Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 396 din 7 decembrie 1976  pentru modificarea legilor si decretelor de organizare si functionare a unor ministere si altor organe centrale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 396 din 7 decembrie 1976 pentru modificarea legilor si decretelor de organizare si functionare a unor ministere si altor organe centrale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 21 decembrie 1976

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Decretul nr. 107/1975 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în conducerea sa un ministru, noua adjuncţi ai ministrului şi un secretar de stat.
Adjunctii ministrului şi secretarul de stat se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".

2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã plan-dezvoltare;
b) Direcţia generalã tehnica;
c) Direcţia generalã de investiţii, construcţii şi mecano-energetica;
d) Direcţia generalã de aprovizionare-desfacere;
e) Direcţia generalã de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
f) Direcţia de organizare şi control;
g) Direcţia finanţe-preţuri;
h) Direcţia de personal de învãţãmânt;
i) Direcţia secretariat-administrativã;
j) Colectivul pentru secretariatul Consiliului de coordonare a profilarii, specializãrii şi cooperãrii în ramurile industriei construcţiilor de maşini şi metalurgiei.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 2
Alineatele 2 şi 3 ale <>art. 19 din Decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, devenit <>Legea nr. 53/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:

"Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret.
Direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior şi Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere au personalitate juridicã şi funcţioneazã pe principiul gestiunii economice".

ART. 3
Alineatele 1 şi 2 ale <>art. 21 din Decretul nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, petrolului şi Geologiei, devenit Legea nr. 40/1971 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan-dezvoltare;
b) Direcţia finanţe-preţuri;
c) Direcţia tehnica;
d) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica;
e) Direcţia de aprovizionare şi desfacere;
f) Direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
g) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
h) Direcţia secretariat-administrativã;
i) Direcţia generalã geologica, având în cadrul sau:
- Inspecţia de stat geologica miniera, cu inspectorate teritoriale;
j) Direcţia generalã autonomã a petrolului şi gazelor - unitate economicã cu personalitate juridicã, având în cadrul sau:
- Direcţia plan producţie;
- Direcţia tehnica, investiţii şi mecano-energetica;
- Direcţia geologica şi de foraj;
- Serviciul organizare, retribuire, personal şi învãţãmânt;
- Serviciul financiar, contabilitate, analize economice şi control financiar intern;
- Serviciul secretariat-administrativ.
Structurile organizatorice pe compartimente de munca ale ministerului şi Direcţiei generale autonome a petrolului şi gazelor, precum şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al ministerului şi în Direcţia generalã autonomã a petrolului şi gazelor, sunt cele prevãzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 4
Articolul 19 din Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, devenit Legea nr. 44/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Ministerul Energiei Electrice are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan-dezvoltare;
b) Direcţia finanţe-preţuri;
c) Direcţia tehnica;
d) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica;
e) Direcţia de aprovizionare, desfacere, cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
f) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
g) Direcţia secretariat-administrativã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 5
Articolul 19 din <>Decretul nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice, devenit <>Legea nr. 55/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Ministerul Industriei Chimice are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan-dezvoltare;
b) Direcţia finanţe-preţuri;
c) Direcţia tehnica;
d) Direcţia investiţii şi construcţii;
e) Direcţia mecano-energetica şi automatizare;
f) Direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
g) Direcţia de personal şi învãţãmânt;
h) Direcţia de organizare şi control;
i) Direcţia secretariat-administrativã;
j) Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*) care fac parte integrantã din prezentul decret.
Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere are personalitate juridicã şi funcţioneazã pe principiul acţiunii economice".

ART. 6
Articolul 19 din Decretul nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare, devenit <>Legea nr. 52/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Ministerul Industriei Uşoare are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã plan-dezvoltare;
b) Direcţia generalã de aprovizionare, desfacere, cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
c) Direcţia finanţe-preţuri;
d) Direcţia tehnica;
e) Direcţia de organizare şi control;
f) Direcţia de investiţii, construcţii şi mecano-energetica;
g) Direcţia de personal şi învãţãmânt;
h) Direcţia secretariat-administrativã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*) care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 7
Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale, devenit Legea nr. 45/1969 , republicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 18 din 6 februarie 1975, se modifica dupã cum urmeazã;

1. Articolul 5 litera A alineatul e) şi literele C, D, F, G, H, K vor avea urmãtorul cuprins:
"e) aproba studii tehnico-economice pentru asimilarea produselor noi care privesc activitatea proprie;"
"C. Coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru dotarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; urmãreşte, în unitãţile subordonate, rezultatele cercetãrilor ştiinţifice şi valorificarea acestora îi preocupa de introducerea progresului tehnic în unitãţile subordonate."
"D. Avizeazã prescripţiile tehnice şi economice proiectare şi execuţie din domeniul construcţiilor industriale; participa la elaborarea programelor de intrecere a noilor materiale de construcţii şi instalaţii".
"E. Asigura elaborarea şi, dupã caz, aproba, cu avizul Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, proiectele tip pentru construcţii elemente de construcţii şi instalaţii, din specificul activitãţii sale".
"F. Organizeazã şi realizeazã construcţii şi lucru experimentale în vederea folosirii pe scara cat mai la a materialelor şi tehnologiilor noi, precum şi a metodelor moderne de conducere şi organizare ştiinţificã a producţiei şi muncii."
"G. Asigura îndeplinirea organizaţiilor care îi revin pentru aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale".
"H. Coordoneazã, în colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de elaborare a sistemelor de producere cu prelucrare automatã a datelor pentru unitãţile de construcţii-montaj; coordoneazã şi indruma activitatea de organizare a conducerii, a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor, normelor de munca pentru toate categoriile de personal şi sfera sa de activitate; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie, lucrãrile pentru care se stabileşte ca este elaborator."
"I. Organizeazã, în reţeaua proprie de unitãţi, producerera unor utilaje, mecanisme şi dispozitive pentru construcţii; stabileşte necesarul de utilaje pentru unitãţile producãtoare; coordoneazã, indruma şi controleazã exploatarea utilajelor, precum şi gospodãrirea corespunzãtoare a acestora de cãtre unitãţile subordonate."

2. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Ministerul Construcţiilor Industriale are urmãtoarea structura organizatoricã:
Departamentul de construcţii-montaj pentru industria chimica şi rafinarii;
Direcţia generalã plan-dezvoltare;
Direcţia finanţe-preţuri;
Direcţia tehnica;
Direcţia de mecanizare, producţie industriala, prestaţii şi investiţii;
Direcţia de aprovizionare;
Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
Direcţia secretariat-administrativã.
Direcţia de aprovizionare are personalitate juridicã şi acţioneazã pe principiul gestiunii economice.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca, numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului, cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 8
Articolul 21 din <>Decretul nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, devenit Legea nr. 79/1972 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Ministerul Comerţului Interior are urmãtoarea structura organizatoricã:
Direcţia generalã comercialã pentru mãrfuri alimentare şi alimentaţie publica;
- Direcţia alimentaţiei publice;
Direcţia comercialã pentru mãrfuri textile-incaltaminte;
Direcţia comercialã pentru mãrfuri metalochimice;
Direcţia plan-dezvoltare;
Direcţia finanţe-preţuri;
Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
Inspectoratul general comercial de stat;
Serviciul tehnic, investiţii, mecano-energetic, serviciul secretariat-administrativ.
Direcţia generalã comercialã pentru mãrfuri alimentare şi alimentaţie publica, Direcţia comercialã pentru mãrfuri textile-incaltaminte şi Direcţia comercialã pentru mãrfuri metalo-chimice au personalitate juridicã şi acţioneazã pe principiul gestiunii economice.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 9
Articolul 18 din <>Decretul nr. 78/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului a devenit <>Legea nr. 36/1971 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - ministerul Turismului are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan-finanţe;
b) Direcţia tehnica, investiţii, construcţii şi mecano-energetica;
c) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
d) Direcţia turism intern;
e) Direcţia turism internaţional;
f) Serviciul secretariat, protocol, juridic şi administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 10
Articolul 19 din <>Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, devenit <>Legea nr. 65/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Comitetul de Stat al Planificarii are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia coordonãrii planului şi prognozelor;
b) Direcţia bazei materiale a planului;
c) Direcţia de munca, retribuire, pregãtire a cadrelor şi organizare;
d) Direcţia finanţe, costuri şi comerţ interior;
e) Direcţia investiţiilor şi construcţiilor;
d) Direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior;
g) Direcţia dezvoltãrii economico-sociale a teritoriului;
h) Direcţiei industriei extractive şi a materialelor de construcţii;
I) Direcţia energiei şi a industriei chimice;
j) Direcţia metalurgiei şi construcţiilor de maşini;
k) Direcţia agriculturii şi industriei bunurilor de consum;
l) Direcţia specialã şi a documentelor secrete;
m) Direcţia secretariat-administrativã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Comitetului de Stat al Planificarii sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 11
Articolul 27 din <>Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, devenit <>Legea nr. 62/1971 , republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 63 din 16 iunie 1975, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia bazelor judeţene;
b) Serviciul de investiţii, mecano-energetic şi secretariat CTE;
c) Direcţia coordonãrii aprovizionarii;
d) Direcţia directivarii şi normarii consumurilor de materii prime, materiale şi ambalaje;
e) Comisia pentru avizarea documentaţiilor de investiţii, pe economie;
f) Direcţia pentru materiale metalurgice şi produse din metal;
g) Direcţia pentru utilaje şi piese de schimb;
h) Direcţia pentru combustibili şi produse chimice;
i) Direcţia pentru materiale şi produse din lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare şi agroalimentare;
j) Comisia pentru rezolvarea neintelegerilor precontractuale, pe economie;
k) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
l) Direcţia secretariat-administrativã;
m) Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, care are urmãtoarele compartimente:
- Inspecta pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe;
- Inspecţia pentru controlul gospodãririi combustibililor şi energiei;
- Inspecţia pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat;
- Serviciul laborator operativ ISCIR.
În subordinea inspectoratului general de stat funcţioneazã inspectoratele teritoriale.
n) Direcţia generalã a rezervelor de stat.
Direcţia generalã a rezervelor de stat este unitate bugetarã cu personalitate juridicã şi are calitatea de titular de plan, având nominalizaţi indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
În subordinea Direcţiei generale a rezervelor de stat funcţioneazã unitãţi speciale teritoriale pentru constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi pentru administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unitãţi din subordinea celorlalte organe centrale. Unitãţile speciale teritoriale sunt unitãţi bugetare cu personalitate juridicã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 12
<>Decretul nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, devenit <>Legea nr. 68/1969 , republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 166 din 25 octombrie 1973, cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Ministerul Muncii are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã a retribuirii, care cuprinde:
- Direcţia pentru coordonarea retribuirii pe economie şi aplicarea retribuirii în aparatul de stat, social-cultural şi pentru problemele sectorului special;
- Direcţia pentru aplicarea retribuirii în ramurile economice;
b) Direcţia pentru organizarea şi normarea muncii;
c) Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, care cuprinde:
- Inspectoratul general pentru protecţia muncii şi industria grea, transporturi şi telecomunicaţii;
- Inspectoratul general pentru protecţia muncii în activitatea geologica, miniera, petroliera şi energetica;
- Inspectoratul general pentru protecţia muncii în industria bunurilor de consum, agricultura, economia forestierã şi localã (inclusiv colectivul pentru propaganda şi informare operativã al inspecţiei);
d) Direcţia generalã de asigurãri sociale, pensii, asistenta socialã, contabilitate, control financiar, plan economic şi investiţii;
e) Direcţiei forţei de munca;
f) Direcţia de organizare, control, sinteza, personal, învãţãmânt, legislaţia muncii şi cooperare externa;
g) Direcţia secretariat-administrativã."

2. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1 *) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 13
Articolul 20 din <>Decretul nr. 784/1969 , privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, devenit <>Legea nr. 69/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Ministerul Finanţelor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia bugetului statului şi a planului finanţelor centralizat;
b) Direcţia finanţelor şi a urmãririi eficientei economice în industrie, construcţii şi transporturi;
c) Direcţia finanţelor şi a urmãririi eficientei economice în agricultura, industrie alimentara, comerţ şi economia localã;
d) Direcţia veniturilor statului, preţurilor şi tarifelor;
e) Direcţia finanţãrii acţiunilor social-culturale, administraţiei de stat şi drepturilor de personal;
f) Direcţia valutarã şi a relaţiilor financiare din strãinãtate;
g) Direcţia cooperãrii economice internaţionale;
h) Direcţia specialã;
I) Direcţia normarii, metodologiei şi îndrumãrii contabile;
j) Inspecţia generalã financiarã de stat;
k) Direcţia de organizare, control, retribuire şi personal-învãţãmânt;
l) Direcţia secretarial-administrativã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret.
Ministerul Finanţelor are inspecţii teritoriale financiare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti".

ART. 14
Decretul nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Extern şi Cooperãrii Economice Internaţionale, devenit <>Legea nr. 41/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - Ministerul Comerţului exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are în conducerea sa un ministru, un ministru secretar de stat, doi prim-adjuncţi ai ministrului şi patru adjuncţi ai ministrului, din care, la conducerea Departamentului Cooperãrii Economice Internaţionale, un ministru secretar de stat şi un prim-adjunct al ministrului.
Primii adjuncţi ai ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".

2. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
"art. 29. - Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are urmãtoarea structura organizatoricã:
A. Pentru activitatea de comerţ exterior:
a) Direcţia export-import I;
b) Direcţia export-import II;
c) Direcţia export-import III;
d) Direcţia export-import IV;
e) Direcţia export-import V;
f) Direcţia generalã a planului de comerţ exterior:
- Direcţia plan-export
- Direcţia plan-import;
- Direcţia coordonare şi sinteza;
g) Direcţia valutarã şi preţuri;
h) Direcţia de organizare şi control;
i) Direcţia de personal şi învãţãmânt;
j) Direcţia economicã;
k) Serviciul secretariat-administrativ.
Pentru activitatea de cooperare economicã internationala:
Departamentul Cooperãrii Economice Internaţionale, are urmãtoarea structura:
- Direcţia plan, avizare şi finanţare;
- Direcţia societãţi mixte, livrãri complexe şi asistenta tehnica;
- Direcţia acorduri şi juridicã.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca, numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului, cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 15
<>Decretul nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învãţãmântului, devenit <>Legea nr. 17/1972 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului are în conducerea sa un ministru, trei adjuncţi ai ministrului şi doi secretari de stat.
Adjunctii ministrului şi secretarii de stat se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului".

2. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia învãţãmântului preşcolar, primar şi gimnazial;
b) Direcţia învãţãmântului liceal şi tehnic-profesional;
c) Direcţia învãţãmântului superior şi cercetãrii ştiinţifice;
d) Direcţia ştiinţe sociale, activitãţi educative şi sportive;
e) Biroul învãţãmântului în limbile nationalitatilor inlocuitoare;
f) Oficiul pentru relaţii externe şi studenţi strãini;
g) Direcţia economicã;
h) Direcţia de personal şi învãţãmânt;
I) Direcţia de organizare şi control;
j) Direcţia secretarial-administrativã.
Oficiul pentru relaţii externe şi studenţi strãini este serviciului
Structura organizatoricã pe compartimente de munca are urmãtorul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul decret."

ART. 16
Articolul 23 din <>Decretul nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, devenit <>Legea nr. 30/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Ministerul Sãnãtãţii are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia asistenţei medicale;
b) Direcţia farmaceutica şi aparaturii medicale;
c) Direcţia plan-finanţe;
d) Direcţia de coordonare, control, personal şi învãţãmânt;
e) Serviciul investiţii, construcţii, secretariat CTE, mecano-energetic;
f) Serviciul secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 17
<>Decretul nr. 317/1972 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri, devenit Legea nr. 58/1972 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Comitetul de Stat pentru Preţuri are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de sinteza, reasezarea, coordonarea şi controlul metodologiei;
b) Direcţiei de organizare, personal-învãţãmânt şi secretariat-administrativã;
c) Inspectoratul de stat pentru controlul preţurilor;
d) Serviciul preţurilor şi tarifelor în industria metalurgica şi construcţiilor de maşini;
e) Serviciul preţurilor şi tarifelor în industria extractiva, chimica, construcţiilor şi materialelor de construcţii;
f) Serviciul preţurilor şi tarifelor în agricultura, în industria alimentara şi alimentaţia publica;
g) Serviciul preţurilor bunurilor de consum nealimentare şi al tarifelor pentru servicii prestate populaţiei.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Comitetului de Stat pentru Preţuri, precum şi numãrul maxim de posturi în aparatul inspectoratelor de stat judeţene pentru controlul preţurilor şi al Inspectoratului de stat al municipiului Bucureşti pentru controlul preţurilor, sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

2. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Inspectoratul de stat pentru controlul preţurilor este condus de un director general".

3. Articolul 22 se abroga.

ART. 18
<>Decretul nr. 156/1975 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodãrire a apelor, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - Consiliul Naţional al Apelor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia planurilor de amenajare şi folosire a apelor;
b) Direcţia de exploatare a lucrãrilor hidrotehnice şi de întreţinere a cursurilor de apa;
c) Direcţia investiţii;
d) Inspecţia de stat a apelor;
e) Direcţia plan-finanţare şi aprovizionare;
f) Serviciul secretariat-administrativ.
În cadrul Inspecţiei de stat a apelor se desfãşoarã şi activitatea de organizare, control, retribuire a muncii, personal şi învãţãmânt.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Consiliului Naţional al Apelor sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

2. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Atribuţiile şi modul de funcţionare a unitãţilor prevãzute la art. 16 se stabilesc de Consiliul de conducere al Consiliului Naţional al Apelor, potrivit normelor legale".

ART. 19
Articolul 29 din <>Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, devenit <>Legea nr. 35/1971 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Inspecţia pentru controlul calitãţii produselor industriei grele şi chimice;
b) Inspecţia pentru controlul calitãţii bunurilor de consum;
c) Inspecţia metrologiei de stat;
d) Serviciul plan, finanţe, organizare, control, personal şi învãţãmânt;
e) Serviciul secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret.

ART. 20
Articolul 22 din Decretul nr. 152/1970 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Centrale de Statistica, devenit Legea nr. 31/1970 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - Direcţia Centrala de Statistica are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de organizare, control, metodologie, personal şi învãţãmânt;
b) Direcţia de sinteza şi de statistica a venitului naţional;
c) Direcţia statisticii industriei;
d) Direcţia statisticii agriculturii;
e) Direcţia statisticii investiţiilor, dezvoltãrii teritoriale, construcţiilor, transporturilor şi gospodãriei comunale;
f) Direcţia statisticii circulaţiei mãrfurilor, serviciilor şi a bugetelor de familie;
g) Direcţia statisticii populaţiei, forţei de munca şi a nivelului de trai;
h) Oficiul special;
i) Direcţia secretariat-administrativã şi contabilitate.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Direcţiei Centrale de Statistica sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 21
Alineatul 3 al <>art. 10 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi ale Consiliului Legislativ sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezenta lege."

ART. 22
Articolul 17 din <>Decretul nr. 648/1969 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, devenit <>Legea nr. 43/1969 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Ministerul Justiţiei are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia instanţelor civile, notariatelor, avocatura şi jurisconsultilor;
b) Direcţia de studii, legislaţie şi documentare;
c) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
d) Direcţia plan economic şi secretariat-administrativã;
e) Serviciul instanţelor militare.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 23
Articolul 1 din Decretul nr. 146/1973 privind structura organizatoricã a Procuraturii Generale, devenit Legea nr. 63/1973 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Procuratura Generalã are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de urmãrire penalã şi criminalistica, prevenire şi de asigurare a legalitãţii în activitatea administrativã;
b) Direcţia judiciarã pentru cauzele penale;
c) Direcţia judiciarã pentru cauzele civile;
d) Direcţia procuraturilor militare;
e) Direcţia de organizare, control, personal şi învãţãmânt;
f) Direcţia secretariat, plan economic şi administrativã.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevãzute în prezentul articol se stabilesc de Consiliul de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România, potrivit dispoziţiilor legale.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Procuraturii Generale sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 24
Articolul 33 din <>Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecãtoreascã, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins.
"Art. 33. - Tribunalul Suprem are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Secţia civilã;
b) Secţia penalã;
c) Secţia militarã;
d) Serviciul secretariat, documentare, economic şi administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Tribunalului Suprem sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezenta lege.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevãzute în alin. 1 se stabilesc prin regulament de cãtre preşedintele Tribunalului Suprem, potrivit normelor legale".

ART. 25
Decretul nr. 164/1973 privind structura organizatoricã a Arbitrajului de Stat Central, devenit Legea nr. 70/1973 , se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Arbitrajul de Stat Central are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Secţia de arbitrare;
b) Secţia de rearbitrare;
c) Serviciul de organizare, control, retribuire, personal-învãţãmânt, plan economic şi secretariat-administrativ.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor prevãzute în prezentul articol se stabilesc de conducerea Arbitrajului de Stat Central, potrivit dispoziţiilor legale."

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Arbitrajului de Stat Central sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret."

ART. 26
Legea nr. 29/1967 cu privire la dezvoltarea activitãţii de educaţie fizica şi sport, cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Secţia sport de performanta şi pregãtire olimpica;
b) Secţia sport de masa şi economicã.
Secţiile se constituie potrivit normelor prevãzute în <>art. 5 din Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale de stat, devenit Legea nr. 33/1973 .
Structura organizatoricã pe compartimente de munca numãrul maxim de posturi din aparatul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, al federaţiilor sportive şi al Comitetului Olimpic Roman sunt şi ele prevãzute în anexa nr. 1 a*) şi anexa nr. 1 b*), care fac parte integrantã din prezenta lege".

2. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Numãrul maxim de posturi din aparatul consiliilor locale pentru educaţie fizica şi sport este prevãzut în anexa nr. 2*) la lege."

ART. 27
Alineatele 1 şi 2 la <>art. 18 din Decretul nr. 124/1970 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 21/1970 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Banca Nationala a Republicii Socialiste România are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de coordonare, sinteza şi creditarea industriei grele;
b) Direcţia creditarii industriei bunurilor de consum şi circulaţiei mãrfurilor;
c) Direcţia circulaţiei bãneşti;
d) Direcţia de organizare, urmãrire a realizãrii veniturilor de stat şi controlul operaţiilor bancare;
e) Direcţia valutarã şi metale preţioase;
f) Direcţia contabilitãţii generale;
g) Direcţia tezaur şi casierie;
h) Direcţia secretariat-administrativã;
i) Serviciul verificãri, evidenta personalului, paşapoarte, îndrumare, control, învãţãmânt şi perfecţionarea cadrelor.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 28
Alineatele 1 şi 2 ale art. 21 din Decretul 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, devenit Legea nr. 15/1970 , republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 73 din 10 iunie 1971, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia creditarii şi finanţãrii agriculturii de stat;
b) Direcţia creditarii şi finanţãrii agriculturii cooperatiste;
c) Direcţia creditarii şi finanţãrii industriei alimentare şi unitãţilor de valorificare a produselor agricole;
d) Direcţia de coordonare, sinteza şi relaţii externe;
e) Direcţia de organizare, control personal-învãţãmânt;
f) Direcţia contabilitãţii generale şi revizie;
g) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizãri, administrativ şi juridic.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al Bãncii pentru Agricultura şi Industriei Alimentara sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 29
Articolul 19 din <>Decretul nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Investiţii, devenit <>Legea nr. 22/1970 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Banca de Investiţii are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia finanţãrii şi creditarii investiţiilor din industria metalurgica, construcţii de maşini, chimica, extractiva, energie electrica;
b) Direcţia finanţãrii şi creditarii investiţiilor din transporturi, economia forestierã şi industria materialelor de construcţii, industria uşoarã, economia localã, social-culturale şi administraţia de stat;
c) Direcţia creditarii organizaţiilor de construcţii-montaj şi institutele de cercetare-proiectare, control fond retribuire şi plati în numerar;
d) Direcţia de coordonare-sinteza, relaţii externe şi cooperare economicã internationala;
e) Direcţia de organizare, control şi personal-învãţãmânt;
f) Direcţia contabilitãţii generale şi finanţãrii sectorului special;
g) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizãri şi juridic.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al Bãncii de Investiţii sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret.
Numãrul maxim de posturi din aparatul sucursalelor judeţene, sucursalei municipiului Bucureşti şi filialelor Bãncii de Investiţii este cel prevãzut în anexa nr. II*).

ART. 30
Articolul 17 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare are un aparat permanent, cu urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de organizare, control şi administraţie localã de stat;
b) Direcţia de gospodãrie comunalã, gospodãrie locativã şi industrie localã;
c) Direcţia de sistematizare, proiectare şi construcţii;
d) Serviciul secretariat-administrativ, juridic, economic.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret.

ART. 31
Decretul nr. 203/1973 privind organizarea Casei de economii şi Consemnaţiuni, Administraţiei Asigurãrilor de Stat şi Administraţiei de Stat Loto-Pronosport, devenit Legea nr. 79/1973 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Aparatul central are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia operaţii bancare;
b) Direcţia contabilitãţii generale;
c) Direcţia de organizare şi personal-învãţãmânt;
d) Serviciul revizie;
e) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizãri, administrativ".

2. Articolul 2 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Aparatul central are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia asigurãri de bunuri, de persoane, a lichidãrii daunelor şi a urmãririi eficientei asigurãrilor;
b) Direcţia operaţiunilor cu strainatatea - asigurãri externe, reasigurari şi comisariat de avarie;
c) Direcţia plan, organizare, control, personal-învãţãmânt şi contabilitate;
d) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizãri, administrativ şi juridic."

3. Articolul 3 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Aparatul central are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de organizare, control, planificare şi personal-învãţãmânt;
b) Direcţia financiar-contabila;
c) Serviciul sisteme, operaţiuni tehnice de loterie şi verificãri emisii;
d) Serviciul secretariat, protocol, documente secrete, sesizãri, administrativ şi juridic."

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni al Administraţiei de Stat Loto-Pronosport sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*), şi anexa nr. 2*), anexa nr. 3*) şi, respectiv, în anexa nr. 4*), anexa nr. 5*) şi anexa nr. 6*) care fac parte integrantã din prezentul decret".

ART. 32
<>Decretul nr. 623/1973 privind organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 141/1973 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:
Dupã articolul 3 se introduc articolul 3.1 şi articolul 3.2, care vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3.1. - Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de posturi în aparatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România sunt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*), care fac parte integrantã din prezentul decret".
"Art. 3.2. - Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România este condusã de un prezidiu, organ deliberativ, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea Camerei.
Prezidiul Camerei se compune din preşedinte, vicepreşedinte şi secretarul de stat."

ART. 33
Legile prevãzute la art. XXIV şi art. XXVI, precum şi decretele prevãzute la art. I-XX, art. XXXI şi art. XXXII, se vor republica, dându-se, acolo unde este cazul, o noua numerotare articolelor şi anexelor.

ART. 34
Decretul nr. 381/1973 privind structura organizatoricã a aparatului permanent al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, devenit Legea nr. 110/1973 , şi <>Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 311/1963 privind unele mãsuri pentru înlãturarea stãrii de impurificare a apelor din republica Socialistã România, se abroga.

--------
*) Anexele se comunica instituţiilor interesate.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016