Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 392 din 2 decembrie 1976  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 392 din 2 decembrie 1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 4 decembrie 1976

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. I
<>Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) preţuri de livrare, la care circula produsele între unitãţile socialiste, cu excepţiile prevãzute în alte dispoziţii legale";
2. Articolul 5 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"La baza stabilirii oricãrei categorii de preţuri trebuie sa stea preţul de cost, care cuprinde urmãtoarele elemente de cheltuieli:
a) materii prime şi materiale;
b) combustibili, energie, apa;
c) retribuţii şi contribuţii asupra retribuirii;
d) amortizarea fondurilor fixe;
e) cheltuieli pentru introducerea tehnicii noi;
f) dobânzi şi alte cheltuieli bãneşti."
3. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Nivelul beneficiului pe ramuri şi subramuri se calculeazã avându-se în vedere obţinerea unor rentabilitati sporite în ramurile de prelucrare finala şi a unor rentabilitati mai reduse în ramurile primare şi intermediare. Beneficiul astfel determinat constituie o sursa principala pentru reproductia largita în concordanta cu politica de dezvoltare a economiei naţionale".
4. Articolul 21 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Stabilirea preţurilor se face pe baza regulilor din prezenta lege, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) pentru produsele noi, care au valori de întrebuinţare egale sau superioare celor existente, destinate înlocuirii acestora, preţurile se stabilesc în limita preţurilor produselor înlocuite.
Preţurile agregatelor şi subansamblelor care se reproduc fãrã schimbãri tehnologice, functionale sau dimensionale, nu vor putea depãşi preţurile agregatelor şi subansamblelor similare fabricate anterior;
b) pentru produsele noi destinate largirii sortimentelor, preţurile se stabilesc corelat cu preţurile în vigoare pentru produsele din grupa sau subgrupa din care face parte noul produs, fãrã a putea depãşi preţul cel mai mare al grupei sau subgrupei respective, considerat ca limita".
5. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Preţurile de producţie şi de livrare pentru produsele cu caracter de unicat, precum şi cele pentru comenzi ocazionale, destinate investiţiilor, reparaţiilor capitale sau producţiei, care depãşesc limitele valorice ce se vor stabili potrivit prezentei legi, se vor recalcula pe baza de postcalculate. În cazul în care preţul efectiv realizat va fi mai mic sau mai mare decât cel stabilit pe baza de antecalculatie, preţul efectiv realizat va fi mai mic sau mai mare decât cel stabilit pe baza de antecalculatie, preţul va fi modificat, iar diferenţa se va regulariza cu beneficiarul în termen de cel mult 30 de zile de la data postcalculului".
6. În cadrul capitolului III, dupã secţiunea a II-a se introduce secţiunea a III-a - Preţurile plafon, cu urmãtorul cuprins:

"Secţiunea a III-a
Preţurile plafon

Art. 27^1. - Pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, liniile tehnologice şi agregatele componente ale liniilor tehnologice executate în serie sau în regim de unicat, ministerele, celelalte organe centrale producãtoare, precum şi comitetele executive ale consiilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor stabili sau vor propune conform competentelor legale preţuri plafon, odatã cu definitivarea studiului de asimilare a acestor produse şi înainte de începerea fabricaţiei lor.
Preţurile plafon vor fi stabilite prin corelare cu preţurile produselor similare, ţinând seama de eficienta noului produs atât la producãtor cat şi la beneficiar, precum şi de preţurile externe, şi vor fi avizate de beneficiar.
Preţurile plafon astfel stabilite vor fi comunicate beneficiarilor şi unitãţilor de proiectare interesate.
Art. 27^2. - Se interzice efectuarea oricãror cheltuieli determinate de lucrãri premergãtoare introducerii în fabricaţie de noi maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice şi agregate componente ale liniilor tehnologice, înainte de stabilirea preţurilor plafon, cu excepţia celor ce se finanţeazã din fondul pentru tehnica noua.
Art. 27^3. - Preţurile plafon reprezintã nivelul maxim ce nu poate fi depãşit la stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare fixe.
Art. 27^4. - În cazul când preţurile de producţie şi de livrare urmeazã a se stabili în condiţiile art. 25, preţurile plafon prevãzute la art. 27.1 se vor stabili pe baza de antecalcul întocmit în urma unui studiu estimativ.
Pentru produsele prevãzute la alineatul precedent, odatã cu stabilirea preţului plafon se aproba şi lansarea în fabricaţie, precum şi termenul în care urmeazã a se face propunerea pentru stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare fixe, care nu va putea depãşi 45 de zile de la terminarea fabricaţiei.
Art. 27^5. - Unitãţile de proiectare sunt obligate sa includã în studiile tehnico-economice ale investiţiilor maşinile, utilajele, instalaţiile, liniile tehnologice şi agregatele componente ale liniilor tehnologice, care au preţuri de livrare legal stabilite, cu aceste preţuri, indicând şi temeiul legal al acestora. Pentru cele care nu au preţuri de livrare legal stabilite se vor include preţurile plafon stabilite potrivit prevederilor art. 27.1.
Beneficiarii verifica şi rãspund de exactitatea acestor preţuri.
Art. 27^6. - Proiectantii şi beneficiarii sunt obligaţi sa cuprindã în proiectele lucrãrilor de investiţii în primul rând utilajele însuşite a cãror eficienta a fost verificata în producţie şi exploatare.
Art. 27^7. - Producãtorii de maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice şi agregate componente ale liniilor tehnologice sunt obligaţi ca în cadrul preţurilor legal stabilite sa imbunatateasca performanţele acestora.
În cazul când se fac modificãri importante ale caracteristicilor utilajelor însuşite, justificate prin perfecţionarea tehnologiei şi sporirea corespunzãtoare a eficientei la beneficiar, care necesita costuri mai mari şi duc la depãşirea preţurilor aprobate, se va proceda potrivit prevederilor legale cu privire la modificarea preţurilor.
Producãtorii nu vor trece la modificarea produselor decât dupã aprobarea noului preţ".
7. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Pentru bunurile de consum, alimentare şi nealimentare se stabilesc preţuri de producţie şi preţuri cu amãnuntul. Preţurile de livrare se deduc din cele cu amãnuntul, cu excepţiile prevãzute de lege".
8. Articolul 73 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 73. - La materiile prime, materialele, ansamblele, subansamblele, subansamblele, seturile de echipamente industriale şi piesele destinate producţiei, întreţinerii şi reparaţiilor, care provin în exclusivitate din import, ministerele şi celelalte organe centrale vor stabili preţuri fixe cu ocazia primului import, prin transformarea în lei, conform dispoziţiilor legale, a preţurilor externe franco-frontiera Republicii Socialiste România. În cazul când din aplicarea acestei prevederi rezulta decorelari fata de preţurile stabilite anterior la produse similare, aceleaşi organe vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, preţuri prin corelare".
9. Articolul 74 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 74. - La materiile prime şi materialele destinate producţiei, care se vor importa în completarea resurselor interne şi care nu au preţuri legal stabilite fiind importate pentru prima oara, se vor stabili preţuri prin corelare cu produsele similare care au preţuri legal stabilite.
În cazul materiilor prime şi materialelor pentru care exista condiţii de largire a producţiei pe baza folosirii mai intense a resurselor interne şi a capacitãţilor de producţie existente sau care se pot dezvolta, preţurile se vor stabili astfel încât sa stimuleze producţia interna şi rationalizarea importului.
Pentru materiile prime şi materialele cu pondere mare din import se stabilesc preţuri de livrare unice, determinate de regula ca medie ponderatã între preţul de import şi preţul de producţie al produsului indigen".
10. Articolul 75 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 75. - Maşinile, utilajele, ansamblele, subansamblele, instalaţiile şi piesele de schimb din import, destinate investiţiilor, se vor deconta prin transformarea în lei, conform dispoziţiilor legale, a preţurilor externe franco frontiera Republicii Socialiste România, la care se va adauga taxa vamalã calculatã conform legii".
11. Articolul 83 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 83. - Preţurile limita pentru obiecte, pãrţi de obiecte şi unitãţi fizice şi de folosinta se prezintã spre aprobare, prin decret prezidential, de cãtre Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, care au activitate de construcţii-montaj.
Aceste preţuri se determina pe baza analizei critice a cheltuielilor materiale, de manopera, de folosire a utilajelor şi a altor cheltuieli directe şi indirecte, rezultate din cercetarea unui numãr de lucrãri reprezentative, precum şi a reducerii acestor cheltuieli prin mobilizarea tuturor rezervelor existente. La costurile astfel determinate se vor adauga cheltuielile normate pentru introducerea tehnicii noi, precum şi beneficiul unitãţilor de construcţii, potrivit legii".
12. Articolul 88^1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 88^1. - Prin decret prezidential se aproba:
a) limitele maxime de preţuri şi tarife la principalele grupe şi subgrupe de produse şi servicii, precum şi la obiectele de construcţii, pãrţi de obiecte şi unitãţi fizice de folosinta;
b) preţuri şi tarife la produsele şi serviciile importante pentru economia nationala şi nivelul de trai al populaţiei, modificarea acestor preţuri şi tarife;
c) reasezarea preţurilor şi tarifelor pentru produse şi servicii;
d) modificãrile de preţuri şi tarife care sunt unice pe ţara;
e) majorãrile de preţuri cu amãnuntul şi de tarife pentru serviciile prestate populaţiei, din competenta Consiliului de Miniştri, ministerelor şi celorlalte organe prevãzute în art. 91, 96 şi 106.
Prin decret prezidential se stabileşte nomenclatura cuprinzând grupele, subgrupele, produsele, obiectele de construcţii, pãrţi de obiecte şi unitãţi fizice de folosinta, precum şi serviciile pentru care preţurile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) şi c). În aceeaşi nomenclatura se vor stabili grupele şi subgrupele de produse şi servicii pentru care Consiliul de Miniştri şi organele centrale prevãzute în art. 91, 96 şi 106 vor stabili preţuri şi tarife pe sortimente şi servicii în cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispoziţiilor alin. 1 lit. a)".
13. Dupã articolul 91 se introduce un articol nou, 91^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 91^1. - Ministerul Comerţului Interior, cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi al ministerelor producãtoare de bunuri de consum, stabileşte preţuri de livrare care se aplica la circulaţia ambalajelor refolosibile ce se utilizeazã la transportul mãrfurilor între întreprinderile producãtoare de bunuri de consum şi întreprinderile comerciale".
14. La articolul 126 se introduc doua alineate noi, cu urmãtorul cuprins:
"Ministerele, celelalte organe centrale şi locale sunt obligate ca la elaborarea studiilor de oportunitate pentru produse noi sa prezinte şi preţurile provizorii sau, dupã caz, preţurile plafon, potrivit legii.
Odatã cu omologarea produselor vor prezenta şi propunerile privind preţurile de producţie şi de livrare sau, dupã caz, cu amãnuntul, determinate potrivit legii".
15. Articolul 133 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 133. - Comitetul de Stat pentru Preţuri, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor analiza şi propune spre aprobare, pana la data de 30 iunie a fiecãrui an, modificãrile ce se impun a fi aduse preţurilor de producţie şi de livrare, urmând ca noile preţuri modificate sa între în vigoare la data de 1 ianuarie a anului urmãtor".
16. Articolul 137 punctul 2 litera e) va avea urmãtorul cuprins:
"e) introducerea în fabricaţie a produselor şi prestarea serviciilor cu caracter de serie sau de masa înainte de a se fi stabilit preţurile şi tarifele legale, cu excepţia cazurilor prevãzute în art. 128 din prezenta lege, precum şi nerespectarea prevederilor din cap. III, secţiunea a III-a, referitoare la stabilirea preţurilor plafon".
17. La articolul 151 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins: "pentru reparaţiile capitale executate în serie la maşini, utilaje şi pãrţile lor componente în unitãţile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitãţi de stat, se aplica preţuri de producţie fixe, ce se vor stabili potrivit dispoziţiilor legale".
18. Articolul 153 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Prezenta lege intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare".
ART. II
Termenul de preţ de cost, prevãzut în cuprinsul <>Legii nr. 19/1971 , precum şi în celelalte acte normative în vigoare, se înlocuieşte cu termenul de costuri.
ART. III
Prezentul decret intra în vigoare la 1 ianuarie 1977.
Pe aceeaşi data se abroga:
- art. 5 alin. 9 şi 10, art. 2 şi <>art. 72 din Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 133/1975 privind stabilirea de preţuri plafon la produse noi din ramura industriei construcţiilor de maşini noi din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrãrii metalelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118 din 11 noiembrie 1975.
ART. IV
<>Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor, cu modificãrile anterioare şi cele aduse prin prezentul decret, se va republica, dându-se articolelor o noua numerotare.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016