Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 288 din 24 septembrie 1980  pentru modificarea si completarea   Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 288 din 24 septembrie 1980 pentru modificarea si completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 78 din 27 septembrie 1980

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
<>Decretul Consiliului de Stat nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetãţenilor romani care realizeazã venituri în valuta se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã titul capitolului I se introduce secţiunea I, cu urmãtorul titlu:
"SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale"
2. Articolul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Ministerele, celelalte organe centrale, Institutul roman de consulting "Romconsult", inreprinderile de comerţ exterior şi ale unitãţi autorizate de la care provin cetãţenii romani angajaţi la organizaţii internaţionale, la societãţi mixte de producţie, de desfacere, bancare sau de alta natura, la instituţii, organizaţii sau alţi parteneri din strãinãtate, pentru desfãşurarea unor activitãţi tehnice, ştiinţifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive şi alte activitãţi, în baza unor acorduri încheiate între statul roman şi alte state sau a înţelegerilor şi contractelor între organizaţii din Republica Socialistã România şi organizaţii sau alţi parteneri din strãinãtate, vor lua mãsuri ca acţiunile privind trimiterile de specialiasti în strãinãtate sa se realizeze în condiţii de eficienta economicã ridicatã.
În scopul arãtat, se va urmãri ca, prin înţelegerile ce se încheie cu partenerii externi, sa se asigure:
a) tarife sau retribuţii corespunzãtoare, indemnizaţii pentru membrii de familie, precum şi alte drepturi la nivelul practicii internaţionale în materie de angajari de specialişti strãini;
b) sporuri uzuale pentru condiţiile deosebite de clima, de munca şi munca prestatã suplimentar, dupã caz;
c) locuinta dotatã corespunzãtor funcţiei, rãspunderii şi atribuţiilor, precum şi transportul zilnic, gratuit, de la şi pana la locul de munca;
d) transport gratuit pentru specialişti, membrii lor de familie şi bagajele personale, atât la plecare la post, cat şi la inapoiere de la post, precum şi pentru efectuarea concediului de odihna în ţara;
e) concedii de odihna şi refacere plãtite, drepturi de asigurãri sociale, precum şi asistenta medicalã gratuita pentru specialişti şi membrii lor de familie;
f) indemnizaţii sau prime cu prilejul prezentãrii la post, precum şi la înapoierea definitiva în ţara;
g) plata integrala, în devize libere sau la nivelul maxim prevãzut de legislaţia ţãrilor respective, a tarifelor convenite, precum şi transferul în Republica Socialistã România, în devize libere, al sumelor în valuta cuvenite unitãţilor trimitatoare şi al economiilor realizate de cãtre specialişti;
h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor, retributiilor şi a celorlalte drepturi bãneşti, în funcţie de evoluţia cursurilor valutare, de modificãrile intervenite în nivelul salariilor şi preţurilor pe plan local şi altele asemenea;
i) suprotarea de cãtre partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul în strãinãtate, aducerea în ţara a celor decedati, precum şi acordarea de depagubiri în caz de accident, pentru specialişti şi membri lor de familie".
3. Dupã articolul 1 se introduce secţiunea a II-a, cu urmãtorul titlu:
"SECŢIUNEA a II-a
Drepturile şi obligaţiile cetãţenilor romani trimişi în straintate pentru a lucra ca angajaţi la organizaţii internaţionale sau la societãţi mixte"
4. Articolul 2 alineatul 2 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Unitãţile socialiste de la care provin specialiştii angajaţi în strãinãtate sun obligate sa asigure, în termen de 30 de zile de la data revenirii lor în ţara, locuri de munca corespunzãtoare pregãtirii acestora".
5. Articolul 3 alienatul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Cetãţenii romani angajaţi la organizaţii internaţionale sau la societãţi mixte cu sediul în strãinãtate sunt obligaţi ca, din veniturile nete realizate în valuta pentru munca prestatã, sa transfere, lunar, în ţara o cota calculatã în dolari S.U.A. Din suma transferata în ţara, o parte se vãrsa, în dolari S.U.A., cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului necesar activitãţii de cooperare internaţionale, calculatã conform anexei nr. 1*). Suma în valuta rãmasã la dispoziţia specialiştilor pentru inretinerea familiei şi acoperirea celorlalte obligaţii se plãteşte în lei, conform anexei nr. 1".
6. Dupã articolul 7 se introduce secţiunea a III-a, cu urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a III-a
Drepturile şi obligaţiile specialiştilor romani trimişi în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegalã de livrãri.
Art. 7.1. - Ministerele şi celelalte organe centrale, Institutul roman de consulting "Romconsult", întreprinderile de comerţ exterior sau alte unitãţi autorizate, denumite în continuare unitãţi trimitatoare, organizeazã, în conditile prevãzute de prezentul decret, acţiunile privind trimiterea de specialişti în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegalã de livrãri de proiecte, maşini, instalaţii, utilaje şi lucrãri de construcţii-montaj, în domeniile tehnice, ştiinţific, didactic, sanitar, juridc, economic, cultural, artistic, sportiv şi altele asemenea, denumita în continuare asistenta de specialitate.
Acţiunile privind trimiterile de specialişti în straintate se aproba de cãtre organele competente, potrivit legii.
Art. 7.2. - Trimiterile de specialişti în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate se fac pe baza de contracte colective ori alte înţelegeri încheiate cu parteneri externi de cãtre Institutul roman de consulting "Romconsult" sau de alte unitãţi autorizate.
Recrutarea şi selecţionarea specialiştilor în vederea trimiterii lor în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate se fac de cãtre ministere şi celelalte organe centrale.
Unitãţile trimitatoare vor urmãri antrenarea în astfel de activitãţi şi a specialiştilor pensionari.
Evidenta trimiterilor de specialişti în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate, precum şi a condiţiilor şi facilitãţilor ce li se acorda, se tine de cãtre Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale.
Art. 7.3. - Pe timpul cat lucreazã în strãinãtate, specialiştii se considera detasati la unitãţile trimitatoare.
Unitãţile trimitatoare vor comunica unitãţilor din ţara de la care provin specialiştii, cu cel puţin 30 de zile înainte, data terminãrii misiunii lor în strãinãtate.
Unitãţile trimitatoare, misiunile diplomatice şi agenţiile economice vor urmãri ca sotiile sau sotii care îi însoţesc pe specialişti în strãinãtate sa desfãşoare activitãţi retribuite.
Art. 7.4 - Specialiştii trimişi în strãinãtate pentru a acorda asistenta de specialitate beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
A. În ţara:
a) o indemnizaţie lunarã în lei, echivalenta cu retributia medie realizatã pe timpul efectiv lucrat în ultimele 12 luni premergãtoare plecãrii în strãinãtate şi care cuprinde:
- retributia tarifara, la care se adauga majorãrile, indemnizaţiile şi sporurile care, potrivit dispoziţiilor legale, au caracter de retribuitie tarifara, cuvenite pe timpul efectiv lucrat în limita programului normal de lucru de 8 ore pe zi;
- sumele rezultate din diferenţa pentru lucru în acord, la program normal de lucru, atât pentru muncitori, cat şi pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire şi paza;
- sumele realizate din adaosul sau diminuarea la retributia tarifara acordate personalului în regie pentru depãşirea sau nerealizarea indicatorilor, sarcinilor de plan sau a celor proprii, la program normal de lucru;
- sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate, stabilit potrivit legii;
- indemnizaţie de conducere, acolo unde este cazul;
b) participarea la beneficii sau premii anuale în condiţiile legii, în funcţie de rezultatele obţinute de unitatea la care sunt detasati şi care i-a trimis în strãinãtate;
c) premii în lei specialiştilor, din fondurile constituite în condiţiile <>art. 59 şi 60 din Legea nr. 57/1974 , în cazul în care promoveazã exportul de proiecte, documentaţii, maşini şi utilaje româneşti;
d) alocatie de stat pentru copii, potrivit legii.
B. În strãinãtate:
a) diurna în valuta, diferenţa pe categorii în raport cu funcţia îndeplinitã în strãinãtate, la care se adauga o indemnizaţie de 25% pentru sotie şi de 14% pentru fiecare copil, aflaţi în întreţinere în strãinãtate, fãrã ca, în total, aceasta sa depãşeascã 50% din cuantumul diurnei;
b) o indemnizaţie lunarã reprezentând 10% din cuantumul diurnei, pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere.
Categoriile de diurna şi funcţiile care dau dreptul la indenizatie pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere sunt cele prevãzute în anexa nr. 2*).
Art. 7.5. - Majorãrile generale ale retributiei tarifare, aplicate în ramura din care provin specialiştii, în mãsura în care nu au fost luate în calculul retributiei medii, atât pentru personalul muncitor aflat în strãinãtate, cat şi pentru cel la care, în perioada luatã în calcul, a avut loc o astfel de majorare, precum şi trecerea într-o treapta superioarã de vechime neîntreruptã în aceesi unitate, modifica corespunzãtor retributia lunarã în lei avutã în vedere la stabilirea indemnizaţiei.
Indemnizaţia lunarã în lei prevãzutã la art. 7.4. lit. A, a) se reduce corespunzãtor cu procentul de majorare a diurnei în valuta pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere în strãinãtate.
Art. 7.6. - În perioada concediului de odihna, specialsitii beneficiazã în ţara de drepturi în lei la nivelul indemnizaţiei medii lunare, stabilind potrivit dispozititiilor art. 7.4. lit. A,a).
În timpul cat se afla în concediu medical, specialiştii beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) diurna şi indemnizaţie în valuta pentru sotie sau soţ şi copii, aflaţi în întreţinere în strãinãtate, pe timpul cat specialiştii se afla în incapacitate temporarã de munca din cauza de boala, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 3 ani, precum şi în caz de carantina;
b) indemnizaţii în lei calculate în conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor încadrate în munca, în ţara.
Pe perioada deplasarii în interesul serviciului în interitoriul tarii în care îşi desfãşoarã activitatea sau în alta ţara strãinã, specialiştii beneficiazã, pe lângã drepturile în valuta şi în lei prevãzute de prezentul decret, şi de sumele în valuta primite de la partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de masa, cazare sau a celorlalte obligaţii.
Art. 7.7. - Specialiştii şi membrii lor de familie beneficiazã, pe lângã drepturile prevãzute mai sus, şi de sumele în valuta acordate de cãtre partenerii externi pentru chirie, dotare, întreţinere locuinta, tratament medical, spitalizare şi transport internaţional.
Dacã, potrivit contractelor sau înţelegerilor încheiate cu partenerii externi, cheltuielile menţionate la alin. 1 revin partii romane, acestea se suporta de cãtre unitãţile trimitatoare, astfel:
a) chiria, dotarea şi întreţinerea locuinţei, tratamentul medical şi spitalizarea în strãinãtate, precum şi costul transportului internaţional pentru specialişti, membrii lor de familie şi bagajele personale ale acestora, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul muncitor trimis la reprezentantele Republicii Socialiste România din strãinãtate, prin asimilare cu acest personal;
b) în cazul specialiştilor care îşi desfãşoarã activitatea în tari cu care Republica Socialistã România are încheiate acorduri în domeniul asigurãrilor sociale şi medicale, cheltuielile se suporta în condiţiile stabilite prin aceste acorduri.
Art. 7.8. - Drepturile şi indemnizaţiile în valuta cuvenite specialiştilor şi membrilor lor de familie se acorda în valuta în care unitãţile trimitatoare încaseazã tarifele de la partenerii externi.
Dacã tarifele cuvenite unitãţilor trimitoare se încaseazã parţial în valuta liber convertibilã şi parţial în moneda localã neconvertibila, drepturile specialiştilor se plãtesc corespunzãtor raportului în care se încaseazã tarifele.
Art. 7.9.- Unitãţile trimitatoare suporta, din sumele încasate în valuta, impozitele, taxele, asigurãrile sociale şi alte reţineri sau plati prevãzute de legislaţia localã şi plãtesc specialiştilor drepturile în valuta, în cuantumul şi în condiţiile stabilite de prezentul decret.
Art. 7.10.- Sumele în valuta care depãşesc nivelul drepturilor cuvenite specialiştilor, precum şi sumele primite de la partenerii externi sub forma de premii, indemnizaţii de repatriere, restituiri de constributii la fondul de asigurãri sociale, pensii şi altele asemenea, în timup sau la expirarea perioadei de lucru în strãinãtate, se depun, în termen de 30 de zile de la data încasãrii lor, la misiunile diplomatice, oficiile consulare sau agenţiile economice ale Republicii Socialiste România din ţãrile în care specialiştii îşi desfãşoarã activitatea sau se transfera în ţara, în cadrul aceluiaşi termen, în contul unitãţilor trimitatoare.
În cazuri justificate, termenul prevãzut la alin. 1 poate fi prelungit pana la 60 de zile de cãtre şeful misiunii diplomatice, oficiului consular sau agenţiei economice, dupã caz.
Dacã, potrivit legislaţiei din ţara în care lucreazã specialiştii, sumele menţionate la alin. 1 se acorda dupã plecarea specialiştilor de la post, aceştia vor declara sumele respective la unitãţile trimitatoare, în termen de 30 de zile de la sosirea lor în ţara, şi se vor îngriji de efectuarea formalitãţilor necesare în vederea transferãrii sumelor respective în contul unitãţilor trimitatoare.
Art. 7.11. - Sumele în valuta ce se încaseazã de la partenerii externi pentru munca prestatã de cãtre specialiştii care acorda asistenta de specialitate se prevãd în planul valutar al unitãţilor trimitatoare.
Din sumele în valuta încasate de la partenerii externi, unitãţile trimitatoare suporta indemnizaţiile şi celelalte drepturi în valuta cuvenite specialiştilor, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezentul decret.
Sumele în valuta rãmase dupã plata drepturilor specialiştilor se utilizeazã sau se valorifica în mod operativ de cãtre unitãţile trimitatoare şi ministerele ierarhic superioare, cu sprijinul Bãncii Romane de Comerţ Exterior, Ministerului Comerţului exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, ministerului Finanţelor şi Ministerului Afacerilor Externe.
Banca Romana de Comerţ Exterior va deconta în lei, unitãţilor trimitatoare, contravaloarea sumelor în valuta transferate în ţara, utilizate ori rezultate din valorificarea în strãinãtate, la cursul efectiv obţinut.
Art. 7.12. - Unitãţile trimitatoare plãtesc în lei, la termenele stabilite, potrivit reglementãrilor în vigoare:
a) indemnizaţiile şi alte drepturi cuvenite specialiştilor;
b) contribuţia de asigurãri sociale de stat, în cuantum de 15% calculatã asupra veniturilor realizate în ţara;
c) contribuţia de 2% sau 4% pentru pensia suplimentarã, calculatã în condiţiile prevãzute de lege, care se retine din drepturile specialiştilor prevãzute la lit. a) de mai sus;
d) impozitul pe fondul total de retribuire;
e) cheltuielile efectuate cu selecţionarea şi pregãtirea specialiştilor;
f) adaosul întreprinderilor de comerţ exterior.
Sumele în lei rãmase dupã efectuarea plãţilor menţionate la alin. 1 se utilizeazã astfel:
- în cazul unitãţilor trimitatoare economice, se constituie ca beneficiu şi urmeazã destinaţia prevãzutã de lege;
- în cazul celorlalte unitãţi trimitatoare, se vãrsa cu titlu de contribuţie la fondul pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului necesar activitãţii de cooperare internationala.
Art. 7.13. - Drepturile prevãzute la art. 7.4 şi 7.5 alin. 1 şi 2, precum şi de art. 7.6, se acorda şi personalului roman trimis ca angajat la parteneri strãini pentru specializare sau stagii în producţie, urmând ca unitãţile trimitatoare sa aplice în mod corespunzãtor prevederile art. 7.7 - 7.12, dacã nu s-a convenit altfel în contractul încheiat cu partenerul extern.
Art. 7.14. - Drepturile acordate specialistului potrivit art. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 şi 7.12 din prezentul decret nu pot depãşi sumele în valuta încasate de la partenerul extern.
Art. 7.15. - Dispoziţiile art. 7.4-7.12 nu se aplica specialiştilor romani trimişi în ţãrile socialiste prevãzute în anexa nr. 3*), pentru a acorda asistenta de specialitate nelegalã de livrãri".
7. Articolul 9 alineatul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Cetãţenii romani mentionari la art. 8 sunt obligaţi sa transfere sau sa depunã, înãuntrul termenului prevãzut la acelaşi articol, o parte din veniturile realizate, contra plata în lei, conform anexei nr. 1".
8. Articolul 19 alineatul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Nedeclararea, nedepunerea sau netransmiterea la termenele stabilite a sumelor prevãzute la art. 3, 5, 7, 7.10, 8, 9, 11 ai 17 se penalizeaza cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere".
9. Dupã articolul 22 se introduc articolele 22.1 şi 22.2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 22.1 - Se autoriza Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi banca Romana de Comerţ Exterior sa elaboreze norme tehnice cu privire la încasarea sumelor în valuta, plata drepturilor cuvenite specialiştilor, gestionarea, evidenta, utilizarea şi valorificarea valutei rezultate din aplicarea prezentului decret.
Art. 22.2. - Anexle nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret."
ART. 2
Anexa la <>Decretul Consiliului de Stat nr. 233/1974 se inlocuineste cu anexele nr. 1,2 şi 3 la prezentul decret.
ART. 3
<>Decretul Consiliului de Stat nr. 233/1974 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul decret, se va republica, dându-se articolelor o noua numerotare.────────────────
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016