Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 359 din 4 noiembrie 1986  privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 359 din 4 noiembrie 1986 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 5 noiembrie 1986

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Comitetul de Stat pentru Preturi, organ central al administratiei de stat, poarta intreaga raspundere pentru infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in domeniul preturilor si tarifelor.
ART. 2
Comitetul de Stat pentru Preturi raspunde de aducerea la indeplinire a directivelor si hotararilor de partid si reglementarilor legale in domeniul stabilirii preturilor si tarifelor externe la produsele si prestarile de servicii cuprinse in planul unic de dezvoltare economico-sociala.
ART. 3
Comitetul de Stat pentru Preturi asigura controlul, indrumarea si coordonarea unitara la nivelul intregii economii a activitatii ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, centralelor si intreprinderilor in domeniul stabilirii si aplicarii preturilor si tarifelor.
ART. 4
Comitetul de Stat pentru Preturi asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
ART. 5
Comitetul de Stat pentru Preturi colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale si organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin.
ART. 6
Comitetul de Stat pentru Preturi indeplineste, in principal, atributiile stabilite prin prezentul decret.

Sectiunea 1
Atributii in domeniul preturilor si tarifelor interne

ART. 7
Comitetul de Stat pentru Preturi raspunde, potrivit legii, de modul in care se infaptuieste politica de preturi si tarife interne in intreaga economie nationala, in care scop:
a) stabileste si raspunde de elaborarea normelor cu privire la determinarea preturilor si tarifelor, asigurand perfectionarea continua a sistemului de preturi;
b) raspunde, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si celelalte ministere si organe centrale de elaborarea normativelor economico-financiare cu privire la costul unitar pe produs, care sa reflecte scaderea continua a costurilor de productie in conformitate cu masurile stabilite in cadrul actiunilor de organizare si modernizare a productiei si a muncii;
c) stabileste, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si bancile, masurile necesare pentru reducerea continua a costurilor cuprinse in normativele economico-financiare pe produs, pe seama:
- scaderii greutatii produselor pe unitatea de efect util;
- cresterii coeficientului de utilizare a materiilor prime si materialelor in conditiile valorificarii superioare a acestora;
- reducerii consumurilor de materiale provenite din import;
- sporirea ponderii materiilor prime si materialelor din recuperari;
- economisirii la maximum a consumurilor de combustibili si energie electrica pe unitatea de produs;
- reducerii pe unitatea de produs a amortizarii si a cheltuielilor cu reparatiile, in concordanta cu indicii aprobati de folosire a masinilor si utilajelor, potrivit prevederilor de plan;
- cresterii gradului de integrare a produselor;
- sporirii productivitatii muncii exprimata in ore-om pe produs, dimensionate pe baza de norme de munca aprobate pe operatii si produse;
d) actioneaza cu ministerele, celelalte organe centrale si locale pentru ca tarifele noilor produse si servicii sa fie stabilite:
- in stricta concordanta cu prevederile legii si avand la baza, ca limita maxima, costurile de productie normate, aprobate prin plan, si normativele economico-financiare cu privire la costul unitar pe produs;
- in conditiile fabricarii rentabile a produselor si prestarii serviciilor, asigurandu-se cel putin nivelul rentabilitatii existent in pretul produselor de corelare, pe grupa din care face parte noul produs sau pe intreprindere, dupa caz;
- in limita nivelului rezultat din compararea valorii de intrebuintare a noilor produse si servicii cu a celor similare existente in tara si pe plan mondial, astfel ca sa se asigure incadrarea preturilor si tarifelor noilor produse si servicii in scara de preturi existenta;
- astfel incat sa contribuie la cresterea eficientei economice atat la producator, cat si la beneficiarii produselor respective, a competitivitatii la export si la ieftinirea investitiei;
e) stabileste nivelul preturilor si tarifelor la produsele si serviciile ale caror preturi si tarife se aproba, potrivit legii, prin decret al Consiliului de Stat, decret prezidential sau, dupa caz, hotarare a Consiliului de Ministri;
f) stabileste nivelul preturilor si tarifelor la produsele si serviciile ale caror preturi si tarife se aproba, potrivit legii, de ministere, celelalte organe centrale si locale;
g) stabileste nivelul preturilor produselor noi prevazute in documentatiile tehnico-economice ale noilor capacitati de productie;
h) urmareste si actioneaza, impreuna cu celelalte organe centrale si locale, pentru ca nivelul general al preturilor si tarifelor sa evolueze strict in limitele aprobate prin plan;
I) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, propuneri cu privire la modificarile ce se impun a se aduce in nivelul si corelatia preturilor si tarifelor, tinand seama de evolutia costurilor si a preturilor externe de import ale materiilor prime de baza;
J) elaboreaza, in colaborare cu ministerele si celelalte organe centrale, proiecte de plan cu privire la dinamica preturilor si prognoze pe termen lung privind evolutia preturilor si tarifelor la produsele si serviciile de importanta deosebita pentru economia nationala si pentru nivelul de trai al populatiei;
k) analizeaza, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale, influenta preturilor si tarifelor asupra dinamicii si diversificarii productiei, circulatiei normale a marfurilor, consumului, valorificarii superioare a resurselor si cresterii eficientei activitatii economice si nivelului de trai al populatiei, luand sau propunand, potrivit atributiilor lor legale, masurile corespunzatoare;
l) intocmeste, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, precum si cu organele locale, studii si propuneri cu privire la perfectionarea sistemului, nivelului si corelatiilor de preturi si tarife din economia nationala.

SECTIUNEA a 2-a
Atributii in domeniul preturilor si tarifelor externe

ART. 8
Comitetul de Stat pentru Preturi raspunde de aducerea la indeplinire a directivelor, hotararilor de partid si legilor tarii cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor externe, in care scop:
a) stabileste, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale, nivelul preturilor si tarifelor externe si cursurile de revenire pentru marfurile de export si de import, precum si pentru lucrarile de constructii-montaj si prestarile de servicii executate in strainatate, urmarind ca acestea sa asigure sporirea eficientei exportului, importului si a lucrarilor si prestarilor de servicii executate in strainatate, pe calea obtinerii de preturi si tarife externe avantajoase si comercializarii produselor care ofera o valorificare superioara a materiilor prime si manoperei.
Nivelul preturilor si tarifelor externe, al cursurilor de revenire, precum si nivelurile de valorificare la export, se supun spre aprobare, potrivit legii, si se includ in planurile anuale si cincinale;
b) ia masuri, impreuna cu ministerele economice, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pentru incadrarea exportului si importului in preturile externe si cursurile de revenire planificate.
Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale va elibera autorizatii de export si de import pe fiecare tranzactie in parte numai pentru produsele la care preturile externe obtinute se incadreaza la pretul aprobat. In situatiile in care nu se realizeaza preturile externe aprobate, incheierea tranzactiilor comerciale internationale se va face pe baza aprobarii date potrivit legii, la propunerea Comitetului de Stat pentru Preturi, Ministerului Finantelor, Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, insusita de Consiliul de Ministri;
c) stabileste masuri, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, pentru sporirea eficientei exportului pe calea reducerii permanente a costurilor de productie corespunzator prevederilor planului si normativelor economico-financiare, precum si prin imbunatatirea continua a calitatii si a modului de prezentare a produselor si a prestarilor de servicii, astfel incat sa se asigure obtinerea de preturi si tarife externe la nivelul preturilor si tarifelor mondiale pentru produsele si serviciile similare;
d) asigura corelatii corespunzatoare intre preturile externe ale materiilor prime si preturile de export ale produselor prelucrate, urmarind valorificarea superioara a materiilor prime si cresterea eficientei exportului;
e) urmareste sistematic evolutia preturilor externe si tendintele conjuncturale ale pietei internationale si, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si ministerele producatoare pentru export, prezinta propuneri de adaptare a preturilor externe si a cursurilor de revenire aprobate, in cazurile cand aceasta este necesar in raport cu schimbarile intervenite in preturile externe, in conditiile asigurarii eficientei operatiunilor de export si import;
f) avizeaza propunerile ministerelor de participare la licitatii pentru proiecte industriale, agrozootehnice, transporturi, executari de lucrari si in alte domenii, in ceea ce priveste pretul extern si cursul de revenire;
g) analizeaza si raporteaza periodic, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale cu activitate de comert exterior, modul de realizare a preturilor externe si a cursurilor de revenire la export, import, executari de lucrari si prestari de servicii in strainatate comparativ cu evolutia preturilor mondiale si prezinta propunerile de masuri necesare;
h) asigura documentarea curenta cu privire la evolutia preturilor externe, a principalelor tranzactii, a cererilor si ofertelor de marfuri pe piata internationala, pe baza datelor operative furnizate de Institutul de economie mondiala si a altor surse, potrivit legii;
i) face propuneri, impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pentru imbunatatirea metodologiei de determinare a eficientei exportului si importului si de calculare a indicatorilor de eficienta a activitatii de comert exterior.

SECTIUNEA a 3-a
Atributii in domeniul controlului preturilor si tarifelor

ART. 9
Comitetul de Stat pentru Preturi asigura controlul la nivelul intregii economii cu privire la aplicarea preturilor si tarifelor, in care scop:
a) controleaza si urmareste la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale si la unitatile economice modul in care se aplica preturile si tarifele interne si se incadreaza in preturile si tarifele externe planificate si informeaza periodic si ori de cate ori este nevoie Consiliul de Ministri;
b) asigura indrumarea compartimentelor de preturi din unitatile socialiste si coordoneaza intreaga activitate de control in domeniul preturilor si tarifelor exercitata de ministere, celelalte organe centrale, organe locale, precum si de unitatile economice;
c) verifica la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale si la unitatile economice modul cum se asigura incadrarea in normativele economico-financiare a cheltuielilor materiale si de manopera care stau la baza stabilirii preturilor si tarifelor, precum si incadrarea in preturile externe si cursurile de revenire aprobate prin plan;
d) controleaza la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale si la unitatile economice activitatea acestora in domeniul preturilor si tarifelor interne si externe;
e) controleaza modul cum se aduc la indeplinire normele legale in domeniul preturilor la produsele destinate consumului intern, pentru export, la cele provenite din import, precum si la tarifele pentru serviciile prestate; cere ministerelor, celorlalte organe centrale si organelor locale de stat, organizatiilor cooperatiste si altor organizatii obstesti, precum si unitatilor din subordinea acestora, sa ia masuri pentru inlaturarea deficientelor si abaterilor constatate si pentru sanctionarea celor vinovati, informand Consiliul de Ministri in situatiile in care deficientele sau abaterile nu au fost eliminate;
f) controleaza si ia masuri, impreuna cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, pentru asigurarea concordantei dintre prevederile standardelor de stat si nivelul preturilor;
g) urmareste plata la buget, potrivit legii, a beneficiului suplimentar realizat prin cresterea nejustificata a rentabilitatii, constatata prin actiunile de control efectuate sau rezultata din postcalculatiile produselor noi; de asemenea, urmareste reducerea corespunzatoare a preturilor si tarifelor stabilite gresit, precum si recalcularea pentru anul in curs a realizarii sarcinilor de plan economic si financiar;
h) verifica modul de stabilire, de catre comitetele executive ale consiliilor populare, a preturilor maximale de mercurial, a tarifelor maximale pentru servicii, precum si aplicarea acestora de catre producatorii care desfac produsele pe piata taraneasca, meseriasii sau alti prestatori particulari care presteaza servicii pentru populatie, luand masurile necesare pentru incadrarea in preturile si tarifele legale.

SECTIUNEA a 4-a
Alte atributii

ART. 10
Comitetul de Stat pentru Preturi mai indeplineste si urmatoarele atributii:
a) prezinta Consiliului de Ministri rapoarte si informari cu privire la evolutia preturilor si tarifelor in economie, la tendinta preturilor pe piata internationala, propunand masurile ce se impun;
b) colaboreaza cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, precum si cu ministerele si celelalte organe centrale, la elaborarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala si a bugetului de stat in problemele privind preturile interne si preturile externe de export si import;
c) colaboreaza cu Directia Centrala de Statistica, cu ministerele si celelalte organe centrale la determinarea indicilor de preturi si la urmarirea modului de realizare a preturilor externe de export-import prevazute in plan;
d) avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter, elaborate de ministere si alte organe centrale, care intereseaza sfera sa de activitate, in vederea prezentarii lor la aprobare;
e) elaboreaza, pe baza si in vederea executarii legii, norme in domeniul preturilor si tarifelor, precum si bareme si normative de calcul;
f) acorda asistenta tehnica de specialitate organelor si organizatiilor socialiste in probleme ce intra in sfera sa de activitate;
g) asigura aplicarea politicii partidului si statului de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate, potrivit legii;
h) colaboreaza cu organele similare din alte state si cu organizatii internationale, la care Republica Socialista Romania este parte, in probleme privind domeniul sau de activitate;
i) coordoneaza editarea de catre ministere si celelalte organe centrale si locale a cataloagelor de preturi si tarife;
j) raspunde de indeplinirea si a altor atributii prevazute de lege.
ART. 11
Comitetul de Stat pentru Preturi are dreptul sa ceara de la organele si organizatiile socialiste informatiile si datele necesare indeplinirii atributiilor sale, fiind obligate sa i le puna la dispozitie.

CAP. III
Organizare si functionare

ART. 12
Comitetul de Stat pentru Preturi este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale privind activitatea comitetului; conducerea colectiva a activitatii operative a comitetului si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al comitetului si biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 13
Comitetul de Stat pentru Preturi are in conducerea sa un presedinte si 2 vicepresedinti.
Presedintele Comitetului de Stat pentru Preturi este membru al Consiliului de Ministri si se numeste prin decret prezidential.
Vicepresedintii Comitetului de Stat pentru Preturi se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al comitetului.
ART. 14
Presedintele informeaza Consiliul de conducere al Comitetului de Stat pentru Preturi asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
ART. 15
Presedintele reprezinta Comitetul de Stat pentru Preturi in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
ART. 16
Comitetul de Stat pentru Preturi are urmatoarea structura organizatorica:
a) Directia preturilor interne;
b) Directia preturilor externe si eficienta comertului exterior;
c) Directia sinteza, plan si coordonare a preturilor;
d) Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor;
c) Serviciul organizare, personal, invatamant, retribuire, protocol, financiar-contabilitate, documente secrete si secretariatul-administrativ.
Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de personal in aparatul Comitetului de Stat pentru Preturi sunt prevazute in anexele nr. 1*) si 2*).
Atributiile si normele de functionare ale compartimentelor din structura Comitetului de Stat pentru Preturi se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba de consiliul de conducere al comitetului.
ART. 17
Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor este condus de un director general.
In subordinea Inspectoratului de stat pentru controlul preturilor se organizeaza si functioneaza inspectoratele de stat judetene pentru controlul preturilor si Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor al municipiului Bucuresti.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 18
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 420/1985 , nu se aplica pana la 31 decembrie 1987 posturilor din unitatile de la si la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 19
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor pe baza propunerilor Comitetului de Stat pentru Preturi, vor supune spre aprobare modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in bugetul de stat si in planul national unic de dezvoltare economico-sociala pe anul 1986, pentru Comitetul de Stat pentru Preturi.
ART. 20
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.
ART. 21
<>Decretul nr. 317/1972 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi, cu modificarile ulterioare, se abroga.
---------
*) Anexele se comunica institutiilor interesate.

NICOLAE CEAUSESCU
Presedintele Republicii Socialiste Romania

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016