Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 397 din 1 noiembrie 1982  privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Gospodarirea Unitara a Fondului Funciar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 397 din 1 noiembrie 1982 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Gospodarirea Unitara a Fondului Funciar

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL Nr. 96 DIN 01/11/82
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Pe data prezentului decret se înfiinţeazã Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar.
Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar funcţioneazã în subordinea nemijlocitã a Consiliului de Stat şi rãspunde de înfãptuirea politicii partidului şi statului cu privire la apãrarea, folosirea, conservarea şi ameliorarea fondului funciar al Republicii Socialiste România.
ART. 2
Consiliul Naţional petru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar are urmãtoarele atribuţii principale:
a) rãspunde de realizarea într-o conceptie unitarã a mãsurilor privind protejarea, folosirea completa şi intensiva a pãmîntului, creşterea suprafeţei agricole şi îndeosebi a celei arabile, ridicarea necontenita a potenţialului productiv al întregului fond funciar, indiferent de deţinãtori şi modul de folosinta, înfãptuirea integrala şi la un nivel calitativ superior a programului naţional al lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare;
b) controleazã modul în care se asigura, de cãtre organele de stat şi deţinãtorii de terenuri, aplicare prevederilor legale cu privire la protecţia, ameliorarea, conservarea şi folosirea fondului funciar şi ia mãsuri pentru buna gospodãrire şi folosirea completa, de cãtre unitãţile agricole socialiste şi ceilalţi deţinãtori, a tuturor suprafeţelor de teren, cu respectarea destinaţiilor prevãzute în plan şi a normelor tehnice aprobate;
c) analizeazã anual balanţa fondului funciar şi face propuneri pentru îmbunãtãţirea acesteia, potrivit sarcinilor ce decurg din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
d) analizeazã şi avizeazã studiile de sistematizare a teritoriului şi localitãţilor;
e) coordoneazã elaborarea programului naţional al lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare, corelat cu studiile de sistematizare şi organizare a teritoriului agricol;
f) ia mãsuri pentru respectare stricta a prevederilor legale privind interzicerea ocupãrii şi folosirii, în alte scopuri, a terenurilor destinate producţiei vegetale, agricole şi forestiere şi a schimbãrii folosinţei terenurilor arabile şi în alte categorii de folosinta agricolã;
g) examineazã şi avizeazã propunerile anuale ale ministerelor şi altor organe centrale pentru ocuparea sau folosirea, definitiva ori temporarã, a terenurilor în alte scopuri decît producţia vegetala, agricolã sau forestierã, în cazurile în care, potrivit legii, schimbare destinaţiei terenurilor se aproba prin decret prezidential;
h) controleazã şi ia mãsuri pentru respectarea, de cãtre toţi beneficiarii lucrãrilor de investiţii, a obligaţiei de recuperare sau redare, în condiţiile şi la termenele stabilite, a suprafeţelor pentru care au primit aprobare de scoatere din producţia agricolã şi forestierã, potrivit legii;
i) asigura, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale, proiectarea şi realizarea corelata a lucrãrilor de investiţii, pe bazine hidrografice, în vederea protejãrii şi conservãrii terenurilor;
j) controleazã modul de realizare a lucrãrilor de investiţii privind protecţia, amenajarea, ameliorarea şi conservarea fondului funciar, a lucrãrilor de irigaţii şi a altor lucrãri de îmbunãtãţiri funciare; de asemenea, controleazã funcţionarea completa şi în bune condiţii a sistemelor de irigaţii şi desecare, modul de aplicare a tehnologiilor de exploatare a amenajãrilor, precum şi a celorlalte mãsuri privind creşterea producţiei agricole pe terenurile amenajate;
k) asigura inventarierea cantitativã şi calitativã a tuturor terenurilor şi ţinerea la zi a sistemului de evidenta generalã şi obligatorie a întregului fond funciar, pe baza cadastrului funciar general, în vederea valorificãrii complete a tuturor suprafeţelor de teren, indiferent de destinaţia şi de deţinãtorii acestora;
l) acţioneazã pentru întãrirea disciplinei şi creşterea rãspunderii în gospodãrirea fondului funciar, pentru eliminarea oricãror forme de risipa, degradare ori folosire neeficienta a pãmîntului;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar adopta hotãrîri obligatorii pentru toate organele şi organizaţiile de stat şi obşteşti avînd atribuţii cu privire la gospodãrirea fondului funciar.
ART. 3
Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar prezintã Consiliului de Stat, o data pe an sau ori de cîte ori este necesar, rapoarte şi propuneri privind folosirea, conservarea şi apãrarea fondului funciar al tarii, creşterea potenţialului productiv al acestuia.
ART. 4
Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar are componenta prevãzutã în anexa nr. 1.
Componenta nominalã a Consiliului Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar se aproba prin decret prezidential.
ART. 5
La şedinţele Consiliului Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar pot fi invitaţi reprezentanţi ai unor organe de stat sau obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum şi specialişti din domeniul agriculturii, silviculturii şi gospodãririi apelor.
ART. 6
Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar, în întregul sau, rãspunde în fata Consiliului de Stat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
Fiecare membru al Consiliului Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar rãspunde în fata consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt repartizate.
ART. 7
Pe lîngã Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar se constituie Inspecţia de stat pentru controlul folosirii fondului funciar.
ART. 8
Inspecţia de stat pentru controlul folosirii fondului funciar are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) exercita, pe întreg teritoriul tarii, controlul general cu privire la gospodãrirea raţionalã a fondului funciar şi ia mãsurile prevãzute de lege pentru conservarea şi dezvoltarea acestuia, indiferent de deţinãtor.
Inspecţia de stat pentru controlul folosirii fondului funciar dispune eliberarea terenurilor ocupate sau folosite ilegal, indiferent de deţinãtori, şi aplica, potrivit legii, sancţiuni celor vinovaţi;
b) urmãreşte ca prin lucrãrile de sistematizare a teritoriului şi localitãţilor urbane şi rurale sa se asigure apãrarea şi buna gospodãrire a fondului funciar, restrîngerea la strictul necesar a perimetrelor construibile ale localitãţilor şi suprafeţelor construibile, simplificarea şi rationalizarea reţelei de drumuri;
c) ia mãsuri ca lucrãrile de construcţii şi instalaţii sa fie amplasate şi executate cu respectarea stricta a normelor şi documentaţiilor de sistematizare.
În cazul în care constata ca amplasarea pe teren a lucrãrilor de construcţii şi instalaţiilor s-a fãcut fãrã aprobãrile prevãzute de lege sau cu nerespectarea acestora, dispune, dupã caz, demolarea sau desfiinţarea lor şi sancţionarea persoanelor vinovate, potrivit legii;
d) controleazã modul în care unitãţile agricole socialiste, de stat şi cooperatiste, toţi deţinãtorii de terenuri acţioneazã pentru îndeplinirea prevederilor programului de creştere a suprafeţei arabile a tarii, pentru punerea în valoare şi cu randament sporit a tuturor categoriilor de terenuri;
e) urmãreşte ca scoaterea terenurilor din producţia vegetala, agricolã sau forestierã, pentru alte nevoi ale economiei naţionale, sa se facã cu respectarea prevederilor legale şi numai în limitele strict necesare;
f) verifica modul în care beneficiarii de investiţii îşi îndeplinesc obligaţiile de recuperare a terenurilor pentru compensarea suprafeţelor aprobate a fi scoase definitiv din producţia agricolã sau forestierã, precum şi redarea la termen şi în condiţii de calitate a suprafeţelor scoase temporar;
g) organizeazã, indruma şi controleazã acţiunea de identificare a terenurilor improprii pentru agricultura şi de atribuire a acestora pentru amplasarea obiectivelor de investiţii sau pentru a fi amenajate ca terenuri agricole în compensarea celor scoase din producţia agricolã;
h) urmãreşte ca executarea de noi drumuri sau modernizarea unor drumuri existente sa se facã numai pe baza aprobãrilor prealabile prevãzute de lege şi cu respectarea stricta a normelor referitoare la proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;
i) face propuneri Consiliului Naţional referitoare la unele mãsuri ce se impun în vederea bunei gospodariri şi folosirii complete a fondului funciar, îmbunãtãţirea potenţialului productiv al pãmîntului, realizarea unor lucrãri de irigaţii şi a altor lucrãri de îmbunãtãţiri funciare;
j) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de Consiliul Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului Funciar.
ART. 9
Numãrul maxim de personal, nomenclatorul specific al funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul de retribuire al acestora la Inspecţia de stat pentru controlul folosirii fondului funciar, sînt prevãzute în anexa nr. 2*.
*) Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
COMPONENTA

CONSILIULUI NAŢIONAL pentru GOSPODĂRIREA UNITARĂ A FONDULUI FUNCIAR
- Consiliul de Stat - vicepreşedinte

- Consiliul de Miniştri - viceprim-ministru

- Comitetul de Stat al Planificarii - preşedinte

- Ministerul Apãrãrii Naţionale - ministru

- Ministerul de Interne - ministru

- Ministerul Finanţelor - ministru

- Comitetul pentru Problemele Con-

siliilor Populare - preşedinte

- Ministerul Agriculturii şi Indus-

triei Alimentare - ministru

- Ministerul Silviculturii - ministru

- Consiliul Naţional al Apelor - preşedinte

- Academia de Ştiinţe Agricole şi

Silvice - preşedinte

- Banca pentru Agricultura şi Indus-

trie Alimentara - preşedinte

- Direcţia Centrala de Statistica - director general

- Inspecţia de stat pentru controlul

folosirii fondului funciar - inspector de stat şef

- Institutul central de geodezie,

cartografie, cadastru şi fond

funciar. - director general

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016