Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 379 din 13 octombrie 1983  privind infiintarea intreprinderilor de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 379 din 13 octombrie 1983 privind infiintarea intreprinderilor de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL Nr. 80 DIN 19/10/83
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţeazã, în subordinea Centralei industriale de reţele electrice, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice prevãzute în anexa nr. 1, avînd denumirea, sediul, gradul de organizare şi grupa de ramuri stabilite în aceeaşi anexa. Obiectul de activitate al întreprinderilor ce se înfiinţeazã este prevãzut în anexa nr. 2.
Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice se înfiinţeazã prin divizarea actualelor întreprinderi de reţele electrice care, pe aceeaşi data, se desfiinţeazã.
Secţiile, atelierele şi celelalte subunitati de producţie care trec în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate îşi pãstreazã gradul de organizare.
Activul şi pasivul, indicatorii de plan economico-financiari şi contractele economice încheiate se preiau de la întreprinderile de reţele electrice din care acestea se desprind, prin protocol, pe baza bilanţului contabil încheiat la 30 septembrie 1983.
ART. 2
Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, înfiinţate potrivit art. 1, se organizeazã şi funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat.
ART. 3
Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice se organizeazã pe trei tipuri: mare, mijlocie şi mica şi au structura organizatoricã tip prevãzutã în anexele nr. 3*-5*.
Structura organizatoricã a Întreprinderii de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice Bucureşti este prevãzutã în anexa nr. 6*, iar structura organizatoricã a Exploatãrii reţelelor exterioare de inalta tensiune Bucureşti este prevãzutã în anexa nr. 7*.
Secţiile de inalta tensiune şi centrele de distribuţie a energiei electrice se organizeazã pe trei tipuri: mare, mijlocie şi mica şi au structura organizatoricã prevãzutã în anexele nr. 8* şi 9*.
Încadrarea pe tipuri a secţiilor de inalta tensiune şi centrelor de distribuţie se face pe baza criteriilor şi normativelor prevãzute în anexele nr. 8 şi 9, de cãtre Centrala industriala de reţele electrice.
ART. 4
Determinarea numãrului de personal muncitor pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice se face în funcţie de volumul, complexitatea şi tehnicitatea instalaţiilor şi numãrul de consumatori, conform normativelor de personal prevãzute în anexele nr. 8 şi 9.
ART. 5
Secţiile de inalta tensiune şi centrele de distribuţie a energiei electrice din întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, unitãţi de baza, fãrã personalitate juridicã, au activitate complexa, plan fizic de lucrãri şi alţi indicatori de plan pentru sarcinile stabilite şi funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi gestiunii economice.
ART. 6
Secţia de inalta tensiune rãspunde de exploatarea şi întreţinerea liniilor şi statiilor electrice de transformare de inalta tensiune, prin care se asigura, în condiţii de maxima siguranta, transportul energiei electrice de la uzinele de producere a energiei electrice la întreprinderile care furnizeazã energia electrica, în care scop:
a) executa lucrãrile de exploatare, întreţinere şi reparaţii la liniile electrice de inalta tensiune, staţiile electrice de transformare, instalaţiile de protecţii tehnologice, automatizãri şi aparate de mãsurat, precum şi la sistemul propriu de telecomanda;
b) executa lucrãrile de intervenţii operative pentru prevenirea şi lichidarea deranjamentelor şi avariilor din reţele; acţioneazã operativ, la dispoziţia treptelor de dispecer superioare, pentru creşterea siguranţei în funcţionarea reţelelor de inalta tensiune şi exploatarea lor în condiţii optime din punct de vedere economic, executind în instalaţii manevrele planificate, preventive şi de lichidare a avariilor.
ART. 7
Centrul de distribuţie a energiei electrice rãspunde de exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie, care asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a tuturor categoriilor de consumatori din raza sa de activitate, în care scop:
a) executa lucrãrile de exploatare, întreţinere şi reparaţii la reţelele electrice de distribuţie: linii electrice aeriene, cabluri subterane, puncte de alimentare, posturi de transformare, cutii de distribuţie, bransamente şi coloane electrice;
b) executa lucrãrile de intervenţii operative pentru prevenirea şi lichidarea deranjamentelor şi avariilor din reţele; acţioneazã operativ, la dispoziţia treptelor de dispecer superioare, pentru creşterea siguranţei în funcţionarea reţelelor de distribuţie şi exploatarea lor în condiţii optime din punct de vedere economic, executind în instalaţii manevrele planificate, preventive şi de lichidare a avariilor;
c) asigura furnizarea şi controlul utilizãrii energiei electrice la toate categoriile de consumatori de energie electrica din raza sa de activitate în cadrul repartitiilor şi normelor de consum aprobate prin plan;
d) asigura relaţiile tehnico-economice cu abonatii, tarifarea şi încasarea energiei livrate.
ART. 8
Organizarea celorlalte activitãţi decît cea de transport şi distribuţie a energiei electrice, din cadrul întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, se realizeazã potrivit reglementãrilor legale specifice aprobate pentru aceste activitãţi.
ART. 9
Obiectul de activitate al Centralei industriale de reţele electrice se completeazã cu activitatea de îndrumare şi control privind utilizarea cu maxima eficienta a energiei electrice şi termice, precum şi valorificarea surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie.
ART. 10
În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, uzinele electrice de termoficare industriala şi uzinele termice cu debit total instalat de minimum 100 t/h sau minimum 100 Gcal./h, împreunã cu reţelele de energie termica aferente, pînã la punctele termice exclusiv, care alimenteazã mai multe unitãţi economice sau termoficarea urbana, trec, de la actualii deţinãtori, în cadrul întreprinderii de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice; rãmîn la actualii deţinãtori uzinele termice sau electrice de termoficare care sînt integrate în procesul tehnologic al acestora, cu reţele de energie termica aferente.
Trecerea uzinelor electrice de termoficare, uzinelor termice şi a reţelelor de energie termica prevãzute la alin. 1 la întreprinderile din subordinea Ministerului Energiei Electrice se va face cu activul şi pasivul stabilit pe baza de bilanţ contabil încheiat la 30 septembrie 1983, împreunã cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele economice încheiate, aferente acestora.
Delimitarea instalaţiilor ce se preiau şi a activitãţilor aferente, precum şi personalul respectiv care se transfera, se vor stabili pe baza de protocoale ce se vor încheia de Ministerul Energiei Electrice cu ministerele economice şi celelalte organe centrale şi locale interesate.
ART. 11
Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura proiectarea, realizarea şi exploatarea uzinelor termice cu capacitãţi totale sub 100 t/h sau 100 Gcal./h, care nu sînt în competenta ministerelor economice şi altor organe centrale. De asemenea, consiliile populare judeţene proiecteazã şi exploateazã punctele termice şi reţelele de termoficare de distribuţie urbana şi asigura alimentarea cu caldura a consumatorilor racordati la aceste reţele.
Reţelele de energie termica de pe raza municipiului Bucureşti rãmîn în continuare în administrarea Consiliului popular al municipiului Bucureşti, care le va proiecta, realiza, exploata şi întreţine în continuare şi va asigura alimentarea cu caldura a consumatorilor racordati la aceste reţele.
ART. 12
Ministerul Energiei Electrice preia de la Ministerul Geologiei instalaţiile de suprafata pentru furnizarea apei geotermale în scopuri energetice, de la capul de eruptie şi pînã la instalaţiile utilizatorilor, dupã terminarea cercetãrilor geologice şi determinarea condiţiilor de exploatare a acestora. De asemenea, preia, dupã caz, astfel de instalaţii în perioada de cercetare geologica, care produc de proba apa geotermala ce poate fi furnizatã în scopuri energetice unor utilizatori locali.
În cazuri justificate, preluarea acestor instalaţii se face înainte de terminarea cercetãrilor geologice şi terminarea lucrãrilor definitive de exploatare a acestora; în aceste cazuri, Ministerul Energiei Electrice împreunã cu Ministerul Geologiei stabilesc de comun acord condiţiile şi modul de colaborare pînã la darea definitiva în exploatare.
Preluarea instalaţiilor de suprafata pentru furnizarea apei geotermale se va face pe baza unor programe stabilite de comun acord cu Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Geologiei şi a protocoalelor ce se vor încheia între aceste ministere.
ART. 13
Ministerul Geologiei asigura, în etapa de exploatare a zãcãmintelor de ape geotermale, activitatea de inginerie de zacamint şi exploatarea subterana a zacamintului, pînã la capul de eruptie de unde se furnizeazã apa geotermala degazeificata, precum şi reinjectarea apei uzate termic.
Pe perioada în care nu sînt realizate condiţiile de injectare în zacamint a apelor geotermale uzate, utilizatorii au rãspunderea şi obligaţia luãrii mãsurilor corespunzãtoare de protecţie a mediului, la deversarea acestora în emisari.
ART. 14
Pentru asigurarea respectãrii prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice privind utilizarea raţionalã a energiei electrice şi termice, precum şi valorificarea surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie, la întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice în cadrul compartimentului "exploatare, dispecer energetic, surse noi, recuperabile şi refolosibile de energie, controlul utilizãrii energiei", se pot utiliza funcţiile de inspector principal şi inspector prevãzute în anexa nr. 6, cap. 4, lit. B, poz. 2 şi 3 din Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.
Funcţia de inspector principal I se va putea utiliza numai la întreprinderile încadrate în gradele I-III de organizare.
Numãrul posturilor de inspector principal I se stabileşte de Centrala industriala de reţele electrice pe fiecare întreprindere în parte, în cadrul numãrului maxim de posturi rezultat prin aplicarea ponderii de 15% la numãrul total al posturilor cu studii superioare din activitatea de surse noi, recuperabile şi refolosibile de energie şi controlul utilizãrii energiei ce se desfãşoarã în cadrul întreprinderilor subordonate centralei industriale.
ART. 15
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãrui valabilitate a fost prelungitã prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplica, pe o perioada de 90 de zile de la data prezentului decret, pentru posturile din centralele industriale şi unitãţile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice reorganizate conform prezentului decret, care preiau uzine termoelectrice, uzine termice, reţele de energie termica şi instalaţii pentru furnizarea apei geotermale, precum şi pentru posturile din unitãţile de la care şi la care se transfera personalul ca urmare a aplicãrii prezentului decret.
ART. 16
Personalul care trece de la unitãţile ce se preiau la unitãţile de sub în- îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 17
Unitãţile şi subunitatile care se preiau de Ministerul Energiei Electrice de la alte ministere, organe centrale şi locale, ca urmare a prevederilor prezentului decret, îşi pãstreazã gradul de organizare.
ART. 18
Se aproba dotarea suplimentarã a întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice cu 25 autovehicule de transport marfa sub 1,5 t capacitate şi 50 autoturisme pentru activitatea de intervenţie, completindu-se în mod corespunzãtor anexele nr. 10 şi nr. 11 la Decretul nr. 277/1979 privind unele mãsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodãrirea economicoasa a parcului de autovehicule şi anexa nr. 8 la Decretul nr. 377/1979 privind unele mãsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta localã sau proprie din dotarea unitãţilor socialiste.
ART. 19
Anexele pentru industria energiei electrice şi termice la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice se modifica şi se completeazã potrivit prevederilor prezentului decret.
ART. 20
Ponderea personalului de administraţie, pe ansamblul activitãţilor din întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, în totalul personalului muncitor, este de maximum: 6,5% pentru întreprinderile de tip mic; 4,4% pentru întreprinderile de tip mijlociu şi Exploatarea reţelelor exterioare de inalta tensiune Bucureşti; 3,6% pentru întreprinderile de tip mare şi Întreprinderea de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice Bucureşti.
ART. 21
Prevederile prezentului decret se aplica în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Energiei Electrice pe anul 1983 şi al celor care se preiau de la celelalte ministere, organe centrale şi locale predatoare.
ART. 22
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor propune, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, pe baza documentaţiei prezentate de Ministerul Energiei Electrice împreunã cu celelalte ministere, organe centrale şi locale, modificãrile indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi ale volumului şi structurii bugetului de stat pe anul 1983, cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.
ART. 23
Anexa nr. 2 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele mãsuri de reorganizare a centralelor industriale, unitãţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica şi se completeazã corespunzãtor prevederilor prezentului decret.
ART. 24
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
LISTA

întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice care se înfiinţeazã, subordonate Centralei industriale de reţele electrice
------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea Sediul Gradul Grupa

crt. de orga- de ra-

nizare muri

-------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4

-------------------------------------------------------------------------------

1. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Alba Iulia,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Alba Iulia Alba

2. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Arad,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Arad Arad

3. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere a municipiul I IV

reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de Pitesti,

distribuţie a energiei electrice şi termice judeţul

Pitesti Arges

4. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul I IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Bacau,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Bacau Bacau

5. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice Oradea,

şi de distribuţie a energiei electrice judeţul

şi termice Oradea Bihor

6. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice Bistrita,

şi de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Bistrita Bistrita-Nasaud

7. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Botosani,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Botosani Botosani

8. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Braşov,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Braşov Braşov

9. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Brãila,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Brãila Brãila

10. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Buzau,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Buzau Buzau

11. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice Resita,

şi de distribuţie a energiei electrice judeţul Caras-

şi termice Resita Severin

12. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice Calarasi,

şi de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Calarasi Calarasi

13. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Cluj-Napoca,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Cluj-Napoca Cluj

14. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Constanta,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

şi termice Constanta Constanta

15. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Sfintu Gheorghe,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Sfintu Gheorghe Covasna

16. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Tirgoviste,

şi de distribuţie a energiei electrice judeţul

şi termice Tirgoviste Dimbovita

17. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul I IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Craiova,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Craiova Dolj

18. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Galaţi,

de distribuţie a energiei electrice judeţul

şi termice Galaţi Galaţi

19. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Giurgiu,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Giurgiu Giurgiu

20. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice Tirgu Jiu,

şi de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Tirgu Jiu Gorj

21. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul IV IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Miercurea-Ciuc,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Miercurea-Ciuc Harghita

22. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Deva,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Deva Hunedoara

23. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Slobozia,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Slobozia Ialomita

24. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Iaşi,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul Iaşi

termice Iaşi

25. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Baia Mare,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Baia Mare Maramures

26. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Drobeta-Turnu

de distribuţie a energiei electrice şi Severin, judeţul

termice Drobeta-Turnu Severin Mehedinti

27. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Tirgu Mures,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Tirgu Mures Mures

28. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Piatra-Neamt

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Piatra-Neamt Neamt

29. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Slatina,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Slatina Olt

30. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul I IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Ploiesti,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Ploiesti Prahova

31. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Satu Mare,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Satu Mare Satu Mare

32. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul IV IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Zalau,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Zalau Salaj

33. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Sibiu,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Sibiu Sibiu

34. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul II IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Suceava,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Suceava Suceava

35. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Alexandria,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Alexandria Teleorman

36. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul I IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Timişoara,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Timişoara Timis

37. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Tulcea,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Tulcea Tulcea

38. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Vaslui,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Vaslui Vaslui

39. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Rimnicu Vilcea,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Rimnicu Vilcea Vilcea

40. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul III IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Focsani,

de distribuţie a energiei electrice şi judeţul

termice Focsani Vrancea

41. Întreprinderea de exploatare şi întreţinere municipiul I IV

a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi Bucureşti

de distribuţie a energiei electrice şi

termice Bucureşti

42. Exploatarea reţelelor exterioare de inalta municipiul II IV

tensiune Bucureşti Bucureşti

--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2
OBIECTUL DE ACTIVITATE

al întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice
Distribuţia şi furnizarea energiei electrice tuturor categoriilor de consumatori de pe întreg teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, asigurind continuitatea alimentarii acestora.
Execuţia lucrãrilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale reţelelor electrice de medie şi joasa tensiune, punctelor de alimentare şi posturilor de transformare, a branşamentelor şi celorlalte instalaţii electrice pentru furnizarea energiei electrice.
Producerea energiei electrice şi termice în uzine electrice şi uzine termice proprii, de putere mica; exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi agregatelor din aceste uzine, precum şi a reţelelor de energie termica aferente, pînã la punctele termice exclusiv.
Conducerea operativã de dispecer pentru instalaţiilor energetice de pe raza sa de activitate, în limita competentelor aprobate.
Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de suprafata pentru furnizarea apei geotermale în scopuri energetice, de la capul de eruptie pînã la instalaţiile utilizatorilor, urmãrind utilizarea eficienta a acestora (numai la întreprinderile pe raza cãrora exista ape geotermale).
Îndrumarea şi controlul privind producerea şi utilizarea cu eficienta maxima a tuturor formelor de energie pe raza sa de activitate.
Asigurarea respectãrii prevederilor legale şi prescripţiilor tehnice, de cãtre toate categoriile de consumatori, privind utilizarea raţionalã şi cu maximum de eficienta a energiei electrice şi termice, acordind asistenta tehnica de specialitate şi controlind respectarea acestora, precum şi încadrarea în repartiţiile aprobate şi consumurile energetice normate.
Îndrumarea acţiunilor de valorificare a surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie, acordind asistenta tehnica de specialitate şi controlind utilizarea cu maximum de eficienta a acestora.
Proiectarea reţelelor electrice proprii şi ale consumatorilor, pînã la tensiunea de 60 kV inclusiv, de pe raza judeţului respectiv; execuţia lucrãrilor de construcţii-montaj ale reţelelor electrice proprii şi ale consumatorilor, pînã la tensiunea de 60 kV inclusiv, de pe raza judeţului respectiv.
Proiectarea, execuţia şi reconditionarea pieselor de schimb, sculelor, utilajelor, dispozitivelor de lucru şi a confecţiilor metalice specifice pentru reţelele electrice.
Activitatea de transport şi mecanizare aferentã lucrãrilor de reţele electrice şi altor domenii din activitatea proprie.
Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice de tip mare şi mijlociu, care au linii şi staţii de inalta tensiune, mai au ca obiect de activitate, în afarã de cele arãtate mai sus, urmãtoarele:
- transportul energiei electrice prin liniile şi staţiile electrice arondate acestora de cãtre Centrala industriala de reţele electrice;
- exploatarea şi întrebuinţarea, precum şi repararea liniilor şi statiilor electrice proprii;
- proiectarea şi execuţia lucrãrilor de construcţii-montaj ale liniilor şi statiilor electrice, pînã la tensiunea de 110 kV inclusiv.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016