Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 386 din 11 noiembrie 1972  pentru modificarea Legii 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 386 din 11 noiembrie 1972 pentru modificarea Legii 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 20 noiembrie 1972
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
<>Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentarã, republicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica dupã cum urmeazã:

1. La articolul 13 alineatul 1, procentele de calcul pentru salariile mai mari de 2.500 lei sînt urmãtoarele:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pentru locurile de munca
cu condiţii foarte
vãtãmãtoare, foarte grele
sau foarte periculoase
(grupa I)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariul tarifar Pensia în Cuantumul
(lei) procente din minim al
salariul tarifar pensiei
(lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 2.500 65 1.750
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pentru locurile de munca
cu condiţii foarte
vãtãmãtoare, grele
sau periculoase
(grupa II)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariul tarifar Pensia în Cuantumul
(lei) procente din minim al
salariul tarifar pensiei
(lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 2.500 60 1.625 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pentru celelalte
locuri de munca
(grupa III)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariul tarifar Pensia în Cuantumul
(lei) procente din minim al
salariul tarifar pensiei
(lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 2.500 60 1.500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


2. la articolul 21 alineatul 1 litera a, procentele de calcul pentru Cuantumul minim al pensiei 500 lei la grupa a III-a de munca sînt urmãtoarele:

a) pentru gradul I de invaliditate:

Grupele I şi II de munca
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul Pensia în procente Cuantumul minim
tarifar din salariul tarifar al pensiei
(lei) (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 3.000 65 1.950
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa a III-a de munca
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul Pensia în procente Cuantumul minim
tarifar din salariul tarifar al pensiei
(lei) (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 2.500 60 1.500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. la articolul 22 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Persoanele încadrate într-un grad de invaliditate, care au împlinit virsta de 60 ani, bãrbaţii şi 55 ani, femeile, şi îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea pensiei de invaliditate, vor fi înscrise, din oficiu, la pensie pentru limita de virsta, drepturile stabilindu-se potrivit art. 24-26. Dacã îndeplinesc condiţiile necesare pentru obţinerea pensiei pentru limita de virsta, pot cere calcularea pensiei potrivit art. 13 sau 14, dupã caz."

4. La articolul 24 alineatul 1 litera a, procentul de calcul pentru salariile mai mari de 2.500 lei se modifica, iar textul de sub tabel va avea urmãtorul cuprins:
"a) pentru gradul I de invaliditate:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul Pensia în procente Cuantumul minim
tarifar din salariul tarifar al pensiei
(lei) (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 2.500 35 875
───────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru fiecare an de vechime în munca, pînã la vechimea de 25 ani, se acorda în procent suplimentar de 1 la suta din salariul tarifar; pentru fiecare an care depãşeşte aceasta vechime se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta din salariul tarifar;"

5. La articolul 27 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Pensionãrii de invaliditate beneficiazã de prevederile alineatului 2 numai pînã la împlinirea virstei de 60 ani, bãrbaţii şi 55 ani, femeile. Pensionãrii de invaliditate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale pot cere revizuirea medicalã şi dupã împlinirea acestor virste."

6. Prevederile articolului 29 alineatele 1 şi 3 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(1) Au drept la pensie de urmaş, în condiţiile prevãzute pentru fiecare în parte, membrii de familie şi anume: copiii, sotia, soţul, pãrinţii, fraţii şi surorile care se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat."
"(3) Dacã cel decedat nu era pensionar, dar îndeplinea condiţiile de vechime în munca pentru acordarea pensiei pentru limita de virsta, membrii de familie au drept la pensie de urmaş, indiferent de data cînd a survenit decesul susţinãtorului."

7. La articolul 29, dupã alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care mama salariata a decedat din cauza unei naşteri, pensia copiilor se acorda ca pentru urmaşii celor prevãzuţi la art. 17 lit. d."

8. Alineatul 4 actual de la articolul 29 devine alineatul 5.

9. La articolul 30 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Copiii se considera ca se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat prin însãşi calitatea lor de copii."

10. Prevederile articolului 31 alineatul 3 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(3) Sotia sau soţul are drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."

11. La articolul 31 se introduc doua alineate, cu urmãtorul cuprins:
"(5) Sotia sau soţul care solicita pensie de urmaş în temeiul alin. 1 lit. a sau c are drept la aceasta pensie dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin 5 ani, în cazul în care la data cãsãtoriei sustinatorul era pensionare pentru limita de virsta; în cazul în care decesul susţinãtorului a fost cauzat de un accident, de orice natura, sau de boala profesionalã, pensia de urmaş se acorda indiferent de durata cãsãtoriei.
(6) Sotia sau soţul se considera ca se afla în întreţinerea susţinãtorului dacã avea acelaşi domiciliu sau dacã acesta i-a asigurat cele necesare existenţi."

12. Prevederile articolului 32 alineatul 2 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(2) Pãrinţii au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu."

13. La articolul 32 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã pãrinţii care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului."

14. La articolul 33 se introduc doua alineate, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(4) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã fraţii şi surorile care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului."

15. La articolul 50 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(3) Pensionãrii de invaliditate de orice grad, la împlinirea virstei de 60 ani, bãrbaţii şi 55 ani, femeile, cu excepţia celor a cãror invaliditate a fost cauzatã de un accident de munca sau de o boala profesionalã, vor fi trecuţi, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru limita de virsta, cu menţinerea cuantumului pensiei de invaliditate, inclusiv a indemnizaţiei de îngrijire, acordatã invalizilor de gradul I. Aceştia pot cere calcularea pensiei, potrivit art. 13 sau 14, la îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii pensiei pentru limita de virsta."

16. La articolul 51 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(5) de prevederile alin. 3 beneficiazã, la cerere, şi pensionãrii de invaliditate care au fost trecuţi, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru limita de virsta. La transformarea pensiei acestora se ia în calcul numai perioada lucrata pînã la împlinirea virstei de 62 ani, bãrbaţii şi 57 ani, femeile."

17. La articolul 59 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(4) De prevederile alin. 1 şi 2 beneficiazã, pînã la împlinirea virstei de 62 ani, bãrbaţii şi 57 ani, femeile, şi pensionãrii de invaliditate gradul III, cãrora, la trecerea, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru limita de virsta, li s-a menţinut cuantumul pensiei de invaliditate."

18. Prevederile articolului 61 alineatele 2 şi 3 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(2) Cei care au o vechime în munca de cel puţin 25 ani, bãrbaţii şi 20 ani, femeile, dar nu au lucrat cel puţin 10 ani ca angajaţi, au drept la o pensie de 650 lei lunar.
(3) Cei care au o vechime în munca mai mica de 25 ani, bãrbaţii şi 20 ani, femeile, dar nu mai puţin de 10 ani şi nu îndeplinesc condiţia de vechime ca angajaţi, prevãzutã la alin. 1, au dreptul la o pensie calculatã din pensia de 650 lei, proporţional cu vechimea doveditã, fãrã a putea fi mai mica de 455 lei lunar."

19. Prevederile articolului 63 alineatul 2 se modifica, avînd urmãtorul cuprins:
"(2) Nimeni nu poate primi decît o singura pensie, indiferent de fondul din care aceasta este plãtitã ori de legea în care este prevãzut dreptul la pensie, cu excepţia celor prevãzuţi la art. 46 alin. 5 şi art. 69 alin. 2. În cazul în care o persoana ce are drept la pensie în cadrul asigurãrilor sociale de stat şi I.O.V.R. a lucrat o perioada ca membru în cooperativele agricole de producţie, va putea primi, pe lîngã pensia de asigurãri sociale şi I.O.V.R., şi pensia de la sectorul cooperativei agricole de producţie pentru perioada cît a lucrat în acest sector."

20. La articolul 69 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"(2) Invalizii şi accidentatii de rãzboi mari mutilati, precum şi cei încadraţi în gradul I şi II de invaliditate, au dreptul ca la încetarea activitãţii sa beneficieze, pe lîngã pensia I.O.V.R., şi de orice alta pensie pentru activitatea depusa dupã invaliditatea în rãzboi."

21. La articolul 79 se introduc şase alineate, cu urmãtorul cuprins:
"(2) La Ministerul Muncii se constituie o Comisie centrala de pensii, un urmãtoarea componenta:


Preşedinte: - un adjunct al ministrului muncii;
Vicepreşedinte: - directorul general al Direcţiei generale de asigurãri
sociale şi pensii din Ministerul Muncii;
membri: - un judecãtor desemnat de cãtre Ministerul Justiţiei;
- cîte un specialist de inalta calificare delegat de cãtre Ministerul Finanţelor şi Consiliul Central al U.G.S.R.;
- şase specialişti cu experienta îndelungatã în domeniul asigurãrilor sociale.(3) Componenta nominalã a Comisiei centrale de pensii se stabileşte de Colegiul Ministerului Muncii, la propunerea organelor ai cãror delegaţi fac parte din comisie.
(4) La şedinţele Comisiei centrale de pensii pot fi invitaţi reprezentanţi ai celorlalte sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurãri sociale şi pensii, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.
(5) Secretariatul Comisiei centrale de pensii va fi asigurat de Direcţia generalã de asigurãri sociale şi pensii din Ministerul Muncii.
(6) Comisia centrala de pensii lucreazã pe baza unui regulament aprobat de Colegiul Ministerului Muncii.
(7) Comisia centrala de pensii are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiecte de instrucţiuni şi indicaţii pe baza şi în executarea legislaţiei de pensii, ce se supun ministrului muncii spre a fi emise potrivit alin. 1;
b) stabileşte, la propunerea Direcţiei generale de asigurãri sociale şi pensii, soluţii de rezolvare a unor cazuri individuale, inclusiv a acelora care au fost definitiv rezolvate potrivit art. 43;
c) sprijinã Ministerul Muncii în îndrumarea activitãţii de pensii a celorlalte sectoare de activitate care au sisteme proprii de asigurãri sociale şi pensii."

ART. 2
Cuantumurile minime sau fixe ale pensiilor de asigurãri sociale, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarelor sociale, prevãzute în <>Legea nr. 27/1966 şi în <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 , republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica potrivit anexei care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 3
(1) Persoanelor care solicita acordarea pensiei dupã data intrãrii în vigoare a prezentului decret şi îşi aleg ca baza de calcul a pensiei, potrivit <>art. 41 din legea nr. 27/1966 , salariile tarifare de încadrare din 5 ani anteriori datei de 1 noiembrie 1972, li se adauga la pensia rezultatã din calcul un spor de 10 la suta.
(2) Sporul de 10 la suta prevãzut la alin. 1 nu se aplica pensiilor stabilite pe baza procentelor de calcul imbunatatite potrivit art. I pct. 1, 2 şi 4. În aceste cazuri pensia rezultatã din aplicarea procentelor de baza asupra salariilor tarifare de pînã la 1 noiembrie 1972 nu va putea fi mai mica de:
Salariile tarifare
2.501-3.000 lei
Peste 3.000 lei
a) pensia integrala pentru limita de virsta:
- grupa I de munca - lei - 2.145
- grupa a II-a de munca - lei - 1.980
- grupa a III-a de munca - lei - 1.650-1.815
b) pensia de invaliditate cauzatã de accident de munca sau boala profesionalã
- pentru gradul I:
- grupele I şi a II-a de munca - lei - 2.145
- grupa a III-a de munca - lei - 1.650-1.815
c) pensia de invaliditate cauzatã de accident în afarã de munca sau boala obişnuitã:
- pentru gradul I - lei - 930-990

ART. 4
(1) În cazul recalcularii sau transformarii pensiilor dupã 1 noiembrie 1972, fãrã modificarea bazei de calcul, la pensia rezultatã se adauga suma cu care a fost majoratã pensia în baza <>Decretului nr. 315/1972 , cu excepţia pensiilor calculate pe baza procentelor imbunatatite, care se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data cererii de recalculare sau transformare.
(2) Pensiile recalculate sau transformate dupã 1 noiembrie 1972, cu modificarea bazei de calcul, se stabilesc potrivit legii în vigoare la data cererii de recalcularea sau transformare, fãrã nici o majorare.
ART. 5
(1) Pensionãrii de invaliditate de orice grad, cauzatã de accident în afarã de munca sau boala obişnuitã, care la 1 noiembrie 1972 au împlinit virsta de 60 ani, bãrbaţii şi 55 ani, femeile, vor fi trecuţi, din oficiu, pe aceasta data, în categoria pensionarilor pentru limita de virsta cu menţinerea cuantumului de pensie avut, inclusiv indemnizaţia de îngrijire pentru invalizii de gradul I, precum şi a dreptului ca, la îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii pensiei pentru limita de virsta, sa ceara calcularea pensiei potrivit <>art. 13 sau 14 din Legea nr. 27/1966 , dupã caz.
(2) Pensionãrii de invaliditate, trecuţi din oficiu în categoria pensionarilor pentru limita de virsta, care au împlinit virsta de 62 ani, bãrbaţii şi 57 ani, femeile, şi sînt încadraţi în munca la 1 noiembrie 1972, beneficiazã, în continuare, de dispoziţiile <>art. 59 din Legea nr. 27/1966 o perioada de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret. Dupã expirarea perioadei de 6 luni, cumulul pensiei cu salariul este admis în condiţiile prevãzute de <>art. 57 şi 58 din Legea nr. 27/1966 .
(3) Pensionãrii de invaliditate, trecuţi din oficiu în categoria pensionarilor pentru limita de virsta la 1 noiembrie 1972, care continua sa primeascã cuantumul pensiei de invaliditate avut anterior, pot beneficia, la cerere, de dispoziţiile <>art. 51 din Legea nr. 27/1966 , luindu-li-se în considerare perioada lucrata dupã pensionare, inclusiv cele 6 luni lucrate din condiţiile alin. 2.
ART. 6
Prezentul decret intra în vigoare pe data de 1 noiembrie 1972. Pe aceeaşi data se abroga orice dispoziţii contrare.
ART. 7
<>Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentarã, precum şi <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 pentru aplicarea <>Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentarã, republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1966, cu modificãrile aduse prin prezentul decret, se republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

ANEXA 1


TABEL
privind cuantumurile minime sau fixe ale pensiilor de asigurãri sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarelor sociale

A. Pensii de asigurãri sociale de stat (pensii minime)
I. Pentru limita de virsta:

a) cu vechime integrala 650 lei
b) cu vechime incompleta 455 lei

II. De invaliditate cauzatã de:
1. accident de munca sau boala profesionalã:

a) pentru salariaţi:
- gradul I 715 lei
- gradul II 650 lei
- gradul III 455 lei
b) pentru cei care n-au avut calitatea de salariaţi (elevi, studenţi,
militari în termen, cei care îndeplinesc sarcini de stat sau obşteşti):
- gradul I 650 lei
- gradul II 520 lei
- gradul III 358 lei

2. accident în afarã de munca sau boala obişnuitã:

a) cu vechime completa:
- gradul I 650 lei
- gradul II 585 lei
- gradul III 390 lei
b) cu vechime incompleta (inclusiv cei care nu au fost salariaţi înainte
de îndeplinirea obligaţiilor militare):
- gradul I 455 lei
- gradul II 390 lei
- gradul III 293 lei

B. Pensii I.O.V.R. ale invalizilor care n-au fost salariaţi (pensii în cuantumuri fixe)
Gradele de invaliditate

urban rural


- mari mutilati 800 lei 800 lei
- gradul I 615 lei 554 lei
- gradul II 554 lei 462 lei
- gradul III 369 lei 277 lei

C. Ajutoare sociale (cuantumuri fixe)

a) pentru limita de virsta 375 lei 300 lei
b) pentru invaliditate:
- gradul I 357 lei 300 lei
- gradul II 300 lei 250 lei
- gradul III 250 lei 200 lei
c) pentru urmaşi:
- 3 sau mai mulţi 275 lei 300 lei
- 2 urmaşi 300 lei 250 lei
- 1 urmaş 225 lei 200 lei

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016