Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 392 din 11 noiembrie 1972  privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea in comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum si stabilirea conditiilor de exploatare a acestuia, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 1971    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 392 din 11 noiembrie 1972 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea in comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum si stabilirea conditiilor de exploatare a acestuia, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 1971

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 11 noiembrie 1972
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia, semnat la Bucureşti la data de 16 decembrie 1971.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
în interesul ambelor tari,
în scopul folosirii în comun a resurselor de apa ale riului Prut şi pentru protecţia impotriva inundatiilor în lunca riului Prut,
au cãzut de acord asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Pãrţile se obliga sa construiascã în comun şi sa exploateze în condiţiile prezentului acord Nodul hidrotehnic de pe riul Prut, amplasat în zona localitãţilor Stinca-Republica Socialistã România şi Costesti-Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumit în cele ce urmeazã Nodul hidrotehnic, are drept scop:
- regularizarea debitelor riului Prut pentru irigaţii, alimentarea cu apa a centrelor populate şi a întreprinderilor industriale;
- atenuarea viiturilor din riul Prut pentru combaterea inundatiilor;
- producerea de energie electrica;
- asigurarea, dupã posibilitãţi, în riul Prut a nivelului de apa necesar navigaţiei, aval de Nodul hidrotehnic, în limitele lungimii traseului ce se va stabili de pãrţi.
ART. 2
Nodul hidrotehnic este format dintr-un baraj principal de pãmînt, lac de acumulare, deversor de ape mari, doua centrale hidroelectrice şi alte obiecte şi construcţii a cãror lista detaliatã eate inclusã în Sarcina de proiectare a Nodului hidrotehnic, întocmitã şi aprobatã de cãtre pãrţi.
ART. 3
Valoarea investiţiei pentru realizarea Nodului hidrotehnic este de 61.867 mii ruble transferabile (o rubla transferabila conţine 0,987412 grame aur pur). Aceasta suma este stabilitã în Sarcina de proiectare a Nodului hidrotehnic, aprobatã de pãrţi.
În valoarea indicatã sînt cuprinse şi despãgubirile pentru pagubele cauzate prin inundarea produsã de lacul de acumulare şi exproprierile pentru construcţii.
În cazul în care pe parcursul construcţiei şi întocmirii proiectelor de execuţie va aparea problema privind necesitatea precizarii valorii investiţiei Nodului hidrotehnic şi a obiectelor sale, pãrţile vor angaja tratative suplimentare în legatura cu aceasta problema.
ART. 4
Pãrţile vor participa în cote egale la investiţiile pentru realizarea Nodului hidrotehnic, inclusiv la despãgubirile pentru pagubele cauzate de inundarea produsã de lacul de acumulare şi exproprierile pentru construcţii.
ART. 5
Fiecare dintre pãrţi va realiza execuţia obiectelor şi lucrãrilor pentru Nodul hidrotehnic în conformitate cu defalcarea cuprinsã în Sarcina de proiectare a Nodului hidrotehnic, aprobatã de pãrţi.
Fiecare parte va finanta obiectele şi lucrãrile pe care le executa indiferent pe al carei teritoriu sînt amplasate.
ART. 6
Pãrţile au cãzut de acord sa stabileascã durata execuţiei Nodului hidrotehnic la 5 ani şi sa înceapã execuţia în anul 1973.
ART. 7
În scopul îndeplinirii prevederilor din acord şi a protocoalelor la acesta şi pentru asigurarea coordonãrii acţiunilor generale şi rezolvarea problemelor privind execuţia şi exploatarea Nodului hidrotehnic, pãrţile vor crea Comisia mixtã romano-sovietica pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumita în cele ce urmeazã Comisia mixtã.
Organizarea şi funcţionarea Comisiei mixte şi a organelor acesteia se reglementeazã printr-un statut, ce se va elabora de pãrţi, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord şi se va aproba de cele doua pãrţi, potrivit legislaţiei fiecãrei tari.
ART. 8
Pentru perioada de execuţie a Nodului hidrotehnic în zona obiectelor principale: baraj, centrale hidroelectrice şi alte construcţii, se va stabili o "zona de construcţie" ale carei limite sînt fixate în Sarcina de proiectare a Nodului hidrotehnic, aprobatã de pãrţi.
Accesul şi rãmînerea în "zona de construcţie" a persoanelor şi transportul materialelor şi utilajelor se vor efectua conform Protocolului privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie.
ART. 9
În legatura cu realizarea Nodului hidrotehnic pãrţile au convenit sa numeascã o Comisie specialã mixtã romano-sovietica pentru stabilirea şi marcarea pe teren a noului traseu al frontierei de stat.
La stabilirea noului traseu al frontierei pe baraj şi lacul de acumulare se va tine seama de soluţiile din Sarcina de proiectare a Nodului hidrotehnic, avîndu-se în vedere ca din cele doua centrale hidroelectrice cu prizele corespunzãtoare care fac parte din Nodul hidrotehnic una sa fie amplasata pe teritoriul Republicii Socialiste România, iar cealaltã pe teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi cu condiţia ca suprafeţele teritoriului uneia dintre pãrţi care rãmîn pe teritoriul celeilalte pãrţi şi invers sa fie reciproc egale; prin aceasta trebuie asigurata exploatarea normalã de cãtre pãrţi a construcţiilor Nodului hidrotehnic.
În aval de disipatoarele de energie, la distanta de pînã la 80 m de clãdirea hidrocentralei, frontiera între cele doua state pe riul Prut rãmîne neschimbata.
Înţelegerea asupra noului traseu al frontierei de stat va fi reglementatã prin încheierea unui protocol între pãrţi. În acest protocol va fi stabilitã data intrãrii în vigoare a noului traseu de frontiera.
Comisia mixtã instituitã conform prevederilor prezentului articol va marca noul traseu al frontierei de stat înainte de umplerea lacului de acumulare şi va întocmi noi documente de demarcare care dupã aprobarea lor de cãtre guvernele celor doua tari vor întocmi documentele de demarcare întocmite pentru acest sector de frontiera în anii 1948-1949 şi 1962.
ART. 10
Obiectele şi construcţiile realizate în baza prezentului acord pe teritoriul roman sînt proprietatea Republicii Socialiste România, iar obiectele şi construcţiile realizate pe teritoriul sovietic sînt proprietatea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Fiecare parte are dreptul de proprietate asupra partii din barajul central pînã la intersectia cu linia frontierei de stat.
ART. 11
Pãrţile vor crea o Comisie specialã interguvernamentalã romano-sovietica pentru recepţia definitiva a Nodului hidrotehnic.
Nodul hidrotehnic se va considera dat în exploatare permanenta de la data semnãrii actului de recepţie definitiva de cãtre Comisia specialã interguvernamentalã romano-sovietica.
ART. 12
Proiectarea, execuţia, recepţia şi decontarea reciprocã a lucrãrilor Nodului hidrotehnic se reglementeazã prin Protocolul privind proiectarea, execuţia şi decontarea reciprocã a lucrãrilor Nodului hidrotehnie Stinca-Costesti de pe riul Prut.
ART. 13
Pãrţile au cãzut de acord sa foloseascã la toate nivelurile lacului de acumulare volumul de apa regularizat şi energia electrica, în cote egale, pe toatã durata existenţei Nodului hidrotehnic, începînd de la data intrãrii lui în exploatare.
Lacul de acumulare poate fi folosit de asemenea pentru piscicultura şi navigaţie, precum şi în alte scopuri, pe baza înţelegerilor ce se vor încheia între pãrţi.
ART. 14
Fiecare parte este obligatã sa întreţinã şi sa exploateze obiectele şi lucrãrile Nodului hidrotehnic care îi aparţin, într-o asemenea stare care sa asigure funcţionarea normalã a Nodului hidrotehnic pe durata lui de existenta şi sa se abţinã de la orice acţiuni care ar îngreuia exploatarea normalã a Nodului hidrotehnic.
Cheltuielile pentru întreţinerea şi exploatarea construcţiilor Nodului hidrotehnic, aparţinînd fiecãrei pãrţi, incluzind salariile personalului, reparaţiile curente şi capitale, refacerea sau reconstruirea, trebuie efectuate de fiecare parte pe socoteala sa.
În cazul în care în procesul de exploatare a Nodului hidrotehnic apare problema unor servicii suplimentare ale uneia sau altei pãrţi, care nu vor fi prevãzute în Regulamentul de exploatare, atunci pãrţile vor pune de acord suplimentar modalitatea de compensare a cheltuielilor pentru aceste servicii.
ART. l5
Exploatarea Nodului hidrotehnic se reglementeazã prin Protocolul privind exploatarea Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut.
ART. 16
Fiecare parte, pe teritoriul sau, va asigura luarea de mãsuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii apelor riului Prut.
Pãrţile se vor informa reciproc asupra mãsurilor pentru regularizarea şi folosirea resurselor de apa ale riului Prut amonte de barajul Nodului hidrotehnic.
ART. 17
Diferendele care vor surveni în legatura cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord şi a protocoalelor referitoare la Nodul hidrotehnic, precum şi orice alte litigii privind execuţia şi exploatarea Nodului hidrotehnic, vor fi soluţionate de Comisia mixtã.
Dacã Comisia mixtã nu ajunge la un acord, diferendele şi litigiile prevãzute în alineatul precedent vor fi supuse spre soluţionare guvernului Republicii Socialiste România şi guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
ART. 18
Protocolul privind proiectarea, execuţia şi decontarea reciprocã a lucrãrilor Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, Protocolul privind exploatar Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut şi Protorolul privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie, fac parte integrantã din prezentul acord.
ART. 19
Intrarea în vigoare a prezentului acord şi protocoalelor la acesta, prevãzute în articolul 18 din acord, nu vor afecta aplicarea în continuare a prevederilor Convenţiei romano-sovietice cu privire la mãsurile de prevenire a inundatiilor şi regularizarea regimului apelor riului Prut, încheiatã la 25 decembrie 1952.
ART. 20
Prezentul acord va fi supus ratificãrii potrivit legislaţiei fiecãrei tari şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare care va avea loc la Moscova în termenul cel mai scurt.
Încheiat şi semnat la Bucureşti la data de 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.


PROTOCOL
privind proiectarea, execuţia şi decontarea reciprocã a lucrãrilor Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, avînd în vedere prevederile Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia,
au încheiat prezentul protocol asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. În scopul îndeplinirii obligaţiilor din Acordul romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia, din prezentul protocol şi hotãrîrilor Comisiei mixte romano-sovietice pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumita în cele ce urmeazã Comisia mixtã, pãrţile vor crea organizaţii care vor fi denumite în cele ce urmeazã beneficiari:
- din partea romana - organizaţia "Stinca";
- din partea sovietica - organizaţia "Costesti".
2. Fiecare beneficiar va coordona şi controla, potrivit cu legislaţia tarii sale, intreaga activitate a organizaţiilor proprii de proiectare, de construcţii-montaj şi a altor organizaţii, precum şi a furnizorilor de echipamente, care vor participa la construcţia Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumit în cele ce urmeazã Nodul hidrotehnic.
3. Relaţiile reciproce dintre beneficiarii pãrţilor se vor realiza prin Comisia mixtã prevãzutã la articolul 7 al acordului romano-sovietic, prevãzut la paragraful 1, denumit în cele ce urmeazã acord, care va asigura rezolvarea operativã a tuturor problemelor legate de realizarea Nodului hidrotehnic.
ART. 2
1. Fiecare parte va elabora proiecte de execuţie pentru lucrãrile pe care le executa, în conformitate cu sarcina de proiectare aprobatã şi defalcarea obiectelor şi lucrãrilor, cu indicarea condiţiilor tehnice corespunzãtoare pentru asigurarea calitãţii lucrãrilor.
2. Proiectele de execuţie pentru construcţiile de baza ale Nodului hidrotehnic se vor prezenta de beneficiari spre concordare Comisiei mixte, care poate da indicaţii asupra efectuãrii de expertize pentru unele soluţii tehnice din proiectele de execuţie.
3. Proiectele de execuţie vor fi predate de proiectantii generali, conform graficelor anuale stabilite şi concordate de beneficiari, corelate cu graficul calendaristic general al lucrãrilor Nodului hidrotehnic.
4. Studiile, proiectele şi alte documentaţii tehnico-economice pentru Nodul hidrotehnic, elaborate în comun, nu pot fi publicate sau transmise integral sau parţial unor terţe persoane fãrã acordul celeilalte pãrţi.
ART. 3
1. Pãrţile au convenit asupra valorii totale de realizare a Nodului hidrotehnic, conform devizului general în ruble transferabile, precum şi asupra defalcarii între pãrţi a obiectelor şi categoriilor de lucrãri şi a costului de deviz al acestora, asa cum este prevãzut în sarcina de proiectare aprobatã.
2. Eşalonarea şi termenele de execuţie a obiectelor şi a executãrii categoriilor de lucrãri, din cadrul Nodului hidrotehnic, se vor stabili dupã cum sînt prevãzute în sarcina de proiectare aprobatã.
În procesul de execuţie, graficul calendaristic general al lucrãrilor Nodului hidrotehnic poate fi precizat de Comisia mixtã, fãrã modificarea duratei totale de construcţie a Nodului hidrotehnic prevãzutã în articolul 6 din acord, precum şi a termenelor intermediare pentru lucrãrile care sînt legate reciproc.
3. Planurile anuale de execuţie se vor stabili de cãtre beneficiari, în conformitate cu graficul calendaristic general al lucrãrilor, în trimestrul II al anului precedent şi vor fi aprobate de Comisia mixtã.
4. Corespunzãtor obiectelor şi lucrãrilor fixate pentru fiecare parte şi planurilor anuale de execuţie, în cadrul Nodului hidrotehnic, fiecare parte va asigura în termenul stabilit efectuarea acestor lucrãri, precum şi livrarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor necesare pentru execuţia lucrãrilor.
5. Partea sovietica va livra partii romane laminate de fier pentru construirea obiectelor Nodului hidrotehnic, care se executa de partea romana.
Aceste livrãri se vor efectua în scopul echilibrarii cheltuielilor pãrţilor la construcţia Nodului hidrotehnic.
Valoarea livrãrilor va fi de 1.570,1 mii ruble transferabile.
Livrarea laminatelor de fier se va face începînd cu anul II al construcţiei, la preţurile prevãzute în sarcina de proiectare, în condiţiile loco şantier.
Specificaţia şi volumul livrãrii laminatelor de fier vor fi concordate anual de beneficiari în primul trimestru al anului anterior anului de livrare.
6. Echipamentul tehnologic pentru centrala hidroelectrica, statia (ridicatoare) de transformare, precum şi desenele de montaj pentru blocul sovietic al centralei hidroelectrice, se vor transmite partii romane, pentru montaj, conform graficului ce se va întocmi şi pune de acord de beneficiari pînã la începerea lucrãrilor de construcţii-montaj.
Sarcinile şi desenele de instalare (gabarite şi elemente inglobate) pentru echipamentul tehnologic al bloculul arãtat al centralei hidroelectrice, necesare la întocmirea proiectelor de execuţie pentru partea de construcţie a clãdirii centralei hidroelectrice, vor fi predate partii romane cu un an înainte de începerea lucrãrilor de betonare la clãdirea centralei hidroelectrice.
7. Fiecare parte va stabili organizaţiile de construcţii-montaj, proiectare şi alte organizaţii, cãrora li se va incredinta realizarea lucrãrilor Nodului hidrotehnic, precum şi furnizorii de materiale şi echipamente.
ART. 4 didi
În scopul îndeplinirii la timp a planului de execuţie a Nodului hidrotehnic şi al lichidãrii unor dificultãţi survenite în procesul lucrãrilor, beneficiarii îşi pot transmite unul altuia materiale de construcţii, cu restituire în natura, în condiţiile stabilite de comun acord.
ART. 5
1. Fiecare parte, în conformitate cu legile tarii sale, va asigura supravegherea realizãrii lucrãrilor de construcţii-montaj şi a altor lucrãri, precum şi controlul cantitativ şi calitativ al obiectelor şi lucrãrilor executate de organizaţiile sale.
2. Fiecare beneficiar va asigura ţinerea la zi, conform unor forme concordate, a urmãtoarelor documentaţii:
- jurnalul de execuţie al lucrãrilor de construcţii-montaj;
- jurnalul volumelor de lucrãri executate.
3. Controlul bilateral se va realiza astfel:
- fiecare beneficiar are dreptul sa verifice obiectele şi categoriile de lucrãri ale construcţiilor de baza ale Nodului hidrotehnic şi lucrãrile de curãţire sanitarã a cuvetei lacului de acumulare, care se executa de celãlalt beneficiar;
- fiecare beneficiar va prezenta, la cererea celuilalt beneficiar, jurnalele prevãzute la punctul 2 al acestui articol, pentru a lua cunostinta;
- fiecare beneficiar va prezenta Comisiei mixte, în forma stabilitã, rapoarte periodice asupra lucrãrilor pe care le-a efectuat;
- fiecare beneficiar va asigura efectuarea încercãrilor de laborator necesitate în procesul de execuţie. Rezultatele acestor încercãri vor fi transmise Comisiei mixte.
Modul efectuãrii controlului se va stabili de Comisia mixtã.
4. Controlul efectuat de beneficiar în perioada de construcţie nu absolvã partea care executa lucrarea de rãspundere pentru folosirea de materiale de calitate necorespunzãtoare sau pentru admiterea de greşeli în execuţia lucrãrilor.
5. În cazurile în care Comisia mixtã va constata ca unele lucrãri nu se executa conform proiectelor, ea are dreptul sa dispunã refacerea lor.
ART. 6
1. Beneficiarii, prin Comisia mixtã, vor lua mãsurile comune necesare pentru evacuarea viiturilor şi gheturilor din sectorul de construcţie a Nodului hidrotehnic, în perioada execuţiei sale.
2. În cazuri speciale, beneficiarii pot lua mãsuri urgente pentru protecţia construcţiilor realizate şi în curs de execuţie, cu condiţia ca aceste mãsuri sa nu producã daune obiectelor celeilalte pãrţi şi ca fiecare dintre ei sa informeze imediat cealaltã parte asupra mãsurilor luate.
ART. 7
1. Recepţia tehnica a construcţiilor de baza ale Nodului hidrotehnic şi a lucrãrilor de curãţire sanitarã a cuvetei lacului de acumulare se va realiza în doua etape:
- recepţia provizorie se va face pe obiecte distincte sau pãrţi de obiecte, pe mãsura terminãrii lor, dacã acestea pot fi exploatate sau în cazurile cînd calitatea lucrãrilor nu poate fi constatatã dupã terminarea construcţiilor întregului obiect;
- recepţia definitiva se va face în termen de 18-24 luni de la data umplerii lacului de acumulare la nivelul normal de retenţie.
2. Regulamentul şi termenele de întocmire a documentelor de verificare, precum şi componenta comisiei de specialişti care verifica calitatea obiectelor executate sau a pãrţilor lor şi a categoriilor de lucrãri, se vor stabili de Comisia mixtã.
3. Procesele-verbale de recepţie provizorie a obiectelor sau pãrţilor lor şi a categoriilor de lucrãri, împreunã cu documentaţia necesarã, se vor aproba de Comisia mixtã şi se vor transmite beneficiarilor.
4. În componenta comisiei de recepţie provizorie a diferitelor obiecte sau pãrţi de obiecte, în scopul exploatãrii, nu vor fi incluse persoanele participante la execuţie şi proiectare.
La solicitarea comisiei, aceştia sînt obligaţi sa asiste la recepţie şi sa prezinte datele şi explicaţiile necesare.
Prezenta beneficiarilor în aceasta comisie este obligatorie. Fiecare beneficiar va semna procesul-verbal al comisiei de verificare şi recepţie tehnica. Beneficiarul care nu este de acord cu hotãrîrea comisiei de verificare şi recepţie tehnica este obligat sa prezinte în termen de 15 zile observaţiile şi propunerile sale.
5. Eventualele divergenţe în comisia de recepţie vor fi soluţionate de Comisia mixtã.
ART. 8
1. Comisia de verificare şi recepţie tehnica va întocmi procese-verbale de recepţie a obiectelor Nodului hidrotehnic, în scopul dãrii lor în exploatare temporarã sau definitiva.
În cazul constatãrii unor lipsuri, care impiedica efectuarea probelor tehnologice sau exploatarea normalã a obiectelor, se vor stabili mãsuri şi termenele de remediere a acestor lipsuri, precum şi data noii recepţii.
2. Lipsurile neinsemnate, care nu influenţeazã asupra siguranţei tehnice şi exploatãrii obiectelor sau pãrţilor de obiecte, nu pot constitui motiv de refuz sau amînare a termenului de recepţie.
În asemenea cazuri comisia receptioneaza obiectele sau pãrţile de obiect, cu condiţia ca beneficiarul sa lichideze ulterior lipsurile în termenele stabilite de aceasta comisie.
3. Cheltuielile pentru lichidarea lipsurilor indicate la punctele 1 şi 2 ale acestui articol se vor suporta de partea care a generat aceste lipsuri.
ART. 9
1. Procesul-verbal de recepţie provizorie a întregului complex de construcţie a Nodului hidrotehnic va fi aprobat de Comisia mixtã. Nodul hidrotehnic este dat în exploatare temporarã de la data aprobãrii acestui proces-verbal.
Regulamentul de exploatare temporarã a Nodului hidrotehnic se va întocmi de Comisia mixtã.
2. Verificarea şi recepţia provizorie a obiectelor Nodului hidrotehnic nu elibereazã partea care le-a construit de rãspunderea pentru eventualele vicii ascunse care nu au putut fi descoperite cu prilejul recepţiei.
ART. 10
1. Dupã expirarea termenului de exploatare temporarã a Nodului hidrotehnic, Comisia specialã interguvernamentalã romano-sovietica prevãzutã la articolul 11 al acordului va efectua recepţia definitiva a Nodului hidrotehnic, pentru darea în exploatare permanenta.
2. În urma semnãrii actului arãtat la articolul 11 al acordului, pãrţile vor trece la folosirea şi exploatarea permanenta a Nodului hidrotehnic, conform Protocolului privind exploatarea Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut.
ART. 11
În scopul pãstrãrii valorilor de importanta arheologicã şi istorica, pãrţile recomanda organizaţiilor lor sa acorde ajutorul necesar şi sa transmitã institutelor de specialitate respective informaţii referitoare la aceste probleme.
ART. 12
1. Valoarea construcţiei Nodului hidrotehnic, a pagubelor rezultate din inundarea lacului de acumulare şi a exproprierilor pentru construcţii, a fost stabilitã la 61.867 mii ruble transferabile (o rubla transferabila conţine 0,987412 grame aur pur), pe baza preţurilor de comerţ exterior pentru materiale şi echipamente, a articolelor de deviz, precum şi a tarifelor de manopera a muncitorilor constructori, concordate în sarcina de proiectare.
Lista şi valoarea de deviz a obiectelor de baza precum şi a altor cheltuieli, defalcate între pãrţi, sînt date în anexa nr. 1.
2. În caz de modificare a conţinutului în aur al rublei transferabile, care în prezent este de 0,987412 grame aur pur, pãrţile vor lua mãsurile necesare pentru stabilirea echilibrului financiar, pentru ca nici una dintre pãrţi sa nu aibã de suportat pierderi din aceasta cauza.
3. Fiecare parte va finanta construcţiile Nodului hidrotehnic în condiţiile prevãzute la articolele 4 şi 5 ale acordului.
4. Daunele produse ca o consecinta a forţei majore, în perioada construcţiei Nodului hidrotehnic, precum şi la deversarea apelor, vor fi suportate de ambele pãrţi cu cote egale.
Forta majorã, în sensul prezentului articol, se considera calamitatile naturale. Inundatiile şi cutremurele se considera forta majorã dacã mãrimea lor depãşeşte limitele maxime de calcul, adoptate în proiectul Nodului hidrotehnic, pentru obiectul corespunzãtor.
Mãrimea daunelor se vor concorda de beneficiari şi se va determina de ei în ruble transferabile la preţurile şi articolele de deviz ale categoriilor corespunzãtoare de lucrãri prevãzute în sarcina de proiectare şi se va aproba de Comisia mixtã.
5. Cazurile de responsabilitate pentru daunele pricinuite în cursul realizãrii Nodului hidrotehnic, de organizaţia de execuţie a unui beneficiar, organizaţiei de execuţie a celuilalt beneficiar, vor fi examinate şi soluţionate conform procedurii prevãzute în articolul 17 din acord.
ART. 13
1. Evaluarea în ruble transferabile a lucrãrilor executate de pãrţi se va efectua anual. În acest scop beneficiarii vor prezenta Comisiei mixte, la sfîrşitul fiecãrui an, însã nu mai tirziu de 25 ianuarie al anului urmãtor, datele necesare privind volumele investiţiilor efectuate de pãrţi.
În cazul neîndeplinirii de cãtre una dintre pãrţi a volumului anual de investiţii stabilit în planurile anuale de execuţie, aceasta parte este obligatã sa majoreze volumul investiţiilor, în anul urmãtor, cu valoarea nerealizata.
2. Evaluarea definitiva în ruble transferabile a lucrãrilor executate de fiecare parte se va face la terminarea construirii Nodului hidrotehnic.
3. La evaluarea lucrãrilor pãrţilor, prevãzute la punctele 1 şi 2 ale prezentului articol, valoarea obiectelor şi lucrãrilor executate de pãrţi se va determina pe baza preţurilor unitare şi a altor principii de stabilire a costurilor, concordate de pãrţi în devizele sarcinii de proiectare aprabata.
În cazul în care valoarea finala va depãşi valoarea prevãzutã în devizul general din sarcina de proiectare aprobatã, atunci pãrţile vor examina problema şi vor adopta o rezolvare concordata cu privire la trecerea asupra fiecãreia dintre pãrţi a valorii depãşirii.
ART. 14
Eventualele divergenţe în realizarea prezentului protocol vor fi soluţionate în conformitate cu articolul 17 al acordului.
ART. 15
Prezentul protocol va fi aprobat de pãrţi potrivit legislaţiei fiecãrei tari, astfel încît sa se asigure în timp util intrarea lui în vigoare. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data cu Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Protocolul rãmîne în vigoare pînã la recepţia definitiva pentru exploatarea permanenta a Nodului hidrotehnic.
Întocmit şi semnat la Bucureşti la 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.ANEXA 1

NODUL HIDROTEHNIC STINCA-COSTESTI DE PE RIUL PRUT

Defalcarea lucrãrilor şi investiţiilor Nodului hidrotehnic între cele doua pãrţi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. |Nr. deviz| | Valori în mii ruble transferabile


| | |Val. totalã obiect|Din care se executa de:
| | | |-----------------------
| | | | R.S.R. | U.R.S.S.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 |I.3. |Devierea apelor în | | |
| |timpul execuţiei |251,4 | - | 251,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. |I.4. |Baraj principal |5522,9 | - | 5522,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. |I.5. |Deversor de ape mari|2757,1 | 2757,1 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. |I.6. |Baraj de închidere | | |
| |malul drept |7848,1 | 6653,1 | 1195,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care al doilea | | |
| | rind de injectii) |2000,0 | 1000,0 | 1000,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. |I.7. |Închidere casete din| | |
| |beton pe malul drept|3975,9 | 3975,9 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. |I.8. |Baraj de închidere | | |
| | malul sting |1441,3 | - | 1441,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. |I.9. |Baraj de închidere | | |
| |a vechii cariere | | |
| |malul sting |389,3 | - | 389,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. |I.10. |Priza |2259,4 | - | 2259,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. |I.11. |Galerii de aductiune|1842,1 | 436,0 | 1406,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. |I.12. |Bazin de linistire, | | |
| |disipatoare de | | |
| |energie |745,3 | 675,8 | 69,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. |I.13. |Centrale | | |
| |hidroelectrice |4509,9 | 3238,7 | 1271,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care echipament|2514,2 | 257,1 | 1257,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. |I.14. |Lacul de compensare |1759,9 | - | 1759,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. |I.15. |Consolidarea | | |
| |malurilor riulul | | |
| |Prut |2287,5 | 1530,4 | 757,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care - malul | | |
| | sting |757,1 | - | 757,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |- malul drept) |1530,4 | 1530,4 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. |I.16. |Sosea pe | | |
| |coronamentul | | |
| |barajului |648,6 | 359,3 | 289,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. |I.17. |Drumuri de acces |808,1 | 467,2 | 340,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total |37046,8 | 20093,5 | 16953,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. | |Livrarea laminatelor| | |
| |de fier |- | -1570,1 |+1570,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total lucrãri | | |
| |principale |37046,8 | 18523,4 | 18523,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. | |Alte cheltuieli | | |
| |pentru Nodul | | |
| |hidrotehnic: | | |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. |I.2. |1) Organizare de | | |
| |şantier |2786,4 | 1393,2 | 1393,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. |I.18. |2) Instalaţii | | |
| |hidrometrice şi | | |
| |hidrometeorologice |171,7 | 85,8 | 85,8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. |IV. |3) Alte cheltuieli |3657,7 | 1828,7 | 1829,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total alte | | |
| |cheltuieli |6815,8 | 3307,7 | 3308,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |TOTAL |43662,6 | 21831,1 | 21831,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. |III. |Pagube şi curãţirea | | |
| |sanitarã în cuveta | | |
| |lacului |17245,5 | 8631,4 | 8614,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. |II. |Obiecte auxiliare, | | |
| |instalaţii şi | | |
| |utilaje pentru | | |
| |exploatare |958,9 | 479,5 | 479,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |TOTAL GENERAL PENTRU| | |
| |NODUL HIDROTEHNIC |61867,0 | 30942,0 | 30925,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA: Obiectele de baza sînt cele prevãzute la poziţiile I.3-I.I7.PROTOCOL
privind exploatarea Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, avînd în vedere prevederile Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia,
au încheiat prezentul protocol asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile se obliga sa asigure exploatarea normalã a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut denumit în cele ce urmeazã Nod hidrotehnic, care va fi reglementatã prin prezentul protocol.
ART. 2
Fiecare parte este obligatã sa exploateze şi sa întreţinã construcţiile şi obiectele Nodului hidrotehnic care îi aparţin, într-o asemenea stare care sa asigure funcţionarea normalã ca un întreg şi este datoare sa se abţinã de la orice acţiuni care ar îngreuia sau perturba exploatarea normalã a Nodului hidrotehnic.
ART. 3
Realizarea coordonãrii şi rezolvarii problemelor legale de exploatarea şi întreţinerea construcţiilor Nodului hidrotehnic se va asigura de Comisia mixtã romano-sovietica pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumita în cele ce urmeazã Comisie mixtã, potrivit prevederilor articolului 7 din Acordul romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Atribuţiile Comisiei mixte referitoare la coordonarea activitãţii organizaţiilor celor doua pãrţi de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic se vor stabili prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic, ce se va aproba de pãrţi.
ART. 4
Exploatarea Nodului hidrotehnic se va realiza astfel încît sa se asigure folosirea volumului de apa regularizat la toate nivelurile lacului de acumulare şi energia electrica, în cote egale, pe toatã perioada de existenta a Nodului hidrotehnic şi de asemenea sa se asigure atenuarea viiturilor din riul Prut pentru combaterea inundatiilor.
Lacul de acumulare poate fi folosit de asemenea pentru piscicultura şi navigaţie, precum şi în alte scopuri, pe baza înţelegerilor ce se vor încheia între pãrţi.
ART. 5
1. Regularizarea debitelor riului Prut cu ajutorul lacului de acumulare se va face cu respectarea prevederilor articolului 4 din prezentul protocol, pe baza graficelor de exploatare ce se întocmesc pentru diferite perioade ale anului.
Graficele de exploatare se aproba de Comisia mixtã.
2. Dacã într-o anumitã perioada una dintre pãrţi nu poate folosi integral cota ce i se cuvine din debitele regularizate, poate imprumuta celeilalte pãrţi cantitatea de apa nefolosita, pe baza înţelegerii între ele. Restituirea volumelor de apa împrumutate se va face în condiţiile stabilite de Comisia mixtã.
3. Fiecare parte este obligatã sa asigure conform cerinţelor sanitare un debit minim permanent de 2,5 mc/sec., în aval de Nodul hidrotehnic.
ART. 6
1. Mãsurarea afluxului de apa din riul Prut în lacul de acumulare şi a debitelor regularizate se va efectua în comun. De asemenea, se vor efectua în comun prognoze asupra regimului hidrologic al riului Prut pe baza datelor hidrometeorologice ce se vor comunica reciproc.
2. Debitele de apa pe care le va capta şi restitui fiecare parte se vor mãsura cu debitmetre avînd acelaşi grad de precizie.
3. Pãrţile vor comunica Comisiei mixte amplasamentul ei debitele maxime ale captarilor şi descarcaturilor.
ART. 7
Volumul de atenuare a viiturilor din lacul de acumulare poate fi utilizat pentru regularizarea debitelor, folosirea apei şi asigurarea navigaţiei pe riul Prut în conformitate cu hotãrîrile Comisiei mixte.
ART. 8
1. Pãrţile nu vor efectua lucrãri şi nu vor lua mãsuri care ar atrage dupã sine inrautatirea calitãţii apei riului Prut existente la data încheierii prezentului protocol.
2. Este interzisã evacuarea directa în lacul de acumulare a apelor uzate, precum şi a materiilor şi substanţelor care pot impurifica apa. În cazuri deosebite, aceasta se poate efectua numai cu aprobarea Comisiei mixte.
ART. 9
Mãsurarea forţei hidroenergetice folosite se va efectua cu aparate instalate conform proiectului. Egalizarea diferenţei de energie electrica produsã se va efectua în condiţiile stabilite prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic.
ART. 10
1. Menţinerea construcţiilor în stare de funcţionare de cãtre fiecare parte pe teritoriul sau se va face dupã planuri întocmite de Comisia mixtã pe baza condiţiilor tehnice stabilite prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic.
2. În cazul cînd una dintre pãrţi va admite pierderi de apa sau micşorarea caderii, mai mari decît limitele admisibile stabilite prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic, aceasta va trebui sa restituie celeilalte pãrţi cantitatea de apa sau energie electrica pierdutã.
Modul restituirii va fi stabilit de Comisia mixtã.
ART. 11
1. Comisia mixtã, la darea în exploatare a Nodului hidrotehnic, va stabili timpul normal de exploatare a construcţiilor care conditioneaza funcţionarea normalã a Nodului hidrotehnic.
La expirarea termenului normal de exploatare a fiecãrei construcţii sau tip de lucrãri, Comisia mixtã va stabili necesitatea refacerii sau reconstruirii construcţiei sau tipului de lucrãri, precum şi termenul în care trebuie efectuatã refacerea sau reconstruirea.
2. Refacerea sau reconstruirea acestor construcţii sau tipuri de lucrãri va fi efectuatã de acea parte pe al carei teritoriu se afla aceste construcţii sau tipuri de lucrãri.
3. De comun acord cu Comisia mixtã, la refacerea sau reconstruirea construcţiilor sau tipurilor de lucrãri, pãrţile pot folosi şi alte soluţii tehnice, deosebite de cele prevãzute în proiect.
4. Prevederile prezentului articol sînt aplicabile şi în cazul cînd aceste construcţii vor fi deteriorate sau distruse din cauza de forta majorã. Prin forta majorã în sensul prezentului articol se considera calamitatile naturale. Inundatiile şi cutremurele se considera forta majorã dacã mãrimea lor depãşeşte limitele maxime de calcul adoptate în proiectul Nodului hidrotehnic pentru obiectul corespunzãtor.
ART. 12
Responsabilitatea pentru daunele produse terţilor, în cursul exploatãrii Nodului hidrotehnic, de cãtre organizaţiile pãrţilor de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic revine acelei organizaţii în legatura cu activitatea cãreia s-a produs dãuna.
Responsabilitatea organizaţiei de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic a partii în legatura cu activitatea cãreia s-au produs daune terţilor se stabileşte pe baza legislaţiei în vigoare a tarii pe teritoriul cãreia s-au produs daunele.
ART. 13
Cazurile de responsabilitate pentru daunele produse în cursul exploatãrii Nodului hidrotehnic, de cãtre organizaţiile de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic a unei pãrţi, organizaţiei corespunzãtoare de exploatare şi întreţinere a construcţiilor Nodului hidrotehnic a celeilalte pãrţi, vor fi examinate şi soluţionate conform cu procedura prevãzutã la articolul 14 din prezentul protocol.
ART. 14
Diferendele care pot surveni în legatura cu aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi rezolvate conform articolulul 17 al Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
ART. 15
Prezentul protocol va fi aprobat de pãrţi potrivit legislaţiei fierarei pãrţi, astfel încît sa se asigure în timp util intrarea lui în vigoare. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data cu Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Întocmit şi semnat la Bucureşti la 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

PROTOCOL
privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în conformitate cu prevederile Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia,
au încheiat prezentul protocol asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Prezentul - protocol reglementeazã:
a) determinarea pe teren a zonei de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumit în cele ce urmeazã Nodul hidrotehnic;
b) intrarea, rãmînerea şi ieşirea din zona de construcţie a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici;
c) regulile de trecere a frontierei de stat în afarã zonei de construcţie de cãtre specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici care participa la realizarea Nodului hidrotehnic;
d) regimul vamal pentru specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici la intrarea în zona de construcţie şi la ieşirea din aceasta zona; regimul vamal pentru utilajele, mijloacele de transport, echipamentele şi materialele care se aduc în zona de construcţie sau se scot din aceasta zona.
ART. 2
a) Pentru perioada de execuţie a Nodului hidrotehnic se stabileşte o zona de construcţie a Nodului hidrotehnic, denumita în cele ce urmeazã zona, care cuprinde suprafeţe de teren de pe teritoriul roman şi teritoriul sovietic.
Zona include: obiectele şantierului, întreprinderi auxiliare, platforme de construcţie, localuri administrative şi gospodãreşti, depozite, cantine, puncte medicinale şi alte construcţii ale celor doua pãrţi, destinate nevoilor şantierului.
În zona nu se vor crea birouri pentru angajarea forţei de munca, dormitoare şi cluburi.
b) Limitele zonei, fiecate în sarcina de proiectare aprobatã de cele doua pãrţi, vor fi precizate pe teren de cãtre împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor, împreunã cu reprezentanţii beneficiarilor şi constructorilor. Pe parcursul executãrii lucrãrilor de construcţii, limitele zonei pot fi modificate pe baza acordului pãrţilor.
ART. 3
Beneficiarii vor asigura, fiecare pe teritoriul propriu, marcarea pe teren cu indicatoare vizibile a limitelor zonei, precum şi iluminatul corespunzãtor al acesteia. Fiecare parte va lua mãsuri, pe teritoriul propriu, pentru a interzice intrarea în zona a persoanelor care nu au acest drept.
Organizaţiile de construcţii ale fiecãrei pãrţi vor asigura, în zona, paza clãdirilor, construcţiilor, materialelor şi utilajelor ce le aparţin.
ART. 4
Pentru intrarea în zona şi ieşirea din zona a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici, precum şi a mijloacelor de transport, împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor, împreunã cu beneficiarii respectivi, stabilesc pe teren, fiecare pe teritoriul propriu, puncte permanente de trecere în funcţie de nevoile execuţiei lucrãrilor de construcţie. Împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor se vor informa reciproc despre punctele de trecere stabilite pe teritoriul propriu.
În caz de necesitate, împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor împreunã cu beneficiarii respectivi, la cererea Comisiei mixte romano-sovietice pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, pot deschide şi alte puncte de trecere, care vor funcţiona pe perioada de timp stabilitã de aceasta comisie.
ART. 5
Intrarea, ieşirea şi rãmînerea în zona a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici care lucreazã la realizarea Nodului hidrotehnic se vor efectua în baza unei legitimatii de acces în zona, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul protocol.
Legitimatiile de acces în zona vor fi eliberate de cãtre beneficiarul fiecãrei pãrţi pentru cetãţenii tarii sale şi vor fi vizate (prin semnatura şi ştampila) de cãtre împuternicitul de frontiera al acestei pãrţi.
Titularul legitimatiei de acces în zona are dreptul sa se deplaseze liber în cadrul zonei, sa execute lucrãrile de construcţie, sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã, indiferent de amplasarea acestora fata de linia frontierei de stat, respectînd regulile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul protocol, care face parte integrantã din acesta.
ART. 6
a) Accesul în zona, ieşirea din zona pe teritoriul celeilalte tari şi trecerea frontierei de stat romano-sovietice în afarã zonei, a membrilor Comisiei mixte, consilierilor şi experţilor sãi, precum şi a specialiştilor, ambelor pãrţi care executa sarcinile trasate de Comisia mixtã, se efectueazã prin punctele menţionate la articolele 4 şi 10 ale prezentului protocol, pe baza permisului de trecere a frontierei de stat, denumit în cele ce urmeazã permis, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol.
Textul permisului va fi tipãrit în limba romana şi în limba rusa.
b) Prevederile menţionate la litera a din prezentu1 articol se aplica de asemenea specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici care lucreazã la realizarea Nodului hidrotehnic, în cazul cînd lucrãrile efectuate de aceştia necesita prezenta lor în afarã zonei, pe teritoriul celeilalte pãrţi.
ART. 7
Permisele pentru cetãţenii romani şi cetãţenii sovietici mentionati la articolul 6 din prezentul protocol se vor elibera de cãtre organele competente ale fiecãreia dintre pãrţi, pentru un numãr nelimitat de treceri ale frontierei de stat, cu termen de valabilitate pînã la un an. Valabilitatea permisului poate fi prelungitã de cãtre acelaşi organ competent care a emis permisul, de fiecare data pentru un termen pînã la un an.
ART. 8
Permisele eliberate de cãtre o parte se trimit împuternicitului de frontiera al celeilalte pãrţi pentru a fi vizate. Împuternicitul de frontiera respectiv este obligat sa restituie permisele în termen de cel mult 3 zile de la data primirii acestora.
În acelaşi mod se va proceda şi la prelungirea valabilitãţii permiselor. Vizarea permiselor se face gratuit.
ART. 9
a) Persoanele care trec frontiera de stat, precum şi cele care lucreazã în zona, sînt obligate sa poarte asupra lor permisul, respectiv legitimatia de acces în zona.
b) Dacã permisul unei persoane este reţinut cînd aceasta se afla pe teritoriul celeilalte pãrţi, ca urmare a nerespectãrii regulilor stabilite prin prezentul protocol, persoana va fi înapoiatã imediat pe teritoriul tarii sale de cãtre organele de frontiera din punctul de trecere cel mai apropiat, fãrã întocmirea vreunei formalitãţi. Împuterniciţii de frontiera se vor informa reciproc despre reţinerea permisului.
c) Dacã titularul unui permis pierde permisul pe teritoriul celeilalte pãrţi, persoana respectiva va fi înapoiatã pe teritoriul tarii sale de cãtre organele de frontiera din punctul pe unde a efectuat trecerea. Împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor se vor informa imediat despre pierderea permisului.
d) Permisele reţinute, precum şi cele pierdute - în cazul în care vor fi gãsite - se vor restitui celeilalte pãrţi prin împuterniciţii de frontiera.
ART. 10
a) Pentru trecerea frontierei de stat în afarã zonei de cãtre persoanele prevãzute în articolul 6 din prezentul protocol se stabilesc urmãtoarele puncte permanente de trecere:
1. - Radauti Prut - Lipcani;
2. - Manoleasa - Stãrii Badragi;
3. - Berza - Bisericani;
4. - Iaşi - Ungheni.
În caz de necesitate, la propunerea Comisiei mixte, împuterniciţii de frontiera ai celor doua pãrţi pot stabili şi alte puncte de trecere a frontierei de stat.
b) Posesorii de permise care au trecut frontiera da stat în afarã zonei se vor înapoia pe teritoriul propriu, de regula, prin acelaşi punct de trecere. În cazuri justificate, înapoierea persoanelor aparţinînd celeilalte pãrţi se poate face şi prin alt punct de trecere stabilit, cu anunţarea prealabilã a împuternicitului de frontiera al partii pe teritoriul cãreia se gãsesc aceste persoane.
Membrii Comisiei mixte se pot înapoia pe teritoriul propriu prin oricare dintre punctele de trecere stabilite.
c) Trecerea frontierei de stat, în afarã zonei sau din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi, se efectueazã în prezenta reprezentanţilor organelor de frontiera, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
În cazuri justificate, trecerea frontierei de stat se poate face şi în afarã acestui interval de timp, cu anunţarea prealabilã a imputernicitilor de frontiera ai ambelor pãrţi.
Prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat Iaşi-Ungheni, trecerile se pot efectua la orice ora din zi sau noapte.
ART. 11
Titularul permisului are dreptul:
a) în cursul unei zile, în mãsura în care o cere serviciul, sa treacã de mai multe ori frontiera de stat în afarã zonei, sa între în zona şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi, prin punctele de trecere stabilite;
b) sa se deplaseze pe teritoriul celeilalte pãrţi, în afarã zonei, în sectorul cuprins între stilpul de frontiera nr. 931 şi stilpul de frontiera nr. 983 pe o adîncime pînã la 1.500 metri de la linia frontierei de stat, în prezenta specialiştilor acestei pãrţi. La nevoie împuterniciţii de frontiera pot permite accesul, în aceleaşi condiţii, pe o adîncime mai mare de 1.500 metri;
c) sa ramina pe teritoriul celeilalte pãrţi, în afarã zonei, pînã la 7 zile la fiecare trecere a frontierei. Pentru nevoile de serviciu sau în cazuri de îmbolnãviri sau accidente, împuterniciţii de frontiera pot prelungi şederea persoanei respective, informindu-se reciproc despre aceste situaţii.
ART. 12
La punctele permanente pentru intrarea în zona şi ieşirea din zona, precum şi la cele stabilite conform prevederilor articolului 10 din prezentul protocol, cu excepţia punctelor Iaşi-Ungheni deschise traficului internaţional, fiecare parte va asigura, pe teritoriul propriu, posturi de control, care au dreptul sa controleze, pe teritoriul tarii respective, potrivit legislaţiei lor interne, documentele de acces în zona şi de trecere a frontierei de stat a persoanelor, bagajelor acestora, utilajelor, mijloacelor de transport, echipamentele şi materialele ce se aduc în zona, se scot din zona sau sînt transportate peste frontiera, în afarã zonei.
ART. 13
Persoanele care trec frontiera de stat în afarã zonei pe baza de permis, pe timpul şederii pe teritoriul celuilalt stat, sînt obligate sa respecte legile acestui stat şi sînt supuse legislaţiei acestuia.
Specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici care au comis o infracţiune în zona vor fi reţinuţi şi traşi la rãspundere, conform legilor statului ai cãrui cetãţeni sînt, iar cei care au trecut din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi - fãrã permis - vor fi predati împuternicitului de frontiera al tarii lor.
Relaţiile de munca, atît în zona cît şi în afarã zonei, sînt supuse legislaţiei statului ai cãrui cetãţeni sînt angajaţi.
ART. 14
a) La intrarea în zona şi la ieşirea din zona sînt scutite de taxe vamale şi de alte taxe:
- mijloacele de transport, utilajele, echipamentele, aparatele, piesele de schimb şi materialele aduse temporar în zona, destinate execuţiei Nodului hidrotehnic;
- aparatele, dispozitivele, uneltele individuale de lucru, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele aduse de persoanele care au dreptul de acces în zona, destinate exclusiv uzului sau consumului propriu pe timpul rãmînerii în zona.
b) Persoanele care au dreptul de acces în zona pot lua cu ele, potrivit legislaţiei fiecãrei pãrţi, documentaţii tehnice, planuri, scheme etc., necesare executãrii lucrãrilor, publicaţii şi acte personale, cu condiţia sa fie readuse pe teritoriul propriu.
c) Autoturismele, autocamioanele, autospecialele, excavatoarele, buldozerele, tractoarele şi alte maşini cu tracţiune mecanicã pot sa între în zona şi sa circule la lucrãrile situate în cadrul zonei, indiferent de poziţia lor fata de linia frontierei, pe baza actelor maşinilor respective şi a unui bilet de libera circulaţie în zona, aplicat pe parbrizul acestora. Biletele de libera circulaţie în zona vor fi eliberate de beneficiarul fiecãrei pãrţi dupã regulile tarii sale şi vor fi vizate de cãtre împuternicitul de frontiera al acestei pãrţi.
d) Aducerea în zona a echipamentelor, materialelor de construcţii, combustibilului, lubrifiantilor, alimentelor şi altor produse necesare, precum şi corespondentei de serviciu a organizaţiilor de construcţii şi proiectare, se va efectua conform legislaţiei interne a fiecãrei pãrţi.
e) La terminarea lucrãrilor executate de cãtre organizaţia de construcţii a unei pãrţi într-un sector sau punct de lucru situat pe teritoriul celeilalte pãrţi, aceasta organizaţie va readuce pe teritoriul sau utilajele proprii şi materialele rãmase neconsumate, care îi aparţin.
ART. 15
Materialele, utilajele de construcţie şi alte obiecte necesare realizãrii Nodului hidrotehnic, care aparţin organizaţiei de construcţii a unei pãrţi, nu pot forma obiectul unor mãsuri de executare din partea organelor celeilalte pãrţi, în timpul cît se gãsesc pe teritoriul acesteia.
ART. 16
În cazuri de inundatii, incendii, scurgeri de gheturi şi alte calamitati naturale, persoanele din zona care se afla în pericol pot ieşi şi rãmîne pe teritoriul celeilalte pãrţi cît timp dureazã pericolul.
Împuternicitul de frontiera al partii pe al carei teritoriu au trecut aceste persoane va înştiinţa pe împuternicitul de frontiera al celeilalte pãrţi despre persoanele respective.
În cazurile menţionate în ultimul alineat al acestui articol, grupele de salvare şi formaţiunile de pompieri pot intra în zona sau trece frontieta pe baza de liste, la orice ora din zi sau noapte, stabilind cu împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor locul şi timpul trecerii.
ART. 17
Asigurarea îndeplinirii prevederilor prezentului protocol şi controlul respectãrii acestor prevederi de cãtre organizaţiile de construcţii, specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici revin împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România al sectorului Iaşi şi împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste al sectorului Chisinau.
Împuterniciţii de frontiera roman şi sovietic au dreptul sa numeascã pe unul dintre loctiitorii lor care sa îndeplineascã aceste sarcini.
ART. 18
Eventualele diferende în aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi rezolvate potrivit articolului 17 din Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
ART. 19
Prezentul protocol va fi aprobat de pãrţi potrivit legislaţiei fiecari tari, astfel încît sa se asigure în timp util intrarea lui în vigoare. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data cu Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Valabilitatea prezentului protocol înceteazã dupã receptionarea dãrii în exploatare definitiva a Nodului hidrotehnic de cãtre Comisia specialã interguvernamentalã romano-sovietica.
Încheiat şi semnat la Bucureşti la 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.ANEXA 1

Coperta
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
LEGITIMATIE
DE ACCES ÎN ZONA DE CONSTRUCŢIE A NODULUI HIDROTEHNlC STINCA-COSTESTI
Seria ........ Nr. ......
(Acest text se tipareste în limba romana şi în limba rusa)


Pagina 1
Fotografia titularului
Semnatura titularului........................................
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul..... luna....... ziua.....................
Locul naşterii: oraşul (comuna)..... judeţul....(sectorul)....
Buletinul de identitate: seria....nr. ........................
Calitatea ....................................................
Legitimatia este valabilã pînã la..........................
Data eliberãrii .............................................
Organul emitent ............................................
Semnatura
L.S.
(Sub fiecare rind acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 2
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România

Semnatura
L.S.
Data .......
Valabilitatea legitimatiei se
prelungeşte pînã la ........................................
Semnatura...............
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Semnatura
L.S.
Data ..........

Valabilitatea legitimatiei se prelungeşte pînã la ......
Semnatura
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Semnatura
L.S.
Data ......

(Acest text se tipareste în limba romana şi în limba rusa)
__________________________________________Pe verso copertei
Titularul legitimatiei are dreptul:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin punctele de trecere permanente deschise pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa se deplaseze liber în cadrul zonei şi sa execute lucrãrile de construcţii, precum şi sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã.
3. Sa aducã cu el în zona instrumentele individuale de lucru, obiectele de uz personal, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele necesase consumului propriu.
Titularului legitimatiei îi este interzis:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin alte puncte decît cele stabilite pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa stabileascã orice relaţii cu persoane strãine din afarã zonei.
3. Sa facã schimb de obiecte în zona cu cetãţeni ai celeilalte pãrţi.
4. Sa ramina în zona în afarã timpului de lucru.
5. Sa fotografieze sau sa filmeze teritoriul zonei şi obiectele din zona.
6. Sa aducã în zona arme de foc, arme albe, muniţii şi materiale explozive.
LEGITIMATIA ESTE NETRANSMISIBILA
(Se tipareste numai în limba romana)
________________________________________


Coperta
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
LEGITIMATIE
DE ACCES ÎN ZONA DE CONSTRUCŢIE A NODULUI HIDROTEHNIC COSTESTI-STINCA
Seria...... Nr...
(Acest text se tipareste în limba rusa şi în limba romana)
--------------------------------------------------------
Pagina 1
Fotografia
Semnatura titularului
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul..... luna....... ziua.....................
Locul naşterii: oraşul (comuna)..... regiunea.................
Seria şi numãrul pasaportului ................................
Calitatea ....................................................
Legitimatia este valabilã pînã la..........................
Data eliberãrii .............................................
Organul emitent ............................................
Semnatura
L.S.
(Fiecare rind se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________
Pagina 2

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data .......
Valabilitatea legitimatiei se
prelungeşte pînã la ........................................
Semnatura...............
L.S. ...........

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data ..........
Valabilitatea legitimatiei se prelungeşte pînã la ......
Semnatura
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data ......
(Pagina se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________Pe verso copertei
Titularul legitimatiei are dreptul:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin punctele de trecere permanente deschise pe teritoriul U.R.S.S.
2. Sa se deplaseze liber în cadrul zonei şi sa execute lucrãrile de construcţii, precum şi sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã.
3. Sa aducã cu el în zona instrumentele individuale de lucru, obiectele de uz personal, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele necesase consumului propriu.
Titularului legitimatiei îi este interzis:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin alte puncte decît cele stabilite pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa stabileascã orice relaţii cu persoane strãine din afarã zonei.
3. Sa facã schimb de obiecte în zona cu cetãţeni ai celeilalte pãrţi.
4. Sa ramina în zona în afarã timpului de lucru.
5. Sa fotografieze sau sa filmeze teritoriul zonei şi obiectele din zona.
6. Sa aducã în zona arme de foc, arme albe, muniţii şi materiale explozive.
LEGITIMATIA ESTE NETRANSMISIBILA
________________________________________

ANEXA 2

Coperta
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
STEMA
P E R M I S
(Se tipareste numai în limba romana)
__________________________________________
Pagina 1
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Ministerul de Interne
(Acelaşi text în limba rusa)
STEMA
P E R M I S
de trecere a frontierei de stat romano-sovietice şi de acces în zona de construcţie, eliberat în baza Protocolului privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costeati de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie
Seria....... Nr.....
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 2
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul ........... luna ........... ziua ..........
Locul naşterii ..................................................
Domiciliul .......................................................
Calitatea ..........................................................
(Sub fiecare rind acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________Pagina 3
Fotografia
Semnatura titularului
......................
Permisul este valabil pe timp de 1 an de la data emiterii, pentru un numãr nelimitat de treceri.
Data emiterii........................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data ........................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________Pagina 4
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .......................................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .......................................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .....................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la ....................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 5
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data.................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data...............
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data.............
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data..............
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limha rusa)
__________________________________________Pagina 6
1. Titularul permisului are dreptul:
a) Sa treacã frontiera de stat prin punctele de frontiera:
- Radauti Prut - Lipcani;
- Manoleasa - Stãrii Badragi;
- Berza - Bisericani;
- Iaşi- Ungheni.
b) Sa între în zona de construcţie şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi prin punctele de trecere permanente stabilite.
c) Sa circule pe teritoriul sovietic pe o adîncime de pînã la 1.500 metri de la linia frontiera de stat însoţit de specialiştii sovietici.
d) Sa stea pe teritoriul sovietic pînã la 7 zile.
e) Sa treacã frontiera numai în prezenta organelor de frontiera ale pãrţilor, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
2. Pentru nevoi de serviciu, în caz de boala sau forta majorã, cu aprobarea organelor competente, titularul permisului poate:
- sa treacã frontiera şi printr-un alt punct de frontiera;
- sa circule pe o adîncime mai mare de 1.500 metri de la linia frontierei;
- sa treacã frontiera şi în alt interval de timp;
- sa ramina pe teritoriul sovietic mai mult de 7 zile.
TITULARUL PERMISULUI ESTE OBLIGAT SA POARTE ASUPRA SA PERMISUL, PE TOT TIMPUL ŞEDERII PE TERITORIUL SOVIETIC ŞI ÎN ZONA.
PERMISUL ESTE NETRANSMISIBIL
(Se tipareste numai în limba romana)

__________________________________________Anexa nr. 2
Coperta
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
STEMA U.R.S.S,
PERMIS
(Se tipareste numai în limba rusa)
__________________________________________Pagina 1
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
ÎMPUTERNICITUL DE FRONTIERA AL U.R.S.S.
(Acelaşi text în limba romana)
STEMA
P E R M I S
de trecere a frontierei de stat sovieto-romana şi de acces în zona de construcţie, eliberat în baza Protocolului privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Costesti-Stinca de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat sovieto-romana în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie
Seria...... Nr......
(Acelaşi text în limba romana)
__________________________________________Pagina 2
Numele şi prenumele ...........................................
Data naşterii: anul ....... luna ....... ziua ...................
Locul naşterii ...................................................
Domiciliul ........................................................
Calitatea ..........................................................
(Fiecare rind se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________Pagina 3
Fotografia
Semnatura titularului
................
Permisul este valabil pe timp de 1 an de la data emiterii, pentru un numãr nelimitat de treceri.
Data emiterii........................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data ................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
__________________________________________Pagina 4
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
____________________________________
Pagina 5
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.....
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data...................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
___________________________________
Pagina 6
1. Titularul permisului are dreptul:
a) Sa treacã frontiera de stat prin punctele de frontiera:
- Lipcani - Radauti Prut
- Stãrii Badragi - Manoleasa
- Bisericani - Berza
- Ungheni - Iaşi
b) Sa între în zona de construcţie şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi prin punctele de trecere permanente stabilite.
c) Sa circule pe teritoriul roman pe o adîncime de pînã la 1.500 metri de la linia frontiera de stat însoţit de specialiştii romani.
d) Sa stea pe teritoriul roman pînã la 7 zile.
e) Sa treacã frontiera numai în prezenta organelor de frontiera ale pãrţilor, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
2. Pentru nevoi de serviciu, în caz de boala sau forta majorã, cu aprobarea organelor competente, titularul permisului poate:
- sa treacã frontiera şi printr-un alt punct de frontiera;
- sa circule pe o adîncime mai mare de 1.500 metri de la linia frontierei;
- sa treacã frontiera şi în alt interval de timp;
- sa ramina pe teritoriul roman mai mult de 7 zile.
TITULARUL PERMISULUI ESTE OBLIGAT SA POARTE ASUPRA SA PERMISUL, PE TOT TIMPUL ŞEDERII PE TERITORIUL ROMAN ŞI ÎN ZONA.
PERMISUL ESTE NETRANSMISIBIL
(Se tipareste numai în limba rusa)

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016