Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 394 din 11 octombrie 1972  privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si Agentia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garantiilor in cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare ii a procesului-verbal al negocierilor pentru incheierea acestui acord    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 394 din 11 octombrie 1972 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si Agentia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garantiilor in cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare ii a procesului-verbal al negocierilor pentru incheierea acestui acord

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 8 noiembrie 1972

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi Agenţia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 8 martie 1972, şi procesul-verbal al negocierilor pentru încheierea acestui acord, semnat la Viena la 14 februarie 1972.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi Agenţia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarca garanţiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare*)
─────────
*) Traducere

Ţinînd seama de faptul ca Republica Socialistã România doreşte sa dezvolte energia nucleara în scopuri paşnice şi sa participe la cooperarea internationala în acest scop,
avînd în vedere ca Republica Socialistã România a exprimat deplinul sau sprijin pentru sistemul de garanţii al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica (numita în cele ce urmeazã agenţia),
avînd în vedere ca Republica Socialistã România este parte la Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (numit în cele ce urmeazã tratatul), deschis spre semnare la Londra, Moscova şi Washington, la 1 iulie 1968, şi intrat în vigoare la 5 martie 1970,
subliniind ca Republica Socialistã România are dreptul inalienabil de a dezvolta cercetarea, producţia şi folosirea energiei nucleare în scopuri paşnice, fãrã discriminare, conform articolului V din tratat,
reamintind ca toate pãrţile la tratat se angajeazã sa înlesneascã şi au dreptul de a participa la cel mai larg schimb posibil de echipamente, materiale şi informaţii ştiinţifice şi tehnologice în vederea folosirii energiei nucleare în scopuri paşnice,
considerind ca pãrţile la tratat, în mãsura sa o facã, vor trebui de asemenea sa coopereze, contribuind, separat sau împreunã cu alte state sau organizaţii internaţionale, la dezvoltarea viitoare a aplicatiilor energiei nucleare în scopuri paşnice, îndeosebi pe teritoriile statelor neposesoare de arme nucleare, care sînt pãrţi la tratat, ţinînd seama în mod corespunzãtor de nevoile regiunilor lumii care sînt în curs de dezvoltare,
reamintind ca pãrţile la tratat şi-au exprimat sprijinul pentru eforturile de cercetare şi de dezvoltare, precum şi pentru alte eforturi care vizeazã favorizarea aplicãrii, în cadrul sistemului de garanţii al agenţiei a principiului unei garanţii eficace a circuitului de materii brute şi de produşi fisionabili speciali, prin utilizarea de instrumente şi alte mijloace tehnice în anumite puncte strategice,
considerind ca garanţiile cerute potrivit prezentului acord vor fi aplicate în asa fel încît sa evite stînjenirea dezvoltãrii economice sau tehnologice a pãrţilor la tratat sau a cooperãrii internaţionale în domeniul activitãţilor nucleare paşnice, mai ales în ceea ce priveşte schimburile internaţionale de materiale şi echipamente nucleare, destinate tratarii, utilizãrii sau producerii de materiale nucleare în scopuri paşnice,
considerind ca, în conformitate cu dispoziţiile tratatului, agenţia va trebui sa aplice garanţiile astfel încît sa evite orice discriminare între statele care accepta aceste garanţii şi sa facã în asa fel ca fiecare dintre aceste state sa beneficieze în aceeaşi mãsura de orice imbunatatire sau dezvoltare în materie de garanţii, ţinînd seama de importanta respectãrii principiilor Cartei Naţiunilor Unite, ca baza a dezvoltãrii cooperãrii internaţionale în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri paşnice,
considerind ca Agenţia Internationala pentru Energia Atomica este imputernicita, în virtutea articolului III din statutul sau, sa încheie astfel de acorduri,
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia
au convenit asupra celor ce urmeazã:

PARTEA ÎNTÎI
Angajament fundamental

ART. 1
Guvernul Republicii Socialiste România se angajeazã, în virtutea paragrafului 1 al articolului III al tratatului, sa accepte garanţii, în conformitate cu prezentul acord, asupra tuturor materiilor brute şi tuturor produselor fisionabile speciale în toate activitãţile nucleare paşnice exercitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, sub jurisdicţia sa, sau întreprinse sub controlul sau în orice alt loc, în scopul exclusiv de a verifica ca aceste materiale şi produse nu sînt deturnate spre arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive.
Aplicarea garanţiilor
ART 2
Agenţia are dreptul şi obligaţia de a veghea la aplicarea garanţiilor, în conformitate cu prezentul acord, asupra tuturor materiilor brute şi tuturor produselor fisionabile speciale în toate activitãţile nucleare paşnice exercitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, sub jurisdicţia sa, sau întreprinse sub controlul sau în orice alt loc, în scopul exclusiv de a verifica ca aceste materiale şi produse nu sînt deturnate spre arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive.
Cooperarea între guvernul Republicii Socialiste România şi agenţie
ART. 3
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia coopereazã pentru a înlesni aplicarea garanţiilor prevãzute în prezentul acord.
Punerea în aplicare a garanţiilor
ART. 4
Garanţiile prevãzute în prezentul acord vor fi puse în aplicare, astfel încît:
a) sa evite stînjenirea progresului economic şi tehnnlogic al Republicii Socialiste România sau a cooperãrii internaţionale în domeniul activitãţilor nucleare paşnice, îndeosebi a schimburilor internaţionale de materiale nucleare;
b) sa evite stînjenirea activitãţilor nucleare paşnice ale Republicii Socialiste România şi în special a exploatãrii instalaţiilor;
c) sa fie compatibile cu practicile de gestiune adecvatã, cerute pentru a asigura desfãşurarea economicã şi sigura a activitãţilor nucleare.
ART. 5
a) Agenţia va lua toate mãsurile utile de precautie pentru a proteja secretele comerciale şi industriale sau alte informaţii confidenţiale de care va lua cunostinta ca urmare a aplicãrii prezentului acord.
b) i) Agenţia nu va publica şi nu va comunica nici unui stat, organizaţie sau persoana informaţiile pe care ea le-a obţinut ca urmare a aplicãrii prezentului acord; cu toate acestea, detalii particulare referitoare la aplicarea acestui acord vor putea fi comunicate Consiliului guvernatorilor al agenţiei (denumit în cele ce urmeazã consiliul) şi membrilor personalului agenţiei care vor avea nevoie de acestea pentru a-şi exercita funcţiile oficiale în materie de garanţii, dar numai în mãsura în care aceasta este necesar, pentru a permite agenţiei sa se achite de responsabilitãţile sale în aplicarea prezentului acord;
ii) informaţii succinte asupra materialelor nucleare, supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, vor putea fi publicate la hotãrîrea consiliului, dacã statele direct interesate consimt la aceasta.
ART. 6
a) Agenţia va tine seama pe deplin, aplicind garanţiile vizate prin prezentul acord, de perfectionarile tehnologice în materie de garanţii, în vederea îmbunãtãţirii periodice a modalitãţilor şi procedurilor de garanţii, în lumina experienţei dobîndite, şi va face tot posibilul pentru a optimiza raportul cost/eficacitate şi de a asigura aplicarea principiului unei garanţii eficace a circuitului materialelor nucleare, supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, prin folosirea de aparate, inclusiv aparate automatizate, şi de alte mijloace tehnice în anumite puncte strategice, în mãsura în care tehnologia prezenta sau viitoare o va permite.
b) Pentru a optimiza raportul cost/eficacitate, se vor folosi mijloace cum sînt:
i) confirmarea, pentru a defini zonele de bilanţ material în scopurile evidentei contabile;
ii) metode statistice şi prelevarea de probe prin sondaje pentru a evalua circuitul de materiale nucleare;
iii) concentrarea activitãţilor de verificare la acele etape din ciclul combustibilului nuclear unde sînt produse, transformate, utilizate sau depozitate materiale nucleare de la care ar putea fi uşor produse arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive şi reducerea la minimum a activitãţilor de verificare în ceea ce priveşte alte materiale nucleare, cu condiţia ca aceasta sa nu stînjeneascã aplicarea de cãtre agenţie a garanţiilor vizate de prezentul acord.
Sistemul roman de control al materialelor
ART. 7
a) Guvernul Republicii Socialiste România va stabili şi va aplica un sistem de evidenta contabila şi de control pentru toate materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord.
b) Agenţia va aplica garanţiile astfel încît sa poatã stabili ca nu a avut loc deturnarea de materiale nucleare de la utilizarile paşnice cãtre arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive, sa verifice rezultatele obţinute prin sistem. Aceasta verificare cuprinde, îndeosebi, mãsurãtorile şi observaţiile independente efectuate de agenţie, în conformitate cu procedurile specificate în partea a doua a prezentului acord. Procedînd la aceasta verificare, agenţia va lua în considerare evidenta contabila şi eficacitatea tehnica a sistemului Republicii Socialiste România.
Informaţii ce urmeazã a fi furnizate agenţiei
ART. 8
a) Pentru a asigura punerea efectivã în aplicare a garanţiilor în virtutea prezentului acord, guvernul Republicii Socialiste România va furniza agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile prevãzute în partea a doua a prezentului acord, informaţii privitoare la materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord şi caracteristicile instalaţiilor care au importanta din punct de vedere al controlului acestor materiale.
b) i) Agenţia nu va cere decît un minimum necesar de informaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în virtutea prezentului acord.
ii) În ceea ce priveşte informaţiile referitoare la instalaţii, acestea vor fi reduse la minimum necesar controlului materialelor nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord.
c) Dacã guvernul Republicii Socialiste România solicita, agenţia este dispusã sa examineze, într-un loc supus jurisdicţiei Republicii Socialiste România, informaţiile descriptive care, dupã pãrerea guvernului Republicii Socialiste România, sînt deosebit de importante. Nu este necesar ca aceste informaţii sa fie transmise fizic agenţiei, cu condiţia ca ele sa fie pãstrate într-un loc aflat sub jurisdicţia Republicii Socialiste România, astfel încît agenţia sa le poatã examina din nou fãrã dificultate.
Inspectorii agenţiei
ART. 9
a) i) Agenţia va trebui sa obţinã consimţãmîntul guvernului Republicii Socialiste România pentru desemnarea inspectorilor agenţiei pentru Republica Socialistã România.
ii) Dacã guvernul Republicii Socialiste România, fie atunci cînd desemnarea unui inspector a fost propusã, fie ulterior desemnãrii, nu este de acord cu aceasta desemnare, agenţia va propune guvernului Republicii Socialiste România una sau mai multe alte desemnari.
iii) Dacã, în urma refuzului repetat al guvernului Republicii Socialiste România de a accepta desemnarea de inspectori ai agenţiei, inspectiile ce urmeazã a fi efectuate, în virtutea acordului, vor fi impiedicate, acest refuz va fi comunicat de cãtre directorul general al agenţiei (numit în cele ce urmeazã directorul general) consiliului spre examinare, pentru ca acesta sa ia mãsurile corespunzãtoare.
b) Guvernul Republicii Socialiste România va lua mãsurile necesare ca inspectorii agenţiei sa-şi poatã îndeplini efectiv funcţiile lor potrivit prezentului acord. Agenţia va lua mãsurile necesare pentru ca inspectorii sa respecte, în exercitarea atribuţiilor lor, dispoziţiile prezentului acord.
c) Vizitele şi activitãţile inspectorilor agenţiei vor fi organizate astfel încît:
i) sa reducã la minimum inconvenientele şi perturbarile ce ar rezulta pentru guvernul Republicii Socialiste România şi pentru activitãţile nucleare paşnice inspectate;
ii) sa asigure protecţia secretelor industriale sau a altor informaţii confidenţiale care sînt aduse la cunostinta inspectorilor.
Privilegii şi imunitãţi
ART. 10
Guvernul Republicii Socialiste România va aplica agenţiei (în special bunurilor, fondurilor şi averilor sale) şi inspectorilor ei şi altor funcţionari ce exercita funcţii în baza prezentului acord prevederile pertinente ale Acordului asupra privilegiilor şi imunitãţilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, astfel cum acest acord a fost acceptat de cãtre Republica Socialistã România.
RIDICAREA GARANŢIILOR
ART. 11
Consumarea sau diluarea materialelor nucleare
Garanţiile referitoare la materialele nucleare vor fi ridicate atunci cînd agenţia va fi constatat ca aceste materiale au fost consumate sau diluate astfel încît nu mai sînt utilizabile pentru o activitate nucleara ce poate face obiectul garanţiilor sau au devenit practic irecuperabile.
ART. 12
Transferul materialelor nucleare în afarã Republicii Socialiste România
Guvernul Republicii Socialiste România va notifica în prealabil agenţiei transferurile preconizate de materiale nucleare, supuse garanţiilor potrivit prezentului acord, în afarã Republicii Socialiste România, în conformitate cu dispoziţiile prevãzute în partea a doua a prezentului acord. Agenţia va ridica garanţiile aplicabile materialelor nucleare potrivit prezentului acord, cînd statul destinatar îşi va fi asumat responsabilitatea potrivit prevederilor din partea a doua a acestui acord. Agenţia va tine registre în care sînt consemnate atît fiecare transfer, cît şi, acolo unde este cazul, reaplicarea garanţiilor la materialele nucleare transferate.
ART. 13
Prevederi referitoare la materialele nucleare care urmeazã sa fie folosite în activitãţi nenucleare
Dacã materiale nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord urmeazã sa fie utilizate în activitãţi nenucleare - cum ar fi producerea aliajelor sau a ceramicei - guvernul Republicii Socialiste România va conveni cu agenţia, înainte ca materialele sa fie utilizate, asupra condiţiilor în care vor putea fi ridicate garanţiile aplicabile acestor materiale.
ART. 14
Neaplicarea garanţiilor la materialele nucleare care urmeazã sa fie folosite în activitãţi nepasnice
Dacã guvernul Republicii Socialiste România intenţioneazã sa-şi exercite libertatea de a utiliza materiale nucleare care urmeazã sa fie supuse garanţiilor conform prezentului acord, într-o activitate nucleara care nu implica aplicarea garanţiilor prevãzute în prezentul acord, se va proceda astfel:
a) guvernul Republicii Socialiste România va informa agenţia cu privire la aceasta activitate, precizînd:
i) ca folosirea materialeler nucleare într-o activitate militarã neinterzisa nu este incompatibilã cu un eventual angajament, luat de cãtre guvernul Republicii Socialiste România, în executarea cãruia se aplica garanţiile agenţiei şi care prevede ca aceste materiale sînt utilizate numai într-o activitate nucleara paşnicã;
ii) ca, în cursul perioadei în care garanţiile nu vor fi aplicate, materialele nucleare nu vor servi la producerea de arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive.
b) Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia vor încheia un anganjament, conform cãruia atît timp cît materialele nucleare vor fi utilizate într-o activitate de acest fel garanţiile vizate de prezentul acord nu vor fi aplicate. Aranjamentul va preciza, în mãsura posibilului, perioada sau împrejurãrile în care garanţiile nu vor fi aplicate. În orice caz, garanţiile prevãzute în prezentul acord vor fi aplicate din nou, de îndatã ce materialele vor fi retransferate într-o activitate nucleara paşnicã. Agenţia va fi ţinuta la curent asupra cantitãţii totale şi a compoziţiei acestor materiale nesupuse garanţiilor, ce se gãsesc în Republica Socialistã România, cît şi asupra oricãrui export de asemenea material.
c) Fiecare dintre aceste aranjamente se încheie cu asentimentul agenţiei. Acest asentiment va fi dat într-un termen cît mai scurt posibil; el se va referi numai la aspecte cum ar fi prevederile referitoare la durata, modalitãţile de aplicare, stabilirea de rapoarte etc., dar nu va implica o aprobare a activitãţii militare - nici cunoaşterea secretelor militare privind aceasta activitate - nici nu se va referi la utilizarea materialelor nucleare în aceasta activitate.
Probleme financiare
ART. 15
Guvernul Republicii Socialiste România suporta cheltuielile pe care le efectueazã în executarea obligaţiilor sale în virtutea prezentului acord. Agenţia, de asemenea, suporta cheltuielile pe care le efectueazã în executarea obligaţiilor sale în virtutea prezentului acord. Totuşi, dacã guvernul Republicii Socialiste România sau persoane de sub jurisdicţia sa efectueazã cheltuieli extraordinare legate de o cerere expresã a agenţiei, aceasta din urma ramburseazã valoarea acestor cheltuieli, cu condiţia ca ea sa fi consimţit în prealabil de a o face. În orice caz, cheltuielile privind operaţiunile suplimentare de mãsurare şi sondaje pe care inspectorii le pot cere sînt suportate de agenţie.
Responsabilitatea civilã în caz de daune nucleare
ART. 16
Guvernul Republicii Socialiste România va asigura ca agenţia şi functionarii sãi sa beneficieze, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, de aceeaşi protecţie ca şi proprii sãi cetãţeni în materie de responsabilitate civilã în caz de dãuna nucleara, inclusiv de orice asigurare sau alta garanţie financiarã, care poate fi prevãzutã în cadrul legislaţiei sau reglementãrilor sale.
Responsabilitatea internationala
ART. 17
Orice cerere în reparare, facuta de cãtre guvernul Republicii Socialiste România agenţiei sau de cãtre agenţie guvernului Republicii Socialiste România, privind orice dãuna care rezulta din executarea garanţiilor aplicabile în virtutea prezentului acord, alta decît o dãuna cauzatã de un accident nuclear, va fi soluţionatã în conformitate cu dreptul internaţional.
Mãsuri ce permit verificarea absentei deturnarii
ART. 18
În cazul cînd, dupã ce a fost sesizat de un raport al directorului general, consiliul decide ca este esenţial şi urgent ca guvernul Republicii Socialiste România sa ia o mãsura determinata pentru a permite sa se verifice ca materialele nucleare supuse garanţiilor, în virtutea prezentului acord, nu sînt deturnate cãtre arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive, consiliul poate invita guvernul Republicii Socialiste România sa ia numita mãsura fãrã intirziere, independent de orice procedura angajata pentru reglementarea unui diferend, conform articolului 22 al prezentului acord.
ART. 19
În cazul în care consiliul, dupã examinarea informaţiilor pertinente comunicate de directorul general, constata ca agenţia nu a putut verifica ca materialele nucleare care urmeazã sa fie supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord n-au fost deturnate spre arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive, consiliul poate raporta, asa cum se specifica în paragraful C al articolului XII din Statutul agenţiei (numit în cele ce urmeazã statutul), şi poate lua şi alte mãsuri prevãzute în articolul menţionat, dacã acestea sînt aplicabile. În acest scop, consiliul va tine seama de mãsura în care aplicarea garanţiilor a furnizat anumite asigurãri şi va da guvernului Republicii Socialiste România orice posibilitãţi de a-i furniza asigurãrile suplimentare necesare.
Interpretarea şi aplicarea acordului şi rezolvarea litigiilor
ART. 20
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se vor consulta, la cererea uneia sau alteia dintre pãrţi, asupra oricãrei probleme privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord.
ART. 21
Guvernul Republicii Socialiste România va avea dreptul de a cere ca orice problema privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentulul acord sa fie examinata de consiliu. Consiliul va invita guvernul Republicii Socialiste România sa ia parte la dezbaterile sale asupra oricãrei probleme de aceasta natura.
ART. 22
Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, cu excepţia litigiilor privitoare la o constatare facuta de consiliu în virtutea articolului 19 sau a unei mãsuri luate de cãtre consiliu în urma acestei constatãri, care nu este rezolvatã prin negociere sau alt procedeu acceptat de cãtre guvernul Republicii Socialiste România şi agenţie, trebuie, la cererea oricãrei pãrţi, sa fie supus unui tribunal de arbitraj compus dupã cum urmeazã: guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia desemneazã fiecare câte un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnaţi aleg un al treilea arbitru care prezideazã tribunalul.
Dacã este imposibila desemnarea arbitrilor într-un termen rezonabil, problema desemnãrii acestora va fi rezolvatã conform principiilor dreptului internaţional. Deciziile tribunalului au forta obligatorie pentru guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia.
Suspendarea aplicãrii garanţiilor agenţiei în virtutea altor acorduri
ART. 23
Aplicarea garanţiilor agenţiei în Republica Socialistã România în virtutea altor acorduri de garanţii încheiate cu agenţia este suspendatã atît timp cît prezentul acord este în vigoare. Dat fiind ca Republica Socialistã România a primit asistenta din partea agenţiei conform dispoziţiilor Acordului de proiect care a intrat în vigoare la 22 aprilie 1966, se menţine angajamentul luat de cãtre Republica Socialistã România potrivit acestui acord de a nu utiliza nici unul dintre materialele vizate în numitul acord, în asa fel încît sa serveascã scopurile militare.
Amendarea acordului
ART. 24
a) Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se vor consulta, la cererea uneia sau alteia dintre pãrţi, cu privire la orice amendament la prezentul acord.
b) Toate amendamentele trebuie sa fie acceptate de guvernul Republicii Socialiste România şi agenţie.
c) Amendamentele la prezentul acord intra în vigoare în aceleaşi condiţii ca şi acordul propriu-zis.
d) Directorul general va informa de îndatã toate statele membre ale agenţiei asupra oricãrui amendament la prezentul acord.
Intrarea în vigoare şi durata
ART. 25
Prezentul acord va intra în vigoare la data la care agenţia va primi din partea guvernului Republicii Socialiste România notificarea scrisã din care sa rezulte ca au fost îndeplinite condiţiile de ordin constituţional necesare pentru intrarea sa în vigoare. Directorul general va informa de îndatã toate statele membre ale agenţiei cu privire la intrarea în vigoare a prezentului acord.
ART. 26
Prezentul acord rãmîne în vigoare atît timp cît Republica Socialistã România este parte la tratat.

PARTEA A DOUA
Introducere

ART. 27
Obiectul prezentei pãrţi a acordului este de a specifica procedurile de aplicat pentru îndeplinirea prevederilor din partea întîi.
Obiectivul garanţiilor
ART. 28
Obiectivul procedurilor de aplicare a garanţiilor, prevãzute în aceasta parte a acordului, este de a detecta rapid deturnarea de cantitãţi importante de materiale nucleare de la activitãţi nucleare paşnice spre fabricarea de arme nucleare sau de alte dispozitive nucleare explozive sau pentru scopuri necunoscute şi de a impiedica deturnarea pe calea unei detectari rapide.
ART. 29
În vederea realizãrii obiectivului prevãzut în articolul 28, agenţia va folosi datele furnizate de evidenta contabila a materialelor, ca mãsura de garanţii de importanta esenţialã asociata confinarii şi supravegherii, ca mãsuri complementare importante.
ART. 30
Concluzia tehnica a operaţiunilor de verificare de cãtre agenţie este un raport pentru fiecare zona de bilanţ material, în care se indica diferenţa de inventar pentru o perioada determinata şi limitele de precizie ale diferenţelor declarate.
Sistemul naţional de evidenta contabila şi de control al materialelor nucleare
ART. 31
În conformitate cu articolul 7, agenţia, în activitãţile sale de verificare, va folosi pe deplin sistemul roman de evidenta contabila şi de control al tuturor materialelor nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, evitind sa repete inutil operaţiunile de evidenta contabila şi de control fãcute de guvernul Republicii Socialiste România.
ART. 32
Sistemul roman de evidenta contabila şi de control al tuturor materialelor nucleare supuse garanţiilor, în virtutea prezentului acord, se bazeazã pe un ansamblu de zone de bilanţ, material şi permite, cînd este cazul şi cum specifica aranjamentele subsidiare, stabilirea unor mãsuri ca:
a) un sistem de mãsurare pentru determinarea cantitãţilor de materiale nucleare primite, produse, expediate, consumate, pierdute sau altfel retrase din stoc şi a cantitãţilor din stoc;
b) evaluarea preciziei şi exactitatii mãsurãtorilor şi estimarea incertitudinii în mãsurãtori;
c) modalitãţi de constatare, examinare şi evaluare a diferenţelor dintre mãsurãtorile fãcute de cãtre expeditor şi de cãtre destinatar;
d) modalitãţi de inventariere fizica;
e) modalitãţi de evaluare a acumularilor de stoc, precum şi a pierderilor nemasurate;
f) un sistem de înregistrãri şi de rapoarte menţionînd, pentru fiecare zona de bilanţ material, stocul de materiale nucleare şi variatiile acestui stoc, inclusiv sosirile şi expedierile;
g) prevederi vizind asigurarea aplicãrii corecte a metodelor şi regulilor de evidenta contabila;
h) modalitãţi de comunicare a rapoartelor cãtre agenţie, în conformitate cu articolele 59-69.
Începerea aplicãrii garanţiilor
ART. 33
Garanţiile nu se aplica, în virtutea prezentului acord, asupra materialelor aflate în activitãţi de extracţie sau prelucrare a minereurilor.
ART. 34
a) Dacã materialele ce conţin uraniu sau toriu, care nu au atins etapa din ciclul de combustibil menţionatã în alineatul c), sînt direct sau indirect exportate cãtre un stat neposesor de arme nucleare, guvernul Republicii Socialiste România va informa agenţia asupra cantitãţii, compoziţiei şi destinaţiei acestor materiale, exceptind cazul în care materialele sînt exportate în scopuri specific nenucleare;
b) dacã materialele ce conţin uraniu sau toriu, care nu au atins etapa din ciclul de combustibil menţionatã în alineatul c), sînt importate, guvernul Republicii Socialiste România informeazã agenţia asupra cantitãţii şi compoziţiei lor, cu excepţia cazului în care materialele sînt importate în scopuri specific nenucleare;
c) dacã materialele nucleare cu o compoziţie şi cu o puritate corespunzãtoare pentru fabricarea combustibilului sau pentru separarea izotopilor pãrãsesc uzina sau etapa de prelucrare în care au fost produse, ori dacã asemenea materiale nucleare sau oricare alte materiale nucleare produse într-o etapa ulterioara din ciclul de combustibil nuclear sînt importate în Republica Socialistã România, materialele nucleare vor fi atunci supuse celorlalte proceduri de garanţii specificate în prezentul acord.
Ridicarea garanţiilor
ART. 35
a) Garanţiile sînt ridicate, în ceea ce priveşte materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, în condiţiile stabilite în articolul 11. Dacã aceste condiţii nu sînt satisfacute, dar guvernul Republicii Socialiste România considera ca recuperarea de materiale nucleare controlate conţinute în deşeurile ce urmeazã a fi retratate nu este realizabila sau de dorit pentru moment, guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se consulta cu privire la mãsurile de garanţii corespunzãtoare de a fi aplicate.
b) Garanţiile privind materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, în condiţiile expuse în articolul 13, sînt suspendate dacã guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia au convenit sa considere ca aceste materiale nucleare sînt practic irecuperabile.
Scutire de garanţii
ART. 36
La cererea guvernului Republicii Socialiste România, agenţia scuteşte de garanţii urmãtoarele materiale nucleare:
a) produsele fisionabile speciale, dacã sînt folosite în cantitãţi de ordinul gramului sau mai mici, ca elemente sensitive în instrumente;
b) materialele nucleare care sînt folosite în activitãţi nenucleare, în conformitate cu articolul 13, şi sînt recuperabile;
c) plutoniul avînd concentraţie izotopica de plutoniu 238 care depãşeşte 80% .
ART. 37
La cererea guvernului Republicii Socialiste România, agenţia scuteşte de garanţii materialele nucleare care altfel ar fi supuse garanţiilor, cu condiţia ca intreaga cantitate de materiale nucleare scutite în Republica Socialistã România, în virtutea prezentului articol, sa nu depãşeascã în nici un moment urmãtoarele cantitãţi:
a) un kilogram, în total, de produse fisionabile speciale care poate conţine unu sau mai multe dintre produsele:
i) plutoniu;
ii) uraniu cu o imbogatire egala sau mai mare de 0,2 (20%), a cãrui greutate se considera egala cu greutatea realã înmulţitã cu gradul de imbogatire;
iii) uraniu avînd o imbogatire mai mica de 0,2 (20%), dar superioarã celei a uraniului natural, a cãrui greutate se considera egala cu greutatea sa realã înmulţitã cu de 5 ori patratul imbogatirii;
b) zece tone, în total, de uraniu natural şi uraniu saracit cu o imbogatire de peste 0,005 (0,5%);
c) douãzeci de tone de uraniu saracit, cu o imbogatire egala sau mai mica de 0,005 (0,5%);
d) douãzeci de tone de toriu, sau cantitãţi mai mari pe care Consiliul guvernatorilor le poate mentiona în vederea unei aplicari uniforme.
ART. 38
Pentru un material nuclear scutit care trebuie tratat sau depozitat împreunã cu materiale nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, sînt prevãzute dispoziţii în vederea reaplicarii garanţiilor la acest material.
Aranjamente subsidiare
ART. 39
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia încheie aranjamente subsidiare în care se specifica detaliat modul în care vor fi aplicate prevederile enunţate în prezentul acord, în mãsura necesarã pentru a permite agenţiei sa-şi îndeplineascã în mod eficace responsabilitãţile sale în virtutea prezentului acord.
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia pot extinde sau modifica, de comun acord, aranjamentele subsidiare fãrã amendamente la prezentul acord.
ART. 40
Aranjamentele subsidiare intra în vigoare în acelaşi timp cu prezentul acord sau cît mai curînd posibil dupã intrarea acestuia în vigoare. Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia vor depune toate eforturile pentru ca aranjamentele sa între în vigoare în decurs de 90 zile dupã intrarea în vigoare a prezentului acord; acest termen nu poate fi prelungit decît dacã guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia au convenit astfel. Guvernul Republicii Socialiste România comunica fãrã intirziere agenţiei informaţiile necesare pentru elaborarea acestor aranjamente. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, agenţia are dreptul de a aplica procedurile expuse în acest sens, în ceea ce priveşte materialele nucleare enumerate în inventarul prevãzut în articolul 41, chiar dacã aranjamentele subsidiare nu au intrat încã în vigoare.
Inventarul
ART. 41
Pe baza raportului iniţial menţionat în articolul 62, agenţia stabileşte un inventar unic al tuturor materialelor nucleare din Republica Socialistã România, care sînt supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord, indiferent de originea lor, şi îl tine la zi bazindu-se pe rapoartele ulterioare şi rezultatele operaţiilor sale de verificare. Copii de pe inventar sînt comunicate guvernului Republicii Socialiste România la intervale ce se stabilesc de comun acord.
INFORMAŢII DESCRIPTIVE
Dispoziţii generale
ART. 42
În virtutea articolului 8 informaţiile referitoare la instalaţiile existente vor fi furnizate agenţiei în cursul discutarii aranjamentelor subsidiare. Limitele de timp pentru prezentarea unor astfel de informaţii în ceea ce priveşte noile instalaţii vor fi specificate în aceste aranjamente subsidiare; astfel de informaţii trebuie transmise într-un termen cît mai scurt posibil, înainte de introducerea materialelor nucleare într-o instalatie noua.
ART. 43
Informaţiile descriptive comunicate agenţiei trebuie sa includã pentru fiecare instalatie nucleara, cînd este cazul:
a) identificarea instalaţiei, care stabileşte caracterul sau general, scopul, capacitatea nominalã, amplasarea geograficã, denumirea şi adresa, care vor fi utilizate în probleme curente;
b) o descriere a amplasarii generale a instalaţiei indicind, în mãsura în care este posibil, forma, amplasarea şi fluxul materialelor nucleare, precum şi planul general de amplasare a elementelor instalaţiilor care folosesc, produc sau trateazã materialele nucleare;
c) o descriere a caracteristicilor instalaţiei în ceea ce priveşte evidenta contabila a materialelor nucleare, confinarea şi supravegherea; şi
d) o descriere a procedurilor de evidenta contabila şi de control al materialelor nucleare, existente sau propuse la instalaţii, indicind în special zonele de bilanţ material stabilite de operator, metodele de mãsurãtori pe flux şi procedeele de efectuare a inventarului fizic.
ART. 44
Alte informaţii privitoare la aplicarea garanţiilor sînt comunicate agenţiei, pentru fiecare instalatie, în special informaţii asupra rãspunderii organizatorice pentru evidenta contabila şi controlul materialelor. Guvernul Republicii Socialiste România comunica agenţiei informaţii suplimentare asupra procedurilor sanitare şi de protecţie pe care agenţia le va respecta şi cãrora inspectorii vor trebui sa se conformeze la instalaţii.
ART. 45
Informaţiile descriptive care se referã la modificãrile care au legatura cu garanţiile sînt comunicate agenţiei pentru examinare; agenţia este informatã asupra oricãrei modificãri a informaţiilor comunicate în virtutea articolului 44, în timp util, pentru ca procedurile de aplicare a garanţiilor sa poatã fi ajustate dacã este necesar.
ART. 46
Scopul examinãrii informaţiilor descriptive
Informaţiile descriptive comunicate agenţiei sînt utilizate în urmãtoarele scopuri:
a) cunoaşterea caracteristicilor instalaţiilor şi materialelor nucleare, în legatura cu aplicarea garanţiilor la materialele nucleare, îndeajuns de detaliat pentru ca verificarea sa fie mai uşoarã;
b) determinarea zonelor de bilanţ material care vor fi utilizate de agenţie în scopul evidentei contabile şi alegerea punctelor strategice care sînt puncte principale de mãsurãtori şi care servesc la determinarea fluxului şi a stocului de materiale nucleare; pentru a determina aceste zone de bilanţ material, agenţia aplica, în special, urmãtoarele criterii:
i) mãrimea zonelor de bilanţ material este în funcţie de precizia cu care este posibil sa se stabileascã bilanţul materialelor;
ii) pentru a determina zonele de bilanţ material trebuie profitat cît mai mult posibil de utilizatea confinarii şi supravegherii, astfel ca mãsurãtorile fluxului sa fie complete şi sa simplifice aplicarea garanţiilor, concentrind operaţiile de mãsurãtori în punctele principale de mãsura;
iii) este permisã combinarea mai multor zone de bilanţ material utilizate într-o instalatie sau la amplasamente diferite, într-o singura zona de bilanţ material, în scopul evidentei contabile a agenţiei, dacã agenţia stabileşte ca aceasta combinare este compatibila cu necesitãţile sale în materie de verificãri;
iv) la cererea guvernului Republicii Socialiste România este posibil a se defini o zona de bilanţ material specialã care va include în limitele sale un procedeu (o etapa) ale cãrui detalii sînt importante din punct de vedere comercial;
c) de a fixa frecventa teoreticã şi modalitãţile pentru efectuarea inventarelor fizice ale materialelor nucleare în scopul evidentei contabile a agenţiei;
d) de a stabili conţinutul înregistrãrilor şi al rapoartelor, precum şi metodele de evaluare a înregistrãrilor;
e) de a determina datele necesare pentru verificarea cantitãţii şi a amplasarii materialelor nucleare şi de a stabili modalitãţile de verificare;
f) de a determina combinatiile adecvate de metode şi tehnici de confinare şi de supraveghere, precum şi punctele strategice în care acestea vor fi aplicate.
Rezultatele examinãrii informaţiilor descriptive sînt incluse în aranjamentele subsidiare.
ART. 47
Reexaminarea informaţiilor descriptive
Informaţiile descriptive sînt reexaminate în lumina schimbãrilor survenite în condiţiile de funcţionare, a perfectionarilor în tehnologia garanţiilor sau a experienţei de aplicare a procedeelor de verificare, în vederea modificãrii mãsurilor luate de agenţie conform articolului 46.
ART. 48
Verificarea informaţiilor descriptive
Agenţia, în colaborare cu guvernul Republicii Socialiste România, poate trimite inspectori la instalaţii pentru a verifica informaţiile descriptive comunicate agenţiei în virtutea articolelor 42-45, în scopurile precizate în articolul 46.
Informaţii referitoare la materialele nucleare ce se gãsesc în afarã instalaţiilor
ART. 49
În cazul ca materiale nucleare vor fi utilizate în mod obişnuit în afarã instalaţiilor se vor comunica agenţiei, dacã este cazul, urmãtoarele informaţii:
a) o descriere generalã a utilizãrii materialelor nucleare, amplasamentul lor geografic, denumirea şi adresa celui care le utilizeazã pentru a fi folosite în probleme curente;
b) o descriere generalã a procedeelor existente sau propuse pentru controlul şi evidenta contabila a materialelor nucleare, inclusiv responsabilitatea organizatoricã pentru controlul şi evidenta contabila a materialelor.
Agenţia este informatã fãrã intirziere de orice modificare în informaţiile comunicate în virtutea prezentului articol.
ART. 50
Informaţiile comunicate agenţiei în virtutea articolului 49 pot fi folosite, în mãsura necesarã, în scopurile precizate în alineatele (b)-(f) ale articolului 46.
SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE
Dispoziţii generale
ART. 51
În stabilirea sistemului sau de control al materialelor, la care se referã articolul 7, guvernul Republicii Socialiste România stabileşte ca la fiecare zona de bilanţ material sa fie folosit un sistem de înregistrãri. Sistemul de înregistrãri este descris în aranjamentele subsidiare.
ART. 52
Guvernul Republicii Socialiste România va lua mãsuri pentru a facilita examinarea înregistrãrilor de cãtre inspectori, în special dacã acestea nu sînt redactate în limba engleza, franceza, rusa sau spaniola.
ART. 53
Înregistrãrile vor fi pãstrate timp de cel puţin 5 ani.
ART. 54
Înregistrãrile vor consta, dupã cum este cazul, din:
a) înregistrãri contabile privind toate materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord;
b) înregistrãri de funcţionare pentru instalaţiile ce conţin asemenea materiale.
ART. 55
Sistemul de mãsurare pe care se bazeazã înregistrãrile folosite pentru pregãtirea rapoartelor este conform celor mai recente norme internaţionale sau este echivalent calitativ cu aceste norme.
Înregistrãri contabile
ART. 56
Înregistrãrile contabile conţin pentru fiecare zona de bilanţ material urmãtoarele documente:
a) toate variatiile de stoc, pentru a permite determinarea stocului contabil în orice moment;
b) toate rezultatele de mãsurãtori care sînt folosite pentru determinarea stocului fizic;
c) toate ajustarile şi corecturile care au fost fãcute în ceea ce priveşte variatiile de stoc, stocurile contabile şi stocurile fizice.
ART. 57
Pentru toate variatiile de stoc şi pentru toate stocurile fizice, înregistrãrile contabile trebuie sa indice, pentru fiecare lot de materiale nucleare: identificarea materialelor, date referitoare la lot şi date de baza. Înregistrãrile contabile prezintã separat cantitãţile de uraniu, toriu şi plutoniu în fiecare lot de materiale nucleare. Pentru fiecare variatie de stoc sînt indicate: data variaţiei stocului, şi cînd este cazul, zona de bilanţ, material expeditoare şi zona primitoare sau destinatarul.
ART. 58
Înregistrãri de funcţionare
Înregistrãrile de funcţionare conţin pentru fiecare zona de bilanţ material, dacã este cazul, urmãtoarele:
a) datele de funcţionare care sînt folosite pentru stabilirea variatiilor cantitãţilor şi compoziţiei materialelor nucleare;
b) informaţiile obţinute prin etalonarea rezervoarelor şi aparatelor şi prin luarea probelor şi analizelor, metodele de control al calitãţii mãsurãtorilor şi estimarile (calculate) erorilor sistematice şi intimplatoare;
c) descrierea mãsurilor luate pentru a preciza cauza şi ordinul de mãrime a oricãrei pierderi accidentale sau nemasurate ce ar putea surveni.
SISTEMUL DE RAPOARTE
Dispoziţii generale
ART. 59
Guvernul Republicii Socialiste România comunica agenţiei rapoartele prevãzute în articolele 60-69 referitoare la materialele nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord.
ART. 60
Rapoartele sînt redactate într-una din limbile engleza, franceza, rusa sau spaniola, cu excepţia unor prevederi contrare din aranjamentele subsidiare.
ART. 61
Rapoartele se bazeazã pe sistemul de înregistrare realizat conform articolelor 51-58 şi include, dupã caz, rapoarte contabile şi rapoarte speciale.
Rapoartele contabile
ART. 62
Agenţia primeşte un raport iniţial asupra tuturor materialelor nucleare supuse garanţiilor potrivit prezentului acord. Raportul iniţial este trimis de guvernul Republicii Socialiste România agenţiei în decurs de 30 zile de la ultima zi a lunii calendaristice în care acest acord intra în vigoare şi conţine situaţia pînã la ultima zi a acelei luni.
ART. 63
Pentru fiecare zona de bilanţ material, guvernul Republicii Socialiste România comunica agenţiei urmãtoarele rapoarte contabile:
a) rapoarte asupra variatiilor de stoc care sa cuprindã toate variatiile stocurilor de materiale nucleare. Rapoartele se trimit cît mai repede posibil şi în orice caz în decurs de 30 zile dupã sfîrşitul lunii în care variatiile de stoc au apãrut sau au fost constatate;
b) rapoarte asupra bilanţului material care sa indice bilanţul material bazat pe un inventar fizic al materialelor nucleare prezente efectiv în zona de bilanţ material. Rapoartele se trimit într-un termen cît mai scurt posibil şi, în orice caz, în decurs de 30 zile dupã efectuarea inventarului fizic. Rapoartele sînt bazate pe informaţiile disponibile la data redactarii şi pot fi corectate ulterior, dacã este cazul.
ART. 64
Rapoartele asupra variatiilor de stoc conţin identificarea materialelor şi datele referitoare la lot, pentru fiecare lot de materiale nucleare, data variaţiei de stoc şi, dacã este cazul, zona de bilanţ care primeşte materialul sau destinatarul. Aceste rapoarte sînt însoţite de note concise, în care:
a) se explica variatiile de stoc pe baza datelor de funcţionare cuprinse în înregistrãrile de funcţionare prevãzute în alineatul a) al articolului 58;
b) se descriu, asa cum este specificat în aranjamentele subsidiare, programul de funcţionare prevãzut şi, în special, efectuarea inventarului fizic.
ART. 65
Guvernul Republicii Socialiste România raporteazã fiecare variatie de stoc, ajustare sau corectura, fie periodic, într-o lista unificata, fie individual. Variatiile de stoc sînt raportate pe loturi. Variatiile mici de stoc ale materialelor nucleare, cum sînt transferurile de probe în scopuri de analize, pot fi grupate, asa cum specifica aranjamentele subsidiare, pentru a fi raportate ca o singura variatie de stoc.
ART. 66
Agenţia comunica guvernului Republicii Socialiste România, pentru fiecare zona de bilanţ material, inventare contabile semestriale asupra materialelor nucleare supuse garanţiilor, în virtutea prezentului acord, bazate pe rapoartele de variatii de stoc, pe perioada la care se referã fiecare astfel de inventar.
ART. 67
Rapoartele de bilanţ material conţin urmãtoarele rubrici, cu excepţia cazului în care guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia convin în alt mod:
a) stocul fizic iniţial;
b) variatiile de stoc (întîi cresteri apoi scaderi);
c) stocul contabil final;
d) diferenţele expeditor-destinatar;
e) stocul contabil final ajustat;
f) stocul fizic final;
g) diferenţa de inventar (MUF) sau material necontabilizat.
Un inventar fizic, cuprinzînd toate loturile separat şi specificind pentru fiecare lot identificarea materialelor şi datele referitoare la lot, este anexat la fiecare raport privind bilanţul materialelor.
ART. 68
Rapoarte speciale
Guvernul Republicii Socialiste România trimite rapoarte speciale fãrã intirziere:
a) dacã un incident sau împrejurãri excepţionale determina guvernul Republicii Socialiste România sa considere ca materiale nucleare au fost sau au putut fi pierdute în cantitãţii depasind limitele specificate în acest scop în aranjamentele subsidiare;
b) dacã confinarea a fost modificatã în mod neasteptat fata de cea specificatã în aranjamentele subsidiare, astfel încît a devenit posibil transferul neautorizat de materiale nucleare.
ART. 69
Precizãri şi clarificãri
La cererea agenţiei, guvernul Republicii Socialiste România furnizeazã precizãri sau clarificãri asupra tuturor rapoartelor în mãsura în care aceasta este necesar în scopul aplicãrii garanţiilor.
INSPECŢII
Dispoziţii finale
ART. 70
Agenţia are dreptul de a efectua inspecţii conform prevederilor articolelor 71-82.
Obiectivele inspectiilor
ART. 71
Agenţia poate efectua inspecţii ad-hoc pentru a:
a) verifica informaţiile cuprinse în raportul iniţial asupra materialelor nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord;
b) identifica şi verifica schimbãrile care au apãrut în situaţie de la data raportului iniţial;
c) identifica şi, dacã este posibil, a verifica cantitatea şi compozitia materialelor nucleare conform articolelor 93 şi 96, înainte de transferul lor în afarã Republicii Socialiste România sau la transferul lor pe teritoriul acesteia.
ART. 72
Agenţia poate efectua inspecţii curente pentru a:
a) verifica dacã rapoartele sînt conforme cu sistemul de înregistrare;
b) verifica amplasamentul, identitatea, cantitatea şi compozitia tuturor materialelor nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord;
c) verifica informaţiile referitoare la cauzele posibile ale diferenţelor de inventar, diferenţelor expeditor-primitor şi imprecizii asupra stocului contabil.
ART. 73
Agenţia poate efectua inspecţii speciale supuse dispoziţiilor din articolul 77:
a) pentru a verifica informaţiile cuprinse în rapoartele speciale;
b) dacã agenţia considera ca informaţiile comunicate de guvernul Republicii Socialiste România, inclusiv explicaţiile furnizate de guvernul Republicii Socialiste România şi informaţiile obţinute cu ocazia inspectiilor curente, nu îi sînt suficiente pentru a-şi îndeplini obligaţiile în virtutea prezentului acord.
O inspecţie este consideratã specialã atunci cînd este ori suplimentarã inspectiilor curente prevãzute în articolele 78-82 sau cînd inspectorii au drept de acces la informaţii sau amplasamente suplimentare celor specificate în articolul 76 pentru inspectiile curente şi pentru inspectiile ad-hoc.
Scopul inspectiilor
ART. 74
Pentru scopurile specificate în articolele 71-73, agenţia poate:
a) sa examineze înregistrãrile efectuate în conformitate cu articolele 51-58;
b) sa efectueze mãsurãtori independente ale tuturor materialelor nucleare supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord;
c) sa verifice funcţionarea şi etalonarea aparatelor şi a altor dispozitive de mãsura şi control;
d) sa aplice şi sa foloseascã mãsuri de supraveghere şi confinare;
e) sa foloseascã alte metode obiective care s-au dovedit aplicabile din punct de vedere tehnic.
ART. 75
În cadrul dispoziţiilor articolului 74, agenţia va fi imputernicita:
a) sa se asigure ca probele recoltate de la punctele principale de mãsura pentru bilanţul material sînt efectuate în conformitate cu procedeele care furnizeazã probe reprezentative, sa observe tratamentul şi analiza probelor şi sa obţinã dubluri ale acestor probe;
b) sa se asigure ca mãsurãtorile materialelor nucleare efectuate în punctele principale de mãsura pentru bilanţul material sa fie reprezentative şi sa supravegheze etalonarea aparatelor şi a altor dispozitive;
c) sa ia, cînd este cazul, împreunã cu guvernul Republicii Socialiste România, mãsurile necesare, astfel ca:
i) sa se efectueze mãsurãtori suplimentare şi sa se ia probe suplimentare necesare agenţiei;
ii) sa se analizeze probele etalon furnizate de agenţie;
iii) sa se utilizeze standarde corespunzãtoare pentru etalonarea aparatelor şi a altor dispozitive;
iv) sa se efectueze alte etalonari.
d) sa prevadã utilizarea aparaturii proprii pentru mãsurãtori independente şi supraveghere şi, dacã este astfel specificat şi convenit în aranjamentele subsidiare, sa prevadã instalarea acestei aparaturi;
e) sa-şi aplice sigiliile şi alte dispozitive de identificare şi de detectare asupra confinarilor, dacã este astfel convenit şi specificat în aranjamentele subsidiare;
f) sa ia împreunã cu guvernul Republicii Socialiste România mãsurile necesare pentru expedierea probelor recoltate pentru folosul agenţiei.
Dreptul de acces pentru inspecţii
ART. 76
a) În scopurile specificate în alineatele a) şi b) ale articolului 71 şi pînã în momentul în care punctele strategice vor fi specificate în aranjamentele subsidiare, inspectorii agenţiei au acces la orice amplasament în care, conform raportului iniţial sau unei inspecţii efectuate cu ocazia acestui raport, se gãsesc materiale nucleare;
b) în scopurile specificate în alineatul c) al articolului 71, inspectorii au acces la orice amplasament pentru care agenţia a primit notificare conform subalineatelor d) iii) din articolul 92 sau d) iii) din articolul 95;
c) în scopurile enunţate în articolul 72, inspectorii agenţiei au acces numai la punctele strategice specificate în aranjamentele subsidiare şi în înregistrãrile efectuate conform articolelor 51-58;
d) dacã guvernul Republicii Socialiste România considera ca din cauza unor împrejurãri excepţionale trebuie aduse limitãri importante dreptului de acces acordat agenţiei, guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia încheie fãrã intirziere aranjamente pentru a permite agenţiei sa se achite de responsabilitãţile sale în materie de garanţii, ţinînd seama de limitarile astfel aduse.
Directorul general raporteazã orice astfel de aranjamente Consiliului guvernatorilor.
ART. 77
În împrejurãrile care pot duce la inspecţii speciale în scopurile enunţate în articolul 73, guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se consulta imediat.
În urma acestor consultãri agenţia poate:
a) efectua inspecţii suplimentare inspectiilor curente prevãzute în articolele 78-83;
b) obţine, cu acordul guvernului Republicii Socialiste România, un drept de acces la informaţii sau amplasamente suplimentare celor specificate în articolul 76. Orice dezacord referitor la necesitatea de a extinde dreptul de acces se reglementeazã în conformitate cu prevederile articolelor 21 şi 22; dacã mãsurile luate de guvernul Republicii Socialiste România sînt esenţiale şi urgente, se aplica articolul 18.
Frecventa şi intensitatea inspectiilor curente
ART. 78
Agenţia stabileşte un program optim de inspecţii şi menţine numãrul, intensitatea şi durata inspectiilor curente la un minim compatibil cu aplicarea efectivã a procedurilor de garanţii expuse în acest acord; ea foloseşte în modul cel mai raţional şi economic posibil resursele de care dispune în scopurile inspectiilor.
ART. 79
În cazul instalaţiilor şi zonelor de bilanţ material exterioare instalaţiilor, conţinînd o cantitate de materiale nucleare sau avînd un debit anual care nu depãşeşte 5 kg efective, agenţia poate efectua o inspecţie curenta pe an.
ART. 80
Pentru instalaţiile ce conţin o cantitate de materiale nucleare sau au un debit anual depasind 5 kg efective, numãrul, intensitatea, durata, programul şi modalitãţile inspectiilor curente sînt determinate în funcţie de principiul conform cãruia în cazurile extreme sau limita, regimul de inspecţii sa nu fie mai intens decît este necesar şi suficient pentru a cunoaşte în orice moment fluxul şi stocul de materiale nucleare; efortul maxim de inspecţii curente la astfel de instalaţii se va determina astfel:
a) pentru reactori şi depozite sigilate, totalul maxim de inspecţii curente pe an va fi determinat autorizind o sesime de an-inspector pentru fiecare dintre instalaţiile de aceasta categorie;
b) pentru alte instalaţii decît reactorii şi depozitele sigilate, ale cãror activitãţi comporta utilizarea plutoniului sau uraniului imbogatit peste 5%, totatul maxim de inspecţii curente pe an este determinat autorizind pentru fiecare instalatie din aceasta categorie 30 x zile-inspector de inspecţie pe an, în care E reprezintã stocul sau debitul anual de materiale nucleare - care este mai mare - exprimat în kg efective. Totuşi, maximul stabilit pentru oricare dintre aceste instalaţii nu va fi mai mic de 1,5 ani-inspectori;
c) pentru instalaţiile ce nu sînt vizate la alineatele a) şi b), totalul maxim de inspecţii curente pe an este determinat autorizind pentru fiecare instalatie de aceasta categorie o treime de an-inspector, plus 0,4 x E zile-inspectori pe an, în care E reprezintã stocul sau debitul anual de materiale nucleare - care este mai mare - exprimat în kg efective.
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se pot pune de acord pentru modificarea cifrelor specificate în prezentul articol pentru maximul de inspecţii, dacã Consiliul guvernatorilor decide cu aceasta modificare este justificatã.
ART. 81
Sub rezerva prevederilor articolelor 78-80, numãrul, intensitatea, durata, programul şi modalitãţile inspectiilor curente pentru orice instalatie sînt determinate în special dupã urmãtoarele criterii:
a) forma materialului nuclear, în special dacã materialele sînt în vrac sau conţinute într-un anumit numãr de articole identificabile; compozitia chimica şi, în cazul uraniului, dacã este slab sau puternic imbogatit; accesibilitatea sa;
b) eficacitatea sistemului roman de evidenta contabila şi control, în special mãsura în care operatorii instalaţiilor nucleare sînt organic (funcţional) independenţi de sistemul roman de evidenta contabila şi control; mãsura în care dispoziţiile specificate în articolul 32 au fost aplicate de guvernul Republicii Socialiste România; promptitudinea cu care rapoartele sînt prezentate agenţiei; concordanta lor cu verificãrile independente efectuate de agenţie; cantitatea şi exactitatea diferenţei de inventar confirmatã de agenţie;
c) caracteristicile ciclului de combustibil nuclear al Republicii Socialiste România, în special numãrul şi tipul instalaţiilor care conţin materiale nucleare supuse garanţiilor; caracteristicile acestor instalaţii din punct de vedere al garanţiilor, în special gradul de confinare, mãsura în care proiectul acestor instalaţii faciliteazã verificãrile de flux şi de stoc de materiale nucleare, mãsura în care poate fi stabilitã o corelatie între informaţiile provenite de la diferite zone de bilanţ material.
d) interdependenta între state, în special mãsura în care materialele nucleare sînt primite din alte state sau expediate în alte state, în scopul utilizãrii sau prelucrãrii; orice operaţie de verificare efectuatã de agenţie cu ocazia acestor transferuri; mãsura în care activitãţile nucleare ale Republicii Socialiste România şi cele ale altor state sînt interdependente;
e) progrese tehnice în domeniul garanţiilor, inclusiv folosirea tehnicilor statistice şi luarea de probe prin sondaj pentru evaluarea fluxului de materiale nucleare.
ART. 82
Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia se consulta, dacã guvernul Republicii Socialiste România considera ca activitatea de inspecţie este concentrata nejustificat asupra anumitor instalaţii.
Notificarea inspectiilor
ART. 83
Agenţia va trimite o notificare prealabilã guvernului Republicii Socialiste România privind sosirea inspectorilor la instalaţiile sau zonele de bilanţ material exterioare instalaţiilor:
a) pentru inspectiile ad-hoc prevãzute la alineatul c) al articolului 71 cu cel puţin 24 ore mai înainte; pentru inspectiile prevãzute la alineatele a) şi b) ale articolului 71, precum şi pentru activitãţile prevãzute la articolul 48, cu cel puţin o saptamina înainte;
b) pentru inspectiile speciale prevãzute la articolul 73, într-un termen cît mai scurt posibil, dupã ce guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia s-au consultat, asa cum este prevãzut în articolul 77, intelegindu-se ca notificarea sosirii inspectorilor face parte, în mod normal, din consultaţii;
c) pentru inspectiile curente prevãzute la articolul 72, cu cel puţin 24 ore mai înainte pentru instalaţiile vizate la alineatul b) al articolului 80 şi pentru depozitele sigilate conţinînd plutoniu sau uraniu imbogatit cu peste 5% şi o saptamina în toate celelalte cazuri. Notificãrile de inspecţie conţin numele inspectorilor şi indica instalaţiile şi zonele de bilanţ material exterioare instalaţiilor de inspectat, precum şi perioadele în care acestea vor fi inspectate, dacã inspectorii sosesc din afarã teritoriului Republicii Socialiste România. Agenţia va trimite, de asemenea, notificarea cu privire la locul şi momentul sosirii lor pe teritoriul Republicii Socialiste România.
ART. 84
Pe lîngã prevederile articolului 83, ca o mãsura suplimentarã, agenţia poate efectua, fãrã notificare prealabilã o parte din inspectiile curente prevãzute în articolul 80, conform principiului luãrii de probe prin sondaj. Procedînd la inspecţii inopinate, agenţia va tine întru totul cont de programul de operaţiuni furnizat de guvernul Republicii Socialiste România conform alineatului b) al articolului 64. În plus, ori de cîte ori aceasta este posibil şi pe baza programului de operaţiuni, ea înştiinţeazã periodic guvernul Republicii Socialiste România despre programul sau general de inspecţii anunţate şi inopinate, precizînd perioadele generale în timpul cãrora sînt prevãzute inspecţii.
Procedînd la inspecţii inopinate agenţia nu va neglija nici un efort pentru a reduce la minimum toate dificultãţile practice pe care le-ar putea cauza inspectiile sale Republicii Socialiste România şi operatorilor instalaţiilor, ţinînd cont de dispoziţiile enumerate în articolele 44 şi 89. De asemenea, guvernul Republicii Socialiste România va depune toate eforturile pentru a usura sarcina inspectorilor.
Desemnarea inspectorilor
ART. 85
Inspectorii sînt desemnaţi dupã urmãtoarele proceduri:
a) directorul general comunica în scris guvernului Republicii Socialiste România numele, titlurile, naţionalitatea şi rangul fiecãrui funcţionar al agenţiei a cãrui desemnare ca inspector pentru Republica Socialistã România este propusã, prerum şi orice alte detalii utile privitoare la acesta;
b) guvernul Republicii Socialiste România face cunoscut directorului general, în urmãtoarele 30 zile dupã primirea propunerii, dacã accepta aceasta propunere;
c) directorul general poate desemna ca inspector în Republica Socialistã România orice funcţionar pe care guvernul Republicii Socialiste România l-a acceptat şi informeazã guvernul Republicii Socialiste România asupra acestor desemnari;
d) directorul general, ca rãspuns la cererea adresatã de guvernul Republicii Socialiste România sau din proprie initiativa, face imediat cunoscut guvernului Republicii Socialiste România dacã desemnarea unui funcţionar ca inspector pentru Republica Socialistã România este anulatã.
Totuşi, în ceea ce priveşte inspectorii de care are nevoie agenţia în scopurile menţionate în articolul 48 şi pentru inspectiile ad-hoc, conforme alineatelor a) şi b) ale articolului 71, formalitãţile de desemnare trebuie terminate, pe cît posibil, în cele 30 zile care urmeazã intrãrii în vigoare a prezentului acord. Dacã este imposibil sa se procedeze la efectuarea desemnarilor în acest termen, vor fi desemnaţi în aceste scopuri inspectori cu titlu temporar.
ART. 86
Guvernul Republicii Socialiste România acorda sau reînnoieşte cît mai rapid posibil vizele necesare fiecãrui inspector desemnat pentru Republica Socialistã România.
Comportarea şi vizitele inspectorilor
ART. 87
a) Inspectorii, în exercitarea funcţiilor lor, în virtutea articolelor 48 şi 71-75, îndeplinesc activitãţile lor astfel încît sa nu stînjeneascã sau sa intirzie construirea, punerea în funcţiune sau exploatarea instalaţiilor ori sa compromita securitatea acestora.
În special, inspectorii nu trebuie sa lucreze ei înşişi la o instalatie şi nici sa comande personalului unei instalaţii sa efectueze vreo operaţie oarecare. Dacã inspectorii considera ca, în virtutea articolelor 74 şi 75, operatorii ar trebui sa efectueze operaţii speciale într-o instalatie, ei vor face o cerere în acest scop.
b) În vederea asigurãrii protecţiei secretelor industriale sau a altor informaţii confidenţiale, agenţia ia în considerare eventualele comunicãri fãcute în acest scop de autoritãţile romane.
ART. 88
Dacã, în exercitarea funcţiilor lor, inspectorii au nevoie de servicii pe care şi le pot procura în Republica Socialistã România, în special utilizarea aparaturii, guvernul Republicii Socialiste România le va facilita obţinerea acestor servicii şi folosirea acestei aparaturi.
ART. 89
Guvernul Republicii Socialiste România are dreptul de a trimite reprezentanţii sãi pentru a însoţi inspectorii în timpul operaţiilor de inspecţie, sub rezerva ca inspectorii sa nu fie prin aceasta stinjeniti sau intirziati în exercitarea funcţiilor lor.
Declaraţii referitoare la activitãţile de verificare ale agenţiei
ART. 90
Agenţia informeazã guvernul Republicii Socialiste România:
a) despre rezultatele inspectiilor, la intervale specificate în aranjamentele subsidiare;
b) despre concluziile pe care le-a tras din operaţiile de verificare în Republica Socialistã România, în special sub forma de declaraţii pentru fiecare zona de bilanţ material, care sînt stabilite cît mai rapid posibil dupã efectuarea şi verificarea unui inventar fizic de cãtre agenţie şi dupã ce s-a întocmit şi un bilanţ material.
TRANSFERURI INTERNAŢIONALE
Dispoziţii generale
ART. 91
Materialele nucleare supuse sau care urmeazã sa fie supuse garanţiilor în virtutea prezentului acord şi care fac obiectul unui transfer internaţional sînt considerate, în cadrul acestui acord, ca fiind sub rãspunderea guvernului Republicii Socialiste România:
a) în caz de import în Republica Socialistã România, din momentul în care o astfel de rãspundere înceteazã de a mai incumba statului exportator şi cel mai tirziu în momentul sosirii materialelor la destinaţie;
b) în caz de export din Republica Socialistã România, pînã în momentul în care statul destinatar accepta aceasta rãspundere dar nu mai tirziu de momentul sosirii materialelor nucleare la destinaţie.
Etapa la care se va face transferul de rãspundere se determina conform acordurilor corespunzãtoare ce vor fi încheiate între statele interesate. Nici Republica Socialistã România şi nici un alt stat nu va fi considerat ca avînd o astfel de rãspundere asupra materialelor nucleare numai pentru simplul motiv ca acestea se gãsesc în tranzit pe sau deasupra teritoriului sau sau transportate sub pavilionul sau ori în avioanele sale.
Transferul în afarã Republicii Socialiste România
ART. 92
a) Guvernul Republicii Socialiste România notifica agenţiei orice transfer prevãzut în afarã Republicii Socialiste România de materiale nucleare supuse garanţiilor, în virtutea prezentului acord, dacã expedierea este superioarã unui kg efectiv sau dacã, în decurs de 3 luni, se efectueazã mai multe expedieri distincte în acelaşi stat, dintre care fiecare este sub un kg efectiv, dar al cãror total depãşeşte un kg efectiv.
b) Notificarea este facuta agenţiei dupã încheierea contractului ce prevede transferul şi în mod normal cu cel puţin 2 saptamini inainte ca materialele nucleare sa fie pregãtite pentru expediere.
c) Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia pot stabili modalitãţi diferite pentru notificarea prealabilã.
d) Notificarea va specifica:
i) identificarea şi, dacã e posibil, cantitatea şi compozitia prevãzute ale materialelor nucleare care sînt transferate şi zona de bilanţ material din care ele provin;
ii) statul cãruia îi sînt destinate materialele nucleare;
iii) datele şi amplasamentele în care materialele nucleare vor fi pregãtite pentru expediere;
iv) datele aproximative de expediere şi de sosire a materialelor nucleare;
v) etapa din timpul transferului în care statul destinatar va accepta responsabilitatea materialelor nucleare în cadrul acestui acord şi data probabila la care aceasta etapa va fi atinsa.
ART. 93
Notificarea prevãzutã în articolul 92 va fi astfel facuta încît sa permitã agenţiei, dacã este necesar, sa efectueze o inspecţie ad-hoc pentru a identifica materialele nucleare şi, dacã este posibil, sa verifice cantitatea şi compozitia înainte ca ele sa fie transferata în afarã Republicii Socialiste România şi, dacã agenţia doreşte sau dacã guvernul Republicii Socialiste România o cere, sa punã sigilii pe materialele nucleare atunci cînd ele au fost pregãtite pentru expediere. Totuşi, transferul materialelor nucleare nu va trebui sa fie intirziat în nici un fel prin mãsuri luate sau avute în vedere de agenţie în urma acestei notificãri.
ART. 94
Dacã materialele nucleare nu sînt supuse garanţiilor agenţiei pe teritoriul statului destinatar, guvernul Republicii Socialiste România ia mãsurile necesare pentru ca agenţia sa primeascã, în termen de 3 luni din momentul în care statul destinatar accepta rãspunderea pentru materialele nucleare în locul Republicii Socialiste România, o confirmare a transferului de cãtre statul destinatar.
Transferul cãtre Republica Socialistã România
ART. 95
a) Guvernul Republicii Socialiste România notifica agenţiei orice transfer prevãzut de materiale nucleare ce urmeazã a fi supuse garanţiilor, în virtutea prezentului acord, care sînt destinate Republicii Socialiste România, dacã cantitatea lor depãşeşte 1 kg efectiv sau dacã se efectueazã expedieri succesive provenind de la acelaşi stat, în cursul unei perioade de 3 luni, dintre care fiecare este sub 1 kg efectiv, dar al cãror total depãşeşte 1 kg efectiv.
b) Notificarea este prezentatã agenţiei cît mai devreme posibil înainte de data prevãzutã a sosirii materialelor nucleare şi în nici un caz mai tirziu decît data la care guvernul Republicii Socialiste România îşi asuma rãspunderea.
c) Guvernul Republicii Socialiste România şi agenţia pot stabili diferite modalitãţi pentru notificarea prealabilã.
d) Notificarea va mentiona:
i) identificarea şi, dacã e posibil, cantitatea şi compozitia prevãzutã a materialelor nucleare;
ii) etapa din timpul transferului la care guvernul Republicii Socialiste România îşi va asuma rãspunderea materialelor nucleare în cadrul prezentului acord şi data probabila la care aceasta etapa va fi atinsa;
iii) data prevãzutã a sosirii, amplasamentul şi datele la care se prevede ca materialele nucleare sa fie despachetate.
ART. 96
Notificarea prevãzutã în articolul 95 este astfel facuta încît sa permitã agenţiei, dacã este necesar, sa efectueze o inspecţie ad-hoc pentru a identifica materialele nucleare şi, dacã este posibil, sa le verifice cantitatea şi compozitia în momentul în care sînt dezambalate. Totuşi, dezambalarea nu va trebui sa fie intirziata din cauza mãsurilor luate sau avute în vedere de agenţie ca urmare a acestei notificãri.
Rapoarte speciale
ART. 97
Guvernul Republicii Socialiste România trimite un raport special, asa cum se prevede în articolul 68, dacã un incident sau împrejurãri excepţionale îl determina sa considere ca materialele nucleare au fost sau au putut fi pierdute, în cursul unui transfer internaţional, în special dacã s-a produs o intirziere importanta a transferului.
Definiţii
ART. 98
Pentru scopurile acestui acord:
A. Prin ajustare se înţelege un document contabil indicind o diferenţa între expeditor şi destinatar sau o diferenţa de inventar.
B. Prin debit anual se înţelege, în sensul articolelor 79 şi 80, cantitatea de materiale nucleare transferate anual în afarã unei instalaţii care funcţioneazã la capacitatea sa nominalã.
C. Prin lot se înţelege o porţiune de material nuclear considerat ca o unitate în scopul evidentei contabile la un punct principal de mãsurare şi pentru care compozitia şi cantitatea sînt definite printr-un ansamblu unic de caracteristici sau mãsurãtori.
Materialele nucleare pot fi în vrac sau cuprinse într-un anumit numãr de articole identificabile.
D. Prin date referitoare la lot se înţelege greutatea totalã a fiecãrui element de material nuclear şi, în cazul plutoniului şi uraniului, compozitia izotopica, cînd este cazul.
Unitãţile de evidenta contabila vor fi urmãtoarele:
a) gramul pentru plutoniu conţinut;
b) gramul pentru totalul de uraniu şi pentru totalul de uraniu 235 şi de uraniu 233 conţinut în uraniul imbogatit în aceşti izotopi;
c) kilogramul pentru toriu, uraniu natural sau uraniu saracit conţinute.
În scopul întocmirii rapoartelor, greutatile diferitelor articole dintr-un lot se insumeaza înainte de a fi rotunjite la unitatea cea mai apropiatã.
E. Stocul contabil al unei zone de bilanţ material reprezintã suma algebrica a stocului fizic determinat de cel mai recent inventar şi a tuturor variatiilor de stoc care au apãrut de cînd a fost efectuat acel inventar.
F. Prin corectura se înţelege un document contabil care are ca scop rectificarea unei erori identificate sau reflectarea unei mãsurãtori imbunatatite a unei cantitãţi anterior intrate într-o înregistrare sau raport contabil. Fierare corectura trebuie sa specifice documentul la care se referã.
G. Prin kilogram efectiv se înţelege o unitate specialã folositã în aplicarea garanţiilor la materiale nucleare. Cantitatea în kg efective este obţinutã luind:
a) în cazul plutoniului, greutatea sa în kilograme;
b) în cazul uraniului cu imbogatire egala sau superioarã lui 0,91 (1%), produsul greutatii sale în kilograme, prin patratul imbogatirii sale;
c) în cazul uraniului cu o imbogatire sub 0,01 (1%) dar peste 0,005 (0,5%) produsul greutatii sale în kilograme prin 0,0001;
d) în cazul uraniului saracit, cu o imbogatire egala sau inferioarã lui 0,005 (0,5%) sau în cazul toriului, greutatea lor în kg, înmulţitã cu 0,00005.
H. Prin imbogatire se înţelege raportul greutatii globale a izotopilor de uraniu 235 şi uraniu 233, fata de cea a totalului de uraniu considerat.
I. Prin instatatie se înţelege:
a) un reactor, o instalatie critica, o uzina de transformare, o uzina de fabricare, o uzina de retratare o combustibilului iradiat, o uzina de separare a izotopilor sau o instalatie de depozitare separatã;
b) orice amplasament în care materialele nucleare sînt folosite de obicei în cantitãţi mai mari de un kg efectiv.
J. Prin variatie de stoc se înţelege o creştere sau o scãdere a cantitãţii de materiale nucleare exprimate în loturi, într-o zona de bilanţ material; o asemenea vriatie va implica una dintre urmãtoarele:
a) cresteri:
i) import;
ii) sosire provenind din interior: sosire provenind dintr-o alta zona de bilanţ material ori dintr-o activitate necontrolata (nepasnica) sau o sosire la punctul de pornire a garanţiilor;
iii) producţie nucleara: producerea de material special fisionabil în reactor;
iv) încetarea scutirii: reaplicarea garanţiilor asupra materialelor nucleare scutite anterior datoritã folosirii sau cantitãţii;
b) scaderi:
i) export;
ii) expedieri în interior: expedierea în alte zone de bilanţ material sau într-o activitate necontrolata (nepasnica):
iii) consum: pierdere de material nuclear datorat transformarii sale în alt (e) element (e) sau izotop (i) diferiţi, ca rezultat al reactiilor nucleare;
iv) deşeuri nerecuperabile: material nuclear care a fost mãsurat sau estimat pe baza mãsurãtorilor şi afectat unor scopuri, astfel încît nu se mai poate preta unor utilizãri nucleare;
v) deşeuri conservate: materialul nuclear produs în cursul procesului de tratare sau printr-un accident de funcţionare, care este considerat nerecuperabil la momentul respectiv, însã este depozitat;
vi) scutire: scutirea materialului nuclear de la garanţii în funcţie de folosirea sa sau de cantitate;
vii) alte pierderi: de exemplu pierderi accidentale (adicã pierderi nerecuperabile de materiale nucleare ca rezultat al unui accident de funcţionare) sau furtul.
K. Prin punct de mãsura principal se înţelege un loc în care, dat fiind forma sa, materialul nuclear poate fi mãsurat pentru a-i determina fluxul sau stocul. Punctele de mãsura principale cuprind intrãrile şi ieşirile (inclusiv deşeurile nerecuperabile) şi depozitele zonelor de bilanţ material, aceasta enumerare nefiind limitativa.
L. Prin an-inspector de inspecţie se înţeleg, în termenii articolului 80 de mai sus, 300 zile-inspector, o zi-inspector fiind o zi în cursul cãreia un inspector are acces în orice moment la o instalatie, timp maximum 8 ore în total.
M. Prin zona de bilanţ material se înţelege o zona interna sau externa a unei instalaţii, astfel încît:
a) cantitãţile de materiale nucleare transferate sa poatã fi determinate la intrarea şi la ieşirea din fiecara zona de bilanţ material;
b) stocul fizic de materiale nucleare în fiecare zona de bilanţ material sa poatã fi determinat, dacã este necesar, conform regulilor stabilite, pentru ca bilanţul material în scopurile garanţiilor agenţiei sa poatã fi stabilit.
N. Diferenţa de inventar este diferenţa dintre stocul contabil şi stocul fizic. (MUF sau material necontabilizat).
O. Prin material nuclear se înţelege orice material brut (materie prima) sau orice produs fisionabil special, asa cum sînt ele definite în articolul XX din statut. Termenul de material brut nu este interpretat ca aplicindu-se minereurilor sau reziduurilor de minereuri. Dacã, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul guvernatorilor, actionind în virtutea articolului XX al statutului, desemneazã alte materiale şi le adauga la lista celor care sînt considerate ca materiale brute sau produse fisionabile speciale, aceasta desemnare nu va avea efect în virtutea prezentului acord decît dupã ce a fost acceptatã de guvernul Republicii Socialiste România.
P. Stocul fizic este suma tuturor valorilor mãsurate sau calculate ale cantitãţilor de materiale nucleare ale loturilor care se gãsesc la un moment dat într-o zona de bilanţ material, suma care se obţine conformindu-se regulilor stabilite.
Q. Prin diferenţa dintre expeditor şi destinatar se înţelege diferenţa dintre cantitatea de material nuclear dintr-un lot, declarata de zona de bilanţ material expeditoare, şi cantitatea masurata în zona de bilanţ material destinatara.
R. Prin date de baza se înţeleg datele înregistrate în timpul mãsurãtorilor ori etalonarilor sau utilizate pentru obţinerea relaţiilor empirice care permit identificarea materialului nuclear şi determinarea datelor privind lotul. Datele de baza includ, de exemplu, greutatea compusilor, factorii de conversie aplicati pentru daterminarea greutatii elementului, greutatea specifica, concentratia elementului, abundentele izotopice, relaţiile dintre citirile volumetrice şi manometrice şi relaţia dintre plutoniu şi energia produsã.
S. Prin punct strategic se înţelege un loc ales cu ocazia examinãrii informaţiilor asupra planurilor în care, în condiţii normale şi în legatura cu informaţiile provenind din totalitatea punctelor strategice, sînt obţinute şi verificate informaţiile necesare şi suficiente pentru punerea în practica a mãsurilor de garanţii. Un punct strategic poate fi oricare loc în care sînt efectuate mãsurãtorile principale privind contabilitatea bilanţului material şi unde sînt puse în practica mãsuri de supraveghere şi de confinare.
Redactat şi semnat la Viena la 8 martie 1972, în dublu exemplar în limba franceza.
PROCES-VERBAL al negocierilor pentru încheierea Acordului dintre Republica Socialistã România şi Agenţia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare
1. Şedinţele de negocieri au avut loc la sediul agenţiei, la Viena, în zilele de 7, 8, 9, 10 şi 11 februarie 1972.
2. Delegatiile respective au avut urmãtoarea componenta: Din partea Republicii Socialiste România:
- D. Aninoiu,
- I. Nestor,
- V. Ionescu,
- O. Farcasiu,
- I. Diaconu,
- T. Melescanu.
Pentru Agenţia Internationala pentru Energia Atomica:
- S. Sugihara,
- R. Stein,
- C. Solem.
3. În cursul negocierilor, delegatiile au fãcut declaraţiile urmãtoare:
a) "Delegaţia romana, referindu-se la redactarea preambulului şi, în special, la dispoziţiile privind principiul nediscriminarii în aplicarea garanţiilor, declara ca acest principiu trebuie sa fie înţeles în sensul ca orice dispoziţie a unui acord de garanţii încheiat de agenţie cu un alt stat sau cu un grup de state, în virtutea Tratatului de neproliferare, de natura sa creeze un regim mai favorabil pentru acel stat sau grup de state, aceasta va trebui sa fie imediat şi fãrã condiţie aplicatã României".
Delegaţia agenţiei ia nota de aceasta declaraţie şi declara la rindul sau ca, avînd în vedere dispoziţiile Statutului A.I.E.A., precum şi acelea ale Tratatului de neproliferare, agenţia înţelege sa aplice garanţiile în cadrul tratatului fãrã nici o discriminare. Delegaţia romana, exprimindu-şi preferinta pentru introducerea în textul acordului propriu-zis a unei dispoziţii privind acordarea regimului cel mai favorabil, mai declara ca soluţia adoptatã în aceasta privinta nu este decît ad-referendum.
b) "Delegaţia romana declara ca, dupã pãrerea sa, dispoziţiile articolului 17 al acordului trebuie sa fie interpretate în sensul ca ele se referã şi la prejudiciile care vor putea fi cauzate prin mãsurile luate potrivit articolului 18 al acordului".
Delegaţia agenţiei ia nota de aceasta declaraţie.
c) "Delegaţia romana declara ca, în conformitate cu interpretarea sa data dispoziţiilor articolului 87, acestea trebuie sa fie intelese în sensul ca agenţia va da curs notificãrilor organelor romane cu privire la actele contrare dispoziţiilor prezentului acord, comise de inspectori cu ocazia exercitãrii controlului, şi va lua mãsuri impotriva acelora care nu respecta obligaţia de a asigura protecţia secretelor care provoacã daune partii romane".
Delegaţia agenţiei ia nota de aceasta declaraţie şi declara ca ea va studia fãrã intirziere notificãrile organelor romane.
Viena, 14 februarie 1972.


────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016