Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 387 din 11 octombrie 1972  pentru modificarea   Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat si pensia suplimentara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 387 din 11 octombrie 1972 pentru modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat si pensia suplimentara

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 20 octombrie 1972
EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a aprobãrii principiilor de majorare a pensiilor de cãtre Conferinţa Nationala a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman a stabilit mãsurile corespunzãtoare, care necesita modificarea sau completarea unor dispoziţii din <>Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentarã.
În acest scop, s-a emis alãturatul decret, în care s-au prevãzut, în principal, urmãtoarele:
a) sporirea unor procente de calcul al pensiilor pentru cadrele militare;
b) la acordarea pensiei de urmaş pentru pãrinţi, fraţi şi surori se tine seama - pe lîngã celelalte condiţii prevãzute de <>Decretul nr. 141/1967 - şi de condiţia ca urmasul respectiv sa fi fost în întreţinerea persoanei care a decedat. De asemenea, pensia de urmaş se acorda numai în cazul şi pe timpul cît urmasul nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu;
c) pentru acordarea pensiei de urmaş sotiei sau soţului fãrã copii, cãsãtorit cu un pensionar cu pensie de serviciu care ulterior a decedat, se pretinde şi condiţia ca durata cãsãtoriei sa fi fost de cel puţin 5 ani premergatori decesului; în cazul în care decesul susţinãtorului s-a datorat unui accident de orice natura sau unei boli contractate ori agravate în timpul şi din cauza serviciului militar, sau unei boli profesionale, pensia de urmaş se acorda indiferent de durata cãsãtoriei;
d) modificarea cuantumurilor minime ale unor pensii pentru a le pune de acord cu noile cuantumuri ce vor rezulta din majorarea care va avea loc pe data de 1 noiembrie 1972;
e) corelarea cuantumului pensiilor ce vor fi acordate dupã 1 noiembrie 1972 cu pensiile majorate la acea data, astfel încît, în condiţii similare de pensionare, noilor pensionari sa li se asigure pensii în cuantumuri cel puţin egale cu cele rezultate din majorare.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. I
<>Decretul nr. 141 din 7 martie 1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentarã, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica dupã cum urmeazã:
1. La articolul 8 alineatul 1, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 2.500 lei este urmãtorul:────────────────────────────────────────────────────
Solda lunarã Pensia în procente Cuantumul minim
(lei) din solda lunarã al pensiei (lei)
────────────────────────────────────────────────────
....................................................
peste 2.500 60 1.500
────────────────────────────────────────────────────2. La articolul 14 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(4) Se asimileazã cu accident în serviciu sau boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar şi decesul survenit din cauza naşterii, dacã la data decesului femeia era militar în cadrele permanente."
3. La articolul 16 litera a, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 3.000 lei este urmãtorul:
"a) pentru gradul I de invaliditate:""────────────────────────────────────────────────────
Solda lunarã Pensia în procente Cuantumul minim
(lei) din solda lunarã al pensiei (lei)
────────────────────────────────────────────────────
....................................................
peste 3.000 65 1.950
────────────────────────────────────────────────────"4. La articolul 17 litera a, procentul de calcul pentru soldele lunare mai mari de 2.500 lei este urmãtorul:
"a) pentru gradul I de invaliditate:""────────────────────────────────────────────────────────
Solda lunarã Pensia în procente Cuantumul minim al
(lei) de baza din solda pensiei la procentul
lunarã de baza (lei)
────────────────────────────────────────────────────────
........................................................
peste 2.500 35 875
────────────────────────────────────────────────────────"5. Prevederile articolului 22 alineatele 1 şi 3 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(1) Au drept la pensie de urmaş, în condiţiile prevãzute pentru fiecare în parte, membrii de familie şi anume: copiii, sotia, soţul, pãrinţii, fraţii şi surorile, care se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat."
"(3) Dacã cel decedat nu era pensionar, clar îndeplinea condiţia de vechime în serviciu prevãzutã la art. 10 alin. 2, membrii de familie au drept la pensie de urmaş, indiferent de data cînd a survenit decesul susţinãtorului."
6. La articolul 23 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Copiii se considera ca se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat prin însãşi calitatea lor de copii."
7. Prevederile articolului 24 alineatul 3 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(3) Sotia sau soţul are drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."
8. La articolul 24 se introduc doua alineate, cu urmãtorul cuprins:
"(5) Sotia sau soţul care solicita pensie de urmaş în temeiul alin. 1 lit. a sau c are drept la aceasta pensie dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin 5 ani, în cazul în care la data cãsãtoriei sustinatorul era pensionar de serviciu; în cazul în care decesul susţinãtorului a fost cauzat de un accident, de orice natura, sau ca urmare a unei boli contractate ori agravate în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unei boli profesionale contractate ca angajat dupã ieşirea din cadrele permanente, pensia de urmaş se acorda indiferent de durata cãsãtoriei.
(6) Sotia sau soţul se considera ca se afla în întreţinerea susţinãtorului dacã avea acelaşi domiciliu sau dacã acesta i-a asigurat cele necesare existenţei."
9. Prevederile articolului 25 alineatul 2 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(2) Pãrinţii au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."
10. La articolul 25 se introduce un nou alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã pãrinţii care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului."
11. La articolul 26 se introduc doua alineate, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(4) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã fraţii şi surorile care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului."
12. Prevederile articolului 55 alineatul 4 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 9 se aplica femeilor care au la data iesirii din cadrele permanente 20 ani efectivi în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar, iar virsta prevãzutã la art. 10 alin. 2, art. 40 şi 41 este de 57 ani."
13. Prevederile articolului 67 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Pentru militarii care au ieşit din cadrele permanente pînã la 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, care îndeplinesc condiţiile de pensionare pe baza prezentului decret, cuantumul pensiei se va stabili pe baza normelor în vigoare la data de 31 decembrie 1966, la care se vor aplica procentele de majorare prevãzute în Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 şi <>Decretul nr. 316/1972 cu privire la majorarea pensiilor militare.
(2) De asemenea, în acelaşi mod se va proceda pentru cei prevãzuţi la alin. 1, în caz de transformare a pensiilor, precum şi de recalculare a cuantumului pensiilor ca urmare a modificãrii gradului de invaliditate a schimbãrii numãrului de urmaşi şi de modificare a vechimii în serviciu, cu excepţia recalcularii pensiei cu perioade de timp lucrate dupã data iesirii din cadrele permanente, care se va face în condiţiile prevãzute de art. 39 alin. 1 şi 4."
ART. II
Cuantumurile minime ale pensiilor militare de stat prevãzute în <>Hotãrîrea Consiliului Miniştri nr. 2006/1967 , republicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica potrivit anexei care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. III
(1) Militarilor iesiti din cadrele permanente dupã data de 1 ianuarie 1967, precum şi urmaşilor acestora, care solicita acordarea pensiei dupã data intrãrii în vigoare a prezentului decret şi îşi aleg ca baza de calcul a pensiei, potrivit <>art. 30 din Decretul nr. 141/1967 , soldele lunare din 5 ani anteriori datei de 1 noiembrie 1972, li se adauga la pensia rezultatã din calcul un spor de 10 la suta.
(2) Sporul de 10 la suta prevãzut la alin. 1 nu se aplica pensiilor stabilite pe baza procentelor de calcul imbunatatite potrivit art. I pct. 1, 3 şi 4. În aceste cazuri pensia rezultatã din aplicarea procentelor de baza asupra soldelor lunare de pînã la 1 noiembrie 1972 nu va putea fi mai mica de:Soldele lunare
────────────────────────
2.501-3000 Peste 3.000
lei lei
a) pensia de serviciu la o
vechime de cel puţin
25 ani ...............
lei - 1.650 1.815
b) pensia de invaliditate
cauzatã de accident în
serviciu sau boala
contractatã ori
agravatã în timpul şi
din cauza serviciului
militar - pentru
gradul I .............
lei - 2.145
c) pensia de invaliditate
cauzatã de accident în
afarã serviciului sau
boala contractatã ori
agravatã în timpul dar
nu din cauza
serviciului militar
pentru gradul I ......
lei - 963 990ART. IV
Pentru cei iesiti din cadrele permanente dupã data de 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, în cazul recalcularii sau transformarii pensiilor dupã 1 noiembrie 1972, la pensia rezultatã se adauga suma cu care a fost majoratã pensia în baza <>Decretului nr. 316/1972 , cu excepţia pensiilor calculate pe baza procentelor imbunatatite, care se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data cererii de recalculare sau transformare.
ART. V
Denumirile Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securitãţii Statului, folosite în cuprinsul <>Decretului nr. 141/1967 , se înlocuiesc cu denumirea Ministerul de Interne. De asemenea, denumirile ministerul afacerilor interne şi preşedintele Consiliului Securitãţii Statului se înlocuiesc cu denumirea ministrul de interne.
ART. VI
Prezentul decret intra în vigoare pe data de 1 noiembrie 1972. Pe aceeaşi data se abroga orice dispoziţii contrare.
ART. VII
<>Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentarã, precum şi <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2006/1967 pentru aplicarea <>Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentarã, republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, cu toate modificãrile ulterioare şi cele aduse prin prezentul decret, se republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 11 octombrie 1972.
Nr. 387.ANEXA

TABEL
privind cuantumurile minime ale pensiilor
militare de stat

I. Pentru pensia de serviciu:
a) cu o vechime în serviciu
de cel puţin 25 ani ............................... 650 lei
b) cu o vechime în serviciu
mai mica de 25 ani ................................ 455 lei
II. Pentru pensia de invaliditate cauzatã de:
1. Accident în serviciu sau boala contractatã ori
agravatã în timpul şi din cauza serviciului
militar:
- gradul I ............................... 715 lei
- gradul II .............................. 650 lei
- gradul III ............................. 455 lei
2. Accident în afarã serviciului sau boala
contractatã ori agravatã în timpul dar nu din
cauza serviciului militar:
- gradul I ............................... 650 lei
- gradul II .............................. 585 lei
- gradul III ............................. 390 lei.


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016