Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 288 din 23 noiembrie 1987  pentru ratificarea Acordului-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperarii economice si tehnice si a schimburilor comerciale dintre Republica Socialista Romania si Republica Kenya    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 288 din 23 noiembrie 1987 pentru ratificarea Acordului-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperarii economice si tehnice si a schimburilor comerciale dintre Republica Socialista Romania si Republica Kenya

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 55 din 28 noiembrie 1987
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se ratifica Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperãrii economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistã România şi Republica Kenya, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1987.
ART. 2
Ministerele şi celelalte organe centrale specificate în anexa la prezentul decret vor aduce la îndeplinire prevederile documentului menţionat la articolul 1.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ACORD-PROGRAM
privind dezvoltarea pe termen lung a cooperãrii economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistã România şi Republica Kenya

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republici Kenya, denumite în continuare pãrţi contractante,
hotãrâte sa asigure o dezvoltare stabilã şi de lungã durata a cooperãrii economice şi tehnice şi schimburilor comerciale dintre ele, pe baza respectãrii principiilor independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecul în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
ţinând seama de posibilitãţile oferite de economiile lor şi de prevederile şi obiectivele acordurilor economice existente între cele doua tari,
preocupate de a gãsi noi domenii, cai şi modalitãţi de promovare, dezvoltare şi diversificare a cooperãrii economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale bilaterale,
având în vedere apartenenţa celor doua tari la "Grupul celor 77" şi fiind convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii relaţiilor economice între ţãrile în curs de dezvoltare,
dornice sa contribuie la instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, juste şi echitabile,
apreciind utilitatea acordurilor pe termen lung pentru dezvoltarea cooperãrii economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale,

au convenit urmãtoarele:

CAP. 1
Cooperarea economicã şi tehnica

ART. 1
Prezentul acord-program are ca obiectiv promovarea şi dezvoltarea relaţiilor economice între cele doua pãrţi contractante pe baze cat mai largi, în avantajul lor reciproc.
În acest scop, pãrţile contractante vor adopta mãsuri pentru a incuraja şi facilita promovarea, lãrgirea continua şi diversificarea cooperãrii economice şi a schimburilor comerciale între organizaţii economice, întreprinderi şi firme din cele doua tari.
ART. 2
Pãrţile contractante, în conformitate cu obiectivele şi programele lor economice şi ţinând seama de interesul lor reciproc, vor acţiona pentru stabilirea unei cooperãri economice şi tehnice pe termen lung, îndeosebi în urmãtoarele domenii:
- mine, geologie, petrol;
- energie electrica;
- transporturi şi telecomunicaţii;
- exploatarea şi prelucrarea lemnului;
- industrie;
- agricultura.
Lista obiectivelor specifice ce urmeazã a fi realizate va fi stabilitã în baza prevederilor acestui articol.
Aceasta lista nu va fi limitativa, urmând a fi reînnoitã periodic, ori de câte ori va fi necesar.
Autoritãţile competente, împreunã cu organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele interesate din cele doua tari se vor intalni anual pentru a analiza proiectele în curs de realizare şi pentru a stabili mãsuri pentru urmãtorul an.
ART. 3
Cooperarea economicã şi tehnica dintre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele interesate din cele doua tari, se va realiza în forme variate, cum sunt:
a) proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune de noi obiective economice, modernizarea şi extinderea celor existente;
b) participarea la punerea în valoare a unor zãcãminte de substanţe minerale utile;
c) constituirea de societãţi mixte de producţie şi comercializare;
d) acordarea de asistenta tehnica, pregãtirea şi specializarea de personal necesar pentru obiectivele şi acţiunile care se realizeazã prin cooperare;
e) acordarea de licenţe, tehnologii, know-how, schimburi de experienta şi de informaţii tehnice, de specialişti pentru promovarea coperarii economice şi tehnice.

CAP. 2
Schimburi comerciale

ART. 4
În domeniul schimburilor comerciale, scopul prezentului acord-program este de a promova şi dezvolta într-un ritm susţinut schimburile comerciale dintre pãrţile contractante, ţinând seama de potenţialul şi de posibilitãţile pe care le oferã economiile lor naţionale.
ART. 5
Lista mãrfurilor detaliate în anexele A şi B, care nu sunt nici obligatorii, nici limitative, va fi utilizata orientativ în punerea în aplicare a acordului-program de cãtre pãrţile contractante.
ART. 6
Mãrfurile importate de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele unei pãrţi contractante, în cadrul prezentului acord-program, vor fi reexportate în terţe tari numai cu acordul organizaţiilor economice, întreprinderilor şi firmelor exportatoare ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 7
Cele doua pãrţi contractante vor incuraja şi facilita colaborarea dintre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele lor pentru promovarea şi dezvoltarea livrãrilor de mãrfuri în comun în terţe tari, precum şi pentru promovarea de tranzacţii multilaterale, tranzacţii în compensaţie şi alte forme care vor fi considerate reciproc avantajoase.

CAP. 3
Prevederi generale

ART. 8
Pãrţile contractante îşi acorda, în relaţiile lor comerciale şi de cooperare economicã şi tehnica, tratamentul naţiunii celei mai favorizate, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile prevãzute în Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.).
ART. 9
Condiţiile concrete de participare la realizarea obiectivelor şi acţiunilor de cooperare, de efectuare a schimburilor comerciale, de livrare şi de plata, precum şi celelalte obligaţii privind livrãrile, lucrãrile şi serviciile efectuate în cadrul prezentului acord-program, vor fi stabilite în contractele sau înţelegerile care se vor încheia între organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele dintre cele doua tari şi supuse spre aprobare organelor competente naţionale, atunci când este necesar.
ART. 10
Plãţile pentru mãrfurile şi serviciile livrate sau efectuate de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele dintre cele doua tari se vor face în devize convertibile şi/sau în produse care intereseazã economiile celor doua pãrţi contractante.
ART. 11
Preţurile pentru mãrfurile şi serviciile furnizate în cadrul prezentului acord-program vor fi convertite de cãtre pãrţi pe baza preţurilor în devize convertibile practicate pe piata mondialã pentru mãrfuri şi servicii similare, la data încheierii contractelor.
ART. 12
Cele doua pãrţi contractante, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, vor acorda licenţe de export şi import pentru mãrfurile şi serviciile care urmeazã sa fie livrate sau efectuate de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari.
ART. 13
Partea contractantã care beneficiazã de asistenta tehnica în conformitate cu prevederile prezentului acord-program va lua mãsurile necesare pentru a asigura condiţii corespunzãtoare de munca şi de viata personalului trimis de cãtre cealaltã parte contractantã.
ART. 14
Documentaţiile tehnice şi orice alte informaţii care se transmit şi se primesc de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari în legatura cu acţiunile şi obiectivele de cooperare economicã şi tehnica şi/sau schimburile comerciale convenite în cadrul prezentului acord-program vor fi utilizate numai de cãtre partea beneficiara şi nu vor fi transmise terţilor decât cu acceptul furnizorului.
ART. 15
Pãrţile contractante vor adopta, în conformitate cu legislaţia lor şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care sunt pãrţi, mãrfurile necesare pentru protejarea inventiilor, marcilor de fabrica şi de comerţ ale organizaţiilor economice, întreprinderilor şi firmelor din cealaltã ţara.
ART. 16
Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor prezentului acord-program, pãrţile contractante vor incuraja şi facilita:
- stabilirea de contacte economice între organizaţiile economice, întreprinderi şi firme, schimbul de reprezentanţi comerciali şi ai industriei, de oameni de afaceri, precum şi de specialişti din diferite domenii, şi crearea de condiţii corespunzãtoare pentru desfãşurarea activitãţii acestora;
- încheierea de contracte şi/sau alte înţelegeri pe termen lung de cooperare economicã, tehnica şi comerciale, inclusiv pentru schimburi de mãrfuri în compensaţie;
- participarea la târguri şi expoziţii internaţionale şi la alte manifestãri similare, care se organizeazã pe teritoriile lor, a organizaţiilor economice, întreprinderilor şi firmelor celeilalte pãrţi contractante;
- schimburile de informaţii cu privire la legile şi reglementãrile referitoare la comerţ exterior şi la cooperarea economicã şi tehnica, la posibilitãţile de cooperare ale pãrţilor, la facilitãţile acordate şi la programele de dezvoltare economicã a celor doua tari.
ART. 17
Comisia mixtã romano-kenyana de cooperare economicã şi tehnica, constituitã între cele doua pãrţi contractante, va examina cãile şi modalitãţile de îndeplinire a prevederilor prezentului acord-program, stadiul de realizare a obiectivelor şi acţiunilor convenite în cadrul acestuia şi va adopta mãsuri, acolo unde va fi necesar, pentru finalizarea lor.
ART. 18
Prevederile prezentului acord-program nu vor afecta drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante decurgând din prevederile acordurilor internaţionale la care participa.
ART. 19
Eventualele deosebiri apãrute în interpretarea sau aplicarea prezentului acord-program vor fi soluţionate în cadrul Comisiei mixte romano-kenyene de cooperare economicã şi tehnica sau prin consultãri reciproce, la cererea oricãreia dintre pãrţi.
ART. 20
Acordul-program va intra în vigoare la data semnãrii sale şi va fi valabil pe o perioada de 5 ani. Valabilitatea lui va putea fi prelungitã, pe noi perioade de câte 5 ani, în afarã cazului în care una dintre pãrţi va informa pe cealaltã, în scris, cu 6 luni înainte, asupra dorintei sale de a-l denunta.
Încheiat la Bucureşti la 9 septembrie 1987, în câte doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România
Ioan Totu,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Kenya
Zachary Onyonka
ministrul afacerilor externe

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016