Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 342 din 31 decembrie 1987  privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 342 din 31 decembrie 1987 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 31 decembrie 1987

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţeazã, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Bucureşti, pe structura Întreprinderii de protecţii anticorosive şi utilaje speciale Bucureşti, avînd ca obiect de activitate fabricarea de utilaje, piese de schimb, SDV-uri, armãturi, prototipuri, site catalitice, produse din platina, materiale şi protecţii anticorosive, diverse produse chimice, coordonarea producţiei de oxigen şi argon pe economie şi executarea lucrãrilor de revizii şi reparaţii la utilaje şi instalaţii industriale, precum şi lucrãri de întreţinere şi reparaţii construcţii.
Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti se înfiinţeazã prin fuziunea Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Bucureşti şi a Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Ploiesti, care îşi înceteazã activitatea.
Centrala are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1*) şi se încadreazã în gradul special de organizare, grupa III de ramuri.
ART. 2
Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţeazã, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, urmãtoarele întreprinderi:
a) Întreprinderea "Chimpex", cu sediul în municipiul Constanta, avînd ca obiect de activitate efectuarea prestãrilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiţionarea produselor chimice, petroliere şi petrochimice, încãrcarea şi descãrcarea navelor şi vagoanelor şi expedierea produselor şi materiilor prime conform contractelor încheiate, efectuarea operaţiunilor de debalastare şi bunkerare a navelor în porturilor româneşti, precum şi efectuarea în laboratoarele proprii a analizelor produselor chimice şi petroliere pentru asigurarea exigenţei la export.
Întreprinderea "Chimpex" Constanta se înfiinţeazã prin fuziunea Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice "Chimpex" Constanta şi a Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor petroliere şi petrochimice Constanta, care îşi înceteazã activitatea.
Întreprinderea are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 2*) şi se încadreazã în gradul I de organizare, grupa IV de ramuri;
b) Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Bucureşti, avînd ca obiect de activitate aprovizionarea şi desfacerea materiilor prime şi materialelor specifice industriei chimice şi petrochimice, transportul produselor chimice şi petrochimice, producerea de ambalaje şi asigurarea activitãţii de prezentare şi prestaţii, precum şi de colectare a paielor.
Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti se înfiinţeazã prin fuziunea Întreprinderii de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica Bucureşti şi a Întreprinderii de aprovizionare, desfacere şi transport al produselor petrochimice Bucureşti, care îşi înceteazã activitatea.
Întreprinderea are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 3*) şi se încadreazã în gradul I de organizare, grupa V de ramuri.
ART. 3
Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţeazã, în subordinea Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti, Baza de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Ploiesti, avînd ca obiect de activitate aprovizionarea şi desfacerea utilajelor, pieselor de schimb şi materialelor specifice industriei chimice şi petrochimice.
Baza se înfiinţeazã prin fuziunea Bazei de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Bucureşti şi a Bazei de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb rafinarii şi petrochimie Ploiesti, care îşi înceteazã activitatea.
Baza se încadreazã în gradul II de organizare, grupa V de ramuri, avînd 32 posturi personal de administraţie, din care 4 posturi de conducere.
ART. 4
Pe data de 1 ianuarie 1988 Fabrica de prototipuri şi proiectare tehnologicã Ploiesti se reorganizeazã ca întreprindere, sub denumirea de Întreprinderea de prototipuri şi elemente de automatizare, cu sediul în municipiul Ploiesti, avînd ca obiect de activitate execuţia de prototipuri şi microproducţie pentru elemente de automatizare, aparate de mãsurat debite, niveluri şi temperaturi, burdufuri şi furtunuri metalice elastice, sisteme de inabusire a exploziilor, dispozitive şi aparate pentru cercetare şi staţii pilot specifice industriei chimice şi petrochimice, şi îşi pãstreazã gradul de organizare şi grupa de ramuri.
ART. 5
Pe data de 1 ianuarie 1988 Fabrica chimica "Victoria" Tirgoviste, din subordinea Centralei industriale de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti, se reorganizeazã ca unitate cu personalitate juridicã, îşi schimba denumirea în Întreprinderea chimica "Victoria" Tirgoviste, avînd ca obiect de activitate fabricarea de lacuri şi vopsele, produse chimice auxiliare de mic tonaj, produse macromoleculare, pigmenti sintetici şi alte produse chimice, şi îşi pãstreazã gradul de organizare şi grupa de ramuri.
ART. 6
Unitãţile înfiinţate şi reorganizate potrivit art. 1 - 5 funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã şi se organizeazã potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor economice.
ART. 7
Pe data de 1 ianuarie 1988 Întreprinderea "Progresul" Ploiesti trece din subordinea Centralei industriale de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti în subordinea Centralei industriale de rafinarii şi petrochimie Brazi.
ART. 8
Pe data de 1 ianuarie 1988 Întreprinderea de prelucrare mase plastice Plenita, din subordinea Centralei industriale de prelucrare mase plastice Bucureşti, se desfiinţeazã şi se reorganizeazã ca fabrica fãrã personalitate juridicã în cadrul Întreprinderii chimice Craiova, din subordinea aceleiaşi centrale.
ART. 9
Începînd cu data de 1 ianuarie 1988 lucrãrile de construcţii-montaj pentru investiţii rãmîn în obiectul de activitate al Trustului-antrepriza generalã de construcţii-montaj şi reparaţii în industria chimica Bucureşti şi al Trustului-antrepriza generalã de construcţii-montaj şi reparaţii pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti, numai pînã la finalizarea celor în curs de execuţie, potrivit contractelor încheiate.
ART. 10
Numãrul maxim de posturi în aparatul propriu şi numãrul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II, la Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti sînt prevãzute în anexa nr. 4*).
ART. 11
Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti are în subordine unitãţile prevãzute în anexa nr. 5.
ART. 12
Centralele industriale prevãzute în anexa nr. 6*) îşi menţin obiectul de activitate, structura organizatoricã, gradul de organizare, grupa de ramuri, numãrul maxim de posturi în aparatul propriu, din care de conducere, şi numãrul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II aprobate înainte de înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice.
ART. 13
Se aproba completarea structurii organizatorice a centralelor prevãzute în anexa nr. 7*) cu funcţia de inginer şef mecano-energetic şi automatizare.
ART. 14
Se aproba dotarea unitãţilor înfiinţate potrivit art. 1 şi 2 cu cîte un autoturism pentru transport de persoane în interesul serviciului, precum şi dotarea Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea cu un autoturism pentru intervenţii, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 15
Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 decembrie 1987, împreunã cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele încheiate, trec de la unitãţile desfiinţate la unitãţile înfiinţate şi reorganizate potrivit prezentului decret, pe baza de protocol.
Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul mãsurilor de organizare prevãzute în prezentul decret, se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 16
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la <>art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 16/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 17
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987 , nu se aplica, timp de 6 luni, posturilor în care urmeazã sa fie redistribuit personalul rãmas disponibil, precum şi posturilor din unitãţile la care şi de la care se transfera personalul ca urmare a aplicãrii prezentului decret.
ART. 18
Aplicarea prevederilor prezentului decret se face în cadrul indicatorilor economico-financiari prevãzuţi Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice pentru anul 1988.
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi în bugetul de stat, pe anul 1988, modificãrile ce decurg din aplicarea prezentului decret.
ART. 19
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 20
Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1985 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţi unitãţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Decretul Consiliului de Stat nr. 246/1985 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii unitãţilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice se modifica corespunzãtor prezentului decret.
____________
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

ANEXA 5

UNITĂŢILE
din subordinea Centralei de utilaje şi piese de schimb
pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti

1. Întreprinderea de protecţii anticorosive şi utilaje speciale Bucureşti*)
2. Întreprinderea de utilaj chimic Fagaras
3. Întreprinderea de utilaj chimic Gaesti
4. Întreprinderea de utilaj chimic Borzesti
5. Întreprinderea de aparate de mãsuri şi control Otopeni
6. Întreprinderea de matrite şi piese din fonta Odorheiu Secuiesc
7. Întreprinderea de piese de schimb şi utilaje pentru industria chimica Satu Mare
8. Întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului Baicoi
9. Fabrica de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Focsani*)
10. Întreprinderea de prototipuri şi elemente de automatizare Ploiesti
11. Baza de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Ploiesti
12. Trustul-antrepriza generalã de construcţii-montaj şi reparaţii în industria chimica Bucureşti - Întreprinderea de utilaj greu şi transport auto pentru construcţii Bucureşti**)
13. Trustul-antrepriza generalã pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti
________
*) Unitate fãrã personalitate juridicã.
**) Deserveste şi Trustul-antrepriza generalã de construcţii-montaj şi reparaţii pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti.────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016