevãzute de alineatul doi.
ART. 17
În termen de cel mult 3 luni de la instituirea administratorului-sechestru, organizaţia socialistã pagubita este obligatã sa declare dacã înţelege sa preia bunul respectiv pe seama despãgubirilor civile acordate.
Dacã exista o diferenţa între preţul fixat şi creanta din despãgubiri, organizaţia socialistã o consemneazã, în termen de cel mult 2 luni de la preluare, la dispoziţia organului de executare.
Când ceilalţi creditori ai debitorului urmãrit nu pot fi îndestulaţi din alte bunuri ale sale pentru creanţele prevãzute de art. 24, organizaţia socialistã, care a preluat terenul sau construcţia, este obligatã sa consemneze, la dispoziţia organului de executare, sumele necesare.
ART. 18
În cazul când nu intervine declaraţia prevãzutã de art. 17 alin. 1, organul de executare va proceda la vânzarea directa cãtre orice alte organizaţii socialiste.
Organul de executare fixeazã, în acest scop, înãuntrul a cel mult o luna de la expirarea termenului prevãzut de art. 17 alin 1, un termen la care se va trata vânzarea.
Condiţiile de vânzare vor fi afişate la sediul comitetului executiv în raza cãruia se afla bunurile supuse vânzãrii, precum şi la sediul tribunalului în raza cãruia se face executarea.
ART. 19
În cazul când terenul sau construcţia nu se pot vinde direct unei organizaţii socialiste, organul de executare va proceda la vânzarea prin licitaţie publica.
Aceasta se va tine de organul de executare la locul unde se afla terenul sau construcţia, sau, dacã interesul unei mai bune valorificari o cere, în alt loc stabilit de organul de executare.
Termenul de vânzare se va fixa înãuntrul a cel mult 1 luna de la termenul prevãzut de art. 18 alin. 2.
Cu 10 zile înainte de termen se vor afişa pe bunul supus vânzãrii precum şi la sediile tribunalului popular şi al comitetului executiv al sfatului popular, în raza cãruia se afla bunul urmãrit, publicaţii de vânzare în care se vor indica obiectul, termenul, locul şi condiţiile vânzãrii, debitorul urmãrit, creditorul urmãritor, creanta în temeiul cãreia s-a pornit urmãrirea, precum şi organul de executare. Publicaţia va cuprinde şi somaţia cãtre toţi acei care pretind vreun drept asupra bunului urmãrit sa declare pretenţiile lor organului de executare pana la termenul de vânzare.
ART. 20
Licitaţia se va tine în condiţiile prevãzute de Codul de procedura civilã, care se vor aplica în mod corespunzãtor.
Preţul de la care începe licitaţia este cel prevãzut la art. 16; în cazul lipsei de oferte se va fixa un nou termen, de cel mult 30 zile, când bunul poate fi vândut la preţul cel mai mare oferit. Preţul se va consemna de cumpãrãtor în cel mult 15 zile de la licitaţie la dispoziţia organului de executare.
Salariaţii pot plati preţul şi în rate potrivit condiţiilor stabilite prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor.
ART. 21
Organul de executare va întocmi un proces verbal de licitaţie în care se va consemna rezultatul acesteia şi modul în care s-a desfãşurat. Procesul verbal semnat de organul de executare, de cumpãrãtor, debitorul urmãrit şi creditorul urmãritor, dacã aceştia din urma au participat la licitaţie, va fi înaintat de organul de executare tribunalului popular, în raza cãruia se afla bunul vândut, în trei zile de la consemnarea preţului de cãtre cumpãrãtor sau, dacã acesta este salariat, de la consemnarea primei rate din preţ, în condiţiile art. 20.
În termen de cel mult 5 zile de la primirea procesului verbal de licitaţie, tribunalul popular va da ordonanta de adjudecare, în condiţiile şi cu efectele prevãzute în Codul de procedura civilã. Termenul de recurs impotriva ordonanţei de adjudecare este de 15 zile de la transcrierea ei.
În cazul în care plata preţului se face în rate, organul de executare, odatã cu înaintarea procesului verbal de licitaţie, va cere instanţei competente luarea unei inscripţii ipotecare asupra bunului vândut, pentru garantarea plãţii preţului de vânzare. La vânzarea terenurilor şi construcţiilor fãcute potrivit prevederilor prezentului decret nu sunt necesare autorizaţiile prevãzute în <>Decretul nr. 151/1950 **) şi 144/1958 ***).──────────────
**) Decretul nr. 151, publicat în B. Of. nr. 52 din 10 iunie 1951, reglementeazã comasarea şi circulaţia bunurilor agricole.
***) Decretul nr. 144, publicat în B. Of. nr. 15 din 29 martie 1958, reglementeazã eliberarea autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrãinãrile şi împãrţelile terenurilor cu sau fãrã construcţii.


ART. 22
Preţul obţinut din vânzare se va distribui de organul de executare cu respectarea ordinei de preferinta stabilitã de lege.
ART. 23
Dacã vânzarea nu se poate face din lipsa de cumpãrãtori, terenurile şi construcţiile vor fi predate, fãrã plata, comitetului executiv al sfatului popular pe teritoriul cãruia sînt situate, încheindu-se despre aceasta un proces verbal.
În acest caz, se va face o reevaluare a terenurilor şi construcţiilor în condiţiile prevãzute de instrucţiunile Ministrului Finanţelor.
Din suma reprezentând despãgubirile civile acordate se scade suma la care terenurile şi construcţiile au fost reevaluate, iar dacã suma la care s-au reevaluat bunurile este mai mare decât despãgubirile, modul de lichidare a diferenţei se va stabili de asemenea prin instrucţiunile prevãzute de alineatul precedent.
ART. 24
Creanţele organizaţiilor socialiste, provenite din despãgubiri civile, sunt privilegiate fata de toate celelalte creanţe, cu excepţia creanţelor provenite din obligaţiile de întreţinere, salarii, impozite şi taxe, precum şi din credite bancare.
ART. 25
Când bunurile sînt urmãrite pentru realizarea despãgubirilor civile de cãtre mai multe organizaţii socialiste, ordinea de preferinta la plata creanţelor este urmãtoarea:
a) instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat;
b) organizaţiile cooperatiste;
c) celelalte organizaţii obşteşti.
În cazul când mai multe organizaţii socialiste pagubite vor sa preia terenul sau construcţia urmãrite pe seama despãgubirilor civile acordate, bunul se va atribui, cu preferinta, organizaţiei care are paguba cea mai mare de acoperit.
ART. 26
La urmãrirea bunurilor fãcute potrivit dispoziţiilor prezentului decret, organul de executare va incunostiinta pe toţi creditorii care au drepturile lor înscrise asupra bunului urmãrit în registrele de publicitate legale, precum şi secţiunea financiarã a comitetului executiv al sfatului popular în raza cãruia se afla bunul, în vederea valorificãrii creanţelor lor. Creditorii, cu excepţia celor prevãzuţi de art. 16, trebuie sa ceara plata creanţei lor în termen de 8 zile de la încunoştiinţare.
ART. 27
Impotriva actelor de executare, îndeplinite în cursul urmãririi prevãzutã în prezentul decret, se poate introduce contestaţie la executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilã.
În temeiul contestaţiei, instanta poate suspenda executarea numai când din înscrisurile doveditoare, cu data certa, depuse de pãrţi se invedereaza temeinicia contestaţiei sau în lipsa acestor înscrisuri, dacã partea consemneazã cu titlu de cauţiune contravaloarea bunurilor a cãror urmãrire este contestatã.
În cazul când contestaţia este admisã dupã executare, pãrţile au dreptul la contravaloarea bunurilor valorificate, iar în cazul bunurilor predate fãrã plata potrivit art. 23 comitetele executive ale sfaturilor populare le vor restitui în natura.
Dispoziţiile alineatelor precedente se aplica şi în cazul contestaţiilor la executarea confiscãrii.
ART. 28
Dacã bunurile urmãrite nu au fost îndestulãtoare pentru acoperirea pagubei cauzate ori debitorul nu a avut bunuri urmaribile, organizaţia socialistã pagubita este obligatã sa urmãreascã situaţia materialã a debitorului şi în cazul în care acesta dobândeşte bunuri urmaribile şi executarea hotãrârii nu este încã prescrisã, sa ceara organului de executare sa porneascã la executarea silitã a acelor bunuri, în vederea repararii pagubei.
ART. 29
Bunurile confiscate, cu titlu de pedeapsa complimentarã, trec în proprietatea statului, pe data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare.
În caz de amnistie, bunurile confiscate nu se restituie dacã hotãrârea a rãmas definitiva anterior amnistiei.
ART. 30
Pentru executarea confiscãrii averii, executorul judecãtoresc va întocmi un inventar în dublu exemplar al bunurilor care urmeazã sa fie predate şi va preda aceste bunuri, la locul unde se afla ele, comitetului executiv al sfatului popular în raza cãruia se afla aceste bunuri, împreunã cu un exemplar de pe inventar, al doilea exemplar rãmânând la dosarul executãrii.
La predarea bunurilor se va încheia un proces verbal semnat de executorul judecãtoresc, delegatul comitetului executiv al sfatului popular şi de custode, dacã este cazul.
ART. 31
Creditorii, care, potrivit legii, pot pretinde plata asupra bunurilor confiscate, sînt obligaţi sa-şi anunţe pretenţiile executorului judecãtoresc în termen de trei luni de la rãmânerea definitiva a hotãrârii judecãtoreşti de confiscare, sub sancţiunea pierderii dreptului de a fi plãtiţi din acele bunuri.
Creanţele anunţate potrivit alineatului precedent vor fi comunicate comitetului executiv prevãzut de art. 30.
ART. 32
Când prin hotãrârea judecãtoreascã s-au acordat despãgubiri civile şi s-a pronunţat totodatã şi confiscarea averii, se va executa mai întâi partea referitoare la despãgubirile civile, iar confiscarea se va executa asupra bunurilor rãmase.
_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016