Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 393 din 23 decembrie 1980  privind actualizarea si imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie, contractare si achizitie la unele produse agricole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 393 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea si imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie, contractare si achizitie la unele produse agricole

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 26 decembrie 1980
În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 1981 preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura se actualizeazã şi se coreleazã, în raport de costurile reale de producţie, de reducerea continua a acestora pe unitatea de produs şi de îmbunãtãţirea rentabilizarii produselor vegetale şi animale, potrivit prevederilor prezentului decret.
Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie la unele produse agricole vegetale, animale vii, produse animaliere şi pãsãri vii sunt cele prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.
Pentru animalele vii, produse animaliere şi pãsãri vii, preţurile intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1981, iar pentru produsele vegetale se vor aplica începând cu recolta anului 1981.
ART. 2
Corespunzãtor majorãrilor de preţuri la produsele prevãzute în anexa nr. 1, se stabilesc preţuri de livrare la porumbul boabe şi orzul destinat producţiei de nutreturi combinate pentru unitãţile agricole de stat, la soia boabe destinatã întreprinderilor pentru industrializarea seminţelor oleaginoase şi la sroturi de soia livrate pentru furaje de întreprinderile pentru industrializarea seminţelor oleaginoase, potrivit anexei nr. 3.
Preţurile stabilite potrivit alineatului precedent se vor aplica începând cu livrãrile din recolta anului 1981.
ART. 3
Preţurile cu amãnuntul la produsele agroalimentare, în vigoare pana la 31 decembrie 1980, rãmân nemodificate, iar diferenţele care provin în anul 1981 din majorarea preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie acoperã de la bugetul de stat.
Diferenţele ce urmeazã a fi suportate de la bugetul de stat, precum şi condiţiile în care vor fi finanţate întreprinderile respective, se vor stabili pana la 31 ianuarie 1981, prin decret al Consiliului de Stat.
Începând cu anul 1982 majorãrile de preţuri cu amãnuntul la produsele agroalimentare se vor face eşalonat în cadrul indicelui general de creştere a preţurilor şi tarifelor planificat pentru perioada 1981-1985 de la 6-8 la suta şi în strânsã corelatie cu creşterea planificata a veniturilor populaţiei.
ART. 4
Intreaga acţiune de actualizare şi imbunatatire a corelãrii preţurilor la produsele agricole, precum şi elaborarea şi aplicarea mãsurilor pentru creşterea producţiei vegetale şi animale, reducerea cheltuielilor materiale şi de munca pe unitatea de produs şi a celorlalte cheltuieli de producţie în agricultura, se desfãşoarã sub îndrumarea şi controlul direct al Consiliului de Miniştri.
ART. 5
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta Consiliului de Miniştri, pana la 15 februarie 1981, un program privind reducerea costurilor la staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, prin creşterea indicilor de utilizare intensiva şi extensiva a tractoarelor şi maşinilor agricole, dimensionarea cat mai judicioasã şi perfecţionarea organizãrii muncii formatiilor de lucru şi aplicarea acordului global, precum şi prin prestarea altor lucrãri de cãtre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, pe perioadele când lucrãrile agricole nu asigura încãrcarea la nivelul capacitãţii mijloacelor fixe şi a personalului muncitor. Se vor stabili norme minimale pentru utilizarea tractoarelor, combinelor şi celorlalte maşini agricole, inclusiv pentru volumul de lucrãri agricole şi alte categorii de lucrãri, exprimate în numãr de ore de funcţionare anual.
Se vor lua mãsurile necesare ca, în anul 1981, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii sa reducã costurile fata de prevederile de plan cu cel puţin 1,6 miliarde lei, pentru a acoperi influentele din actualizarea preţurilor de producţie şi de livrare, în industrie, la combustibili, energie şi materialele cu care se aprovizioneaza.
Pe baza costurilor reduse în urma mãsurilor prevãzute în alineatele precedente, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pana la aceeaşi data, propuneri privind stabilirea unor tarife rentabile pentru lucrãrile ce le efectueazã staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.
În funcţie de noile tarife pentru lucrãrile mecanice, precum şi de condiţiile agropedoclimatice, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta spre aprobare preţuri diferenţiate pe zone la grâu, porumb, floarea-soarelui şi alte produse vegetale.
ART. 6
Pana la 1 februarie 1981 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta Consiliului de Miniştri un program de mãsuri cu privire la:
a) dotarea şi executarea lucrãrilor de amenajãri necesare fiecãrui sistem de irigaţii pentru asigurarea bunei funcţionari a instalaţiilor de irigat, desecãri şi apãrarea impotriva inundatiilor;
b) termenele pana la care se vor realiza productiile agricole, costurile şi ceilalţi indicatori de eficienta economicã din studiile tehnico-economice aprobate pentru fiecare sistem;
c) asigurarea cointeresarii întregului personal muncitor care îşi desfãşoarã activitatea în sectorul hidroamelioratii, retributia acestuia urmând sa fie legatã direct de realizarea şi depãşirea producţiei agricole în unitãţile pe care le deservesc.
ART. 7
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare, toate organele agricole au obligaţia sa acţioneze pentru aplicarea prevederilor legii cu privire la folosirea cat mai judicioasã a întregii suprafeţe arabile a tarii, amplasarea culturilor în funcţie de condiţiile pedoclimatice, vor organiza şi aplica tehnologiile stabilite cu privire la executarea araturilor şi efectuarea lucrãrilor pregãtitoare şi de fertilizare, respectarea normelor privind selecţionarea, tratarea seminţelor şi asigurarea densitatii, aplicarea tratamentelor şi efectuarea lucrãrilor de întreţinere în timp optim şi de calitate corespunzãtoare fiecãrei zone naturale, ţinând seama de stadiul de dezvoltare a vegetatiei, pentru recoltarea în perioada optima, folosind mijloacele mecanice cu randamente ridicate şi fãrã pierderi, vor sprijini şi acorda asistenta tehnica tuturor unitãţilor agricole pe parcursul executãrii lucrãrilor.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora, împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pana la 15 februarie 1981, un program de innoire a seminţelor şi materialului sãditor din soiurile cele mai productive existente la nivel mondial. În cadrul acestei acţiuni se va acorda o atentie deosebita soiurilor de legume, fructe, arbuşti fructiferi, care sa asigure producţia necesarã aprovizionarii populaţiei şi industriei alimentare pe o perioada cat mai mare în timpul anului.
În acest scop, se vor elabora norme tehnice cu privire la:
a) executarea lucrãrilor privind introducerea în cultura şi suprafeţele pe care vor fi amplasate noile soiuri, modul de acordare a asistenţei tehnice unitãţilor agricole pentru obţinerea productiilor prevãzute la noile soiuri;
b) cultivarea în aceeaşi unitate agricolã a mai multor soiuri care corespund zonei respective, pentru a diminua eventualele pierderi datoritã condiţiilor de clima din anumiti ani;
c) obligaţiile specialiştilor din unitãţile producãtoare de seminţe, material sãditor şi animale de reproducţie şi cercetatorilor pentru aplicarea prevederilor legii privind acordarea retributiei acestora în funcţie de rezultatele ce se vor obţine în unitãţile agricole, ca urmare a introducerii în producţie a noilor soiuri de seminţe şi rase de animale.
ART. 9
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare şi conducerile unitãţilor agricole socialiste vor asigura condiţii şi vor lua mãsuri pentru realizarea bazei furajere proprii în fiecare unitate agricolã în concordanta cu structura pe specii, rase şi categorii de varsta a efectivelor de animale, pentru a se realiza producţia la nivelul prevãzut în fiecare unitate agricolã. Se va asigura necesarul total de unitãţi nutritive, inclusiv furajele concentrate, şi se va constitui treptat şi o rezerva care sa permitã continuitatea proceselor de producţie în perioadele cu recolte mai slabe. În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura suprafeţele pentru baza furajera, insamantarea şi regenerarea pasunilor cu plante bogate în conţinut de unitãţi nutritive şi proteine pentru a se asigura o cantitate cat mai mare de furaje pe hectar. În asigurarea furajelor se vor utiliza toate resursele de care dispun unitãţile agricole (coceni, paie, reziduuri de sfecla de zahãr, subproduse lactate etc.).
ART. 10
Pentru creşterea gradului de valorificare a materiei prime, diversificarea sortimentelor şi sporirea ponderii cantitãţilor de produse de calitate superioarã, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va întocmi şi supune spre aprobare Consiliului de Miniştri, pana la data de 15 februarie 1981, programe concrete privind perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie, rationalizarea proceselor de producţie, creşterea productivitatii muncii şi reducerea costurilor de producţie pe unitatea de produs, în industria alimentara. Se vor lua mãsuri pentru creşterea randamentelor, valorificarea superioarã a pieilor, precum şi sporirea gradului de recuperare şi valorificare a subproduselor rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole.
ART. 11
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor acţiona, potrivit legii, pentru asigurarea condiţiilor de creştere a producţiei vegetale şi animale în gospodãriile populaţiei şi, pe aceasta baza, acoperirea nevoilor de consum propriu, precum şi realizarea sarcinilor de plan de contractare şi livrare la fondul de stat.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, vor elabora, pana la 15 februarie 1981, programe de mãsuri pentru reducerea cheltuielilor de circulaţie, în vederea sporirii eficientei activitãţii de achizitionare a produselor agricole.
ART. 12
În anul 1981 diferenţele dintre preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie majorate potrivit prevederilor art. 1 şi preţurile în vigoare pana la 31 decembrie 1980, precum şi primele la lapte, vor fi acoperite, de la bugetul statului, unitãţilor socialiste care preiau produsele agricole de la producãtor la fondul de stat, precum şi unitãţilor care valorifica direct din producţia proprie produse prelucrate sau neprelucrate cãtre fondul de stat, potrivit normelor metodologice ce se vor transmite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
ART. 13
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri şi Ministerului Finanţelor, în cadrul indicelui mediu de creştere de 11,8 la suta, va putea majorã preţurile de producţie, de contractare şi de livrare la animalele de reproducţie, seminţe şi material sãditor, precum şi preţurile cu amãnuntul la seminţe şi material sãditor, corespunzãtor majorãrilor de preţuri prevãzute în prezentul decret. Majorarea preţurilor cu amãnuntul se va face începând cu anul 1982.
ART. 14
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili preţuri de producţie şi de livrare la produsele vegetale şi animale şi subprodusele acestora care se livreaza între unitãţile agricole, precum şi între aceste unitãţi şi producãtorii individuali, în scop de producţie, prin corelare cu preţurile produselor similare.
ART. 15
Pentru prestaţiile privind lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare şi alte servicii din acest domeniu, precum şi pentru întreţinerea şi exploatarea lucrãrilor de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi corectarea torenţilor, se vor aplica în continuare tarifele în vigoare la 31 decembrie 1980. Diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile planificate ale întreprinderilor de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare se va acoperi de la bugetul statului.
ART. 16
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri, pana la data de 31 mai 1981, privind introducerea modificãrilor corespunzãtoare în indicatorii de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1981. În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pana la 30 aprilie 1981, Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari.
ART. 17
Consiliul de Miniştri organizeazã, controleazã şi urmãreşte aplicarea prevederilor prezentului decret şi raporteazã Marii Adunãri Naţionale şi Consiliului de Stat modul de îndeplinire a sarcinilor.
ART. 18
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 19
Prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. 4, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.

--------
Anexele nr. 1-3 sînt publicate în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980.

ANEXA 4
cuprinzînd actele normative şi prevederi din unele acte normative care se abroga

○1. Prevederile din Legea nr. 23/1976 privind organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor, referitoare la preţurile de contractate şi achiziţie, dupã cum urmeazã:
○- Art. 33. - privind limitele de preţuri la tomate, ardei, varza, ceapa uscata, cirese, visine, capsuni şi cartofi de toamna;
- Art. 35. - preţurile de achiziţie la cartofii de toamna;
○- anexa nr. 1 - numãrul curent 1 b, pentru tomatele sortate - perioadele dupã 1 iunie şi tomatele nesortate - toate perioadele; numãrul curent 3, pentru varza alba - perioadele cuprinse între 16 aprilie - 30 iunie; numãrul curent 4, pentru ardei gras de cimp - perioadele 1 iunie la 30 noiembrie; numãrul curent 5 - pentru vinete - perioadele de la 1 iulie; numerele curente 6-11, pentru ceapa uscata, usturoi uscat, morcovi, patrunjel rãdãcini, pastirnac, telina rãdãcini, toate perioadele; numelele curente 13 a - mazare verde pastai, 14 b - fasole verde pastai alte soiuri, 15 a - castraveti de salata perioadele de la 16 mai pentru castraveti de salata din cimp; numãrul curent 15 b - castraveti cornison, numãrul curent 19 - capsuni perioadele de la 16 aprilie; numerele curente 20-22- coacaze negre, cirese şi caise; numãrul curent 27 - visine;
○- anexa nr. 2 - preţurile de contractare la cartofii timpurii şi de vara şi la cartofii de toamna; gruparea soiurilor la cartofii de toamna, precum şi punctele 2, 6, 7 referitoare la cartofii de toamna;
○- anexa nr. 3 - numãrul curent 8, 10 şi 13, preţurile limita de contractare la gulioare, praz şi spanac.
○2. Art. 25 alin. 2 şi 3 şi anexa nr. 2 din <>Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea şi controlul calitãţii seminţelor şi materialului sãditor, pentru producţia agricolã vegetala.
○3. Prevederile din anexa nr. 1, preţurile de contractare la nuci în coaja, la Decretul prezidential nr. 424/1979 ; prevederile din anexa nr. 1 pct. 1 c, perioada 1-31 octombrie, preţurile de contractare la tomate pentru salata, la Decretul Consiliului de Stat nr. 355/1979 .
○4. Prevederile <>art. 1 din Decretul nr. 219/1973 privind îmbunãtãţirea preţurilor de contractare la grîu şi porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973.
○5. Prevederile art. 10 şi anexa nr. 2 din Decretul nr. 380/1972 pentru organizarea achiziţionãrii de piei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 16 iulie 1973.
○6. Prevederile art. 1-7, anexele nr. 1 şi 2 şi preţurile de producţie ale unitãţilor agricole de stat la pui de gaina din anexa nr. 10 la Decretul nr. 410/1973 privind îmbunãtãţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, pãsãri, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amãnuntul la carne, produse din carne, pãsãri, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, cu modificãrile ulterioare.
○7. <>Art. 1 poziţiile 7 şi 9 din Decretul nr. 705/1973 privind stabilirea preţurilor de contractare la tutun.
○8. <>Art. 17 din Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor cormerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare.
○9. Decretul prezidential nr. 10/1976 privind modificarea anexei nr. 1 la Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor comerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare.
○10. Lista nr. 2 şi lista nr. 3 din anexa nr. 1 la Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lina, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amãnuntul la carnea şi pastrama de ovine şi caprine, brinzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lina şi lina în amestec lucrate mecanic.
○11. Preţurile de producţie şi de livrare la porumb boabe şi orz stabilite pentru întreprinderile agricole de stat la pct. B din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 251/1977 privind competenta de stabilire a retetelor de fabricaţie şi a preţurilor de livrare la nutreturile combinate, precum şi stabilirea tarifelor la unele operaţiuni şi preţurilor de livrare la materii prime destinate producţiei acestor nutreturi.
○12. Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1980 pentru modificarea <>art. 4 din Decretul nr. 410/1973 privind îmbunãtãţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, pãsãri, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amãnuntul la carne, produse din carne, pãsãri, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 28 ianuarie 1980.
○13. Preţurile de baza prevãzute în anexele nr. 1-4 la Decretul Consiliului de Stat nr. 43/1976 privind regimul preţurilor pentru materialul de reproducţie la animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 15 martie 1976.
○14. Prevederile de la pct. 1 lit. b), pct. 4 lit. c) din <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 privind sistemul de contractare şi achiziţii de animale, republicatã în Buletinul Oficial nr. 117 din 2 octombrie 1970.
○15. Pct. 2 şi 6 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 privind reglementarea contractãrii sfeclei de zahãr, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 15 din 17 aprilie 1964.
○16 Pct. 1 capitolul A lit. a) şi capitolul B lit. a) alin. 1 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 739/1964 pentru modificarea <>art. 3 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 privind reglementarea contractãrii sfeclei de zahãr, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 45 din 9 octombrie 1964.
○17. Prevederile pct. 1-3 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 14/1965 privind aplicarea preţurilor de contractare prevãzute de <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 şi livrãrilor de animale efectuate de organizaţiile agricole de stat, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 1 din 13 ianuarie 1965.
○18. Prevederi]e <>art. 2 şi 3 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 415/1965 privind regimul de cumpãrare la lapte şi la produse lactate, republicatã în Buletinul Oficial nr. 127 din 27 octombrie 1970, cu modificãrile ulterioare.
○19. Art. 5 şi anexa nr. 1 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 571/l965, republicatã în Buletinul Oficial nr. 107/1970, privind regimul de contractare şi achiziţie, regimul de livrare de cãtre întreprinderile pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, precum şi preţurile cu amãnuntul la grîu, secara şi porumb.
○20. Anexa nr. 1, poziţiile 1, 3, 4, 5, 8, 9 şi 10, preţurile de contractare şi condiţiile de calitate şi lit. A; anexa nr. 2 lit. A alin. 1, lit. C şi E din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 572/1965, republicatã în Buletinul Oficial nr. 108/1970, privind regimul de contractare şi achiziţie la floarea-soarelui, fasole, orz, orzoaica, orez, mazare şi alte produse agricole vegetale, preţurile de livrare ale întreprinderilor pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, pentru aceste produse, precum şi preţurile cu amãnuntul la linte orz şi ovaz.
○21. Art. 1, 3, 4 alin. 3 şi 4, art. 5-10, anexa nr. 1, poziţiile 1-4, 7, 8, 10-12 şi lit. e) din nota, din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 997/1967 , republicatã în Buletinul Oficial nr. 109/1970, privind stabilirea preţurilor la unele produse agricole vegetale livrate întreprinderilor pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, de cãtre unitãţile agricole de stat.
○22. Art. 1 alin. 1 şi 2 şi art. 2 şi poziţia nr. 1 din anexa din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 122/1967 privind stabilirea preţurilor la unele produse agricole vegetale şi animale ce se livreaza între organizaţiile agricole de stat.
○23. Art. 4 şi pct. 1 din anexa, preţurile de cumpãrare la giste, din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3131/1967 privind contractarea şi achiziţionarea de giste, preţurile de cumpãrare la giste, pene şi ficat de gisca, precum şi preţurile cu amãnuntul pentru carnea de gisca, publicatã în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 decembrie 1967.
○24. Art. 1 precum şi preţurile de livrare şi condiţiile de calitate din anexa nr. 1 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2027/1969 privind stabilirea preţurilor pentru boabe de soia şi sroturi macinate de soia, publicatã în Buletinul Oficial nr. 113 din 13 octombrie 1969.
○25. Art. 2 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 661/970 privind unele mãsuri de stimulare a creşterii bovinelor, publicatã în Buletinul Oficial nr. 63 din 15 iunie 1970, cu excepţia primei care se acorda membrilor cooperatori şi producãtorilor individuali pentru fiecare juninca, la prima fatare.
○26. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1710/1971 privind contractarea şi achiziţionarea tineretului bubalin.
○27. Anexa nr. 1, pct A, preţuri de contractare, lit. a) şi b); anexa nr. 2 preţurile de contractare la tulpinele de în cu capsule şi alin. 3; anexa nr. 3 pct. 1 alin 1 şi 2 şi pct 2. din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 58/1972 privind îmbunãtãţirea preţurilor de cumpãrare la unele produse agricole.
○28. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 608/1972 pentru modificarea hotãrîrilor Consiliului de Miniştri nr. 122/1967 şi nr. 997/1967.
○29. <>Art. 1 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1045/1973 privind modificarea regimului de contractare şi de livrare a seminţelor de ricin şi stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare a uleiurilor de ricin, publicatã în Buletinul Oficial nr. 129 din 18 august 1973.
○30. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 827/1974 pentru modificarea Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 661/1970 privind unele mãsuri de stimulare a creşterii bovinelor, publicatã în Buletinul Oficial nr. 99 din 20 iulie 1974.
○31. Anexa nr. 1 pct. VI, poziţia 9, anexa nr. 2, poziţiile 9, 10 şi 12 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 8/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramura industriei alimentare, precum şi a preţurilor de livrare la produsele agricole vegetale.
○32. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 319/1975 privind acordarea unui spor de preţ la ovinele adulte destinate exportului, publicatã în Buletinul Oficial nr. 36 din 10 aprilie 1975.
○33. Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 6611976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la srotul furajer de soia cu un conţinut ridicat de proteine.
○34. Art. 6 alin. 1 şi anexa nr. 2 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 780/1972 privind contractarea, preluarea, condiţionarea, valorificarea şi controlul calitãţii seminţelor şi materialului sãditor în Republica Socialistã România.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016