Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 35 din 9 februarie 1988  privind perfectionarea sistemului asigurarilor de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 35 din 9 februarie 1988 privind perfectionarea sistemului asigurarilor de stat

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 10 februarie 1988
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
<>Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 cu privire la asigurãrile de stat, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 161 din 28 decembrie 1971, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 8 punctul B litera f) va avea urmãtorul cuprins:
"f) bovinele, cabalinele, catarii, porcinele, ovinele, caprinele, de la varsta de 6 luni."

2. Articolul 9 litera a) prima liniuta va avea urmãtorul cuprins:
"- Incendiu, trasnet, explozie, chiar dacã trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torentiala, inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina, inundaţie, furtuna, uragan, cutremur de pãmânt de minimum 6 grade pe scara Richter, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheaţa, avalanse de zapada, cadere pe clãdiri sau alte construcţii a unor corpuri;"

3. Articolul 9 litera c) va avea urmãtorul cuprins:
"c) pentru animale, în caz de pieire în urma bolilor, inclusiv sub forma de epizootii, sau a accidentelor.
Se acorda despãgubiri şi în caz de pagube produse ca urmare a:
- tãierii sau uciderii animalelor, în condiţiile prevãzute de lege, în legatura cu aplicarea unor mãsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor;
- tãierii animalelor în situaţii deosebite, în condiţiile prevãzute de lege, în caz de boli infectioase, alte boli grave, incurabile sau accidente care pun în pericol iminent viata animalelor;
- scoaterii animalelor din gospodãrie pentru combaterea anemiei infectioase".

4. Articolul 14 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Primele de asigurare, stabilite pe baza înregistrãrii bunurilor sau prin reportare, se plãtesc în proportiile şi la termenele urmãtoare:
a) de cãtre persoanele fizice:
- pentru clãdiri şi alte construcţii situate în municipii şi oraşe, precum şi în localitãţile componente ale acestora:
50% pana la 31 martie
50% pana la 30 septembrie
- pentru celelalte bunuri:
40% pana la 1 iunie
60% pana la 1 noiembrie
b) de cãtre unitãţile agricole cooperatiste:
- pentru culturi agricole şi rodul viilor:
50% pana la 15 aprilie
50% pana la 1 octombrie
- pentru animale:
50% pana la 31 martie
50% pana la 30 aprilie
- pentru clãdiri şi alte construcţii şi bunuri:
100% pana la 15 martie

5. Articolul 15 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru plata cu anticipatie a primelor de asigurare se acorda urmãtoarele reduceri:
a) 5% din prima de asigurare anuala, dacã aceasta se achitã în întregime:
- de cãtre persoanele fizice pana la 15 martie al anului în curs;
- de cãtre unitãţile agricole cooperatiste pana la 1 martie al anului în curs;
b) 3% din prima de asigurare plãtitã cu anticipatie, dacã prima de asigurare anuala se achitã în întregime:
- de cãtre persoanele fizice pana la 15 mai al anului în curs;
- de cãtre unitãţile agricole cooperatiste pana la 15 martie al anului în curs."

6. Articolul 15 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Reducerile se aplica numai dacã s-au achitat restantele din primele de asigurare pe anii precedenti şi din anul în curs."

7. La articolul 20, alineatul 3 se abroga.

8. Dupã articolul 20 se introduce articolul 20^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 20^1. - Administraţia Asigurãrilor de Stat nu acorda despãgubiri asiguraţilor care la data producerii evenimentului asigurat au prime de asigurare restante la asigurarea de bunuri prin efectul legii, indiferent de felul bunurilor cuprinse în asigurare.
În cazul în care asiguraţii plãtesc primele de asigurare care erau restante la data producerii evenimentului asigurat, precum şi majorãrile de întârziere stabilite, dupã caz, potrivit art. 48 alin. 1 sau 3, cel mai târziu în 2 ani de la expirarea termenelor de plata prevãzute în art. 14, pentru totalitatea bunurilor cuprinse în asigurarea prin efectul legii, Administraţia Asigurãrilor de Stat acorda despãgubirile cuvenite.
În situaţia neîndeplinirii condiţiei prevãzute în alineatul precedent, înãuntrul termenului de 2 ani, Administraţia Asigurãrilor de Stat numai urmãreşte încasarea primelor restante, iar asiguraţii care au avut pagube produse din riscuri asigurate sunt decãzuţi din drepturile de despãgubiri.
În cazurile prevãzute în alin. 1, Administraţia Asigurãrilor de Stat constata şi evalueaza pagubele produse din riscuri asigurate şi calculeazã despãgubirile, urmând ca dosarele de pagube sa se ţinã în evidenta pana la plata primelor de asigurare restante, precum şi a majorãrilor de întârziere stabilite, dupã caz, potrivit art. 48 alin. 1 sau 3."

9. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Administraţia Asigurãrilor de Stat nu acorda despãgubiri dacã paguba s-a produs ori în mãsura în care aceasta s-a mãrit ca urmare a:
a) intentiei asiguratului sau a oricãrei persoane fizice majore care, în mod statornic, locuieşte şi gospodareste împreunã cu asiguratul, ori, dupã caz, a unui membru din conducerea unitãţii agricole cooperatiste, lucrand în aceasta calitate;
b) culpei persoanelor prevãzute la lit. a), constând în:
- neinsamantarea la timpul optim, nerespectarea densitatii plantelor stabilitã de lege sau neefectuarea în termen a lucrãrilor agricole, dacã au determinat diminuarea producţiei culturilor;
- furajarea şi adãpostirea necorespunzãtoare a animalelor, neanuntarea la timp a organelor veterinare despre îmbolnãvirea animalelor sau neexecutarea mãsurilor dispuse de aceste organe, dacã au dus la pieirea animalelor;
- nerespectarea altor obligaţii prevãzute în art. 18, în cazurile stabilite de ministerul finanţelor."

10. La articolul 48 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
"La asigurarea prin efectul legii a bunurilor aparţinând unitãţilor agricole cooperatiste, în cazurile prevãzute în art. 20. 1 alin. 2, majorãrile de întârziere, care nu pot fi mai mari decât debitul exigibil, se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) dacã cuantumul despãgubirii este mai mic decât cel al primelor de asigurare restante, asupra acestora se aplica majorãri de întârzieri de 1%, pentru fiecare luna sau fracţiune de luna care depãşeşte termenele de plata;
b) dacã cuantumul despãgubirii este mai mare decât cel al primelor de asigurare restante, se aplica majorãri de întârziere de:
- 10% asupra primelor de asigurare restante, dacã depãşirea termenelor de plata este de pana la 90 de zile;
- 20% asupra primelor de asigurare restante, dacã depãşirea termenelor de plata este de la 90 de zile pana la 1 an;
- 30% asupra primelor de asigurare restante, dacã depãşirea termenelor de plata este de la 1 an pana la 2 an."

11. Dupã articolul 97 se introduce articolul 97^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 97^1. - Unitãţile agricole cooperatiste plãtesc primele la asigurãrile prin efectul legii şi la cele facultative cu prioritate, din avansurile bãneşti primite, dupã plãţile pentru livrãri de mãrfuri, executãri de lucrãri şi prestãri de servicii.

12. Anexele nr. 1-3 şi nr. 5 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul decret.

ART. 2
Articolul 5 litera e) din <>Decretul Consiliului de Stat nr. 470/1971 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Asigurãrilor de Stat, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 161 din 28 decembrie 1971, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) sa acorde împrumuturi cu dobanda de 6% anual la contractele de asigurare de persoane asupra vieţii."

ART. 3
Articolul 5 alineatul 2 din Statutul Administraţiei Asigurãrilor de Stat, aprobat prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 470/1971 , se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Administraţia Asigurãrilor de Stat va pãstra rezerva de prime la Casa de Economii şi Consemnaţiuni cu o dobanda de 3,5% anual."

ART. 4
Sumele la care se fac asigurãrile, stabilite potrivit <>Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 , cu modificãrile aduse prin prezentul decret, se vor avea în vedere în toate cazurile în care folosirea acestor sume drept criteriu sau baza de calcul este prevãzutã de reglementãrile în vigoare.
ART. 5
Prezentul decret intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1988.
Dispoziţiile <>art. 20^1 din Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 se aplica pentru primele de asigurare datorate de asiguraţi începând cu anul 1988, inclusiv în cazul acelor asiguraţi ale cãror cereri de despãgubiri nu au fost soluţionate pana la data de 1 ianuarie 1988.
Regularizarea despãgubirilor pentru daunele produse în anul 1987 la bunurile aparţinând unitãţilor agricole cooperatiste, neachitate pana la data de 31 decembrie 1987, se va face, în baza reglementãrilor anterioare, pana la 29 februarie 1988.
Pentru clãdirile şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice, aflate în evidenta organelor financiare la data de 31 decembrie 1987, sumele la care se fac asigurãrile se stabilesc prin majorarea sumelor totale asigurate la aceasta data, în funcţie de caracteristicile locuinţei din gospodãrie, cu 40-45% pentru cele situate în municipii şi oraşe, precum şi în localitãţile componente ale acestora, şi cu 30-35% pentru cele situate în alte localitãţi, potrivit normelor tehnice ale ministrului finanţelor.
ART. 6
<>Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 cu privire la asigurãrile de stat, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul decret, se va republica, dându-se articolelor o noua numerotare.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

ANEXA 1

NORMELE
de asigurare şi tarifele de prime la asigurarea prin efectul legii a clãdirilor şi altor construcţii aparţinând persoanelor fizice, precum şi tariful de prime la asigurarea prin efectul legii a clãdirilor şi altor construcţii şi bunuri aparţinând unitãţilor agricole cooperatiste


A. Normele de asigurare pentru clãdiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Felul şi destinaţia clãdirilor Norma de asigurare pe m.p.
crt. şi altor construcţii cuprinse - lei -
în asigurare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Clãdiri şi alte construcţii situate în comune,
inclusiv în comunele suburbane, precum şi în satele
apartinatoare municipiilor şi oraşelor

1. Clãdiri de locuit, cu excepţia celor de la punctul 3:
a) cu pereţi din caramida arsa, piatra, beton şi alte materiale
asemãnãtoare 335
b) cu pereţi din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,
pãmânt batut şi alte materiale asemãnãtoare 230
2. Alte clãdiri, cu excepţia celor de la punctul 3:
a) cu pereţi din caramida arsa, piatra, beton şi alte
materiale asemãnãtoare 240
b) cu pereţi din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,
pãmânt batut şi alte materiale asemãnãtoare 100
3. Clãdiri şi alte construcţii pentru orice destinaţie cu
pereţi de orice fel, acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni 100

II. Clãdiri şi alte construcţii situate în municipii şi oraşe,
precum şi în localitãţile componente ale acestora

1. Construcţii, cu excepţia celor de la punct. 2-6:
a) cu pereţi din beton sau în cadre de beton armat:
- cu încãlzire centrala 840
- fãrã încãlzire centrala 785
b) cu pereţi din caramida arsa sau piatra, fãrã cadre de beton armat,
şi alte materiale asemãnãtoare:
- cu instalaţii (de apa, lumina etc.) 725
- fãrã instalaţii 580
c) cu pereţi din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pãmânt
batut şi alte materiale asemãnãtoare:
- cu instalaţii (de apa, lumina etc.) 365
- fãrã instalaţii 290
2. Construcţii anexe din afarã corpului principal de clãdiri:
a) cu pereţi din caramida arsa, piatra, beton şi alte materiale
asemãnãtoare 145
b) cu pereţi din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pãmânt
batut şi alte materiale asemãnãtoare 75
3. Clãdiri servind pentru ocupaţii profesionale (ateliere etc.):
a) cu pereţi din caramida arsa, piatra, beton şi alte materiale
asemãnãtoare 365
b) cu pereţi din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pãmânt
batut şi alte materiale asemãnãtoare 220
4. Subsoluri locuibile 60% (din norma
5. Mansarde locuibile 50% (pe m.p. a
6. Pivnite din corpul clãdirilor: (clãdirii
a) tencuite sau pavate 50% (din care
b) netencuite şi nepavate 30% (fac parte
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Tariful de prime pentru clãdiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Clãdiri şi alte construcţii Prima anuala la fiecare 100
crt. cuprinse în asigurare de lei din suma la care se
face asigurarea
- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. La clãdiri şi alte construcţii situate în
comune, inclusiv în comunele suburbane, precum
şi în satele apartinatoare municipiilor şi
oraşelor 0, 40
2. La clãdiri şi alte construcţii situate în
municipii şi oraşe, precum şi în localitãţile
componente ale acestora 0, 30
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Ministrul finanţelor are dreptul sa încadreze, prin asimilare, în normele de asigurare prevãzute, unele categorii de clãdiri sau alte construcţii care nu sunt exceptate de la cuprinderea în asigurare.
2. Normele de asigurare servesc pentru stabilirea sumei la care se face asigurarea în vederea calculãrii primelor de asigurare.
3. Suprafata se determina prin masuratoarea exterioarã a clãdirii sau altei construcţii.
4. La clãdiri sau alte construcţii cu etaje se adauga, la suprafata parterului, suprafeţele etajelor, spre a se obţine suprafata şi suma totalã la care se face asigurarea clãdirii sau altei construcţii.
5. Nu sunt cuprinse în asigurare:
a) clãdirile şi alte construcţii degradate sau ruinate care nu mai pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinaţie economicã;
b) împrejurãrile, construcţiile subterane fãrã clãdiri deasupra lor (bordeiele în pãmânt, ghetariile în pãmânt), puturile, digurile, şanţurile, iezaturile şi construcţiile de ameliorare;
c) construcţiile uşoare aflate în afarã perimetrului construibil al localitãţilor şi folosit temporar, cum sunt: baracile, colibelor, saivanelor şi altele asemãnãtoare;
d) clãdirile (atât cele de locuit, cat şi nelocuite) şi alte construcţii care sunt fãrã stãpân, potrivit evidentelor organelor financiare de pe lângã comitetele sa birourile executive ale consiliilor populare;
e) construcţiile care au mai puţin de trei pereţi, dacã nu fac corp comun cu clãdiri sau alte construcţii;
f) cotetele de lemn pentru animale mici sau pãsãri.C. Tariful de prime pentru clãdiri şi alte construcţii şi bunuri aparţinând unitãţilor agricole cooperatiste

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Felul bunurilor Prima anuala la fiecare 100
crt. cuprinse în asigurare de lei din suma la care se
face asigurarea
- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Clãdiri şi alte construcţii, cu excepţia
celor de la punctul 6 0,27
2. Motoare, maşini cu excepţia batozelor, instalaţii,
mijloace de transport, inventar gospodãresc şi unelte
înregistrate în evidentele unitãţii, precum şi stupi de
albine (fãrã familiile de albine) 0,53
3. Materii prime, materiale, combustibili,
semifabricate, produse finite, produse animaliere,
produse agricole cu excepţia furajelor, produse
viticole şi recolta inmagazinata a livezilor 0,53
4. Furaje 0,93
5. Batoze 1,19
6. Solarii şi tunele - construcţii speciale din stâlpi de lemn,
beton, metalici sau alte materiale, cu pereţii laterali şi
acoperisul din panouri de materiale de polietilena, simple
folii de polietilena sau alte materiale 1,19
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Nu sunt cuprinse în asigurare:
a) ambarcatiunile;
b) clãdirile şi alte construcţii degradate sau ruinate care nu mai pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinaţie economicã;
c) împrejurãrile, construcţiile subterane fãrã clãdiri deasupra lor (bordeiele în pãmânt, ghetariile în pãmânt), puturile, digurile, şanţurile, iezaturile şi construcţiile de ameliorare;
d) bunurile prevãzute la punctul 2 şi 5 din tariful de prime, care nu mai pot fi folosite potrivite cu destinaţia lor din cauza degradãrii.


ANEXA 2

NORMELE
de asigurare şi tarifele de prime la asigurarea prin efectul legii a culturilor agricole şi a rodului viilor aparţinând unitãţilor agricole cooperatiste───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Felul culturilor Norma de Prima anuala la
crt. cuprinse în asigurare asigurare fiecare 100 de
pe ha lei din suma la
- lei - care se face
asigurarea
- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Culturi agricole
1. - Grâu, orz, ovaz, secara, floarea-soarelui,
sorg pentru samanta şi paie (maturi), bob,
camelina sativa, canepa pentru fuior şi samanta,
hrisca, latir şi lupin pentru boabe linte,
mazariche şi mei pentru boabe, naut,
orzisor, orzoaica rapita, soia, teisor, (abutilon) 900 2,90
- Porumb, culturi în porumb 900 2,90
- Plante de nutret 900 2,90
- Bumbac, fasole, mazare, mustar 900 2,90
2. - Cartofi, cicoare şi sfecla de zahãr, numai pentru
rãdãcini 1500 5,00
- Legume şi zarzavaturi neirigate, în pentru fuior şi
samanta, alune de pãmânt, hibiscus, iuca şi lufa,
mac şi susan pentru samanta 1500 5,00
3. - Plante medicinale şi aromate, cicoare pentru samanta,
hamei, pepeni, sfecla de zahãr şi sfecla de nutret
pentru samanta, tutun 2500 4,70
- Orez 2500 4,70
- Legume şi zarzavaturi irigate 2500 4,70
II. Rodul viilor
4. - La vite altoite şi nealtoite 5500 9,50
5. - La vite hibrizi producãtori direcţi 1500 9,50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Ministrul finanţelor are dreptul sa încadreze, prin asimilare, în grupele de culturi, acele culturi agricole care nu sunt prevãzute în prezenta anexa şi care nu sunt exceptate de la cuprinderea în asigurare.
2. Primele de asigurare stabilite pentru culturi agricole şi rodul viilor nu se modifica în cursul anului sau cu prilejul constatãrii evenimentului asigurat, în cazul existenţei altor culturi decât cele înregistrate sau pentru care s-au reportat primele.
3. Nu sunt cuprinse în asigurare:
a) fanetele naturale, plantele cultivate sub plante protectoare, ierburile semanate pentru fertilizare sau pentru pasunat;
b) plantele decorative (grãdini de flori, tufisuri, pomi, pajişti etc.);
c) livezile de pomi fructiferi, arborii şi arbustii fructiferi, butuci de vie, plantaţiile de capsuni, zmeura şi alte fructe;
d) plantaţiile de pãduri;
e) pepenierele de orice fel;
f) culturile aflate în sere şi rasadnite.

ANEXA 3

NORMELE
şi tarifele de prime la asigurarea prin efectul legii a animalelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Norma de asigurare Prima anuala la fiecare 100
pe cap de animal de lei din suma la care se
face asigurarea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Felul La unitãţi La unitãţi La La
crt. animalelor agricole agricole persoane persoane
cuprinse în cooperatiste cooperatiste fizice fizice
asigurare - lei - - lei - - lei - - lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Bovinele (tauri, boi,
bivoli, vaci, bivolite):
a) de orice rasa, de 6 luni sau
peste 6 luni pana la 1 an 800 800 1,80 3,20
b) tauri şi vaci de rasa comuna,
boi de orice rasa, tauri de
bivoli, bivoli şi bivolite,
de 1 an sau peste 1 an 1500 1500 1,80 3,20
c) tauri şi vaci de rasa de 1 an
sau peste 1 an 1800 1800 1,80 3,20
2. Cabaline (armasari, cai, iepe)
şi catari:
a) de 6 luni sau peste 6 luni pana
la 1 an 800 6,00 10,50
b) de 1 an sau peste 1 an pana
la 2 ani 800 800 6,00 10,50
c) de 2 ani sau peste 2 ani pana
la 18 ani inclusiv 1700 1700 6,00 10,50
3. Porcine (vieri, porci, scroafe)
de 6 luni sau peste 6 luni 500 500 4,80 8,00
4. Ovine şi caprine (berbeci,
batali, oi, capre şi tapi):
a) de 6 luni sau peste 6 luni 300 6,3 0
b) de 1 an sau peste 1 an 300 8,0 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Cabalinele şi catarii, peste 18 ani, se asigura pentru 50% din normele prevãzute la punctul 2 lit. c) din prezenta anexa, aplicându-se prima de asigurare aferentã normei de asigurare întregi.
2. Se considera animale de rasa atât cele de rasa pura, cat şi metisii. Bovinele de rasa sunt cele menţionate în îndrumãrile tehnice ale ministerului finanţelor.
3. Nu sunt cuprinse în asigurare:
a) animalele din gospodãriile persoanelor fizice situate în municipii şi oraşe, precum şi în localitãţile componente ale acestora, care nu sunt supuse înregistrãrii în registrul agricol:
b) animalele aparţinând nomazilor.


ANEXA 4
TARIFUL DE PRIME
la asigurarea prin efectul legii de rãspundere civilã pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Felul autovehiculului Prima de asigurare anuala pentru
crt. fiecare autovehicul înmatriculat
în Republica Socialistã România
-lei-
───────────────────────────────
Organizaţii Alte categorii
socialiste de asigurare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Autoturisme, autostationare, autobuze,
autocare, microbuze, autocamioane,
autofurgonete, autodube, autobasculante,
autocisterne, autocamionete, autotractoare
rutiere, autoizoterme autofrigorifice,
autospeciale, (autovehicule pentru gospodãria
comunalã sau pentru stingerea incendiilor,
autosanitare, autodepanatoare, autovehicule
cu instalaţii de radioficare, caravane
cinematografice, autoateliere, automacarale
şi altele asemãnãtoare), troleibuze şi alte
autovehicule, cu sau fãrã remorci 175 550
2. Motocicluri cu o capacitate cilindrica mai
mare de 69 cm cubi motociclete, scutere,
mototriciclete şi altele asemãnãtoare), cu
sau fãrã atas 40 80
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
a) Primele de asigurare prevãzute mai sus se plãtesc şi pentru fiecare autorizaţie de circulaţie de garaj.
b) Pentru infirmi, deţinãtori de mototriciclete adaptate infirmitãţii lor, inclusiv pentru mototricicletele primite de aceştia în folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .
c) Primele de asigurare pentru autovehiculele aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne se stabilesc de aceste organe împreunã cu Ministerul Finanţelor sub forma unei sume forfetare şi se plãtesc centralizat centralei Administraţiei Asigurãrilor de Stat.
d) Pentru fiecare autovehicul înmatriculat în strãinãtate primele de asigurare sunt:
- la autovehiculele prevãzute la punctul 1, pentru o luna sau fracţiune de luna de asigurare 100 lei
- la motociclurile prevãzute la punctul 2, pentru o luna sau fracţiune de luna de asigurare 50 lei.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016