Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 393 din 6 iulie 1963  pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea si ajutorul reciproc in probleme vamale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 393 din 6 iulie 1963 pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea si ajutorul reciproc in probleme vamale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 12 iulie 1963


Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:


ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale, încheiatã la Berlin, la 5 iulie 1962.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ


CONVENŢIE
privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale*)

___________
*) Traducere din limba rusa.


Pãrţile Contractante, calauzite de dorinta de a dezvolta şi întãri pe mai departe relaţiile prieteneşti şi pe calea colaborãrii în domeniul vamal, au hotãrît sa încheie prezenta Convenţie şi în acest scop au desemnat pe împuterniciţii lor mai jos semnati, care dupã prezentarea împuternicirilor lor, gãsite în buna şi cuvenitã forma,
au convenit asupra celor ce urmeazã.

ART. 1
În scopul celei mai depline asigurãri a controlului asupra respectãrii normelor vamale şi valutare ale statelor participante la prezenta Convenţie, precum şi în scopul creãrii înlesnirilor maxime în traficul de mãrfuri şi cãlãtori şi în schimbul poştal între aceste state, Pãrţile Contractante vor colabora multilateral şi îşi vor acorda reciproc ajutorul necesar în probleme vamale.
ART. 2
1. Pentru atingerea scopurilor prevãzute în prezenta Convenţie, Pãrţile Contractante vor lua toate mãsurile necesare în vederea accelerarii controlului vamal în traficul de mãrfuri şi cãlãtori şi în schimbul poştal, a perfecţionãrii formelor şi metodelor acestui control, precum şi pentru prevenirea importului, exportului şi tranzitului ilegal al mijloacelor de transport, mãrfurilor, bagajelor, trimiterilor poştale, valutei, altor mijloace de plata şi valorilor valutare şi pentru evitarea prejudiciilor care pot fi aduse intereselor economice şi altor interese ale statelor participante la prezenta Convenţie.
2. Fiecare Parte Contractantã asigura efectuarea controlului vamal în traficul de mãrfuri şi cãlãtori şi în schimbul poştal, ţinînd seama nu numai de interesele statului sau, ci şi de interesele celorlalte state participante la prezenta Convenţie.
ART. 3
Pãrţile Contractante asigura:
a) ca mijloacele de transport, mãrfurile, bagajele, trimiterile poştale, valuta, alte mijloace de plata şi valorile valutare care trec peste granita, sa fie însoţite de documente corespunzãtoare normelor vamale şi valutare ale statelor participante la prezenta Convenţie şi care sînt întrebuinţate în traficul de mãrfuri şi cãlãtori şi în schimbul poştal;
b) ca mijloacele de transport, mãrfurile, bagajele şi trimiterile poştale, care sînt tranzitate de pe teritoriul unui stat participant la prezenta Convenţie prin teritoriul altui stat participant la prezenta Convenţie, sa fie supuse de regula numai controlului vamal exterior. În caz de necesitate, dacã legislaţia statului participant la prezenta Convenţie permite aceasta, din motive de securitate, igiena, sau alte motive importante, poate fi efectuat controlul interior total sau parţial al acestora.
ART. 4
Organele competente ale Pãrţilor Contractante vor recunoaşte reciproc documentele vamale întrebuinţate, plumburile vamale, sigiliile şi semnele oficiale aplicate pe mijloacele de transport, mãrfuri şi trimiteri poştale. Ele pot de asemenea sa recunoascã reciproc plumburile şi sigiliile organizaţiilor de stat de expediţie şi transport, aplicate pe mijloacele de transport.
ART. 5
În limita posibilitãţilor lor, organele competente ale Pãrţilor Contractante vor lua mãsuri în scopul:
a) simplificarii formalitãţilor pentru grupurile de turişti şi grupurile care merg la odihna, precum şi pentru delegatiile sportive;
b) efectuãrii controlului vamal în traficul de cãlãtori în timpul circulaţiei mijloacelor de transport;
c) unificãrii treptate a normelor vamale, în special în ceea ce priveşte cantitatea obiectelor admise a fi transportate de cãtre persoanele care trec frontiera, precum şi cantitatea obiectelor permise la expediere în schimbul poştal;
d) întocmirii şi întrebuinţãrii documentelor vamale unice, precum şi simplificarii lor;
e) egalarii înlesnirilor vamale acordate cetãţenilor unuia din statele participante la prezenta Convenţie, care lucreazã pe teritoriul unui alt stat participant la prezenta Convenţie.
ART. 6
Organele competente ale Pãrţilor Contractante interesate pot, dacã acest lucru va fi considerat de ele posibil şi util, sa infaptuiasca pe baza unei înţelegeri corespunzãtoare între ele:
a) activitatea comuna a organelor vamale şi a altor organe de control pe teritoriul unuia din statele participante la prezenta Convenţie, inclusiv controlul vamal în traficul de cãlãtori în timpul circulaţiei mijloacelor de transport pe teritoriul statului vecin. Organele menţionate vor exercita funcţiile lor pe teritoriul altui stat în conformitate cu legile şi regulile statului lor. Acţiunile lor vor avea aceleaşi urmãri juridice ca şi cînd ar fi fost efectuate pe teritoriul statului lor;
b) controlul vamal unilateral al mãrfurilor, bagajelor şi trimiterilor poştale.
ART. 7
1. Direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie iau mãsuri comune pentru prevenirea incalcarilor normelor vamale şi valutare în vigoare în aceste state.
2. În acest scop ele:
a) vor informa pe cetãţenii statelor lor, care pleacã peste granita sau expediazã trimiteri poştale, despre prevederile fundamentale ale normelor vamale şi valutare ale acelui stat participant la prezenta Convenţie spre care se îndreaptã aceşti cetãţeni, pe al cãrui teritoriu vor trece sau în care ei expediazã trimiteri poştale, precum şi despre urmãrile nerespectãrii acestor norme;
b) vor comunica direcţiilor vamale interesate ale statelor participante la Convenţia de fata, datele pe care le deţin şi care pot contribui la descoperirea sau combaterea incalcarilor normelor vamale şi valutare în vigoare în aceste state;
c) îşi vor acorda ajutor reciproc în efectuarea controlului asupra traficului mijloacelor de transport, mãrfurilor, bagajelor, trimiterilor poştale, valutei, altor mijloace de plata şi valorilor valutare, precum şi în ce priveşte combaterea incalcarilor normelor vamale şi valutare.
ART. 8
1. În ce priveşte mijloacele de transport, mãrfurile, bagajele, trimiterile poştale, valuta, alte mijloace de plata şi valorile valutare introduse ilegal de pe teritoriul unuia din statele participante la prezenta Convenţie pe teritoriul altui stat participant la prezenta Convenţie, se vor aplica legile şi regulile acelui stat, pe teritoriul cãruia se gãsesc obiectele menţionate. Direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie îşi vor transmite, totuşi, una alteia urmãtoarele obiecte aflate în posesia lor:
a) obiectele introduse ilegal de pe teritoriul unui stat participant la prezenta Convenţie, pe teritoriul altui stat participant la aceasta Convenţie, dacã au fost obţinute ca rezultat al unor fapte incriminate pe teritoriul statului de unde au fost scoase;
b) obiectele de valoare istorica şi artisticã deosebita, dacã au fost trecute peste frontierele statelor participante la prezenta Convenţie cu încãlcarea normelor vamale, valutare şi a altor norme.
2. Transmiterea obiectelor indicate la punctul 1 lit. a şi b din acest articol se va efectua numai la cererea direcţiei vamale interesate a statului participant la prezenta Convenţie.
3. De asemenea, direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie:
a) vor informa direcţiile vamale interesate ale statelor participante la prezenta Convenţie despre încãlcãrile normelor vamale şi valutare care reglementeazã trecerea peste frontiera a mijloacelor de transport, mãrfurilor, bagajelor, trimiterilor poştale, valutei, altor mijloace de plata şi valorilor valutare, sãvîrşite de cãtre persoane care locuiesc pe teritoriul unuia din statele participante la aceasta Convenţie;
b) vor întreprinde, la cererea direcţiilor vamale interesate ale statelor participante la prezenta Convenţie, alte acţiuni care ajuta la combaterea incalcarilor normelor vamale şi valutare ce reglementeazã trecerea peste frontiera a mijloacelor de transport, mãrfurilor, bagajelor, trimiterilor poştale, valutei, altor mijloace de plata şi valorilor valutare, dacã astfel de acţiuni sînt permise de legislaţia statului participant la prezenta Convenţie, cãtre a cãrui direcţie vamalã este adresatã cererea de a întreprinde aceste acţiuni.
ART. 9
1. Direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie organizeazã încunoştiinţarea sistematica a lucrãtorilor din aparatul vamal cu privire la dispoziţiile legale şi instrucţiunile de serviciu în probleme vamale ale celorlalte state participante la prezenta Convenţie a cãror respectare trebuie supravegheatã de cãtre organele vamale în aplicarea prezentei Convenţii.
2. În acest scop direcţiile vamale îşi vor transmite textele dispoziţiilor legale în vigoare şi ale instrucţiunilor de serviciu în probleme vamale, precum şi formularele documentelor vamale, folosite în traficul de mãrfuri şi cãlãtori şi în schimbul poştal.
3. Direcţiile vamale îşi vor comunica în timp util modificãrile şi completãrile aduse dispoziţiilor legale, instrucţiunilor de serviciu şi formularelor documentelor vamale, menţionate în punctul 2 al acestui articol.
ART. 10
Direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie vor infaptui, în scris sau verbal, un schimb de experienta sistematic şi cît mai cuprinzator în ceea ce priveşte aplicarea prezentei Convenţii.
ART. 11
1. Pentru realizarea scopurilor şi principiilor cuprinse în prezenta Convenţie, organele competente ale Pãrţilor Contractante pot încheia între ele înţelegeri în probleme speciale.
2. Problemele privind aplicarea prezentei Convenţii vor fi rezolvate de cãtre direcţiile vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie. În rezolvarea acestor probleme, precum şi în acordarea ajutorului reciproc, direcţiile vamale vor lua în principiu contact nemijlocit.
ART. 12
Direcţiile vamale şi organele vamale ale statelor participante la prezenta Convenţie îşi vor acorda ajutor reciproc gratuit.
ART. 13
1. Pot fi aduse modificãri sau completãri prezentei Convenţii numai cu acordul tuturor Pãrţilor Contractante. Propunerile de modificãri sau completãri vor fi comunicate depozitarului Convenţiei care în termen de 30 de zile de la data primirii acestora le transmite tuturor Pãrţilor Contractante. Hotãrîrile Pãrţilor Contractante în legatura cu propunerile de modificãri sau completãri trebuie comunicate depozitarului în termen de 60 de zile de la data primirii unei asemenea propuneri.
2. Fiecare modificare sau completare intra în vigoare dupã expirarea a 90 de zile de la data primirii de cãtre depozitar a ultimei confirmãri a acordului fata de propunerea de modificare sau completare.
ART. 14
1. Prezenta Convenţie este supusã ratificãrii sau aprobãrii în conformitate cu legislaţia statelor participante la prezenta Convenţie.
2. Instrumentele de ratificare sau documentele privind aprobarea prezentei Convenţii vor fi date spre pãstrare Guvernului Republicii Democrate Germane, care este depozitarul acestei Convenţii.
3. Prezenta Convenţie intra în vigoare dupã expirarea a 90 de zile de la data predãrii celui de-al treilea instrument de ratificare sau document de aprobare a prezentei Convenţii în pãstrarea depozitarului. Pentru fiecare din celelalte Pãrţi Contractante, prezenta Convenţie intra în vigoare dupã expirarea a 90 de zile de la data predãrii cãtre depozitar a instrumentului de ratificare sau a documentului de aprobare a Convenţiei.
ART. 15
1. La prezenta Convenţie pot adera, cu acordul tuturor Pãrţilor Contractante, guvernele altor state interesate. Declaraţia de aderare trebuie transmisã depozitarului Convenţiei de fata.
2. Convenţia intra în vigoare pentru guvernul statului care adera, dupã expirarea a 90 de zile de la data primirii de cãtre depozitarul prezentei Convenţii a ultimei confirmãri a acordului statelor participante la aceasta Convenţie fata de aderare.
ART. 16
Fiecare din Pãrţile Contractante poate denunta prezenta Convenţie, prin notificare scrisã trimisa depozitarului acestei Convenţii. Convenţia îşi pierde valabilitatea pentru aceasta Parte Contractantã dupã un an de la primirea de cãtre depozitar a notificãrii de denunţare.
ART. 17
Depozitarul prezentei Convenţii va informa Pãrţile Contractante despre data depunerii spre pãstrare a instrumentelor de ratificare sau a documentelor de aprobare a acestei Convenţii, despre data intrãrii în vigoare a Convenţiei pentru guvernele statelor care au aderat, despre intrarea în vigoare a modificãrilor sau completãrilor aduse prezentei Convenţii, precum şi despre denunţarea Convenţiei de fata de cãtre una din Pãrţile Contractante. Depozitarul va remite Pãrţilor Contractante copii certificate în mod corespunzãtor ale Convenţiei de fata.
ART. 18
Prezenta Convenţie este întocmitã într-un exemplar, în limbile germanã şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.
Convenţia va fi data spre pãstrare Guvernului Republicii Democrate Germane.

Întocmitã la Berlin, la 5 iulie 1962.


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016