Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 378 din 13 octombrie 1983  privind infiintarea si reorganizarea unor unitati in Delta Dunarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 378 din 13 octombrie 1983 privind infiintarea si reorganizarea unor unitati in Delta Dunarii

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 15 octombrie 1983
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţeazã, în subordinea centralei "Delta Dunãrii", întreprinderile de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii, care au denumirea şi sediul prevãzute în anexa nr. 1. Întreprinderile au ca obiect de activitate agricultura, piscicultura, pescuitul, stuficultura, silvicultura şi exploatarea lemnului, industrializarea şi valorificarea pestelui şi a produselor agricole şi silvice, producerea nutreturilor combinate, turismul, pescuitul şi vinatoare sportiva, exploatarea, întreţinerea şi repararea tractoarelor, maşinilor agricole şi a lucrãrilor hidroameliorative, precum şi alte activitãţi, în vederea exploatãrii unitare a resurselor naturale ale deltei şi folosirii permanente a personalului muncitor.
Întreprinderile de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii se înfiinţeazã prin preluarea activitãţii întreprinderilor agricole de stat Pardina, din subordinea Trustului de întreprinderi agricole de stat Tulcea, şi Chilia Veche, din subordinea Ministerului de Interne, a Întreprinderii de pescuit şi piscicultura Tulcea, a Întreprinderii de exploatare şi valorificare a stufului Tulcea, din componenta Centralei "Delta Dunãrii", a Statiunii pentru mecanizarea agriculturii Pardina, din subordinea Trustului pentru mecanizarea agriculturii Tulcea, şi parţial a activitãţii Întreprinderii agricole de stat Sarinasuf, din subordinea Trustului de întreprinderi agricole de stat Tulcea, unitãţi care se desfiinţeazã, precum şi prin preluarea sectorului de exploatare hidroameliorativa Pardina din cadrul Întreprinderii de execuţie şi exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare Tulcea.
ART. 2
Structura organizatoricã tip a întreprinderilor de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii, înfiinţate potrivit art. 1, este cea prevãzutã în anexa nr. 2. Întreprinderile se încadreazã în gradul special de organizare, grupa a IV-a de ramuri.
Subunitatile din cadrul întreprinderilor de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii se organizeazã potrivit anexei nr. 3, care completeazã anexa - Departamentul agriculturii de stat - la art. 2 alin. 20 şi <>art. 20 alin. 3 la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 3
Pe data de 1 octombrie se înfiinţeazã Întreprinderea de transport naval şi auto "Delta Dunãrii", cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea Centralei "Delta Dunãrii", avînd ca obiect de activitate transportul naval şi auto pentru produse agricole, peste, stuf, lemn şi produse din peste şi transportul tehnologic pentru activitatea de construcţii-montaj.
Întreprinderea de transport naval şi auto "Delta Dunãrii" se înfiinţeazã prin desprinderea Unitãţii de transporturi Tulcea, din cadrul Centralei "Delta Dunãrii", precum şi prin preluarea activitãţii şi a mijloacelor de transport de la Întreprinderea de construcţii-montaj "Delta Dunãrii", iar de la Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Tulcea şi Întreprinderea de industrializare a pestelui Tulcea, a mijloacelor de transport care deservesc activitatea Centralei "Delta Dunãrii", a Întreprinderii agricole de stat Pardina şi a activitãţii ce se preia de la Întreprinderea agricolã de stat Sarinasuf, precum şi prin preluarea mijloacelor de transport de la Întreprinderea agricolã de stat Chilia Veche.
Întreprinderea se încadreazã în gradul I de organizare şi grupa a IV-a de ramuri.
ART. 4
Întreprinderile înfiinţate potrivit art. 1 şi 3 funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat.
Întreprinderea de transport naval şi auto "Delta Dunãrii" se organizeazã şi pe baza normelor de structura aprobate pentru transporturi navale prin <>Decretul nr. 162/1973 . Subunitatile întreprinderii se organizeazã pe baza normelor de structura aprobate pentru activitãţile din care fac parte, precum şi potrivit prevederilor <>Decretului nr. 468/1977 cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor cu autovehicule.
ART. 5
Pe data de 1 octombrie 1983 se organizeazã secţia de condiţionare şi livrare a pestelui în cadrul Centralei "Delta Dunãrii", prin preluarea, pe baza de protocol, de la Întreprinderea de industrializare a pestelui Tulcea, din subordinea Centralei producţiei şi industrializarii pestelui, a unor activitãţi de preluare, sarare, congelare şi depozitare a pestelui, precum şi a instalaţiilor de gheaţa, împreunã cu baza materialã, indicatorii de plan şi personalul aferent.
ART. 6
Pe data de 1 octombrie 1983 Institutul de studii şi proiectari "Delta Dunãrii" Tulcea, din subordinea Centralei "Delta Dunãrii", se reorganizeazã în Institutul de cercetare, proiectare şi producţie "Delta Dunãrii", cu sediul în comuna Independenta, judeţul Tulcea; institutul este coordonat în activitatea de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi introducere a progresului tehnic de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
Pe aceeaşi data se înfiinţeazã, în subordinea Institutului de cercetare, proiectare şi producţie "Delta Dunãrii", staţiunile de cercetare şi producţie prevãzute în anexa nr. 4, care funcţioneazã ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, avînd denumirea şi sediul prevãzute în aceeaşi anexa.
Activitatea de cercetare şi producţie silvicã din Delta Dunãrii de la Institutul de cercetãri şi amenajãri silvice Bucureşti trece la Institutul de cercetare, proiectare şi producţie "Delta Dunãrii", împreunã cu baza materialã, indicatorii de plan şi personalul aferent.
ART. 7
Institutul şi staţiunile prevãzute la <>art. 6 se organizeazã potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile de cercetare şi proiectare.
Staţiunile de cercetare şi producţie se încadreazã, pentru activitatea de producţie, în grupa a IV-a de ramuri, iar retributia tarifara a funcţiilor de conducere a staţiunilor este cea prevãzutã în anexa nr. IV, cap. III - Agricultura şi gospodãrirea apelor - titlul B, lit. a) pentru întreprinderile agricole de stat, la <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 .
ART. 8
Anexa nr. 4, titlul XII, lit. f) pct. 12, lit. D - obiectul de activitate - la <>Decretul nr. 33/1981 privind unele mãsuri pentru perfecţionarea activitãţii de cercetare ştiinţificã în domeniul industriei alimentare, se modifica potrivit anexei nr. 5.
ART. 9
Structura organizatoricã a Centralei "Delta Dunãrii", de sub îndrumarea şi controlul Ministerului şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat, este cea prevãzutã în anexa nr. 6. Centrala "Delta Dunãrii" îşi schimba sediul în comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea.
Obiectul de activitate al Centralei "Delta Dunãrii" este: agricultura, piscicultura, stuficultura, silvicultura şi exploatarea lemnului, industrializarea pestelui şi a produselor agricole şi silvice, producerea nutreturilor combinate, cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologicã, turismul, pescuitul şi vinatoarea sportiva, desfacerea producţiei la intern şi la export, exploatarea şi repararea tractoarelor, maşinilor agricole şi a lucrãrilor hidroameliorative, construirea şi repararea de utilaje tehnologice şi nave, efectuarea transporturilor navale şi auto, executarea în antrepriza a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare, construcţii agricole şi a altor lucrãri de construcţii-montaj din Delta Dunãrii, activitãţi conexe, coordonînd intreaga activitate economicã din delta.
ART. 10
Încadrarea în grade de organizare a unitãţilor nou înfiinţate sau reorganizate din Centrala "Delta Dunãrii" este cea prevãzutã în anexa nr. 7.
ART. 11
Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Chilia Veche şi Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Independenta vor executa, potrivit legii, lucrãrile mecanizate şi de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare pentru Cooperativa agricolã de producţie Chilia Veche şi respectiv Cooperativa agricolã de producţie Independenta.
Secţiile de mecanizare Independenta şi Dunavat, din cadrul Statiunii pentru mecanizarea agriculturii Mahmudia, şi secţia de mecanizare Chilia Veche, din cadrul Statiunii pentru mecanizarea agriculturii Pardina, din subordinea Trustului pentru mecanizarea agriculturii Tulcea, trec, împreunã cu baza materialã şi personalul aferent, în subordinea Întreprinderii de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Independenta şi, respectiv, a Întreprinderii de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Chilia Veche.
ART. 12
Personalul muncitor care are locul de munca în interiorul deltei şi complexului lagunar Razelm-Sinoe beneficiazã de un spor de retributie de 10% pentru condiţii deosebite de munca.
ART. 13
Anexa la <>Decretul nr. 246/1977 privind alocaţia de stat pentru copii, pct. 2, se completeazã cu "întreprinderi de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii".
ART. 14
Activul şi pasivul stabilit potrivit bilanţului încheiat la data de 30 septembrie 1983, împreunã cu indicatorii de plan economico-financiari, planul de dotare pentru perioada 1983-1985 şi cu contractele încheiate, trec, potrivit activitãţii aferente, de la unitãţile desfiinţate sau reorganizate la întreprinderile înfiinţate sau reorganizate potrivit art. 1, 3, 5, 6, 9 şi 11 pe baza de protocoale, încheiate în termen de 45 de zile de la data prezentului decret.
ART. 15
Personalul muncitor care trece de la unitãţile desfiinţate sau reorganizate la Centrala "Delta Dunãrii" şi la unitãţile din componenta acesteia se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 16
Tractoarele, combinele, maşinile agricole, utilajele de chimizare şi hidroameliorative şi alte utilaje agricole, precum şi mijloacele de transport auto care deservesc unitãţile din componenta Centralei "Delta Dunãrii", Întreprinderea agricolã de stat Pardina, cooperativele de producţie Chilia Veche şi Independenta şi partea din activitatea ce se preia de la Întreprinderea agricolã de stat Sarinasuf, trec din administrarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii Pardina şi Mahmudia, a Întreprinderii de execuţie şi exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare Tulcea şi a Întreprinderii de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Tulcea, din subordinea Trustului staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii Tulcea, în administrarea Centralei "Delta Dunãrii" şi a unitãţilor acesteia.
ART. 17
Aplicarea prevederilor prezentului decret se face în cadrul indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi pe anul 1983 Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat, Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii în agricultura, precum şi al celor preluati prin protocoale de la unitãţile subordonate altor ministere şi organe centrale şi locale.
ART. 18
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor propune, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan pe titulari, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1983.
ART. 19
Pînã la realizarea obiectivelor prevãzute în Programul de amenajare şi exploatare integrala a Deltei Dunãrii, numãrul de personal muncitor şi structura acestuia se stabilesc anual, distinct, prin planul naţional unic.
ART. 20
Ponderea personalului de administraţie pentru unitãţile economice prevãzute a funcţiona în cadrul Centralei "Delta Dunãrii" va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor.
ART. 21
Se aproba dotarea cu cîte un autoturism ARO cu motor diesel, destinat transportului de persoane în interes de serviciu, pentru: Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Chilia Veche, Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Sulina, Întreprinderea de exploatare a resurselor naturale din Delta Dunãrii Sfintu Gheorghe, Întreprinderea de exploatare a resurselor naturale din Delta Dunãrii Independenta, Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii Unirea, Întreprinderea de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii 1 Mai, Întreprinderea de transport naval şi auto "Delta Dunãrii", din subordinea Centralei "Delta Dunãrii", prin majorarea numãrului prevãzut în anexa nr. 1 la <>Decretul nr. 277/1979 privind unele mãsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodãrirea economicoasa a parcului de autovehicule.
Întreprinderea de pescuit şi piscicultura Macin, din subordinea Centralei "Delta Dunãrii", se doteaza cu un autoturism de teren ARO cu motor diesel, cu o capacitate sub 1,5 tone, pentru transport marfa, modificindu-se corespunzãtor anexa nr. 10 la <>Decretul nr. 277/1979 şi anexa nr. VIII la <>Decretul nr. 377/1979 privind unele mãsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta localã sau proprie din dotarea unitãţilor socialiste, iar Institutul de cercetare, proiectare şi producţie "Delta Dunãrii", din subordinea Centralei "Delta Dunãrii", cu un autoturism de teren ARO 24 D, care va fi utilizat ca autolaborator.
ART. 22
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 23
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãrui valabilitate s-a prelungit prin Decretul nr. 462/1982 , nu se aplica posturilor din unitãţile reorganizate prin prezentul decret - în limita numãrului de posturi aprobate anual prin statele de funcţii -, precum şi posturilor de unde se transfera sau pe care se transfera personalul respectiv.
ART. 24
Anexa nr. 5 la <>Decretul nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi anexa nr. 3 la Decretul nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, se modifica şi se completeazã în mod corespunzãtor, iar Decretul nr. 101/1982 privind trecerea Întreprinderii agricole de stat Chilia Veche din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat - în subordinea Ministerului de Interne se abroga.
ART. 25
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016