Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 349 din 20 septembrie 1983  privind retribuirea personalului muncitor din intreprinderile de comert exterior si compartimentele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior, precum si din unitatile romane ale retelei externe de comercializare si de service    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 349 din 20 septembrie 1983 privind retribuirea personalului muncitor din intreprinderile de comert exterior si compartimentele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior, precum si din unitatile romane ale retelei externe de comercializare si de service

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 71 DIN 22/09/83
Stadiul actual al dezvoltãrii economico-sociale şi adoptarea mãsurilor corespunzãtoare privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a cadrului organizatoric al democraţiei muncitoresti, de participare nemijlocitã a maselor la conducerea economiei, a întregii societãţi fac necesarã perfecţionarea retribuirii muncii şi a principiilor repartiţiei veniturilor oamenilor muncii din întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior, precum şi din unitãţile romane ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service.
În conformitate cu prevederile art. 13 şi 26 din Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionãrii sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii şi în scopul reglementãrii obligaţiilor, raspunderilor şi drepturilor legate de retribuirea muncii în acest important sector de activitate,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Intreaga activitate a întreprinderilor de comerţ exterior şi a compartimentelor autorizate sa efectueze, conform legii, operaţiuni de comerţ exterior, se organizeazã şi se desfãşoarã pe principii economice, potrivit autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare.
Pe baza acestor principii, întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa desfãşoare o activitate rentabila, sa-şi acopere cheltuielile în valuta şi în lei din venituri proprii şi sa realizeze beneficii din operaţiuni de export-import, de cooperare economicã internationala şi alte operaţiuni de comerţ exterior, din care sa-şi asigure resursele necesare dezvoltãrii propriei activitãţi, constituirea celorlalte fonduri prevãzute de lege şi sa contribuie la dezvoltarea generalã a societãţii.
ART. 2
În îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior au obligaţia de a asigura valorificarea la maximum a producţiei pentru export, la preţuri avantajoase, realizarea acţiunilor de cooperare economicã internationala, aprovizionarea economiei naţionale cu materii prime şi alte produse strict necesare din import, în condiţii de eficienta financiar-valutarã sporitã.
În acest scop, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate sa ia mãsuri pentru asigurarea din timp, cu contracte, a întregului plan de export, pentru creşterea eficientei exportului de produse româneşti, diversificarea activitãţii pe pieţele externe, prin promovarea exporturilor şi a altor produse decît cele din profilul lor, realizarea altor operaţiuni comerciale pe pieţele externe pentru obţinerea unui aport valutar şi a unor beneficii în valuta cît mai mari.
Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior rãspund de îndeplinirea integrala a obligaţiilor ce le revin pentru obţinerea aportului valutar care sa asigure o balanţa comercialã excedentarã şi sa contribuie la realizarea unei balante de plati echilibrate.
ART. 3
Potrivit principiilor autogestiunii economico-financiare şi valutare, conducerea activitãţii financiar-valutare a întreprinderilor de comerţ exterior se desfãşoarã pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, care se elaboreazã şi se aproba, în condiţiile legii, în strinsa legatura cu indicatorii planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala.
Întreprinderile de comerţ exterior rãspund de realizarea tuturor veniturilor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurind încasarea integrala şi la timp a exporturilor, a prestaţiilor de servicii internaţionale, a comisioanelor şi a altor venituri din operaţiunile de comerţ exterior, precum şi de încadrarea stricta a cheltuielilor în limitele stabilite, în vederea obţinerii unor beneficii şi rentabilitati cît mai mari.
ART. 4
Pentru realizarea integrala a volumului de activitate, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate sa dimensioneze, în condiţiile legii, şi sa foloseascã cu maximum de eficienta personal existent, sa ia mãsuri pentru perfecţionarea continua a reţelei externe de comercializare şi de service şi sa promoveze forme noi de comerţ şi cooperare economicã internationala, în concordanta cu cerinţele pieţei externe şi cu necesitatea valorificãrii maxime a potenţialului economic naţional.
În situaţia în care nu se realizeazã volumul de activitate stabilit, organul de conducere colectivã al întreprinderii de comerţ exterior este obligat, potrivit legii, sa-şi redimensioneze cheltuielile şi numãrul de personal şi sa menţinã numai personalul muncitor strict necesar, în corelare cu nivelul de realizare a planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala şi cu volumul de contracte încheiate.
ART. 5
În aplicarea principiului socialist de retribuire, în întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior, precum şi în unitãţile reţelei proprii externe de comercializare şi de service, se stabileşte retribuirea pe baza de cote, în raport cu volumul de activitate realizat, veniturile fiind neplafonate, fãrã a se asigura un venit minim garantat. Fiecare om al muncii din cadrul întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior şi din unitãţile reţelei externe de comercializare şi de service rãspunde de realizarea resurselor financiar-valutare pentru constituirea fondurilor destinate atît retribuirii muncii prestate, cît şi acoperirii celorlalte cheltuieli în valuta şi în lei, precum şi pentru obţinerea unui volum de beneficii cît mai mari.
ART. 6
În scopul stimulãrii oamenilor muncii din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior la îndeplinirea şi depãşirea volumului de activitate planificat, se constituie fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împãrţirea beneficiilor, care se va repartiza potrivit legii.
De asemenea, personalul muncitor al întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior beneficiazã de premii ce se acorda, potrivit legii, în cursul anului, pentru realizari deosebite, de premii pentru încheierea de operaţiuni de export-import şi prestãri de servicii care prezintã o eficienta valutar-financiarã ridicatã pentru economia nationala, precum şi de celelalte forme de stimulare prevãzute în reglementãrile în vigoare.
CAP. 2
Retribuirea personalului din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior
ART. 7
Personalul muncitor din întreprinderile şi din compartimentele de comerţ exterior se retribuie pe baza de cote stabilite în lei, la 1000 ruble sau 1000 dolari şi, dupã caz, la 1000 lei, pe grupe de mãrfuri sau pe principalele produse, separat pentru export şi separat pentru import, precum şi pentru alte categorii de operaţiuni ce se efectueazã de fiecare întreprindere sau compartiment.
ART. 8
Cotele maxime de retribuire pentru export şi import pe grupe de mãrfuri sau pe principalele produse şi pentru alte categorii de operaţiuni sînt cele prevãzute în anexa nr. 1*.
În limita cotelor maxime, ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc cote de retribuire anuale sau trimestriale pentru export şi import, pe grupe de mãrfuri sau pe principalele produse şi pentru alte categorii de operaţiuni, pentru întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior din subordine, la propunerea acestora, ţinînd seama de structura produselor pe care le comercializeazã şi de:
a) volumul şi complexitatea activitãţii;
b) necesitatea stimulãrii exportului şi prestaţiilor internaţionale, asigurarea importului de materii prime şi alte produse, în conformitate cu planul şi programele aprobate;
c) stimularea realizãrii de economii financiar-valutare.
ART. 9
Cotele de retribuire se stabilesc în mod diferenţiat, în condiţiile prezentului decret. Astfel, cotele de retribuire pentru export vor fi cu minimum 20 la suta mai mari fata de cotele pentru import; în cadrul exportului sau prestãrilor de servicii internaţionale, cotele pentru relaţia devize convertibile vor fi cu minimum 10 la suta mai mari fata de cotele pentru relaţia cliring tari socialiste, ţinînd seama de importanta produsului şi de dificultãţile de comercializare pe piata externa.
ART. 10
Cotele de retribuire pe grupe de mãrfuri sau pe principalele produse şi categorii de operaţiuni se stabilesc astfel încît la realizarea sarcinilor de plan sa se asigure retributia tarifara integrala şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere a personalului muncitor retribuit pe baza de cote.
În cazul depãşirii sarcinilor de plan, personalul muncitor primeşte peste retributia tarifara şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere, sumele rezultate din aplicarea cotelor la volumul de activitate realizat peste plan.
În situaţia nerealizarii volumului de activitate stabilit potrivit legii, fondul de retribuire şi retributia personalului muncitor se diminueazã în mod corespunzãtor.
ART. 11
Pentru determinarea fondului de retribuire cuvenit lunar cotele stabilite se aplica la volumul de activitate realizat, în ruble sau dolari şi, dupã caz, în lei, pe grupe de mãrfuri sau pe principalele produse şi categorii de operaţiuni, raportat prin dãrile de seama statistice. La fondul rezultat se adauga sau se scad, dupã caz, sumele aferente activitãţii de contractare, precum şi altele stabilite pe baza prezentului decret.
Pentru contractele ferme încheiate la export, a cãror derulare începe în lunile urmãtoare, se acorda întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior un avans de 10-30 la suta potrivit anexei nr. 2*.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
Avansul se acorda dintr-un fond ce reprezintã 80-90 la suta din suma calculatã pe baza cotelor de retribuire aplicate la valoarea contractelor. Diferenţa de 10-20 la suta urmeazã a se plati la terminarea livrãrilor sau, dupã caz, la executarea lucrãrilor.
În raport cu valoarea contractului, avansul se acorda integral la intrarea în vigoare a acestuia sau eşalonat pînã la începerea derulãrii.
Sumele cuvenite lunar pe baza cotelor de retribuire stabilite şi avansurile acordate pentru contractele ferme încheiate sînt neplafonate.
În cazul depãşirii planului de prestaţii în lei se acorda adaos la retributia pentru aceasta activitate cu condiţia realizãrii planului de prestaţii în valuta.
Prin contract ferm se înţelege contractul încheiat, înregistrat şi raportat potrivit legii.
Ministerele şi celelalte organe cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa stabileascã persoanele sau colectivele care rãspund de negocierea, încheierea şi derularea contractelor externe, pe intreaga perioada pînã la executarea integrala a acestora.
Persoanele şi colectivele de contractare stabilite potrivit alineatului precedent se aproba de biroul executiv al consiliului de conducere din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale.
ART. 12
Sumele cuvenite personalului muncitor retribuit pe baza de cote se repartizeazã acestuia proporţional cu retributia tarifara şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere, aferente timpului efectiv lucrat şi în funcţie de contribuţia adusã la contractarea şi derularea operaţiunilor de comerţ exterior.
Economiile la fondul de retribuire pentru personalul muncitor retribuit pe baza de cote care rezulta din participarea unui numãr mai mic de personal la realizarea activitãţii se pot folosi, cu acordul organului ierarhic superior, proporţional cu gradul de realizare a planului, pentru completarea retributiilor tarifare ale personalului care a participat efectiv la îndeplinirea volumului de activitate, pînã la acordarea integrala a acestor retribuţii.
Fondul de retribuire şi respectiv retributia nu se diminueazã cu importurile neefectuate ca urmare a înlocuirii acestora cu produse din ţara, a renuntarilor sau aminarilor pînã la sfîrşitul anului, fãcute cu acordul beneficiarilor.
ART. 13
Consiliile oamenilor muncii pot, în cadrul fondului de retribuire cuvenit, sa majoreze sau sa diminueze, cu pînã la 20 la suta, sumele stabilite potrivit art. 12, unor persoane, în funcţie de contribuţia adusã şi rezultatele efectiv obţinute de acestea în perioada respectiva.
La majorarea sau diminuarea sumelor se va avea în vedere stimularea exportului pe relaţia devize convertibile, în care scop majorãrile de pînã la 20 la suta se vor aplica, cu prioritate, personalului muncitor care a realizat şi depãşit sarcinile de export pe aceasta relatie.
ART. 14
Pentru efectuarea unui volum sporit de operaţiuni comerciale, altele decît cele prevãzute la art. 7 şi 8, în vederea obţinerii de acord valutar, se stabilesc cote stimulative la 1000 dolari aport valutar realizat, diferenţiate pe grupe de mãrfuri sau mãrfuri asemãnãtoare şi prestãri de servicii internaţionale, conform anexei nr. 3*.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
Aportul valutar realizat din operaţiuni comerciale pe pieţele externe este cel încasat din operaţiunile executate integral sau parţial şi înregistrat în extrasul statistic valutar, la care se adauga aportul valutar cedat de întreprinderile sau compartimentele de comerţ exterior altor unitãţi din ţara.
Fondul de retribuire rezultat din aplicarea cotelor pentru aportul valutar realizat completeazã, în cursul anului, drepturile de retribuire pînã la nivelul retributiilor tarifare, în cazul nerealizarii planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala.
Fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar neutilizat în cursul anului poate fi utilizat la sfîrşitul anului peste celelalte drepturi de retribuire ce se cuvin personalului muncitor, numai în cazul realizãrii integrale a planului de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala, pe total şi pe relaţii.
ART. 15
Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate, potrivit legii, sa exercite controlul permanent în unitãţile producãtoare asupra punerii în producţie, executãrii în termen şi de buna calitate a mãrfurilor de export şi sa ia, împreunã cu unitãţile producãtoare, mãsuri pentru realizarea contractelor de export.
În mod excepţional, dacã nerealizarea planului de export, pentru care erau asigurate condiţiile externe de derulare, se datoreşte nelivrarii mãrfurilor de cãtre unitãţile producãtoare la termenele şi în condiţiile de calitate stabilite prin comenzile transmise, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior, iau în calcul, la stabilirea fondului de retribuire cuvenit, volumul de export respectiv, pînã la acordarea integrala a retributiilor tarifare şi, dupã caz, a indemnizaţiei de conducere, în urmãtoarele condiţii:
a) unitãţile furnizoare sa garanteze ca mãrfurile respective vor fi livrate în anul de plan, în decurs de pînã la 30 de zile de la sfîrşitul lunii în care trebuia efectuatã livrarea;
b) întreprinderile sau compartimentele de comerţ exterior sa se angajeze ca în maximum 15 zile de la expirarea termenului de 30 de zile vor asigura vamuirea mãrfurilor respective.
În situaţia prevãzutã la alin. 2 se poate apela la credite, care se restituie la livrarea mãrfurilor sau la expirarea termenului prevãzut la lit. b), din fondul de retribuire cuvenit în perioada urmãtoare.
Întreprinderile producãtoare şi respectiv, cele de comerţ exterior care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contracte, determinînd prin acestea nerealizarea sarcinilor de export, plãtesc celeilalte pãrţi penalitãţi şi despãgubiri în condiţiile stabilite de lege.
CAP. 3
Retribuirea personalului muncitor din unitãţile romane ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service
ART. 16
Personalul muncitor din cadrul unitãţilor romane ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service se retribuie pe baza de cote în valuta anuale sau trimestriale.
Cotele se stabilesc ca raport între suma retributiilor în valuta ale personalului roman încadrat în unitãţile romane ale reţelei externe proprii de comercializare şi de service şi volumul de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului, astfel încît la realizarea sarcinilor sa se asigure integral retributia în valuta.
ART. 17
Cotele de retribuire se stabilesc în valuta în care personalul este retribuit, la 1000 ruble sau 1000 dolari pe fiecare unitate, de cãtre ministerele sau organele centrale, pe baza propunerilor întreprinderilor de comerţ exterior în subordine, care coordoneazã activitatea unitãţilor reţelei externe proprii de comercializare şi de service.
ART. 18
Retributia lunarã în valuta la care are dreptul personalul din unitãţile prevãzute la art. 16 se determina de cãtre întreprinderile de comerţ exterior care coordoneazã activitatea acestor unitãţi, prin aplicarea cotelor aprobate la volumul de export, prestaţii internaţionale sau beneficiu, realizat în valuta, raportat prin dãrile de seama statistice, cumulat de la începutul anului sau, la unitãţile la care s-au stabilit cote diferenţiate pe trimestre, de la începutul trimestrului, ţinînd seama de timpul efectiv lucrat.
ART. 19
În cazul depãşirii volumului de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului stabilit, personalul unitãţilor romane ale reţelei proprii externe primeşte în lei sumele ce depãşesc retributia în valuta, calculate pe baza cursului paritar oficial în vigoare, potrivit rezultatelor definitive din bilanţul contabil anual.
ART. 20
În cazul nerealizarii volumului de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului stabilit, retributia în valuta se diminueazã în mod corespunzãtor.
Retinerile lunare în valuta pentru neîndeplinirea volumului de activitate se consemneazã la misiunea diplomaticã a Republicii Socialiste România din ţara de resedinta, în vederea regularizãrii drepturilor de retribuire în perioadele urmãtoare, pînã la sfîrşitul anului.
În cazul în care personalul muncitor nu realizeazã pînã la sfîrşitul anului volumul de export, prestaţii internaţionale sau beneficiul stabilit, sumele în valuta consemnate şi necuvenite se preiau la sfîrşitul anului la bugetul de stat.
CAP. 4
Planificarea, eliberarea şi controlul utilizãrii fondului de retribuire
ART. 21
Organele de conducere colectivã ale întreprinderilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe centrale rãspund de planificarea judicioasã a fondului de retribuire şi a celorlalţi indicatori de munca şi retribuire a întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior, în strinsa concordanta cu sarcinile de plan, de dimensionarea riguroasã a personalului necesar şi de asigurarea corelãrii drepturilor individuale de retribuire cu cantitatea şi calitatea muncii depuse, precum şi cu nivelul de realizare a volumului de activitate.
ART. 22
Fondul de retribuire cuvenit personalului muncitor retribuit pe baza de cote din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior se determina în funcţie de volumul de activitate realizat, stabilit potrivit anexei nr.4*.
Ţinînd seama de volumul de activitate realizat, fondul de retribuire cuvenit se elibereazã în limita fondului stabilit potrivit art. 11, la care se adauga sumele rezultate pentru aportul valutar, potrivit art. 14, şi, dupã caz, cele prevãzute de art. 12.
Fondul de retribuire pentru plata sporului de vechime şi a celorlalte drepturi cuvenite, inclusiv pentru concediul de odihna a personalului retribuit pe baza de cote, precum şi fondul de retribuire aferent personalului care nu este retribuit pe baza de cote, se elibereazã de unitãţile bancare în limita fondului de retribuire planificat.
În situaţiile prevãzute la art. 14 alin. 4, fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar se elibereazã, la sfîrşitul anului, peste fondul de retribuire planificat.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 23
Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior au obligaţia sa depunã, în termen, la banca finanţatoare, documentaţia referitoare la realizarea volumului de activitate şi a celorlalte condiţii prevãzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.
Conducãtorii întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior, şefii compartimentelor de munca şi retribuirea muncii şi de planificare rãspund nemijlocit de realizarea şi legalitatea calculãrii drepturilor de retribuire şi de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor şi indicatorilor în funcţie de care se determina aceste drepturi.
ART. 24
Pentru personalul muncitor al unitãţilor romane ale reţelei proprii de comercializare şi de service, drepturile de retribuire se determina ţinînd seama de volumul de activitate stabilit, potrivit anexei nr. 4, în condiţiile prevãzute la art. 18-20.
ART. 25
Organele cu sarcini de control financiar intern din întreprinderile de comerţ exterior, centrale, ministere şi alte organe centrale, bãncile finanţatoare, Ministerul Finanţelor, celelalte organe cu atribuţii de control au obligaţia sa exercite un control riguros, potrivit normelor legale, asupra modului de determinare şi utilizare a fondului de retribuire, legalitãţii plãţilor, aplicãrii corecte a prevederilor prezentului decret şi sa ia mãsuri pentru recuperarea, potrivit legii, a sumelor constatate ca s-au plãtit cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi tragerea la rãspundere a persoanelor vinovate.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 26
Personalul muncitor direct productiv încadrat la agenţii interne sau la alte unitãţi din ţara ale întreprinderilor de comerţ exterior se retribuie potrivit reglementãrilor specifice activitãţilor respective.
ART. 27
Personalul muncitor încadrat în funcţiile prevãzute la anexa nr. 5* se retribuie lunar, în raport cu realizarea sarcinilor de munca concrete, stabilite de conducerea întreprinderii, potrivit legii.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 28
Prevederile prezentului decret se aplica şi unitãţilor specializate de turism internaţional, inclusiv birourilor de turism şi agentiilor din activitatea navala şi de aviatie, din strãinãtate.
ART. 29
Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior pot sa primeascã mãrfuri care nu fac parte din obiectul lor de activitate, pentru a fi comercializate pe pieţele externe.
Fondul de retribuire pentru operaţiunile de comerţ exterior realizate potrivit alineatului precedent se stabileşte prin aplicarea cotelor de retribuire pentru export, aprobate potrivit prevederilor prezentului decret la volumul vinzarilor realizate.
ART. 30
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale împreunã cu Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în vederea aplicãrii unitare a prevederilor prezentului decret.
ART. 31
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 32
Prevederile prezentului decret se aplica începînd cu data de 1 octombrie 1983.
Pe aceeaşi data se abroga decretele nr. 116/1981 şi 304/1982 privind retribuirea pe baza de cote a personalului muncitor din întreprinderile de comerţ exterior şi din cadrul reţelei externe de comercializare, asistenta tehnica şi service, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016