Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET NR. 370 DIN 7 DECEMBRIE 1988  privind imbunatatirea organizarii activitatii de contractare si achizitionare a legumelor si fructelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET NR. 370 DIN 7 DECEMBRIE 1988 privind imbunatatirea organizarii activitatii de contractare si achizitionare a legumelor si fructelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 63 DIN 8 decembrie 1988
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Pe data de 1 decembrie 1988 se înfiinţeazã Centrala pentru legume şi fructe, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Agriculturii.
Centrala pentru legume şi fructe se înfiinţeazã prin preluarea activitãţilor corespunzãtoare de la Direcţia generalã economicã pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea pãstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatoricã a Ministerului Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole, care se desfiinţeazã.
ART. 2
Centrala pentru legume şi fructe are ca obiect de activitate:
a) contractarea şi achiziţionarea, de la toate categoriile de producãtori, a produselor horticole - legume, fructe, cartofi şi struguri de masa - destinate fondului pieţei, industrializarii şi exportului;
b) livrarea produselor horticole cãtre unitãţile comerciale şi ale industriei alimentare pentru consumul intern, industrializare şi export;
c) controlul, la unitãţile agricole de stat şi cooperatiste producãtoare, al modului de pregãtire a terenurilor, aplicãrii tehnologiilor, folosirii seminţelor de calitate superioarã, asigurãrii bazei tehnico-materiale, respectãrii perioadelor optime de recoltare şi livrare a legumelor, fructelor, cartofilor şi a strugurilor de masa;
d) asigurarea stocurilor de legume, fructe, cartofi şi struguri de masa pentru aprovizionarea populaţiei şi constituirea rezervelor pentru perioada de toamna - iarna;
e) organizarea, îndrumarea şi urmãrirea activitãţii de producere şi industrializare a legumelor şi fructelor, precum şi producerea sucurilor racoritoare, în unitãţile proprii; în perioada de toamna asigura producerea mustului şi livrarea acestuia cãtre unitãţile comerciale, în vederea desfacerii în pieţe agroalimentare;
f) organizarea, cu mijloace proprii sau închiriate, a transportului produselor horticole.
ART. 3
Centrala pentru legume şi fructe este obligatã sa contracteze şi sa preia:
a) intreaga producţie realizatã de unitãţile agricole de stat;
b) cel puţin 70% din producţia realizatã de unitãţile agricole cooperatiste. Aceste unitãţi pot vinde centralei produse horticole şi peste cantitãţile contractate, beneficiind de aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru produsele predate în cadrul contractelor. Dupã îndeplinirea obligaţiilor de livrare a produselor horticole la fondul centralizat al statului, unitãţile agricole cooperatiste pot vinde produse horticole în pieţele agroalimentare şi prin puncte de desfacere proprii, organizate potrivit legii;
c) produse horticole de la membrii cooperativelor agricole de producţie;
d) produse horticole de la celelalte gospodãrii ale populaţiei.
Centrala pentru legume şi fructe va prelua şi produsele horticole oferite de membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodãrii ale populaţiei, peste cantitãţile contractate, pentru care se acorda aceleaşi preţuri şi avantaje.
Obligaţiile anuale de contractare şi predare, de cãtre membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodãrii ale populaţiei, la fondul centralizat al statului, a produselor horticole se stabilesc, potrivit legii, prin planurile de contractare şi livrare a produselor agricole.
Pentru cartofi, fructe şi struguri obligaţiile anuale de contractare şi predare sînt urmãtoarele:
A. Cartofi. 5.000 kg/ha, pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodãrii ale populaţiei, care, potrivit planului de cultura, au obligaţia sa cultive cartofi.
B. Fructe. Deţinãtorii de pomi şi livezi vor contracta şi preda, pentru fiecare pom roditor, urmãtoarele cantitãţi de fructe:
- mere, pere şi piersici 10 kg

- caise şi prune 7 kg

- visine şi cirese 5 kg

Pomii din curţi, în cadrul suprafeţelor legal stabilite, nu intra în calculul obligaţiilor de contractare şi predare.
Unitãţile de contractare şi achiziţii sînt obligate sa preia şi intreaga cantitate de fructe obţinutã de la arbustii fructiferi (coacaze, afine, zmeura şi altele), oferite de producãtori, la preţurile legal stabilite.
C. Struguri. Membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodãrii ale populaţiei care deţin vii pe rod vor preda unitãţilor Ministerului Industriei Alimentare, pe baza de contracte, pentru fondul centralizat al statului, din producţia de struguri realizatã, în raport cu soiurile cultivate, urmãtoarele cantitãţi de struguri:
a) Struguri de vita altoita şi indigena:
----------------------------------------------------------------------------

Categoria de productivitate şi

producţia viei pe hectar/kg

-------------------------------------------------

Suprafata detinuta I/10500 II/8500 III/6500 IV/5000

Cantitatea de struguri ce se preda

pe un ar în kg

----------------------------------------------------------------------------

- pînã la 50 ari 53 43 33 25

- de la 51 la 100 ari 60 48 37 28

- de la 101 la 150 ari 65 52 40 30

- peste 150 ari 70 56 43 33

----------------------------------------------------------------------------b) Struguri de vita hibrizi producãtori direcţi:

----------------------------------------------------------------------------

Categoria de productivitate şi

producţia viei pe hectar/kg

------------------------------------------------

Suprafata detinuta I/9000 II/7500 III/8000 IV/4500

Cantitatea de struguri ce se preda

pe un ar în kg

----------------------------------------------------------------------------

- pînã la 50 ari 45 38 30 23

- de la 51 la 100 ari 45 38 30 23

- de la 101 la 150 ari 50 40 33 25

- peste 150 ari 55 45 36 27

----------------------------------------------------------------------------

Vita de vie din curţi - în cadrul suprafeţei legal stabilite - nu se ia în calculul suprafeţelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare şi predare.
Producãtorii care vor trece la plantari de vii intensive şi vor obţine producţii sporite de struguri vor contracta şi preda, în primii 5 ani de la intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilitã pentru suprafeţele respective în anul anterior plantarii viilor intensive.
ART. 4
Încheierea, de cãtre toate categoriile de producãtori, a contractelor anuale de livrare a legumelor de cimp, cartofilor, fructelor şi strugurilor, inclusiv pentru culturile succesive şi recolta a doua, se face, în mod obligatoriu, pînã al 1 martie.
ART. 5
Unitãţile comerciale de stat şi cooperatiste se vor aproviziona cu produse horticole numai de la întreprinderile pentru legume şi fructe.
Toate unitãţile care organizeazã consumuri colective - restaurante, cantine, unitãţi sanitare şi altele - se vor aproviziona cu produse horticole numai de la unitãţile comerciale.
ART. 6
Ministerul Agriculturii, direcţiile generale pentru agricultura şi organele de conducere ale unitãţilor agricole socialiste, de stat şi cooperatiste poarta intreaga rãspundere pentru producerea, recoltarea, contractarea şi livrarea întregii cantitãţi de produse horticole, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Consiliile populare rãspund de intreaga activitate de producţie agricolã, de buna gospodãrire şi desfãşurare a lucrãrilor agricole, de folosirea raţionalã şi eficienta a fondului funciar, de realizarea planurilor de cultura şi de producţie ale unitãţilor socialiste, precum şi de îndeplinirea, de cãtre acestea şi celelalte categorii de producãtori, a obligaţiilor de predare a produselor agricole, potrivit planului şi contractelor încheiate. Consiliile populare organizeazã şi conduc evidenta precisa a obligaţiilor de contractare şi predare, de cãtre membrii cooperative agricole de producţie şi celelalte gospodãrii ale populaţiei, a produselor agricole destinate fondului centralizat al statului.
ART. 7
Centrala pentru legume şi fructe funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridicã şi se organizeazã potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste.
ART. 8
Centrala pentru legume şi fructe se încadreazã în gradul special de organizare şi grupa IV de ramuri.
ART. 9
Centrala pentru legume şi fructe are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1* şi are în subordine unitãţile prevãzute în anexa nr. 2.
Numãrul maxim de posturi în aparatul propriu al Centralei pentru legume şi fructe este prevãzut în anexa nr. 3*.
ART. 10
Activul şi pasivul, stabilite pe baza bilanţului încheiat la data de 30 noiembrie 1988, împreunã cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele încheiate, trec de la Direcţia generalã economicã pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, pãstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatoricã a Ministerului Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole la Centrala pentru legume şi fructe, pe baza de protocol.
ART. 11
Personalul muncitor care trece la Centrala pentru legume şi fructe se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceiaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 12
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplica posturilor din unitãţile la care şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 13
Centrala pentru legume şi fructe se doteaza cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu, iar întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea acesteia cu cîte un autoturism de teren destinat transportului de persoane.
ART. 14
Anexa la <>Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se completeazã cu punctul 20, care va avea urmãtorul cuprins:
"20. Personalul muncitor din întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea Centralei pentru legume şi fructe".
ART. 15
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Ministerului Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole, vor supune, spre aprobare, modificãrile ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1988.
ART. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 17
Art. 28 lit. b) şi pct. II din anexa nr. 3 la <>Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se abroga; art. 28 alin. 3, art. 30 şi anexele nr. 1 şi 2 la <>Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se modifica corespunzãtor prevederilor prezentului decret; anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 398/1985 , astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 442/1986, se completeazã potrivit prevederilor prezentului decret.
ANEXA 2
LISTA

întreprinderilor pentru legume şi fructe din subordinea Centralei pentru legume şi fructe
----------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea Sediul

crt.

----------------------------------------------------------------------------

1. Întreprinderea pentru legume şi fructe Alba municipiul Alba Iulia

2. Întreprinderea pentru legume şi fructe Arad municipiul Arad

3. Întreprinderea pentru legume şi fructe Arges municipiul Pitesti

4. Întreprinderea pentru legume şi fructe Bacau municipiul Bacau

5. Întreprinderea pentru legume şi fructe Bihor municipiul Oradea

6. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Bistrita

Bistrita - Nasaud

7. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Botosani

Botosani

8. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Braşov

Braşov

9. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Brãila

Brãila

10. Întreprinderea pentru legume şi fructe Buzau municipiul Buzau

11. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Resita

Caras - Severin

12. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Calarasi

Calarasi

13. Întreprinderea pentru legume şi fructe Cluj municipiul Cluj-Napoca

14. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Constanta

Constanta

15. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Sfintu Gheorghe

Covasna

16. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Tirgoviste

Dimbovita

17. Întreprinderea pentru legume şi fructe Dolj municipiul Craiova

18. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Galaţi

Galaţi

19. Întreprinderea pentru legume şi fructe Gorj municipiul Tirgu Jiu

20. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Giurgiu

Giurgiu

21. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Miercurea-Ciuc

Harghita

22. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Deva

Hunedoara

23. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Slobozia

Ialomita

24. Întreprinderea pentru legume şi fructe Iaşi municipiul Iaşi

25. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Baia Mare

Maramures

26. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Drobeta-Turnu

Mehedinti Severin

27. Întreprinderea pentru legume şi fructe Mures municipiul Tirgu Mures

28. Întreprinderea pentru legume şi fructe Neamt municipiul Piatra-Neamt

29. Întreprinderea pentru legume şi fructe Olt municipiul Slatina

30. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Ploiesti

Prahova

31. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Satu Mare

Satu Mare

32. Întreprinderea pentru legume şi fructe Salaj municipiul Zalau

33. Întreprinderea pentru legume şi fructe Sibiu municipiul Sibiu

34. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Suceava

Suceava

35. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Alexandria

Teleorman

36. Întreprinderea pentru legume şi fructe Timis municipiul Timişoara

37. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Tulcea

Tulcea

38. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Vaslui

Vaslui

39. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Rimnicu Vilcea

Vilcea

40. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Focsani

Vrancea

41. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Bucureşti

Berceni

42. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Bucureşti

Militari

----------------------------------------------------------------------------

Întreprinderile pentru legume şi fructe prevãzute în prezenta anexa îşi pãstreazã obiectul de activitate, structura organizatoricã, gradul de organizare şi grupa de ramuri avute la data prezentului decret.
------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016