Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 400 din 29 decembrie 1981  pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in exploatare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 400 din 29 decembrie 1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in exploatare

EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 112 din 29 decembrie 1981
Dezvoltarea economico-socialã a tarii în condiţiile promovãrii ferme a progresului tehnic, corespunzãtor cuceririlor revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, a determinat ridicarea continua a nivelului calitativ şi complexitatii proceselor de producţie, utilizarea în mare mãsura a unor instalaţii, utilaje şi maşini cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, a cãror funcţionare impune un regim special de folosire, supraveghere, verificare, întreţinere şi reparare.
Muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toţi cei care lucreazã sau conduc procesele de producţie la instalaţiile, utilajele şi maşinile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare poarta intreaga rãspundere pentru asigurarea functionarii neîntrerupte şi în condiţii de deplina siguranta a utilajelor, pentru preintimpinarea şi înlãturarea oricãror situaţii care ar putea pune în primejdie viata şi sãnãtatea oamenilor.
În intreaga sa activitate, personalul muncitor din unitãţile care au asemenea instalaţii, utilaje şi maşini trebuie sa asigure respectarea stricta a disciplinei tehnologice, instaurarea unei ordini şi discipline riguroase în munca, se dea dovada de daruire şi competenta profesionalã, sa combata cu fermitate orice abatere de la normele stabilite.
În scopul intaririi ordinii şi disciplinei personalului muncitor din unitãţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol, precum şi al reglementãrii unitare a obligaţiilor şi raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, întreprinderilor, centralelor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii în legatura cu asigurarea continuitãţii şi siguranţei producţiei în aceste unitãţi.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Organizarea activitãţii în unitãţile care au în dotare instalaţii, utilaje şi maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu un grad ridicat de pericol în exploatare, din ramurile chimiei, minelor, petrolului, metalurgiei, construcţiilor de maşini, energiei electrice şi termice, materialelor de construcţii, industriei lemnului, celulozei şi hirtiei şi alte sectoare, trebuie sa asigure desfãşurarea neîntreruptã a proceselor de producţie potrivit regimului de lucru aprobat, respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine şi disciplina a muncii, prevenirea oricãror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.
ART. 2
Personalul muncitor din instituţiile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare rãspunde direct, indiferent de funcţia îndeplinitã, de desfãşurarea procesului de producţie în condiţii de deplina siguranta, de supravegherea, verificarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, cu respectarea întocmai a prevederilor din documentaţiile tehnice şi a normelor pentru prevenirea oricãror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.
Personalul prevãzut la alin. 1 este obligat sa respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de munca, sa urmãreascã şi sa aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la desfãşurarea procesului de producţie, sa-şi îndeplineascã cu simt de inalta rãspundere îndatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta fata de orice abatere de la regulile stabilite.
ART. 3
Ministerele, celelalte organe centrale sau locale rãspund împreunã cu centralele şi întreprinderile din subordine de asigurarea bunei exploatãri şi intretineri a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor cu regim de funcţionare continuu sau care prezintã pericol ridicat în exploatare, în care scop sînt obligate sa ia şi sa aplice toate mãsurile necesare pentru buna organizare şi desfãşurare a activitãţii de producţie, cu respectarea riguroasã a normelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii, prevenirea oricãror avarii, explozii, incendii sau altor accidente tehnice, întãrirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de munca.
ART. 4
Unitãţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje ori maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectiv fabricile, uzinele, secţiile, sectoarele, atelierele sau alte compartimente de producţie similare care au în dotare astfel de mijloace, se stabilesc de Consiliul de Miniştri, la propunerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi Ministerului Muncii împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale.
CAP. 2
Obligaţiile şi rãspunderile personalului muncitor din unitãţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare
ART. 5
Conducerile unitãţilor care au instalaţii, utilaje şi maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare rãspund de funcţionarea, utilizarea şi exploatarea sigura şi fãrã întrerupere a acestora, de respectarea riguroasã a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor normelor privind buna desfãşurare a procesului de munca, în care scop au obligaţia sa asigure:
a) receptionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, cu respectarea stricta a prevederilor din documentaţia tehnica de execuţie;
b) respectarea riguroasã a normativelor tehnice privind exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi echiparea acestora cu aparatura de mãsura, control şi automatizare; verificarea şi menţinerea aparaturii în stare de perfecta funcţionare;
c) efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii cu respectarea riguroasã a normelor şi normativelor tehnice;
d) repartizarea sarcinilor de producţie pe sectoare, ateliere, santiere, loturi, formaţii de lucru, astfel încît sa se asigure în permanenta desfãşurarea procesului de producţie în condiţii de siguranta şi eficienta;
e) organizarea judicioasã a muncii în schimburi, a controlului şi a asistenţei tehnice în toate schimburile prin personal calificat, în mãsura sa intervinã operativ pentru îndrumarea procesului de producţie şi prevenirea oricãror dereglari, întreruperi sau avarii; desemnarea persoanelor care asigura asistenta tehnica şi a celor autorizate sa dispunã oprirea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor;
f) selecţionarea şi încadrarea personalului cu calificarea necesarã pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi organizarea formelor de perfecţionare a pregãtirii profesionale, precum şi a verificãrii periodice a cunoştinţelor şi a aptitudinilor acestuia;
g) luarea mãsurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de protecţie a instalaţiilor şi cu aparatura şi materialele necesare în acest scop;
h) asigurarea personalului muncitor cu echipament de protecţie şi de lucru specific locurilor de munca cu grad ridicat de pericol, în vederea prevenirii accidentelor, exploziilor şi incendiilor;
i) folosirea, depozitarea şi transportul materiilor explozive, inflamabile şi a altor materiale ce prezintã pericol, în conformitate cu reglementãrile specifice în vigoare;
j) stabilirea locurilor de munca unde accesul sau circulaţia este interzisã sau permisã numai în anumite condiţii, precum şi a locurilor de munca unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
k) efectuarea serviciului de paza şi ordine în condiţiile prevãzute de lege, stabilirea regulilor stricte privind intrarea şi ieşirea din unitate; interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezintã la programul de lucru sub influenta alcoolului;
l) respectarea şi aplicarea riguroasã a tuturor reglementãrilor privind siguranta în funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, cazanelor, instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, aparaturii de mãsura, control şi automatizare.
ART. 6
Conducerile unitãţilor sînt obligate sa ia toate mãsurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor şi altor accidente, precum şi eliminarea fãrã intirziere a oricãror defectiuni tehnice ivite în desfãşurarea procesului de producţie.
În cazul intreruperilor accidentale, conducerile unitãţilor vor lua mãsuri neintirziate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a capacitãţilor de producţie, vor analiza cauzele, vor stabili mãsuri de prevenire a unor asemenea evenimente şi vor trage la rãspundere pe cei vinovaţi.
Conducerile unitãţilor sînt obligate sa asigure evidenta avariilor şi oricãror accidente tehnice în producţie, precum şi raportarea imediata a acestora, în condiţiile legii.
ART. 7
Şefii de secţii, ateliere, instalaţii sau alte compartimente de producţie similare asigura şi rãspund de luarea tuturor mãsurilor pentru ca instalaţiile, utilajele şi maşinile din dotare sa fie exploatate în condiţii de deplina siguranta, în care scop au urmãtoarele obligaţii:
a) organizeazã procesul de producţie şi repartizeazã sarcinile de munca pe întreg personalul din subordine;
b) iau mãsuri pentru asigurarea fiecãrui loc de munca cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor; stabilesc mãsurile ce trebuie luate în caz de dereglari, întreruperi sau avarii;
c) asigura stabilirea şi aducerea la cunostinta fiecãrei persoane a atribuţiilor şi raspunderilor ce-i revin la locul de munca, verifica modul cum acestea au fost însuşite şi se îndeplinesc de întregul personal;
d) elaboreazã programe de fabricaţie care sa asigure funcţionarea instalaţiilor la parametrii normali şi în deplina securitate;
e) repartizeazã personalul tehnic pe schimburi pentru a asigura asistenta tehnica necesarã aplicãrii corecte a tehnologiilor de fabricaţie;
f) controleazã şi rãspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie şi incendii personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protecţie specific acestor locuri, de la începerea pînã la terminarea programului de lucru;
g) controleazã zilnic starea tehnica a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normelor de exploatare a acestora şi a regimului de lucru stabilit;
h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii şi reparaţiilor planificate ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, potrivit prevederilor documentaţiilor tehnice; rãspund de pregãtirea instalaţiei în vederea executãrii reparaţiilor şi controleazã asigurarea tuturor mãsurilor de securitate a acesteia;
i) organizeazã instruirea periodicã a personalului muncitor cu privire la funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de siguranta, cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi a normelor de intervenţie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, avariilor, a accidentelor tehnice şi uzurii premature.
În caz de avarii sau alte accidente tehnice, şefii de secţii, instalaţii, ateliere sau alte compartimente de producţie similare sînt obligaţi sa participe nemijlocit la lichidarea urmãrilor acestora, la cercetarea cauzelor şi stabilirea mãsurilor pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi la conducerea operaţiilor pentru intrarea în regim normal de funcţionare.
ART. 8
Maistrii şi ceilalţi conducatori ai formatiilor de lucru rãspund pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţii de producţie în deplina securitate şi pentru realizarea integrala a mãsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor încredinţate. În acest scop, sînt obligaţi sa ia mãsuri pentru:
a) respectarea riguroasã a tehnologiilor de fabricaţie şi a instrucţiunilor privind întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor;
b) funcţionarea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor în condiţii de deplina siguranta; prevenirea şi eliminarea intreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora;
c) organizarea fiecãrui loc de munca şi pregãtirea condiţiilor de fabricaţie, repartizarea lucrãrilor pe fiecare echipa, brigada şi pe muncitorii formatiei de lucru, supravegherea şi îndrumarea fiecãrui muncitor în vederea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare executãrii în bune condiţii a sarcinilor de producţie, supravegherea executãrii operaţiilor pe întreg timpul desfãşurãrii lucrãrilor;
d) însuşirea de cãtre membrii formatiei de lucru a reglementãrilor privind ordinea şi disciplina tehnologicã şi de munca, a prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi a regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime şi produselor;
e) instruirea muncitorilor din formatie şi supravegherea aplicãrii stricte a prescripţiilor privind protecţia muncii, a regulilor de igiena a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; repetarea periodicã a instructajului şi verificarea însuşirii acestuia de cãtre membrii formatiei;
f) asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii şi a utilizãrii echipamentelor de protecţie şi de lucru prevãzute de normele specifice fiecãrui loc de munca; urmãrirea realizãrii lucrãrilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, dotarea locurilor de munca cu prescripţiile tehnice de exploatare necesare;
g) efectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere; participarea la reviziile tehnice şi reparaţiile planificate;
h) interzicerea participãrii la lucru a celor care nu sînt apţi sa îndeplineascã sarcinile de serviciu, sesizarea şefului ierarhic pentru înlocuirea celor care lipsesc; urmãrirea efectuãrii controlului medical stabilit pentru personalul în subordine;
i) preluarea sarcinilor formatiei de la schimbul precedent şi predarea sarcinilor cãtre schimbul urmãtor, cu precizarea obiectivelor de urmãrit.
ART. 9
Conducãtorii unitãţilor şi celelalte persoane cu atribuţii de conducere trebuie sa-şi îndeplineascã în mod exemplar îndatoririle de serviciu, sa ia mãsuri pentru instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a întregului personal, sa dezvolte în rindul acestuia simtul datoriei şi rãspunderii, sa sanctioneze cu promptitudine şi cu severitate orice încãlcare sau nerespectare a normelor de exploatare şi atribuţiilor de serviciu.
ART. 10
Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia ca, în cadrul competentei sale, sa dea dispoziţii clare şi precise, sa asigure condiţiile necesare pentru executarea lor şi sa controleze sistematic modul cum sînt aduse la îndeplinire.
Personalul în subordine este obligat sa execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.
ART. 11
Muncitorii şi celãlalt personal operativ rãspund nemijlocit de funcţionarea, în condiţii de siguranta şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor pe care le au în primire, în care scop au urmãtoarele obligaţii:
a) sa cunoascã caracteristicile constructive şi functionale ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor la care lucreazã, sa aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor;
b) sa asigure, potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi a celorlalte mijloace încredinţate, sa verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranta, aparaturii de mãsura şi control;
c) sa foloseascã şi sa pãstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranta;
d) sa se prezinte la serviciu în deplina capacitate de munca, pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin;
e) sa aducã de îndatã la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune, anomalie sau alta situaţie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca, precum şi orice încãlcare a normelor de protecţie a muncii sau de prevenire a incendiilor;
f) sa nu pãrãseascã locul de munca fãrã aprobarea maistrului sau a altui conducãtor al formatiei de lucru, data în condiţiile prevãzute de lege; în timpul serviciului sa se preocupe permanent de buna desfãşurare a activitãţii;
g) sa ia mãsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor, atunci cînd se produc, potrivit programelor întocmite în acest scop, sa stea la dispoziţia unitãţii sau sa se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori alte necesitaţi urgente;
h) sa respecte regulile de acces în unitatea în care lucreazã şi sa nu primeascã persoane strãine în incinta unitãţii decît în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
i) sa respecte cu stricteţe dispoziţiile referitoare la predarea-primirea organizatã a schimbului; la terminarea programului nu pot pãrãsi locul de munca pînã nu se prezintã inlocuitorul, iar încetarea activitãţii se face numai dupã predarea instalaţiei, utilajului sau masinii, de care rãspund, lucrãtorului din schimbul urmãtor, în prezenta inginerului de schimb, şefului de instalatie, maistrului sau altui conducãtor al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea;
j) sa asigure, cu respectarea stricta a prescripţiilor tehnice, instalatia, utilajul sau masina la care lucreazã în cazul în care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau altui schimb.
Muncitorii şi celãlalt personal operativ trebuie sa-şi îndeplineascã întocmai îndatoririle de serviciu, sa previnã orice fapta care ar putea pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi altor bunuri, sa înlãture operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursa de pericol.
ART. 12
Se interzice personalului muncitor sa introducã sau sa consume în unitate bãuturi alcoolice ori sa faciliteze sãvîrşirea acestor fapte.
Persoanelor care se prezintã la programul de lucru sub influenta alcoolului li se interzice accesul în unitate şi li se aplica sancţiunile prevãzute de lege.
Se interzice fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în locurile de munca în care fumatul sau introducerea acestora este opritã.
CAP. 3
Obligaţiile şi rãspunderile ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale
ART. 13
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti rãspund, împreunã cu centralele, de luarea tuturor mãsurilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de deplina siguranta a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, în care scop:
a) asigura, încã din faza de proiectare, ca executarea şi punerea în funcţiune, precum şi exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, sa se realizeze în condiţii de siguranta în funcţionare şi de eliminare a pericolelor de avarie, explozie sau incendiu; se interzice fabricarea în serie a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor fãrã omologarea în prealabil a prototipurilor; orice modificãri constructive se pot face numai cu avizul proiectantului şi cu condiţia asigurãrii cel puţin a parametrilor iniţiali;
b) iau mãsuri pentru folosirea raţionalã şi în condiţii de siguranta a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;
c) organizeazã şi urmãresc introducerea ordinii şi a unei discipline ferme, precum şi stabilirea de atribuţii şi raspunderi precise, în vederea bunei funcţionari a unitãţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare;
d) organizeazã şi controleazã activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, a aparatelor de mãsura şi control, de producţie a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor, precum şi a pieselor de schimb;
e) organizeazã elaborarea şi îndeplinirea planurilor, programelor şi graficelor de întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor;
f) elaboreazã şi imbunatatesc normativele tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, specifice ramurii a carei activitate o coordoneazã.
ART. 14
În cazul producerii unei avarii, explozii, a unui incendiu sau altui accident tehnic, ministerul, organul central sau local, împreunã cu centrala, în subordinea cãrora funcţioneazã unitatea unde s-a produs evenimentul, sînt obligate:
a) sa stabileascã operativ cauzele accidentului tehnic, consecinţele acestuia şi sa ia mãsuri pentru repunerea în funcţiune, în termenul cel mai scurt, a capacitãţilor de producţie;
b) sa stabileascã persoanele vinovate de producerea accidentului şi rãspunderea ce revine acestora potrivit prevederilor legale;
c) sa ia mãsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea unor accidente de aceeaşi natura, obligatorii în exploatarea tuturor instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor similare din unitãţile în subordine.
ART. 15
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti trebuie sa exercite un control permanent cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentului decret şi a celorlalte prevederi legale referitoare la buna funcţionare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi sa acţioneze pentru prevenirea oricãror cauze care pot produce perturbari în desfãşurarea procesului de producţie.
ART. 16
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe exercita, în intreaga economie, controlul cu privire la folosirea, în condiţii de siguranta, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor cu regim continuu de funcţionare sau grad ridicat de pericol în exploatare, la dotarea acestora cu aparatura de mãsura, control şi automatizare prevãzutã în documentaţiile tehnice, la respectarea tuturor normelor tehnice de exploatare, întreţinere şi reparaţii, la asigurarea cu personal calificat corespunzãtor şi instruirea periodicã a personalului potrivit legii.
Prin inspectiile sale de specialitate, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe asigura verificarea tehnica şi autorizarea functionarii, în condiţiile legii, a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor, precum şi coordonarea elaborãrii prescripţiilor tehnice privind siguranta în funcţionare a acestora.
Inspectorul general de stat pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are dreptul sa dispunã scoaterea temporarã sau definitiva din funcţiune a instalaţiilor care nu prezintã siguranta în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de mãsura, control şi automatizare prevãzutã în proiecte sau care genereazã risipa de resurse materiale cu efecte importante în economia nationala, în cazurile în care nu s-au adus la îndeplinire în termen mãsurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea cãruia se afla unitatea în cauza; de asemenea, are dreptul sa interzicã, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, dacã acestea prezintã deficiente care pericliteazã siguranta functionarii sau pot provoca avarii şi accidente.
Organele de control rãspund de stabilirea de mãsuri, potrivit legii, care sa asigure înlãturarea neajunsurilor constatate, prevenirea producerii acestora în alte situaţii, tragerea la rãspundere a persoanelor vinovate, îmbunãtãţirea permanenta a activitãţii.
CAP. 4
Sancţiuni
ART. 17
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã a celor vinovaţi.
ART. 18
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sãvîrşirea uneia dintre urmãtoarele fapte de cãtre personalul muncitor care lucreazã nemijlocit la instalaţii, utilaje sau maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare:
a) lãsarea fãrã supravegherea impusa de prescripţiile tehnice a instalaţiei, utilajului sau masinii la care lucreazã;
b) plecarea de la locul de munca în timpul programului de lucru fãrã aprobarea maistrului sau a altui conducãtor al formatiei de lucru;
c) încetarea activitãţii înainte de predarea instalaţiei, utilajului sau masinii, în condiţiile legii, lucrãtorului din schimbul urmãtor;
d) neasigurarea, potrivit prescripţiilor tehnice, la terminarea programului de lucru, a instalaţiei, utilajului sau masinii cu grad de pericol ridicat în exploatare, în cazul în care nu este prevãzutã predarea cãtre un alt schimb.
Constituie de asemenea infracţiune şi se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã în alin. 1 sãvîrşirea uneia dintre urmãtoarele fapte de cãtre personalul muncitor, indiferent de funcţie, din unitãţile care au instalaţii, utilaje sau maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare:
a) fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii, în locurile de munca în care fumatul sau introducerea acestora este interzisã;
b) introducerea sau consumarea de bãuturi alcoolice în unitate ori prezenta în unitate sub influenta bãuturilor alcoolice.
Dacã prin sãvîrşirea uneia din faptele prevãzute la alin. 1 şi 2 s-a produs o tulburare bunului mers al unitãţii sau o paguba avutului obştesc, oricare ar fi valoarea acesteia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
În cazul în care fapta prevãzutã în alin. 1 sau 2 a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activitãţii unitãţii ori a produs o paguba importanta economiei naţionale sau vãtãmarea grava a integritãţii corporale, a sãnãtãţii ori moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţialã a averii, iar dacã a avut ca urmare vãtãmarea grava a integritãţii corporale, sãnãtãţii ori moartea mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţialã a averii.
Fapta sãvîrşitã din culpa se pedepseşte; în acest caz, maximul pedepselor prevãzute în alin. 1 - 4 se reduce cu o pãtrime.
ART. 19
Sãvîrşirea de cãtre persoana incadrata în munca, indiferent de funcţie, a altor fapte decît cele de la art. 18, prin care se incalca obligaţiile prevãzute în prezentul decret, dacã constituie infracţiune, se sancţioneazã în condiţiile şi cu pedepsele prevãzute de legea penalã.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 20
Prevederile prezentului decret se aplica şi unitãţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare din cadrul organizaţiilor cooperatiste sau altor organizaţii obşteşti.
ART. 21
Unitãţile la care se referã art. 4 se vor stabili prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri pînã la data intrãrii în vigoare a prezentului decret. Pentru noile capacitãţi de producţie stabilirea acestor unitãţi se face cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea lor în funcţiune.
ART. 22
Prezentul decret intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 1982.
-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016