Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 298 din 2 august 1979  privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 298 din 2 august 1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 6 august 1979
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare exercita, potrivit legii, conducerea unitarã a întregii agriculturi, asigura progresul ei continuu şi dezvoltarea economicã a organizaţiilor socialiste de stat şi cooperatiste din agricultura.
De asemenea, asigura dezvoltarea industriei alimentare, în condiţiile valorificãrii superioare a resurselor de materii prime agricole vegetale şi animale, creşterea şi diversificarea producţiei de mãrfuri alimentare, în concordanta cu cerinţele economiei naţionale.
ART. 2
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poarta intreaga rãspundere pentru înfãptuirea unitarã a politicii partidului şi statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi îndeplineşte funcţia de minister coordonator pentru activitatea din domeniul sau ce se desfãşoarã în unitãţi din subordinea altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ia mãsuri pentru integrarea activitãţii de producţie şi economice a unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste, în vederea utilizãrii cu maxima eficienta a fondului funciar, a mijloacelor tehnice şi a forţei de munca, care sa ducã la creşterea mai accentuata a producţiei vegetale şi animale.
ART. 3
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare conduce, indruma şi controleazã unitãţile din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru intreaga sa activitate.
ART. 4
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în domeniul sau de activitate, asigura aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 5
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.
Pentru a se asigura sporirea continua a producţiei, dezvoltarea şi consolidarea cooperativelor agricole de producţie, a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare conlucreaza cu Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 6
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare are urmãtoarele atribuţii principale:
A. Atribuţii cu privire la agricultura:
a) ia mãsuri şi rãspunde de folosirea raţionalã a tuturor terenurilor agricole, indiferent de posesor; asigura executarea lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare care sa ducã la redarea în cultura de noi suprafeţe, la îmbunãtãţirea categoriilor de folosinta, la creşterea potenţialului de producţie al întregului fond funciar al tarii; controleazã şi rãspunde de scoaterea terenurilor din producţia agricolã vegetala pentru alte nevoi ale economiei, urmãrind ca aceasta sa se facã cu respectarea stricta a prevederilor legii;
b) stabileşte zonarea producţiei de cereale, leguminoase, plante tehnice, legume, cartofi, plante de nutret, a plantaţiilor de vii şi pomi, a speciilor şi categoriilor de animale, potrivit cu condiţiile pedoclimatice şi social-economice din fiecare zona şi microzona; stabileşte repartizarea teritorialã a soiurilor şi hibrizilor pentru toate plantele de cultura, precum şi a raselor de animale, urmãreşte şi controleazã respectarea acestora; elaboreazã tehnologii unitare de producţie pentru toate culturile, pentru zootehnie şi celelalte activitãţi cu caracter agricol, ia mãsuri şi controleazã respectarea acestora de cãtre toate unitãţile agricole;
c) organizeazã şi rãspunde de realizarea productiilor de cereale, leguminoase, plante tehnice şi furajere, legume, cartofi, fructe, struguri, carne, lapte, oua, lina şi alte produse agricole vegetale şi animale;
d) organizeazã, în funcţie de zonarea producţiei agricole vegetale şi animale, concentrarea şi specializarea unitãţilor agricole de stat şi indruma profilarea cooperativelor agricole de producţie; organizeazã ferme şi întreprinderi specializate, precum şi unitãţi de tip industrial, sprijinã acţiunile de cooperare şi asociere între unitãţile de stat şi cooperativele agricole de producţie; indruma activitatea şi rãspunde de organizarea consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste;
e) ia mãsuri, organizeazã şi rãspunde de dezvoltarea, în cadrul consiliilor unice agroindustriale, a activitãţilor de prelucrare a produselor agricole, de extindere a activitãţilor industriale proprii şi prin cooperare cu întreprinderile industriale din subordinea ministerului şi din subordinea altor ministere şi organe centrale, de executarea construcţiilor, de producere a materialelor de construcţii, de extindere a prestãrilor de servicii şi a activitãţii de comercializare a produselor agricole, care sa contribuie la folosirea forţei de munca în tot cursul anului şi la sporirea veniturilor;
f) organizeazã, prin unitãţile de cercetare din subordinea sa, producerea seminţelor şi a materialului sãditor, urmãreşte şi rãspunde de asigurarea cu saminta şi material sãditor a nevoitor întregii agriculturi, precum şi de calitatea acestora;
g) elaboreazã mãsuri pentru protecţia plantelor şi norme de carantina fitosanitara; indruma acţiunile de combatere a bolilor şi dãunãtorilor şi controleazã aplicarea lor; "avizeazã asupra producerii şi utilizãrii insecticidelor, fungicidelor şi erbicidelor;
h) organizeazã şi conduce acţiunile privind reproductia şi selecţia animalelor, în mod unitar, pentru toate sectoarele din agricultura, urmãrind şi raspunzind de sporirea efectivelor şi amelioarea acestora;
i) rãspunde de asigurarea unei baze furajere echilibrate, pentru toate speciile şi categoriile de animale, în care scop ia mãsuri pentru realizarea, în toate unitãţile, a programului de imbunatatire şi exploatare raţionalã a pasunilor şi finetelor naturale, de stabilirea unei structuri optime a plantelor de nutret cultivate, de aplicarea tehnologiilor stabilite pentru acestea; de recoltarea şi pãstrarea furajelor cu asigurarea condiţiilor de calitate, precum şi de administrarea lor raţionalã în hrana animalelor, de pregãtirea şi îmbunãtãţirea tuturor subproduselor industriale şi a produselor agricole secundare destinate furajarii;
j) exercita atribuţiile serviciului sanitar-veterinar de stat şi ale inspecţiei de stat sanitare-veterinare, rãspunde de prevenirea şi combaterea epizootiilor; organizeazã producerea materialelor biologice şi avizeazã folosirea preparatelor biologice şi a medicamentelor de uz zooveterinar;
k) stabileşte sisteme de tractoare, maşini agricole şi utilaje, necesare mecanizarii proceselor de producţie din agricultura; ia mãsuri pentru introducerea lor în producţia agricolã, stabilind norme de folosire, întreţinere şi reparare a acestora;
l) asigura studiile şi proiectele pentru organizarea teritoriului agricol, pentru lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare, precum şi pentru construcţiile agricole;
m) coordoneazã activitatea geodezica-topografica din intreaga ţara, cu excepţia celei îndeplinite de Ministerul Apãrãrii Naţionale; introduce şi organizeazã cadastrul funciar al teritoriului tarii;
n) rãspunde de executarea în termenele stabilite a programului naţional de îmbunãtãţiri funciare;
o) rãspunde de organizarea întreţinerii şi exploatãrii lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare din sistemele care se afla în administrarea sa; îndeplineşte sarcinile ce-i revin pentru apãrarea lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare impotriva inundatiilor şi gheturilor;
p) asigura şi rãspunde de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi plante textile, prin contracte ce se încheie cu unitãţile agricole socialiste şi prin preluarea produselor cuvenite ca plata, pentru lucrãrile prestate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi din uium, precum şi prin achiziţii de la gospodãriile populaţiei; ia mãsuri şi rãspunde de buna conservare a produselor preluate la fondul de stat şi de livrarea acestora cu respectarea stricta a destinaţiilor stabilite prin plan şi balanţa fiecãrui produs;
r) constituie, în scopul aprovizionarii populaţiei, al asigurãrii cantitãţilor necesare industrializarii şi semiindustrializarii, precum şi pentru export, fondul de stat de legume, cartofi, fructe şi struguri, prin contractari şi achiziţii de la unitãţi socialiste şi gospodãrii ale populaţiei, urmãrind îmbunãtãţirea continua a calitãţii produselor şi sortimentelor; ia mãsuri pentru realizarea şi depozitarea rezervelor de toamna - iarna la legume, cartofi, fructe şi struguri în stare proaspãta, industrializata şi semiindustrializata;
s) ia mãsuri şi rãspunde pentru constituirea şi pãstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare;
t) organizeazã comerţul cu ridicatã şi cu amãnuntul de legume, cartofi, fructe şi struguri de masa, indruma activitatea reţelei proprii de depozite şi magazine de prezentare şi desfacere a produselor agricole.
B. Atribuţii cu privire la industria alimentara:
a) asigura şi rãspunde de dezvoltarea continua a activitãţii de industrializare a produselor agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare şi îmbunãtãţirea calitãţii acestora, în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi a altor cerinţe ale economiei naţionale; ia mãsuri pentru specializarea unitãţilor de industrie alimentara în realizarea de produse destinate exportului;
b) rãspunde de valorificarea superioarã a materiilor prime agricole, introducerea de noi tehnologii, reducerea consumurilor specifice, folosirea raţionalã a capacitãţilor de producţie; introducerea unor metode avansate de organizare a producţiei şi a muncii, în vederea creşterii productivitatii muncii şi a eficientei economice în unitãţile de industrializare;
c) organizeazã şi asigura preluarea la fondul de stat - încheie contracte de preluare la fondul de stat a produselor vegetale şi animale din obiectul sau de activitate şi rãspunde de realizarea lor. În acest scop, Departamentul industriei alimentare preia de la Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum activitatea de contractare şi preluare la fondul de stat a porcinelor şi ovinelor;
- urmãreşte şi acorda sprijin unitãţilor agricole cu care a încheiat contracte pentru insamintarea efectivã a suprafeţelor stabilite la sfecla de zahãr, floarea-soarelui, soia, în pentru ulei, tutun; verifica aplicarea tehnologiilor şi se preocupa de preluarea în bune condiţii a întregii producţii obţinute;
- controleazã şi urmãreşte în fiecare unitate cu care a încheiat contracte existenta efectivelor de animale, realizarea sporurilor de creştere în greutate, producţia de lapte şi valorificarea produselor potrivit prevederilor din plan şi contracte;
d) asigura dezvoltarea, în cadrul consiliilor unice agroindustriale, a capacitãţilor noi industriale pentru valorificarea economicã a resurselor de materii prime agricole; organizeazã acţiuni de cooperare şi asociere între întreprinderile industriale şi cooperativele agricole şi dezvolta secţii ale întreprinderilor pe raza de activitate a Consiliilor;
e) controleazã regimul de tãiere a animalelor în abatoare, indiferent de subordonare, şi rãspunde de respectarea prevederilor legii în ce priveşte greutatea de sacrificare şi numãrul de animale destinate tãierii potrivit prevederilor de plan, precum şi de respectarea destinaţiei produselor obţinute;
f) organizeazã, indruma şi controleazã pescuitul în Marea Neagra şi în oceane, industrializarea şi desfacerea pestelui şi a celorlalte produse acvatice, construirea şi repararea de nave uşoare şi utilaje necesare pescuitului, industriei pestelui, recoltarii şi valorificãrii stufului;
g) coordoneazã şi da dispoziţii obligatorii pentru producţia şi livrarea de fãina, malai, produse de panificatie, produse zaharoase şi alte produse agroindustriale, realizate de cãtre unitãţile din subordinea organelor locale, acorda acestora asistenta tehnica de specialitate şi exercita controlul activitãţii morilor cu regim de macinis prestator;
h) organizeazã, indruma şi coordoneazã utilizarea raţionalã şi dezvoltarea reţelei frigorifice din ţara;
i) organizeazã şi indruma activitatea reţelei de magazine proprii de prezentare a bunurilor alimentare;
j) stabileşte metodologia unitarã de elaborare, aplicare şi urmãrire a normelor şi normativelor de consum, emite norme şi normative tehnice de specialitate, obligatorii pentru toate unitãţile producãtoare de bunuri alimentare, indiferent de subordonarea lor, şi controleazã aplicarea acestora;
k) îndeplineşte funcţia de coordonator de ramura în domeniul produselor alimentare.
C. Atribuţii comune:
a) asigura, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, dezvoltarea în ritm susţinut şi într-o conceptie unitarã a tuturor sectoarelor, ramurilor şi subramurilor din agricultura şi industrializarea produselor agricole, în vederea realizãrii sarcini1or de plan şi pentru obţinerea unor cantitãţi sporite de produse agricole şi alimentare, pentru satisfacerea cerinţelor de aprovizionare a populaţiei şi a celorlalte nevoi ale economiei naţionale.
- elaboreazã studii şi programe privind proportiile, nivelurile, ritmurilor şi cãile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor din activitatea sa;
- elaboreazã proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor departamentelor, direcţiilor generale economice, centralelor, direcţiilor generale judeţene pentru agricultura şi industria alimentara şi a celorlalte unitãţi subordonate şi colaboreazã cu organele centrale de resort la elaborarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva pentru intreaga activitate din domeniul sau, asigurind mobilizarea prin plan a tuturor resurselor existente;
- asigura diversificarea producţiei şi ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor, în scopul satisfacerii necesitãţilor economiei naţionale şi creşterii competitivitatii lor, pe piata internationala;
- stabileşte, dupã adoptarea legilor pentru aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi a bugetului de stat, indicatorii de plan economici şi financiari pe unitãţi subordonate, ale cãror sarcini de plan nu sînt stabilite distinct prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
- determina, potrivit normelor legale, necesarul de mijloace circulante pentru unitãţile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finanţelor;
- organizeazã urmãrirea indicatorilor ce-i revin din planul naţional unic şi bugetul de stat, rãspunde de îndeplinirea acestora şi informeazã periodic Consiliul de Miniştri;
- analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister;
- întocmeşte şi executa bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi pentru unitãţile subordonate;
- exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la tarife şi preţuri în domeniul sau de activitate;
b) coordoneazã şi indruma activitatea de cercetate şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; ia mãsurile necesare pentru integrarea activitãţii de cercetare cu producţia şi învãţãmîntul şi desfãşurarea acesteia pe baza de programe care sa asigure rezolvarea problemelor prioritare de care producţia are nevoie; urmãreşte rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi valorificarea acestora în producţie; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate;
c) organizeazã activitatea de documentare tehnica specifica ramurilor şi subramurilor sale şi asigura informarea unitãţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific, pe plan, naţional şi mondial; editeazã publicaţii şi lucrãri privitoare la problemele de producţie, ştiinţa şi tehnica şi organizeazã acţiuni de propaganda specifica activitãţii pe care o conduce;
d) aproba, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru asimilarea produselor noi de mare importanta şi îşi da acordul cu privire la tipurile şi indicatorii tehnico-economici ai instalaţiilor complexe, precum şi ai maşinilor şi instalaţiilor unicate ce urmeazã a fi produse în ţara sau procurate din strãinãtate, pentru intreaga activitate din domeniul sau;
e) indruma activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante reAlizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare; aproba norme interne; coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate;
f) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice şi rãspunde pentru realizarea lucrãrilor de investiţii şi punerea în funcţiune în termen a obiectivelor; urmãreşte reducerea consumului de materiale de construcţii deficitare, precum şi reducerea investiţiei specifice, organizeazã, coordoneazã şi rãspunde de realizarea lucrãrilor de construcţii-montaj şi instalaţii în execuţie proprie din ramurile şi subramurile sale de activitate; rãspunde de realizarea producţiei de materiale de construcţii prevãzute în planul sau;
g) elaboreazã şi face propuneri cu privire la proportiile şi structura schimburilor comerciale în perspectiva; organizeazã asigurarea producţiei destinate exportului, în care scop ia mãsuri pentru specializarea unitãţilor care au condiţii favorabile pentru realizarea de produse la parametrii calitativi ceruti pe pieţele externe, dotarea acestora cu baza materialã de care au nevoie; diversifica structura sortimentala, condiţiile de prezentare şi ambalare; urmãreşte pregãtirea şi livrarea produselor destinate exportului, în scopul valorificãrii acestora în condiţii de eficienta sporitã; rãspunde de realizarea planului de export;
h) organizeazã activitatea de cooperare în domeniul producţiei şi al comercializãrii produselor, proiectãrii, execuţiei de lucrãri şi asistenţei tehnice cu alte tari şi asigura îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aceasta activitate; coreleazã activitatea de cooperare cu cea de export, urmãrind valorificarea prin acţiuni de cooperare a produselor destinate exportului şi producerea de materii prime pentru industria alimentara şi pentru alte ramuri;
i) organizeazã şi coordoneazã activitatea de colaborare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din strãinãtate în ramurile şi subramurile sale de activitate, asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea din domeniul sau şi controleazã îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea;
j) rãspunde de activitatea de organizare a conducerii, producţiei şi a muncii în unitãţile de stat şi cooperatiste din schema sa; organizeazã perfecţionarea sistemului informaţional şi asigura aplicarea acestuia în domeniul sau de activitate;
k) indruma şi coordoneazã activitatea de valorificare a produselor, de aprovizionare tehnico-materialã, financiar-contabila şi de investiţii a cooperativelor agricole de producţie şi a asociaţiilor economice intercooperatiste;
l) organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca pentru toate categoriile de personal muncitor din domeniul sau de activitate, organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care se stabileşte ca este initiator sau colaborator; aproba normativele şi normele unificate pe ramuri, subramuri şi alte activitãţi specifice şi controleazã modul lor de aplicare; elaboreazã norme de munca în unitãţile agricole socialiste şi urmãreşte aplicarea acestora;
m) organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje, a cãror balanţa se aproba de Consiliul de Miniştri sau de ministere ori alte organe centrale; rãspunde de întocmirea în mod corespunzãtor a balantelor materiale de cãtre unitãţile în subordine şi colaboreazã cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora în concordanta cu sarcinile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, cu necesitãţile şi posibilitãţile economiei naţionale; asigura aprovizionarea cu materiale şi utilaje pentru care este coordonator, necesare tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum şi organelor locale;
n) organizeazã exploatarea prin pescuit natural şi piscicultura a bazinelor aflate în administraţia unitãţilor din subordinea sa; exercita, în condiţiile prevãzute de lege, coordonarea-îndrumarea şi controlul activitãţii de pescuit, piscicultura şi protecţia fondului piscicol în toate bazinele piscicole din subordinea sa sau a altor organe centrale şi locale;
o) avizeazã, în condiţiile prevãzute de lege, înfiinţarea sau dezvoltarea unitãţilor agroindustriale proprii, precum şi a unitãţilor cu acest profil din subordinea altor ministere, organe centrale şi organe locale;
p) organizeazã exploatarea mijloacelor de transport din dotarea unitãţilor sale, destinate transporturilor interne şi internaţionale;
r) asigura aplicarea dispoziţiilor legale în probleme de personal, în care scop:
- aplica criteriile unitare stabilite pe economie pentru selecţionarea, pregãtirea, perfecţionarea şi promovarea personalului din domeniul sau de activitate şi controleazã executarea;
- stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri pentru pregãtirea acestuia, potrivit legii;
- încadreazã personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale centralelor şi ale celorlalte unitãţi din subordinea sa;
- organizeazã perfecţionarea pregãtirii personalului de specialitate din unitãţile sale;
- organizeazã evidenta cadrelor cu studii superioare agricole, de industrializarea produselor agricole şi rãspunde de repartizarea lor. Încadrarea specialiştilor agricoli şi de industrie alimentara în alte sectoare de activitate decît cele agricole se face numai cu acordul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
- rãspunde, potrivit Legii educaţiei şi învãţãmîntului, de organizarea învãţãmântului de specialitate din domeniul agriculturii şi industriei alimentare;
s) stabileşte, potrivit legii, normele şi ia mãsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurãrii celor mai bune condiţii de munca, al prevenirii accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale, pentru unitãţile în subordine;
t) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire, organizind elaborarea de studii în acest scop; stabileşte mãsuri de ansamblu pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de munca şi de trai ale personalului; rãspunde de aplicarea prevederilor legale în domeniul retribuirii muncii şi organizeazã controlul permanent al modului de aplicare a elementelor sistemului de retribuire a muncii în unitãţile subordonate;
u) elaboreazã, pe baza şi în vederea executãrii legii, norme tehnice cu caracter metodologic privind activitatea de producţie, planificare, de organizare şi normare a muncii, retribuire şi financiarã, precum şi pentru orice alte activitãţi din domeniul sau. Normele tehnice stabilite pentru produsele din nomenclatorul sau sînt obligatorii şi pentru unitãţile subordonate altor organe centrale sau locale care fabrica produse similare;
v) urmãreşte reducerea costurilor de producţie, creşterea rentabilitatii şi a eficientei economice în unitãţile subordonate;
x) prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi de alte acte prevãzute de lege; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate de celelalte ministere şi organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, care intereseazã domeniul sau de activitate;
y) exercita atribuţiile legale cu privire la activitatea organizaţiilor obşteşti din domeniul sau şi sprijinã activitatea acestora;
z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 7
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este condus de consiliul de conducere al ministerului, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului.
Conducerea colectivã a activitãţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţioneazã potrivit <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
Din Consiliul de conducere al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare face parte şi preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare are în conducerea sa un ministru, doi miniştri secretari de stat care sînt membri ai guvernului, noua adjuncţi ai ministrului şi trei secretari de stat. Unul dintre miniştrii secretari de stat îndeplineşte şi funcţia de şef al Departamentului industriei alimentare.
Miniştrii secretari de stat, adjunctii ministrului şi secretarii de stat se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 9
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale; în lipsa ministrului, aceste atribuţii se exercita de unul dintre miniştrii secretari de stat.
ART. 10
În cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare funcţioneazã Consiliul pentru cereale şi plante tehnice, Consiliul horticulturii, Consiliul fondului funciar şi imbunatatirilor funciare, Consiliul zooveterinar şi Consiliul mecanizarii, ca organe tehnice de lucru pe lîngã organele de conducere colectivã ale ministerului. Din aceste consilii fac parte specialişti de inalta calificare şi cu o îndelungatã experienta în producţie, cercetare şi învãţãmînt. Numãrul de membri şi componenta nominalã se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
Consiliile dezbat şi prezintã consiliului de conducere al ministerului, pentru domeniile lor de activitate, propuneri asupra: acţiunilor şi mãsurilor ce trebuie luate în ce priveşte: producerea seminţelor, structura soiurilor şi hibrizilor, zonarea acestora; mãsurilor de selecţie, reproducţie şi raionare a raselor de animale; apãrãrii sãnãtãţii animalelor; stabilirii şi aplicãrii unitare a tehnologiilor în toate sectoarele din agricultura; avizãrii sistemelor de tractoare şi maşini agricole, utilaje şi instalaţii pentru agricultura şi industria de prelucrare a produselor agricole; introducerii în producţie de noi sortimente de produse chimice, medicamente şi biopreparate. Consiliul fondului funciar şi imbunatatirilor funciare dezbate şi aproba soluţiile constructive la lucrãrile de imbunatariri funciare şi construcţii agro-industriale, precum şi tehnologiile de execuţie şi exploatare a acestor lucrãri.
ART. 11
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã pentru cereale, plante tehnice, fond funciar şi organizarea unitãţilor agricole, care are în structura sa:
- Direcţia producţiei de cereale şi plante tehnice;
- Direcţia fond funciar şi cadastru;
- Direcţia organizarea unitãţilor agricole.
b) Direcţia generalã zooveterinara, care are în structura sa:
- Direcţia producţiei animale;
- Direcţia baza furajera;
- Direcţia sanitarã-veterinara.
c) Departamentul agriculturii de stat, care are în structura sa:
- Direcţia producţiei agricole;
- Direcţia tehnica şi de investiţii;
- Direcţia organizare şi control;
- Direcţia plan-finanţe-desfacere.
d) Departamentul industriei alimentare, care are în structura sa:
- Direcţia plan-finanţe-desfacere;
- Direcţia tehnica şi de investiţii, mecano-energetica:
- Direcţia organizare şi control.
e) Direcţia generalã economicã a horticulturii, care are în structura sa:
- Trustul economic de producţie pentru legume de cimp;
- Trustul economic de producţie pentru legume de sera;
- Trustul economic de producţie pentru cartofi;
- Trustul economic de producţie pentru pomicultura;
- Trustul economic de producţie pentru viticultura şi vinificaţie;
- Direcţia industrializarii legumelor şi fructelor;
- Direcţia tehnica şi investiţii;
- Direcţia comercialã;
- Direcţia plan-finanţe;
- Direcţia organizare şi control.
Trusturile economice de producţie din cadrul Direcţiei generale economice a horticulturii funcţioneazã pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, indeplinind atribuţii de direcţii de producţie şi îndrumare tehnica de specialitate a ministerului pentru sectoarele din profilul lor de activitate.
Trusturile economice de producţie au sediul, obiectul de activitate, unitãţile subordonate, precum şi atribuţiile prevãzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.
f) Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara, care are în structura sa:
- Direcţia staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii;
- Direcţia de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare;
- Direcţia producţiei industriale, aprovizionare şi desfacere;
- Direcţia de transporturi auto;
- Direcţia tehnica şi investiţii;
- Direcţia organizare şi control;
- Direcţia plan-finanţe.
g) Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii în agricultura, care are în structura sa:
- Direcţia tehnica investiţii, construcţii şi mecanoenergetic;
- Direcţia plan-finanţe, aprovizionare-desfacere;
- Direcţia organizare şi control.
h) Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere;
i) Direcţia generalã de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
j) Direcţia plan-dezvoltare;
k) Direcţia tehnica şi de investiţii;
l) Direcţia finanţe-preţuri;
m) Direcţia organizare şi control;
n) Direcţia personal-învãţãmînt;
o) Direcţia secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimentele de munca şi numãrul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevãzute în anexele nr. 3 şi 3a-3j.
ART. 12
Direcţia generalã pentru cereale, plante tehnice, fond funciar şi organizarea unitãţilor agricole rãspunde de:
a) elaborarea şi aplicarea în mod unitar a programelor de producţie pentru fiecare cultura, a tehnologiilor acestora, asigurarea seminţelor, combaterea bolilor şi dãunãtorilor, obţinerea productiilor planificate;
b) întocmirea programelor de gospodãrire raţionalã a pãmîntului, de creştere a suprafeţelor arabile şi ameliorare a fondului funciar agricol al întregii tari, precum şi de cadastrul funciar;
c) organizarea unitarã a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, dezvoltarea activitãţii de cooperare şi asociere a unitãţilor din cadrul consiliilor unice;
d) soluţionarea problemelor specifice zonei necooperativizate.
ART. 13
Direcţia generalã zooveterinara rãspunde de:
a) elaborarea şi aplicarea unitarã a programelor de selecţie, ameliorare şi reproducţie a animalelor, pe intreaga agricultura, a tehnologiilor de profil, pentru realizarea producţiei animale;
b) asigurarea sãnãtãţii animalelor;
c) îmbunãtãţirea pajiştilor şi asigurarea prelucrãrii şi bunei gospodariri a furajelor de toate categoriile.
ART. 14
Direcţia generalã de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala rãspunde de:
a) urmãrirea pregãtirii producţiei pentru export;
b) contractarea şi livrarea producţiei pentru export;
c) lãrgirea activitãţilor de cooperare economicã şi colaborare tehnico-ştiinţificã internationala.
ART. 15
Departamentul agriculturii de stat rãspunde de:
a) realizarea producţiei vegetale şi animale, în condiţiile de eficienta prevãzute prin plan în unitãţile de producţie din subordine, prin aplicarea unitarã a tehnologiilor stabilite pentru intreaga agricultura de cãtre direcţiile de profil din cadrul ministerului şi de asigurarea şi folosirea raţionalã a bazei tehnico-materiale;
b) dezvoltarea raţionalã a capacitãţilor de producţie, de modernizarea acestora, de realizarea integrala a obiectivelor de investiţii, precum şi de folosirea cu maxima eficienta a fondurilor de investiţii şi a mijloacelor fixe din dotarea unitãţilor sale;
c) intensificarea acţiunii de asociere şi cooperare cu unitãţile agricole cooperatiste, pentru folosirea mai buna a resurselor existente în cele doua sectoare şi creşterea producţiei din agricultura.
ART. 16
Departamentul industriei alimentare rãspunde de:
a) realizarea sarcinilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, la toţi indicatorii stabiliţi, precum şi elaborarea şi aplicarea programelor de dezvoltare din domeniul sau de activitate;
b) dezvoltarea continua a capacitãţilor de producţie pentru industrializarea produselor agricole; diversificarea sortimentelor şi îmbunãtãţirea calitãţii produselor alimentare necesare consumului intern şi exportului;
c) asigurarea prin centralele şi unitãţile din subordine a materiilor prime, acordarea de sprijin tehnic unitãţilor agricole care le produc şi valorificarea lor superioarã.
ART. 17
Şeful departamentului reprezintã departamentul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara şi în relaţiile internaţionale, potrivit competentelor stabilite de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 18
Direcţia generalã economicã a horticulturii coordoneazã şi rãspunde în mod unitar pe ansamblul agriculturii, potrivit prevederilor Legii nr: 28/1976, de producerea, industrializarea şi valorificarea legumelor, cartofilor, fructelor şi strugurilor.
ART. 19
Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara rãspunde de:
a) elaborarea şi aplicarea programelor de mecanizare pe intreaga agricultura;
b) organizarea producerii unor utilaje, mecanisme, dispozitive, piese de schimb ce se realizeazã prin unitãţi proprii, realizarea şi diversificarea utilajelor şi instalaţiilor necesare prelucrãrii produselor agricole, atît pentru obiectivele industriale mari, cît şi pentru capacitatile de producţie: sau secţiile unor fabrici ce se creeazã în cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste;
c) exploatarea suprafeţelor amenajate pentru irigaţii, desecãri şi combaterea eroziunii din sistemele mari şi amenajãrile locale;
d) acordarea asistenţei tehnice pentru exploatarea şi întreţinerea amenajãrilor locale din cadrul cooperativelor agricole de producţie;
e) activitatea de transporturi pe întregul minister;
f) urmãrirea, împreunã cu Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii în agricultura, a realizãrii investiţiilor în domeniul lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare.
ART. 20
Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii în agricultura rãspunde de:
a) realizarea programelor de ameliorare a fondului funciar, prin studii, cercetare, proiectare şi executare a lucrãrilor de irigaţii, desecãri, combaterea eroziunii solului, atît în sistemele mari cît şi locale;
b) executarea de lucrãri de construcţii agrozootehnice şi de industrializarea produselor agricole;
c) asigurarea studiilor şi proiectelor pentru lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare, precum şi pentru construcţiile agricole şi de industrializarea produselor agricole de mai mica complexitate;
d) asigurarea asistenţei tehnice în proiectarea şi executarea lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare din cooperativele agricole de producţie;
e) urmãrirea, împreunã cu Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara, a realizãrii investiţiilor în domeniul lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare.
ART. 21
Departamentul agriculturii de stat, Departamentul industriei alimentare, Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice, Direcţia generalã economicã a horticulturii, Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara şi Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii în agricultura au personalitate juridicã, sînt titulare de plan, au nominalizate în mod distinct prin planul naţional unic sarcini la toţi indicatorii şi rãspund direct de realizarea indicatorilor stabiliţi.
La nivelul ministerului se poate constitui o rezerva de la titularii de plan (departamente, direcţii generale economice şi centrale) de pînã la 3% la indicatorii aprobaţi prin planul naţional unic.
Utilizarea rezervei se va face cu aprobarea ministrului, la oricare titular de plan din cadrul ministerului, cu respectarea nivelelor prevãzute pe total minister la indicatorii respectivi, informind Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor asupra modificãrilor intervenite:
ART. 22
Direcţiile generale economice funcţioneazã pe principiul autogestiunii economico-financiare şi îndeplinesc atribuţiile ce revin, potrivit legii, centralelor şi departamentelor.
ART. 23
Departamentele şi direcţiile generale economice prevãzute la art. 15, 16 şi 18-20 sînt conduse de un consiliu de conducere şi cîte un birou executiv, organe cu caracter deliberativ, care se constituie şi funcţioneazã potrivit prevederilor <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 24
Atribuţiile consiliilor de conducere şi ale birourilor executive ale acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 25
Pe lîngã organele de conducere colectivã ale direcţiilor generale economice prevãzute la art. 18-20 se organizeazã şi funcţioneazã consilii tehnico-economice, potrivit <>Decretului nr. 78/1973 .
ART. 26
Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere are personalitate juridicã şi funcţioneazã pe principiul autogestiunii economico-financiare.
ART. 27
Activitãţile de personal şi învãţãmînt se realizeazã centralizat, pe ansamblul ministerului, prin Direcţia personal-învãţãmânt.
ART. 28
Atribuţiile tuturor compartimentelor din aparatul ministerului se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 29
Direcţiile generale prevãzute la art. 12-14 şi 18-20 sînt conduse de cîte un adjunct al ministrului care îndeplineşte şi funcţia de director general.

CAP. 4
Legatura cu organele locale ale administraţiei de stat

ART. 30
Pentru conducerea unitarã a întregii agriculturi şi a activitãţii de industrializare a produselor agricole, în cadrul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, se organizeazã direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara. Acestea funcţioneazã ca organe locale de specialitate, fiind subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi comitetului executiv al consiliului popular judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare.
Direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industria alimentara au personalitate juridicã şi sînt titulare de plan pentru sarcinile ce revin agriculturii, industriei alimentare, altor activitãţi industriale şi transporturilor din cadrul judeţului.
ART. 31
Organizarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara şi a unitatitor din subordinea acestora se face pe baza normelor de structura aprobate prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 32
Normativele tehnice, de consum şi de munca, precum şi tehnologiile elaborate, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, precum şi de cãtre centralele subordonate, sînt obligaţii pentru toate unitãţile de profil de pe teritoriu.
Direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara rãspund de aplicarea unitarã a acestora, potrivit condiţiilor concrete pedoclimatice şi sociale-economice din zona respectiva.
De asemenea, direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara, prin unitãţile lor de specialitate, rãspund de aplicarea, în toate unitãţile; indiferent de subordonare, a normelor şi mãsurilor de conservare, creştere şi ameliorare a fondului funciar, de protecţia plantelor calitatea seminţelor şi materialului sãditor, de selecţia animalelor şi a celor cu caracter sanitar-veterinar şi realizeazã prestãrile de servicii de specialitate.
ART. 33
Departamentele, direcţiile generale economice, direcţiile generale, direcţiile din minister şi centralele subordonate, precum şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, sînt obligate sa acorde sprijin şi îndrumare de specialitate direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara şi sa le consulte în elaborarea şi aplicarea mãsurilor cu caracter de directiva, ca şi la realizarea unor acţiuni care privesc unitãţile din raza lor teritorialã.
ART. 34
Inginerii, medicii veterinari şi economistii care lucreazã în cooperativele agricole de producţie, în calitate de reprezentanţi şi statului, poarta rãspunderea, alãturi de consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie, de aplicarea tehnologiilor stabilite, de organizarea producţiei şi a muncii, de realizarea produselor agricole vegetale şi animale şi de livrarea acestora la fondul de stat potrivit sarcinilor prevãzute în planul naţional unic.
Inginerii şi medicii veterinari care lucreazã în cooperativele agricole de producţie sînt retribuiţi de stat prin consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste şi rãspund fata de acestea de îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Transferarea specialiştilor agricoli şi de industrie alimentara se face o data pe an, în trimestrul IV, corelat cu repartizarea absolvenţilor şi începerea anului agricol.
Prevederile alin. 2 se aplica în mod corespunzãtor şi contabililor şefi din cooperativele agricole de producţie care sînt retribuiţi de stat.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 35
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, institutele şi staţiunile centrale de cercetare, împreunã cu direcţiile generale şi direcţiile de profil din minister, elaboreazã programe unitare de cercetare şi, pe baza rezultatelor obţinute, stabilesc şi perfectioneaza permanent tehnologii obligatorii pentru intreaga agricultura, urmãresc aplicarea lor diferenţiatã în toate unitãţile agricole.
Academia de Stiinfe Agricole şi Silvice, institutele, staţiunile centrale şi staţiunile de cercetare rãspund de producţia şi asigurarea întregii agriculturi cu seminţe necesare de cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice, plante furajere, legume şi cartofi, material sãditor viticol şi pomicol şi animale de reproducţie.
Institutele, staţiunile centrele şi staţiunile de cercetare din subordinea departamentelor şi direcţiilor generale economice se subordoneazã, pentru activitatea de cercetare, şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care rãspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul îndeplinirii programelor de cercetare ştiinţificã.
ART. 36
Pe data de 1 august 1979, Centrala pentru mecanizarea agriculturii şi producţiei de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara, Centrala de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare, Centrala pentru legume şi fructe, Trustul întreprinderilor pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor, Centrala viei şi vinului şi Trustul de cercetare, inginerie tehnologicã, proiectare şi producţie pomicola se desfiinţeazã.
ART. 37
Pe data de 1 august 1979 se înfiinţeazã Institutul de cercetare şi producţie pentru pomicultura, cu sediul în municipiul Pitesti-Maracineni, în subordinea Direcţiei generale economice a horticulturii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin preluarea activitãţii de cercetare şi proiectare în pomicultura de la Trustul de cercetare, inginerie tehnologicã, proiectare şi producţia pomicola, care se desfiinţeazã.
Institutul funcţioneazã pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, şi se organizeazã potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat şi normelor unitare de structura aprobate prin Decretul nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile de cercetare şi de proiectare, încadrat în grupa IV de ramuri, nivel II de retribuire.
ART. 38
Activitatea de proiectare a Centralei viei şi vinului se preia de cãtre Institutul de cercetãri pentru valorificarea legumelor şi fructelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, din subordinea Direcţiei generale economice a horticulturii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Institutul de cercetãri pentru valorificarea legumelor şi fructelor îşi schimba denumirea în "Institutul de cercetare şi proiectare pentru valorificarea şi industrializarea legumelor şi fructelor" şi îşi completeazã obiectul de activitate cu proiectarea de construcţii pentru pãstrarea, industrializarea legumelor şi fructelor, precum şi pentru vinificaţie.
ART. 39
Pe data de 1 august 1979, Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate, cu sediul în municipiul Bucureşti, se reorganizeazã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Direcţia generalã zooveterinara, prin divizarea activitãţii Centralei pentru valorificarea cerealelor şi producerea nutreturilor combinate, care îşi schimba denumirea în "Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice şi îşi modifica corespunzãtor obiectul de activitate.
Trustul are ca obiect de activitate producerea nutreturilor combinate necesare realizãrii programului de producţie animaliera, funcţioneazã pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, şi se organizeazã potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea centralelor economice, cu structura organizatoricã tip prevãzutã pentru centrale cu aparat distinct - cu volum mai redus de activitate.
Trustul se încadreazã în gradul special de organizare, grupa VI de ramuri.
ART. 40
Structura organizatoricã a Centralei pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice este prevãzutã în anexa nr. 4.
ART. 41
Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.M. nr. 178/l974 privind îmbunãtãţirea structurii organizatorice a centralelor, a unitãţilor asimilate acestora, precum şi a celorlalte unitãţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexa nr. 5 la prezentul decret.
Lista unitãţilor de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare este prevãzutã în anexa nr. 6; care înlocuieşte cap. XII.
ART. 42
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor împreunã cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor propune, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan, pe titutari, cu influentele ce decurg, cu menţinerea echilibrului bugetar.
ART. 43
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 44
Decretul nr. 14/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, devenit <>Legea nr. 28/1971 , republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 19 din 10 februarie 1972, cu modificãrile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 137/1978 cu privire la preluarea de cãtre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a organizãrii, îndrumãrii şi coordonãrii activitãţilor industriale, de prestãri de servicii şi de valorificare ale cooperativelor agricole de producţie şi asociaţiilor economice intercooperatiste, cu excepţia art. 3, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii
Socialiste România
ANEXA 1

SEDIUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI UNITĂŢILE SUBORDONATE
TRUSTURILOR ECONOMICE DE PRODUCŢIE

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Sediul Judeţul Obiectul de Unitãţi subordonate
crt. trustului localitatea activitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Trustul Vidra Ilfov Organizarea - Institutul de
economic de realizãrii cercetãri pentru
producţie programelor legumicultura şi
pentru legume de dezvoltare floricultura Vidra; -
de cimp şi a sarcinilor staţiunile de
de plan din cercetare şi pro-
legumicultura în ductie legumicola; -
unitãţile de Întreprinderea de
stat, cooperatis- valorificare a
te şi în gospoda- seminţelor de legume
riile populaţiei şi materialului
sãditor.
2. Trustul Bucureşti - Organizarea - Laboratorul de
econonomic de realizãrii cercetãri pentru
producţie programelor culturi de sera; -
pentru legume de dezvoltare întreprinderile de
de sera şi a sarcinilor sere.
de plan privind
producţia de
legume şi flori
de sera
3. Trustul Braşov Braşov Organizarea - Institutul de
economic de realizãrii cercetare şi pro-
producţie programelor ductie a cartofului
pentru cartofi de dezvoltare Braşov; - Intreprin-
şi a sarcinilor derea de amidon şi
de plan privind glucoza Tirgu
cultura cartofu- Secuiesc; - Între-
lui în unitãţile prinderea de pro-
de stat şi ducere şi indus-
cooperatiste şi trializare a
în gospodãriile cartofilor Fagaras.
populaţiei
4. Trustul Pitesti- Arges Organizarea - Institutul de
economic de Maracineni realizãrii cercetare şi pro-
producţie programelor de ductie pentru
pentru dezvoltare şi pomicultura Pitesti-
pomicultura a sarcinilor de Maracineni; -
plan din domeniul staţiunile de cerce-
pomiculturii în tare şi producţie
unitãţile de stat pomicola.
şi cooperatiste
şi în gospodãriile
populaţiei
5. Trustul Ploiesti- Prahova Organizarea - Institutul de
economic de Valea realizãrii cercetãri pentru
producţie Calugareasca programelor de viticultura şi
pentru dezvoltare şi a vinificaţie Valea
viticultura sarcinilor de Calugareasca; -
şi vinificaţie plan din domeniul staţiunile de
viticulturii şi cercetare şi pro-
vinificaţie ductie viti-vinicole.
în unitãţile de
stat şi coopera-
tiste şi în gos-
podariile popu-
latiei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

ATRIBUŢIILE
Trustului economic de producţie pentru legume de cimp

- Rãspunde de intreaga activitate de organizare şi realizare a producţiei de legume de cimp, în unitãţile socialiste, indiferent de subordonare, precum şi din gospodãriile populaţiei;
- rãspunde de zonarea şi amplasarea producţiei de legume numai pe terenuri corespunzãtoare de irigat, în funcţie de condiţiile pedoclimatice în fiecare judeţ;
- întocmeşte planurile anuale şi de perspectiva pentru producerea legumelor şi florilor;
- elaboreazã tehnologiile pentru fiecare specie de legume şi flori de cimp;
- rãspunde de organizarea şi realizarea producţiei de legume pentru export, a producţiei din culturile de cimp şi solarii în unitãţi şi ferme specializate;
- elaboreazã proiecte tehnologice pentru unitãţi specializate în legumicultura şi floricultura;
- coordoneazã şi urmãreşte aprovizionarea cu îngrãşãminte chimice, pesticide, precum şi alte materiale din intern şi export necesare procesului de producţie pentru intreaga legumicultura şi floricultura;
- stabileşte, împreunã cu Direcţia generalã economicã a mecanizarii, sistema de maşini şi necesarul de tractoare şi maşini specifice culturii, urmãreşte omologarea, asimilarea şi fabricarea maşinilor şi tractoarelor corespunzãtoare;
- rãspunde de intreaga activitate de producere a seminţelor de legume şi flori de cimp din soiurile şi hibrizii stabiliţi, în cantitãţi care sa acopere cerinţele tuturor unitãţilor agricole şi ale producãtorilor individuali, crearea fondului de rezerva şi a disponibilitãţilor pentru export;
- asigura material biologic cu potenţial de producţie ridicat, precum şi condiţionarea şi depozitarea acestuia;
- asigura, contra cost, prin unitãţi proprii şi alte unitãţi socialiste, pe baza de contract, seminţele de legume şi flori, conform programului de dezvoltare;
- executa controlul calitãţii seminţelor prin specialiştii trustului la unitãţile producãtoare de seminţe, indiferent de subordonare, şi face recunoaşterea şi certificarea culturilor producãtoare de seminţe de legume şi flori de cimp;
- stabileşte şi executa importul şi exportul de seminţe de legume şi flori;
- rãspunde de generalizarea cercetãrilor şi de introducerea progresului tehnic;
- asigura perfecţionarea profesionalã a cadrelor tehnice care activeazã în legumicultura;
- urmãreşte realizarea indicatorilor economici şi financiari aprobaţi prin plan şi bugetul de stat şi sporirea eficientei economice, la unitãţile proprii;
- asigura desfacerea seminţelor de legume şi flori prin unitãţile proprii;
- efectueazã, prin întreprinderea pentru valorificarea seminţelor de legume şi materialului sãditor, achiziţii de seminţe de legume, flori, butaşi şi material dendrologic de la gospodãriile populaţiei;
- întreţine relaţii internaţionale cu instituţii şi organisme ştiinţifice, avînd competenta sa organizeze schimburi de informaţii ştiinţifice, material biologic, vizite de documentare şi specializare, în condiţiile legii;
- împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor organizeazã verificarea în condiţii experimentale şi de producţie şi rãspunde de introducerea şi zonarea pe teritoriu a celor mai valoroase soiuri sau hibrizi.

ATRIBUŢIILE
Trustului economic de producţie pentru legume de sera

- Rãspunde nemijlocit de intreaga activitate de organizare şi realizare a producţiei de legume, flori în sere şi ciuperci, din unitãţile socialiste de stat şi cooperatiste;
- întocmeşte planurile anuale şi de perspectiva pentru cultura legumelor, florilor în sere şi a ciupercilor în România;
- rãspunde de intreaga activitate de organizare şi realizare a producerii seminţelor, materialului sãditor pentru culturile de legume şi flori în sera din speciile, soiurile şi hibrizii stabiliţi, precum şi a miceliului pentru ciuperci;
- efectueazã, prin specialiştii trustului, recunoaşterea culturilor producãtoare de seminţe, material sãditor şi miceliu pentru ciuperci;
- executa controlul calitãţii seminţelor, materialului sãditor şi miceliului pentru ciuperci, la unitãţile producãtoare, şi face recunoaşterea şi certificarea acestora;
- împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor organizeazã verificarea în condiţii experimentale şi de producţie şi rãspunde de introducerea în cultura a celor mai valoroase soiuri, hibrizi sau tulpini de ciuperci;
- stabileşte necesarul, coordoneazã şi urmãreşte aprovizionarea cu îngrãşãminte chimice, pesticide precum şi alte materiale necesare procesului de producţie în toate unitãţile de sere şi ciupercarii;
- stabileşte necesarul de import pentru seminţe, material sãditor, miceliu pentru ciuperci, pesticide, reactivi, biostimulatori, aparatura de laborator, utilaje specifice, piese de schimb şi materiale, urmãrind realizarea acestuia;
- stabileşte sistema de maşini, împreunã cu Direcţia generalã economicã a mecanizarii, pentru mecanizarea şi automatizarea lucrãrilor în sere şi ciupercarii, urmãrind omologarea, asimilarea şi fabricarea tipurilor corespunzãtoare;
- stabileşte necesarul şi repartizeazã cotele aprobate de combustibil, carburanţi şi alte materiale tehnologice unitãţilor de sere şi ciupercarii, luind totodatã mãsuri pentru reducerea consumurilor;
- stabileşte necesarul şi urmãreşte dotarea cu tractoare, maşini şi instalaţii specifice de exploatare a serelor şi ciupercariilor;
- organizeazã şi rãspunde de activitatea de chimizare şi protecţie fitosanitara pentru toate unitãţile de sera şi ciupercarii;
- rãspunde de organizarea şi realizarea producţiei de legume, ciuperci şi flori de sera pentru export şi efectueazã exportul acestora prin unitãţile subordonate:
- organizeazã secţii de producţie pentru unele produse auxiliare necesare unitãţilor proprii ca: ghivece pentru flori şi material sãditor, suporturi pentru aranjamente florale, ambalaje specifice, maşini şi utilaje tehnologice de mica serie etc.;
- rãspunde de activitatea de desfacere a produselor specifice, organizindu-şi în acest scop unitãţi de desfacere proprii;
- participa la organizarea asociaţiilor economice între cooperativele agricole de producţie şi unitãţile de stat şi rãspunde de activitatea acestora din punct de vedere tehnic şi economic;
- efectueazã proiectarea tehnologicã pentru unitãţile de sera şi ciupercarii;
- rãspunde de generalizarea cercetãrilor şi introducerea progresului tehnic;
- asigura perfecţionarea cadrelor tehnice care lucreazã în sere şi ciupercarii;
- urmãreşte realizarea indicatorilor economici şi financiari, aprobaţi prin plan şi bugetul de stat, şi sporirea eficientei economice, la unitãţile proprii;
- participa la acţiuni de cooperare internationala privind producerea de seminţe şi material sãditor pentru culturile de sera şi a miceliului pentru ciuperci, valorificarea producţiei de legume, flori şi ciuperci, precum şi achiziţionarea de documentaţii, tehnologii şi utilaje moderne.

ATRIBUŢIILE
Trustului economic de producţie pentru cartofi

- Rãspunde nemijlocit de intreaga activitate de organizare şi realizare a producţiei de cartofi din unitãţile socialiste, indiferent de subordonare, precum şi din gospodãriile populaţiei;
- asigura realizarea planului de insamintari şi organizeazã aplicarea tehnologiilor moderne pentru toate unitãţile cultivatoare de cartofi, controleazã şi urmãreşte respectarea cu stricteţe a acestora;
- coordoneazã şi urmãreşte aprovizionarea cu îngrãşãminte chimice, prevãzute în programele de fertilizare, asigura pesticidele conform programului, precum şi alte materiale necesare procesului de producţie, pentru integrarea producţiei de cartofi;
- stabileşte, împreunã cu Direcţia generalã economicã a mecanizarii, necesarul de tractoare, maşini agricole şi utilaje specifice producţiei de cartofi;
- rãspunde de producerea cartofilor de saminta în cantitãţi care sa asigure cerinţele tuturor unitãţilor agricole şi ale producãtorilor individuali, de condiţionarea şi depozitarea acestora, precum şi de crearea fondului de rezerva;
- elaboreazã documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de dezvoltare a producţiei de cartofi;
- organizeazã cooperarea cu unitãţile producãtoare de cartofi de saminta pentru înmulţirea celorlalte verigi biologice;
- asigura cartofii de saminta necesari pentru export şi efectueazã exportul acestora;
- participa la organizarea asociaţiilor economice şi a asociaţiilor producãtorilor individuali din zona necooperativizata, pe care le conduce din punct de vedere tehnic;
- rãspunde de generalizarea rezultatelor cercetãrii şi introducerea progresului tehnic;
- efectueazã proiectarea tehnologicã pentru unitãţi specializate în cultura cartofului;
- executa controlul calitãţii cartofilor de saminta prin specialiştii trustului, la unitãţile producãtoare indiferent de subordonare, şi face recunoaşterea şi certificarea cartofilor de saminta;
- asigura ridicarea calificãrii tehnice a cadrelor care activeazã în producerea, valorificarea şi industrializarea cartofilor;
- întreţine relaţii internaţionale cu instituţii şi organisme ştiinţifice avînd competenta sa organizeze schimburi de informaţii ştiinţifice, material biologic, vizite de documentare şi specializare, în condiţiile legii;
- efectueazã prin unitãţi proprii transformarea prin industrializare a cartofului în chips, cartofi prajiti, fulgi, crochete, spirt, amidon, glucoza;
- împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor organizeazã verificarea în condiţii experimentale şi de producţie şi rãspunde de introducerea şi zonarea pe teritoriu a celor mai valoroase soiuri, precum şi de proporţia lor în producţie.

ATRIBUŢIILE
Trustului economic de producţie pentru pomicultura

- Rãspunde nemijlocit de intreaga activitate de organizare şi realizare a producţiei de fructe în unitãţile socialiste, indiferent de subordonare, precum şi la gospodãriile populaţiei;
- întocmeşte programele anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea pomiculturii şi dendrologiei;
- rãspunde de realizarea planului de plantari şi modernizarea livezilor, organizeazã aplicarea tehnologiilor avansate în producţia pomicola;
- stabileşte mãsuri tehnice obligatorii privind plantaţiile pomicole pentru toate unitãţile socialiste, indiferent de subordonare, precum şi pentru gospodãriile populaţiei, controleazã şi urmãreşte respectarea acestora;
- produce, prin staţiunile de cercetare şi producţie pomicola, întregul necesar de material sãditor pomicol, conform programului de dezvoltare a pomiculturii; valorifica materialul sãditor pomicol, dendrologic şi floricol, prin unitãţi proprii de desfacere;
- executa controlul calitãţii materialului sãditor pomicol şi dendrologic, prin specialiştii trustului şi ai unitãţilor subordonate, şi efectueazã recunoasterea şi certificarea materialului sãditor pomicol şi dendrologic;
- stabileşte şi executa importul şi exportul de material sãditor pomicol şi dendrologic, precum şi alte sortimente de material biologic;
- indruma tehnic, pe consilii unice agroindustriale, activitatea asociaţiilor economice cu profil pomicol şi activitatea asociaţiilor producãtorilor pomicoli individuali;
- avizeazã documentaţiile tehnico-economice elaborate de Institutul de cercetare şi producţie pentru pomicultura pentru obiectivele de dezvoltare în pomicultura şi arhitectura peisagista, fiind singurul organ autorizat pentru aceasta activitate;
- coordoneazã şi urmãreşte aprovizionarea cu îngrãşãminte chimice, pesticide, precum şi alte materiale necesare procesului de producţie pentru intreaga pomicultura;
- coordoneazã şi controleazã activitatea de combatere a bolilor şi dãunãtorilor în plantaţiile pomicole, inclusiv la gospodãriile populaţiei, conform prevederilor Legii pomiculturii;
- urmãreşte şi rãspunde de realizarea indicatorilor economici şi financiari aprobaţi prin plan şi bugetul de stat şi sporirea eficientei economice, la unitãţile proprii;
- stabileşte, împreunã cu Direcţia generalã economicã a mecanizarii, sistema de maşini pentru mecanizarea pomiculturii, urmãreşte omologarea, asimilarea şi fabricarea maşinilor şi tractoarelor corespunzãtoare, precum şi dotarea cu acestea a unitãţilor specializate, în concordanta cu volumul de lucrãri;
- avizeazã acordarea creditelor pentru înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor pomicole şi a creditelor de producţie pentru pomicultura, solicitate de unitãţile de stat, cooperativele agricole de producţie, asociaţiile intercooperatiste, precum şi creditele solicitate de cãtre gospodãriile populaţiei pentru pomicultura;
- organizeazã apãrarea pe zone şi bazine pomicole impotriva brumelor, ingheturilor şi a grindinei, asigurind tehnica şi materialele necesare;
- asigura ridicarea calificãrii tehnice a tuturor cadrelor care activeazã în pomicultura;
- întreţine relaţii internaţionale cu instituţii şi organisme ştiinţifice, avînd competenta sa organizeze schimburi de informaţii ştiinţifice, material biologic, vizite de documentare şi specializare, în condiţiile legii;
- împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, organizeazã verificarea în condiţii experimentale şi de producţie şi rãspunde de introducerea şi zonarea pe teritoriu a celor mai valoroase soiuri, precum şi de proporţia lor în producţie.

ATRIBUŢIILE
Trustului economic de producţie pentru viticultura şi vinificaţie

- Întocmeşte planurile anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea viticulturii şi producerea de material sãditor;
- rãspunde de intreaga activitate de organizare şi realizare a producţiei de struguri care se realizeazã în unitãţile agricole socialiste şi gospodãriile populaţiei;
- stabileşte mãsuri obligatorii privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor viticole, producerea de material sãditor, structura de sortiment pentru toate sectoarele şi are dreptul de control tehnic pentru aplicarea întocmai a acestor prevederi prin personalul de specialitate propriu şi prin personalul de specialitate din cadrul întreprinderilor viei şi vinului;
- avizeazã normele pentru activitatea de producere a vinurilor, bãuturilor alcoolice şi nealcoolice din struguri, must şi vin, spirt, macerate, întocmite de Institutul de cercetãri pentru viticultura şi vinificaţie, pentru toate unitãţile socialiste, luind mãsuri pentru respectarea lor;
- stabileşte sortimentele şi direcţiile de producţie specifice fiecãrei zone delimitate, urmãreşte respectarea lor de cãtre toate unitãţile viticole, întocmeşte şi supune Oficiului Naţional al Viei şi Vinului lucrãri privind îmbunãtãţirea delimitãrii arealelor viticole, acordarea denumirii de origine, completãri şi modificãri ale normelor tehnice de aplicare a Legii viei şi vinului;
- organizeazã, controleazã şi rãspunde de producerea materialului sãditor, viticol din intreaga ţara, efectueazã, prin specialiştii din staţiunile de cercetare şi producţie, recunoaşterea plantaţiilor pentru coarde-altoi, a plantaţiilor portaltoi şi a şcolilor de vita şi executa controlul calitãţii materialului sãditor viticol; materialul sãditor elita, superelita şi liber de viroze se produce în unitãţile proprii prin înfiinţarea de plantaţii şi butasire sau prin realizarea de altoaie de pe cele de la alţi producãtori, suprafeţele sau butucii recunoscuţi;
- repartizeazã şi asigura valorificarea materialului sãditor viticol pentru toate sectoarele;
- rãspunde de înfiinţarea în toate unitãţile, indiferent de subordonare, a plantaţiilor de portaltoi, pentru îmbunãtãţirea sortimentului actual şi realizarea prevederilor din programul de dezvoltare a viticulturii;
- controleazã şi ia mãsuri pentru aplicarea tehnologiilor obligatorii în cultura viţei de vie, a portaltoiului şi a materialului sãditor viticol;
- asigura producerea materialului sãditor viticol necesar pentru export, realizeazã exportul prin unitãţile subordonate;
- în calitate de organ unic, avizeazã documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de dezvoltare şi modernizare a viticulturii şi vinificaţiei, tehnologiile de producere a materialului sãditor viticol, înfiinţarea plantaţiilor de vita de vie, portaltoi, îngrijirea viilor şi perfecţionarea tehnologiilor de obţinere a vinurilor, a produselor pe baza de must şi vin şi de valorificare superioarã a subproduselor vinicole;
- stabileşte, împreunã cu Direcţia generalã economicã a mecanizarii, sistema de maşini, imbunatateste soluţiile de mecanizare a lucrãrilor în viticultura şi vinificaţie, organizeazã omologarea maşinilor şi utilajelor de profil, înfiinţeazã în unitãţile proprii ateliere de producţie pentru unele produse auxiliare ca: ghivece nutritive pentru vite, ambalaje specifice, dispozitive, utilaje pe profil şi piese de schimb;
- realizeazã verificarea rezultatelor cercetãrii în fermele din unitãţile proprii, controleazã şi rãspunde de aplicarea lor în producţie;
- coordoneazã, controleazã şi rãspunde de activitatea de combatere a bolilor şi insectelor în plantaţiile viticole, inclusiv gospodãriile populaţiei;
- urmãreşte şi rãspunde de realizarea indicatorilor economici şi financiari aprobaţi prin plan şi bugetul de stat şi sporirea eficientei economice la unitãţile proprii;
- asigura organizarea informãrii şi instruirii anuale şi periodice a specialiştilor din viticultura şi vinificaţie în problemele actuale ale tehnologiei şi economiei producţiei viticole şi de producere a materialului sãditor viticol;
- întreţine relaţii internaţionale cu instituţii, organisme ştiinţifice, în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, avînd competenta sa organizeze schimburi de informaţii ştiinţifice, material biologic, vizite de documentare şi specializare, în condiţiile legii, sa participe la congrese, conferinţe, simpozioane în strãinãtate şi sa organizeze astfel de manifestãri în ţara;
- împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor organizeazã verificarea în condiţii experimentale şi de producţie şi rãspunde de introducerea în cultura a celor mai valoroase soiuri de hibrizi de vita de vie şi portaltoi;
- valorifica produsele specifice prin unitãţi proprii de desfacere;
- asigura şi ia mãsuri pentru aplicarea Legii viei şi vinului, în sectorul viti-vinicol, indiferent de subordonare;
- indruma tehnic, pe consilii unice agroindustriale, activitatea asociaţiilor economice cu profil viticol.ANEXA 5

LISTA
unitãţilor din subordinea Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare

A. Unitãţi subordonate direct Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
I. Centrale şi alte unitãţi similare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Sediul judeţul Unitatea Obiectul de
crt. localitatea pe structura activitate
cãreia se
constituie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Centrala Bucureşti - - - Organizeazã
pentru contractarea, prelu-
valorificarea area, depozitarea şi
cerealelor şi valorificarea cerea-
plantelor lelor, plantelor teh-
tehnice nice şi leguminoase-
lor pentru fondul de
stat şi fondul de
furaje.
- Administreazã re-
zerva de stat de
cereale.
- Asigura livrarea
la export a pro-
duselor din domeniul
sau de activitate.
- Asigura şi ras-
punde de activitatea
de exploatare por-
tuara pentru importul
şi exportul din do-
meniul sau de activi-
tate.
2. Trustul Bucureşti - - - Organizeazã pro-
intreprin- ductia şi desfacerea
derilor nutreturilor combina-
pentru te, precum şi a pro-
producerea ductiei şi desfacerii
nutreturilor germenilor de porumb.
combinate - Asigura producerea
de concentrate pro-
teine-vitamine-
minerale (PVM) de
premixuri specifice
de intervenţie;
îmbunãtãţirea teh-
nologiilor de
fabricaţie.
- Asigura dezvoltarea
industriei de pro-
ducere a nutreturilor
combinate în corela-
tie cu programul de
dezvoltare a
zootehniei.
3. Trustul Bucureşti - - Contracteazã, or-
inului, ganizeaza şi indruma
cinepii şi producţia de seminţe
bumbacului şi tulpini de în şi
cinepa, precum şi
producţia de bumbac.
- Asigura baza
tehnico-materialã
necesarã acestei
producţii, desfãşoarã
activitatea de cer-
cetare privind cultura
bumbacului şi prelu-
crarea primara a plan-
telor textile, precum
şi introducerea teh-
nologiilor avansate
în procesul de
producţie.
- Prelucreaza produc-
tia de fibra, în,
cinepa, bumbac şi
saminta de în, cinepa
şi bumbac.
4. Trustul Bucureşti - - - Asigura contracta-
"Plafar" rea, achiziţionarea,
producerea şi valori-
ficarea plantelor
medicinale şi aroma-
tice din culturi şi
flora spontana, mac
şi mustar, în vederea
asigurãrii industriei
de medicamente şi
produse cosmetice, a
fondului pieţei şi a
altor beneficiari
interni şi externi cu
plante medicinale şi
aromatice din culturi
şi flora spontana, mac
şi mustar. Departa-
mentul agriculturii
de stat
5. Centrala Bucureşti - - Organizeazã şi valori-
pentru fica producţia
producţia avicola. - Organizeazã
avicola industrializarea pro-
duselor avicole şi
valorificarea lor.
- Asigura realizarea
sarcinilor de livrare
la intern şi export.
Departamentul în-
dustriei alimentare
6. Centrala Bucureşti - - - Organizeazã con-
industrializarii tractarea şi preluarea
carnii animalelor din toate
speciile şi din toate
sectoarele de
producţie.
- Asigura urmãrirea
la unitãţile furni-
zoare a modului în
care se realizeazã
producţia de carne,
efectivele şi struc-
tura acestora.
- Asigura valorifica-
rea integrala şi
superioarã a produse-
lor şi subproduselor
din carne în abatoare,
unitãţi de prelucrare,
pentru realizarea unei
diversificari de pro-
duse şi preparate din
carne în sortimentele
solicitate pentru
consumul populaţiei
şi alte nevoi ale
economiei naţionale.
- Asigura introducerea
unui control riguros
asupra regimului de
tãiere a animalelor
în abatoare, indife-
rent de subordonare şi
rãspunde de respec-
tarea prevederilor
legii în ce priveşte
greutatea de sacrifi-
care şi a numãrului
de animale destinate
tãierii, potrivit
prevederilor de plan.
- Organizeazã co-
operarea cu gospoda-
riile populaţiei
pentru creşterea şi
ingrasarea animalelor
pentru tãiere şi cu
alte unitãţi de
industrializarea
produselor agricole.
- Organizeazã
industrializarea car-
nii şi reţeaua
frigorifica.
- Asigura realizarea
sarcinilor privind
livrãrile la intern
şi export a carnii,
precum şi a produse-
lor şi conservelor
din carne.
- Organizeazã antre-
pozitarea frigorifica,
congelarea produselor
şi fabricarea ghetii
şi asigura antrepozi-
tarea frigorifica
pentru alte sectoare.
7. Centrala Bucureşti - - - Organizeazã contrac-
industrializarii tarea, preluarea,
laptelui industrializarea şi
valorificarea
laptelui.
- Asigura urmãrirea la
unitãţile furnizoare a
modului în care se
realizeazã producţia
de lapte şi condiţiile
sanitar-veterinare.
- Asigura realizarea
sarcinilor privind
exportul de produse
lactate.
8. Centrala Bucureşti - - - Organizeazã produ-
industriala de cerea fainii, crupe-
morarit, lor, produselor
decorticat, decorticate, piinii,
panificatie şi produselor de pani-
produse fainoase ficatie, de patiserie,
pastelor fainoase şi
biscuitilor.
- Asigura confecţiona-
rea pieselor de schimb
şi utilajelor, repara-
tiile capitale ale
utilajelor tehnologi-
ce, montajele de
utilaje tehnologice
specifice industriei
de morarit şi panifi-
catie, precum şi
transporturile
specializate.
- Efectueazã lucrãri
de cercetare, ingine-
rie tehnologicã şi
proiectare.
- Asigura coordona-
rea, îndrumarea
tehnica de speciali-
tate şi controlul
unitãţilor de morarit
prestatoare şi a uni-
tatilor de panificatie
şi produse fainoase
din subordinea consi-
liilor populare şi
cele ale unitãţilor
cooperatiste.
9. Centrala Bucureşti - - - Organizeazã, indru-
producţiei şi ma şi contracteazã
industrializa- producţia de sfecla
rii sfeclei de de zahãr.
zahãr - Asigura urmãrirea
şi controleazã la
unitãţile furnizoare
aplicarea tehnologi-
ilor de cultura a
sfeclei de zahãr şi
a modului în care se
asigura baza tehnico-
materialã pe faze de
vegetaţie.
- Organizeazã produc-
tia de zahãr şi pro-
duse zaharoase.
- Asigura realizarea
sarcinilor privind
livrãrile la intern
şi export a zahãrului
şi a produselor
zaharoase.
10. Centrala Bucureşti - Întreprinderea de - Asigura contrac-
berii, bere Bucureşti tarea, îndrumarea
spirtului, (fãrã personali- tehnica şi controlul
amidonului şi tate juridicã) producţiei de orz,
apelor minerale orzoaica şi hamei
destinatã industriei
spirtului şi
amidonului.
- Organizeazã produc-
tia de bere drojdie,
spirt şi amidon,
glucoza, dextrina şi
ape minerale.
- Asigura realizarea
sarcinilor de livrare
la intern şi export a
produselor pe care le
fabrica.
11. Centrala Bucureşti - Întreprinderea - Organizeazã, indruma
producţiei şi piscicolã şi valorifica
industrializa Ilfov (fãrã producţia de peste
-rii pestelui personalitate din apele interioare.
juridicã) - Organizeazã indus-
trializarea producţiei
de peste.
- Asigura realizarea
sarcinilor de livrare
la intern şi export a
pestelui şi a pro-
duselor acvatice.
12. Centrala Bucureşti - Întreprinderea - Organizeazã, indruma
producţiei şi de tigarete şi contracteazã
industrializarii "Bucureşti" producţia de tutun.
tutunului (fãrã personali- - Asigura urmãrirea şi
tate juridicã) controleazã la
producãtori aplicarea
tehnologiilor de cul-
tura a tutunului şi a
modului în care se
asigura baza tehnico-
materialã pe faze de
vegetaţie.
- Organizeazã indus-
trializarea tutunului.
- Asigura realizarea
producţiei de tutun,
tigarete şi produse
derivate pentru intern
şi export.
13. Centrala Bucureşti - Întreprinderea - Asigura urmãrirea şi
pentru indus- de ulei controleazã la unita-
trializarea "Muntenia" (fãrã tile furnizoare ale-
seminţelor personalitate gerea pentru cultura
oleaginoase juridicã) a celor mai productive
soiuri de plante
oleaginoase, precum şi
a modului în care se
asigura întreţinerea,
dezvoltarea culturilor
şi respectarea perioa-
delor optime de
recoltare.
- Asigura preluarea
directa a materiei
prime din unitãţile
producãtoare sau prin
contracte de la uni-
tatile specializate
în valorificarea
cerealelor.
- Organizeazã pro-
ductia de ulei.
- Asigura realizarea
sarcinilor de livrare
la intern şi export
(ulei comestibil,
tehnic şi subproduse).
14. Centrala Tulcea Tulcea Întreprinderea de - Valorifica prin
"Delta exploatare şi pescuit şi piscicul-
Dunãrii" valorificare a tura resursele na-
stufului Tulcea turale din Delta
Întreprinderea de Dunãrii.
pescuit şi pis- - Exploateazã şi
cicultura (fãrã valorifica stuful şi
personalitate asigura transportul
juridicã) fluvial al acestuia.
- Organizeazã
productiile stuficole
pentru celuloza,
piscicolã, agricolã,
silvicã, cercetare
ştiinţificã şi
proiectare.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. Întreprinderi şi alte unitãţi similare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Sediul judeţul
crt. localitatea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Centrul republican de reproducţie şi selecţie a
animalelor Balotesti Ilfov
2. Centrul republican de creştere şi calificare a
cãilor de rasa Bucureşti -
3. Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea
soiurilor Bucureşti -
4. Staţiunea centrala de producţie şi cercetãri
pentru sericicultura Bucureşti -
5. Laboratorul central de carantina fitosanitara Bucureşti -
6. Laboratorul central pentru controlul alimentelor
de origine animala Bucureşti -
7. Laboratorul central sanitar-veterinar de
diagnostic Bucureşti -
8. Laboratorul central de control ştiinţific al
produselor biologice şi medicamentelor de uz
veterinar Bucureşti -
9. Întreprinderea de dezinfecţie, deratizare şi
dezinsecţie Bucureşti -
10. Întreprinderea pentru testarea reproducatorilor
şi producerea de material seminal congelat
"Semtest" Balotesti Ilfov
11. Întreprinderea "Protan" Bucureşti -
12. Întreprinderea de comerţ exterior "Prodexport" Bucureşti -
13. Întreprinderea de comerţ exterior "Fructexport" Bucureşti -
14. Întreprinderea de comerţ exterior "Vinexport" Bucureşti -
15. Întreprinderea de comerţ exterior "Romagrimex" Bucureşti -
16. Întreprinderea de transporturi internaţionale auto Bucureşti -
17. Centrul informaţional şi de calcul Bucureşti -
18. Centrul special pentru perfecţionarea pregãtirii
profesionale a cadrelor din agricultura Baneasa Bucureşti -
19. Centrul de perfecţionare a cadrelor economico-
administrative din unitãţile agricole cooperatiste
Dobrogostea Merisani Arges
20. Centrul de material didactic şi propaganda agricolã Bucureşti -

Departamentul agriculturii de stat

21. Combinatul pentru producerea şi industrializarea
carnii de porc Ialomita Cazanesti Ialomita
22. Combinatul pentru producerea şi industria1izarea
carnii de porc Timis Timişoara Timis
23. Întreprinderea de magazine "Gostat" Bucureşti Bucureşti -

Departamentul industriei alimentare

24. Întreprinderea de pescuit oceanic Tulcea Tulcea Tulcea
25. Întreprinderea "Frigotehnica" Bucureşti Bucureşti -
26. Întreprinderea de prezentare a produselor
alimentare Bucureşti Bucureşti

- Direcţia generalã economicã a horticulturii

27. Întreprinderea pentru producerea şi
industrializarea cartofului Fagaras Braşov
28. Întreprinderea de amidon şi glucoza Tirgu
Secuiesc Covasna
29. Întreprinderea de sere Oradea Bihor
30. Întreprinderea de sere Codlea Braşov
31. Întreprinderea de sere Constanta Constanta
32. Întreprinderea de sere Isalnita Almaj Dolj
33. Întreprinderea de sere Galaţi Galaţi
34. Întreprinderea de sere "30 Decembrie" "30 Decembrie" Ilfov
35. Întreprinderea de sere Ploiesti Prahova
36. Întreprinderea de sere Dumbraveni Sibiu
37. Întreprinderea de sere Berceni Bucureşti
38. Întreprinderea de sere Popesti Bucureşti -
38. bis. Întreprinderea de valorificare a seminţelor
de legume şi materialului sãditor Bucureşti -
39. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura cu ambalaje şi gospodãrirea ambalajelor Bucureşti -

Direcţia generalã economicã pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii,
transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara

40. Întreprinderea poligrafica "Luceafarul" Bucureşti -

Direcţia generalã economicã de îmbunãtãţiri funciare şi construcţii
în agricultura.

41. Trustul de construcţii pentru îmbunãtãţiri
funciare Galaţi Galaţi Galaţi
42. Trustul de construcţii pentru îmbunãtãţiri
funciare Constanta Constanta Constanta
43. Trustul de construcţii pentru îmbunãtãţiri
funciare Bucureşti Bucureşti -
44. Trustul de construcţii pentru îmbunãtãţiri
funciare Craiova Craiova Dolj
45. Trustul de construcţii pentru îmbunãtãţiri
funciare Timişoara Timişoara Timis
46. Trustul de construcţii-montaj pentru agricultura
şi industria alimentara Bucureşti Bucureşti -
47. Întreprinderea de utilaje grele pentru construcţii
Bucureşti Bucureşti
48. Întreprinderea de instalaţii şi montaje pentru
lucrãri de îmbunãtãţiri funciare Bucureşti Bucureşti
49. Întreprinderea de foraje Bucureşti Bucureşti -

Direcţia generalã de aprovizionare şi desfacere

50. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr. 1 Alba Iulia Alba
51. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr. 2 Arad Arad
52. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr. 3 Pitesti Arges
53. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.4 Bacau Bacau
54. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.5 Oradea Bihor
55. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru Bistrita Bistrita-
agricultura nr.6 Nasaud
56. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr. 7 Botosani Botosani
57. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.8 Brãila Brãila
58. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.9 Braşov Braşov
59. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.10 Buzau Buzau
60. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru Oravita Caras-
agricultura nr.11 Severin
61. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr. 12 Cluj-Napoca Cluj
62. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.13 Ovidiu Constanta
63. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru Valea
agricultura nr.14 Crisului Covasna
64. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.15 Tirgoviste Dimbovita
65. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.16 Craiova Dolj
66. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.17 Galaţi Galaţi
67. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.18 Tirgu Jiu Gorj
68. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru Miercurea-
agricultura nr.19 Ciuc Harghita
69. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.20 Simeria Hunedoara
70. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.21 Slobozia Ialomita
71. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.22 Iaşi Iaşi
72. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru sos.
agricultura nr.23 Bucureşti-
Stefanesti
km.7 Ilfov
73. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.24 Baia Mare Maramures
74. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru Drobeta-
agricultura nr.25 Turnu
Severin Mehedinti
75. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.26 Tirgu Mures Mures
76. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.27 Piatra-Neamt Neamt
77. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.28 Slatina Olt
78. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru satul
agricultura nr.29 Tatarani
comuna
suburbana
Barcanesti
municipiul
Ploiesti Prahova
79. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.30 Zalau Salaj
80. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.31 Satu Mare Satu Mare
81. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.32 Sibiu Sibiu
82. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.33 Suceava Suceava
83. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.34 Alexandria Teleorman
84. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.35 Timişoara Timis
85. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.36 Tulcea Tulcea
86. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.37 Vaslui Vaslui
87. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru
agricultura nr.38 Dragasani Vilcea
88. Baza de aprovizionare tehnico-materialã pentru comuna
agricultura nr.39 suburbana
Cimpineanca
municipiul
Focsani Vrancea
89. Baza de aprovizionare specializatã cu produse
de uz zooveterinar Bucureşti -
90. Baza de aprovizionare specializatã cu produse
din import pentru industria alimentara Bucureşti -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Întreprinderi şi alte unitãţi cu personalitate juridicã din subordinea
centralelor şi altor unitãţi subordonate direct Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Alba Sebes Alba
2 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Arad Arad Arad
3 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Arges Pitesti Arges
4 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Bacau Bacau Bacau
5 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Bihor Oradea Bihor
6 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Bistrita Bistrita-
plantelor tehnice Bistrita-Nasaud Nasaud
7 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Botosani Botosani Botosani
8 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Braşov Braşov Braşov
9 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Brãila Brãila Brãila
10 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Buzau Buzau Buzau
11 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Resita Caras-
plantelor tehnice Caras-Severin Steverin
12 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Cluj Cluj-Napoca Cluj
13 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Constanta Constanta Constanta
14 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Sfintu
plantelor tehnice Covasna Gheorghe Covasna
15 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
16 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Dolj Craiova Dolj
17 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Galaţi Galaţi Galaţi
18 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Gorj Tirgu Jiu Gorj
19 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Miercurea-
plantelor tehnice Harghita Ciuc Harghita
20 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Hunedoara Deva Hunedoara
21 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Ialomita Slobozia Ialomita
22 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Iaşi Iaşi Iaşi
23 Întreprinderea de valorificare a crentelor şi
plantelor tehnice Ilfov Bucureşti
24 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Drobeta-Turnu
plantelor tehnice Mehedinti Severin Mehedinti
25 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Mures Tirgu Mures Mures
26 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Neamt Piatra-Neamt Neamt
27 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Olt Slatina Olt
28 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Prahova Ploiesti Prahova
29 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Satu Mare Satu Mare*) Satu Mare


*) Deserveste şi judeţul Maramures

30 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Salaj Zalau Salaj
31 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Sibiu Sibiu Sibiu
32 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Suceava Suceava Suceava
33 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Teleorman Alexandria Teleorman
34 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Timis Timişoara Timis
35 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Tulcea Tulcea Tulcea
36 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Vaslui Vaslui Vaslui
37 Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi Rimnicu
plantelor tehnice Vilcea Vilcea Vilcea
38 Întreprinderea da valorificare a cerealelor şi
plantelor tehnice Vrancea Focsani Vrancea
39 Întreprinderea "Siloz" Constanta-Port Constanta Constanta
40 Oficiul pentru tehnologia şi controlul calitãţii
cerealelor şi plantelor tehnice Bucureşti

Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate

41 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Arad Arad Arad
42 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Alexandria Alexandria Teleorman
43 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Bacau Bacau Bacau
44 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Bailesti Bailesti Dolj
45 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Brãila Brãila Brãila
48 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Caracal Caracal Olt
47 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Ciulnita Ciulnita Ialomita
48 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Cluj Cluj-Napoca Cluj
49 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Craiova Craiova Dolj
50 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Crevedia Crevedia Ilfov
51 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Codlea Codlea Braşov
52 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Costesti Costesti Arges
53 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor Drobeta-Turnu
combinate Drobeta-Turnu Severin Severin Mehedinti
54 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Focsani Focsani Vrancea
55 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Galaţi Galaţi Galaţi
56 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Giurgiu Giurgiu Ilfov
57 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Iaşi Iaşi Iaşi
58 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Iclod Iclod Cluj
59 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Iernut Iernut Mures
60 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Leorda Leorda Botosani
61 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Oltenita Oltenita Ilfov
62 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Orastie Orastie Hunedoara
63 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Oradea Oradea Bihor
64 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor comuna
combinate Ovidiu suburbana
Ovidiu,
Constanta Constanta
65 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor comuna
combinate Palota suburbana
Sintandrei,
Oradea Bihor
66 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor comuna
combinate Poarta Alba Poarta Alba Constanta
67 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor comuna
combinate Peris Peris Ilfov
68 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Ploiesti Ploiesti Prahova
69 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Roman Roman Neamt
70 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor Rimnicu
combinate Rimnicu Sarat Sarat Buzau
71 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate "Sabaru" Bragadiru Bucureşti
72 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Sahateni Sahateni Buzau
73 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Segarcea Segarcea Dolj
74 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Satu Mare Satu Mare Satu Mare
75 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Sibiu Sibiu Sibiu
76 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Tinca Tinca Bihor
77 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor
combinate Titu Titu Dimbovita
78 Întreprinderea pentru producerea nutreturilor Urleasca,
combinate Urleasca comuna
Traian Brãila
79 Întreprinderea pentru prodncerea nutreturilor
combinate Veresti Veresti Suceava
80 Întreprinderea pentru reparaţii şi
fabricatii Peris Peris Ilfov

Trustul inului, cinepii şi bumbacului

81 Întreprinderea de cinepa Iratosu Iratosu Arad
82 Întreprinderea de cinepa Palota Sintandrei,
Oradea Bihor
83 Întreprinderea de în Beclean Beclean Bistrita-
Nasaud
84 Întreprinderea de cinepa Buzau Buzau Buzau
85 Întreprinderea de în Mangalia Mangalia Constanta
86 Întreprinderea de în Reci Reci Covasna
87 Întreprinderea de în Joseni Joseni Harghita
88 Întreprinderea de în Ulmeni Ulmeni Maramures
89 Întreprinderea de în Ghindari Ghindari Mures
90 Întreprinderea de cinepa Ludus Ludus Mures
91 Întreprinderea de în Sighisoara Sighisoara Mures
92 Întreprinderea de cinepa Sagna Sagna Neamt
93 Întreprinderea de în Ploiestiori Blejoi,
Ploiesti Prahova
94 Întreprinderea de în şi cinepa Cirla Cirsa Sibiu
95 Întreprinderea de cinepa Dumbraveni Dumbraveni Sibiu
96 Întreprinderea de în şi cinepa Suceava Suceava Suceava
97 Întreprinderea de în şi cinepa Carei Carei Satu Mare
98 Întreprinderea de cinepa Alexandria Alexandria Teleorman
99 Întreprinderea de în şi cinepa Sinnicolau Mare Sinnicolau
Mare Timis
100 Întreprinderea pentru producerea şi valorificarea
bumbacului Brinceni Brinceni Teleorman
101 Întreprinderea de cinepa Vaslui Vaslui Vaslui

Trustul "Plafar"

102 Întreprinderea "Plafar" Bucureşti Bucureşti -
103 Întreprinderea "Plafar" Botosani Botosani Botosani
104 Întreprinderea "Plafar" Braşov Braşov Braşov
105 Întreprinderea "Plafar" Brãila Brãila Brãila
106 Întreprinderea "Plafar" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj
107 Întreprinderea "Plafar" Craiova Craiova Dolj
108 Întreprinderea "Plafar" Oradea Oradea Bihor
109 Întreprinderea "Plafar" Orastie Orastie Hunedoara
110 Întreprinderea "Plafar" Roman Roman Neamt
111 Întreprinderea "Plafar" Timişoara Timişoara Timis

Departamentul agriculturii de stat
Centrala pentru producţia avicola

112 Întreprinderea avicola de stat Alba Iulia Alba Iulia Alba
113 Întreprinderea avicola de stat Arad Arad Arad
114 Întreprinderea avicola de stat Baiculesti Baiculesti Arges
115 Întreprinderea avicola de stat Bacau Bacau Bacau
116 Întreprinderea avicola de stat Oradea Oradea Bihor
117 Întreprinderea avicola de stat Brãila Brãila Brãila
118 Întreprinderea avicola de stat Braşov Braşov Braşov
119 Întreprinderea avicola de stat Bocsa Bocsa Caras-
Severin
120 Întreprinderea avicola de stat Cluj Cluj-Napoca Cluj
121 Întreprinderea avicola de stat Constanta Constanta Constanta
122 Întreprinderea avicola de stat Sfintu Gheorghe Sfintu
Gheorghe Covasna
123 Întreprinderea avicola de stat Gaesti Gaesti Dimbovita
124 Întreprinderea avicola de stat Titu Lunguletu Dimbovita
125 Întreprinderea avicola de stat Craiova Craiova Dolj
126 Întreprinderea avicola de stat Galaţi Galaţi Galaţi
127 Întreprinderea avicola de stat Tirgu Jiu Tirgu Jiu Gorj
128 Întreprinderea avicola de stat Cristuru Secuiesc Cristuru
Secuiesc Harghita
129 Întreprinderea avicola de stat Deva Deva Hunedoara
130 Întreprinderea avicola de stat Slobozia Slobozia Ialomita
131 Întreprinderea avicola de stat Iaşi Miroslava Iaşi
132 Întreprinderea avicola de stat Crevedia Buftea Ilfov
133 Întreprinderea avicola de stat Mihailesti Mihailesti Ilfov
134 Întreprinderea avicola de stat Tartasesti Tertasesti Ilfov
135 Întreprinderea avicola de stat Baia Mare Baia Mare Maramures
136 Întreprinderea avicola de stat Tirgu Mures Tirgu Mures Mures
137 Întreprinderea avicola de stat Piatra-Neamt Piatra-Neamt Neamt
138 Întreprinderea avicola de stat Baicoi Baicoi Prahova
139 Întreprinderea avicola de stat Sibiu Sibiu Sibiu
140 Întreprinderea avicola de stat Suceava Suceava Suceava
141 Întreprinderea avicola de stat Alexandria Alexandria Teleorman
142 Întreprinderea avicola de stat Giarmata Giarmata Timis

Departamentul industriei alimentare
Centrala industrializarii carnii

143 Întreprinderea de industrializare a carnii Alba Alba Alba
144 Întreprinderea de industrializare a carnii Arad Arad Arad
145 Întreprinderea de industrializare a carnii Arges Pitesti Arges
146 Întreprinderea de industrializare a carnii Bacau Bacau Bacau
147 Întreprinderea de industrializare a carnii Bihor Oradea Bihor
148 Întreprinderea de industrializare a carnii Bistrita-
Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
149 Întreprinderea de industrializare a carnii
Botosani Botosani Botosani
150 Întreprinderea de industrializare a carnii Braşov Braşov Braşov
151 Întreprinderea de industrializare a carnii Brãila Brãila Brãila
152 Întreprinderea de industrializare a carnii Buzau Buzau Buzau
153 Întreprinderea de industrializare a carnii Caras-
Caras-Severin Resita Severin
154 Întreprinderea de industrializare a carnii
Constanta Constanta Constanta
155 Întreprinderea de industrializare a carnii Covasna Sfintu
Ghearghe Covasna
156 Intreprinaerea de industrializare a carnii Cluj Cluj-Napoca Cluj
157 Întreprinderea de industrializare a carnii
Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
158 Întreprinderea de industrializare a carnii Dolj Craiova Dolj
159 Întreprinderea de industrializare a carnii Galaţi Galaţi Galaţi
160 Întreprinderea de industrializare a carnii Gorj Tirgu Jiu Gorj
161 Întreprinderea de industrializare a carnii Miercurea-
Harghita Ciuc Harghita
162 Întreprinderea de industrializare a carnii
Hunedoara Deva Hunedoara
163 Întreprinderea de industrializare a carnii
Ialomita Slobozia Ialomita
163 bis Întreprinderea de industrializare a
carnii Ilfov Bucureşti -
164 Întreprinderea de industrializare a carnii Iaşi Iaşi Iaşi
165 Întreprinderea de industrializare a carnii Drobeta-
Mehedinti Turnu
Severin Mehedinti
166 Întreprinderea de industrializare a carnii Mures Tirgu Mures Mures
167 Întreprinderea de industrializare a carnii
Maramures Baia Mare Maramures
168 Întreprinderea de industrializare a carnii Neamt Piatra-Neamt Neamt
169 Întreprinderea de industrializare a carnii Olt Slatina Olt
170 Întreprinderea de industrializare a carnii Prahova Ploiesti Prahova
171 Întreprinderea de industrializare a carnii
Satu Mare Satu Mare Satu Mare
172 Întreprinderea de industrializare a carnii Salaj Zalau Salaj
173 Întreprinderea de industrializare a carnii Sibiu Sibiu Sibiu
174 Întreprinderea de industrializare a carnii Suceava Suceava Suceava
175 Întreprinderea de industrializare a carnii
Teleorman Alexandria Teleorman
176 Întreprinderea de industrializare a carnii Timis Timişoara Timis
177 Întreprinderea de industrializare a carnii Tulcea Tulcea Tulcea
178 Întreprinderea de industrializare a carnii Vaslui Birlad Vaslui
179 Întreprinderea de industrializare a carnii Vilcea Rimnicu
Vilcea Vilcea
180 Întreprinderea de industrializare a carnii Vrancea Focsani Vrancea
181 Întreprinderea de industrializare a carnii
Bucureşti Bucureşti -
182 Întreprinderea "Antrefrig" Bucureşti Bucureşti -
183 Întreprinderea de preparate şi conserve din
carne Bucureşti Bucureşti -
184 Întreprinderea "Frigoriferul portuar" Constanta Constanta Constanta

Centrala industrializarii laptelui

185 Întreprinderea de industrializare a laptelui Alba Alba Iulia Alba
186 Întreprinderea de industrializare a laptelui Arad Arad Arad
187 Întreprinderea de industrializare a laptelui Arges Pitesti Arges
188 Întreprinderea de industrializare a laptelui Bacau Bacau Bacau
189 Întreprinderea de industrializare a laptelui Bihor Oradea Bihor
190 Întreprinderea de industrializare a laptelui Bistrita-
Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
191 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Botosani Botosani Botosani
192 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Braşov Braşov Braşov
193 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Brãila Brãila Brãila
194 Întreprinderea de industrializare a laptelui Buzau Buzau Buzau
195 Întreprinderea de industrializare a laptelui Caras-
Caras-Severin Resita Severin
196 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Constanta Constanta Constanta
197 Întreprinderea de industrializare a laptelui Sfintu
Covasna Ghearghe Covasna
198 Intreprinaerea de industrializare a laptelui Cluj Cluj-Napoca Cluj
199 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
200 Întreprinderea de industrializare a laptelui Dolj Craiova Dolj
201 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Galaţi Galaţi Galaţi
202 Întreprinderea de industrializare a laptelui Gorj Tirgu Jiu Gorj
203 Întreprinderea de industrializare a laptelui Miercurea-
Harghita Ciuc Harghita
204 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Hunedoara Deva Hunedoara
205 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Ialomita Slobozia Ialomita
206 Întreprinderea de industrializare a laptelui Ilfov Bucureşti -
207 Întreprinderea de industrializare a laptelui Iaşi Iaşi Iaşi
208 Întreprinderea de industrializare a laptelui Drobeta-
Mehedinti Turnu
Severin Mehedinti
209 Întreprinderea de industrializare a laptelui Mures Tirgu Mures Mures
210 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Maramures Baia Mare Maramures
211 Întreprinderea de industrializare a laptelui Neamt Piatra-Neamt Neamt
212 Întreprinderea de industrializare a laptelui Olt Slatina Olt
213 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Prahova Ploiesti Prahova
214 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Satu Mare Satu Mare Satu Mare
215 Întreprinderea de industrializare a laptelui Salaj Zalau Salaj
216 Întreprinderea de industrializare a laptelui Sibiu Sibiu Sibiu
217 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Suceava Suceava Suceava
218 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Teleorman Alexandria Teleorman
219 Întreprinderea de industrializare a laptelui Timis Timişoara Timis
220 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Tulcea Tulcea Tulcea
221 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Vaslui Birlad Vaslui
222 Întreprinderea de industrializare a laptelui Rimnicu
Vilcea Vilcea Vilcea
223 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Vrancea Focsani Vrancea
224 Întreprinderea de industrializare a laptelui
Bucureşti Bucureşti -

Centrala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase

225 Întreprinderea de morarit şi panificatie Alba Alba Iulia Alba
226 Întreprinderea de morarit şi panificatie Arad Arad Arad
227 Întreprinderea de morarit şi panificatie Arges Pitesti Arges
228 Întreprinderea de morarit şi panificatie Bacau Bacau Bacau
229 Întreprinderea de morarit şi panificatie Bihor Oradea Bihor
230 Întreprinderea de morarit şi panificatie Bistrita-
Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud
231 Întreprinderea de morarit şi panificatie Botosani Botosani Botosani
232 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Braşov Braşov Braşov
233 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Brãila Brãila Brãila
234 Întreprinderea de morarit şi panificatie Buzau Buzau Buzau
235 Întreprinderea de morarit şi panificatie Caras-
Caras-Severin Resita Severin
236 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Cluj Napoca Cluj Cluj
237 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Constanta Constanta Constanta
238 Întreprinderea de morarit şi panificatie Covasna Sfintu
Gheorghe Covasna
239 Întreprinderea de morarit şi panificatie Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
240 Întreprinderea de morarit, decorticat,
panificatie şi produse fainoase Dolj Craiova Dolj
241 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Galaţi Galaţi Galaţi
242 Întreprinderea de morarit şi panificatie Gorj Tirgu Jiu Gorj
243 Întreprinderea de morarit şi panificatie Harghita Miercurea-
Ciuc Harghita
244 Întreprinderea de morarit şi panificatie Hunedoara Deva Hunedoara
245 Întreprinderea de morarit şi panificatie Ialomita Slobozia Ialomita
246 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Iaşi Iaşi Iaşi
247 Întreprinderea de morarit şi panificatie Ilfov Bucureşti -
248 Întreprinderea de morarit şi panificatie Maramures Baia Mare Maramures
249 Întreprinderea de morarit şi panificatie Mehedinti Drobeta-
Turnu
Severin Mehedinti
250 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Mures Tirgu Mures Mures
251 Întreprinderea de morarit şi panificatie Neamt Piatra-Neamt Neamt
252 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Olt Slatina Olt
283 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Prahova Ploiesti Prahova
254 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Satu Mare Satu Mare Satu Mare
255 Întreprinderea de morarit şi panificatie Salaj Zalau Salaj
256 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Sibiu Sibiu Sibiu
257 Întreprinderea de morarit şi panificatie Suceava Suceava Suceava
258 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Teleorman Teleorman Alexandria
259 Întreprinderea de morarit, decorticat,
panificatie şi produse fainoase Timis Timişoara Timis
260 Întreprinderea de morarit şi panificatie Tulcea Tulcea Tulcea
261 Întreprinderea de morarit şi panificatie Vaslui Birlad Vaslui
262 Întreprinderea de morarit şi panificatie Vilcea Rimnicu
Vilcea Vilcea
263 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Vrancea Focsani Vrancea
264 Întreprinderea de morarit, panificatie şi
produse fainoase Bucureşti Bucureşti -

Centrala producţiei şi industrializarii sfeclei de zahãr

265 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Arad Arad Arad
288 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Sascut Sascut Bacau
267 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Oradea Oradea Bihor
288 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Bucerea Bucecea Botosani
269 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Bod Bod Braşov
270 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Ianca Ianca Brãila
271 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Buzau Buzau Buzau
272 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei Podari,
de zahãr Podari Craiova Dolj
273 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Tandarei Tandarei Ialomita
274 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Pascani Pascani Iaşi
275 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Giurgiu Giurgiu Ilfov
276 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Urziceni Urziceni Ilfov
277 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Ludus Ludus Mures
278 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Tirgu Mures Tirgu Mures Mures
279 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Roman Roman Neamt
280 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Corabia Corabia Olt
280 bis Întreprinderea pentru industrializarea
sfeclei de zahãr Zimnicea Zimnicea Teleorman
281 Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei
de zahãr Timişoara Timişoara Timis
282 Întreprinderea de produse zaharoase Bucureşti Bucureşti -
283 Întreprinderea de produse zaharoase Braşov Braşov Braşov
284 Întreprinderea de produse zaharoase "Cerna" Drobeta-
Turnu
Severin Mehedinti
285 Întreprinderea de produse zaharoase "Feleacul" Cluj-Napora Cluj
286 Întreprinderea de produse zaharoase "Kandia" Timişoara Timis
287 Întreprinderea de produse zaharoase "Victoria" Sibiu Sibiu

Centrala berii, spirtului, amidonului şi apelor minerale

288 Întreprinderea de spirt şi drojdie Bucureşti Bucureşti -
289 Întreprinderea de spirt şi drojdie Arad Arad Arad
290 Întreprinderea de bere Pitesti Pitesti Arges
291 Întreprinderea de bere, spirt şi drojdie Margineni Bacau Bacau
292 Întreprinderea de bere, spirt şi drojdie Oradea Oradea Bihor
293 Întreprinderea de bere "Aurora" Braşov Braşov
294 Întreprinderea de bere şi amidon Brãila Brãila Brãila
295 Întreprinderea de bere şi spirt Cluj Cluj-Napoca Cluj
296 Întreprinderea de bere Constanta Constanta Constanta
297 Întreprinderea de bere Ozun Ozun Covasna
298 Întreprinderea de bere Craiova Craiova Dolj
299 Întreprinderea de spirt Ghidigeni Ghidigeni Galaţi
300 Întreprinderea de bere, spirt şi amidon Harghita Miercurea
-Ciuc Harghita
301 Întreprinderea de bere Hateg Hateg Hunedoara
302 Întreprinderea de bere şi spirt Iaşi Iaşi Iaşi
303 Întreprinderea de drojdie "Seineana" Seini Maramures
304 Întreprinderea de bere şi amidon "Steagul roşu" Piatra-Neamt Neamt
305 Întreprinderea de bere Azuga Azuga Prahova
306 Întreprinderea de bere şi amidon Sibiu Sibiu Sibiu
307 Întreprinderea de spirt şi bere "Banovita" Drobeta-
Turnu
Severin Mehedinti
308 Întreprinderea de spirt, bere şi amidon Radauti Radauti Suceava
309 Întreprinderea de bere "Timisoreana" Timişoara Timis
310 Întreprinderea de bere Galaţi Galaţi Galaţi
311 Întreprinderea de bere Satu Mare Satu Mare Satu Mare
312 Întreprinderea de bere Reghin Reghin Mures

Centrala producţiei şi industrializarii pestelui

313 Întreprinderea piscicolã Cefa Cefa Bihor
314 Întreprinderea piscicolã Calarasi Calarasi Ialomita
315 Întreprinderea piscicolã Iaşi Iaşi Iaşi
316 Întreprinderea piscicolã Botosani Botosani Botosani
317 Întreprinderea piscicolã Brãila Brãila Brãila
318 Întreprinderea piscicolã Constanta Constanta Constanta
319 Întreprinderea piscicolã Calafat Calafat Dolj
320 Întreprinderea piscicolã Galaţi Galaţi Galaţi
321 Întreprinderea piscicolã Cluj Cluj-Napoca Cluj
322 Întreprinderea piscicolã Timişoara Timişoara Timis
323 Întreprinderea piscicolã Zimnicea Zimnicea Teleorman
324 Întreprinderea piscicolã Satu Mare Satu Mare Satu Mare
325 Întreprinderea piscicolã Zau de Cîmpie Zau de
Cîmpie Mures
326 Întreprinderea piscicolã Buzau Buzau Buzau
327 Întreprinderea piscicolã Murgeni Murgeni Vaslui
328 Întreprinderea piscicolã Ineu Ineu Arad

Centrala producţiei şi industrializarii tutunului

329 Întreprinderea de tigarete Rimnicu Sarat Rimnicu
Sarat Buzau
330 Întreprinderea de tigarete Sfintu Gheorghe Sfintu
Gheorghe Covasna
331 Întreprinderea de tigarete Tirgu Jiu Tirgu Jiu Gorj
332 Întreprinderea de tigarete Iaşi Iaşi Iaşi
333 Întreprinderea de tigarete Timişoara Timişoara Timis
334 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Ocna Mures Ocna Mures Alba
335 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Urziceni Urziceni Ilfov
336 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Arad Arad Arad
337 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Carei Carei Satu Mare
338 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Craiova Craiova Dolj
339 Întreprinderea de cultura şi fermentarea
tutunului Birlad Birlad Vaslui

Centrala pentru industrializarea seminţelor oleaginoase

340 Întreprinderea de ulei "Interindustrial" Oradea Oradea Bihor
341 Întreprinderea de ulei Constanta Constanta Constanta
342 Întreprinderea de ulei "Oltenia" Podari,
Craiova Dolj
343 Întreprinderea de ulei "Prutul" Galaţi Galaţi
344 Întreprinderea de ulei Slobozia Slobozia Ialomita
345 Întreprinderea de ulei "Unirea" Iaşi Iaşi
346 Întreprinderea de ulei "Ardealul" Carei Satu Mare
347 Întreprinderea de ulei Rosiori Rosiori
de Vede Teleorman
348 Întreprinderea de ulei Birlad Birlad Vaslui
349 Întreprinderea de ulei "13 Decembrie" Bucureşti -
350 Întreprinderea de ulei Urziceni Urziceni Ilfov
Centrala "Delta Dunãrii" Tulcea
351 Întreprinderea de construcţii şi reparaţii
de nave şi utilaje Tulcea Tulcea Tulcea
352 Întreprinderea agricolã de stat Chilia Veche Chilia
Veche Tulcea
353 Întreprinderea piscicolã Macin Macin Tulcea
354 Întreprinderea de industrializare a
pestelui Tulcea Tulcea Tulcea


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


LISTA
unitãţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare care îşi schimba sediul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea unitãţii Sediul înainte Sediul
crt. de reorganizare localitatea judeţul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Baza de aprovizionare satul Salcuta, nr.15
tehnico-materialã pentru oraşul Titu, judeţul
agricultura Dimbovita Tirgoviste Dimbovita
2. Baza de aprovizionare sos. Bucureşti-Stefanesti Bucureşti Ilfov
tehnico-materialã pentru km 7 nr.23
agricultura
3. Întreprinderea de bere, comuna Sinsimion Miercurea- Harghita
spirt şi amidon Harghita Ciuc
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Anexele au fost difuzate unitãţilor interesate.


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016