Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 395 din 25 decembrie 1981  privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale,    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 395 din 25 decembrie 1981 privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale,

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 110-111 din 26 decembrie 1981
În scopul infaptuirii politicii partidului de dezvoltare şi modernizare continua a agriculturii, al îmbunãtãţirii aprovizionarii populaţiei, largirii bazei de materii prime a industriei şi satisfacerii altor nevoi de produse agricole ale economiei naţionale, statul asigura, prin alocarea unor însemnate fonduri materiale şi bãneşti, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, stimularea creşterii animalelor, sporirea permanenta a producţiei agricole.
Una dintre principalele surse de constituire a fondului de stat de produse agricole o reprezintã sistemul de contractari şi achiziţii, pirghie importanta de participare a ţãrãnimii, pe baza principiilor eticii şi echitãţii socialiste, la dezvoltarea economicã a tarii, la schimbul echitabil de produse între sat şi oraş, la creşterea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii. Statul asigura gospodariilor populaţiei din mediul rural mãrfuri industriale şi o gama larga de servicii la preţuri stabile, ceea ce face necesar ca şi populaţia de la sate sa valorifice disponibilul de produse agricole animale pe calea contractarilor şi achiziţiilor.
În vederea satisfacerii integrale a nevoilor proprii de consum ale populaţiei cu produse agricole animale, pe baza aplicãrii ferme a principiilor autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, toate unitãţile agricole şi toţi producãtorii trebuie sa întocmeascã şi sa aplice programe concrete de creştere a animalelor, sa contracteze şi sa livreze la fondul de stat cît mai multe animale, şi pãsãri, cantitãţi sporite de lapte, produse lactate, oua, lina şi alte produse animale.
În vederea sporirii permanente a numãrului de animale şi a cantitãţilor de produse animale livrate fondului de stat de cãtre unitãţile socialiste, de stat şi cooperatiste, de ceilalţi producãtori agricoli, precum şi a perfecţionãrii activitãţii de contractari şi achiziţii de produse agricole animale şi creãrii unui cadru juridic unitar pentru desfãşurarea acesteia.

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Contractãrile şi achiziţiile de produse agricole animale reprezintã un mijloc important pentru formarea fondului de stat, pentru creşterea contribuţiei şi rãspunderii fiecãrei unitãţi agricole socialiste, a tuturor producãtorilor agricoli la realizarea integrala a programelor de autoaprovizionare teritorialã, satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei şi acoperirea celorlalte cerinţe ale economiei naţionale, constituind, totodatã, o sursa de sporire a veniturilor producãtorilor.
De asemenea, contractãrile şi achiziţiile de animale, pãsãri şi produse animale contribuie, prin preţuri stimulative şi alte avantaje acordate unitãţilor socialiste şi celorlalţi producãtori, la dezvoltarea septelului, selecţia şi ameliorarea animalelor, îmbunãtãţirea potenţialului productiv al acestora, sporirea producţiei anumale.
ART. 2
Pentru a asigura sporirea continua a producţiei animale, unitãţile agricole socialiste şi ceilalţi producãtori agricoli sunt obligaţi sa respecte cu stricteţe tehnologiile de creştere şi ingrasare a animalelor, sa aplice mãsurile de selecţie pentru ridicarea însuşirilor productive ale acestora, sa asigure furajarea raţionalã şi întreţinerea animalelor potrivit normelor de zooigiena, sa aplice regulile şi mãsurile sanitar-veterinare prevãzute de lege, sa respecte normele legale referitoare la taierea animalelor.
ART. 3
În scopul creşterii contribuţiei gospodariilor populaţiei la sporirea producţiei agricole animale, asigurãrii satisfacerii nevoilor proprii de consum cu carne, lapte, produse lactate, oua, miere şi altele, precum şi pentru valorificarea unor cantitãţi sporite de asemenea produse la fondul de stat, toţi locuitorii din mediul rural şi urban care deţin terenuri agricole sînt obligaţi, potrivit legii, sa le cultive şi sa creascã animale şi pãsãri.
Terenurile agricole nu pot fi deţinute de persoanele fizice decât dacã le cultiva şi cresc anumale şi pãsãri, în condiţiile prevãzute de lege.
Numãrul de animale şi pãsãri ce pot fi crescute de fiecare gospodãrie pentru nevoile proprii, contractari şi achiziţii sau pentru desfacerea cãtre populaţie este nelimitat.
Producţia animala obţinutã în gopsodariile populaţiei va fi folositã pentru nevoile de hrana ale producãtorilor şi membrilor de familie ai acestora, iar cantitãţile disponibile vor fi valorificate, prin contractari şi achiziţii, la fondul de stat. Dupã îndeplinirea obligaţiilor contractuale, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali vor putea desface cãtre populaţie, în condiţiile legii, produsele obţinute în gospodãriile proprii.
ART. 4
În vederea creşterii animalelor, producãtorii agricoli sunt sprijiniti, potrivit legii, prin asigurarea de reproducatori de rasa, asistenta tehnic şi mijloace financiare pentru îmbunãtãţirea şi amenajarea pajiştilor naturale, prin dreptul de a folosi în condiţii avantajoase pãşuni şi fîneţe proprietate de stat, precum şi pãduri pasunabile, îndrumare tehnica de specialitate, asistenta veterinara şi medicamente de uz veterinar, credite în condiţii avantajoase pentru procurarea de animale de producţie şi altele.
ART. 5
Unitãţile agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producţie, toţi producãtorii agricoli, care livreaza, prin sistemul de contractari şi achiziţii, animale, pãsãri, lapte, produse lactate, oua şi alte produse animale, beneficiazã, în condiţiile prezentului decret, de preţuri avantajoase, în raport cu cantitatea şi calitatea produselor livrate, credite şi avansuri, anumite produse sau materiale necesare obţinerii produselor contractante, reduceri şi scutiri de impozite şi taxe, precum şi alte avantaje şi stimulente.
Preţurile de contractare şi de achiziţie pentru animale, pãsãri, lapte de vacã şi de oaie, ce se aplica potrivit prezentului decret de la 1 ianuarie 1982, sînt mai mari decît cele în vigoare pana la 1 ianuarie 1982, dupã cum urmeazã:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatea Preţuri pînã la Preţuri de la Cresteri
de mãsura 1 ianuarie 1981 1 ianuarie 1982 %
-preţuri medii, lei/UM -preţuri medii, lei/UM
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bovine kg viu 11.23 14.80 + 31.8
Porcine kg viu 10.91 14.50 + 32.9
Ovine kg viu 11.27 14.20 + 26.0
Pãsãri kg viu 12.87 14.00 + 8.8
Lapte de
vacã litru 2.06 2.80 + 35.9
Lapte
de oaie litru 4.16 5.23 + 25.7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 6
Cooperativele agricole de producţie au datoria sa sprijine membrii cooperatori şi ceilalţi locuitori din comune în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin de a cultiva în mod raţional şi eficient suprafeţele deţinute în folosinta sau în proprietate şi de a creste animale şi pãsãri.
Totodatã, cooperativele agricole de producţie vor sprijini contractarea şi livrarea la fondul de stat, de cãtre membrii cooperatori şi ceilalţi producãtori agricoli, un numãr sporit de animale şi pãsãri şi a unor cantitãţi cît mai mari de produse agricole animale, precum şi stabilirea şi plata drepturilor şi avantajelor ce li se cuvin pentru produsele livrate.
ART. 7
Consiliile populare au obligaţia de a lua mãsuri pentru îndeplinirea integrala a programelor de creştere a animalelor şi de sporire a producţiei animale, pentru îmbunãtãţirea actvitatii de valorificare, pe calea contractarilor şi achiziţiilor, a acestor produse de la unitãţile agricole şi din gospodãriile cooperatorilor şi ale celorlalţi producãtori individuali, precum şi pentru asigurarea autoaprovizionarii cu produse agroalimentare a populaţiei din unitãţile administrativ-teritoriale.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare rãspunde de intreaga activitate de contractari şi achiziţii a produselor agricole animale de la unitãţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali, potrivit legii.
Pentru produsele agricole animale, stabilite potrivit prevederilor prezentului decret, contractarea şi achiziţionarea produselor disponibile din gospodãriile populaţiei se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unitãţile sale.

CAP. 2
Contractãrile şi achiziţiile de animale şi pãsãri
ART. 9
Contractãrile şi achiziţiile de bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline de macelarie, de la toate categoriile de producãtori, se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile de industrializare a carnii.
ART. 10
Contractãrile şi achiziţiile de pãsãri şi iepuri de casa, de la unitãţile socialiste, se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar de la producãtorii individuali de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unitãţile acestora.
ART. 11
Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru animale şi pãsãri şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 12
În afarã de preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie, producãtorii agricoli beneficiazã de urmãtoarele sporuri de preţ şi prime:
a) pentru animale livrate în perioada 1 decembrie - 30 aprilie, la greutãţi de peste 400 kg viu, se acorda un spor de preţ de 0,50 lei kg;
b) producãtorii individuali vor primi, pentru fiecare vitel obţinut în gospodãria personalã şi contractat pentru fondul de stat, pe lîngã preţurile de contractare pentru tineretul bovin în greutate de peste 150 kg viu, o prima de 300 lei.
Unitãţilor agricole de stat care depãşesc indicele de natalitate de 82 la suta şi unitãţilor agricole cooperatiste care depãşesc indicele de natalitate de 80 la suta li se acorda o prima de 300 lei pentru fiecare vitel obţinut şi îngrijit pe o perioada de cel puţin 5 luni.
Unitãţilor agricole şi producãtorilor individuali li se acorda o prima de 300 lei pentru fiecare vitel obţinut de la junici, cu condiţia de a fi îngrijit cel puţin 6 luni.
ART. 13
Producãtorii individuali care contracteazã şi livreaza tineret sunt scutiţi de impozite pentru un numãr de vaci egal cu numãrul de viţei contractati.
Organele sanitar-veterinare sunt obligate sa asigure vaccinarea gratuita a animalelor ce urmeazã a fi livrate, pe baza de contracte, la fondul de stat.
ART. 14
În vederea stimulãrii livrãrilor de animale şi pãsãri la fondul de stat, pe baza de contracte, producãtorilor li se acorda, la preţul de vînzare cu amãnuntul, urmãtoarele cantitãţi de furaje concentrate, stabilite în raport cu specia, categoria şi numãrul animalelor şi pasarilor livrate:


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Specia şi categoria de animale Felul UM Cantitatea pe un animal
crt. furajului sau pasare livrata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitãţi agricole Producãtori
cooperatiste individuali
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tineret bovin livrat din zonele
de deal şi munte, peste
300 kg viu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
350 kg viu furaje kg 150 150
concentrate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
sub 350 kg viu furaje kg se scad cîte 0.5 kg.
concentrate pentru fiecare kg viu
livrat sub 350 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 350 kg viu furaje kg se acorda în plus cîte
concentrate 0,5 kg pentru fiecare
kg viu livrat peste
350 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Pentru porci în greutate de
110 kg viu şi peste aceasta
greutate livrati la fondul
de stat, pe baza de contracte,
de unitãţile agricole coope-
ratiste din zonele de deal şi
munte şi de producãtorii
individuali
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
110 kg viu furaje kg 150 150
concentrate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 110 kg viu furaje kg se acorda în plus cîte
concentrate 1,5 kg pentru fiecare kg
viu livrat peste 110 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Pentru producãtorii individuali furaje kg - 1
care predau în perioada concentrate
1 septembrie - 5 decembrie
giste indopate sau ingrasate,
în greutate minima de 5 kg
bucata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Pentru giste matca de la care furaje kg - 2
se contracteazã cel puţin concentrate
4 giste indopate sau
ingrasate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 15.
În scopul sporirii producţiei de animale şi pãsãri, cooperativele agricole de producţie vor organiza crescatorii de scroafe de reproducţie şi capacitãţi proprii pentru producerea puilor de o zi, pentru vînzarea de purcei şi pui cãtre producãtorii individuali care încheie contracte de livrare la fondul de stat.
Unitãţile cooperaţiei de consum vor organiza în capacitãţi proprii producerea puilor de o zi şi înmulţirea iepurilor de casa. Puii şi iepurii de casa obţinuţi de unitãţile cooperaţiei de consum vor fi vinduti producãtorilor individuali care încheie contracte de livrare la fondul de stat.
ART. 16
Comitetele şi birourile executive ale consiilor populare vor elibera gratuit, la cererea producãtorilor, certificatele de proprietate asupra animalelor contractate.

CAP. 3
Contractãrile şi achiziţiile de lapte şi produse lactate
ART. 17
Contractãrile şi achiziţiile de lapte şi produse lactate de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile de industrializare a laptelui.
ART. 18
Preţurile de producţie şi de contractare pentru lapte şi produse lactate, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 19
Unitãţile agricole socialiste, precum şi producãtorii individuali care contracteazã şi livreaza la fondul de stat lapte de vacã, bivolita, oaie şi capra vor primi, pentru intreaga cantitate livrata, pe lîngã preţurile de producţie sau de contractare, urmãtoarele prime:


LAPTE DE VACĂ ŞI BIVOLITA

Unitãţi agricole de stat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Pentru cantitatea de 2.000 l lapte fiecare vacã sau
bivolita furajata 0.40 lei/l
Pentru fiecare suta de litri lapte livrat sub cantitatea
de 2.000 litri, prima se reduce cu 0.10 lei/l
b) Pentru cvantitatea de 2.001 - 2.300 l lapte 0.50 lei/l
c) Pentru cantitatea de 2.301 - 2.600 l lapte 0.60 lei/l
d) Pentru cantitatea de 2.601 - 3.000 l lapte 0.80 lei/l
e) Pentru cantitatea de 3.001 - 3.300 l lapte 0.90 lei/l
f) Pentru cantitatea de 3.301 - 3.500 l lapte 1.00 lei/l
g) Peste 3.500 l lapte 1.10 lei/l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Unitãţi agricole cooperatiste
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Pentru cantitatea de 1.000 l lapte pe fiecare vacã sau
bivolita furajata 0.40 lei/l
Pentru fiecare suta de litri lapte livrat sub cantitatea
de 1.000 litri, prima se reduce cu 0.10 lei/l
b) Pentru cantitatea de 1.001 - 1.200 litri lapte 0.50 lei/l
c) Pentru cantitatea de 1.201 - 1.400 l lapte 0.60 lei/l
d) Pentru cantitatea de 1.401 - 1.600 l lapte 0.70 lei/l
e) Pentru cantitatea de 1.601 - 2.000 l lapte 0.80 lei/l
f) Pentru cantitatea de 2.001 - 2.300 l lapte 0.85 lei/l
g) Pentru cantitatea de 2.301 - 2.600 l lapte 0.90 lei/l
h) Pentru cantitatea de 2.601 - 3.000 l lapte 1.00 lei/l
i) Peste 3.000 litri lapte 1.10 lei/l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Pentru cantitatea de pînã la 500 l lapte pe fiecare
vacã sau bivolita 0.30 lei/l
b) Pentru cantitatea de 501 - 1.000 l lapte 0.80 lei/l
c) Pentru cantitatea de 1.001 - 1.500 l lapte 0.90 lei/l
d) Pentru cantitatea de 1.501 - 2.000 l lapte 1.00 lei/l
e) Peste 2.000 litri lapte 1.10 lei/l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LAPTE DE OAIE ŞI CAPRA

Unitãţile agricole socialiste şi producãtorii individuali vor primi pentru
laptele de oaie şi capra contractat şi livrat la fondul de stat urmãtoarele
prime:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Pentru cantitatea de 15 - 20 l lapte /cap 0.15 lei/l
b) Pentru cantitatea de 20,1 - 23 l lapte/cap 0.20 lei/l
c) Pentru cantitatea de 23,1 - 26 l lapte/cap 0.40 lei/l
d) Pentru cantitatea de 26,1 - 28 l lapte/cap 0.60 lei/l
e) Pentru cvantitatea de 28,1 - 30 l lapte/cap 0.80 lei/l
f) Peste 30 litri lapte 1.00 lei/l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Primele se acorda pentru intreaga cantitate de lapte sau produse lactate predate în cursul anului, în echivalent lapte, calculatã la nivelul fermelor sau complexelor din cadrul unitãţilor de producţie, la baza de 3,5 la suta grasime pentru laptele de vacã sau bivolita, respectiv de 7 la suta grasime pentru laptele de oaie şi capra şi vor fi suportate de la bugetul de stat.
ART. 20
În vederea sporirii producţiei de lapte, unitãţile agricole de stat şi cooperatiste vor lua mãsuri pentru dezvoltarea producţiei de furaje, astfel încît sa asigure, pentru fiecare vacã şi bivolita, urmãtoarele cantitãţi de furaje concentrate:
A. Unitãţile de stat
- 350 kg furaje concentrate pentru obţinerea a 3000 litri lapte.
Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se majoreazã cu:
- 11 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 3.001-4.000 litri;
- 15 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 4.001-5.000 litri;
- 30 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte de peste 5.000 litri.
Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru fiecare suta de litri lapte obţinut sub 3.000 litri.
B. Unitãţile agricole cooperatiste
- 250 kg furaje concentrate pentru obţinerea a 2.000 litri lapte
Cantitatea de 250 kg furaje concentrate se majoreazã cu:
- 11 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 2.001-3.000 litri;
- 12 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 3.001-4.000 litri;
- 15 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 4.001-5.000 litri;
- 20 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte de peste 5.000 litri;
Cantitatea de 250 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru fiecare suta litri, obţinut sub 2.000 litri.
ART. 21
Membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producãtori individuali care livreaza pe baza de contracte, la fondul de stat, lapte de vacã sau bivolita, li se acorda, contra cost, la preţul cu amãnuntul, furaje concentrate dupã cum urmeazã:
- pînã la 500 litri lapte livrat, cîte 10 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;
- între 501 - 1000 litri lapte livrat, cîte 11 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;
- între 1.001 - 1.500 litri lapte livrat, câte 12 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;
- între 1.501 - 2.000 litri lapte livrat, cîte 14 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;
- peste 2.000 litri lapte livrat, cîte 16 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;
ART. 22
Producãtorilor individuali din zonele de deal şi munte care livreaza, la fondul de stat, pe baza de contracte, lapte de oaie sau capra, li se acorda, pentru fiecare 100 litri lapte livrat, cîte 15 kg furaje concentrate, contra cost, la preţul cu amãnuntul.
ART. 23
În scopul sprijinirii membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producãtori individuali în organizarea, în comun, a pasunatului oilor, precum şi pentru creşterea producţiei de lapte şi brinzeturi şi sporirea livrãrii acestora la fondul de stat, se vor constitui stine cooperatiste.
Stinele cooperatiste se organizeazã de întreprinderile de industrializare a laptelui, cooperativele agricole de producţie şi unitãţile cooperaţiei de consum.
Contractarea şi preluarea la fondul de stat a laptelui şi a brinzeturilor din lapte de oaie de la stinele cooperatiste se asigura de întreprinderile de industrializare a laptelui.
ART. 24
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor lua mãsuri pentru asigurarea cu prioritate a necesarului de pãşuni pentru animalele contractate, precum şi pentru animalele producãtorilor individuali de la care s-a contractat livrarea de lapte şi produse lactate la fondul de stat.

CAP. 4
Contractãrile şi achiziţiile de alte produse animale
ART. 25
Contractãrile şi achiziţiile de lina, piei de animale, blanuri şi par de animale de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali se fac de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodãririi Fondurilor Fixe, prin unitãţile sale.
Contractãrile şi preluarile de lina de la unele unitãţi agricole de stat se pot face şi prin unitãţi ale Ministerului Industriei Uşoare.
Abatoarele şi secţiile de tãiere a animalelor sînt obligate sa colecteze şi sa predea, potrivit sarcinilor de plan, pieile, lina şi parul rezultate din taierea animalelor.
ART. 26
Achiziţiile de oua de la producãtorii individuali şi achiziţiile de pene de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unitãţile sale.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este obligat sa ia mãsuri pentru valorificarea, de cãtre abatoarele de pãsãri, potrivit sarcinilor de plan, a întregii cantitãţi de pene obţinute din taierea pasarilor.
ART. 27
Contractãrile şi achiziţiile de miere şi alte produse agricole de la unitãţile socialiste se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin Asociaţia Crescatorilor de Albine, iar de la producãtorii individuali, de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Asociaţia Crescatorilor de Albine, prin unitãţile acestora.
ART. 28
Contractãrile de gogosi de mãtase de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unitãţile Statiunii centrale de producţie şi cercetãri pentru sericicultura.
ART. 29
Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru miere de albine şi alte produse apicole, oua, pene, gogosi de mãtase, lina, piei, blanuri şi par, celelalte avantaje de care beneficiazã unitãţile socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sînt prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 30
Pentru animalele, pasarile şi produsele animale predate de producãtori peste numãrul şi cantitãţile contractate se aplica aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru cele preluate în cadrul contractelor.
ART. 31
Prezentul decret intra în vigoare la 1 ianuarie 1982.
Pe aceeaşi data se abroga actele normative prevãzute în anexa 4, precum şi orice alte dispoziţii legale anterioare din domeniul reglementat prin prezentul decret.
ART. 32
Anexele 1-4 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ANEXA 1

PREŢURILE DE PRODUCŢIE, CONTRACTARE ŞI DE
ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A
CONTRACTELOR LA BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CABALINE DE
MACELARIE, IEPURI DE CASA ŞI PĂSĂRI

I. ANIMALE

lei/U.M.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupele de greutate U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri
şi de contractare contractare de achiziţie
plafon
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. TINERET BOVIN ÎN VIRSTA DE PÎNĂ LA 3 ani ŞI GREUTATE DE PÎNĂ LA 300 kg. VIU
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
301 - 350 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 13.50 13.50 12.50
- calitatea a II-a Kg/viu 12.25 12.25 11.25
- sub calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 9.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
351 - 400 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 17.50 17.50 16.50
- calitatea a II-a Kg/viu 16.25 16.25 15.25
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 400 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 18.50 18.50 17.50
- calitatea a II-a Kg/viu 17.25 17.25 16.25
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. VIŢEI ŞI TINERET BOVIN PENTRU CREŞTERE ŞI INGRASARE PÎNĂ LA 100 kg VIU
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 20.00 20.00 20.00
- calitatea a II-a Kg/viu 18.00 18.00 18.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
101-150 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 14.00 14.00 14.00
- calitatea a II-a Kg/viu 12.50 12.50 12.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
151-220 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 11.00 11.00 11.00
- calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 10.00
- sub calitatea a II-a Kg/viu 9.00 9.00 9.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
221-300 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 12.00 12.00 12.00
- calitatea a II-a Kg/viu 11.00 11.00 11.00
- sub calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 10.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. BOVINE ADULTE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 15.00 15.00 14.50
- calitatea a II-a Kg/viu 14.00 14.00 13.50
- sub calitatea a II-a Kg/viu 11.00 11.00 10.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D.TINERET BUBALIN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
pînã la 100 kg viu Kg/viu 13.00 13.00 13.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
101-150 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 10.00 10.00 10.00
- calitatea a II-a Kg/viu 9.00 9.00 8.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Pentru tineretul bubalin de peste 150 kg viu şi pentru bubalinele adulte se vor practica preţurile prevãzute la lit. A, B, şi C.
2. Prima prevãzutã la art. 12. alin. 1 lit. b. din decret se plãteşte la încheierea contractului şi se recupereazã în cazul în care producãtorul nu preda animalul contractat, cu excepţia situaţiei în care animalul este tãiat în condiţiile speciale prevãzute la <>art. 9 din Legea nr. 41/1975 , din dispoziţia organelor sanitar-veterinare, iar carnea se preda la abator.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupele de greutate U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri
şi de contractare contractare de achiziţie
plafon
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 90-100 kg viu kg/viu 11.00 11.00 11.00
- 101-110 kg viu kg/viu 15.00 15.00 15.00
- peste 110 kg viu Kg/viu 15.50 15.50 15.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
1. Scroafele şi vierii reforma reconditionati se vor plati cu preţurile corespunzãtoare grupei de greutate 101-110 kg viu
2. Pentru porcii livrati sub 90 kg preţul pe kg viu este de 8.50 lei


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupele de greutate U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri
şi de contractare contractare de achiziţie
plafon
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F. TINERET OVIN INGRASAT, ÎN VIRSTA DE PANA LA 1 AN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- în greutate minima Kg/viu 15.50 15.50 -
de 30 kg viu
- în grautate de Kg/viu 13.50 13.50 -
2029 kg viu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G. MIEI ŞI IEZI PENTRU INGRASARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
în perioada Kg/viu 15.00 15.00 15.00
1 decembrie -
10 aprilie
dupã 10 aprilie Kg/viu 13.00 13.00 13.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H. OVINE ŞI IEZI ADULTE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 12.50 12.50 11.50
- calitatea a II-a Kg/viu 11.50 11.50 10.50
- sub calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 9.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. BATALI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 12.50 12.50 -
- calitatea a II-a Kg/viu 11.50 11.50 -
- sub calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J. CABALINE DE MACELARIE DESTINATE EXPORTULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 12.00 12.00 11.00
- calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 9.50
- calitatea a III-a Kg/viu 9.00 9.00 8.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K. IEPURI DE CASA PENTRU TĂIERE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I Kg/viu 19.00 19.00 19.00
- calitatea a II-a Kg/viu 17.50 17.50 17.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. PĂSĂRI PENTRU TĂIERE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupele de greutate U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri
şi de contractare contractare de achiziţie
plafon
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. PUI DE GAINA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I kg/viu 14.00 13.50 13.50
- calitatea a II-a kg/viu 12.25 11.00 11.00
- calitatea a III-a kg/viu 9.10 - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. GAINI ŞI COCOSI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I kg/viu 11.70 11.00 10.50
- calitatea a II-a kg/viu 9.45 - 8.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. RATE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I kg/viu 17.00 15.00 15.00
- calitatea a II-a kg/viu 15.00 13.00 13.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. GISTE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- indopate kg/viu 21.00 19.00 19.00
- ingrasate
Calitatea I kg/viu 19.00 17.00 17.00
Calitatea a II-a kg/viu 17.00 15.00 15.00
- neingrasate kg/viu 14.00 12.00 12.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E. CURCI ŞI CURCANI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitatea I kg/viu 17.80 17.80 17.80
- calitatea a II-a kg/viu 15.00 15.00 15.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Contractele pentru livrarea de animale se încheie cu unitãţile agricole socialiste pe o durata de pînã la 5 ani, corespunzãtor prevederilor din planul privind dezvoltarea zootehniei în unitãţile respective. Pe baza sarcinilor de plan se încheie şi contracte anuale.
2. Contractele pentru livrarea de animale şi pãsãri se încheie cu producãtorii individuali pe durate de pînã la:
- 3 ani pentru tineretul bovin;
- 1 an pentru bovinele adulte, oi, batali, tineret ovin ingrasat, iepuri de casa şi pãsãri;
- 5 luni pentru miei şi iezi pentru ingrasare
3. Pentru animalele şi pasarile preluate pentru tãiere de la unitãţile socialiste, precum şi prin contractari şi achiziţii de la producãtorii individuali, condiţiile de calitate sunt cele prevãzute în standardele de stat. La animalele şi pasarile pentru care condiţiile de calitate nu sînt prevãzute în standardele de stat, acestea se vor stabili de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
4. Preţurile prevãzute pentru animalele şi pasarile preluate de la unitãţile socialiste se înţeleg în condiţia de livrare loco furnizor, încãrcate în mijlocul de transport. Pentru iepuri de casa şi pãsãri, preţurile se înţeleg exclusiv ambalajul de transport. Pentru animalele preluate de la producãtorii individuali, preţurile de contractare şi achiziţie se înţeleg la greutatea preluatã loco producãtor.
5. Pentru animalele ce se preiau la fondul de stat, recepţia se face dupã un timp de nehranire de neadapare de 12 ore pentri bovine şi ovine şi 10 ore pentru porcine.
6. Întreprinderile de industrializare a carnii sînt autorizate sa vinda animale pentru creştere şi ingrasare, în vederea contractãrii şi livrãrii la fondul de stat, precum şi pentru reproducţie unitãţilor socialiste şi producãtorilor individuali, la preţul de cumpãrare, la care se adauga 5%, primele plãtite, exclusiv cele de la buget, şi sporul de preţ, dupã caz, în condiţia de livrare loco unitatea furnizoare.
7. În contractele încheiate cu producãtorii individuali se vor stabili penalitãţi de intirziere în predarea-preluarea animalelor contractate. Penalitãţile nu vor depãşi 3% din valoarea animalelor preluate sau predate cu o intirziere de pînã la 40 de zile şi 5% în cazul predãrii sau preluãrii cu o intirziere de peste 40 de zile.ANEXA 2


PREŢURILE DE PRODUCŢIE ŞI DE CONTRACTARE, CONDIŢIILE DE
ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR PENTRU LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de contractare
şi de contractare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. LAPTE ŞI SMINTINA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lapte de vacã, cu
3,5% grasime
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 1 mai - 31 octombrie hl 185 185
- 1 nov.- 30 aprilie hl 220 220
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lapte de bivolita,
cu 7% grasime
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 1 mai - 31 octombrie hl 300 300
- 1 nov. - 30 aprilie hl 375 375
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lapte de oaie, cu
7% grasime hl 500 500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lapte de capra, cu
7% grasime hl 500 500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Smintina din lapte de
vacã şi bivolita,
cu 35% grasime
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 1 mai - 31 octombrie tone 15.000 15.000
- 1 nov.- 30 aprilie tone 17.500 17.500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
Pentru un conţinut de grasime mai mare sau mai mic decît cel prevãzut la produsele de la lit. A, preţurile vor fi majorate sau reduse în mod corespunzãtor. Preţurile de contractare pentru lapte şi smintina pentru unitãţile agricole cooperatiste şi producãtorii individuali, sînt preţuri plafon pentru achiziţii. Ministerul Agriculturii şi Industriei alimentare va putea stabili pentru achiziţii diferenţiate, în limita preţului plafon.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului U.M. Unitãţi agricole Membrii cooperativelor agricole
de stat şi de producţie şi alţi
cooperatiste producãtori individuali
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie Preţuri de contractare
şi de contractare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. BRINZETURI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brinza telemea din
lapte de vacã, cu
maximum 5% umiditatea,
calitatea I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 1 mai - 31 oct. kg 12.80 12.80
- 1 nov - 30 aprilie kg 15.10 15.10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cas gras din lapte de
vacã, cu maximum 50%
umiditate, calitatea I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- 1 mai - 1 octombrie kg 13.70 13.70
- 1 nov - 30 aprilie kg 16.10 16.10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brinza telemea din lapte
de oaie, cu maximum 52%
umiditate, calitatea I kg 21.00 21.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cas felii din lapte de
oaie, în saramura, cu
maximum 52% umiditate,
calitatea I kg 21.40 21.40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cas din lapte de oaie,
cu maximum 50% umiditate,
calitatea I kg 22.60 22.60
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brinza burduf din lapte
de oaie, în burduf de
piele cu maximum 45%
umiditate, calitatea I kg 29.20 29.20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Urda din zer de oaie,
cu maximum 60% umiditate,
calitatea I kg 8.00 8.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


C. SUBPRODUSE REZULTATE DIN INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Preţul de vînzare pentru subprodusele rezultate din industrializarea laptelui, ce se vînd producãtorilor pentru furajarea animalelor, se stabileşte astfel:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
În perioada În perioada
1 mai-31 oct. 1 nov-30 apr.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a ) Lapte smintinit şi zara
- unitãţi agricole de stat, unitãţi cooperatiste
şi producãtori individuali 35 lei/hl 43 lei/hl
b) Zer
- unitãţi agricole de stat, unitãţi cooperatiste
şi producãtori individuali 6 lei/hl 6 lei/hl
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Condiţia de livrare pentru subprodusele din lapte, indiferent de beneficiar, este loco furnizor

NOTA:
1. Brinzeturile care nu se încadreazã la caitatea I pot fi preluate la calitatea a II-a şi plãtite cu preţ redus cu 5% fata de preţul calitãţii I.
2. Criteriile de majorare sau reducere a preţurilor şi modul lor de aplicare, pentru laptele şi produsele lactate ce se vor livra peste sau sub prevederile calitative ale standardelor şi normelor în vigoare, cu excepţia conţinutului în grasime, se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.
3. Cantitãţile de lapte şi produse lactate predate de cãtre producãtorii contractanţi peste cantitãţile prevãzute în contracte vor fi preluate de cãtre întreprinderile de industrializare a laptelui, în condiţiile, la preţurile şi cu avantajele prevãzute pentru contracte.
4. Preţurile de producţie şi de cotractare la laptele şi produsele lactate livrate de unitãţile socialiste se înţeleg în condiţia de livrare loco furnizor, drum accesibil, încãrcate în mijlocul de transport, la punctele stabilite prin contract.
Pentru ceilalţi producãtori, condiţia de livrare este loco unitatea de receptionare a laptelui.
În cazul în care beneficiarul nu se prezintã pentru recepţia laptelui la termenele stabilite prin graficul de livrare şi, datoritã intirzierii, laptele se depreciaza, acesta va fi preluat de beneficiar în starea în care se gãseşte şi va fi plãtiţi dupã conţinutul de grasime.
Dacã graficul de livrare nu se respecta de cãtre unitatea producãtoare, aceasta este obligatã sa plãteascã taxele de stationare suplimentarã a vehiculului, conform tarifului legal.
5. Contractele se vor încheia pe termen de 1 an cu unitãţile socialiste de stat, de 1 pînã la 5 ani cu unitãţile agricole cooperatiste şi pe teremen de pînã la 3 ani cu producãtorii individuali.
6. Veniturile obţinute de producãtorii individuali din vînzarea la fondul de stat a animalelor, laptelui şi produselor lactate, nu se iau în consideraţie la stabilirea veniturilor din surse agricole pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copil sau a burselor şcolare.


ANEXA 3

PREŢURILE DE PRODUCŢIE, DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢII,
AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI
EXECUTARE A CONTRACTELOR LA MIERE DE ALBINE ŞI ALTE PRODUSE
APICOLE, OUA, PENE, GOGOSI DE MĂTASE, LINA, PIEI, BLANURI ŞI PAR

A. MIERE DE ALBINE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea sortimentului Preţ de producţie, de contractare
şi de achiziţie lei/kg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Miere de albine superioarã 26.00
- Miere de albine calitatea I 22.00
- Miere de albine calitatea a II-a 17.00
- Miere de faguri în secţiuni, calitatea I 36.00
- Miere de faguri în secţiuni, calitatea a II-a 33.00
- Faguri cu miere în rame 32.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru celelalte produse apicole se stabilesc de cãtre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.
Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie se înţeleg în condiţia de livrare loco producãtor.
Preluarea mierii de la producãtori se va face pe tipuri şi calitãţi
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura producerea şi aprovizionarea cu biostimulatori pe baza de zahãr a crescatorilor de albine care încheie contract cu unitãţile Asociaţiei crescatorilor de albine şi cu unitãţile cooperaţiei de consum, pentru predarea de miere de albine cãtre fondul de stat, precum şi pentru creşterea efectivelor şi combaterea bolilor. Distribuirea cantitãţilor de biostimulatori se face de cãtre Asociaţia crescatorilor de albine şi Uniunea Cooperativelor de Consum, în raport cu sarcinile ce le revin pentru constituirea fondului de stat la miere de albine. De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili destinaţia producţiei anuale de ceara, asigurind cu prioritate cantitãţile necesare pentru producerea fagurilor artificiali.
Unitãţile socialiste şi producãtorii individuali care contracteazã pentru fondul de stat miere şi ceara, precum şi roiuri şi familii de albine, beneficiazã de urmãtoarele:
- credite sau avansuri de bani, potrivit legii, în raport cu valoarea produselor contractate;
- acordarea cu prioritate a bazei melifere pentru stuparitul pastoral, dupã ce se vor asigura suprafeţele cu flora melifera necesare unitãţilor de stat cu activitate apicola;
- aprovizionarea cu prioritate cu roiuri, familii de albine, matci selecţionate, faguri artificiali, stupi şi piese de stupi, unelte şi materiale apicole specializate;
- scutire de taxe pentru amplasarea stupilor în stuparitul pastoral;
- transportul stupilor la flora melifera prin grija organizaţiilor de contractare, costul transportului urmînd a fi plãtit, dupã recolta, în proporţie de cel puţin 50% cu produse aplicole, iar restul în numerar.

B. OUA
Preţurile de achiziţie la oua de gaina, pentru consum alimentar, de la producãtorii individuali, se stabilesc pe perioade, loco producãtor, astfel:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada Oua mari, peste 50 g/buc Oua mici, între 40-50g/buc
- lei/buc - - lei/buc -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12 martie - 28 mai 0.80 0.70
29 mai - 12 septembrie 0.70 0.60
13 sept. - 29 oct. 0.80 0.70
30 oct. - 1 martie 1.00 0.90
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru ouale livrate de producãtorii individuali la statia de destinaţie sau la unitatea de desfacere a oualelor, aceştia vor primi preţul cu amãnuntul, mai puţin rabatul comercial.

C. PENE
Preţurile de achiziţie pentru pene se stabilesc de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.
Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin achizitorii sãi, poate plati penele achiozitionate de la populaţie şi prin articole casnice şi de bucatarie sau prin alte produse industriale, la preţurile de vînzare cu amãnuntul din comerţul socialist.
Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum va obţine aceste produse în cadrul reglementãrii privind mãrfurile destinate fondului pieţei.


D. GOGOSI DE MĂTASE CRUDE, DE DUD, DIN HIBRIZI ŞI POLIHIBRIZI CU GOGOSI ALBE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CALITATEA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri de producţie şi de contractare (lei/kg) 100 75
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Preţurile de producţie şi de contractare pentru gogosi de mãtase crude se înţeleg în condiţia de livrare loco producãtor
Pentru sortimentele de gogosi de mãtase de ricin şi de stejar, crude, preţurile se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.
Gogosile de mãtase de calitatea I destinate reproductiei, preluate pe baza contractelor încheiate de Staţiunea Centrala de producţie şi cercetãri pentru sericicultura, se vor plati la preţurile de producţie şi contractare majorate cu 10%.
Preluarea gogosilor de mãtase crude se va face potrivit prevederilor standardelor de stat.
Producãtorii care încheiere contracte pentru livrarea gogosilor de mãtase beneficiazã, în condiţiile prevãzute de lege, în mod gratuit de saminta de viermi de mãtase, larve în virstele mici, hirtie de asternut, dezinfectante pentru spaţiile de creştere a viermilor de mãtase şi combustibilul necesar pentru incubare.
De asemenea, producãtorii care livreaza prin contractari gogosi de mãtase primesc contra cost 0,250 kg fire bumbac taranesc pentru fiecare kilogram de gogosi de mãtase calitatea I şi a II-a preluat la fondul de stat.
Producãtorii contractanţi care transporta gogosi de mãtase la centrele de receptionare primesc contravaloarea transportului pentru intreaga distanta, la tarifele în vigoare, corespunzãtoare mijloacelor de transport folosite.


E. LINA NESPALATA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sortimentul Calitatea Preţuri (lei/kg)
────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────
de producţie şi contractare│ de achiziţie
────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────
1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lina merinos super 90 -
I 75 68
II 59 53
III 34 31
Lina spanca I 63 57
II 50 45
III 30 27
Lina tigaie alba I 57 51
II 44 40
III 29 26
Lina tigaie neagra I 48 43
II 38 34
III 26 23
Lina stogose alba I 56 50
II 41 37
III 24 21
Lina stogose neagra I 41 37
II 31 28
III 21 19
Lina turcana alba I 55 50
II 40 36
III 22 20
Lina turcana neagra I 40 36
II 30 27
III 19 17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA
Livrarea şi recepţia se fac:
- loco furnizor pentru cantitãţile de lina care se preiau pe baza de analize organoleptice, în situaţia cînd cantitatea de lina ce se livreaza este sub 2.500 kg, unitatea beneficiara avînd obligaţia se efectueze transportul;
- loco beneficiar, pe baza randamentului la spalare determinat în laborator în situaţia cînd producãtorii livreaza peste 2.500 kg lina de aceeaşi rasa, unitãţile furnizoare fiind obligate sa transporte produsul cu mijloace proprii sau închiriate, iar cele beneficiare sa suporte contravaloarea acestuia la tarifele legale în vigoare.


F. PIEI BRUTE DE BOVINE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie de la
caracteristicile tehnice C.A.P., membri C.A.P. şi alţi
producãtori individuali (lei/kg)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul Tipul
pieilor pieilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Piei de vitel - I 34.35
- II 29.35
- III 20.55
- IV 10.55
- Piei de minzati 12 I 21.80
II 18.00
III 13.65
IV 6.10
- Piei de minzati 16 I 18.00
II 15.55
III 12.35
IV 4.85
- Piei de vite 20 I 14.25
II 11.75
III 9.85
IV 3.60
- Piei de vite 25 I 12.35
II 10.55
III 8.65
IV 3.00
- Piei de vite 30 I 11.75
II 10.55
III 9.25
IV 5.45
- Piei de vite 35 I 11.15
II 9.85
III 8.65
IV 4.85
- Piei de vite 40 I 10.55
II 9.25
III 7.95
IV 4.85
- Piei de vite 45 I 9.85
II 8.65
III 7.95
IV 4.20
- Piei de vite 46 I 9.25
II 7.95
III 7.35
IV 4.25
- Piei de taur 45 T I 7.95
II 7.35
III 6.10
IV 3.60
- Piei de taur 46 T I 5.50
II 4.85
III 4.20
IV 2.30
- Piei de malaci 12 I 18.00
II 15.55
III 10.55
IV 4.85
- Piei de tumaci 16 T I 14.25
II 11.75
III 7.95
IV 3.60
- Piei de bivol 24 B I 10.65
II 9.25
III 7.95
IV 4.85
- Piei de bivol 32 B I 9.25
II 7.95
III 7.35
IV 4.20
- Piei de bivol 40 B I 9.25
II 7.95
III 7.35
IV 4.20
- Piei de bivol 41 B I 5.50
II 4.85
III 4.20
IV 2.30
- Piei bracuri 0.75
(toate tipurile)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G. PIEI BRUTE DE PORCINE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei întregi
- piei de porcine 2 I 13.00
II 10.50
III 7.00
- piei de pocine 6 I 13.00
II 10.50
III 7.00
- piei de porcine 7 I 13.00
II 10.50
III 7.00
- piei de procine 20 V I 6.00
II 4.00
III 2.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei bracuri 2.00
(tipurile 3,6,7)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bucãţi de piele
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- piei de porcine 7.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H. PIEI BRUTE DE
CABALINE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de avortoni A I 15.15
II 12.90
III 10.65
IV 6.15
Piei de minji 160 I 24.50
II 22.35
III 20.00
IV 15.50
Piei de cai 180 I 29.50
II 26.50
III 23.75
IV 18.00
Piei de cai 200 I 34.50
II 31.00
III 27.75
IV 21.00
Piei de cai 220 I 39.50
II 35.50
III 31.75
IV 24.00
Piei de cai 240 I 44.50
II 40.00
III 35.50
IV 27.00
Piei de cai 260 I 50.50
II 45.50
III 40.50
IV 30.50
Piei de cai 280 I 55.50
II 50.00
III 44.50
IV 33.50
Piei de cai 281 I 60.50
II 54.50
III 48.50
IV 36.50
Piei de minji A şi 160 B I 30.00
pentru blana II 25.00
III 20.00
IV 15.00
Piei bracuri
(toate tipurile) 0.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. PIEI BRUTE DE OVINE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Câte- Suprafata Calitatea Preţuri de achiziţie
caracteristicile goria dm.p. de la C.A.P., membrii
tehnice C.A.P. şi alţi producãtori
individuali (- lei/buc -)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul pieilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de avortoni,
toate rasele 1 46 I 15
II 11
Piei de avortoni,
toate rasele 1 610 I 15
II 11
Piei de avortoni,
toate rasele 1 peste 10 I 15
II 11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de ovine cu lina, rasele merinos şi spanca
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- piei de miei 2 pînã
la 20 I 40
II 30
III 15
- piei de miei 3 20-30 I 40
II 30
III 15
- piei de miei 4 30-40 I 60
II 45
III 23
Piei de miei şi
cirlani 5 40-50 I 60
II 45
III 23
Piei de cirlani,
oi şi berbeci 6 50-60 I 83
II 62
III 30
Piei de oi şi berbeci 7 peste 60 I 83
II 62
III 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de ovine cu lina, rasa tigaie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- piei de miei 2 pînã la 20 I 35
II 26
III 13
- piei de miei 3 20-30 I 35
II 26
III 13
- piei de miel 4 30-40 I 50
II 37
III 20
Piei de miel şi cirlani 5 40-50 I 50
II 37
III 20
Piei de cirlani, oi
şi berbeci 6 50-60 I 75
II 55
III 28
Piei de oi şi berbeci 7 peste 60 I 75
II 55
III 28
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de ovine cu lina, rasa turcana
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- piei de miel 2 pînã la 20 I 30
II 22
III 11
- piei de miel 3 20-30 I 30
II 22
III 11
- piei de miel 4 30-40 I 40
II 30
III 15
Piei de miel şi cirlani 5 40-50 I 40
II 30
III 15
Piei de cirlani, oi
şi berbeci 6 50-60 I 60
II 45
III 22
Piei de oi şi berbeci Peste 60 I 60
II 45
III 22
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de oi tunse, toate rasele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- piei ovine 4 30-40 I 18
II 13
III 7
- piei de ovine 5 40-50 I 18
II 13
III 7
- piei de ovine 6 50-60 I 26
II 18
III 10
- piei de ovine 7 peste 60 I 26
II 18
III 10
Piei de ovine bracuri pînã la 50 2
peste 50 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

J. PIELICELE BRUTE CARACUL, METIS, ŞI TURCANA BRUMARIE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie de la C.A.P.,
caracteristicile tehnice membrii C.A.P. şi alţi
producãtori individuali
(- lei/buc -)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul pieilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pielicele brute caracul şi
metis caracul, negre extra 280
I 220
II 160
III 120
IV 90
V 60
VI 37
Pielicele brute caracul şi
metis caracul, brumarii extra 280
I 220
II 160
III 120
IV 90
V 51
Pielicele brute de turcana
brumarie extra 160
I 120
II 90
III 60
IV 29
V 60
Hirsii I 35
II 25
Piei bracuri (toate tipurile) 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

K. PIEI BRUTE DE CAPRINE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Câte- Suprafata Calitatea Preţuri de achiziţie
caracteristicile tehnice goria dm.p. de la C.A.P., membrii
C.A.P. şi alţi producãtori
individuali
(- lei/buc -)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul pieilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de avortoni 1 46 I 4
II 2
Piei de avortoni 1 6-10 I 4
II 2
Piei de avortoni 1 peste 10 I 4
II 2
Piei de iezi 2 pînã la 30 I 13
II 9
III 4
Piei de iezi 3 30-40 I 16
II 11
III 7
Piei de iezi,
vatui şi capre 4 40-50 I 50
II 11
III 7
Piei de capre 5 50-70 I 67
II 48
III 9
Piei de capre 6 peste 70 I 84
II 60
III 9
Piei de tapi 7 peste 50 I 25
II 18
III 9
Piei de caprine brac
(toate categoriile) pînã la 50 2
peste 50 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L. PIEI BRUTE CANINE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Câte- Suprafata Calitatea Preţuri de achiziţie
caracteristicile tehnice goria dm.p. - lei/buc -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul pieilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de ciini 1 10-15 I 6
II 4
III 2
Piei de ciini 2 15-30 I 10
II 7
III 4
Piei de ciini 3 peste 30 I 15
II 9
III 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M. PIEI DE PISICI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie
caracteristici tehnice lei/buc
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul pieilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piei de pisici de casa ci blana de iarna,
piei întregi I 5
II 4
Piei de pisici de casa cu blana de iarna,
piei jumãtãţi III 3
IV 1.50
Piei de pisici de casa cu blana de vara,
piei întregi I 2.50
II 2
Piei de pisici de casa cu blana de vara,
piei jumãtãţi III 1.50
IV 0.75
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N. PAR DE ANIMALE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sortimentul U.M. Preţuri de achiziţie
(- lei/U.M. -)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Par de porc baltaret kg 75.00
Par de porc smulsatura manualã kg 42.50
Par de porc oparitura vara kg 5.00
Par de porc oparitura iarna kg 10.00
Par de porc de pe cap şi picioare kg 2.50
Par de porc recoltat cu masina kg 67.50
Par de cal, coada kg 50.00
Par de cal, coama kg 35.00
Par de capra, tunsura kg 5.00
Par brut din cozi bovine kg 30.00
Par brut urechi bovine kg 60.00
Par brut frunti bovine kg 20.00
Cozi bovine mari buc 1.50
Cozi bovine mici buc 0.60
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
O. BLANURI BRUTE DE ANIMALE DE CRESCATORIEI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calitatea, Preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie
lungimea blanii - lei / buc -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Blanuri fãrã defecte Blanuri cu defecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mic mijlocii mari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BLANURI DE NURCI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Blanuri masculi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 71 cm 1.160 975 800 480
65 - 71 cm 1.040 870 710 430
I. 59 - 64 cm 920 770 630 390
53 - 58 cm 800 670 540 340
47 - 52 cm 680 570 450 290
sub 47 cm 560 470 380 240
peste 71 cm 820 675 530 390
65 - 71 cm 720 590 460 350
59 - 64 cm 630 510 400 310
II. 53 - 58 cm 530 430 330 270
47 - 52 cm 430 350 260 230
sub 47 cm 340 270 210 190
peste 71 cm 430 390 340 190
65 - 71 cm 390 350 300 170
III. 59 - 64 cm 350 310 270 150
53 - 58 cm 270 270 240 130
47 - 52 cm 260 230 200 110
sub 47 cm 220 190 170 90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Blanuri de femele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 71 cm 1.000 840 690 410
65 - 71 cm 900 760 580 370
59 - 64 cm 800 680 560 330
I. 53 - 58 cm 690 580 480 290
47 - 52 cm 590 500 400 250
sub 47 cm 510 420 350 210
Peste 71 cm 720 580 450 330
65 - 71 cm 630 510 400 290
59 - 64 cm 540 410 310 260
II. 53 - 58 cm 490 370 280 240
47 - 52 cm 370 310 220 200
sub 47 cm 310 230 170 150
peste 71 cm 370 330 290 160
65 - 71 cm 330 290 260 140
59 - 64 cm 290 260 230 130
III. 53 - 58 cm 260 230 200 110
47 - 62 cm 220 190 170 100
sub 47 cm 180 160 140 80
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru blanurile brute de nurci de culoare hedlund, safir, perla, silver sau alte nuante deschise se va acorda peste preţurile de mai sus un spor de preţ de 12%.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BLANURI DE NUTRII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calitatea, Preţuri
lungimea blanii - lei / buc -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Blanuri fãrã defecte Blanuri cu defecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mic mijlocii mari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 70 cm 610 520 370 220
60 - 70 cm 530 450 310 180
I, 40 - 59 cm 450 380 260 140
sub 40 cm 350 300 180 90
peste 70 cm 490 410 290 180
60 - 70 cm 430 360 250 140
II. 40 - 59 cm 360 300 200 110
sub 50 cm 280 230 150 70
peste 70 cm 260 220 180 100
6070 cm 220 190 160 90
III. 4059 cm 180 160 130 65
sub 40 cm 130 110 90 40
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru blanurile de nutrii de culoare alba, safir, perla sau alte nuante deschise se va acorda peste preţurile prevãzute mai sus un spor de preţ de 15%


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calitatea, Preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie
lungimea blanii - lei / buc -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Blanuri fãrã defecte Blanuri cu defecte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mic mijlocii mari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BLANURI DE VULPI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Blanuri de vulpi albastre
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 97 cm 1.250 1.060 930 710
88 - 97 cm 1.000 850 750 650
I. 79 -87 cm 930 790 700 610
70 - 78 cm 870 740 660 560
sub 70 cm 810 690 610 530
peste 97 cm 1.000 850 750 650
88 - 97 cm 800 690 600 520
II. 7986 cm 750 630 500 490
70 - 78 cm 700 590 520 450
sub 70 cm 650 550 490 420
peste 97 cm 660 560 500 430
88 - 97 cm 530 450 400 340
III. 7987 cm 500 420 370 320
70 - 78 cm 460 390 350 300
sub 70 cm 430 370 320 270
b) Blanuri de vulpi platinate
peste 85 cm 1.450 1.200 1.060 920
60 - 85 cm 1.060 900 790 690
I. sub 60 cm 920 780 690 600
peste 85 cm 1.200 990 370 760
II. 60 - 85 cm 870 740 660 570
sub 60 cm 760 640 560 490
peste 85 cm 830 710 620 540
III. 60 - 85 cm 620 530 460 400
sub 60 cm 540 460 410 350
c ) Blanuri de vulpi argintii
peste 85 cm 1.660 1.450 1.250 1.080
I. 60 - 85 cm 1.250 1.060 930 810
sub 60 cm 1.080 920 810 700
peste 85 cm 1.450 1.200 1.060 920
II. 60 - 85 cm 1.060 900 790 690
sub 60 cm 920 780 690 600
peste 85 cm 1.080 920 930 810
III. 60 - 85 cm 810 690 600 530
sub 60 cm 700 600 530 460
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BLANURI DE IEPURI DE CASA Preţuri (lei/buc)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
calitatea I 24
calitatea a II-a 17
calitatea a III-a 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru blanurile de nurci, nutrii, vulpi şi iepuri de casa, condiţia de livrare este franco depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport, pentru unitãţile de stat şi cooperatiste, şi loco centrul de achiziţie pentru producãtorii individuali.

ANEXA 4

ACTELE NORMATIVE ŞI PREVEDERILE DIN UNELE ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGA*)

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 410 din 13 iulie 1973 privind îmbunãtãţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, pãsãri, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amãnuntul la carne, produse din carne, pãsãri, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, art. 8.
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 din 27 februarie 1974 privind modificarea anexei la <>Decretul Consiliului de Stat nr. 388/1972 şi stabilirea preţurilor de producţie şi contractare la gogosi de mãtase de dud crude, publicat în Buletinul Oficial, Partea a III-a, nr. 74 din 7 martie 1972, art. 2
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 din 31 decembrie 1975 privind modificarea anexei 2 la Decretul nr. 410/1973 , precum şi a anexei la <>Decretul nr. 388/1972 , publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975.
4. <>Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1976 privind extinderea la cooperatia de consum a activitãţii de contractari şi achiziţii de produse agricole de la gospodãriile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 10 februarie 1976.
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 din 18 iunie 1980 privind modificarea anexei nr. 2 la Decretul nr. 410/1973 privind îmbunãtãţirea sistemului de contractare şi achiziţii de animale, pãsãri, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amãnuntul la carne, produse din carne, pãsãri, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 20 iunie 1980.
6. <>Decretul Consiliului de Stat nr. 393 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea şi îmbunãtãţirea corelãrii, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, anexa nr. 2
7. Decretul prezidential nr. 167 din 20 august 1974 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de achiziţie a cabalinelor de macelarie destinate exportului, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 22 august 1974.
8. Decretul prezidential nr. 234 din 19 iulie 1976 privind modificarea preţurilor de producţie, contractarea, achiziţiile şi cu amãnuntul la mierea de albine, anexa nr. 1, pct. 1
9. Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lina, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amãnuntul la carnea şi pastrama de ovine şi caprine, brinzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lina şi lina în amestec lucrate mecanic, anexa nr. 1
10. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 122/1957 privind extinderea şi îmbunãtãţirea sistemului de contractare şi achiziţii de animale, lapte şi produse lactate, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 din 29 ianuarie 1957.
11. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 127/1957 privind stabilirea regimului de contractare şi achiziţie de lina, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 16 din 1 februarie 1957.
12. <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 511 din 165 iunie 1963 privind sistemul de contractare şi achiziţii de animale, republicatã în Buletinul Oficial nr. 117 din 2 octombrie 1970.
13. <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 922/1963 privind unele mãsuri pentru stimularea contractarilor de carne şi lapte, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 42 din 2 decembrie 1963.
14. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 14/1965 privind aplicarea preţurilor de contractare prevãzute în <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 şi livrãrilor de animale efectuate de organizaţiile agricole de stat, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii al Consiliului de Miniştri nr. 1 din 18 ianuarie 1965.
15. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 415 din 17 mai 1965 privind regimul de cumpãrare la lapte şi la produsele lactate, republicatã în Buletinul Oficial nr. 127 din 27 octombrie 1970.
16. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 211 din 7 februarie 1969 privind stimularea contractarilor de animale ingrasate la cooperativele agricole de producţie din zonele de deal şi munte, publicatã în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 februarie 1969.
17. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 232 din 12 februarie 1969 privind unele mãsuri pentru stimularea creşterii iepurilor de casa, publicatã în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 februarie 1969.
18. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1519/1969 privind regimul de preţuri pentru pasarile cumpãrate de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum.
19. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 368 din 12 aprilie 1972 privind unele mãsuri în legatura cu asigurarea fondului de stat, contractarea, achiziţionarea şi valorificarea produselor apicole, publicatã în Buletinul Oficial nr. 38 din 18 aprilie 1972.
20. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1757 din 31 decembrie 1974 privind stabilirea avantajelor pentru contractanţii de animale, produse animaliere şi plante tehnice, publicatã în Buletinul Oficial nr. 7 din 13 ianuarie 1975.
------------
*) Actele normative cuprinse în prezenta anexa se abroga cu modificãrile şi completãrile ce le-au fost aduse ulterior adoptãrii lor.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016