Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 384 din 29 octombrie 1984  privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare - Marea Neagra    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 384 din 29 octombrie 1984 privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare - Marea Neagra

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 82 DIN 29/10/84
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Se aproba Regulile de navigaţie pe Canalul Dunare-Marea Neagra, prevãzute în anexa, care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 2
Dirijarea navigaţiei pe canal se efectueazã de Administraţia Canalului Dunare-Marea Neagra prin dispeceratul de navigaţie, ale cãrui dispoziţii sînt obligatorii pentru toţi comandantii navelor/convoaielor, pe toatã durata tranzitarii canalului.
Administraţia Canalului Dunare-Marea Neagra este unitate de stat, imputernicita prin lege cu autoritate pentru administrarea, exploatarea şi întreţinerea canalului.
ART. 3
Supravegherea şi controlul navigaţiei pe canal se exercita de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale, prin Inspectoratul de navigaţie civilã şi capitaniile de port.
ART. 4
Controlul navelor/convoaielor se efectueazã, potrivit legii, de organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi de organele de control pentru punctele de trecere a frontierei de stat, vamale, sanitare, de carantina fitosanitara şi de militia portului.
Organele prevãzute la alin. 1 efectueazã controlul în prezenta comandantului navei/convoiului sau a loctiitorului sau, cu asistenta organelor capitaniilor portului, care semneazã documentele încheiate.
ART. 5
Pentru trecerea navelor/convoaielor prin canal şi pentru serviciile prestate acestora, Administraţia Canalului Dunare-Marea Neagra percepe taxe stabilite potrivit legii. Taxele nu cuprind costurile prestaţiilor efectuate de Administraţia Canalului Dunare-Marea Neagra în legatura cu echipajele navelor/convoaielor şi cu pasagerii, operaţiunile de transbordare, manipulare şi depozitare, precum şi alte servicii în porturi, pentru care se aplica tarifele legale.
ANEXA 1
REGULI DE NAVIGAŢIE

pe Canalul Dunare-Marea NeagraCAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Navigaţia pe Canalul Dunare-Marea Neagra se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentelor reguli.
ART. 2
Canalul Dunare-Marea Neagra este situat între portul Constanta Sud km "0" al canalului şi portul Cernavoda km 64 al canalului, respectiv km 299,3 pe Dunare.
ART. 3
Administraţia Canalului Dunare-Marea Neagra, denumita în continuare administraţia canalului, asigura condiţiile de navigaţie pe întregul parcurs al canalului, inclusiv în porturile interioare.
ART. 4
Navele/convoaiele de orice categorie, indiferent de pavilion, care sînt în apele canalului, sînt obligate sa respecte pe toatã durata tranzitarii, inclusiv pe durata stationarii în porturile interioare canalului, toate dispoziţiile administraţiei canalului, privind intrarea/ieşirea din canal, navigaţia în apele canalului, stationarea, operarea şi intrarea/plecarea din porturile interioare acestuia.
ART. 5
Navigaţia în aval corespunde navigaţiei de la Dunare - port Cernavoda la Marea-Neagra - port Constanta Sud, iar în amonte, de la mare la Dunare.
CAP. 2
Nave şi formaţiuni de convoaie pentru navigaţia pe canal
ART. 6
(1) Navigaţia pe Canalul Dunare-Marea Neagra se efectueazã cu nave fluviale şi maritime propulsate, aparate plutitoare, ambarcatiuni mici şi nave fãrã propulsie în formatie de convoi impins sau cuplu.
(2) Deplasarile pe canal ale convoaielor remorcate, ale navelor de categorii neobisnuite, ale construcţiilor sau instalaţiilor plutitoare şi ale ambarcatiunilor sportive şi de agrement sînt considerate transporturi speciale şi pot fi admise pe canal numai pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de administraţia canalului şi în condiţiile specificate în mod expres în documentul eliberat de cãtre aceasta.
(3) Pot naviga prin canal şi prin ecluze nave fluviale şi maritime pentru transport mãrfuri şi cãlãtori, nave tehnice şi de serviciu şi convoaie, care se înscriu în urmãtoarele gabarite maxime:
- lungime maxima 296 m

- latime maxima 23 m

- înãlţimea maxima de la linia de plutire

pînã la cel mai înalt punct 16,5 m

- pescaj maxim curent 5,5 m

- pescaj maxim cu restrictii de viteza 6 m

Pe timpul exploatãrii canalului cu nivel minim de apa vor putea naviga, cu aviz special, şi nave cu gabarit de înãlţime pînã la cel mult 18 m.
În cazul nivelului minim de apa pe canal, administraţia canalului va comunica, prin avize cãtre navigatori, pescajul navelor admise pe canal.
Navele/convoaiele care navigheaza pe relaţia canal-porturi dunarene vor avea pescajul corelat cu adincimile minime din sectorul Dunãrii pînã la portul de destinaţie, adincimi comunicate prin Buletinul hidrometeorologic pentru Dunare.
(4) Numãrul maxim al navelor într-un convoi impins, atît pentru navigaţia în amonte, cît şi pentru navigaţia în aval, nu poate depãşi 6 unitãţi, cîte doua unitãţi în dana.
Componenta formatiei în cuplu, atît pentru navigaţia în amonte, cît şi în aval, poate fi de cel mult 3 unitãţi, în care se include şi nava care asigura propulsia formatiei.
(5) Navele autopropulsate trebuie sa aibã o putere suficienta care sa asigure o buna guvernare pentru menţinerea pe drum a convoiului şi sa poatã opri în timp util pe direcţia de mars fãrã sa afecteze celãlalt sens de navigaţie.
(6) Este interzis oricãrei nave autopropulsate care impinge sau duce în cuplu alte nave de a le pãrãsi pe canal în timpul opririlor la semnale sau înainte de a ajunge la portul de destinaţie.
(7) Navigaţia cu vele şi a plutelor este interzisã pe canal.
ART. 7
(1) Navele maritime care navigheaza pe canal vor avea, pe lîngã documentele de bord prevãzute de lege, şi un certificat de tonaj eliberat de administraţia canalului.
În cazul lipsei acestui certificat, navele sînt supuse masuratorii de cãtre organele administraţiei canalului.
(2) Cheltuielile ocazionate de mãsurãtori se trec în contul navei/armatorului.
ART. 8
Navele fluviale vor avea documentele de bord conform prevederilor din Regulamentul de navigaţie pe Dunare în sectorul Republicii Socialiste România.
CAP. 3
Condiţii tehnice ale navelor şi convoaielor
ART. 9
(1) Pentru accesul şi navigaţia pe canal navele sînt obligate sa aibã echipajul complet, astfel încît sa fie asigurata buna funcţionare a acestora în mars şi stationare.
(2) Toate navele trebuie sa aibã înscrise în ambele borduri, la loc vizibil, numele sau numãrul navei, scara pescajului, iar la pupa, numele navei şi portul de resedinta.
(3) Navele/convoaiele ce navigheaza pe canal trebuie sa aibã o stare tehnica corespunzãtoare care sa le permitã navigaţia fãrã pericol. Acestea trebuie sa fie dotate cu tot ce este necesar pentru siguranta lor şi a navigaţiei lor în canal.
(4) Navele maritime sînt obligate sa aibã luminile şi semnalele prevãzute în Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.
ART. 10
Navelor care au o inclinare în bord mai mare de 4 grade nu li se permite navigarea pe Canalul Dunare-Marea Neagra.
CAP. 4
Pilotarea navelor
ART. 11
Se interzice navelor şi convoaielor de a naviga pe canal fãrã a avea la bord un pilot al administraţiei canalului sau un pilot posedind un certificat eliberat de cãtre autoritatea romana competenta prin care i se da dreptul de a pilota navele sau convoaiele pe canal.
ART. 12
Pentru cererea de pilot, în cazul de indisponibilitate a legãturii radiotelefonice, navele şi convoaiele sosite în zonele de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal vor aborda la loc vizibil pavilionul potrivit prevederilor din codul internaţional şi vor emite semnale fonice corespunzãtoare în acest scop.
ART. 13
În zonele de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal serviciul de pilotaj este deservit de nave pilot şi remorchere pentru asistenta şi remorcare/impingere.
ART. 14
(1) Comandantii de nava/convoi sînt obligaţi sa se informeze asupra regimului de navigaţie pe Canalul Dunare-Marea Neagra, inclusiv asupra modificãrilor şi indicaţiilor speciale care au survenit în navigaţia pe canal.
(2) În timpul marsului, precum şi la toate manevrele pe care le executa nava/convoiul, comenzile se dau numai de cãtre comandantul navei/convoiului şi pe rãspunderea sa exclusiva.
(3) Comandantul navei/convoiului este rãspunzãtor de manevrele navei/convoiului, precum şi de orice daune care pot rezulta în urma acestor manevre, chiar dacã pilotul respectiv este prezent la bord.
(4) În cazul cînd pe timpul marsului sau manevrei comandantul navei/convoiului pãrãseşte puntea de comanda, acesta trebuie sa indice persoana responsabilã pentru conducerea navei sau convoiului pe timpul absentei sale şi sa consemneze aceasta în jurnalul de bord. În acest caz, persoana care asigura conducerea navei/convoiului trebuie sa aibã în mod obligatoriu pregãtirea necesarã, atestata prin brevet eliberat de organul împuternicit şi recunoscut; acesta preia asupra sa intreaga responsabilitate ce revine comandantului.
(5) Rãspunderea pentru toate daunele ce s-ar produce de nava sau convoi în aceste împrejurãri revine în exclusivitate comandantului navei sau convoiului, respectiv armatorului acestora.
ART. 15
(1) În cazul cînd comandantul navei/convoiului nu primeşte sau nu tine seama de recomandãrile pilotului, pilotul este obligat sa ramina la bordul navei, pe puntea de comanda şi sa avertizeze comandantul asupra greselii pe care o sãvîrşeşte şi consecinţelor ce ar rezulta cu privire la periclitarea siguranţei navigaţiei.
(2) Dacã comandantul navei/convoiului persista în nerespectarea recomandãrilor pilotului, pilotul poate cere, în scopul evitãrii unui eventual accident şi pentru cercetãri, dupã caz, administraţiei canalului şi cãpitãniei de port oprirea navei sau convoiului. Hotãrîrea administraţiei canalului sau a cãpitãniei de port, dupã caz, este obligatorie pentru comandantul de nava/ convoi.
CAP. 5
Intrarea/ieşirea navelor şi convoaielor în/din Canalul Dunare-Marea Neagra
ART. 16
(1) Zona de stationare şi formare a convoaielor la portul Cernavoda pentru intrarea în canal este situata la malul drept al Dunãrii între km 297,3 şi km 298,3, pe o latime de 150 m.
(2) Zona de stationare şi formare a convoaielor în portul Constanta pentru intrarea în canal este situata în bazinul fluvial-maritim.
ART. 17
Comandantul de nava/convoi care are la bord incarcaturi de materiale inflamabile, explozibile, radioactive, toxice sau corosive este obligat sa înştiinţeze despre aceasta prin radio, cu 6 ore înainte de sosire în zona de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal şi sa notifice în scris despre aceasta administraţiei canalului şi capitaniilor de port în raportul de sosire, în vederea stabilirii trecerii şi respectiv, a mãsurilor de siguranta la tranzitarea prin canal. Autorizarea tranzitarii prin canal se face de administraţia canalului şi autoritãţile romane competente şi poate fi data numai dupã îndeplinirea tuturor condiţiilor care sa determine deplina siguranta pentru navigaţia prin canal.
ART. 18
(1) Intrarea/ieşirea navelor şi convoaielor în/din canal sînt permise numai cu aprobarea administraţiei canalului şi se efectueazã prin semnalizarea cu semafoare.
(2) Înainte de intrarea în canal şi pe toatã durata tranzitarii este interzis navelor/convoaielor sa aibã în afarã bordului obiecte care ar putea periclita siguranta celorlalte nave, instalaţiilor plutitoare sau fixe aflate pe canal. Ancorele vor fi la post.
(3) În condiţii hidrometeorologice nefavorabile, precum şi în cazul executãrii lucrãrilor de dragaje, lucrãrilor hidrotehnice sau cînd din alte cauze navigaţia pe canal este periclitata, administraţia canalului poate hotãrî închiderea temporarã a navigaţiei prin canal.
ART. 19
Intrarea navelor/convoaielor în canal se face, de regula, în ordinea sosirii în zona de stationare şi formare a convoaielor.
Navele organelor de control, navele administraţiei canalului, navele de pasageri, navele încãrcate cu mãrfuri perisabile, navele cu misiune specialã au prioritate la intrarea-ieşirea în/din canal.
ART. 20
(1) Administraţia canalului poate acorda asistenta sau poate efectua remorcare, la cererea comandantului de nava/convoi, pentru siguranta navigaţiei la intrarea/ieşirea în/din canal, sau pentru tranzitarea navei/convoiului prin canal.
(2) Asistenta sau remorcarea se face în contul navei/convoiului, respectiv armatorului acesteia.
ART. 21
Este interzisã intilnirea navelor/convoaielor în sectorul balizat de la intrarea/ieşirea în/din canal.
Nava/convoiul care urmeazã sa între pe canal trebuie sa aştepte nava/convoiul angajat la ieşirea din canal.
CAP. 6
Navigaţia pe canal
ART. 22
(1) Viteza de navigaţie se stabileşte de cãtre administraţia canalului în funcţie de mãrimea, forma şi caracteristicile tehnice ale navei/convoiului, pînã la 12 km/ora. Administraţia canalului poate autoriza, pentru motive temeinic justificate şi pentru fiecare caz în parte, ca unele nave sa navigheze cu viteze mai mari de 12 km/ora.
(2) Comandantii de nava/convoi care navigheaza pe Canalul Dunare-Marea Neagra trebuie sa respecte viteza de navigaţie necesarã menţinerii navei/convoiului în siguranta pe drum, fãrã a depãşi viteza limita stabilitã de administraţia canalului şi fãrã a periclita în vreun fel navigaţia pe canal, construcţiile hidrotehnice de pe canal, precum şi securitatea celorlalte nave şi convoaie aflate în mars, stationate în ancora sau acostate la cheu pe canal.
ART. 23
(1) Navele/convoaiele care navigheaza în amonte trebuie sa ofere condiţii de trecere celor care navigheaza în aval.
(2) Pe timp de ceata pot naviga, pe rãspunderea proprie, numai navele/convoaiele dotate cu instalaţii radar, de semnalizare optica şi acustica, toate în bunastare, cu autorizarea expresã a administraţiei canalului.
(3) În condiţii hidrometeorologice grele navigaţia pe canal se face cu atentie deosebita, fiind interzisã orice depasire; la intilnire navele sau convoaiele cu vînt din prova sînt obligate sa micşoreze viteza, eventual sa opreascã, retragindu-se cît mai aproape de mal, pentru a permite trecerea în siguranta a navelor sau convoaielor care navigheaza cu vînt din pupa.
La vînt travers prioritatea de trecere o au navele/convoaiele care navigheaza pe partea canalului opusã vintului.
(4) În caz de vînt foarte puternic sau furtuna, administraţia canalului poate dispune, de la caz la caz, interzicerea temporarã a navigaţiei pe canal.
În aceasta situaţie navele sînt obligate sa se retragã la mal pînã la limita posibila şi sa se asigure în ancora sau la cheu amenajat.
Excepţie fac navele organelor de control şi cele autorizate de administraţia canalului.
ART. 24
(1) Intilnirea navelor/convoaielor care navigheaza în sens contrar se face prin babord. În acest scop, navele/convoaiele îşi vor reduce viteza şi se vor abate spre tribord pînã la limita posibila, lasind loc suficient între ele pentru menţinerea pe drum fãrã pericol de abordaj.
(2) Depãşirea este permisã numai pentru navele fluviale izolate, atît în amonte, cît şi în aval, şi numai în locurile care oferã condiţii corespunzãtoare de siguranta.
Navele/convoaiele ce urmeazã a fi depasite sînt obligate sa-şi reducã viteza şi sa se abata spre mal, astfel încît sa poatã asigura manevra proprie şi sa permitã efectuarea depãşirii în siguranta.
(3) Navigaţia la aceeaşi înãlţime este interzisã, exceptind cazurile de depasire.
(4) Pe tot parcursul canalului este interzisã depãşirea navelor maritime şi convoaielor de cãtre alte nave maritime şi convoaie.
În curbe, în zona semafoarelor, a porturilor, la trecerile pe sub poduri şi în zona canalelor de derivatie este interzisã depãşirea de cãtre toate categoriile de nave.
Fac excepţie numai cazurile cînd se gãsesc nave în stationare pe canal pentru diverse lucrãri.
(5) În condiţii hidrometeorologice nefavorabile, în secţiunile de debusare în canal a apelor meteorice colectate din vaile laterale regularizate, marcate cu semnale costiere "sînt impuse restrictii - informati-va", sînt interzise incrucisarea şi depãşirea.
(6) La apropierea simultanã a unor nave/convoaie de secţiunile în care se gãsesc nave în stationare pentru diverse lucrãri sau în situaţiile prevãzute la alin. 5, prioritatea o are nava/convoiul care navigheaza pe partea canalului cu senal liber.
(7) Ambarcatiunile mici de orice fel se vor abate din timp din calea navelor autopropulsate şi a convoaielor în mars şi vor naviga cît mai aproape de mal.
(8) Navele ce navigheaza pentru operaţiuni de salvare sau pentru a acorda asistenta unor nave/convoaie aflate în pericol, precum şi navele organelor de control ale administraţiei canalului, au prioritate de trecere şi sînt obligate de a arbora la prova, la loc vizibil şi înãlţime suficienta, o flamura roşie.
În caz de nevoie, acest semnal poate fi completat cu un semnal fonic "un sunet scurt între doua sunete lungi".
ART. 25
(1) Toate navele/convoaiele care navigheaza atît în amonte, cît şi în aval, sînt obligate sa pãstreze o distanta suficienta între ele, astfel ca, în caz de nevoie, acestea sa poatã opri în sensul direcţiei de mars, fãrã întoarcere.
Nu este permisã apropierea unei nave sau a unui convoi de alta nava sau convoi la mai puţin de 1500 m în mars aval şi de 1000 m în mars amonte, cu excepţia cazurilor de depasire de cãtre nave fluviale izolate.
(2) În condiţii de vizibilitate redusã sau în situaţii meteorologice nefavorabile, distanta de securitate între nave şi convoaie va fi de cel puţin 2000 m în mars aval şi 1500 m în mars amonte.
(3) Orice nava sau ambarcatiune nu va putea traversa canalul la o distanta mai mica de 1500 m fata de prova navelor aflate în mars.
ART. 26
(1) Navigaţia pe timp de noapte este interzisã ambarcatiunilor mici. Fac excepţie navele organelor de control, ale administraţiei canalului şi cele autorizate de aceasta.
(2) Pe timpul nopţii se interzice orice depasire, exceptind navele de supraveghere şi control ale administraţiei canalului aflate în misiune şi cele autorizate de aceasta.
ART. 27
(1) Stationarea navelor/convoaielor pe canal nu este permisã, exceptindu-se cazurile pentru lucrãri de salvare, pentru lucrãri de întreţinere a canalului, precum şi cazurile de oprire a navigaţiei la semafoarele de pe canal.
(2) Cînd la semafoarele de dirijare a navigaţiei pe canal se semnalizeaza interzicerea de trecere, navele/convoaiele se vor opri pe direcţia de mars, nefiind permisã depãşirea semnalului.
(3) Este interzisã stationarea în locurile de traversare a cablurilor electrice, sub poduri, în dreptul canalelor de derivatie sau debusare a apelor meteorice.
(4) În cazul a doua nave/convoaie în stationare, cu sensuri opuse de mars, trebuie sa se pãstreze între ele o distanta de cel puţin 3.000 m, cu excepţia cazurilor de oprire la semafoarele de pe canal.
(5) Pe toatã durata stationarii este interzisã lãsarea la apa a barcilor sau a altor mijloace plutitoare.
ART. 28
Ancorarea pe canal este permisã numai în cazurile de oprire sau stationare stabilite prin prezentele reguli şi se face pe porţiunea orizontala a fundului canalului.
ART. 29
Navele/convoaiele care trec prin zona ecluzelor, în apropierea aparatelor şi instalaţiilor plutitoare care executa lucrãri pe canal, sînt obligate sa micşoreze viteza şi sa evite producerea de valuri pentru a nu cauza accidente de navigaţie şi a nu se expune pericolului.
ART. 30
Este interzis tuturor navelor/convoaielor sa navigheze în deriva, precum şi de a trage pe fundul canalului ancora, lanturi, cabluri sau parime.
ART. 31
În perioada de iarna cu gheturi la maluri, cristale de gheaţa în masa apei, gheaţa subtire în plutire sau sloiuri mici, se va naviga pe canal cu nave care au clasa de registru pentru navigaţia prin gheturi sparte, numai cu autorizarea administraţiei canalului.
În situaţia cînd pe canal sînt sloiuri sau pod de gheaţa, navigaţia poate fi interzisã total sau parţial.
CAP. 7
Navigaţia pe canal în zona porturilor
ART. 32
La apropierea de porturile de pe canal navele/convoaiele sînt obligate sa-şi micşoreze viteza de deplasare şi sa navigheze cu atentie deosebita. Navele/convoaiele cu destinaţia în porturi pe canal vor respecta în zona respectiva toate indicaţiile date de autoritãţi, în care scop vor intra în legatura radio-telefonica cu autoritatea portului, pentru stabilirea locului de asteptare şi primirea de instrucţiuni în vederea accesului în port.
ART. 33
(1) Locurile de asteptare ale navelor/convoaielor sînt situate în vecinãtatea porturilor, balizate cu semnale costiere, unde navele/convoaiele vor stationa în afarã senalului navigabil.
În aceste locuri navele/convoaiele care sosesc de pe canal vor acosta şi se vor lega la cheu, astfel încît sa nu permitã deplasarea lor laterala sub acţiunea vintului, lasind liber senalul navigabil.
(2) Pentru a nu stinjeni navigaţia pe canal, stationarea convoaielor sau navelor în locuri de asteptare se va face în formatie de cel mult doua unitãţi în dana.
ART. 34
(1) Intrarea şi ieşirea din port se fac numai cu aprobarea administraţiei portului.
(2) Navele nepropulsate vor fi introduse sau scoase din bazinul portuar - unitate cu unitate - cu impingatoare sau remorchere de manevra.
La intrarea în port este interzisã incrucisarea navelor/convoaielor.
(3) Introducerea sau scoaterea din port se face numai atunci cînd spaţiul de manevra este complet degajat şi nu se afla nici o nava/convoi în trecere prin zona portului.
(4) Comandantii de nava/convoi se vor asigura în mod deosebit la angajarea manevrei de intrare sau ieşire din bazinele porturilor pentru a nu periclita sau întrerupe navigaţia pe canal.
La bordul navelor nepropulsate trebuie sa existe, pe toatã durata manevrelor, cel puţin un marinar pentru operaţiunile de legare-dezlegare. Acest personal poate fi şi din cadrul echipajului remorcherului de manevra.
CAP. 8
Navigaţia pe sub poduri
ART. 35
(1) Prin deschiderile podurilor se poate naviga în ambele sensuri, fiind interzisã orice depasire.
(2) În secţiunile curente ale canalului, podurile au o singura deschidere, iar la ecluze, cîte una pentru fiecare ecluza.
ART. 36
Trecerea pe sub poduri este semnalizata pe ambele fete ale tablierului deschiderii peste canal, cu semnale pentru navigaţie.
CAP. 9
Trecerea prin ecluze
ART. 37
În zonele de stationare/formare a convoaielor comandantul navei/convoiului este obligat sa efectueze verificarea şi controlul functionarii tuturor instalaţiilor navei care garanteazã siguranta navigaţiei şi sa comunice prin radio sau telefon administraţiei canalului dacã nava/convoiul sînt apte pentru ecluzare.
ART. 38
(1) Ordinea de intrare în ecluze se stabileşte în funcţie de sosirea navelor/convoaielor la locurile de asteptare pentru intrarea în ecluze.
(2) Au prioritate la intrarea în ecluze navele speciale, convoaiele şi navele cu mãrfuri perisabile şi speciale, navele organelor de control, navele administraţiei canalului.
(3) În scopul utilizãrii rationale a ecluzelor, administraţia canalului poate stabili şi alta ordine de intrare în ecluza.
ART. 39
Comandantii de nava/convoi sînt obligaţi sa execute toate dispoziţiile date de administraţia canalului privind ordinea şi modul de intrare în ecluza.
ART. 40
În condiţii hidrometeorologice nefavorabile care pun în pericol securitatea navelor/convoaielor, instalaţiilor zonelor de asteptare, ecluzelor, nu se vor efectua operaţiuni de ecluzare.
În aceste cazuri, administraţia canalului va informa prin radio navele/convoaiele aflate în zona asupra condiţiilor hidrometeorologice, interdicţiei hotãrîte, comandantii fiind obligaţi sa ia toate mãsurile ce decurg din aceasta.
ART. 41
(1) Navele/convoaiele, la apropierea de locurile de asteptare pentru intrarea în ecluza, trebuie sa-şi micşoreze viteza şi sa respecte semnalele semafoarelor, iar dupã primirea aprobãrii, sa între şi sa se lege la construcţiile de acostare pentru intrarea în ecluza.
(2) Dacã, la primirea aprobãrii de intrare în ecluza, nava/convoiul nu sînt pregãtite pentru ecluzare, comandantul de nava/convoi este obligat sa anunţe din timp administraţia canalului, fiind rãspunzãtor de toate consecinţele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.
(3) În locurile de asteptare se interzice lãsarea navelor nepropulsate fãrã supraveghere corespunzãtoare.
(4) Comandantul navei/convoiului este obligat ca din zona de stationare sa comunice prin radio sau telefon administraţiei canalului toate datele necesare asigurãrii unei bune ecluzari a navei/convoiului, între care:
- denumirea navei sau impingatorului convoiului;
- puterea instalaţiei de propulsie a navei/convoiului;
- capacitatea totalã de încãrcare a navei/convoiului;
- gabaritul navei/convoiului: lungime, latime, pescaj, gabarit aerian;
- cantitatea şi felul mãrfii;
- starea tehnica a corpului şi instalaţiilor vitale ale navei/convoiului (de propulsie, guvernare, ancorare, manevra, incendiu);
- dacã starea tehnica a navei/convoiului permite ecluzarea în bune condiţii;
- date privind situaţia fitosanitara a echipajului, navei/convoiului şi zona din care vine.
Aceste date vor fi confirmate în raportul de sosire ce se va preda administraţiei canalului în timpul ecluzarii. Comandantul navei/convoiului este rãspunzãtor de exactitatea datelor transmise.
În cazul navelor avariate şi al celor cu posibilitãţi reduse de manevra, comandantul navei/convoiului este obligat sa comunice administraţiei canalului despre posibilitãţile de manevra ale navei/convoiului, felul avariei, despre mãsurile luate sau necesare a se lua înainte de ecluzare şi sa notifice aceasta în raportul de sosire.
(5) Navele/convoaiele, dupã trecerea prin camera ecluzei, nu pot sa staţioneze în zona de ieşire din ecluza fãrã aprobarea prealabilã a administraţiei canalului.
ART. 42
Trecerea dintr-un sector în altul se efectueazã, pentru fiecare sens de navigaţie, de regula, prin ecluza din dreapta direcţiei de mars, sau în sens unic alternativ prin ambele ecluze. În cazul cînd una din ecluze este scoasa din serviciu, trecerea se face prin ecluza rãmasã în funcţiune.
În caz de trafic intens într-un singur sens, pe perioada respectiva ecluzarile se pot face şi prin ambele ecluze în acelaşi sens, în mod alternativ.
ART. 43
(1) Este interzisã ecluzarea navelor de pasageri în acelaşi timp cu tancurile de combustibil sau cu nave care transporta incarcatura periculoasa.
(2) Este interzisã ecluzarea tancurilor de combustibil la acelaşi timp cu navele care transporta materiale explozive.
(3) Pe timpul zilei, în perioada cu temperaturi ridicate, este obligatorie udarea puntilor cu apa pe tot timpul ecluzarii tancurilor şi navelor cu incarcaturi speciale care au condiţii de temperatura.
În perioada de timp cu temperaturi ridicate, tancurile şi navele cu incarcaturi speciale cu condiţii de temperatura care nu au posibilitatea de udare a puntilor pot fi ecluzate în timpul nopţii.
CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 44
(1) Reglementãrile legale privind carantina sînt obligatorii pentru navele fluviale şi maritime, atît în zonele de stationare şi formare a convoaielor, cît şi în porturile canalului.
(2) Navele/convoaiele care sosesc din zonele bintuite de epidemii vor fi introduse în locurile de carantina stabilite de organele competente şi nu vor fi admise pentru tranzitare prin canal decît cu aprobarea organelor sanitare romane.
ART. 45
Este interzis tuturor navelor şi ambarcatiunilor de a arunca obiecte, materiale de orice fel sau deşeuri, de a evacua hidrocarburi, produse chimice sau radioactive, precum şi amestecurile sau reziduurile acestora în canal, ecluze şi porturi.
Se interzice deversarea pe canal a apelor provenite din santina sau din spalarea tancurilor de produse petroliere, chimice, menajere etc.
ART. 46
Sînt interzise instalarea şi folosirea barajelor, navoadelor, plaselor şi a oricãror instalaţii de pescuit în canal.
ART. 47
Este interzis scaldatul în canal şi în bazinele portuare.
ART. 48
În cazul cînd o nava pierde în timpul navigaţiei pe canal un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigaţie, comandantul navei/convoiului este obligat sa marcheze locul cu un reper, anuntind fãrã intirziere administraţia canalului şi cãpitãnia celui mai apropiat port.
ART. 49
Comandantul navelor/convoaielor care navigheaza pe canal are obligaţia de a comunica administraţiei canalului orice eveniment care poate aduce prejudicii navigaţiei sau poate periclita siguranta navelor sau construcţiilor şi instalaţiilor canalului.
ART. 50
(1) Administraţia canalului nu rãspunde pentru nici un fel de prejudicii suferite de nave în timpul trecerii lor pe canal.
(2) Prejudiciile aduse construcţiilor şi instalaţiilor canalului sînt considerate prejudicii aduse administraţiei canalului şi toate pagubele rezultate sînt suportate de cãtre armatorul navei care le-a cauzat.
ART. 51
Semnalele care servesc navigaţiei pe canal sînt cele prevãzute prin Regulamentul de navigaţie pe Dunare în sectorul Republicii Socialiste România şi se stabilesc de Ministerul Trasporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale.
ART. 52
Modificãrile şi completãrilor, ca urmare a schimbãrilor intervenite în sistemul de semnalizare, gabarite pe senalul navigabil, tipuri de nave şi formaţii de convoaie, dirijarea navelor, siguranta navigaţiei şi utilizarea ecluzelor, cuprinse în prezentele reguli, se vor face de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
ART. 53
În zona canalului, pe canal şi în porturile acestuia se aplica legislaţia statului roman.
ART. 54
În mãsura în care prin prezentele reguli nu se dispune astfel, pe Canalul Dunare-Marea Neagra se aplica prevederile Regulamentului de navigaţie pe Dunare în sectorul Republicii Socialiste România.
ART. 55
Încãlcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovaţi rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016