Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 394 din 25 decembrie 1981  privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale,    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 394 din 25 decembrie 1981 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale,

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 110-111 din 26 decembrie 1981

În vederea infaptuirii obiectivelor fundamentale ale politicii agrare a Partidului Comunist Roman, pentru îmbunãtãţirea permanenta a aprovizionarii populaţiei cu produse agroalimentare şi a statisfacerii celorlalte nevoi de produse agricole ale economiei naţionale, sînt alocate, an de an, importante fonduri materiale şi bãneşti pentru dezvoltarea şi modernizarea agriculturii.
Totodatã, în conformitate cu planul naţional unic de dezvoltare a agriculturii şi cu programele privind autoconducerea şi autoaprovizionarea teritorialã, a fost adoptat un ansamblu de mãsuri în vederea stimulãrii unitãţilor agricole socialiste şi a gospodariilor populaţiei pentru sporirea producţiei agricole la hectar şi, pe aceasta baza a livrãrilor la fondul de stat.
O pirghie importanta de participare a ţãrãnimii la dezvoltarea economicã a tarii, la schimbul echitabil de produse între sat şi oraş, la creşterea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, o reprezintã sistemul contractarilor şi achiziţiilor de produse agricole.
În cadrul acestui sistem, statul asigura stimularea şi cointeresarea tot mai buna a producãtorilor agricoli de toate categoriile în creşterea producţiei şi livrarea cãtre fondul de stat a unor cantitãţi tot mai mari de produse agricole, acordand, pe lîngã preţurile de baza, prime de producţie în bani, diferenţiate în funcţie de produse şi în mod progresiv, în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat.
Unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, toţi producãtorii agricoli au îndatorirea sa acţioneze cu toatã hotãrîrea pentru îndeplinirea şi depãşirea planurilor de producţie stabilite, în vederea livrãrii unor cantitãţi sporite de produse la fondul de stat, asigurind folosirea integrala şi eficienta a pãmîntului, creşterea potenţialului productiv al acestuia, executarea la timp şi de calitate a tuturor lucrãrilor agricole.
Creşterea producţiei agricole vegetale şi a cantitãţilor de produse livrate la fondul de stat constituie cale sigura pentru dezvoltarea economicã a unitãţilor agricole, pentru ridicarea nivelului de trai al ţãrãnimii, al tuturor oamenilor muncii care lucreazã în agricultura şi, totodatã, pentru creşterea contribuţiei agriculturii la dezvoltarea generalã a tarii.
În scopul infaptuirii mãsurilor adoptate pentru stimularea producãtorilor agricoli, mai buna aşezare pe principii economice a schimbului de produse între sat şi oraş şi întãrirea aliantei muncitoresti - taranesti, precum şi în vederea perfecţionãrii activitãţii de contractari şi achiziţii ale produselor agricole vegetale şi creãrii unui cadrul juridic unitar pentru desfãşurarea acesteia,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Aprovizionarea populaţiei de la oraşe şi sate cu produse agricole se realizeazã, potrivit legii, pe baza principiilor autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, folosind resursele proprii din producţia unitãţilor agricole cooperatiste şi din gospodãriile populaţiei, precum şi cele din fondul de stat.
ART. 2
Contractãrile şi achiziţiile de produse agricole vegetale contribuie, prin preţurile şi celelalte avantaje acordate unitãţilor agricole socialiste şi celorlalţi producãtori la creşterea producţiei de cereale, legume şi fructe, cartofi, plante tehnice şi altele în vederea aprovizionarii corespunzãtoare a populaţiei, a asigurãrii de materii prime pentru industrie şi a furajelor necesare pentru dezvoltarea zootehniei.
ART. 3
Unitãţile agricole socialiste şi ceilalţi producãtori agricoli sunt obligaţi sa cultive integral şi sa foloseascã intensiv terenurile destinate producţiei agricole vegetale, sa respecte întocmai regimul de producere, circulaţie şi utilizare a seminţelor şi materialului sãditor, sa execute la timp şi în bune condiţii toate lucrãrile prevãzute în tehnologiile de cultura, sa recolteze producţia obţinutã şi sa o livreze în cantitãţile, la termenele şi cu respectarea condiţiilor de calitate prevãzute în contractele încheiate.
ART. 4
În vederea creşterii producţiei agricole vegetale, producãtorii agricoli sunt sprijiniti, potrivit legii, prin asigurarea de seminţe şi material sãditor din soiuri şi hibrizi de mare productivitate, aplicarea mãsurilor de imbunatatire şi amenajare a terenurilor, executarea mecanizata a unor lucrãri agricole, precum şi prin alte avantaje şi stimulente.
ART. 5
Producãtorii agricoli care livreaza, prin sistemul de contractari şi achiziţii, cereale, legume, cartofi, fructe, plante tehnice şi alte produse agricole vegetale beneficieaza, în condiţiile prezentului decret, de preţuri avantajoase, credite şi avansuri, seminţe selecţionate şi material sãditor, îngrãşãminte şi materiale de combatere a bolilor şi dãunãtorilor, asistenta tehnica de specialitate, produse sau materiale necesare obţinerii produselor contractate, precum şi alte avantaje şi stimulente.
De asemenea, se acorda unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste şi gospodariilor populaţiei, pentru produsele agricole vegetale valorificate la fondul de stat, prime dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Specificare Preţ de contractare Prima medie Procent de creştere fata de
lei/tona lei/tona preţul de contractare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Grîu - secara 1.500 300 20
- Orz-orzoaica 1.300 300 23
- Porumb 1.270 530 42
- Fasole 6.200 1.000 16
- Soia 3.250 450 14
- Floarea - soarelui 2.680 720 27
- În pentru ulei 6.000 1.000 17
- În pentru fibra 1.900 500 26
- Cinepa 1.250 450 36
- Sfecla 345 205 59
- Cartofi timpurii 1.367 200 15
- Cartofi de toamna 900 120 13
- Legume de camp 1.360 440 32
- Struguri 3.480 500 14
- Orez 5.000 1.000 20
- Plante medicinale 3.500 1.500 43
- Tutun 17.300 700 4
- Ricin 5.500 1.500 27
Fructe 4.800 600 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Primele care se acorda producãtorilor se stabilesc progresiv, în funcţie de cantitatea de produse la hectar livrate la fondul de stat, potrivit prezentului decret.
ART. 6
Cooperativele agricole de producţie au datoria sa sprijine membrii cooperatori şi ceilalţi locuitori din comune în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin de a cultiva în mod raţional şi eficient suprafeţele deţinute în folosinta sau proprietate.
Totodatã, cooperativele agricole de producţie vor sprijini contractarea şi livrarea la fondul de stat, de cãtre membrii cooperatori şi ceilalţi producãtori agricoli, a unor cantitãţi cat mai mari de produse agricole vegetale, precum şi stabilirea şi plata drepturilor şi avantajelor ce li se cuvin pentru produsele livrate.
ART. 7
Unitãţile de preluare şi de industrializare a produselor agricole vegetale au obligaţia sa acorde unitãţilor agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producãtori agricoli sprijinul necesar în realizarea producţiei, începând cu amplasarea producţiei pe sole, asigurarea cu seminţe, aprovizionarea cu îngrãşãminte, executarea la timp şi de calitate a tuturor lucrãrilor stabilite prin normele tehnologice, pana la livrarea şi depozitarea în condiţii corespunzãtoare a produselor.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare rãspunde de intreaga activitate de contractari şi achiziţii ale produselor agricole vegetale de la unitãţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali, potrivit legii.
Pentru produsele agricole vegetale, stabilite potrivit prevederilor prezentului decret, contractarea şi achiziţionarea produselor disponibile din gospodãriile populaţiei se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unitãţile sale.
ART. 9
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie şi consiliile populare sunt obligate sa stabileascã, în profil teritorial, cantitãţile de produse agricole care urmeazã sa fie livrate la fondul de stat prin contractari şi achiziţii, prin corelarea judicioasã a sarcinilor de sporire a producţiei agricole cu baza materialã existenta, în vederea asigurãrii condiţiilor necesare ca, în raport cu producţia realizatã şi livrata, toate unitãţile agricole şi ceilalţi producãtori sa obţinã o creştere continua a veniturilor.
Consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, conducerile unitãţilor agricole socialiste sunt obligate sa acţioneze cu fermitate pentru îndeplinirea şi depãşirea planurilor de producţie stabilite, în vederea livrãrii unor cantitãţi sporite de produse la fondul de stat şi ridicãrii continue a veniturilor ţãrãnimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultura.

CAP. 2
Contractãrile şi achiziţiile de cereale, leguminoase boabe şi plante tehnice

ART. 10
Contractãrile şi achiziţiile de cereale şi leguminoase boabe de la unitãţile agricole socialiste şi producãtorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unitãţile sale.
Achiziţionarea cerealelor şi leguminoaselor boabe de la producãtorii individuali se face şi prin unitãţile Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.
ART. 11
Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice, poate cumpara, prin intermediul cooperativelor agricole de producţie, disponibilul de grâu, secara, porumb şi leguminoase boabe oferite de membrii acestora din cantitãţile primite ca retribuire în natura pentru munca prestatã.
ART. 12
Contractãrile şi achiziţiile de plante tehnice sfecla de zahãr, floarea-soarelui, soia, rapita, tutun, tulpini de în, canepa şi teisor pentru fibra, bumbac, cicoare, ricin, seminţe de dovleac şi seminţe de canepa, hamei de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unitãţile sale.
ART. 13
Preţurile de producţie, contractare şi achiziţie pentru cereale, leguminoase boabe şi plante tehnice, alte avantaje ce se acorda unitãţilor agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producãtori individuali, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sunt prevãzute în anexa 1 A şi anexa nr. 1 B.
Preţurile şi celelalte avantaje se acorda producãtorilor în mod diferenţiat, în raport cu cantitatea şi calitatea produselor agricole vegetale livrate la fondul de stat.
ART. 14
În afarã de preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie şi de celelalte avantaje stabilite potrivit art. 13, unitãţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali care livreaza cereale, leguminoase boabe şi plante tehnice beneficiazã de prime în bani diferenţiate în funcţie de produs şi în mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produsul Unitãţi agricole de stat Unitãţi agricole cooperatiste,
membrii cooperativelor agricole
de producţie şi alţi producãtori
individuali
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nivel prima Limita pe hectar Nivel prima Limita pe hectar
-lei/tona - livrãri la fondul - lei/tona - livrãri la fondul
de stat, samanta de de stat,
şi furaje inclusiv, samanta şi furaje
la fabricile de inclusiv, la
nutreturi combinate fabricile de nu-
- kg - treturi combinate
- kg -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grîu medie 300 medie 300
275 2.500 - 3.000 150*) 500 - 1.000*)
300 3.001 - 4.000 200 1.001 - 1.500
350 4.001 - 6.000 250 1.501 - 2.000
400 peste 6.000 275 2.001 - 3.000
300 3.001 - 4.000
350 4.001 - 5.000
400 peste 5.000
Porumb medie 530 medie 530
300 3.500 - 4.000 250 1.000 - 1.500
450 4.001 - 5.000 300 1.501 - 2.000
550 5.001 - 6.000 350 2.001 - 3.000
600 6.001 - 8.000 430 3.001 - 4.000
650 peste 8.000 530 4.001 - 5.000
600 5.001 - 6.000
650 peste 6.000
Orz-orzoaica medie 300 medie 300
275 2.500 - 3.000 240 1.000 - 1.500
300 3.001 - 4.000 275 1.501 - 2.000
350 4.001 - 5.000 300 2.001 - 3.000
375 5.001 - 6.000 350 3.001 - 4.000
400 peste 6.000 375 4.001 - 5.000
400 peste 5.000
Orez medie 1.000 medie 1.000
700 2.500 - 3.000 700 2.500 - 3.000
1.000 3.001 - 3.500 1.000 3.001 - 3.500
1.500 peste 3.500 1.500 peste 3.500
Fasole medie 1.000 medie 1.000
800 1.000 - 1.250 500 500 - 700
1.000 1.251 - 1.500 1.000 701 - 1.500
1.500 peste 1.500 1.500 peste 1.500
Soia medie 450 medie 450
350 1.500 - 2.000 350 1.000 - 1.500
450 2.001 - 2.500 450 1.501 - 2.000
500 peste 2.500 500 peste 2.000
Floarea-
soarelui medie 720 medie 720
650 1.500 - 2.000 500 1.000 - 1.500
720 2.001 - 2.500 650 1.501 - 2.000
800 peste 2.500 720 2.001 - 2.500
800 peste 2.500
Sfecla de zahãr medie 205 medie 200
150 25.000 - 30.000 150 22.000 - 26.000
225 30.001 - 35.000 225 26.001 - 34.000
250 peste 35.000 250 peste 34.000
În pentru ulei medie 1.000 medie 1.000
800 1.000 - 1.250 800 500 - 1.000
1.000 1.251 - 1.500 1.000 1.001 - 1.500
1.200 peste 1.500 1.200 peste 1.500
În fuior medie 500 medie 500
400 3.500 - 4.500 400 3.500 - 4.500
500 4.501 - 5.500 500 4.501 - 5.500
600 peste 5.500 600 peste 5.500
Cinepa fibra medie 450 medie 450
350 4.300 - 5.000 350 4.300 - 5.000
450 5.001 - 6.000 450 5.001 - 6.000
550 peste 6.000 550 peste 6.000
Tutun - - medie 700
400 700 - 1.000
700 1.001 - 1.200
1.000 peste 1.200
Ricin - - medie 1.500
1.000 1.000 - 1.200
1.500 1.201 - 1.500
2.000 peste 1.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 15
Întreprinderile pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice, întreprinderile pentru producerea nutreturilor combinate, întreprinderile de în şi canepa, cele pentru industrializarea sfeclei de zahãr, de ulei, de cultura şi fermentarea tutunului şi de tigarete, precum şi celelalte unitãţi de preluare şi industrializare a cerelealelor, leguminoaselor boabe şi plantelor tehnice, sunt obligate sa acorde unitãţilor agricole socialiste şi celorlalţi producãtori asistenta tehnica şi sprijin în toate etapele procesului de producţie agricolã, începând cu amplasarea culturilor, asigurarea seminţelor, aprovizionarea cu îngrãşãminte, executarea lucrãrilor şi pana la lucrarea şi depozitarea produselor contractate.

CAP. 3
Contractãrile şi achiziţiile de legume, cartofi şi fructe

ART. 16
Contractãrile şi achiziţiile de legume, cartofi şi fructe se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unitãţile sale.
Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum achiziţioneazã, prin unitãţile sale, în condiţiile legii, legume şi fructe de la producãtorii individuali.
Contractãrile şi achiziţiile de cartofi de toamna de la producãtorii individuali se fac de unitãţile cooperaţiei de consum. Unitãţile cooperaţiei de consum pot organiza, de asemenea, în localitãţile necooperativizate, centre de industrializare şi semiindustrializare a legumelor, cartofilor şi fructelor, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
ART. 17
Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru legume, cartofi şi fructe, celelalte avantaje ce se acorda unitãţilor socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producãtori individuali, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 18
În afarã preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie şi avantajelor stabilite potrivit legii, unitãţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali care livreaza legume, cartofi, fructe şi struguri beneficieaza de prime în bani diferenţiate în funcţie de produs şi în mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar la fondul de stat, dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produsul Unitãţi agricole de stat Unitãţi agricole cooperatiste,
membrii cooperativelor agricole
de producţie şi alţi producãtori
individuali
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nivel prima Limita pe hectar Nivel prima Limita pe hectar
-lei/tona - livrãri la fondul - lei/tona - livrãri la fondul
de stat, samanta de de stat,
- kg - samanta - kg -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. LEGUME
DE SERA
a) Ciclul I
Tomate medie 1.800 medie 1.800
1.700 65.000 1700 65.000
1.800 70.000 1800 70.000
1.900 75.000 1900 75.000
Castraveti medie 1.100 medie 1.100
1.000 175.000 1.000 175.000
1.100 180.000 1.100 180.000
1.200 185.000 1.200 185.000
Ardei gras medie 2.300 medie 2.300
2.200 40.000 2.200 40.000
2.300 45.000 2.300 45.000
2.400 50.000 2.400 50.000
Alte legume
(fasole verde,
vinete, varza,
gulioare, etc.) medie 1.700 medie 1.700
1.600 30.000 1.600 30.000
1.700 35.000 1.700 35.000
1.800 40.000 1.800 40.000
b) Ciclul II
Tomate medie 700 medie 700
600 45.000 600 45.000
700 50.000 700 50.000
800 55.000 800 55.000
Castraveti medie 900 medie 900
800 50.000 800 50.000
900 55.000 900 55.000
1.000 60.000 1.000 60.000
Ardei gras medie 2.300 medie 2.300
2.200 30.000 2.200 30.000
2.300 35.000 2.300 35.000
2.400 40.000 2.400 40.000
Alte legume
(fasole verde,
vinete, varza,
gulioare, etc.) medie 700 medie 700
600 30.000 600 30.000
700 35.000 700 35.000
800 40.000 800 40.000
2. LEGUME
DE CAMP
Tomate din
solarii medie 400 medie 400
300 12.000 - 15.000 300 12.000 - 15.000
400 15.001 - 20.000 400 15.001 - 20.000
500 peste 20.000 500 peste 20.000
Tomate timpurii
din camp medie 300 medie 300
200 15.000 - 20.000 200 10.000 - 12.000
300 20.001 - 25.000 300 12.001 - 15.000
400 peste 25.000 400 peste 15.000
Tomate de vara-
toamna medie 200 medie 200
100 20.000 - 25.000 100 18.000 - 20.000
200 25.001 - 35.000 200 20.001 - 25.000
300 peste 35.000 300 peste 25.000
Ardei medie 400 medie 400
300 12.000 - 18.000 300 10.000 - 15.000
400 18.001 - 20.000 400 15.001 - 18.000
500 peste 20.000 500 peste 18.000
Ardei boia medie 700 medie 700
600 6.000 - 7.000 600 6.000 - 7.000
700 7.001 - 8.000 700 7.001 - 8.000
800 peste 8.000 800 peste 8.000
Vinete medie 500 medie 500
400 15.000 - 20.000 400 10.000 - 15.000
500 20.001 - 25.000 500 15.001 - 18.000
600 peste 25.000 600 peste 18.000
Ceapa uscata medie 400 medie 400
300 15.000 - 18.000 300 8.000 - 10.000
400 18.001 - 20.000 400 10.001 - 15.000
500 peste 20.000 500 peste 15.000
Usturoi uscat medie 1.000 medie 1.000
800 3.000 - 4.000 800 2.500 - 3.500
1.000 4.001 - 5.000 1.000 3.501 - 4.500
1.200 peste 5.000 1.200 peste 4.500
Radacinoase medie 400 medie 400
300 18.000 - 25.000 300 15.000 - 20.000
400 25.001 - 30.000 400 20.001 - 25.000
500 peste 30.000 500 peste 25.000
Mazare verde
pastai medie 400 medie 400
300 4.000 - 4.500 300 3.000 - 4.000
400 4.501 - 5.000 400 4.001 - 5.000
500 peste 5.000 500 peste 5.000
Fasole pastai medie 700 medie 700
600 3.000 - 4.000 600 3.000 - 4.000
700 4.001 - 5.000 700 4.001 - 5.000
800 peste 5.000 800 peste 5.000
Castraveti medie 500 medie 500
400 6.000 - 8.000 400 6.000 - 8.000
500 8.001 - 10.000 500 8.001 - 10.000
600 peste 10.000 600 peste 10.000
Varza timpurie medie 300 medie 300
200 15.000 - 20.000 200 15000-20.000
300 20.001 - 25.000 300 20001-25000
400 peste 25.000 400 peste 25000
Varza de vara medie 800 medie 800
700 17.000 - 20.000 700 2.000 - 17.000
800 20.001 - 27.000 800 17.001 - 22.000
900 peste 27.000 900 peste 22.000
Varza de toamna medie 300 medie 300
200 25.000 - 30.000 200 20.000 - 25.000
300 30.001 - 35.000 300 25.001 - 30.000
400 peste 35.000 400 peste 30.000
Varza roşie medie 500 medie 500
400 9.000 - 12.000 400 8.000 - 11.000
500 12.001 - 15.000 500 11.001 - 13.000
600 peste 15.000 600 peste 13.000
Alte legume
(conopida,
dovlecei,
gulioare, praz,
verdeturi,
etc.) medie 355 medie 355
240 10.000 - 12.000 240 8.000 - 10.000
340 12.001 - 17.000 340 10.001 - 15.000
400 17.001 - 20.000 400 15.001 - 20.000
450 peste 20.000 450 peste 20.000
3. CIUPERCI
CULTIVATE medie 2.000 medie 2.000
1.000 200.000 - 250.000 1.000 200.000 - 250.000
2.000 250.001 - 300.000 2.000 250.001 - 300.000
3.000 peste 300.000 3.000 peste 300.000
4. CARTOFI
TIMPURII ŞI
DE VARA medie 200 medie 200
150 10.000 - 12.000 150 8.000 - 10.000
200 12.001 - 15.000 200 10.001 - 12.000
250 peste 15.000 250 peste 12.000
5. CARTOFI DE
TOAMNA medie 120 medie 120
100 15.000 - 18.000 100 10.000 - 15.000
120 18.001 - 25.000 120 15.001 - 20.000
150 peste 25.000 150 peste 20.000
6. PEPENI medie 200 medie 200
100 22.000 - 28.000 100 20.000 - 25.000
200 28.001 - 35.000 200 25.001 - 30.000
300 peste 35.000 300 peste 30.000
7. FRUCTE
- Cirese şi
visine medie 800 medie 800
700 2.000 - 2.500 700 1.800 - 2.000
800 2.501 - 3.500 800 2.001 - 3.000
900 peste 3.500 900 peste 3.000
- Caise medie 600 medie 600
500 3.500 - 4.000 500 2.500 - 3.000
600 4.001 - 5.000 600 3.001 - 3.500
700 peste 5.000 700 peste 3.500
- Piersici medie 400 medie 400
300 8.000 - 10.000 300 6.000 - 8.000
400 10.001- 15.000 400 8.001 - 10.000
500 peste 15.000 500 peste 10.000
- Mere şi pere medie 500 medie 500
400 8.000 - 10.000 400 5.000 - 6.000
500 10.001 - 15.000 500 6.001 - 8.000
600 peste 15.000 600 peste 8.000
- Prune medie 1.000 medie 1.000
900 4.000 - 5.000 900 2.500 - 3.500
1.000 5.001 - 5.500 1.000 3.501 - 4.500
1.100 peste 5.500 1.100 peste 4.500
- Capsuni medie 500 medie 500
400 5.000 - 6.000 400 3.500 - 4.500
500 6.001 - 7.500 500 4.501 - 6.000
600 peste 7.500 600 peste 6.000
- Fructe
arbuşti
gradina
(coacaz,
zmeur, mure,
etc) medie 600 medie 600
500 3.000 - 4.000 500 2.500 - 3.000
600 4.001 - 5.000 600 3.001 - 4.000
700 peste 5.000 700 peste 4.000
8. STRUGURI medie 500 medie 500
300 4.000 - 5.000 300 4.000 - 5.000
400 5.001 - 7.000 400 5.001 - 7.000
500 7.001 - 9.500 500 7.001 - 9.500
550 peste 9.500 550 peste 9.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru legumele, fructele, cartofii şi strugurii preluati de la membrii cooperativelor agricole de producţie şi alţi producãtori individuali, aceştia vor primi prima pentru fiecare tona predatã la fondul de stat, dacã livreaza cantitãţile corespunzãtoare limitelor stabilite pe hectar, aferente suprafeţelor cultivate.
Pentru alte fructe decât cele prevãzute în tabel, cultivate pe suprafeţe restrânse (nuci, gutui, alune, migdale şi altele), se acorda tuturor categoriilor de producãtori o prima de 480 lei pentru fiecare tona predatã la fondul de stat.
ART. 19
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare rãspunde de contractarea şi preluarea la timp a intergii cantitãţi de legume, fructe şi cartofi destinate fondului de stat. De asemenea, are obligaţia de a prelua producţia oferitã de producãtori peste prevederile contractelor încheiate.
În cazuri deosebite, când producţia nu poate fi preluatã integral de beneficiari, datoritã insuficienţei spaţiului de depozitare sau imposibilitãţii de a fi transportatã, unitãţile producãtoare au obligaţia de a insiloza produsele în spaţii şi în condiţii corespunzãtoare; în acest caz vor primi, din partea unitãţii beneficiare, contravaloarea cheltuielilor ocazionate de lucrãrile executate, în limitele prevãzute în anexa nr. 2.
Unitãţile agricole socialiste şi ceilalţi producãtori rãspund de livrarea ritmica a produselor, în cantitãţile şi sortimentele contractate, precum şi de respectarea condiţiilor de calitate şi a celor sanitare.
ART. 20
Valorificarea legumelor, fuctelor şi cartofilor se face, de regula, pe baza contractelor încheiate de unitãţile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu unitãţile agricole socialiste şi alţi producãtori, pe o perioada de unu sau cinci ani. ART. 21
Întreprinderile de legume şi fructe şi cele pentru industrializarea acestor produse sunt obligate sa acorde unitãţilor agricole şi celorlalţi producãtori sprijinul necesar pentru realizarea producţiei, în asigurarea de seminţe şi material sãditor, aprovizionarea cu îngrãşãminte, materiale de combatere a bolilor şi dãunãtorilor, executarea lucrãrilor stabilite prin normele tehnologice, transportul şi depozitarea în condiţii corespunzãtoare a legumelor, cartofilor, fructelor şi strugurilor livrati pe baza de contracte.

CAP. 4
Contractãrile şi achiziţiile de alte produse agricole vegetale

ART. 22
Contractãrile şi achiziţiile de plante medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontana, precum şi a macului şi mustarului, se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile Trustului "Plafar", care au obligaţia sa acorde unitãţilor agricole asistenta tehnica şi sprijinul necesar în realizarea producţiei acestor plante în cultura.
ART. 23
Achiziţionarea de la culegatori a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana se face, potrivit legii, şi de unitãţile Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi ale Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.
Cantitãţile de plante medicinale şi aromatice din flora spontana achiziţionate de la culegatori se valorifica numai prin întreprinderile Trustului "Plafar".
ART. 24
Contractãrile şi achiziţiile de paie pentru industria de celuloza şi hârtie de la unitãţile agricole socialiste se fac de Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este obligat sa asigure predarea de cãtre unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, potrivit sarcinilor de plan, a întregii cantitãţi de paie destinate industriei de celuloza şi hârtie.
ART. 25
Contractãrile şi achiziţiile de paie de sorg, de la unitãţile socialiste şi producãtorii individuali, se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti, prin unitãţile sale.
Contractãrile şi achiziţiile de seminţe de sorg se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unitãţile sale.
ART. 26
Preţurile de contractare şi de achiziţie pentru plante medicinale şi aromatice, mac, mustar, paie pentru industrializare, paie de sorg şi seminţe de sorg ce se acorda unitãţilor agricole cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producãtori individuali, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sunt prevãzute în anexa nr. 3 A şi anexa nr. 3 B.
ART. 27
În afarã de preţurile de contractare şi de achiziţie, unitãţile agricole cooperatiste şi producãtorii individuali beneficiazã de prime în bani, diferenţiate în funcţie de produs şi în mod progresiv în raport cu cantitatea de plante medicinale livrata la fondul de stat, potrivit anexei nr. 3 A.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 28
Modul de suportare a cheltuielilor de transport pana la locurile de recepţie a produselor agricole vegetale livrate la fondul de stat prin contractari şi achiziţii este prevãzut în anexa nr. 4.
ART. 29
Pentru produsele agricole vegetale predate de producãtori peste calitãţile contractate se aplica aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru cele preluate în cadrul contractelor.
ART. 30
Prezentul decret intra în vigoare la 1 ianuarie 1982
Pe aceeaşi data se abroga actele normativelor prevãzute în anexa nr. 5, precum şi orice alte dispoziţii legale anterioare din domeniul reglementat prin prezentul decret.
ART. 31
Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4 şi 5 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România

ANEXA 1A

PREŢURI DE PRODUCŢIE, DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR LA CEREALE ŞI LEGUMINOASE BOABE


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Preţuri de producţie, contractare şi achiziţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.crt. Denumirea produsului U.M. Preţ Condiţiile de calitate de baza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Greutate Corpuri Umiditate
hectolitrica strãine - % -
-kg - - % -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Grâu tare kg 2, 20 78 3 14
2. Grâu*) kg 1, 50 75 3 14
3 Secara*) kg 1, 50 70 4 15
4. Porumb*) kg 1, 27 - 3 16
5. Orzoaica kg 1, 50 64 5 14
6. Orz pentru bere (95%
germinatie) kg 1, 30 62 5 14
7. Orz pentru furaj kg 1, 10 58 5 14
8. Orez nedecorticat kg 5, 00 50 3 14
9. Ovaz kg 1, 10 42 5 14
10 Fasole boabe:
- grupa A soiul Alba mare
(boamba) kg 8, 00 - 5 14
- grupa B soiul Ceali kg 7, 00 - 5 14
- grupa C soiurile:
Orizont, Premial, Magna,
Bistrenski kg 6, 50 - 5 11
- grupa D soiurile: Progres,
Ragalla F. 332, Gratiot,
Greath Northern kg 5, 80 - 5 14
- grupa E soiuri locale şi
amestec de soiuri kg 4, 70 - 5 14
11. Linte kg 6, 80 - 5 14
12. Naut kg 13, 00 - 3 13
13. Mazare kg 2, 10 - 10 14
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────
*) Preţurile de contractare şi de producţie sunt medii pe ţara. Preţurile pe zone se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, în cadrul preţurilor aprobate.

II. Condiţiile de acordare a preţurilor, precum şi de încheiere şi executare a contractelor
A. Contractele de livrare, de cãtre unitãţile socialiste, a cerealelor şi leguminoaselor boabe pentru fondul de stat se încheie pe o durata de 5 ani, pe baza sarcinilor stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
Contractele de livrare a cerealelor şi leguminoaselor boabe cãtre fondul de stat de cãtre producãtorii individuali se încheie pe o durata de 1 an.
B. Recepţia cantitativã şi calitativã a produselor livrate se face la bazele de receptionare, centrele de achiziţii sau silozurile unitãţilor beneficiare ori la fabricile de nutreturi combinate.
C. Sarcinile de predare prevãzute în contractele încheiate cu unitãţile agricole socialiste se considera îndeplinite dacã produsele corespund calitativ, la corpuri strãine şi umiditate, indicilor calitativi din prezenta anexa.
În cazul produselor livrate la indici de umiditate şi corpuri strãine mai mari şi mai mici decât cei prevãzuţi, aceşti indici se vor compensa între ei. În raport cu diferenţa în plus sau în minus rezultatã din aceasta compensare, fata de cantitatea prevãzutã în contract, se va micşora sau se va mari cantitatea de produse ce se va preda efectiv de cãtre unitatea furnizoare.
Pentru diferenţele calitative fata de indicii de baza, la greutatea hectolitrica, preţul se va majorã sau micşora în mod corespunzãtor.
Preţurile de producţie, de contractare şi achiziţie de baza:
a) se majoreazã cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în plus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri strãine în minus fata de indicii calitativi de baza;
b) se micşoreazã cu câte 1% pentru fiecare greutate hectolitrica în minus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri strãine în plus fata de indicii calitativi de baza.
1. La grâu şi secara
a) Saparturile mai mici de jumãtate bob şi boabele sistave care depãşesc, pe total, procentul de corpuri strãine admise la calitatea de baza se plãtesc cu 0,45 lei/kg;
b) secara din grâu se plãteşte cu 80% din preţul secarei, la calitatea de baza;
c) orzul şi ovazul din grâu, pana la 6% separat sau împreunã, se socotesc la corpuri strãine cu jumãtate din greutatea procentualã. Orzul şi ovazul din grâu de la 6,01 la 15% se socotesc integral la corpuri strãine;
d) graul tare preluat la fondul de stat cu procent de gluten sub calitatea de baza şi sub prevederile STAS se va plati la preţul obişnuit al graului de consum;
e) cooperativele agricole de producţie şi producãtorii individuali care livreaza, pe baza de contract, grâu tare pot primi în schimb o cantitate echivalenta de grâu obişnuit, pe care o vor plati la preţul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexa, la care se adauga suma de 100 lei/tona, reprezentând cheltuieli de manipulare.
2. La porumb
a) Preţul se majoreazã cu 1% pentru fiecare procent de corpuri strãine în minus şi cu procentul corespunzãtor din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în minus fata de indicii calitativi de baza;
b) preţul se micşoreazã cu câte 1% pentru fiecare procent de corpuri strãine în plus şi cu procentul corespunzãtor din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în plus fata de indicii calitativi de baza;
c) sparturile mai mici de jumãtate de bob, boabele strivite sau mancate de insecte şi nedezvoltate, care depãşesc, pe total, procentul de corpuri strãine admise la calitatea de baza se plãtesc cu 0,35 lei/kg, numai pentru livrãri la fondul de stat.
3. La orz pentru bere şi orzoaica
a) Preţul de producţie şi contractare la orzul pentru bare se plãteşte dacã orzul îndeplineşte şi condiţiile de calitate la energia germinativa, substanţe proteice şi uniformitate, prevãzute în standardele de stat;
b) în zonele deficitare în grâu şi porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreunã cu Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, cooperativele agricole de producţie pot livra, pe baza de contract, orzoaica, pe schimb cu grâu, secara, porumb sau orz furajer, la echivalentul de 1,250 kg porumb sau orz, de 1,200 kg secara şi de 1,100 kg grâu pentru 1 kg orzoaica;
c) orzoaica sub 62 kg greutate hectolitrica se plãteşte la preţul de contractare al orzului.
4. La orez
a) Orezul brut care la preluare are o umiditate peste 17% şi corpuri strãine peste 10% va fi uscat şi condiţionat de cãtre întreprinderile de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice. Pentru operaţiunea de uscare şi condiţionare pana la nivelul indicilor de mai sus se vor percepe unitãţilor de producţie cheltuielile de uscare şi condiţionare, conform tarifelor în vigoare;
b) intreaga cantitate de gozuri rezultatã din condiţionarea orezului se va restitui gratuit unitãţilor producãtoare;
c) unitãţile agricole socialiste care cultiva orez primesc îngrãşãminte chimice, pentru care plãtesc 50% din preţul de producţie al acestora.
5. La leguminoase boabe
a) La mazare comestibila, în procentul de 10% corpuri strãine se admit maximum 8% boabe gargaritate;
b) cooperativele agricole de producţie care livreaza mazare comestibila boabe în afarã contractului pot primi în schimb o cantitate de mazare furajera, de valoare echivalenta mazarei comestibile livrate, precum şi plata transportului pana la baza de receptionare;
c) cooperativele agricole de producţie şi gospodãriile populaţiei care vor preda la fondul de stat fasole boabe din soiurile Alba mare (boamba) şi Ceali, în condiţiile de calitate de 2% corpuri strãine şi 14% umiditate, vor primi 1,60 lei/kg peste preţul de contractare prevãzut în prezenta anexa;
d) fasolea de un anumit soi, care conţine pana la 15% boabe de culoare alba din alte soiuri, se plãteşte integral la preţul soiului respectiv. În cazul depãşirii acestui procent, la intreaga cantitate se aplica preţul pentru fasolea boabe soiuri locale sau amestec de soiuri;
e) sparturile de fasole şi boabe patate care depas esc proporţia admisã la preluare de 5% corpuri strãine se plãtesc producãtorilor la preţul de 1 leu/kg;
f) staţiunile pentru mecanizarea agricuturii vor plati cooperativelor agricole de producţie şi unitãţilor agricole de stat contravaloarea pierderilor care depãşesc 5% boabe sparte, cauzate din vina lor la lucrãrile de recoltat şi treierat. Cuantumul acestor pierderi se determina prin diferenţa între preţul de producţie şi, dupã caz, de contractare al soiului de fasole respectiv şi preţul de 1 leu/kg stabilit pentru sparturi;
g) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreunã cu Ministerul Comerţului Interior, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, vor încadra, prin asimilare, în grupele de soiuri de fasole prevãzute în prezenta anexa şi alte soiuri de fasole;
h) la fasole boabe, contractãrile şi achiziţiile de la producãtorii individuali se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin organizaţiile sale.
6. Pentru produsele predate de cooperativele agricole de producţie din disponibilitãţile membrilor, vor primi din partea întreprinderilor de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice un comision de 25 lei/tona.

ANEXA 1B

PREŢURILE DE PRODUCŢIE DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR LA PLANTE TEHNICE

A. Oleaginoase

Lei/U.M

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului U.M. Preţ Condiţiile de calitate de baza
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Greutate Corpuri Umiditate
hectolitrica strãine - % -
-kg - - % -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Floarea-soarelui*) kg 2, 68 40 4 12
Seminţe de ricin kg 5, 50 - 6 10
Seminţe de în pentru
ulei kg 6, 00 - 6 11
Seminţe de dovleac **) kg 6, 00 - 6 11
Seminţe de canepa kg 6, 00 - 4 9
Seminţe de rapita kg 2, 60 - 5 11
Soia boabe kg 3, 25 - 4 13
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────
*) Preţul este mediu pe ţara. Preţurile pe zone se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, în cadrul preţului mediu.
**) Achiziţiile de seminţe de dovleac de la producãtorii individuali se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unitãţile sale. Preţul de livrare al întreprinderilor de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice cãtre consumul intern este de 6,60 lei/kg, inclusiv adaosul legal stabilit pe tona aferent acestor activitãţi.
Preţurile de baza:
- se majoreazã cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în plus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri strãine în minus fata de indicii calitativi de baza;
- se micşoreazã cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în minus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri strãine în plus fata de indicii calitativi de baza.
B. Sfecla de zahãr şi cicoare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţ de producţie, de contractare şi de achiziţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sfecla de zahãr 0, 345lei/kg
- Cicoare 0, 65lei/kg
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


C. Tulpini de în, canepa şi teisor pentru fibra, bumbac brut şi samanta de canepa

lei/U.M.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului U.M. Clasele de calitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Superior I II III IV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tulpini de în cu capsule pentru
fibra kg - 3, 2, 1, 0,
13 64 56 95
Tulpini de canepa şi teisor pentru
fibra kg - 1, 1, 0, -
40 00 70
Bumbac brut kg 6, 20 5, 3, 2, 1,
20 80 40 00
Samanta de canepa
- preţurile de producţie şi
contractare ale unitãţilor
agricole socialiste:
- samanta elita 27, 50
lei/kg
- samanta înmulţirea I 22, 80
lei/kg
- samanta alte inmultiri 19, 50
lei/kg
- preţuri de livrare ale Trustului
inului, canepii şi bumbacului:
- samanta elita 28, 76
lei/kg
- samanta înmulţirea I 24, 00
lei/kg
- samanta alte inmultiri 20, 70
lei/kg
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Influentele financiare rezultate ca urmare a modificãrilor preţurilor de cumpãrare la samanta de canepa, prin Decretul prezidential nr. 9/1976 , vor fi suportate din alocaţia bugetarã ce va fi stabilitã anual pentru acoperirea cotelor fixe ce se acorda la seminţele livrate unitãţilor agricole cooperatiste.
D. Tutun
Preţurile de contractare pentru tutunuri se stabilesc pe soiuri şi clase de calitate, dupã cum urmeazã:


lei/U.M.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soiul de tutun U.M. Clasele de calitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Superior I II III IV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Djebel kg 52 45 36 25 11
Molovata kg 46 38 30 18 10
Virginia uscat la
caldura artificiala kg 33 27 19 11 6
Gimpati kg - 22 17 11 6
Virginia uscat la soare kg - 20 16 11 6
Burley kg - 20 16 11 6
Banat kg - 22 17 11 6
Baragan kg - 20 16 11 6
Virginia în stare verde kg - 3, 20 70 1, 20 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru alte soiuri de tutun ce vor fi introduse în cultura, preţurile de contractare se stabilesc prin asimilare cu soiurile de tutun mai sus arãtate, de cãtre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi Comitetului de Stat pentru Preţuri.
E. Hamei


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţ de producţie, contractare şi achiziţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- calitate superioarã lei/kg 70, 00
- calitatea I lei/kg 66, 00
- calitatea a II-a lei/kg 60, 00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


1. Unitãţile agricole socialiste care livreaza pe baza de contract sfecla de zahãr beneficiazã de urmãtoare avantaje:
A. Întreprinderile agricole de stat pot cumpara de la întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahãr, pentru fiecare tona de sfecla livrata, câte 600 kg borhot umed cu 7 la suta substanta uscata sau borhot presat, ori borhot uscat în echivalenta, la preţurile legale în vigoare, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a sfeclei de zahãr;
- borhot umed cu 7 la suma substanta uscata sau borhot presat în echivalenta;
- borhot uscat cu 90 la suta substanta uscata.
B. Cooperativele agricole de producţie şi asociaţiile economice intercooperatiste:
a) primesc un spor de preţ de 30 de lei pentru tona pentru sfecla de zahãr pastrata în silozuri proprii şi livrata beneficiarului dupã data de 1 decembrie;
b) primesc gratuit 4 kg zahãr pentru fiecare tona de sfecla de zahãr livrata;
c) pot cumpara, pentru fiecare tone de sfecla de zahãr livrata, câte 400 kg borhot umed cu 7 la suta substanta uscata, sau borhot presat ori borhot uscat în echivalenta, la preţurile şi în condiţiile prevãzute la pct. 1, lit. A;
d) pot cumpara în plus, în condiţiile prevãzute la lit. c), câte 200 kg borhot umed pentru fiecare tona de sfecla livrata loco întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahãr;
e) pot cumpara, pentru fiecare tona de sfecla de zahãr livrata, câte 6 kg melasa, la preţul legal vigoare, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a sfeclei de zahãr;
f) li se acorda gratuit, prin întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahãr, samanta de sfecla de zahãr necesarã insamantarii în caz de calamitate şi insecticide pentru combaterea dãunãtorilor.
2. Prevederile de la pct. 1 lit. B. lit. b), c), d) şi f) se aplica şi producãtorilor individuali care livreaza pe baza de contract sfecla de zahãr.
3. Cooperativele agricole de producţie care livreaza floarea-soarelui din soiuri superioare pot cumpara, pentru fiecare tona livrata, câte 750 kg stroturi, la preţul legal în vigoare, pe tona, în condiţia de livrare loco fabrica.
4. Producãtorii care incheiee contracte pe durata de minimum 3 ani şi livreaza cel puţin cantitatea de tutun contractatã pentru anul agricol respectiv beneficiazã de un spor de preţ de 20 la suta pentru intreaga cantitate predatã în anul respectiv, cu condiţia ca tutunurile din clasa superior şi I livrate sa reprezinte, fata de cantitatea contractatã, cel puţin urmãtoarele procente:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soiul de tutun Procent din clasa superior şi I
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Djebel 50
Virginia uscat la cladura artificala 35
- Virginia în stare verde 30
- Molovata, Burley 25
- Ghimpati, Banat şi Virginia uscat la soare 15
- Baragan 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Sporul de preţ se va plati în termen de 15 zile de la livrarea ultimei cantitãţi de tutun.
5. Centrala producţiei şi industrializarii tutunului şi întreprinderile din subordine vor acorda producãtorilor care se obliga prin contracte sa producã şi sa livreze tutun urmãtoarele avantaje:
a) samanta necesarã pentru insamantarea suprafeţei de rasad, precum şi cantitatea necesarã pentru reinsamantare în caz de calamitate, în mod grautit;
b) inventarul necesar pentru producerea rasadului pe suprafeţele stabilite anual de cãtre direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industria alimentara împreunã cu unitãţile contractante, în folosinta gratuita: inventarul consta din rasadnite cu o durata de folosinta de 8 ani sau, dupã caz, din arce metalice pentru amenajarea de tuneluri joase, cu o durata de folosinta de 10 ani, acestea fiind acoperite cu folie de polietilena care se acorda în folosinta gratuita o singura data la 8 ani pentru rasadnite şi la 10 ani pentru tuneluri joase, şi contra cost, la preţurile în vigoare, pentru înlocuirea celei degradate, în limita cantitãţilor repartizate;
c) stropitorile, sfoara şi materialele necesare amenajãrii de solarii, soproane şi magazii pentru uscarea şi pãstrarea tutunului, care se asigura contra cost la preţurile legale în vigoare, în limita cantitãţilor repartizate.
Rãsadniţele şi arcele metalice pentru tuneluri date în folosinta vor fi utilizate pe toatã durata de folosinta prevãzutã la lit. b).
Producãtorii nu au dreptul sa foloseascã alte culturii sau în alte scopuri rãsadniţele, materialele pentru amenajarea tunelurilor şi solariilor, precum şi maşinile şi utilajele de lucru puse la dispoziţie în baza contractului.
6. Unitãţile de producţie şi industrializare a tutunului vor acorda producãtorilor de tutun asistenta tehnica şi vor pune în mod gratuit la dispoziţia acestora documentaţii tehnice.
7. Producãtorii care livreaza, pe baza de contracte, tulpini de canepa şi teisor pentru fibra beneficiazã de un spor de preţ de 100 lei pe tona pentru cantitãţile de tulpini de calitatea I şi a II-a. Judeţele în care producãtorii beneficiazã de sporul prevãzut la alin. 1, precum şi datele de livrare pana la care se acorda sporul, se stabilesc anual de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
8. Unitãţile agricole cooperatiste şi producãtorii individuali care încheie contracte pentru cultura de în pentru fibra şi cultura de canepa şi teisor pentru fibra vor primi de la întreprinderile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare seminţe necesare insamantarii suprafeţelor prevãzute în contracte la preţul de 2,72 lei pe kg seminţele de canepa şi de 1,15 lei pe kg seminţele de în pentru fibra.
9. Producãtorii care livreaza, pe baza de contracte, cel puţin 60 tone tulpini de canepa sau teisor pentru fibra vor primi, pentru intreaga cantitate livrata, un spor de preţ de 60 lei pe tona, iar cel care livreaza cel puţin 200 tone tulpini de cinepa sau de teisor vor primi pentru intreaga cantitate livrata un spor de preţ de 120 lei pe tona.
10. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate achizitiona, prin întreprinderile din subordine, tulpini de în pentru fibra, canepa şi teisor pentru fibra de la reproducatorii necontractanti, la preţurile legale, fãrã a acorda alte avantaje.
11. Unitãţile agricole cooperatiste primesc gratuit, pentru fiecare tona de cicoare livrata, câte 4 kg zahãr şi 0,5 kg surogat de cafea, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a cicoarei.
12. Unitãţile agricole socialiste cultivatoare de cicoare pot cumpara la preţurile legale în vigoare, de la întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahãr, pentru fiecare tona de cicoare livrata, câte 400 kg borhot umed cu 7 la suta substanta uscata, sau borhot uscat în echivalenta cu 90 la suta substanta uscata, precum şi 6 kg melasa furajera, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a cicoarei.
13. Samanta de cicoare necesarã insamantarii şi reinsamantarii suprafeţelor prevãzute în contracte se acorda gratuit prin întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahãr.
14. Cooperativele agricole de producţie care livreaza la fondul de stat seminţe de ricin decapsulat pot cumpara, la preţul de amãnuntul, câte 400 kg sorturi de ricin detoxicat pentru fiecare tona de seminţe de ricin decapsulat predatã.
15. Sarcinile prevãzute în contractele încheiate de cooperativele agricole de producţie pentru floarea soarelui, soia, seminţe de în pentru ulei, seminţe de ricin decapsulat şi seminţe de dovleac se considera îndeplinite dacã produsele corespund calitativ indicilor de baza privind corpurile strãine şi umiditatea, prevãzuţi la lit. A din anexa 1 B.
Dispoziţiile pct. II lit. C din anexa 1 A la decret se aplica şi pentru livrãrile prevãzute în alineatul precedent.
16. Producãtorii contractanţi vor livra plantele tehnice la centrele şi bazele de recepţie ale unitãţilor beneficiare unde se face recepţia cantitativã şi calitativã a produselor.
Pentru tutun, livrarea şi recepţia se fac la furnizor, la locul de recepţie convenit de pãrţi.
17. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va putea repartiza pentru ingrasatoriile de animale ale asociaţiilor economice intercooperatiste borhotul cuvenit, pentru sfecla de zahãr livrata de cãtre cooperativele agricole de producţie asociate, corespunzãtor cu balanţa furajera întocmitã pentru aceasta categorie de furaje.
18. Întreprinderile agricole de stat care contracteazã şi cultiva cicoare, tulpini de canepa, teisor şi în pentru fuior vor beneficia de condiţiile contractuale prevãzute pentru cooperativele agricole de producţie, cu excepţia avantajului în zahãr la cicoare.

ANEXA 2

PREŢURILE DE PRODUCŢIE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE,
AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR PENTRU LEGUME,
CARTOFI, FRUCTE ŞI STRUGURI


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Produsul/Perioada Preţuri ferme pe cantitãţi (lei/kg)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zona I Zona II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extra I II Extra I II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Legume
A. Preţuri ferme pe cantitãţi diferenţiate pe zone teritoriale
1 a) Tomate de sera
1 ianuarie - 15 aprilie 18, 16, 8, 18, 16, 8,00
00 00 00 00
15 - 30 aprilie 16, 14, 6,50 16, 14, 6,50
00 00 00 00
1 - 10 mai 12, 11, 5,50 12, 11, 5,50
00 00 00 00
11 - 20 mai 9,50 8,50 5,00 9,50 8,50 5,00
21 - 31 mai 8,50 7,50 4,50 8,50 7,50 4,50
Dupã 1 iunie, se aplica preţurile
prevãzute pentru tomate din solarii
1 - 31 octombrie 6,50 5,50 3,00 6,50 5.50 3.00
1 - 30 noiembrie 7,00 6,00 3,00 7,00 6,00 5,00
1 - 31 decembrie 9,00 8,00 5,00 9,00 8,00 5,00
1b)Tomate din solarii
1 - 10 iunie 7,90 6,30 4,60 7,90 6,30 4,60
11 - 20 iunie 7,65 6,10 4,50 7,75 6,20 4,60
21 - 30 iunie 6,10 4,90 3,35 7,15 5,90 4,30
1. c) Tomate timpurii din camp sortate
pentru consum în stare proaspãta
1 - 10 iulie 4,30 3,50 2,50 5,10 4,30 3,30
11 - 20 iulie 2,50 2,10 1,70 2,85 2,45 2,00
21 iulie - 10 august 2,20 1,90 1,50 2,20 1,90 1,50
1 d) Tomate vara-toamna sortate pentru
consum în stare proaspãta
Dupã 10 august 1,90 1,70 1,50 1,90 1,70 1,50
1 e) Tomate nesortate pentru
industrializare (calitate unica
pentru zonele I şi II)
toatã perioada 1,20
1 f) Tomate verzi (gogonele) toatã
perioada 1,20 0,80 - 1,20 0,80
2 a) Gogosari roşii toatã perioada 2,60 1,60 2,60 1,60
2 b) Gogosari verzi toatã perioada 1,80 1,30 1,80 1,30
3 a) Varza alba timpurie din sere şi solarii
1 - 31 martie 10,00 6,50 10,00 6,50
1 - 15 aprilie 8,00 5,50 8,00 5,50
16 - 30 aprilie 5,60 3,70 5,60 3,70
3 b) Varza timpurie din camp
1 - 31 mai 3,50 2,50 3,70 2,70
1 - 20 iunie 3,00 2,00 3,25 2,25
21 iunie - 10 august 2,20 1,50 2,20 1,50
3 c) Varza de vara
11 august - 15 septembrie 1,20 0,70 1,20 0,70
3 d) Varza de toamna
Dupã 15 septembrie 0,70 0,50 0,70 0,50
4.a) Ardei gras (sera)
1 februarie - 31 mai 14,00 12,00 14,00 12,00
1 - 30 iunie 10,80 8,25 11,20 8,75
4 b) Ardei gras din camp
1 - 15 iulie 6,75 5,10 7,10 5,45
16 - 31 iulie 5,10 4,20 5,40 4,45
1 - 20 august 2,95 2,10 3,20 2,00
Dupã 20 august 2,40 1,40 2,40 1,40
1 - 30 octombrie - sera 10,00 7,00 10,00 7,00
1 - 30 noiembrie - sera 12,00 8,00 12,00 8,00
1 - 31 decembrie - sera 13,00 10,00 13,00 10,00
5. Ardei Kapia
Toatã perioada 2,60 1,60 2,60 1,60
6. Ardei lung
Toatã perioada 1,80 1,40 1,80 1,40
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Preţuri ferme pe calitãţi nediferentiate pe zone teritoriale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri ferme pe calitãţi
(lei/kg)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7 a) Vinete din sere şi solarii
1 - 30 aprilie 16.00 11.00
1 - 15 mai 14.00 10.00
16 - 31 mai 13.00 9.00
1 - 31 iunie 10.00 7.00
7 b) Vinete din camp
1 - 15 iunie 8.00 4.00
16 - 31 iulie 5.40 4.00
1 - 15 august 4.00 3.30
16 - 31 august 3.25 2.30
dupã 31 august 2.00 1.50
8. Ardei de boia (crud şi insirat care corespunde
la fabricarea boielei de ardei) 4.25 3.00
9 Ceapa uscata
9 a) Ceapa uscata din arpagic
1 - 15 iulie 1.70 1.30
16 iulie - 31 decembrie 1.85 1.45
1 ianuarie - 30 iunie 1.85 1.45
9 b) Ceapa din samanta şi rasad
1 - 15 iulie 1.50 1.20
16 iulie - 31 decembrie 1.75 1.35
1 ianuarie - 30 iunie 1.75 1.35
10. Usturoi uscat
toatã perioada 9.00 7.00
11. Morcovi
pana la 20 august 1.50 0.90
dupã 20 august 1.35 0.90
12. Patrunjel rãdãcini
toatã perioada 1.60 1.30
13.Pastarnac rãdãcini
toatã perioada 1.35 1.05
14. Telina rãdãcini
toatã perioada 2.35 1.60
15 a) Mazare verde pastai (calitate unica)
pana la 10 iunie 2.80
dupã 10 iunie 2.35
15 b) Mazare verde boabe (calitate unica)
- recoltata mecanic de cãtre cumpãrãtori 1.40
- recoltata în vrej şi transportatã la
batoza de cãtre producãtori 1.80
16.Fasole pastai
1 - 31 martie 18.00 13.00
1 - 30 aprilie 16.00 11.00
1 - 15 mai 12.00 8.00
16 - 31 mai 8.00 5.00
1 - 31 iunie 5.00 3.00
Dupã 30 iunie fasole pastai camp 3.50 2.00
17. Castraveti
17 a) castraveti de salata
1 - 28 (29 ) februarie 7.00 5.00
1 - 31 martie 6.00 4.00
1 - 30 aprilie 5.00 3.00
1 - 15 mai 4.00 2.50
16 mai - 30 iunie 3.00 2.00
1 - 20 iulie 1.95 1.45
Dupã 20 iulie 1.45 1.20
1 - 15 octombrie - sera 2.50 1.50
16 - 31 octombrie - sera 4.00 2.50
1 noiembrie - 31 decembrie - sera 5.50 3.50
17 b) castraveti cornison ( calitate unica )
Toatã perioada
- 3, 1 - 6 cm lungime şi pana la
2 cm grosime 3.70
- 6, 1 - 9 cm lungime şi pana la
3 cm grosime 2.35
- 9, 1 - 12 cm grosime şi pana la
4 cm grosime 1.20
18 Bame
23 cm lungime 7.50
de la 3, 14 cm lungime 5.55
de la 4, 17 cm lungime 4.55
19 Dovlecei în floare
Pana la 7 cm lungime 4.70
20 Dovlecei mijlocii şi mari
Pana la 30 iunie 2.50 2.00
Dupã 30 iunie 1.70 1.30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Produsul/perioada U/M Preţ de contractare (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extra I II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Ceapa verde
21 a) ceapa verde legatura a 100 g (sera)
10 decembrie - 10 martie legatura 1.50
11 - 30 martie legatura 1.10
1 aprilie - 15 mai legatura 0.70
dupã 15 mai legatura 0.60
21 b) ceapa verde cu frunze
15 - 21 mai kg 2.50
1 - 15 iunie kg 2.00
21 c) Ceapa verde cu frunze retezate
Pana la 30 iunie kg 2.00
Dupã 30 iunie kg 1.70
22. Conopida
pana la 20 iunie kg 5.00 4.00
dupã 20 iunie kg 4.00 2.80
23. Ciuperci cultivate
toatã perioada kg 20.00 17.00 14.00
24. Gulioare
pana la 31 mai Legãturi
a 3 fire 2.50
dupã 31 mai Legãturi
a 3 fire 1.00
25. Gulii
toatã perioada kg 0.70
26. Praz
toatã perioada kg 1.80 1.25
27. Ridichi de luna
10 decembrie - 31 martie legatura a 8-10 fire 1.50
1 - 30 aprilie legatura a 8-10 fire 1.00
1 - 31 mai legatura a 8-10 fire 0.75
28. Ridichi negre
Toatã perioada kg 1.00
29. Spanac
pana la 15 aprilie kg 3.20 -
16 - 30 aprilie kg 1.85 1.15
Dupã 30 aprilie kg 0.90 0.60
30. Salata verde
10 decembrie - 28 (29)
februarie buc 1.70 1.20
1 - 31 martie buc 1.20 0.80
1 aprilie - 31 mai buc 0.80 0.50
dupã 31 mai kg 1.10 -
31. Usturoi verde
31 a) usturoi verde (10 fire/legatura a 60 grame )
10 decembrie - 31 martie legatura 1.50
1 - 30 aprilie legatura 1.00
Dupã 30 aprilie legatura 0.70
31 b) usturoi cu frunze uscate
toatã perioada kg 3.60
32.Varza roşie
toatã perioada kg 2.00 1.50
33. Carote
toatã perioada kg 2.20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Judeţele se încadreazã în zone teritoriale, dupã cum urmeazã:
La tomate:
Zona I:
- Judeţele Arad, Bihor, Brãila, Buzau, Calarasi, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis şi Sectorul Agricol Ilfov
Zona II
Restul judeţelor care nu sunt cuprinse în zona I
La varza:
Zona I
- Judeţele Arad, Bihor, Brãila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea şi Sectorul Agricol Ilfov
Zona II
Restul judeţelor care nu sunt cuprinse în zona I
La ardei gras:
Zona I
- Judeţele Arad, Bihor, Brãila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea şi Sectorul Agricol Ilfov
Zona II
Restul judeţelor care nu sunt cuprinse în zona I
La ardei gogosar roşu:
Zona I
- Judeţele Arad, Bihor, Brãila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Dambovita, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea şi Sectorul Agricol Ilfov
Zona II
Restul judeţelor care nu sunt cuprinse în zona I
2. Pentru ardeiul de boia crud şi neinsirat, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili preţurile de contractare, în corelare cu preţurile de la ardeiul crud şi insirat.
3. Preţurile de mai sus se înţeleg loco furnizor, la punctele prevãzute în contract pentru produsele preluate de la organizaţiile agricole socialiste şi loco centrul de recepţie, pentru produsele preluate de la alţi producãtori.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri ferme de contractare pe calitãţi (lei/kg )
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zona I Zona II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I II I II
34. Cartofi timpuri şi de vara
pana la 20 mai 4.80 3.30 5.40 3.95
21 mai - 10 iunie 3.40 2.50 3.60 2.80
11 - 30 iunie 2.40 1.75 2.50 1.85
1 - 31 iulie 1.80 1.30 1.90 1.40
1 - 20 august 1.30 0.90 1.30 0.90
21 - 31 august 1.00 0.95 1.00 0.95
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Judeţele se încadreazã în zone teritoriale dupã cum urmaza:
Zona I:
Judeţele Arad, Bihor, Brãila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea şi Sectorul Agricol Ilfov
Zona II:
Restul judeţelor care nu sunt cuprinse în zona I


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţuri ferme de contractare (lei/kg)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa A Grupa B
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35. Cartofi de toamna
Calitatea I 1.00 -
Calitatea a II-a 0.80 0.80
sub STAS 0.40 0.40
Preţuri ferme de achiziţie (lei/kg )
Calitatea I 0.95 -
Calitatea a II-a 0.75 0.75
sub STAS 0.35 0.35
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Grupa A cuprinde: Adretta, Bintje, Colina, Desiro, Eba, Flisak, Jaerla, Manuela, Merkur, Muncel, Ora, Ostare, Procura, Prosna, Ressy, Semenic, Spartan, Super, Uran.
Grupa B cuprinde amestecuri de soiuri.
NOTA:
1. Preţurile de contractare stabilite se înţeleg în condiţia de livrare loco producãtor, la punctele prevãzute în contracte pentru cartofii preluati de la organizaţiile socialiste şi loco centrul de achiziţie - recepţie pentru cartofii preluati de la alţi producãtori.
Producãtorii sunt obligaţi sa sorteze cartofii în condiţiile de calitate prevauzte de STAS.
2. În cazurile în care se vor prelua de la producãtori şi unele cantitãţi de cartofi nesortate, acestea se vor plati în funcţie de cantitãţile determinate pe soiuri, calitãţi şi sub STAS, la preţurile prevãzute în prezentul decret, din care se va scãdea 100 lei/tona pentu cheltuielile de sortare.
3. Cartofii livrati de producãtori în saci, puşi la dispoziţie de întreprinderile valorificatoare, vor fi plãtiţi cu 25 lei/tona, în plus peste preţurile prevãzute în prezentul decret.
4. Producãtorii care transporta cartofii cu mijloace proprii sau închiriate vor primi contravaloarea cheltuielilor de la locul de recoltare pana la centrul de recepţie calculate pe baza tarifelor legale în vigoare, pentru mijloacele de transport folosite.
5. Pentru cartofii contractati care se pãstreazã de producãtori pe timpul iernii se vor plati acestora peste preţurile prevãzute, cheltuielile de pãstrare în limita a 300 lei/tona.
6. Cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producãtorii individuali, din zonele specializate în cultura cartofilor de toamna, care nu produc porumb, vor putea cumpara din fondul de stat la preţul de vânzare cu amãnuntul cîte 1 kg porumb pentru 3 kg cartofi de calitatea I din grupa A şi câte 1 kg porumb pentru 5 kg cartofi de calitatea a II-a, grupele A şi B, vanduti statului pe baza de contract sau prin achiziţie.
7. Preţurile de livrare pentru cartofii de toamna se vor forma astfel:
a) în condiţia de franco centrul de achiziţie sau franco statia de încãrcare, prin adãugarea la preţurile de contractare, din prezentul decret, a sumei de 70 lei/tona;
b) în condiţia de franco silozul unitãţii cumparatoare, la preţurile de contractare, plus 70 lei/tona sau la preţul de livrare stabilit potrivit lit. a), se vor adauga şi cheltuielile de insilozare de 325 lei/tona, pentru perioada 1 decembrie - 1 martie, exclusiv, sau 425 lei/tona, pentru perioada dupã 1 martie;
c) în condiţia de franco depozitul organizaţiei comerciale, franco silozul acesteia sau franco rampa puţin un rabat comercial 10%.
Aprovizionarea toamna - iarna a organizaţiilor de consum colectiv (cantine, cãmine, spitale, santiere şi altele asemenea) şi a unitãţilor cu sarcini speciale se va face în condiţia franco centrul de schizitie din judeţul în care îşi are sediul beneficiarul sau franco vagon statia de destinaţie, prin adãugarea la preţurile de contractare a sumei de 125 lei/tona.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Produsul/Perioada Preţuri ferme pe calitãţi (lei/kg)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extra I II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FRUCTE
36. Capsuni
1 - 31 martie 35.00 25.00
1 - 15 aprilie 25.00 18.00
16 - 30 aprilie 20.00 13.00
11 - 5 mai 16.00 12.00
16 - 31 mai 12.50 8.00
1 iunie - 31 iulie
grupa A 7.80 5.00
grupa B 4.50 3.70
1 august - 30 septembrie 15.00 10.00
37. Coacaze negre
Toatã perioada 10.00 5.30
38. Cirese
grupa A toatã perioada 5.80 3.75
grupa B - pana la 31 mai 5.80 3.70
dupã 31 mai 4.10 2.65
39. Caise
grupa A toatã perioada 4.85 3.10
grupa B toatã perioada 1.90 1.50
40. Mere
40 a) mere de vara:
20 iulie - 15 septembrie 2.80 2.30
40 b) Mere
grupa A pana la - 31 decembrie 3.10 2.50 1.80
1 ianuarie - 31 martie 4.30 3.30 2.50
1 aprilie - 31 mai 5.00 4.00 3.00
grupa B -pana la 31decembrie 2.70 2.00 1.55
1 ianuarie - 31 martie 3.90 2.80 2.00
1 aprilie - 31 mai 4.60 3.50 2.30
41. Pere
41 a) pere de vara
1 iulie - 10 septembrie 2.80 2.30
41 b) Pere
Grupa A pana la 31 decembrie 3.10 2.50 1.80
1 ianuarie - 31 martie 4.40 3.50 2.55
1 aprilie - 31 mai 5.00 4.10 3.20
Grupa B pana la 31 decembrie 2.70 1.90 1.50
1 ianuarie - 31 martie 3.70 2.70 1.85
1 aprilie - 31 mai 4.20 3.20 2.40
42. Prune
Grupa A- pana la 15 septembrie 3.00 2.20
Dupã 15 septembrie 3.50 2.80
Grupa B toatã perioada 2.20 1.40
43. Piersici
Grupa A- toatã perioada 3.80 2.60
Grupa B- toatã perioada 2.75 2.00
44. Visine
Toatã perioada 5.80 4.45
45. Nuci în coaja
Toatã perioada 17.00 13.00
46. Zmeura de gradina
Toatã perioada 14.60 10.00
47. Afine
Toatã perioada 17.60
48. Mure
Toatã perioada 10.00
49.Alune
Toatã perioada 17.50
50. Castane
Toatã perioada 8.60
51. Soc
Toatã perioada 3.60
52. Agrise
Toatã perioada 12.00
53 Gutui
Toatã perioada 5.00 4.00
54. Pepeni galbeni
1 - 30 aprilie 30.00 21.00
1 - 15 mai 26.00 18.00
16 - 31 mai 22.00 15.00
1 - 15 iunie 19.00 12.00
16 - 30 iunie 12.00 8.00
1 - 15 iulie 5.00 3.50
16 - 31 iulie 3.50 2.50
Dupã 1 august 2.50 1.75
55. Pepeni verzi
1 - 15 iulie 3.00 2.00
16 - 31 iulie 2.50 1.75
1 - 20 august 2.00 1.40
Dupã 30 august 1.30 1.00
56. Struguri de masa
Grupa E pana la 10 august 5.15 4.00 3.00
1 - 31 august 4.00 3.50 2.75
Dupã 1 septembrie 3.50 3.00 2.65
Grupa S dupã 1 august 4.00* 3.50* 2.75
Grupa M -dupã 1 august 3.50* 3.00* 2.65
Grupa O - dupã 1 august 3.30 2.95 2.60
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se acorda spor de preţ de 200 lei/tona pentru strugurii preluati în vederea pãstrãrii pentru consum în timpul iernii
Preţurile de achiziţie pentru legume, cartofi timpurii şi de vara, fructe şi struguri de masa sunt cu 10% mai mici decât preţurile de contractare.
C. Preţuri limita la produsele pentru care preţurile de cumpãrare se stabilesc de întreprinderile şi organizaţiile de valorificare şi industrializare, restaurante, cantine şi alţi consumatori colectivi, în condiţia loco-producãtor.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Produsul/Perioada UM Preţuri ferme pe calitãţi
(lei/kg)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extra I II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Andive
Toatã perioada kg 10.00 7.00 5.00
2. Anghinare verde
Toatã perioada kg 2.70
3. Ardei iute
pana la 15 aprilie buc 0.80 0.60
16 aprilie - 15 iulie buc 0.60 0.40
16 iulie - 15 august kg 7.00 6.00
dupã 15 august kg 5.00 4.00
4. Cimbru
Toatã perioada kg 7.00 5.00
5. Castraveti cornison
pana la 3 cm lungimesi 1 cm grosime
Toatã perioada kg 5.00 4.00
6. Dovleac comestibil
Toatã perioada kg 0.70
7. Foi de vita
Toatã perioada kg 2.00
8. Hrean
Toatã perioada kg 3.50 3.00
9. Porumb verde
Toatã perioada Buc 0.50
10. Sparanghel
Toatã perioada kg 10.00 7.00
11. Sfecla roşie
Toatã perioada kg 1.00
12. Varza creata
Toatã perioada kg 0.90
13. Varza de Bruxelles şi chinezeasca
Toatã perioada kg 8.00 5.00
14. Verdeturi (patrunjel frunze marar,
leustean, etc.)
Toatã perioada kg 3.00
15. Corcoduse
Toatã perioada kg 1.40 1.00
16. Zarzare
Toatã perioada kg 1.60 1.30

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile cu amãnuntul se vor stabili direct de cãtre întreprinderile comerciale care vand aceste produse.
D. Cheltuieli ce se acorda producãtorilor pentru legume şi fructe livrate la export în condiţiile de calitate cerute de clienţii externi şi care se includ în preţul complet de export, valoarea lor în valuta fiind încasatã prin preţul extern.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produsul lei/tona
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. a) Legume de camp
- varza timpurie 180
- cartofi de toamna 190
- mazare verde, castraveti de rasadnita 240
- cartofi timpurii 270
- castraveti cornison pentru murat:
pana la 9 cm 300
peste 9 cm 240
- ceapa uscata 300
- fasole verde, ardei gras, ardei gogosar,
ardei Kapia 360
- tomate:
pana la 19 iulie 540
dupã 10 iulie 450
1. b) Fructe
- pepeni 150
- prune 240
- pere 360
- mere 390
- struguri 420
- caise, piersici 480
- cirese, visine 540
- capsuni, coacaze, zmeura 900
1 c) Legume de sera
- tomate şi ardei gras 480
- castraveti şi alte produse 360
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


În cazurile în care producãtorii efectueazã numai o parte din operaţiunile necesare pregãtirii produselor în condiţiile de export, primesc numai cheltuielile corespunzãtoare acestor operaţiuni, stabilite de comun acord cu întreprinderile cumparatoare, pe baza de deviz înainte de livrare.
2. Pentru operaţiunile care se efectueazã cu livrarea legumelor şi fructelor de la producãtori pana la statia de expediţie, incarcatul şi amenajarea vagoanelor, se stabilesc urmãtoarele limite de cheltuieli:


──────────────────────────────────────────────
Legume de camp 520
Cartofi timpurii 400
Cartofi de toamna 270
Fructe proaspete 700
Prune 500
Pepeni 230
Struguri 480
Legume de sera 200
──────────────────────────────────────────────


Costul ambalajelor, preracirea vagoanelor şi cheltuielile efectuate cu transportul legumelor şi fructelor de la statia de încãrcare şi pana la frontiera romana se deconteazã separat la preţurile sau tarifele legale.
3. Pentru acoperirea eventualelor lipsuri, pe perioada transportului de la încãrcare şi pana la destinaţie se constituie, la unitãţile exportatoare, un fond de 1% la produsele de sera şi de 2% la legume de camp şi fructe exportate, asupra preţului franco-frontiera romana. Din acest fond se vor suporta bonificatiile plãtite clienţilor externi, determinate de cauze obiective, pe baza verificãrilor fãcute de Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara şi Banca Romana de Comerţ Exterior.
Bonificatiile plãtite din alte cauze se vor suporta de cei vinovaţi de producerea lor.
4. Adaos pentru insilozarea produselor pentu aprovizionarea de toamna-iarna


lei/t
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada Produsul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ceapa Radacinoase Alte legume Fructe Struguri de masa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
decembrie 850 470 370 900 2500
ianuarie 1000 600 460 000 3400
februarie 1050 630 430 1100 4300
martie 1100 690 520 1200 5400
aprilie 1300 750 610 1300 -
mai - - - 1400 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3A

I. Preţurile de contractare şi de achiziţie a plantelor medicinale, aromatice, mac, mustar şi avantajele ce se acorda producãtorilor contractanţi .
1. Preţurile de contractare la plantele medicinale, aromatice, mac şi mustar din culturi sunt urmãtoarele:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea produsului Lei/kg
crt Ştiinţificã Populara în stare proaspãta în stare uscata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Flores Flori
1. Ammy visnaga - 20.00
2. Calendulae cum
receptaculis Galbenele cu receptacul - 15.00
3. Calendulae sine
receptaculis Galbenele fãrã receptacul - 100.00
4. Chamomillae Musetel extra - 36.00
5. Chamomillae Musetel cal. I 6.90 34.00
6. Chamomillae Musetel cal. a II-a - 30.00
7. Lavandulae Levantica-virfuri florale
verzi 3.00 -
8. Lavandulae Levantica - 35.00
9. Malvae arboreae c.c. Nalba de gradina cu
caliciu - 15.00
10. Malvae arboreae s.c. Nalba de gradina fãrã
caliciu - 20.00
11. Malvae glabrae Nalba de cultura - 32.00
12. Pyrethri Piretru - 20.00
13. Rhoeados Petale de mac de camp - 100.00
14. Rosa damascena Petale de trandafiri - 80.00
15. Salviae sclareae Serlai 2, 00 -
16. Tagetes c.r. Craite cu receptacul - 10.00
17. Tagetes s.r. Craite fãrã receptacul - 125.00
Folium Frunze
18. Belladonnae Matraguna - 20.00
19. Cynarae c.p. Anghinare cu petiol 0.70 7.40
20. Cynarae s.p. Anghinare fãrã petiol 2.50 20.00
21. Dantura stramonii Laur 0.60 5.00
22. Digitalis lanata Degetel linos 1.90 12.00
23. Digitalis purpurea Degetel roşu 2.50 15.00
24. Malvae glabrae Nalba de cultura - 15.00
25. Melissae Roinita - 30.00
26. Menthae Menta calitate superioarã - 70.00
27. Menthae Menta calitatea I - 40.00
28. Menthae Menta calitatea a II-a - 23.00
29. Papaver somniferum Mac de cultura 1.10 7.00
30. Plantaginis lanceolatae Patlagina ingusta 0.80 7.00
31. Salviae Salvie - 21.00
Herba Iarba
32. Artemisia absinthium Pelin 0.70 -
33. Artemisia abrotani Lemnul Domnului 1.25 8.00
34. Basilici Busuioc 0.80 8.00
35. Belladonnae Matraguna 0.70 10.00
36. Cnici Schinel - 5.00
37. Datura innoxia Laur paros 0.65 8.00
38. Dracocephali Mataciune - 4.50
39. Fagopiri Hrisca - 3.00
40. Hyssopi Isop - 7.00
41. Majoranae Maghiran 2.00 14.00
42. Melissae Roinita - 8.00
43. Menthae piperitae Menta verde 1.60 -
44. Menthae piperitae Menta uscata - 8.50
45. Menthae bruch Menta sitata - 20.00
46. Nepetae catariae Catusnica 1.75 7.00
47. Salviae Salvie 1.25 6.00
48. Saturejae Cimbru de gradina - 8.00
49. Solani laciniati Zirna australiana 0.60 6.00
50. Thymi Cimbru de cultura 1.50 8.00
51. Vincae minoris Saschiu - 12.00
Radix Rãdãcini
52. Angelicae Angelica - 26.00
53. Belladonnae Matraguna - 17.00
54. Calami Obligeana 3.50 17.00
55. Gentianae Ghintura 6.50 30.00
56. Iridis Stinjenel 4.00 18.00
57. Liquiritiae Lemn dulce 5.50 25.00
58. Rhei mundata Revent 5.50 25.00
59. Saponariae albae Ipcarige 5.50 25.00
60. Saponariae rubrae Sapunarita 5.00 22.00
61. Valerianae Odolean 4.00 19.00
Semen Seminţe
62. Nigellae Negrilica - 10.00
63. Papaveris Mac de cultura - 12.00
64. Sinapis albae Mustar alb - 6.00
65. Sinapis nigrae Mustar negru - 6.00
Fructus Fructe
66. Ammy mayus - 10.00
67. Ammy visnaga - 10.00
68. Anisi Anason - 18.00
69. Carduus marianus Armurariu - 12.50
70. Carvi Chimion - 20.00
71. Coriandri Coriandru boabe - 4.50
72. Coriandri Coriandru sparturi - 2.50
73. Datura innoxia Laur paros - 3.50
74. Foeniculi Fenicol - 6.00
75. Papaveris capita Capete de mac - 5.00
Varine Diverse
76. Secale cornutum Cornul secarii - 100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile de mai sus se înţeleg loco-producãtori, recepţia cantitativã şi calitativã fãcându-se la centrele de recepţie Plafar.
Plata transportului de la producãtori la centrul de recepţie se suporta de unitãţile beneficiare potrivit prevederilor legale.
2. Producãtorii care încheie contracte cu întreprinderile Plafar beneficiazã de urmãtoarele avantaje:
a) vor primi gratuit material de înmulţire de la întreprinderile Plafar;
b) vor putea primi cu plata imediata, sau pe credit pana la termenul contractual de predarea producţiei, îngrãşãminte şi alte produse chimice necesare aplicãrii tehnologiilor de cultura, în limita repartiilor, la preţurile legale în vigoare;
c) pot primi în folosinta, fãrã plata, tocuri, rame sau rasadnite complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice şi alte materiale necesare producţiei de la întreprinderile Plafar;
d) vor primi asistenta tehnica şi documentaţie tehnica în mod gratuit de la întreprinderile Plafar
3. Preţurile de achiziţie la plantele medicinale din flora spontana sunt urmãtoarele:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea produsului Lei/kg
crt. Ştiinţificã Populara în stare proaspãta în stare uscata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Flores Flori
1. Acaciae Salcim 1.25 10.00
2. Altheae Nalba mare 7.50 40.00
3. Arnicae Arnica 5.00 32.00
4. Belidis Banuti 4.50 30.00
5. Calcatrippae Nemtisori de camp violet 18.00 80.00
6. Calcatrippae Nemtisori de camp
albastru 18.00 80.00
7. Chamomillae Musetel extra 34.00
8. Chamomillae Musetel cal. I 4.00 28.00
9. Chamomillae Musetel cal. a II-a 24.00
10. Chamomillae pulvis Pulvis - 15.00
11. Cyani c.r. Albastrele cu receptacul 6.00 30.00
12. Convallariae Lacramioare - 70.00
13. Crataegi Paducel 7.50 42.00
14. Farfarae Podbal 4.00 35.00
15. Helianthi Floarea-soarelui 1.80 14.00
16. Hyperici Sunatoare 1.70 10.00
17. Hyppocastani albi Castan alb 4.00 33.00
18. Hyppocastani rubri Castan roşu 5.00 50.00
19. Lamii albi Urzica moarta calitatea I 34.00 300.00
20. Lamii albi Urzica moarta
calitatea a II-a - 200.00
21. Malavae silvestis Nalba de padure 4.50 24, 00
22. Melioti Sulfina 3.50 21.00
23. Millefolii Coada soricelului 1.50 7.00
24. Paeoniae Bujor 2.50 15.00
25. Nimphaeae albae Nufar 5.00 75.00
26. Primulae c.r Ciubotica cucului 4.00 35.00
27. Primulae c.r Ciubotica cucului
fãrã calciu 7.50 60.00
28. Pruni spinosi Porumbar calitatea 9.00 50.00
29. Pruni spinosi Porumbar calitatea a II-a - 40.00
30. Rhoeados Mac roşu de camp 10.00 100.00
31. Rosarum Petale de trandafir 11.00 75.00
32. Sambuci nicht gerebelt Soc nesitat 2.00 16.00
33. Sambuci gerebelt Soc sitat - 25.00
34. Sophorae Salcam japonez 8.00 25.00
35. Tanaceti Vetrice 2.00 9.00
36. Tiliae arg.c.br. Tei argintiu cu bractee 3.00 14.00
37. Tiliae arg.s.br. Tei argintiu fãrã bractee 6.00 28.00
38. Tiliae off. Tei medicinal 5.00 25.00
39. Trifolii albi Trifoi alb 4.50 25.00
40. Trifolii rubri Trifoi roşu 3.80 20.00
41. Ulmariae Cetusca 5.00 25.00
42. Verbasci Luminarica 8.00 80.00
43. Violae odoratae Viorele 38.00 200.00
Folium Frunze
44. Altheae Nalba mare 2.00 9.00
45. Belladonnae Matraguna 2.20 18.00
46. Betulae Mesteacan 1.50 5.00
47. Cydoniae Gutui 0.80 2.50
48. Coryli Alun 1.40 5.00
49. Crataegi c.fl Paducel cu fl 2.50 15.00
50. Crataegi s.fl. Paducel fãrã fl 2.00 6.50
51. Fragariae Fragi 3.25 13.00
52. Farfarae Podbal 0.60 5.50
53. Fraxini excelsior Frasin 1.00 4.50
54. Fraxini orni Mojdrean 1.00 4.50
55. Hyppocastani Castan salbatic 1.50 6.50
56. Hyosciami Maselarita 2.75 25.00
57. Juniperi gerebelt Ienupar sitat 1.20 5.00
58. Juglandis Nuc 1.20 5.00
59. Bardanae Brusture 0.70 5.00
60. Castaneae Castan comestibil 1.25 7.00
61. Covallariae Lacramioare 1.20 10.00
62. Rubi ideaei Zmeur 1.00 5.00
63. Malvae Casul popii 1.60 10.00
64. Malvae silvestris Nalba de padure 2.50 13.00
65. Melissae Roinita 2.00 27.00
66. Mori Dud 1.20 5.00
67. Myrtili Afin 6.00 25.00
68. Plantaginis specis Patlagina lata 0.80 7.00
69. Pulmonanariae Plaminarica 2.00 15.00
70. Rubi fruticosi Mur 1.60 7.00
71. Ribi nigri Coacaz negru 2.00 12.00
72. Scolopendri Navalnic 2.50 13.00
73. Stramonii Laur 1.00 10.00
74. Taraxaci Papadie 1.00 10.00
75. Tiliae Tei 1.00 4.00
76. Trifolii fibrini Trifoi de balta 3.50 25.00
77. Urticae Urzica 1.00 7.00
78. Violae odoratae Viorele 3.00 17.00
79. Visci cum stipites Visc cu ramurele 1.25 4.00
80. Vitis idaei Merisor 6.00 25.00
81. Vitis vinifera Vita de vie 1.40 6.00
82. Verbasci Lumanarica - 7.00
83. Sambuci nigrae Soc 1.20 6.00
Herba Iarba
84. Absinthi Pelin 0.50 2.50
85. Adonidis Ruscita de primavara 1.25 7.00
86. Aconiti Omag 2.50 13.00
87. Agrimoniae Turita mare 1.30 6.00
88. Alchemillae Cretisoara 2.25 12.00
89. Anserinae Coada racului 1.25 7.00
90. Aristolochiae Marul lupului 1.25 9.00
91. Arnicae Arnica 1.40 8.00
92. Asperulae Vinarita 2.25 17.00
93. Bursae pastoris Traista ciobanului 0.70 4.50
94. Centauri Tintaura 3.00 12.00
95. Chamomillae Musetel 0.60 2.50
96. Cichorii Cicoare 0.50 4.50
97. Convolvuli Volbura 0.80 6.00
98. Chelidonii Rostopasca 0.90 8.00
99. Cuscutae Cuscuta 9.00 50.00
100. Equiseti Coada calului 1.50 6.00
101. Eringii plani Scai vinat 2.00 7.50
102. Euphrasiae Silur 6.00 25.00
103. Fumariae Fumarita 1.70 11.00
104. Gei Cerentel 0.80 5.00
105. Genistae Drobita 2.00 12.00
106. Glochum hederaceae Rotunjoara 2.00 13.00
107. Hidropiperis Piper de balta 0.60 4.00
108. Huperici Sunatoare 1.80 7.50
109. Lamii albi Urzica moarta 1.00 6.00
110. Leonuri cardiacae Talpa gastii 1.25 600
111. Lycopodii Pedicuta 2.00 6.00
112. Marubii Unguras 1.00 6.00
113. Menthae Busuiocul cerbilor 0.70 3.20
114. Melliloti Sulfina 1.25 6.00
115. Millefolii Coada soricelului 0.75 4.00
116. Melissae Roinita 1.50 6.00
117. Origani Sovirf 1.30 5.00
118. Polygoni avicularis Troscot 0.75 4.00
119. Pulmonariae Plaminarica 1.60 6.00
120. Serpylli Cimbrisor 1.75 7.50
121. Salicariae Rachitan 1.00 6.00
122. Solidaginis Splinuta 2.00 9.00
123. Sarothamni Maturice 0.50 1.00
124. Tanaceti Vetrice 1.70 7.00
125. Teucri Dumbet 3.50 15.00
126. Trioni Zamoaita 1.50 12.00
127. Vincae minoris Saschiu 3.25 10.00
128. Violae s'f3ecies Trei fraţi patati galbeni 2.50 18.00
129. Violae tricoloris Trei fraţi patati 3.50 25.00
130. Taraxaci c.r. Papadie cu radacina 1.30 10.00
131. Vitis idaei Merisor 2.80 -
132. Urticae dioicae Urzica 0.40 3.20
133. Eupatoriae Cinepa codrului 2.00 11.00
134. Gratiolae Veninarita 1.00 6.00
135. Symphiti Tataneasca 0.70 7.00
Radix Rãdãcini
136. Aconiti Omag 5.25 28.00
137. Altheae mundata Nalba cojita 4.00 20.00
138. Altheae non mundata Nalba necojita 2.00 10.00
139. Altheae mundata quadrat Nalba cojita în cuburi - 25.00
140. Bardanae Brusture 2.50 16.00
141. Belladonnae Matraguna 2.20 18.00
142. Calami non mundata Obligeana 3.50 16.00
143. Cichorii Cicoare 2.50 15.00
144. Echinatae Cioringlav 1.00 4.00
145. Eryngi camperis Scaiul dracului 25.0 11.00
146. Filicis maris Feriga 1.60 7.00
147. Gei urbani Cerentel 7.00 25.00
148. Gentianae Ghintura 5.50 24.00
149. Gypsophillae Ipcarige 4.10 19.00
150. Graminis brut Pir brut 1.60 4.50
151. Graminis brun Pir medicinal brun 3.00 12.00
152. Graminis galben Pir medicinal galben 3.00 18.00
153. Inulae Iarba mare 3.50 20.00
154. Iridis Stinjenel 3.50 18.00
155. Liquiritiae Lemn dulce 5.50 24.00
156. Ononidis Osul iepurelui 3.00 12.00
157. Petasitidis Captalan 2.00 12.00
158. Plygonati Pecetea lui Solomon 1.60 13.00
159. Polypodii Feriguta 10.00 45.00
160. Primulae Ciubotica cucului 10.00 45.00
161. Rumicis Stevia stinelor 2.50 15.00
162. Sapunariae Sapunarita 4.50 19.00
163. Scopoliae Mutulica 4.50 19.00
164. Symphyti Tataneasa 2.00 10.00
165. Taraxaci Papadie 3.50 20.00
166. Urticae Urzica 1.80 10.00
167. Veratri Strigoaia 1.20 8.00
168. Vincetoxici Iarba fiarelor 2.50 13.00
Fructus Fructe
169. Berberidis Dracila 3.50 20.00
170. Cathart'f3cae Verigariu 5.00 30.00
171. Crataegi Paducel 2.00 6.50
172. Ebuli c.s. Boz cu codita 1.60 10.00
173. Ebuli s.s Boz fãrã condita - 12.00
174. Hippophae Catina 6.00 32.00
175. Myrtili Afin 10.00 100.00
176. Phaeseoli s.s. Teci de fasole - 2.00
177. Pruni spinosi Porumbar 2.00 7.00
178. Sambuci c.s. Soc cu codita 1.75 10.00
179. Sambuci s.s. Soc fãrã condita - 12.00
180. Alkekengi Papalau 5.00 45.00
Semen Seminţe
181. Colchici Brinduse de toamna 4.50 65.00
182. Hyppocastani Castan 0.50 1.50
183. Aristolochiae Marul lupului - 35.00
Cortex Coaja
184. Frangulae Crusin 4.00 12.00
185. Hyppocastani Castan 4.50 15.00
186. Quercus Stejar 1.80 5.00
187. Radix altheae Radacina de nalba - 3.00
188. Salicis Salcie 1.60 5.00
189. Viburni Calin 3.20 10.00
Variae Diverse
190. Cantharides Gindacel de frasin 50.00 200.00
191. Cetina de abietis Cetina de brad 0.40 -
192. Cetina de pini montani Cetina de pin montan 0.35 -
193. Cetina de pini nigrae Cetina de pin negru 0.30 -
şi piceae şi molid
194. Gemmae Populi Mugur de plop 15.00 40.00
'f395. Lichen furfuraceae Lichen de conifere - 5.00
196. Lichen islandicus Lichen de piatra - 6.50
197. Lichen quercus Lichen de stejar - 6.00
198. Lichen Usnea barbata Lichen barba ursului - 6.00
199. Lignum juniperi mund Lemn de ienupar cojit - 13.00
200. Peri'f3arpus nucis Juglandis Coaja de nuc 1.00 6.50
201. Fructus piceae Conuri de molid - 4.00
202. Secale cornutum Cornul secarii - 75.00
203. Sporae lycopodii Spori de pedicuta - 250.00
204. Stigmata maydis Mãtase de porumb 1.25 7.00
205. Stipites cerasorum Cozi de cirese 1.50 5.00
206. Strobuli lupuli Conuri de hamei 6.00 28.00
207. Turiones pini Muguri de pin 5.50 20.00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile de mai sus se înţeleg loco centrul de achiziţie Plafar iar la cetina loco drum de acces a mijloacelor de transport.
4. Se autoriza Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ca, pentru alte plante medicinale şi aromatice şi produse rezultate din prelucrarea acestora, care nu sunt prevãzute în prezenta anexa, sa stabileascã preţuri de contractare şi de achiziţie, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.

II. PRIME ÎN BANI CARE SE ACORDA PRODUCĂTORILOR CONTRACTANŢI ŞI CULEGATORILOR, LA PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE LIVRATE LA FONDUL DE STAT


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. culturi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului Starea Nivel prima Limita pe hectar livrãri
-lei/tona- fond stat/- kg -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ştiinţificã Populara
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Flores Flori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calendulae cum Galbenele cu
receptaculis receptacul Uscata medie 7.500
5.000 201-350
7.000 351-450
10.000 peste 450
Calendulae sine Galbenele fãrã
receptaculis receptacul Uscata medie 1050
500 91-125
1000 126-175
1500 peste 175
Chamomillae Musetel Proaspãta medie 2.550
2.000 801-1.000
2.500 1.001-1.300
3.000 peste 1.300
Lavandulae Levantica
angustifoliae (inflorescente
an I) Proaspãta medie 550
300 2.001-2.500
500 2.501-3.100
800 Peste 3.100
Lavandulae
angustifoliae Levantica Uscata medie 1.050
500 501-650
1.000 651-750
1.500 peste 750
Lavandula Lavandin
hybrida (inflorescente)Proaspãta medie 500
300 2.501 - 3.500
500 3.501 - 4.600
800 peste 4.600
Malvae arboreae Nalba de gradina
cum calicibus cu caliciu Uscata medie 1.550
1.000 301-400
1.500 401-500
Malvae Nalba de
arboreae sine gradina
calicibus fãrã caliciu Uscata 2.000 peste 500
5.000 201 - 300
6.000 301 - 400
7.000 peste 400
Malvae glabrae Nalba de
cultura Uscata medie 19.500
15.000 151-250
18.000 251-300
25.000 peste 300
Pyrethri Piretru Uscata medie 12.500
10.000 151-250
12.000 251-300
15.000 peste -300
Rosa damascena Trandafir
de ulei Uscata medie 15.500
10.000 151-230
15.000 231-300
20.000 peste 300
Salviae sclareae Serlai Proaspãta medie 310
200 2.001-2.800
300 2.801-3.500
400 peste 3.500
Tagetes cum Craite cu
receptaculis receptacul Uscata medie 750
500 301 - 450
700 451 - 550
1.000 peste 550
Tagetes sine Craite fãrã
receptaculis receptacul Uscata medie 750
500 201-260
700 261-310
1.000 peste 310
Folium Frunze
Cynarae c.p. Anghinare cu
petiol Proaspãta medie 340
200 7.001-10.000
300 10.001-14.500
500 peste -14.500
Cynarae s.p. Anghinare
fãrã petiol Uscata medie 3.400
2.000 5.001-7.500
3.000 7.501-10.000
5.000 peste 10.000
Digitalis lanatae Degetel linos Uscata medie 6.200
4.000 501-650
6.000 651-800
8.000 peste -800
Digitalis
purpureae Degetel roşu Uscata medie 6.200
4.000 301-450
6.000 451-600
8.000 peste -600
Malvae glabrae Nalba de
cultura Uscata medie 7.500
5.000 151-250
7.000 251-300
10.000 peste 300
Melissae Roinita Uscata medie 3.100
2.000 301-400
3.000 401-500
4.000 peste 500
Menthae Menta calitate
superioarã Uscata medie 20.500
15.000 301-400
20.000 401-500
25.000 peste 500
Menthae Menta
calitatea I Uscata medie 11.600
8.000 301-400
11.000 401-500
15.000 peste 500
Menthae Menta
calitatea aII-a Uscata medie 5.100
4.000 301-400
5.000 401-500
6.000 peste 500
Plantahinis
lanceolata Patlagina Proaspãta medie 155
100 5.001-6.500
150 6.501-8.000
200 peste -8.000
Salviae Salvie Uscata medie 520
300 201-300
500 301-400
700 peste 400
Herba Iarba
Artemisia
absinthium Pelin Proaspãta medie 210
100 4.501-6.500
200 6.501-9.400
300 peste -9.400
Artemisia
abrothanum Lemnul domnului Uscata medie 3.100
2.000 501-700
3.000 701-1.000
4.000 peste 1.000
Basilici Busuioc Proaspãta medie 210
100 4.001-5.500
200 5.501-7.500
300 peste 7.500
Belladonnae Matraguna Uscata medie 2.100
1.000 701-900
2.000 901-1.100
3.000 peste 1.100
Cnici Schinel Uscata medie 1.050
500 1.001-1.500
1.000 1.501-2.200
1.500 peste 2.200
Datura innoxia Laur paros Proaspãta medie 210
100 7.001-9.000
200 9.001-11.000
300 peste 11.000
Datura innoxia Laur paros Uscata medie 1.050
500 701-900
1.000 901-1.200
1.500 peste 1.200
Dracocephall Mataciune Uscata medie 1.050
500 1.001-1.200
1.000 1.201-1.500
1.500 peste 1.500
Fagopyri Hrisca Uscata medie 500
300 701-900
500 901-1.100
800 peste 1.100
Huscopi Isop Uscata medie 2.050
1.500 1.501-2.500
2.000 2.501-3.500
2.500 peste 3.500
Majoranae Maghiran Proaspãta medie 1.050
500 3.001-4.000
1.000 4.001-5.000
1.500 peste 5.000
Melissae Roinita Uscata medie 210
100 701-900
200 901-1.100
300 peste 1.100
Menthae crispae Menta creata Proaspãta medie 1.500
1.000 3.001 - 4.500
1.400 4.501 - 5.500
2.000 peste 5.500
Menthae piperitae Menta Proaspãta medie 750
500 3.001 - 4.500
700 4.501 - 5.500
1.000 peste 5.500
Menthae s.p. Menta Uscata medie 1.050
500 801-1.000
1.000 1.001-1.200
1.500 peste 1.200
Menthae bruch Menta sitata Uscata medie 2.100
1.000 401-500
2.000 501-700
3.000 peste 700
Saturejae Cimbru de
gradina Uscata medie 4.200
2.000 801-1.000
4.000 1.001-1.200
6.000 peste 1.200
Thymi Cimbru de
cultura Proaspãta medie 1.250
1.000 3.001-4.300
1.200 4.301-5.600
1.500 peste 5.600
Vincae Saschiu Uscata medie 4.200
2.000 301-400
4.000 401-500
6.000 peste 500
Radix Rãdãcini
Angelicae Angelica Uscata medie 8.600
5.000 401-600
8.000 601-800
12.000 peste 800
Belladonnae Matraguna Uscata medie 12.500
10.000 401-600
12.000 601-800
15.000 peste 800
Calami Obligeana Uscata medie 8.300
5.000 401-600
8.000 601-800
11.000 peste 800
Gentianae Ghitura Uscata medie 15.500
10.000 401-600
15.000 601-800
20.000 peste 800
Iridis Stinjenel Uscata medie 5.200
3.000 401-600
5.000 601-800
7.000 peste 800
Liquiritiae Lemn dulce Uscata medie 15.500

10.000 401-600
15.000 601-800
Rhei non mundata Revent necojit Uscata 20.000 peste 800
10.000 401-600
15.000 601-800
20.000 peste 800
Saponariae albae Ipcarige Uscata medie 5.500
3.000 351-500
5.000 501-600
8.000 peste 600
Saponariae rubrae Sapunarita Uscata medie 8.000
5.000 201-280
8.000 281-400
10.000 peste 400
Valerianae Valeriana Uscata medie 13.300
10.000 601-800
13.000 801-1.100
16.000 peste 1.100
Semen Seminţe
Nigellae Negrilica Uscata medie 750
500 301-400
700 401-500
1.000 peste 500
Papaveris Mac Uscata medie 750
500 301-400
700 401-550
1.000 peste 550
Sinapis albae Mustar alb Uscata medie 340
200 501-650
300 651-800
500 peste 800
Sinapis nigrae Mustar negru Uscata medie 340
200 501-650
300 651-800
500 peste 800
Fructus Fructe
Anis Anason Uscata medie 12.500
10.000 201-270
12.000 271-350
15.000 peste 350
Cardui mariani Armurariu Uscata medie 750
500 501-650
700 651-800
1.000 peste 800
Carvi Chimion Uscata medie 8.200
6.000 201-300
8.000 301-400
10.000 peste 400
Coriandri Coriandru Uscata medie 340
200 501-650
300 651-850
500 peste 850
Datura innoxia Laur paros Uscata medie 1.550
1.000 601-800
1.500 801-1.000
2.000 peste 1.000
Foeniculi Fenicul Uscata medie 4.100
3.000 301-400
4.000 401-500
5.000 peste 500
Papaveris capita Mac - capate Uscata medie 7.500
5.000 151-230
7.000 231-280
10.000 peste 280
Varie Diverse
Secale cornutum Cornul secarii Uscata medie 7.500
5.000 31-50
7.000 51-100
10.000 peste 100
Alte plante
- din grupa ierburi Proaspãta medie 850
600 3.001-4.000
800 4.001-5.500
1.000 peste 5.500
- din grupa rãdãcini Uscata medie 5.500
3.000 301-370
5.000 371-450
8.000 peste 450
- din grupa seminţe Uscata medie 2.050
1.500 501-700
2.000 701-900
2.500 peste 900
- din grupa fructe Proaspãta medie 2.050
1.500 1.501-2.000
2.000 2.001-3.200
2.500 peste 3.200
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Flora spontana
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea produsului Starea Nivel Cantitatea limita
prima predatã de
-lei/tona- culegator/- kg -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ştiinţificã Populara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Flores Flori
Acaciae Salcim Uscata medie 2.360
2.000 11-20
2.200 21-30
2.500 peste 30
Arnicae Arnica Uscata medie 6.500
5.000 11-20
6.000 21-30
7.000 peste 30
Calcatrippae Nemtisor
de cimp Uscata medie 22.500
15.000 3-6
20.000 7-10
25.000 peste 10
Chamomillae Musetel Proaspãta medie 2.250
1.500 51-70
2.000 71-100
2.500 peste 100
Cyani cum receptaculis Albastrele
cu caliciu Uscata medie 13.600
10.000 5-10
12.000 11-15
15.000 peste 15
Crataegi Paducel Uscata medie 22.500
15.000 3-6
20.000 7-10
25.000 peste 10
Farfarae Podbal Uscata medie 850
400 11-20
700 21-30
1.000 peste 30
Helianthi Floarea
soarelui Uscata medie 7.000
4.000 5-10
6.000 11-20
8.000 peste 20
Hippocastani Castan alb Uscata medie 6.000
3.000 11-20
5.000 21-30
7.000 peste 30
Hippocastani rubri Castan
roşu Uscata medie 6.000
3.000 11-20
5.000 21-30
7.000 peste 30
Lamii albi Urzica
moarta
alba Uscata medie 8.600
5.000 2-6
7.000 7-10
10.000 peste 10
Millefolli Coada sori-
celului Uscata medie 1.150
700 41-70
1.000 71-100
1.300 peste 100
Primulae c.r. Ciubotica
cucului cu
receptacul Uscata medie 3.500
2.000 5-10
3.000 11-20
4.000 peste 20
Pruni spinosi Porumbar Uscata medie 13.600
10.000 5-10
12.000 11-20
15.000 peste 20
Rhoeados Mac roşu
de cimp Uscata medie 4.500
3.000 3-6
4.000 7-10
5.000 peste 10
Rosarum Trandafir
(petale) Uscata medie 35.000
20.000 3-6
30.000 7-10
40.000 peste 10
Sambuci nicht gerebelt Soc neciu-
ruit Uscata medie 5.100
3.000 21-35
4.000 36-50
8.000 peste 50
Sambuci gerebelt Soc
ciuruit Uscata medie 16.500
12.000 11-20
15.000 21-30
18.000 peste 30
Sophorae Salcim
japonez Uscata medie 23.600
20.000 11-20
22.000 21-30
25.000 peste 30
Tanaceti Vetrice Uscata medie 4.100
2.000 21-35
3.000 36-50
5.000 peste 50
Tiliae argenteae Tei argintiu
cum bracteis cu bractee Uscata medie 27.500
20.000 11-20
25.000 21-40
30.000 peste 40
Tiliae argenteae Tei argintiu
bracteis fãrã bractee Uscata medie 47.500
40.000 5-10
45.000 11-20
50.000 peste 20
Tiliae officinalis Tei
medicinal Uscata medie 23.100
18.000 11-20
21.000 21-40
25.000 peste 40
Trifolii albi Trifoi alb Uscata medie 1.750
1.000 21-40
1.500 41-60
2.000 peste 60
Trifolii rubri Trifoi roşu Uscata medie 1.360
1.000 15-30
1.200 31-50
1.500 peste 50
Ulmariae Cretusca Uscata medie 8.600
5.000 11-20
7.000 21-30
10.000 peste 30
Verbasci Luminarica Uscata medie 37.500
30.000 3-6
35.000 7-10
40.000 peste 10
Folium Frunze
Althaeae Nalba mare Uscata medie 2.750
2.000 21-40
2.500 41-60
3.000 peste 60
Belladonnae Matraguna Uscata medie 3.750
3.000 21-40
3.500 41-60
4.000 peste 60
Betulae Mesteacan Uscata medie 1.360
1.000 51-100
1.200 101-200
1.500 peste 200
Castaneae Castan
comestibil Uscata medie 1.750
1.000 31-60
1.500 61-100
2.000 peste 100
Crataegi cum floribus Paducel
cu flori Uscata medie 2.750
2.000 21-40
2.500 41-60
3.000 peste 60
Crataegi sine floribus Paducel fãrã
flori Uscata medie 2.250
1.500 21-40
2.000 41-60
2.500 peste 60
Farfarae Podbal Uscata medie 2.860
2.500 41-80
2.700 81-120
3.000 peste 120
Fragariae Frag Uscata medie 860
500 21-40
700 41-60
1.000 peste 60
Fraxini Frasin Uscata medie 1.360
1.000 41-80
1.200 81-120
1.500 peste 120
Hippocastani Castan
salbatic Uscata medie 1.360
1.000 31-60
1.200 61-100
1.500 peste 100
Hyosciami Maselarita Uscata medie 10.200
6.000 11-20
8.000 21-30
12.000 peste 30
Juglandis Nuc Uscata medie 860
500 41-80
700 81-120
1.000 peste 120
Malvae neglectae Casul popii Uscata medie 7.500
6.000 16-30
7.000 31-40
8.000 peste 40
Mori Dud Uscata medie 800
500 41-80
700 81-120
1.000 peste 120
Myrtilli Afin Uscata medie 4.500
3.000 31-60
4.000 61-100
5.000 peste 100
Pulmonariae Plaminarica Uscata medie 9.000
5.000 11-20
8.000 21-30
10.000 peste 30
Ribi nigri Coacaz Uscata medie 2.750
2.000 15-30
2.500 31-50
3.000 peste 50
Rubi fruticosi Mur Uscata medie 2.750
2.000 21-40
2.500 41-60
3.000 peste 60
Rubi idaei Zmeur Uscata medie 4.750
4.000 21-40
4.500 41-60
5.000 peste 60
Sambuci Soc Uscata medie 860
500 41-80
700 81-120
1.000 peste 120
Stramonii Laur Uscata medie 2.750
2.000 11-25
2.500 26-40
3.000 peste 40
Taraxaci Papadie Uscata medie 1.360
1.000 41-80
1.200 81-120
1.500 peste 120
Trifoli fibrini Trifoiste de
balta Uscata medie 2.250
1.500 41-80
2.000 81-120
2.500 peste 120
Urticae Urzica Uscata medie 2.750
2.000 51-100
2.500 101-200
3.000 peste 200
Verbasci Luminarica Uscata medie 1.360
1.000 31-60
1.200 61-100
1.500 peste 100
Visci Visc Uscata medie 2.250
1.500 41-80
2.000 81-120
2.500 peste 120
Vitis idaei Merisor Uscata medie 18.900
15.000 11-30
18.000 31-60
20.000 peste 60
Herba Iarba
Absinthi Pelin Proaspãta medie 136
100 301-600
120 601-1.000
150 peste 1.000
Adonidis Ruscuta de
primavara Uscata medie 1.360
1.000 61-120
1.200 121-200
1.500 peste 200
Agrimoniae Turita mare Uscata medie 5.500
4.000 21-40
5.000 41-60
6.000 peste 60
Alchemillae Cretisoara Uscata medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Anserinae Coada
racului Uscata medie 2.750
2.000 21-50
2.500 51-80
3.000 peste 80
Asperulae Vinarita Uscata medie 4.500
3.000 21-50
4.000 51-80
5.000 peste 80
Bursae pastoris Traista
ciobanului Uscata medie 1.360
1.000 51-100
1.200 101-150
1.500 peste 150
Centauri Tintaura Uscata medie 11.000
8.000 11-25
10.000 26-40
12.000 peste 40
Chamomillae Musetel Proaspãta medie 90
60 201-500
80 501-1.000
100 peste 1.000
Chelidonii Rostopasca Uscata medie 1.750
1.000 50-100
1.500 101-200
2.000 peste 200
Cichorii Cicoare Uscata medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Convolvuli Volbura Uscata medie 250
100 101-200
200 201-300
300 peste 300
Equiseti Coada
calului Uscata medie 1.750
1.000 41-80
1.500 81-150
2.000 peste 500
Eringii plani Scai vinat Uscata medie 5.500
4.000 11-20
5.000 21-30
6.000 peste 30
Eupatoriae Cinepa
codrului Uscata medie 250
100 101-200
200 201-400
300 peste 400
Gei Cerentel Uscata medie 350
200 51-100
300 101-200
400 peste 200
Glechomae Rotunjoara Uscata medie 450
300 31-60
400 61-100
500 peste 100
Gratiolae Veninarita Uscata medie 2.750
2.000 41-80
2.500 81-120
3.000 peste 120
Hyperici Sunatoare Uscata medie 1.250
500 51-100
1.000 101-200
1.500 peste 200
Lamii albi Urzica moarta
alba Uscata medie 1.860
1.500 41-80
1.700 81-100
2.000 peste 120
Leonuri Talpa gistii Uscata medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Lucopodil Pedicuta Uscata medie 5.750
5.000 11-20
5.500 21-30
6.000 peste 30
Marrubii Unguras Uscata medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Menthae pulegii Busuiocul
cerbilor Uscata medie 1.750
1.000 51-100
1.500 101-200
2.000 peste 200
Meliloti Sulfina Uscata medie 1.360
1.000 41-80
1.200 81-120
1.500 peste 120
Origani Sovirv Uscata medie 2.750
2.000 31-60
2.500 61-100
3.000 peste 100
Polygoni Toscot Uscata medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Pulmonariae Plaminarica Uscata medie 2.750
2.000 21-40
2.500 41-60
3.000 peste 60
Sarothamni Maturice Uscata medie 450
300 101-200
400 201-300
500 peste 300
Serpylli Cimbrisor
de cimp Uscata medie 5.750
5.000 21-40
5.500 41-60
6.000 peste 60
Tanaceti Vetrice Uscata medie 450
300 51-100
400 101-200
500 peste 200
Taeaxaci cum radicis Papadie cu
radacina Uscata medie 1.750
1.000 41-80
1.500 81-120
2.000 peste 120
Urticae Urzica Uscata medie 175
100 301-600
150 601-1.000
200 peste 1.000
Violae sp. Trei fraţi Uscata medie 3.750
3.000 16-30
3.500 31-50
4.000 peste 50
Violae tricoloris Trei fraţi
patati Uscata medie 4.750
4.000 11-25
4.500 26-40
5.000 peste 40
Vincae Saschiu Uscata medie 3.750
3.000 21-40
3.500 41-60
4.000 peste 60
Radix Rãdãcini
Aconiti Omag Uscata medie 11.000
8.000 11-20
10.000 21-30
12.000 peste 30
Althaeae non mundata Nalba
necojita Uscata medie 5.500
4.000 21-40
5.000 41-60
6.000 peste 60
Althaeae mundata Nalba cojita Uscata medie 15.000
12.000 11-20
14.000 21-30
16.000 peste 30
Bardanae Brusture Uscata medie 6.500
5.000 11-20
6.000 21-30
7.000 peste 30
Belladonnae Matraguna Uscata medie 14.110
12.000 31-60
13.000 61-100
15.000 peste 100
Calami non mundata Obligeana Uscata medie 5.500
4.000 31-60
5.000 61-100
6.000 peste 100
Filicis maris Feriga Uscata medie 1.360
1.000 101-200
1.200 201-300
1.500 peste 300
Gei Cerentel Uscata medie 27.500
20.000 11-20
25.000 21-40
30.000 peste 40
Gentianae Ghintura Uscata medie 9.000
6.000 11-20
8.000 21-40
10.000 peste 40
Gypsophyllae Ipcarige Uscata medie 9.000
6.000 21-40
8.000 41-60
10.000 peste 60
Graminis brut Pir medicinal
brut Uscata medie 860
500 101-300
700 301-500
1.000 peste 500
Graminis brun Pir medicinal
brun Uscata medie 4.500
3.000 51-100
4.000 101-200
5.000 peste 200
Graminis galben Pir medicinal
galben Uscata medie 9.500
8.000 31-60
9.000 61-100
10.000 peste 100
Iridis Stinjenel Uscata medie 5.500
4.000 21-40
5.000 41-60
6.000 peste 60
Liquiritiae Lemn dulce Uscata medie 11.000
8.000 31-60
10.000 61-100
12.000 peste 100
Ononidis Osul
iepurelui Uscata medie 4.500
3.000 31-60
4.000 61-100
5.000 peste 100
Petasitidis Captalan Uscata medie 2.750
2.000 51-100
2.500 101-200
3.000 peste 200
Primulae Ciubotica
cucului Uscata medie 2.750
2.000 51-100
2.500 101-200
3.000 peste 200
Rumicis Stevia
stinelor Uscata medie 2.750
2.000 51-100
2.500 101-150
3.000 peste 150
Saponariae Sapunarita Uscata medie 9.000
6.000 31-60
8.000 61-100
10.000 peste 100
Scopoliae Mutulica Uscata medie 6.500
5.000 31-60
6.000 61-100
7.000 peste 100
Symphyti Tataneasa Uscata medie 5.500
4.000 51-100
5.000 101-200
6.000 peste 200
Taraxici Papadie Uscata medie 9.100
7.000 21-40
8.000 41-80
10.000 peste 80
Veratri Steregoaie Uscata medie 13.600
10.000 31-60
12.000 61-100
15.000 peste 100
Fructus Fructe
Crataegi Paducel Proaspãta medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Hippophe Catina Proaspãta medie 860
500 101-200
700 201-400
1.000 peste 400
Phaseoli s.s. Fasole teci Uscata medie 450
300 31-60
400 61-100
500 peste 100
Pruni spinosi Porumbar Proaspãta medie 860
500 51-100
700 101-200
1.000 peste 200
Sambuci Soc Proaspãta medie 1.360
1.000 31-60
1.200 61-100
1.500 peste 100
Semen Seminţe
Aristolochiae Marul
lupului Uscata medie 37.500
30.000 11-20
35.000 21-40
40.000 peste 40
Colchici Brinduse de
toamna Proaspãta medie 3.750
3.000 51-120
3.500 121-200
4.000 peste 200
Hippocastani Castan
salbatic Proaspãta medie 190
160 301-600
180 601-1.000
200 peste 1.000
Cortex Coaja
Cortex Franfulae Coaja de
crusin Uscata medie 5.500
4.000 41-80
5.000 81-120
6.000 peste 120
Cortex Hippocastani Coaja castan Uscata medie 11.000
8.000 21-40
10.000 41-60
12.000 peste 60
Cortex Quercus Coaja stejar Uscata medie 3.500
2.000 21-40
3.000 41-60
4.000 peste 60
Cortex Salicis Coaja de
salcie Uscata medie 3.500
2.000 31-60
3.000 61-100
4.000 peste 100
Cortex Viburni Coaja calin Uscata medie 9.500
8.000 21-40
9.000 41-60
10.000 peste 60
Variae Diverse
Cetina de abietis Cetina
de brad Proaspãta medie 90
60 2.001-5.000
80 5.001-10.000
100 peste 10.000
Cetina de pini montabi Cetina de
pin montan Proaspãta medie 236
200 1.001-2.000
220 2.001-4.000
250 peste 4.000
Gemmae Populi Muguri plop Uscata medie 13.600
10.000 11-20
12.000 21-40
15.000 peste 40
Lichen Furfuraceae Lichen de
conifere Uscata medie 2.750
2.000 101-200
2.500 201-400
3.000 peste 400
Lichen Inslandicus Lichen de
piatra Uscata medie 4.750
4.000 101-200
4.500 201-400
5.000 peste 400
Lichen Quercus Lichen de
stejar Uscata medie 11.500
10.000 31-60
11.000 61-100
12.000 peste 100
Pericarpus Nucis Pericarp Uscata medie 1.750
juglandis nuca
1.000 51-100
1.500 101-200
2.000 peste 200
Sporae Lycopodii Spori Uscata medie 17.500
pedicuta
10.000 5-10
15.000 11-20
20.000 peste 20
Stigmata Maydis Mãtase de Uscata medie 1.360
porumb
1.000 51-100
1.200 101-200
1.500 peste 200
Stipites Cerasorum Cozi cirese Uscata medie 4.750
4.000 51-200
4.500 201-400
5.000 peste 400
Strobuli Lupuli Conuri de Uscata medie 27.500
hamei
20.000 11-100
25.000 101-200
30.000 peste 200
Turiones Pini Muguri de Uscata medie 7.000
pin
6.000 21-50
8.000 51-80
10.000 peste 80
Alte plante :
- din grupa ierburi Uscata medie 1.260
900 31-60
1.100 61-90
1.400 peste 90
- din grupa fructe Proaspãta medie 7.500
6.000 51-100
7.000 101-200
8.000 peste 200
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Primele se acorda dacã plantele medicinale şi aromatice îndeplinesc condiţiile de calitate, inclusiv principiile active preveazute, pentru fiecare planta, în condiţiile tehnice de recepţie.

ANEXA 3B

PREŢURILE DE CONTRACTARE ŞI ACHIZIŢII LA PAIE PENTRU INDUSTRIALIZARE,
PAIE DE SORG ŞI SEMINŢE DE SORG

A. Paie pentru industrializare

1. Pentru paiele balotate cumpãrate de la cooperativele agricole de producţie se stabileşte preţul plafon de 228 lei tona, care se compune din:
- 78 lei pe tona, tarif pe care cooperativa agricolã de producţie urmeazã sa-l plãteascã staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru balotarea paielor.
- 150 lei pe tona pentru paie nebalotate şi transportul balotilor la drum accesibil pentru mijloacele auto.
Preţurile prevãzute mai sus se înţeleg în condiţia de livrare loco şi la drum accesibil auto, cu umiditatea conventionala a paielor de 15 la suta şi corpuri şi plante strãine, pleava, paie innegrite în procent de 10 la suta.
2. Pentru paiele balotate preluate de la unitãţile agricole de stat, preţul de livrare se stabileşte la 200 lei/tona.

B. Paie de sorg

Preţ de contractare 7 lei/kg

C. Seminţe de sorg

Preţ de contractare 1 leu/kg

NOTA:
1. Preţurile de achiziţie la paie de sorg se stabilesc de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti şi vor fi cu cel puţin 10 la suta mai mici decît preţurile de contractare.
2. Condiţiile de calitate la paiele de sorg sînt urmãtoarele:
- culoarea galbena de diferite nuante;
- lungimea conificatiei minimum 25 cm, iar a tijei maximum 20 cm;
- panicule elastice minimum 90%;
- panicule cu defecte maximum 20%;
- umiditate maxima 14%.

ANEXA 4

MODUL DE SUPORTARE A CHELTUIELILOR DE TRANSPORT AL PRODUSELOR AGRICOLE
VEGETALE DE LA UNITĂŢILE FURNIZOARE LA CELE BENEFICIARE

Pentru produsele agricole care se receptioneaza loco furnizor, obligaţia efectuãrii transportului o au unitãţile beneficiare, iar pentru produsele care se receptioneaza la centrele de preluare ale unitãţilor, obligaţia revine unitãţilor furnizoare.
Unitãţile agricole socialiste şi ceilalţi producãtori agricoli vor primi, de la unitãţile cu sarcini de contractare şi de achiziţii, pentru produsele agricole vegetale livrate la fondul de stat, inclusiv cele pentru producerea nutreturilor combinate, cheltuielile de transport, dacã acesta se efectueazã direct de la locul de producţie la locul de descãrcare, la beneficiar. Cheltuielile de transport se calculeazã potrivit tarifelor legale în vigoare, corespunzãtor mijloacelor de transport utilizate.
Sumele cuvenite pentru plata transportului produselor sînt scutite de plata impozitelor şi taxelor.
Cheltuielile totale de transport pentru produsele preluate la fondul de stat de cãtre întreprinderile pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice se vor finanta de la bugetul de stat.
Cheltuielile de transport pentru cerealele furajere preluate de cãtre întreprinderile pentru producerea nutreturilor combinate sau întreprinderile pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice, pentru producerea de nutreturi combinate, de la unitãţile socialiste se deconteazã din sumele cuprinse în preţurile de livrare, iar diferenţa pînã la cheltuielile calculate conform tarifelor în vigoare, se acoperã cu prioritate fata de celelalte destinaţii, din beneficiile întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate.
Pentru fasole boabe, linte şi naut, unitãţile beneficiare vor deconta şi o suma fixa de 30 lei/tona produs util, reprezentind cheltuielile de încãrcare, descãrcare, uzura ambalaje şi retributia insotitorilor.

ANEXA 5

ACTELE NORMATIVE ŞI PREVEDERILE DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA*)

1. Legea nr. 28 din 29 decembrie 1976 privind organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor, publicatã în Buletinul Oficial nr. 120 din 31 decembrie 1976, art. 27, 29, 34, 35 şi 36, anexele nr. 4 şi 6, prevederile privind preţurile de contractare şi achiziţie cuprinse în anexele nr. 1 - 3, precum şi pct. 3 din anexa nr. 5.
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 219/1973 privind îmbunãtãţirea preţurilor de contractare la grîu şi porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973.
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 705 din 28 decembrie 1973 privind stabilirea preţurilor de contractare la tutun, publicat în Buletinul Oficial nr. 210 din 30 decembrie 1973.
4. <>Decretul Consiliului de Stat nr. 393 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea şi îmbunãtãţirea corelãrii, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, anexa nr. 1.
5. Decretul prezidential nr. 17 din 4 aprilie 1974 privind stabilirea preţului de contractare, producţie şi livrare la griul tare şi a preţurilor de producţie şi livrare a fainurilor rezultate din aceasta, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 12 aprilie 1974, art. 1, 3, 4 şi 6.
6. Decretul prezidential nr. 9 din 10 februarie 1976 privind modificarea preţului de producţie, contractare şi livrare a semintei de cinepa.
7. <>Decretul prezidential nr. 82 din 17 aprilie 1980 privind stabilirea preţurilor de contractare, de achiziţie, de producţie şi de livrare la plantele medicinale şi aromatice, a preţurilor de producţie şi de livrare la uleiurile eterice şi a preţurilor de producţie la unele medicamente şi produse cosmetice, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 23 aprilei 1980, anexele nr. 1 şi 2.
8. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 115/1955 privind contractarea plantelor tehnice, medicinale şi aromatice, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 8 din 7 februarie 1955.
9. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 212/1957 privind regimul de contractare al plantelor tehnice necesare industriei alimentare, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 22 din 14 februarie 1957.
10. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 privind reglementarea contractãrii sfeclei de zahãr, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 15 din 17 aprilie 1964.
11. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 571 din 12 iulie 1965 privind regimul de contractare şi achiziţie, regimul de livrare de cãtre întreprinderile pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, precum şi preţurile cu amãnuntul la grîu, secara şi porumb, republicatã în Buletinul Oficial nr. 107 din 5 septembrie 1970.
12. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 572 din 12 iulie 1965 privind regimul de contractare şi achiziţie la floarea-soarelui, fasole, orz, orzoaica, orez, mazare şi alte produse agricole vegetale, preţurile de livrare ale întreprinderilor pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, pentru aceste produse, precum şi preţurile cu amãnuntul la linte, orz şi ovaz, republicatã în Buletinul Oficial nr. 108 din 7 septembrie 1970.
13. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1812/1965 privind regimul de contractare, achizitionare şi livrare a seminţelor şi paielor de sorg pentru maturi, publicatã în Buletinul Oficial nr. 20 din 22 decembrie 1965.
14. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1815/1965 privind regimul de contractare şi achiziţie la tulpinile de cinepa, teisor şi în cu capsule pentru fibra, publicatã în Buletinul Oficial nr. 20 din 22 decembrie 1965.
15. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 997/1967 privind stabilirea preţurilor la unele produse agricole vegetale livrate organizaţiilor subordonate Comitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole de cãtre organizaţiile agricole de stat, publicatã în Buletinul Oficial nr. 42 din 17 mai 1967.
16. Hotãrîrea consiliului de Miniştri nr. 310 din 25 martie 1972 pentru extinderea unor prevederi din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 şi prevederilor <>art. 8 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 572/1965 şi asupra producãtorilor individuali cultivatori de sfecla de zahãr, publicatã în Buletinul Oficial nr. 34 din 25 martie 1972.
17. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1045 din 14 august 1973 privind modificarea regimului de contractare şi de livrare a seminţelor de ricin şi stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare a uleiurilor de ricin, publicatã în Buletinul Oficial nr. 120 din 18 august 1973.────────────────
*) Actele normative cuprinse în prezenta anexa se abroga cu modificãrile şi completãrile ce le-au fost aduse ulterior adoptãrii lor.


──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016