Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 353 din 21 august 1958  privind ratificarea Protocolului din 28 septembrie 1955 privind modificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli relative la transportul aerian international, semnata la Varsovia la 12 octombrie 1929    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 353 din 21 august 1958 privind ratificarea Protocolului din 28 septembrie 1955 privind modificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli relative la transportul aerian international, semnata la Varsovia la 12 octombrie 1929

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 21 august 1958
Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Protocolul pentru modificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnatã la Varsovia la 12 octombrie 1929, încheiat la Haga la 28 septembrie 1955.


PROTOCOL
pentru modificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli
relative la transportul aerian internaţional, semnatã la Varsovia
la 12 octombrie 1929, încheiat la Haga la 28 septembrie 1955

Guvernele subsemnate,
Considerând ca este de dorit sa se modifice Convenţia pentru unificarea anumitor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnatã la Varsovia la 12 octombrie 1929,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Amendamente la Convenţie

ART. 1
La articolul 1 al Convenţiei
a) Alineatul 2 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"2. Este calificat transport internaţional, în înţelesul prezentei Convenţii orice transport în care, potrivit cu stipulaţiile pãrţilor, punctul de plecare şi punctul de destinaţie - cu sau fãrã întrerupere a transportului sau transbordare - sunt situate fie pe teritoriul a doua Înalte Pãrţi Contractante, fie pe teritoriul unei singure Înalte Pãrţi Contractante dacã se prevede o escala pe teritoriul unui alt stat, chiar dacã acest stat nu este o Inalta Parte Contractantã. Transportul fãrã o asemenea escala între doua puncte de pe teritoriul unei singure Înalte Pãrţi Contractante nu este considerat ca internaţional în înţelesul prezentei Convenţii".
b) Alineatul 3 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"3. Transportul care urmeazã a fi executat de cãtre mai mulţi transportatori aerieni succesivi, este considerat a constitui, pentru aplicarea prezentei Convenţii, un transport unic dacã a fost considerat de cãtre Pãrţi ca o singura operaţiune, fie ca a fost încheiat sub forma unui singur contract sau a unei serii de contracte şi el nu-şi pierde caracterul internaţional prin faptul ca un singur contract sau o serie de contracte trebuie sa fie executate integral pe teritoriul unui acelaşi stat".
ART. 2
La articolul 2 al Convenţiei - alineatul 2 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"2. Prezenta Convenţie nu se aplica transportului de scrisori şi colete poştale".
ART. 3
La articolul 3 al Convenţiei - a) alineatul 1 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"1. În transportul de pasageri, un bilet de cãlãtorie trebuie sa fie eliberat, conţinând:
a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie;
b) dacã punctele de plecare şi destinaţie sunt situate pe teritoriul unei aceleaşi Înalte Pãrţi Contractante şi dacã sunt prevãzute una sau mai multe escale pe teritoriul unui alt stat, indicarea uneia din aceste escale;
c) un aviz indicând ca dacã pasagerii întreprind o cãlãtorie comportand o destinaţie finala sau o escala într-o ţara alta decât ţara de plecare, transportul lor poate fi supus prevederilor Convenţiei de la Varsovia care, în general, limiteazã rãspunderea transportatorilor în caz de moarte sau leziune corporalã, precum şi în caz de pierdere sau avariere a bagajelor".
d) alineatul 2 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"2. Biletul de cãlãtorie face dovada, pana la proba contrarã, de încheierea şi de condiţiile contractului de transport. Absenta, neregularitatea sau pierderea biletului nu afecteazã nici existenta nici validitatea contractului de transport, care însã rãmâne supus regulilor prezentei Convenţii. Totuşi dacã, cu consimţãmântul transportatorului, pasagerul se imbarca fãrã ca un bilet de cãlãtorie sa fi fost eliberat, sau dacã biletul nu conţine avizul cerut la alineatul 1 c) al prezentului articol, transportatorul nu va avea dreptul sa se prevaleze de dispoziţiunile articolului 22".
ART. 4
La articolul 4 al Convenţiei - a) alineatele 1, 2 şi 3 se suprima şi se înlocuiesc prin dispoziţia urmãtoare:
"1. În transportul de bagaje înregistrate, un buletin de bagaje trebuie sa fie eliberat, care, dacã nu este combinat cu un bilet de cãlãtorie conform dispoziţiilor articolului 3 alineatul 1, sau nu este inclus într-un asemenea bilet, trebuie sa conţinã:
a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie;
b) dacã punctele de plecare şi destinaţie sunt situate pe teritoriul unei aceleaşi Înalte Pãrţi Contractante şi dacã sunt prevãzute una sau mai multe escale pe teritoriul unui alt stat, indicarea uneia din aceste escale;
c) un aviz indicând ca dacã transportul comporta o destinaţie finala sau o escala într-o ţara alta decât ţara de plecare, el poate fi supus prevederilor Convenţiei de la Varsovia care, în general, limiteazã rãspunderea transportatorului în caz de pierdere sau de avariere a bagajelor".
b) alineatul 4 se suprima şi se înlocuieşte cu urmãtoarea dispoziţie:
"2. Buletinul de bagaje face dovada, pana la proba contrarã, de înregistrarea bagajelor şi de condiţiile contractului de transport. Absenta, neregularitatea sau pierderea buletinului nu afecteazã nici existenta, nici validitatea contractului de transport, care însã rãmâne supus regulilor prezentei Convenţii. Totuşi, dacã transportatorul accepta sa ia în paza bagaje fãrã ca un buletin sa fi fost eliberat, sau dacã buletinul, în cazul în care nu este combinat cu un bilet de cãlãtorie conform dispoziţiilor articolului 3 alineatul 1 c) sau nu este inclus într-un asemenea bilet, nu conţine avizul cerut la alineatul 1 c) al prezentului articol, transportatorul nu va avea dreptul sa se prevaleze de dispoziţiunile articolului 22 alineatul 2".
ART. 5
La articolul 6 al Convenţiei - alineatul 3 se suprima şi se înlocuieşte cu urmãtoarea dispoziţie:
"3. Semnatura transportatorului trebuie sa fie data înainte de imbarcarea mãrfii pe bordul aeronavei".
ART. 6
Articolul 8 al Convenţiei se suprima şi se înlocuieşte cu urmãtoarea dispoziţie:
"Scrisoarea de transport aerian trebuie sa conţinã:
a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie;
b) dacã punctele de plecare şi destinaţie sunt situate pe teritoriul unei aceleaşi Înalte Pãrţi Contractante şi dacã sunt prevãzute una sau mai multe escale pe teritoriul unui alt stat, indicarea uneia din aceste escale;
c) un aviz indicând expeditorilor ca, dacã transportul comporta o destinaţie finala sau o escala într-o ţara alta decât ţara de plecare, transportul poate fi supus prevederilor Convenţiei de la Varsovia care, în general, limiteazã rãspunderea transportatorilor în caz de pierdere sau de avariere a mãrfurilor".
ART. 7
Articolul 9 al Convenţiei se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare: "Dacã cu consimţãmântul transportatorului, sunt încãrcate mãrfuri la bordul aeronavei fãrã a se fi întocmit o srisoare de transport aerian sau dacã scrisoarea de transport aerian nu conţine avizul prevãzut la art. 8 alineatul c), transportatorul nu va avea dreptul sa se prevaleze de dispoziţiunile articolului 22 alineatul 2".
ART. 8
La articolul 10 al Convenţiei - alineatul 2 se suprima şi se înlocuieşte cu urmãtoarea dispoziţie:
"2. El va suporta rãspunderea pentru orice paguba suferitã de transportator sau de orice alta persoana fata de care rãspunderea transportatorului este angajata din cauza indicaţiilor şi declaraţiilor sale în neregula, inexacte sau incomplete".
ART. 9
La articolul 15 al Convenţiei - se adauga urmãtorul alineat:
"Nici o prevedere din prezenta Convenţie nu impiedica întocmirea unei scrisori de transport aerian negociabila".
ART. 10
Alineatul 2 al articolului 20 al Convenţiei se suprima.
ART. 11
Articolul 22 al Convenţiei se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţiile urmãtoare:
"Articolul 22
1. La transportul de persoane, rãspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitatã la suma de doua sute cinci zeci mii franci. În cazul când, în conformitate cu legea tribunalului care a fost sesizat, indemnizaţia poate fi stabilitã sub forma de renta, capitalul rentei nu poate sa depãşeascã aceasta limita. Totuşi printr-o Convenţie specialã cu transportatorul, pasagerul va putea stabili o limita de reponsabilitate mai ridicatã.
2. a) La transportul de bagaje înregistrate şi de mãrfuri, rãspunderea transportatorului este limitatã la suma de doua sute cinci zeci franci pe kilogram, în afarã de cazul declaraţiei speciale de interes la livrare facuta de expeditor în momentul predãrii coletului cãtre transportator şi în schimbul plãţii unei taxe suplimentare eventuale. În acest caz transportatorul va fi ţinut sa plãteascã pana la concurenta sumei declarate, afarã doar dacã dovedeşte ca suma este superioarã interesului real pe care l-a avut expeditorul în aceasta livrare.
b) În caz de pierdere, avarie sau întârziere a unei pãrţi a bagajelor înregistrate sau a mãrfurilor, sau a oricãrui obiect conţinut în ele, numai greutatea totalã a coletului sau coletelor de care este vorba este luatã în considerare pentru a determina limita rãspunderii transportatorului. Totuşi în caz ca pierderea, avaria sau întârzierea unei pãrţi a bagajelor înregistrate sau a mãrfurilor, sau a unui obiect conţinut în ele, afecteazã valoarea altor colete cuprinse în acelaşi buletin de bagaje sau în aceeaşi scrisoare de transport aerian, greutatea totalã a acestor colete trebuie sa fie luatã în considerare pentru a determina limita de responsabilitate.
3. În ceea ce priveşte obiectele a cãror supraveghere o pãstreazã pasagerul, rãspunderea transportatorului este limitatã la cinci mii franci de pasager.
4. Limitele fixate prin prezentul articol nu vor lua tribunalului facultatea de a acorda în plus, în conformitate cu legea sa, o suma corespunzãtoare tuturor sau unei pãrţi a cheltuielilor şi a celorlalte speze suportate de reclamant. Dispoziţia precedenta nu se aplica atunci când suma indemnizaţiei acordate, în afarã de cheltuieli şi alte speze de proces, nu depãşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului într-un termen de şase luni de la data faptului care a pricinuit paguba sau înainte de introducerea acţiunii, dacã aceasta este posterioarã acestui termen.
5. Sumele indicate în franci în acest articol sunt considerate ca raportandu-se la o unitate monetara constituitã din şaizeci şi cinci miligrame şi jumãtate de aur cu titlul de noua sute miimi de aur fin. Aceste sume pot fi convertite în fiecare moneda nationala în cifre rotunde. Conversiunea acestor sume în monede naţionale altele decât moneda-aur se va face în caz de acţiune juridicã pe baza valorii-aur a acestor monede la data sentinţei".
ART. 12
La articolul 23 al Convenţiei, dispoziţia actuala devine alineatul 1, şi se adauga urmãtorul alineat 2:
"2. Alineatul 1 al prezentului articol nu se aplica clauzelor privind pierderea sau paguba rezultând din natura sau viciul propriu al mãrfurilor transportate".
ART. 13
La articolul 25 al Convenţiei - alineatele 1 şi 2 se suprima şi se înlocuiesc prin dispoziţia urmãtoare:
"Limitele rãspunderii prevãzute la articolul 22 nu se aplica dacã se dovedeşte ca paguba rezultatã dintr-o acţiune sau o omisiune a transportatorului sau a prepuşilor sãi, facuta, fie cu intenţia de a provoca o paguba, fie în mod necugetat şi cu constiinta ca va rezulta probabil o paguba, cu condiţia ca, în cazul unei acţiuni sau a unei promisiuni a prepuşilor se va aduce de asemenea dovada ca aceştia au acţionat în exerciţiul funcţiunilor lor".
ART. 14
Dupã articolul 25 al Convenţiei, se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 25 A
1. Dacã este intentatã o acţiune impotriva unui prepus al transportatorului ca urmare a unei pagube la care se referã prezenta Convenţie, acest prepus, dacã dovedeşte ca a acţionat în exerciţiul funcţiunilor sale, se va putea prevala de limitele de rãspundere pe care le poate invoca transportatorul în virtutea articolului 22.
2. Suma totalã a reparatiei care, în acest caz, poate fi obţinutã de la transportator şi de la prepuşii sãi nu trebuie sa depãşeascã zisele limite.
3. Dispoziţiile alineatelor 1 şi 2 ale prezentului articol nu se aplica dacã se dovedeşte ca paguba rezulta dint-o acţiune sau dintr-o omisiune a prepusului, sãvârşitã fie cu intenţia de a provoca o paguba, fie în mod necugetat şi cu constiinta ca va rezulta probabil o paguba".
ART. 15
La articolul 26 al Convenţiei - alineatul 2 se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"2. În caz de avarie, destinatarul poate sa adreseze transportatorului un protest imediat dupã descoperirea avariei şi cel mai târziu într-un termen de 7 zile pentru bagaje şi 14 zile pentru mãrfuri, socotit de la data primirii lor. În caz de întârziere protestul va trebui fãcut cel mai târziu în 21 zile din ziua când bagajul sau marfa i-au fost puse la dispoziţie".
ART. 16
Articolul 34 al Convenţiei se suprima şi se înlocuieşte prin dispoziţia urmãtoare:
"Dispoziţiile articolelor 3 pana la 9 inclusiv, relative la documentele de transport, nu sunt aplicabile transportului efectuat în împrejurãri extraordinare în afarã oricãrei operaţiuni normale a exploatãrii aeriene".
ART. 17
Dupã articolul 40 al Convenţiei, se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 40 A
1. În articolul 37 alineatul 2 şi în articolul 40 alineatul 1, expresia Inalta Parte Contractantã înseamnã Stat. În toate celelalte cazuri, termenul Inalta Parte Contractantã înseamnã un stat a cãrui ratificare sau adeziune la Convenţie a intrat în vigoare şi a cãrui denunţare nu a devenit efectivã.
2. Pentru scopurile Convenţiei, cuvântul teritoriu înseamnã nu numai teritoriul metropolitan al unui stat, dar şi toate teritoriile pe care acest stat le reprezintã în relaţiile externe".

CAP. 2
Domeniul de aplicare a Convenţiei modificate

ART. 18
Convenţia modificatã prin prezentul Protocol se aplica transportului internaţional astfel cum este definit la articolul 1 al Convenţiei, dacã punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate fie pe teritoriul a doua state Pãrţi la prezentul Protocol, fie pe teritoriul unui singur stat parte la prezentul Protocol dacã este prevãzutã o escala pe teritoriul unui alt stat.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 19
Între Pãrţile la prezentul Protocol, Convenţia şi Protocolul vor fi considerate şi interpretate ca un instrument unic şi vor fi denumite Convenţia de la Varsovia modificatã la Haga în 1955.
ART. 20
Pana la data intrãrii sale în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 22 alineatul 1, din prezentul Protocol va rãmâne deschis semnãrii de cãtre oricare alt stat care va fi ratificat Convenţia sau va fi aderat la ea, precum şi de cãtre oricare alt stat care a participat la Conferinţa în care a fost adoptat acest Protocol.
ART. 21
1. Prezentul Protocol va fi supus ratificãrii statelor semnatare.
2. Ratificarea prezentului Protocol de cãtre un stat care nu este Parte la Convenţie va avea şi efectul aderãrii la Convenţia modificatã prin acest Protocol.
3. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângã Guvernul Republicii Populare Polone.
ART. 22
1. Dupã ce prezentul Protocol va fi întrunit ratificãrii a treizeci state semnatare, el va intra în vigoare între aceste state în a nouazecea zi dupã depunerea celui de al treizecelea instrument de ratificare. Fata de fiecare stat care îl va ratifica dupã aceea, el va intra în vigoare în a nouazecea zi dupã depunerea instrumentului sau de ratificare.
2. De îndatã dupã intrarea sa în vigoare, prezentul Protocol va fi înregistrat la Organizaţia Naţiunilor Unite de cãtre Guvernul Republicii Populare Polone.
ART. 23
1. Dupã intrarea sa în vigoare prezentul Protocol va fi deschis adeziunii oricãrui stat nesemnatar.
2. Adeziunea la prezentul protocol a unui stat care nu este Parte la Convenţie, are efectul aderãrii la Convenţia modificatã prin prezentul Protocol.
3. Aderarea va fi efectuatã prin depunerea unui instrument de adeziune pe lângã Guvernul Republicii Populare Polone şi-şi va produce efectele în a nouazecea zi dupã aceasta depunere.
ART. 24
1. Oricare Parte la prezentul Protocol îl poate denunta printr-o notificare facuta Guvernului Republicii Populare Polone.
2. Denunţarea îşi va produce efectele dupã şase luni de la data primirii de cãtre Guvernul Republicii Populare Polone a notificãrii denunţãrii.
3. Între Pãrţile la prezentul Protocol, denunţarea Convenţiei de cãtre una din ele în virtutea articolului 39 nu trebuie sa fie interpretatã ca o denunţare a Convenţiei modificate prin prezentul Protocol.
ART. 25
1. Prezentul Protocol se va aplica tuturor teritoriilor pe care un Stat parte la Protocol le reprezintã în relaţiile externe, cu excepţia teritoriilor cu privire la care s-a fãcut o declaraţie în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol.
2. Oricare stat va putea, în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau adeziune, sa declare ca acceptarea de cãtre el a prezentului Protocol nu vizeazã unul sau mai multe dintre teritoriile pe care le reprezintã în relaţiile externe.
3. Oricare stat va putea sa notifice ulterior Guvernului Republicii Populare Polone ca prezentul Protocol se va aplica unuia sau mai multora dintre teritoriile care au fãcut obiectul declaraţiei prevãzutã la alineatul 2 al prezentului articol. Aceasta notificare îşi produce efectele în a nouazecea zi de la data primirii sale de cãtre acest Guvern.
4. Oricare Stat parte la prezentul Protocol va putea, în conformitate cu prevederile articolului 24, alineatul 1, sa denunţe prezentul Protocol separat pentru toate sau pentru unul oarecare din teritoriile pe care le reprezintã în relaţiile externe.
ART. 26
Nici o rezerva nu va fi admisã la prezentul Protocol. Totuşi un stat va putea oricând sa declare, prin notificare facuta Guvernului Republicii Populare Polone, ca Convenţia modificatã prin prezentul Protocol nu se va aplica transportului de persoane, mãrfuri şi bagaje efectuat pentru autoritãţile sale militare pe bordul unor aeronave înmatriculate în zisul stat şi a cãror capacitate intreaga a fost rezervatã de cãtre aceste autoritãţi sau pentru contul lor.
ART. 27
Guvernul Republicii Populare Polone va notifica de îndatã guvernelor tuturor statelor semnatare a Convenţiei sau a prezentului Protocol, guvernelor tuturor statelor pãrţi la Convenţia sau la prezentul Protocol şi guvernelor tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale:
a) orice semnare a prezentului Protocol, precum şi data acestei semnari;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare a prezentului Protocol sau de adeziune la acesta precum şi data depunerii;
c) data la care prezentul Protocol va intra în vigoare conform alineatului 1 al articolului 22;
d) primirea oricãrei notificãri de denunţare, şi data primirii;
e) primirea oricãrei declaraţii sau notificãri facuta în virtutea articolului 25, şi data primirii; şi
f) primirea oricãrei notificãri fãcute în virtutea articolului 26 şi data primirii.
Drept care subsemnaţii plenipotentiali, autorizaţi în forma cuvenitã, au semnat prezentul Protocol. Fãcut la Haga în ziua douãzeci şi opt a lunii septembrie, anul una mie noua sute cincizeci şi cinci, în trei texte autentice redactate în limbile franceza, engleza şi spaniola. În caz de divergenta textul în limba franceza, limba în care a fost redactatã Convenţia va face dovada.
Prezentul Protocol va fi depus pe lângã Guvernul Republicii Populare Polone, unde în conformitate cu prevederile articolului 20 el va rãmâne deschis semnãturii şi acest Guvern va transmite copii certificate ale prezentului Protocol guvernelor tuturor statelor semnatare a Convenţiei sau a prezentului Protocol, guvernelor tuturor statelor Parte la Convenţie sau la prezentul Protocol şi guvernelor tuturor statelor membre ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016