Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 416 din 9 octombrie 1953  privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 416 din 9 octombrie 1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 41 DIN 20/10/53
CAP. 1
Dispoziţiuni generale

ART. 1
Drepturile şi obligaţiunile personalului navigant profesionist din aeronautica civilã a Republicii Populare Romane sînt determinate de legislaţia generalã a muncii, cu completãrile prevãzute în prezentul decret.
ART. 2
Personalul navigant profesionist care beneficiazã de dispoziţiunile prezentului decret, cuprinde:
a) personalul angajat, posesor al unui brevet şi al licenţei de zbor, care intra în compunerea echipajelor de conducere la bordul aeronavelor civile (piloti, navigatori, radiotelegrafisti şi mecanici de bord), parasutistii, instructorii de zbor cu şi fãrã motor, instructorii de parasutism, precum şi organele tehnice angajate pentru controlul acestora în zbor, dacã poseda brevetele şi licentele funcţiunilor pe care le controleazã;
b) personalul tehnic sau auxiliar, posesor al unui certificat şi licenta, care, neconstituind echipajul de conducere al unei aeronave civile, este angajat pentru a exercita în mod obişnuit la bordul aeronavelor civile servicii cu privire la cãlãtori, incarcatura sau aparatura specialã a aeronavei, precum şi personalul tehnic angajat pentru a efectua în zbor operaţiile de recepţie şi control al aeronavelor sau parasutelor în vederea eliberãrii sau prelungirii certificatelor lor de navigabilitate.
Elevii şcolilor de pregãtire a personalului navigant profesionist din aeronautica civilã se asimileazã personalului prevãzut la punctele a şi b.
ART. 3
Personalul navigant care presteazã munca de instructor de zbor voluntar în cadrul aviaţiei sportive, beneficiazã de aceleaşi drepturi ca şi personalul aeronautic civil navigant prevãzut la art. 2 pct. a, indiferent de instituţia, organizaţia sau întreprinderea unde este salariat. În cazul în care salariatul aparţine de o unitate centrala de aeronautica civilã, fiind angajat ca personal navigant, drepturile sale de personal navigant şi de instructor sportiv de zbor nu se pot cumula.
ART. 4
Funcţionarea la bordul aeronavelor civile sau în cadrul parasutismului a personalului navigant prevãzut la art. 2 şi 3 din prezentul decret, precum şi drepturile ce decurg pentru el, sunt condiţionate de numirea acestuia printr-un ordin de stabilire a calitãţii de personal navigant, distinct de ordinul de angajare dat de conducerea unitãţii centrale de aeronautica de care aparţine.

CAP. 2
Condiţiunile de munca ale personalului navigant profesionist

ART. 5
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 şi 3 este obligat sa presteze munca aeronautica cerutã de cãtre unitatea centrala de aeronautica civilã de care aparţine.
Acest personal nu poate refuza îndeplinirea unei sarcini referitoare la activitatea de zbor decît dacã executarea ei contravine legilor şi instrucţiunilor în vigoare sau misiunea de zbor prezintã pericole motivate prin:
a) calitatea necorespunzãtoare a aeronavei;
b) condiţiuni meteorologice sub minimul de siguranta; şi
c) condiţiuni de sãnãtate constatate ca nefiind corespunzãtoare pentru zbor.
ART. 6
Munca prestatã de personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 şi 3 este socotitã munca grea de categoria I-a (munca excepţional de grea).
ART. 7
În cursul unei zile de munca, personalul navigant prevãzut la art. 2 şi 3 va presta maximum 6 ore de activitate de zbor.
Unitãţile aeronautice civile nu pot cere personalului prevãzut în alineatul precedent depasiri peste limita de 6 ore de activitate de zbor, decît în cazuri excepţionale justificate în carnetul de drum al aeronavei sau în registrul de zbor.
ART. 8
Personalul navigant profesionist are dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 12 zile lucrãtoare.
ART. 9
În afarã de concediul de odihna, personalul navigant prevãzut la art. 2 şi 3 mai are dreptul sa fie trimis pentru refacere la casele de odihna cele mai indicate pentru refacerea sa, atunci cînd se constata medical ca aptitudinile psiho-fizice ale acestui personal nu mai corespund pentru realizarea activitãţii de zbor în bune condiţiuni.
ART. 10
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 pct. a şi b şi art. 3 mai beneficiazã de concedii de reconditionare a aptitudinilor sale psiho-fizice dupã îndeplinirea în zbor a unor misiuni apreciate grele de cãtre unitatea centrala de aeronautica de care aparţine, precum şi dupã un numãr de ore care depãşeşte norma fixatã de unitate pe o perioada determinata de ea.
Fiecare din aceste concedii de reconditionare nu poate depãşi 72 de ore.
ART. 11
Unitãţile centrale de aeronautica civilã din Republica Populara Romana sînt obligate sa asigure în mod permanent şi gratuit personalului navigant prevãzut la art. 2 şi 3, un control şi o îngrijire psiho-fizica de specialitate, medicamentele, vitaminele şi antidoturile alimentare şi medicamentoase necesare.
ART. 12
Unitãţile centrale de aeronautica civilã din Republica Populara Romana împreunã cu organele locale ale puterii de stat, vor asigura personalului navigant profesionist repartizarea de locuinţe corespunzãtoare funcţiunilor lui.
ART. 13
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 pct. a şi b şi art. 3, oprit temporar sau definitiv de la zbor pentru incapacitate fizica de funcţionare ca personal navigant, va fi repartizat sau ca personal aeronautic civil nenavigant sau ca personal tehnic de specialitate de aeronautica, fie la unitatea centrala respectiva, fie, prin grija unitãţii sale, la o alta unitate centrala de aeronautica civilã. În acest caz, salariul noii funcţiuni nu va putea fi mai mic de 75% fata de salariul corespunzãtor funcţiei de personal navigant din care a provenit.
În nici un caz unitatea centrala nu poate într-o asemenea situaţie sa desfaca contractul de munca, afarã de cazul în care cel interesat o va cere în mod expres.

CAP. 3
Indemnizaţii de zbor

ART. 14
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 şi 3 primeşte pe lîngã salariul tarifar pentru munca aeronautica prestatã, indemnizaţii de zbor fixate prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri şi stabilite pe baza propunerii Ministerului Transporturilor Navale şi Aeriene.
ART. 15
Suspendarea plãţii sau reducerea indemnizaţiilor de zbor prevãzute la art. 14 nu se poate face decît:
- pentru motive disciplinare de zbor;
- pentru pierderea aptitudinilor profesionale din culpa personalului;
- pentru depunerea unei activitãţi de zbor redusã în mod voit şi pentru neîndeplinirea normelor de lucru stabilite.
ART. 16
Personalul navigant profesionist oprit medical de la zbor are dreptul la indemnizaţie de zbor timp de 6 luni, socotite cu începere din luna urmãtoare celei în care s-a produs oprirea.
ART. 17
Indemnizaţiile de zbor cuvenite personalului navigant profesionist din aeronautica civilã nu excepteazã pe salariaţi de la sistemul premial.

CAP. 4
Drepturile personalului navigant profesionist în caz de accidente de aeronautica

ART. 18
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 şi 3 are dreptul la asigurare materialã pentru accidentele de aeronautica, în condiţiile stabilite de prezentul decret.
Documentul care dovedeşte condiţiile în care s-a îndeplinit serviciul este copia ordinului de misiune.
ART. 19
Asigurarea materialã pentru pierderea temporarã sau definitiva a capacitãţii de munca în timpul serviciului din cauza unui accident de aeronautica, se stabileşte dupã categoriile de invaliditate şi potrivit cuantumurilor fixate de regimul general al pensiilor pentru invaliditati de munca, aflate în vigoare la data producerii invaliditatii.
ART. 20
Accidentatul declarat invalid, pentru care legislaţia în vigoare admite cumul de pensie cu o funcţiune în cimpul muncii, va fi plasat, prin grija unitãţii centrale de aeronautica civilã de care a aparţinut, la o munca pe cît posibil corespunzãtoare specialitatii sale aeronautice.
În acest caz unitatea centrala, dupã stabilirea invaliditatii, nu va putea desface contractul de munca cu cel declarat invalid, decît dupã ce va fi asigurat plasarea acestuia în cimpul muncii.
ART. 21
Personalul navigant profesionist prevãzut la art. 2 şi 3 va fi asigurat în mod obligatoriu pentru deces sau invaliditate permanenta totalã ori parţialã, la Administraţia Asigurãrilor de Stat, Adas, de cãtre unitatea centrala cãreia îi aparţine şi care va suporta plata primelor de asigurare.
În acest scop, Administraţia Asigurãrilor de Stat este autorizata a efectua pe lîngã asigurãrile impotriva accidentelor de cãlãtorie pe cai ferate, rutiere şi pe apa, prevãzute în Decretul nr. 38 din 6 Februarie 1952 şi asigurarea contra accidentelor de cãlãtorie aerianã a personalului aeronautic civil navigant.
Aceasta asigurare se va realiza printr-o convenţie ce urmeazã a se încheia între unitatea centrala de aeronautica de care depinde personalul de asigurat şi Administraţia Asigurãrilor de Stat.
Cuantumul asigurãrii, tarifele şi condiţiile generale de asigurare se vor stabili prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Cuantumul asigurãrii va fi acelaşi pentru întreg personalul navigant şi va fi fixat pe baza propunerii Ministerului Transporturilor Navale şi Aeriene de acord cu unitãţile centrale de aeronautica civilã.
În cazul în care asigurarea nu s-a perfectat sau plata primelor de asigurare nu s-a fãcut de cãtre unitãţile centrale de aeronautica civilã, acestea vor plati cu titlu de desdaunare celor îndreptãţiţi, o suma echivalenta cu suma ce va fi stabilitã prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri drept asigurare obligatorie prin Administraţia Asigurãrilor de Stat.
Personalul navigant angajat la unitãţile aeronautice civile, care executa în mod obişnuit zboruri în interes de serviciu şi care nu beneficiazã de dispoziţiunile art. 18 din prezentul decret, va fi asigurat pentru deces sau invaliditate permanenta totalã sau parţialã ce ar surveni de pe urma zborului efectuat, de cãtre unitatea centrala de aeronautica pentru care zborul se executa şi care va suporta plata primelor de asigurare.
Organele aeronautice de control vor interzice transportul aerian al acelor neasigurati în condiţiile acestui articol.

CAP. 5

ART. 22
Personalul navigant profesionist din aeronautica civilã prevãzut la art. 2 pct. a şi b din prezentul decret, cere pensionarea sa de îndatã ce a îndeplinit 20 de ani de serviciu în cimpul muncii, dintre care cel puţin 10 ani ca personal navigant.
ART. 23
Personalul navigant prevãzut la art. 2 pct. a şi art. 3 beneficiazã în calcularea anilor de pensie pentru munca aeronautica de urmãtoarele reduceri de timp pentru pensionare:
a) un an de serviciu pe liniile aeriene pentru deservirea transporturilor de cãlãtori, marfa şi expeditii poştale, dacã salariatul a efectuat 400 ore de zbor sau mai multe într-un an, se va socoti 2 ani, dacã salariatul a efectuat de la 200-399 ore de zbor într-un an, se va socoti 18 luni, iar de la 100-199 ore de zbor, 15 luni;
b) un an de serviciu în cadrul aviaţiei utilitare (în slujba agriculturii, silviculturii, misiunilor medico-sanitare, etc), dacã salariatul a efectuat 200 ore de zbor sau mai multe într-un an, se va socoti 2 ani; dacã salariatul a efectuat de la 100-199 ore de zbor într-un an, se va socoti 18 luni. Dacã salariatul a efectuat de la 50-99 ore de zbor într-un an, se va socoti 15 luni;
c) un an de serviciu în cadrul învãţãmîntului aeronautic sportiv în calitate de director de şcoala, instructor de zbor (cu sau fãrã motor), şef de instructaj, instructor de parasutism, se va socoti 18 luni;
d) un an de serviciu în cadrul învãţãmîntului aeronautic pentru transportul aerian public şi utilitar în calitate de director de şcoala, instructor de zbor, şef de pilotaj, se va socoti 2 ani;
e) un an de serviciu în calitate de pilot (cu şi fãrã motor) sau parasutist receptionar, se va socoti 2 ani;
f) un an de serviciu în calitate de personal navigant pentru cercetãri ştiinţifice şi tehnic-aeronautice, se va socoti 2 ani.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016