Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 381 din 29 octombrie 1984  privind dobinzile bancare in relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 381 din 29 octombrie 1984 privind dobinzile bancare in relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 29 octombrie 1984

ART. 1
Începînd cu data de 1 noiembrie 1984 dobinzile ce se plãtesc bãncilor pentru creditele acordate şi dobinzile ce se plãtesc de bãnci la disponibilitãţile aflate în conturi se reduc şi se stabilesc astfel:
- 5% la creditele curente acordate pentru activitatea de producţie unitãţilor din industrie, transporturi, cercetare ştiinţificã şi proiectare, prestãri de servicii, aprovizionare şi desfacere, comerţ exterior;
- 3% la creditele curente acordate unitãţilor comerciale de stat şi cooperatiste, turism, colectare şi achiziţii, valorificare a produselor agricole;
- 2% la creditele curente acordate unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste, staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, unitãţilor de construcţii-montaj;
- 3% la creditele curente acordate unitãţilor socialiste pentru completarea fondurilor proprii de investiţii, la obiectivele care se executa în cadrul termenului planificat.
- 5% la creditele curente acordate populaţiei pentru cumpãrãri de mãrfuri şi prestãri de servicii cu plata în rate;
- 3% la creditele curente acordate membrilor cooperatori şi producãtorilor individuali;
- 2% la disponibilitãţile bãneşti din conturile unitãţilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti;
- 3,5% la depunerile obişnuite ale populaţiei la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi 5% la depunerile pe termen de peste un an.
Nivelul dobinzilor pe categorii de credite, disponibilitati în conturi şi depuneri la Casa de Economii şi Consemnaţiuni este cel prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 2
La creditele acordate de bãnci pentru formarea şi menţinerea pe o perioada mai îndelungatã a unor stocuri de produse agroalimentare, prevãzute în anexa nr. 2, se aplica o dobinda de 1% pe an.
La creditele curente acordate de bãnci pentru stocurile de cãrbune, cocs, minereu de fier şi minereuri neferoase existente la producãtori, precum şi la creditele curente acordate bazelor de aprovizionare tehnico-materiale pentru stocurile preluate de la întreprinderi în vederea redistribuirii, se aplica o dobinda de 3% pe an.
ART. 3
Dobinzile plãtite bãncilor la creditele curente şi la cele pentru refacerea capacitãţii de plata, privind activitatea de producţie şi circulaţie a mãrfurilor, se suporta din cheltuielile de producţie sau de circulaţie, dupã caz.
Dobinzile plãtite bãncilor la creditele curente pentru investiţii se suporta din aceleaşi fonduri din care se ramburseazã ratele scadente ale creditelor.
Dobinzile penalizatoare plãtite bãncilor pentru creditele nerambursate la scadenta se suporta din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împãrţirea beneficiilor, precum şi din beneficiul total al întreprinderii, potrivit legii.
La unitãţile noi în construcţie, dobinzile se încaseazã de bãnci dupã punerea în funcţiune a acestora.
ART. 4
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza documentaţiilor prezentate în termen de 30 de zile de cãtre titularii de plan, vor introduce modificãrile corespunzãtoare în indicatorii prevãzuţi pentru anul 1984 în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, în condiţii de menţinere a echilibrului financiar.
ART. 5
Prevederile din <>Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat cãtre populaţie se modifica în mod corespunzãtor prevederilor prezentului decret, iar dispoziţiile cuprinse la <>art. 1, 3, 5 şi 6 din Decretul nr. 234/1974 privind dobinzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unitãţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, astfel cum a fost modificat prin decretele nr. 458/1982 şi nr. 56/1984, se abroga.
ART. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul decret.ANEXA 1

TABEL
cuprinzînd nivelul dobinzilor pe categorii de credite,
disponibilitati în conturi şi depuneri la C.E.C


A. Dobinzile ce se încaseazã de bãnci*)

- În procente pe an -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La creditele
─────────────────────────
curente** pentru neram-
reface- bur-
rea ca- sate
pacita- la
tii de sca-
plata denta
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

I. La creditele acordate pentru activitatea de
producţie şi de circulaţie a mãrfurilor

1. Unitãţilor industriale, de transport, prestãri
de servicii, comerţ exterior, aprovizionare şi
desfãşurare, cercetare ştiinţificã şi proiectare,
precum şi unitãţilor de acelaşi profil ale
cooperativelor meşteşugãreşti 5 4 8
2. Unitãţilor comerciale de stat şi cooperatiste,
de turism, colectare şi achiziţii, valorificare
a producţiei agricole, unitãţilor de producţie
şi prestãri de servicii ale cooperativelor de
producţie, achiziţii şi desfacere a mãrfurilor
şi ale consiliilor populare comunale, precum
şi la creditele pentru mãrfuri vîndute şi
servicii prestate cu plata în rate de unitãţile
autorizate 3 2,5 5
3. Unitãţilor de construcţii-montaj, foraj,
geologice, agricole de stat, de aprovizionare
tehnico-materialã ale agriculturii, silvice,
staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii,
institutelor şi staţiunilor experimentale,
asocierea economicã dintre unitãţile de stat
şi cooperatiste, unitãţilor agricole
cooperatiste*, asociaţiilor economice
intercooperatiste şi ale altor organizaţii
obşteşti 2** 2 4***
4. Unitãţilor economice socialiste, la creditele
acordate pt:
- stocuri de material lemnos din cazaturi
şi doborîturi de vînt sau din tãieri
pentru igiena pãdurii 2 - ****
- cheltuieli de reparaţii capitale 4 - ****
5. Cantinelor restaurant şi cantinelor pentru
oamenii muncii 0,5 - 1
6. Bãncilor specializate în completarea
resurselor de creditare 1,5 - -


---------------
*) La creditele aminate la plata pe baza unor dispoziţii legale anterioare se vor aplica, pînã la rambursare, dobinzile prevãzute de actele normative respective.
**) Inclusiv la creditele acordate unitãţilor de preluare a produselor agricole, pentru avansurile acordate unitãţilor producãtoare socialiste şi altor producãtori.
***) Inclusiv la avansurile din contractari de produse agricole nerecuperate prin livrãri de produse.
****) La creditele nerambursate la scadenta se percepe dobinda aferentã sectorului economic din care face parte unitatea socialistã.- În procente pe an -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La creditele
─────────────────────
curente nerambur-
sate la
scadenta
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. La creditele acordate unitãţilor economice
de stat şi cooperatiste pentru
activitatea de investiţii

1. Pentru completarea fondului de investiţii*);
a) la obiectivele de investiţii care se executa
în cadrul termenului planificat de punere
în funcţiune 3 5
b) la obiectivele de investiţii nominalizate şi
cu termene de punere în funcţiune în planul
naţional unic, la care se depãşeşte termenul
planificat de punere în funcţiune a capacitãţii
integrale, la valoarea creditului acordat, pe
perioada de intirziere 5 5
La aceleaşi obiective de investiţii care se pun
în funcţiune integral înainte de termenul
planificat, la valoarea creditului curent acordat
pe perioada devansarii se aplica o dobinda
de 2,5% pe an.
2. Pentru neconstituirea la nivelul planului a
resurselor proprii destinate finanţãrii
investiţiilor 5 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ART. 3
III. La creditele acordate populaţiei de bãnci
şi de alte unitãţi socialiste

1. Membrilor cooperatori şi producãtorilor cu
gospodãrie individualã la creditele pe termen
mijlociu şi lung pentru activitatea de investiţii 3 5
2. La creditele pentru cumpãrãri de mãrfuri şi
prestãri de servicii cu plata în rate 5 8
3. La împrumuturile acordate populaţiei potrivit
<>Legii nr. 4/1973 :
a) pentru suma de credit acordat pentru construirea
şi cumpãrarea de locuinţe proprietate personalã
care depãşeşte 50.000 lei 5 8
b) la creditele pentru constituirea avansului
ce se acorda pe termen de maximum 5 ani şi la
cele pentru completarea sumei necesare acoperirii
costului integral al locuinţei pe termen de
maximum 10 ani, în cazul construirii de locuinţe 6 8
c) pentru creditele necesare avansului şi cele
pentru completarea sumei necesare acoperirii
costului integral al locuinţei în cazul vinzarii
locuinţelor din fondul locativ de stat 5 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Pentru cazurile de declaraţie nesincera la contractare sau de utilizare în alte scopuri a sumelor primite în contul creditelor, precum şi pentru ratele neachitate la termen, se plãteşte o dobinda de 8% pe an.
În cazul neterminarii locuinţelor construite în regie la termenul prevãzut în autorizaţia de construcţie din cauza beneficiarului de credit, se aplica o penalitate de 3% pe an peste dobinda curenta, la sumele eliberate din credit, de la data cînd trebuia terminatã locuinta pînã la terminarea ei completa.
--------------
*) Nu se plãtesc dobinzi la disponibilitãţile din: conturile colectoare deschise la C.E.C. şi la cele privind fondul de solidaritate internationala şi fondul pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor; conturile speciale ale întreprinderilor de comerţ exterior care se deconteazã terţilor; conturile privind operaţii de transfer ale oficiilor P.T.T. La conturile privind fondurile proprii de dezvoltare economico-socialã se calculeazã dobinzi numai pentru disponibilitãţile care depãşesc cheltuielile de investiţii prevãzute în planul anual şi bugetul de venituri şi cheltuieli.
**) La care intreaga dobinda se acorda sub forma de cistiguri. Depunerea minima care a dat dreptul la participare la tragerea la sorţi a instrumentelor de economii cistigatoare intra în rezultatele activitãţii C.E.C.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Dobinzile ce se plãtesc de bãnci la
disponibilitãţile bãneşti din conturi

- în procente, pe an -

1. La disponibilitãţile bãneşti din conturile:
curente, colectoare* şi speciale ale unitãţilor
economice se stat* şi ale organizaţiilor
cooperatiste, de partid, sindicale şi obşteşti,
precum şi la conturile unor persoane fizice,
cu excepţia celor deschise acestora la C.E.C. 2
La disponibilitãţile bãneşti provenite din
fondurile proprii, depuse de unitãţile economice
în cont de depozit separat care se menţin minimum
un an, dobinda va fi de 4%.
În cazul nerespectãrii termenului minim de un an
dobinda va fi de 2%.
2. La depunerile pe instrumente de economisire,
precum şi în conturile personale în valuta
ale cetãţenilor romani:
a)la sumele depuse în conturi curente personale
şi pe carnete de cecuri cu suma limitatã 2
b) pe librete de economii cu dobinda la vedere,
pe librete de economii şcolare, pe librete cu
cistiguri în numerar (la care intreaga dobinda
se acorda sub forma de cistiguri), pe librete
pentru turism**) şi pe librete de economii cu
dobinda şi cistiguri (din care 3% se plãteşte
fiecãrui depunator şi 0,5% sub forma de
cistiguri), la depunerile la vedere ale
cetãţenilor romani în cistiguri personale în
valuta (dobinda în lei)*) 3,5
c) pe librete de economii cu dobinda şi cistiguri
în autoturisme (din care 2% se plãteşte fiecãrui
depunator şi 2% se acorda sub forma de cistiguri
în autoturisme celor care îndeplinesc condiţiile
de participare prin trageri la sorţi**), pe
obligaţiuni C.E.C. cu cistiguri (dobinda se
acorda în întregime sub forma de cistiguri,
în care se include şi valoarea obligaţiunii
iesita cistigatoare) 4
d) pe libretele de economii cu depuneri pe termen
de cel puţin un an (în cazul nerespectãrii
termenului de minimum un an dobinda va fi de 3%)
şi conturile fundaţiilor constituite în temeiul
dispoziţiilor legale de cãtre persoane fizice***) 5
e) la depunerile pe foile şi timbrele de economii
şi la cecurile de economii şcolare C.E.C. nu
acorda dobinzi, ci recompense colectivelor de elevi
ale şcolilor în cazul diferitelor manifestãri ale
pionierilor şi elevilor la nivel orasenesc,
judeţean sau pe ţara.
Suma necesarã acordãrii recompenselor se va
prevedea anual în bugetul de venituri şi
cheltuieli al C.E.C.
3. La dispoziţiile C.E.C. în conturi la bãnci şi
la alte instituţii 4,75
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Fracţiunile de pînã la 5 bani din calculul dobinzilor fãcute populaţiei de cãtre unitãţile C.E.C. se reintregesc la 5 bani.
----------------
*) Dobinda de 3,5% se aplica şi la libretele cu cistiguri în materiale de construcţii şi pentru construirea de locuinţe sub forma de cistiguri. Depunerea minima care a dat dreptul la participare la tragerea la sorţi a instrumentelor ieşite cistigatoare, pînã la restituirea integrala a depunerilor existente pe libretele aflate asupra populaţiei în prezent, intra în rezultatele activitãţii C.E.C.
**) Depunerea minima care a dat dreptul de participare la tragerea la sorţi a instrumentelor de economisire ieşite cistigatoare intra în rezultatele activitãţii C.E.C.
***) Dobinda de 5% se aplica şi la libretele pentru cumpãrarea de locuinţe proprietate personalã (în cazul folosirii sumelor în alte scopuri, dobinda va fi de 3%) pînã la restituirea integrala a depunerilor existente pe libretele aflate asupra populaţiei în prezent.ANEXA. 2

Lista produselor agroalimentare la care se aplica de
bãnci dobinda de 1% pe an pentru creditele acordate

- Zahãr La întreprinderile de industrializare a sfeclei de zahãr
- Ulei La întreprinderile de industrializare a seminţelor
oleaginoase
- Fãina La întreprinderile de morarit şi panificatie
- Produse La întreprinderile de industrializare a laptelui
lactate
- Carne şi La întreprinderile de industrializare a carnii
produse
din carne
- Seminţe La întreprinderile specializate
- Cereale şi La întreprinderile de contractare, achizitionare şi
plante pãstrare a produselor agricole
tehnice
- Concentrate La întreprinderile pentru producerea furajelor stroturi şi
cultivate fainuri combinate şi la unitãţile agricole de stat şi
proteice cooperatiste
- Produse La întreprinderile de producţie şi valorificare
agricole în stare proaspãta pentru aprovizionarea de iarna
insilozate


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016