Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 258 din 9 iulie 1982  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECRET nr. 258 din 9 iulie 1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 12 iulie 1982

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
    "Art. 61. - Beneficiarii de investiţii sau de producţie care recuperează terenuri pentru producţia agricolă în compensarea celor dezafectate vor vira în contul special "Fondul de dezvoltare şi ameliorare a fondului funciar" deschis la Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, diferenţa între tarifele de deviz şi sumele aprobate prin devizul lucrării de recuperare în circuitul agricol al terenurilor.
    Dacă cheltuielile de recuperare sînt mai mari decît taxele de protecţie, diferenţa va fi suportată de către beneficiarul lucrărilor de investiţii sau de producţie;
    sumele necesare în acest scop se vor prevedea în devizul general al lucrării."

    2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul decret.

    3. Anexa nr. 2 punctul III "Situaţii speciale" se completează cu următorul aliniat:
    "Unităţile economice care nu valorifica pentru producţia agricolă terenurile libere situate în incinta lor sau în afară acesteia vor plăti, pentru suprafaţa acestor terenuri, taxa anuala stabilită potrivit prezentei anexe, majorată cu 500%. Sumele reprezentînd majorarea taxei vor fi recuperate de la persoanele din vina cărora terenurile nu au fost valorificate pentru producţia agricolă."

    4. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul decret.

                               NICOLAE CEAUŞESCU
                   Preşedintele Republicii Socialiste România    ANEXA 1


    Indici sintetici cuprinzînd gradul de ocupare a terenurilor cu obiective de investiţii şi de producţie

┌────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Ministerul │ Denumirea categoriei │Gradul │
│crt.│ │ de obiective │de ocu-│
│ │ │ │pare a │
│ │ │ │tere- │
│ │ │ │nului │
│ │ │ │- % - │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.│Ministerul │ │ │
│ │Economiei │ │ │
│ │Forestiere şi │ │ │
│ │Materialelor │ │ │
│ │de Construcţii │a) Fabrici pentru industria lemnului │ │
│ │ │ - fabrici de cherestea │84-89 │
│ │ │ - fabrici de placaje │85-89 │
│ │ │ - fabrici de P.F.L. │83-92 │
│ │ │ - fabrici de P.A.L. │87-89 │
│ │ │ - fabrici de mobila │85-90 │
│ │ │ - fabrici de hîrtie, celuloza sau │ │
│ │ │ confecţii │86-90 │
│ │ │ - fabrici de panel │85-87 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │b) Industria,materialelor de construcţii: │ │
│ │ │ - fabrici de ciment şi var │85-87 │
│ │ │ - fabrici de azbociment │87 │
│ │ │ - fabrici de ceramica bruta │93 │
│ │ │ - fabrici de materiale izolatoare │83-87 │
│ │ │ - fabrici de prelucrare a maselor plastice│ │
│ │ │ pentru construcţii │83-87 │
│ │ │ - fabrici de beton celular autoclavizat │88 │
│ │ │ - fabrici de prefabricate │82-88 │
│ │ │ - fabrici de tuburi din b.p. │94 │
│ │ │ - industria produselor de balastiera │88 │
│ │ │ - uzine de utilaje şi piese de schimb │93 │
│ │ │ - fabrici de ceramica fina │91 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.│Ministerul │ │ │
│ │Industriei │ │ │
│ │Construcţiilor │ │ │
│ │de Maşini şi │ │ │
│ │Ministerul │ │ │
│ │Industriei de │ │ │
│ │Maşini-Unelte, │ │ │
│ │Electrotehnica │ │ │
│ │şi Electronica │ - Utilaje tehnologice │83-85 │
│ │ │ - construcţii de agregate şi utilaje │ │
│ │ │ mecanice │87-88 │
│ │ │ - construcţii navale │88 │
│ │ │ - construcţii metalice şi cazangelie │84-85 │
│ │ │ - mecanică fina │89-90 │
│ │ │ - autovehicule-maşini agricole │89-90 │
│ │ │ - produse. metalice │89-90 │
│ │ │ - material rulant şi accesorii │89-90 │
│ │ │ - electrotehnice │90-91 │
│ │ │ - electronica │90-91 │
│ │ │ - baze de aprovizionare şi desfacere │80-90 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.│Ministerul │ │ │
│ │Construcţiilor │ │ │
│ │Industriale │ - Baze de producţie │90 │
│ │ │ - ateliere de prefabricate │85 │
│ │ │ - staţii de sortare │87 │
│ │ │ - ateliere de utilaje, piese de schimb, │ │
│ │ │ de confecţii şi tîmplărie metalică │90 │
│ │ │ - staţii de întreţinere şi reparaţii │90 │
│ │ │ - tabere de cazare │78-82 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.│Ministerul │ │ │
│ │Industriei │ │ │
│ │Metalurgice │ - Uzine siderurgice │78 │
│ │ │ - fabrici de produse refractare │80 │
│ │ │ - baze de prelucrare a deşeurilor metalice│85 │
│ │ │ - baze de. aprovizionare şi desfacere │85 │
│ │ │ - uzine metalurgice extractive şi de │ │
│ │ │ prelucrare a metalelor neferoase │80 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.│Ministerul │ │ │
│ │Transporturilor şi │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor │ - Staţii de întreţinere auto │92 │
│ │ │ - autogări 92 │ │
│ │ │ - staţii intermediare de c.f. │86 │
│ │ │ - staţii tehnice de c.f. │86 │
│ │ │ - triaje de cale ferată │95 │
│ │ │ - depouri de locomotive │70 │
│ │ │ - puncte de echipare locomotive, │ │
│ │ │ ateliere, ST, L, MAC, SUC │77 │
│ │ │ grupa tehnica de vagoane călători, │ │
│ │ │ reviziile de vagoane │75 │
│ │ │ - staţii de spălare vagoane, ateliere de │ │
│ │ │ zona │77 │
│ │ │ - dezvoltarea uzinelor mecanice de │ │
│ │ │ material rulant şi a uzinelor de │ │
│ │ │ impregnat existente │84 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.│Ministerul Minelor │ - Incinte miniere pentru cărbuni, │ │
│ │ │ neferoase şi metalifere │72-80 │
│ │ │ - incinte preparare │77-85 │
│ │ │ - halda, iaz de decantare, staţii de │ │
│ │ │ captare, tratare a apei, epurare, │ │
│ │ │ rezervoare etc. │90-100 │
│ │ │ - depozite de suprafaţa, funiculare, │ │
│ │ │ trasee de benzi transportoare, cariere │100 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7.│Ministerul │ - Instalaţii pentru forajul sondelor │77-93 │
│ │Petrolului │ - instalaţii pentru punerea în producţie │ │
│ │ │ a sondelor de mare adîncime │80-87 │
│ │ │ - parcuri de separatoare pentru ţiţei, │ │
│ │ │ gaze şi apa │66-72 │
│ │ │ - depozite de ţiţei şi staţii de tratare │58-63 │
│ │ │ - instalaţii de, degazolinare │64-72 │
│ │ │ - staţii de uscare a gazelor │50-58 │
│ │ │ - staţii de compresoare │60-70 │
│ │ │ - instalaţii pentru epurarea apelor │ │
│ │ │ reziduale │70-77 │
│ │ │ - staţii pentru injectarea apei în │ │
│ │ │ zăcămînt │80-83 │
│ │ │ - distribuitoare de injecţii │75-81 │
│ │ │ - baterii de cazane │57-77 │
│ │ │ - posturi de transformare │82-90 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8.│Ministerul │ - Lucrări de seismometrie │100 │
│ │Geologiei │ - Lucrări de electrometrie │100 │
│ │ │ - foraje cu sondeze │85-89 │
│ │ │ - foraje cu sonde │85-90 │
│ │ │ - galerii │70-80 │
│ │ │ - puţuri │73-87 │
│ │ │ - incinte de acces │33-41 │
│ │ │ - depozite de materiale explozive │17 │
│ │ │ - conducte de transport │100 │
│ │ │ - grupuri social-administrative │68-70 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9.│Ministerul │ │ │
│ │Industriei Chimice │ - Instalaţii de fibre polinitril │ │
│ │ │ acrilice, de fire şi fibre poliesterice │ │
│ │ │ şi poliamide │84-87 │
│ │ │ - fabrici de medicamente │80-81 │
│ │ │ uzine de lacuri, vopsele, răşini, │ │
│ │ │ cerneluri, anvelope şi prelucrarea │ │
│ │ │ maselor plastice │84-90 │
│ │ │ - fabrici de sinteze organice │78-90 │
│ │ │ - industria chimiei anorganice şi a │ │
│ │ │ îngrăşămintelor (uzine şi combinate de │ │
│ │ │ îngrăşăminte de azot, fosfor, potasiu, │ │
│ │ │ soda etc.) │75-98 │
│ │ │ industria chimica, organică de baza şi │ │
│ │ │ petrochimică (piroliza, acrilonitrili, │ │
│ │ │ grup CIAN, polietilena, oxid de etilenă │ │
│ │ │ şi glicoli, etil, benzen, stirex, │ │
│ │ │ polimeri şi copolimeri, prometrin, │ │
│ │ │ complex cauciuc poliizoprenic, produse │ │
│ │ │ clorosodice, electroliza, instalaţie │ │
│ │ │ tiocoli etc.) │80-87 │
│ │ │ - rafinării carburanţi │80-95 │
│ │ │ - carburanţi şi prelucrare │80-95 │
│ │ │ - depozite │85-89 │
│ │ │ - staţii de îmbuteliere gaze │70-83 │
│ │ │ - staţii PECO │89 │
│ │ │ - construcţii metalice │75-85 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10.│Ministerul Energiei│ │ │
│ │Electrice │ - Centrale termoelectrice şi de │ │
│ │ │ termoficare │80-85 │
│ │ │ - centrale hidroelectrice │82-86 │
│ │ │ - organizare de şantier │80-85 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 11.│Ministerul │ │ │
│ │Industriei Uşoare │ - Fabrici de tricotaje şi confecţii │87 │
│ │ │ - fabrici de sticla şi ceramica fina │90 │
│ │ │ - tăbăcării │88 │
│ │ │ - fabrici de încălţăminte şi marochinărie,│ │
│ │ │ inclusiv cauciuc │87 │
│ │ │ - filaturi, ţesătorii şi finisaje │92 │
│ │ │ - fabrici de articole casnice şi bunuri │ │
│ │ │ de consum │92 │
│ │ │ - secţii mase plastice │85 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 12.│Ministerul │ │ │
│ │Agriculturii şi │ │ │
│ │Industriei │ a) Industria alimentara │ │
│ │Alimentare │ - fabrici de zahăr 4.000 tone sfecla/24 ha│88 │
│ │ │ - fabrici de ulei 400 tone seminţe │ │
│ │ │ floarea-soarelui │90 │
│ │ │ - fabrici de ulei prelucrare boabe soia │ │
│ │ │ 180 tone/24 ha │90 │
│ │ │ - fabrici de bere 200.000-400.000 hl │ │
│ │ │ bere/an cu sau fără secţie malţ │90 │
│ │ │ - fabrici de amidon din cartofi cu secţie │ │
│ │ │ glucoza │92 │
│ │ │ - fabrici de amidon din porumb cu secţie │ │
│ │ │ glucoza │94 │
│ │ │ - fabrici de drojdie de panificaţie │92 │
│ │ │ - fabrici de produse zaharoase 4.000 │ │
│ │ │ tone/an │92 │
│ │ │ - abatoare 9.000-25.000 tone/an cu secţie │ │
│ │ │ de preparate din carne │94 │
│ │ │ - abatoare păsări 3.500-7.000 tone/an în │ │
│ │ │ 2 schimburi │94 │
│ │ │ - antrepozite frigorifere 10.000-30.000 │ │
│ │ │ m.c. răciţi │90 │
│ │ │ - fabrici de conserve şi semiconserve de │ │
│ │ │ peste │95 │
│ │ │ - fabrici de produse lactate 50.000 l │ │
│ │ │ lapte/zi │92 │
│ │ │ - fabrici de produse lactate 100.000 l │ │
│ │ │ lapte/zi │90 │
│ │ │ - fabrici de produse lactate 160.000 l │ │
│ │ │ lapte/zi │94 │
│ │ │ - fabrici de brînzeturi. 1.000 tone/an │90 │
│ │ │ - uscătorii de tutun 125-230 tone/an │90 │
│ │ │ - fabrici de lapte praf 3.000 tone/an │92 │
│ │ │ - complexe de morărit şi panificaţie │ │
│ │ │ (moara, fabrica de pîine, fabrica de │ │
│ │ │ paste şi biscuiţi etc.) │90 │
│ │ │ - mori de grîu 120-240 tone/24 h │90 │
│ │ │ - mori de porumb 35 tone/24 h │90 │
│ │ │ - fabrici de pîine 40-80 tone/24 h │90 │
│ │ │ - fabrici de pîine 20 tone/24 h │92 │
│ │ │ - fabrici de biscuiţi 10-30 tone/24 h │90 │
│ │ │ - fabrici de paste făinoase 10-30 │ │
│ │ │ tone/24 h │90 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ b) Unităţi agricole şi zootehnice: │ │
│ │ │ - silozuri pentru cereale │90 │
│ │ │ - fabrici de nutreţuri combinate │96 │
│ │ │ - ferme vaci lapte 518 locuri şi 904 │ │
│ │ │ locuri în stabulatie libera │96 │
│ │ │ - ferme vitele 1.644 locuri │96 │
│ │ │ - ferme testare tauri │96 │
│ │ │ - ingrasatorii tineret taurin 8.253 locuri│ │
│ │ │ şi 9.132 locuri │96 │
│ │ │ - ferme 3.048.000 pui carne, structuri │ │
│ │ │ din beton şi ferme din lemn cu tirant │95 │
│ │ │ - ferme 3.048.000 pui carne, structuri │ │
│ │ │ din lemn │95 │
│ │ │ - ferme 3.048.000 pui carne, structuri │ │
│ │ │ din beton armat │95 │
│ │ │ - ferme 139.500 găini ouătoare, structuri │ │
│ │ │ din beton şi ferme din lemn cu tirant │98 │
│ │ │ - ferme 139.500 găini ouătoare, structuri │ │
│ │ │ din lemn │98 │
│ │ │ - ferme 121.000 găini ouătoare, structuri │ │
│ │ │ din beton armat │98 │
│ │ │ - ferme avicole 108.000 găini reproducţie │ │
│ │ │ rase grele, structuri din beton şi ferme│ │
│ │ │ din lemn cu tirant │95 │
│ │ │ - ferme avicole 108.000 găini reproducţie │ │
│ │ │ rase grele, structuri din beton armat │95 │
│ │ │ - întreprinderi pentru prelucrare │ │
│ │ │ in-cînepa 2.200 tone/an │95 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ c) Unităţi hortiviticole: │ │
│ │ │ - complexe sere 10 ha │95 │
│ │ │ - staţii sortare (depozite tampon) fructe │ │
│ │ │ şi fabrici de gheaţa 15tone/24 h │95 │
│ │ │ - depozite universale de 5.000 tone │ │
│ │ │ legume-fructe │95 │
│ │ │ - depozite specializate (fructe, cartofi │ │
│ │ │ etc.) 3.000 tone │95 │
│ │ │ - centre de depozitare, condiţionat şi │ │
│ │ │ îmbuteliat rachiuri, 200-500 vagoane │95 │
│ │ │ - complexe vinificare 500-1.000 vagoane │95 │
│ │ │ - ciupercării tip industrial de 1 ha-500 │ │
│ │ │ tone/an în 5 cicluri a 100 tone/ciclu │95 │
│ │ │ - fabrici de conserve pentru legume-fructe│ │
│ │ │ de 2.500-23.000 tone │95 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ d) Îmbunătăţiri funciare: │ │
│ │ │ - sedii de sisteme │90 │
│ │ │ - cantoane │92 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 13.│Ucecom │ - Ateliere mixte │85 │
│ │ │ - ateliere mixte + auto │85 │
│ │ │ - ateliere tîmplărie, tapiţerie │85 │
│ │ │ - ateliere tăbăcărie │85 │
│ │ │ - ateliere auto │85 │
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 14.│Uniunea Centrală a │ │ │
│ │Cooperativelor de │ │ │
│ │Producţie,Achiziţii│ │ │
│ │şi Desfacere a │ │ │
│ │Mărfurilor │ - Magazine universale cu alimentaţie │ │
│ │ │ publică, cu sau fără prestări de │ │
│ │ │ servicii │85 │
│ │ │ - complexe (unităţi) pentru publică şi │ │
│ │ │ cazare alimentaţie │80 │
│ │ │ - spaţii de depozitare mărfuri │85 │
│ │ │ - brutării │85 │
└────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────┘


    Pentru celelalte ministere şi organe centrale, precum şi pentru alte obiective decît cele prevăzute în prezenta anexa, ministerele şi celelalte organe centrale interesate vor elabora norme specifice de ocupare a terenurilor, care se vor aproba prin ordin comun de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, pînă la data de 30 iunie 1982.
    În toate cazurile, în vederea restrîngerii folosirii terenurilor în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala şi folosirii lor cît mai eficiente, ministerele, celelalte organe centrale şi locale, beneficiarii lucrărilor de investiţii de orice fel, organizaţiile de proiectări, institutele de studii şi cercetări, precum şi comisia centrala şi comisiile locale de sistematizare, vor lua următoarele măsuri:
    a) alegerea terenurilor pentru variantele de amplasarea obiectivelor de investiţii şi de producţie să se facă de beneficiarii de investiţii în faza preliminară de studii, împreună cu organele agricole judeţene sau al municipiului Bucureşti;
    b) reducerea continua a suprafeţelor de teren necesare pentru amplasarea obiectivelor de investiţii şi de producţie prin:
    - comasarea şi concentrarea lucrărilor de construcţii de toate tipurile, căutarea mijloacelor şi metodelor de edificare a construcţiilor pe mai multe niveluri şi alte cai de reducere a spaţiilor construite şi utilizarea mai intensivă a spaţiilor tehnologice şi a incintelor existente sau propuse în viitor;
    - comasarea reţelelor de instalaţii şi restrîngerea drumurilor, platformelor şi a tuturor construcţiilor auxiliare;
    - reducerea platformelor şi suprafeţelor de depozitare prin restrîngerea indicilor de imobilizare a materiei prime şi utilajelor;
    - amplasarea lucrărilor de organizare de şantier, de regula pe terenurile libere din interiorul localităţilor, pe terenuri neproductive şi pe baza studiilor de sistematizare de zona, şi folosirea cu prioritate a unor lucrări definitive sau a utilităţilor investiţiei de baza, ca lucrări de organizare, pentru reducerea la strictul necesar a terenurilor ocupate de organizarea de şantier, cît şi pentru evitarea ocupării de terenuri de cultura;
    - prevederea racordurilor de cale ferată numai pe baza unei analize temeinice tehnico-economice care să justifice oportunitatea lor;
    - extragerea integrala a materiei prime din carierele existente de argila, nisip şi altele asemenea, interzicîndu-se a se face solicitări de noi terenuri înainte de epuizarea tuturor rezervelor din carierele existente.


    ANEXA 2

                                TARIFE DE DEVIZ

    pentru folosirea terenurilor agricole, definitiv sau temporar,în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala
    A. Tarife de deviz pentru folosirea definitiva a terenurilor agricole în alte scopuri
    Terenuri arabile şi pajişti naturale
    Clasa I 300.000 lei/ha
    Clasa a II-a 250.000 lei/ha
    Clasa a III-a 150.000 lei/ha
    Clasa a IV-a 75.000 lei/ha
    Clasa a V-a 50.000 lei/ha
    Terenuri pentru legume 400.000 lei/ha
    Vii nobile şi indigene
    Clasa A 400.000 lei/ha
    Clasa B 300.000 lei/ha
    Clasa C 250.000 lei/ha
    Vii hibride
    Clasa A 300.000 lei/ha
    Clasa B 250.000 lei/ha
    Clasa C 150.000 lei/ha
    Livezi de pomi, arbuşti fructiferi
    Clasa A 400.000 lei/ha
    Clasa B 300.000 lei/ha
    Clasa C 200.000 lei/ha
    Tarifele de mai sus reprezintă taxa de protecţie a terenurilor agricole în cazul terenurilor obţinute de la unităţile de stat, iar în cazul terenurilor obţinute prin expropriere, aceste tarife reprezintă atît taxa de protecţie, cît şi despăgubirile pentru exproprierea terenurilor respective.
    B. Tarife de deviz pentru folosirea temporară a terenurilor agricole în alte scopuri
    1. Terenuri arabile şi pajişti naturale

    Clasa de calitate lei/ha anual
    Clasa I 30.000
    Clasa a II-a 25.000
    Clasa a III-a 15.000
    Clasa a IV-a 8.000
    Clasa a V-a 4.000


    2. În cazul pajiştilor naturale, la tarifele de deviz se adauga valoarea materialelor şi a celorlalte cheltuieli necesare regenerării pajiştilor după expirarea termenului de folosire a lor temporară.
    3. Din valorile prevăzute la pct. 1, proprietarului de teren i se plătesc următoarele sume:

    Clasa de calitate Lei/ha anual
    Clasa I 4.500
    Clasa a II-a 3.750
    Clasa a III-a 3.000
    Clasa a IV-a 1.750
    Clasa a V-a 1.000


    C. Tarife de deviz privind valoarea de înlocuire a plantaţiilor vitipomicole
    I. Plantaţii de vii altoite şi indigene

┌─────────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Vîrsta plantaţiei şi │ │ Numărul de butuci la hectar │
│ tipul de susţinere │ │ │
├─────────────────────┼────┼──────────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│ │lei │pînă la 4.500 │ 5.000 │ 6.000 │peste 6.000│
├─────────────────────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ Vie anul I │lei │ 36.000 │ 39.000 │ 44.000 │ 49.000 │
│ Vie anul II │ │ │ │ │ │
│- fără susţinere │lei │ 45.000 │ 49.000 │ 55.000 │ 61.000 │
│- cu araci │lei │ 58.000 │ 64.000 │ 73.000 │ 81.000 │
│- cu spalier lemn │lei │ 70.000 │ 75.000 │ 83.000 │ 89.000 │
│- cu spalier beton │lei │ 75.000 │ 80.000 │ 88.000 │ 94.000 │
│ Vie anul III │ │ │ │ │ │
│- cu araci │lei │ 70.000 │ 77.000 │ 87.000 │ 95.000 │
│- cu spalier lemn │lei │ 85.000 │ 92.000 │102.000 │ l09.000 │
│- cu spalier beton │lei │ 90.000 │ 97.000 │107.000 │ 114.000 │
│ Vie pe rod │ │ │ │ │ │
│- cu araci │lei │ 83.000 │ 90.000 │101.000 │ 109.000 │
│- cu spalier lemn │lei │ 95.000 │ 102.000 │113.000 │ 120.000 │
│- cu spalier beton │lei │ 100.000 │ 107.000 │118.000 │ 125.000 │
└─────────────────────┴────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    II. Plantaţii de vie hibridă

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Numărul de butuci la hectar │
├────┼──────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────┤
│ │ pînă la 4.000 │ 5.000 │ 6.000 │ peste 6.000 │
│Lei │ 9.750 │ 12.000 │ 12.750 │ 15.000 │
└────┴──────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────┘
┌───────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Specia │ │ │ │
│Plantaţiei │ Vîrsta│ │ Numărul de pomi la hectar │
├───────────┼───────┼─────┼───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ 200 │ 300 │ 400 │ 500 │ 650 │ 850 │ 1.250 │ 1.600 │ 2.000 │4.000-6.000│
│Măr │ An I │ lei │ 38.000│ 40.006│ 45.000│ 50.000│ 55.000│ 85.000 │ │ │ │ │
│Păr │ II │ lei │ 50.000│ 52.000│ 60.000│ 68.000│ 75.000│ 107.000 │ │ │ │ │
│ │ III │ lei │ 63.000│ 65.000│ 75.000│ 88.000│ 95.000│ 132.000 │ │ │ │ │
│pe rod │ │ lei │ 34.000│ 36.000│ 42.000│ 50.000│ 67.000│ 70.000 │ 80.000 │ 95.000 │ 100.000 │ 140.000 │
│Piersic │ An I │ lei │ 25.000│ 28.000│ 31.000│ 33.000│ 36.000│ │ │ │ │ │
│ │ II │ lei │ 33.000│ 37.000│ 41.000│ 43.000│ 47.000│ │ │ │ │ │
│ │ III │ lei │ 40.000│ 45.000│ 50.000│ 53.000│ 58.000│ │ │ │ │ │
│pe rod │ │ lei │ 42.000│ 48.000│ 52.000│ 55.000│ 60.000│ │ │ │ │ │
│Sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│susţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din beton │ │ lei │ 15.000│ 15.000│ 18.000│ 18.000│ 20.000│ │ │ │ │ │
│din lemn │ │ lei │ 12.000│ 12.000│ 15.000│ 15.000│ 17.000│ │ │ │ │ │
│Prun │ An I │ lei │ 25.000│ 26.000│ 27.000│ 28.000│ │ │ │ │ │ │
│Vişin │ II │ lei │ 32.000│ 34.000│ 35.000│ 36.000│ │ │ │ │ │ │
│Cireş │ III │ lei │ 39.000│ 42.000│ 43.000│ 45.000│ │ │ │ │ │ │
│Cais │ IV │ lei │ 46.000│ 50.000│ 53.000│ 55.000│ │ │ │ │ │ │
│ │ V │ lei │ 53.000│ 58.000│ 60.000│ 63.000│ │ │ │ │ │ │
│pe rod │ │ lei │ 55.000│ 60.000│ 63.000│ 65.000│ │ │ │ │ │ │
│Coacăz │ An I │ lei │ 85.000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Zmeur │ II │ lei │ 97.000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe rod │ │ lei │110.000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┘


    Din sumele rezultate din calculul de mai sus se va scădea valoarea materialelor care se pot recupera (araci, sîrmă, spalieri etc.).

    NOTA:
    1. În cazul terenurilor agricole expropriate, despăgubirile cuvenite proprietarilor sînt cele stabilite potrivit normelor legale privind evaluarea terenurilor şi plantaţiilor ce se preiau cu plata în proprietatea statului prin expropriere.
    2. Pentru terenurile ce se ocupa definitiv sau temporar cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, îndiguiri, regularizarea cursurilor de apa şi obiectivele meteorologice nu se datorează taxele de protecţie, ci numai despăgubirile ce se cuvin deţinătorilor potrivit legii.
    Tarifele de deviz vor fi avute în vedere numai la stabilirea variantei optime şi la compararea lucrării cu altele similare.
    3. Proiectarea lucrărilor de recuperare se face de către unităţile specializate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, la comanda beneficiarului de investiţii.
    4. Unităţile socialiste beneficiare care nu fac recuperarea terenurilor vor vărsa în contul "Fondul de dezvoltare şi ameliorare a fondului funciar " sumele calculate potrivit tarifelor de deviz, după cum urmează:
    - pentru terenurile aparţinînd cooperativelor agricole de producţie, altor organizaţii obşteşti şi persoanelor fizice, care se ocupa definitiv sau temporar, vor vărsa diferenţa dintre tarifele de deviz şi valoarea de expropiere, respectiv de folosire temporară a terenurilor ce se cuvin deţinătorilor ; pentru terenurile proprietate de stat, care se ocupa definitiv sau temporar, vor vărsa integral tariful de deviz.
    5. Unităţile socialiste beneficiare vor mai plăti - după caz - deţinătorilor de terenuri:
    - valoarea producţiei calculată pe baza producţiei medii planificate la hectar în unitatea respectiva în acel an, pentru unităţile agricole socialiste, sau a producţiei medii planificate pe comuna, în anul respectiv, pentru terenurile deţinute de persoanele fizice, în cazul cînd ocuparea terenului se face înainte de recoltarea producţiei;
    - valoarea de înlocuire a investiţiilor, altele decît plantaţiile vitipomicole şi arbuşti fructiferi;
    - valoarea de înlocuire a plantaţiilor pomiviticole şi a arbuştilor fructiferi pentru unităţile agricole de stat;
    - valoarea de înlocuire a plantaţiilor vitipomicole şi a arbuştilor fructiferi pentru folosirea temporară a terenurilor aparţinînd unităţilor agricole cooperatiste.
    6. Plantaţiile vitipomicole în anul I - III nu se defrişează decît în mod excepţional, în situaţii cu totul deosebite, cînd amplasarea obiectivelor de investiţii nu se poate realiza pe alte terenuri.

                                       ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016