Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 383 din 24 aprilie 1967  pentru ratificarea Acordului comercial de lunga durata si a Acordului de plati de lunga durata, intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Unite, semnate la Bucuresti, la 14 noiembrie 1966    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 383 din 24 aprilie 1967 pentru ratificarea Acordului comercial de lunga durata si a Acordului de plati de lunga durata, intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Unite, semnate la Bucuresti, la 14 noiembrie 1966

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 26 aprilie 1967
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul comercial de lungã durata şi Acordul de plati de lungã durata, între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Unite, semnate la Bucureşti la 14 noiembrie 1966.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA


ACORD
comercial de lungã durata între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Unite

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Unite,
calauzite de principiile coexistentei paşnice şi animate de dorinta de a promova cooperarea prieteneasca şi dezvoltarea relaţiilor comerciale existente între cele doua tari,
pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Schimbul de mãrfuri şi produse dintre Republica Socialistã România şi Republica Arabã Unita se va efectua întotdeauna în conformitate cu toate legile şi reglementãrile respective privind importul şi exportul, care sunt în vigoare în ambele tari la data intrãrii în vigoare a acestui acord, sau care pot intra în vigoare în timpul valabilitãţii sale.
ART. 2
Livrãrile de mãrfuri din Republica Socialistã România cãtre Republica Arabã Unita şi din Republica Arabã Unita cãtre Republica Socialistã România vor fi efectuate, în timpul valabilitãţii acestui acord, în conformitate cu listele de contingente, ce urmeazã a se fixa pentru fiecare an calendaristic cu cel mult trei luni înainte de începerea fiecãrui an, şi anume:
Lista A - pentru exporturile din Republica Arabã Unita cãtre Republica Socialistã România;
Lista B - pentru exporturile din Republica Socialistã România cãtre Republica Arabã Unita.
În acest scop, cele doua Pãrţi contractante sunt de acord ca o Comisie mixtã sa se întruneascã cu trei luni înainte de începerea fiecãrui an al acordului, pentru a încheia un protocol, care sa fixeze contingentele pentru mãrfurile ce urmeazã a fi schimbate între cele doua tari în timpul anului urmãtor.
La fixarea listelor de contingente anuale, Comisia mixtã va face tot ceea ce va fi posibil pentru a mari volumul schimburilor comerciale dintre cele doua tari, pentru fiecare an, fata de anul precedent.
ART. 3
Ambele Pãrţi se angajeazã sa elibereze la timp şi pentru intreaga valoare a contingentelor fixate pentru mãrfurile şi produsele prevãzute în listele A şi B, convenite pentru anul respectiv, licentele şi permisele necesare pentru import, export şi oricare alte licenţe şi permise, şi vor lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii întocmai a livrãrilor, în conformitate cu listele menţionate.
ART. 4
Ambele guverne vor promova dezvoltarea comercialã dintre cele doua tari privind, de asemenea, schimbul de mãrfuri neprevãzute în listele A şi B, menţionate în articolul II al acestui acord.
Autoritãţile competente ale ambelor guverne vor examina, în spiritul unei reale colaborãri, problemele privind eliberarea licenţelor respective pentru importul şi exportul unor astfel de mãrfuri.
ART. 5
Ambele Pãrţi se angajeazã ca mãrfurile şi produsele imporate de una din Pãrţi de la cealaltã sa nu fie reexportate fãrã aprobarea prealabilã a tarii de origine a mãrfurilor şi produselor, Parte a acestui acord.
Operaţiunile de compensaţii comerciale nu pot fi permise decât cu acordul prealabil al autoritãţilor competente din ambele tari.
ART. 6
Ambele Pãrţi îşi vor aplica una alteia pe baza de reciprocitate, clauza naţiunii celei mai favorizate în toate problemele legate de importul şi exportul mãrfurilor, inclusiv: reglementãrile vamale, plãţile, impozitele şi alte feluri de plati, acordarea de licenţe, formalitãţi privind vamuirea mãrfurilor şi alte feluri de formalitãţi.
Aceasta clauza va fi, de asemenea, aplicatã navigaţiei maritime şi aeriene, folosirii porturilor şi aeroporturilor, facilitãţilor portuare şi ale aeroporturilor, aprovizionarii vaselor şi avioanelor, precum şi tratamentul echipajelor lor.
Pãrţile îşi vor acorda, de asemenea, reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate şi în privinta problemelor de tranzit, inclusiv manipularea şi transbordarea mãrfurilor uneia din Pãrţi pe teritoriul celeilalte Pãrţi.
Sus-mentionatele prevederi nu se vor aplica la:
a) avantajele şi facilitãţile acordate sau care urmeazã sa fie acordate de Republica Arabã Unita ţãrilor arabe şi ţãrilor membre ale Pactului de la Casablanca;
b) avantajele şi facilitãţile acordate sau care urmeazã sa fie acordate de fiecare din cele doua tari, ţãrilor limitrofe.
ART. 7
Ambele Pãrţi vor promova dezvoltarea comerţului de tranzit, care intereseazã ambele tari, prin teritoriile lor respective, acesta fiind supus legilor şi reglementãrilor respective în vigoare în cele doua tari.
ART. 8
Fiecare Parte va permite organizarea de tîrguri şi expoziţii permanente sau temporare de cãtre cealaltã Parte, acordindu-i - cu respectarea legilor şi reglementãrilor ei în general aplicabile - toate facilitãţile pentru organizarea unor astfel de tîrguri sau expoziţii.
ART. 9
Ambele Pãrţi vor permite importul şi exportul urmãtoarelor articole libere de taxe vamale, impozite, taxe şi alte speze similare, în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în ţãrile lor respective:
a) mostre de mãrfuri şi materiale de reclama necesare numai în scopul obţinerii comenzilor şi publicitãţii;
b) articole trimise în scopul înlocuirii, dacã mãrfurile ce urmeazã a fi înlocuite vor fi reexportate (cu excepţia cazului cînd autoritãţile competente aproba ca mãrfurile înlocuite sa nu fie reexportate);
c) articole şi unelte pentru montaj şi asamblare, în cazul în care sînt importate de montori sau trimise acestora, cu condiţia ca astfel de articole şi unelte sa fie reexportate;
d) articole destinate pentru efectuare de probe sau încercãri, sau pentru reparaţii, cu condiţia ca astfel de articole sa fie reexportate de îndatã ce reparaţiile sau probele sau incercarile necesare au fost efectuate;
e) articole şi mãrfuri pentru tîrguri şi expoziţii permanente sau temporare, cu condiţia ca aceste articole şi mãrfuri sa nu fie vîndute;
f) ambalaje marcate, importate pentru umplere, ca şi ambalaje conţinînd articole importate, care trebuie sa fie reexportate dupã expirarea unei perioade fixe de timp.
ART. 10
În problemele privind operaţiunile bancare, asigurarea şi transportul mãrfurilor schimbate între cele doua tari, se va da preferinta bãncilor naţionale, societãţilor de asigurare şi de transport, aparţinând fiecãrei tari şi de care oferã tarife şi condiţii satisfãcãtoare.
Alegerea agenţilor comerciali va fi limitatã la cetãţenii ambelor tari.
ART. 11
Plãţile decurgând din executarea acestui acord vor fi executate în conformitate cu prevederile Acordului de plati de lungã durata între Republica Socialistã România şi Republica Arabã Unita, semnat la 14 noiembrie 1966.
ART. 12
Toate valorile din contractele şi facturile privind comerţul dintre Republica Socialistã România şi Republica Arabã Unita, ca şi documentele de plata şi ordinele de plata dintre cele doua tari, vor fi exprimate în lire sterline.
ART. 13
Livrãrile de mãrfuri stipulate în acest acord vor fi efectuate la preţuri competitive, stabilite pe baza preţurilor principalelor pieţe mondiale pentru mãrfuri similare.
ART. 14
Ambele Pãrţi sunt de acord ca în fiecare contract distinct sa fie specificate condiţiile de control ale mãrfurilor şi condiţiile de arbitraj.
ART. 15
În scopul facilitãrii executãrii acestui acord, ambele Pãrţi convin sa se consulte reciproc în legatura cu orice problema decurgând din sau în legatura cu acest acord.
În acest scop, se va forma o Comisie mixtã, care se va întruni la cererea uneia din Pãrţi, la o data convenabila.
ART. 16
Modificãri şi completãri la acest acord pot fi convenite de ambele Pãrţi contractante, în forma scrisã.
ART. 17
Dupã expirarea valabilitãţii acestui acord, prevederile lui se vor aplica la toate contractele încheiate în timpul valabilitãţii sale şi neindeplinite înainte de expirarea sa.
ART. 18
Acest acord înlocuieşte Acordul comercial de lungã durata, încheiat la 15 octombrie 1962, între guvernul Republicii Populare Romane şi guvernul Republicii Arabe Unite şi toate modificãrile sau completãrile în legatura cu acesta.
ART. 19
Acest acord va fi valabil începând de la 1 ianuarie 1967 pînã la 31 decembrie 1970, va fi supus ratificãrii la cea mai apropiatã data posibila şi va intra în vigoare în mod definitiv la data schimbului instrumentelor de ratificare.
ART. 20
Acest acord va fi reinlocuit în mod tacit pentru noi perioade de câte un an, dacã nu se va da de cãtre una din Pãrţi un preaviz scris în sens contrariu, cu 90 zile înainte de data expirãrii sale.
Drept care reprezentanţii legal autorizaţi de guvernele respective au semnat acest acord.
Fãcut şi semnat în Bucureşti, astãzi 14 noiembrie 1966, în dublu exemplar, în limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.ACORD
de plati de lungã durata între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Unite

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Unite,
în vederea facilitãrii şi reglementãrii plãţilor directe dintre cele doua tari,
pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Plãţile curente, menţionate în articolul II al acestui acord, între persoane fizice sau juridice, având domiciliul în Republica Socialistã România şi persoane fizice sau juridice, având domiciliul în Republica Arabã Unita vor fi efectuate în conformitate cu legile şi reglementãrile asupra controlului valutar, în vigoare în cele doua tari, cu condiţia ca nici una din Pãrţi sa nu aplice celeilalte Pãrţi vreo restrictie sau prohibitie, în afarã de cazul ca acelaşi tratament se aplica altor tari.
Prevederile acestui acord nu se vor aplica totuşi plãţii taxelor Canalului Suez, care vor continua sa fie efectuate în afarã conturilor menţionate în articolul III, în devize convertibile, asa cum este prevãzut de reglementãrile controlului valutar în vigoare în Republica Arabã Unita.
ART. 2
Urmãtoarele plati vor fi considerate ca plati curente:
1. plãţile pentru mãrfurile schimbate între cele doua tari şi toate cheltuielile legate de acestea, adicã: navluri, asigurãri şi alte cheltuieli incidentale;
2. plãţile legate de tranzitul mãrfurilor;
3. spezele bancare, comisioanele etc.;
4. cheltuielile ambasadelor şi consulatelor ambelor tari;
5. taxele consulare;
6. cheltuielile în legatura cu reprezentanta guvernamentalã şi comercialã, cu orice alte reprezentante sau delegaţii ale ambelor tari;
7. cheltuielile referitoare la activitãţi sociale şi culturale: târguri şi expoziţii, competitii sportive, reprezentaţii artistice şi alte activitãţi similare;
8. cheltuielile pentru filme, cãrţi şi periodice;
9. cheltuielile de cãlãtorie şi întreţinere, inclusiv cheltuielile pentru studenţi şi practicanti;
10. taxele şi redevenţele asupra patentelor, marcilor comerciale, licenţelor, drepturilor de autor şi alte drepturi similare;
11. primele şi despãgubirile de asigurare şi reasigurare;
12. salariile, pensiile, indemnizaţiile şi onorariile;
13. reglementãrile periodice ale organizaţiilor de posta, telegraf şi telefon;
14. reparaţiile vaselor, debursarile, cheltuielile de transport şi aprovizionare uzuale ale vaselor;
15. taxele portuare;
16. venitul net decurgând din transporturile aeriene şi alte mijloace de comunicaţie;
17. plãţile rezultând din colaborarea ştiinţificã şi tehnica; instruirea cetãţenilor şi delegatiilor de experţi;
18. cotizaţiile legale, taxele, amenzile şi alte cheltuieli legate de acestea;
19. Alte plati ce urmeazã a fi convenite între Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Centrala a Egiptului.
ART. 3
Plãţile curente menţionate în articolul II al acestui acord vor fi efectuate, în Republica Socialistã România, prin Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi în Republica Arabã Unita, prin Banca Centrala a Egiptului.
În acest scop, Banca Nationala a Republicii Socialiste România, actionand ca împuternicit al guvernului Republicii Socialiste România, şi Banca Centrala a Egiptului, actionand ca împuternicit al Republicii Arabe Unite, îşi vor deschide, una alteia, un cont de cliring nepurtator de dobânzi şi liber de speze, ce urmeazã a fi ţinut în lire sterline.
Plãţile dintre cele doua tari prin sus-mentionatele conturi vor fi asimilate în orice privinta cu plãţile în devize liber convertibile.
ART. 4
Pentru a asigura continuitatea plãţilor prin conturile prevãzute în articolul precedent, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Centrala a Egiptului îşi vor acorda reciproc un credit tehnic pana la 2.000.000 lire sterline.
Orice depasire peste limita de mai sus va fi reglementatã de banca debitoare, la cererea bãncii creditoare, în termen de 30 zile, în lire sterline convertibile, sau în orice alta moneda liber convertibilã.
ART. 5
Toate valorile din contractele şi facturile privind comerţul dintre Republica Socialistã România şi Republica Arabã Unita, ca şi documentele şi ordinele de plata dintre cele doua tari, vor fi exprimate în lire sterline.
ART. 6
În cazul vreunei schimbãri în paritatea aur a lirei sterline, care este în prezent:
o lira sterlina = 2,48828 grame aur fin,
soldul conturilor în lire sterline, prevãzute în articolul III de mai sus, va fi rectificat la data modificãrii, în asa fel încât sa asigure ca valoarea aur a soldurilor sa rãmânã aceeaşi.
Creditul tehnic prevãzut în articolul IV va fi rectificat în acelaşi mod.
ART. 7
La data intrãrii în vigoare a acestui acord, Acordul de plati, încheiat la 15 octombrie 1962, între guvernul Republicii Populare Romane şi guvernul Republicii Arabe Unite şi toate modificãrile sau completãrile în legatura cu acesta, înceteazã de a mai fi valabile.
Soldurile conturilor de cliring, deschise conform prevederilor articolului III din vechiul Acord de plati, din 15 octombrie 1962, precum şi sumele cuvenite în legatura cu contractele încheiate în cadrul acestuia, vor fi înscrise automat în noile conturi de cliring, deschise pe baza prevederilor prezentului acord.
ART. 8
Cu aprobarea prealabilã a autoritãţilor competente ale Pãrţilor respective, se vor putea efectua transferuri în şi din conturile stabilite, în conformitate cu articolul III al acestui acord, din şi în conturile deschise, pe baza acordurilor de plati dintre oricare dintre Pãrţile contractante şi o terta ţara.
ART. 9
Contractele încheiate în timpul valabilitãţii acestui acord vor fi executate şi dupã data expirãrii sale, în conformitate cu clauzele acestuia.
ART. 10
La expirarea acestui acord, orice sold existent în conturile prevãzute la articolul III va fi lichidat prin livrãri de mãrfuri şi prin efectuarea de plati curente, în conformitate cu prevederile acestui acord. Dacã dupã trecerea a 6 luni din ziua expirãrii acestui acord va mai exista vreun sold, Partea debitoare, la cererea Partii creditoare, va lichidã un astfel de sold în lire sterline convertibile sau în orice alta moneda liber convertibilã.
ART. 11
Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Centrala a Egiptului vor stabili de comun acord toate modalitãţile tehnice necesare pentru funcţionarea normalã a acestui acord.
ART. 12
Modificãri şi completãri la acest acord pot fi convenite de ambele Pãrţi contractante, în forma scrisã.
ART. 13
Acest acord va fi valabil începând de la 1 ianuarie 1967 pana la 31 decembrie 1970, va fi supus ratificãrii la cea mai apropiatã data posibila şi va intra în vigoare în mod definitiv la data schimbului instrumentelor de ratificare.
ART. 14
Acest acord va fi reinoit în mod tacit pentru noi perioade de cîte un an, dacã nu se va da de cãtre una din Pãrţi un preaviz scris în sens contrariu, cu 90 de zile înainte de data expirãrii sale.
Drept care reprezentanţii legal autorizaţi de guvernele respective au semnat acest acord.
Fãcut şi semnat la Bucureşti în ziua de 14 noiembrie 1966, în dublu exemplar, în limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016