Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 252 din 10 iulie 1978  pentru aprobarea normelor privind conditiile in care se poate efectua taierea animalelor in situatii speciale, clasarea pentru taiere a femelelor de bovine si ovine, precum si cu privire la aplicarea unor masuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzarii epizootiilor si acordarea unor despagubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor masuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 252 din 10 iulie 1978 pentru aprobarea normelor privind conditiile in care se poate efectua taierea animalelor in situatii speciale, clasarea pentru taiere a femelelor de bovine si ovine, precum si cu privire la aplicarea unor masuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzarii epizootiilor si acordarea unor despagubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor masuri

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 15 iulie 1978
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se aproba:
a) Norme privind condiţiile în care se poate efectua taierea animalelor în situaţii speciale, prevãzute în anexa nr. 1;
b) Norme privind clasarea pentru tãiere a femelelor din speciile taurine, bubaline şi ovine, prevãzute în anexa nr. 2;
c) Norme privind condiţiile în care se pot aplica unele mãsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor şi acordarea unor despãgubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor mãsuri, prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 2
Anexele 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ANEXA 1


NORME
privind condiţiile în care se poate efectua taierea animalelor în situaţii speciale

1. Conducerile unitãţilor socialiste şi persoanele fizice deţinãtoare de animale, împreunã cu specialiştii care acorda asistenta zootehnica şi sanitarã veterinara, sînt obligaţi sa asigure întreţinerea şi îngrijirea animalelor de producţie în condiţii care sa permitã pãstrarea lor în cea mai buna stare de sãnãtate în scopul obţinerii unor producţii la nivelul potenţialului lor sau pentru valorificarea lor prin tãiere la greutatile stabilite prin aceste normative în vigoare.
2. Medicii veterinari sînt obligaţi sa aplice tratamente şi intervenţii de specialitate, iar deţinãtorii de animale sa punã în aplicare indicaţiile date de aceştia în scopul menţinerii în viata şi recuperãrii pentru producţie a animalelor bolnave sau pentru valorificarea lor prin tãiere în condiţii normale.
3. În cazuri speciale de îmbolnãviri grave, incurabile sau accidente, care pun în pericol iminent viata animalelor, taierea acestora se poate aproba numai de cãtre şi pe rãspunderea personalã a medicilor veterinari şi anume:
- de cãtre medicii veterinari de circumscripţie, pentru animalele unitãţilor care nu au medici veterinari proprii cu sarcina de a asigura asistenta sanitarã veterinara, precum şi pentru animalele din gospodãriile populaţiei;
- de cãtre medicii veterinari încadraţi, pentru acordarea asistenţei sanitare veterinare la unitãţile socialiste.
4. În situaţii cu totul excepţionale cînd animalele se gãsesc pentru pasunat la distanţe mari de localitãţi sau în timpul transporturilor, iar taierea animalelor nu poate fi amînatã, taierea animalelor se va putea face, fãrã aviz prealabil, în locul unde se gãsesc.
În aceste cazuri va fi anuntat imediat medicul veterinar al circumscripţiei celei mai apropiate care este obligat sa se deplaseze fãrã intirziere la fata locului pentru a stabili cauzele care au determinat taierea şi dacã aceasta s-a fãcut în mod justificat.
Dacã în urma examenului efectuat se constata ca taierea s-a fãcut în mod abuziv, fãrã a fi justificatã de o situaţie care ar fi pus în pericol iminent viata animalului, medicul veterinar va aplica sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor legale, iar în cazul infracţiunilor prevãzute la <>art. 26 din Legea nr. 41/1975 privind regimul tãierii animalelor, va sesiza organele de urmãrire penalã şi va informa organele ierarhic superioare.


ANEXA 2

NORME
privind clasarea pentru tãiere a femelelor din speciile taurine, bubaline şi ovine

1. Femelele din specia taurine pot fi clasate pentru tãiere în urmãtoarele situaţii:
a) cînd vitele prezintã anomalii ale aparatului genital vizibile la exterior, ca de exemplu: semne caracteristice intersexualitatii sau aplazie vulvara;
b) cînd vitelele nu prezintã calduri pînã la virsta de 18 luni, dacã la examenul ginecologic se constata anomalii ale tractusului genital sau ale gonadelor (ambele ovare sau nul singur fusiform sau lipsa, prezenta testiculelor rudimentare, etc.);
c) cînd vitele au depãşit virsta de 36 de luni şi nu au rãmas gestante, indiferent dacã în acest interval de timp au manifestat sau nu calduri;
d) cînd femelele, indiferent de virsta, prezintã tulburãri locomotorii neremediabile din cauza unor leziuni ale sistemului nervos, a unor traumatisme sau pododermatite, leziuni ale maxilarelor care impiedica hranirea normalã, leziuni ale oaselor bazinului care nu permit ca fatarea sa se desfãşoare în mod normal (cicatrizarea vicioasa a unei fracturi a oaselor bazinului urmatã de ingustarea conductorului pelvin), semne clinice certe de corpi strãini (reticulita traumatica), hematurie (cistita hemoragica), afecţiuni pulmonare cronice care nu cedeazã la tratament şi în toate cazurile cînd aceste afecţiuni sau altele sînt considerate de medicul veterinar ca neremediabile;
e) cînd vacile prezintã o tocire a dentitiei corespunzãtoare virstei de 12-13 ani sau mai mult din care cauza nu se mai pot hrani corespunzãtor;
f) cînd prezintã prolaps vaginal sau uterin, care nu s-a remediat în interval de 2 luni de la ultima fatare;
g) cînd ovarele, la vacile adulte, sunt atrofiate avînd forma şi dimensiunile unui bob de porumb, iar femelele nu au mai prezentat calduri de cel puţin 6 luni;
h) cînd vacile manifesta semne de nimfomanie sau au prezentat anterior asemenea simptome, iar la examenul ginecologic se gãsesc ovare chistice cu dimensiunea unui ou de gaina sau ovare polichistice cu aspect muriform;
i) cînd unul sau ambele salpinxuri sunt prinse de un proces inflamator şi au grosimea mai mare de 0,5 cm în diametru, cu condiţia de a se fi înregistrat cel puţin 5 insamantari sau monte infecunde la intervale de aproximativ 21 de zile între insamantari;
j) cînd, indiferent din ce cauza, vacã nu a fost diagnosticata gestanta dupã mai mult de 8 luni de la ultima fatare;
k) cînd 2 sau mai multe din sferturile ugerului nu mai sunt functionale;
l) cînd femela a dat naştere la un vitel tetralogic;
2. Clasarea pentru tãiere a tineretului femel din specia ovine, cu excepţia celui recunoscut ca material de reproducţie prin certificat de origine şi productivitate, se poate incuviinta înainte de primul tuns.
3. Dupã aceasta, femelele din specia ovine nerecunoscute ca material de reproducţie pot fi clasate pentru tãiere în urmãtoarele situaţii:
a) cînd prezintã o tocire a dentitiei corespunzãtoare virstei de 7-8 ani, din care cauza nu se mai pot hrani corespunzãtor;
b) cînd suferã de boli cronice neremediabile, care duc la slabirea lor progesiva sau care le impiedica sa se hraneasca în mod corespunzãtor sau sa realizeze o fatare normalã;
c) cînd prezintã anomalii ale aparatului genital, vizibile la examenul clinic;
d) cînd femelele au ajuns la virsta de 3 ani şi jumãtate şi nu au realizat nici o fatare, sau cînd de la ultima fatare nu au mai produs nici un descendent, timp de 2 ani;
e) cînd au uger nefunctional ca urmare a mamitelor;
f) cînd femelele din rasele de lina au lina de culoare neagra sau lina a carei calitate nu permite prelucrarea industriala (lina tip stogosa sau podita);
g) cînd femelele, indiferent de rasa, au greutãţi mai mici de 30 kg, la virsta de 2 ani.
4. În cazul femelelor din speciile taurine, bubaline sau ovine, pentru care s-au eliberat certificate de origine şi productivitate, în condiţiile <>Legii nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor, clasarea pentru tãiere se poate face numai dupã ce animalelor li se infirma calitatea de material de reproducţie, de cãtre organele competente prevãzute de aceasta lege.
5. Clasarea pentru tãiere a femelelor din speciile taurine şi ovine se face dupã efectuarea lucrãrilor din punct de vedere zootehnic a calitãţii efectivelor matca şi de tineret femel.
Clasarea pentru tãiere a femelelor din speciile de bovine se face de doua ori pe an, la finele semestrelor I şi II, conform instrucţiunilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Clasarea pentru tãiere se poate hotãrî şi în urma anchetelor ginecologice lunare efectuate de medicii veterinari.
Pentru femelele din specia ovina, clasarea pentru tãiere se face, în cazul oilor adulte, de doua ori pe an, primavara dupã terminarea fatarilor şi toamna înainte de monta, iar în cazul tineretului femel (mioare), dupã tuns.
6. La cererea motivatã a deţinãtorilor de animale, medicii veterinari inspectori de stat pot efectua clasarea pentru tãiere a bovinelor şi ovinelor femele şi la alte termene decît cele prevãzute la pct. 5, cu respectarea condiţiilor cuprinse în prezentele norme.
7. Aprobarea tãierii femelelor de taurine şi bubaline clasate în acest scop, potrivit prezentelor norme, se da nominal de cãtre direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara şi respectiv Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, în cazul femelelor aparţinînd unitãţilor cooperatiste şi gospodariilor populaţiei şi de cãtre trusturile judeţene I.A.S. pentru cele ale unitãţilor agriculturii de stat, iar pentru femelele aparţinînd altor unitãţi, de cãtre forul ierarhic superior al acestor unitãţi.
8. Aprobarea tãierii femelelor de ovine clasate în acest scop, în conformitate cu prezentele norme, se da numeric de cãtre organele prevãzute la pct. 7, în cazul femelelor aparţinînd unitãţilor agricole socialiste, iar pentru femelele aparţinînd gospodariilor populaţiei, de cãtre comitetele, respectiv birourile executive ale consiilor populare locale.


ANEXA 3


NORME
privind condiţiile în care se pot aplica unele mãsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor şi acordarea unor despãgubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor mãsuri

1. În cadrul acţiunilor de importanta deosebita ce se întreprind pentru lichidarea rapida a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, în condiţiile prevãzute în anexa nr. 3 A la prezentele norme, se pot aproba:
a) taierea sau uciderea animalelor şi pasarilor, precum şi distrugerea unor familii de albine şi loturi de viermi de mãtase, bolnave sau contaminate;
b) concentrarea în centre izolate a bovinelor bolnave de tuberculoza sau leucoza, care mai pot fi exploatate, în cadrul acţiunii de asanare de aceste boli a efectivelor de bovine;
c) distrugerea unor furaje contaminate cu germenii unor boli exotice, deosebit de grave, în cazul cînd aceste furaje nu pot fi supuse unui procedeu eficient de decontaminare;
2. În vederea refacerii septelului, din fondurile de combatere a epizootiilor prevãzute în bugetele consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, se pot plati unele despãgubiri, în afarã celor cuvenite prin asigurãrile de stat şi a sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tãiate sau moarte, sau prin vînzarea animalelor cãtre centrele de izolare, în situaţii deosebite, în condiţiile prevãzute la anexa nr. 3 B la prezentele norme, celor care înregistreazã daune în urma tãierii, uciderii sau concentrarii animalelor în centre de izolare, conform prevederilor de la pct. 1 lit. a) şi b)
Comandamentul antiepizootic central poate aproba unele despãgubiri din fondurile de combatere a epizootiilor şi pentru furajele ce trebuie distruse în situaţii deosebite ce se încadreazã în condiţiile prevãzute la lit. c) de la pct. 1.
Beneficiazã de despãgubirile prevãzute mai sus unitãţile cooperatiste şi obşteşti, precum şi persoanele fizice deţinãtoare de anumale sau furaje.
Despãgubirile se acorda pe baza constatãrilor şi evaluãrilor fãcute de comisii formate din secretarii comitetelor, respectiv birourilor executive ale consiliilor populare locale, delegaţii organelor financiare ale acestora şi medicii veterinari inspectori de stat.
Plata despãgubirilor din fondurile de combatere a epizootiilor se face numai dupã aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, sau, în unele situaţii prevãzute la anexa nr. 3 B, de cãtre direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara şi respectiv de cãtre Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucureşti.
3. Nu se acorda despãgubirile prevãzute la pct. 2 celor care nu au prezentat animalele pentru efectuarea operaţiilor sanitare veterinare de depistare şi prevenire obligatorii, nu au respectat mãsurile legale pentru prevenirea introducerii de boli transmisibile în efectivele de animale, au anuntat cu intirziere îmbolnãvirea animalelor, nu au aplicat mãsuri de izolare, precum şi celor care nu au respectat mãsurile de combatere stabilite, în baza legii, de comandamentele antiepizootice şi organele sanitare veterinare.
4. În cazul apariţiei unor focare de febra aftoasa sau a unor boli exotice la animale, cu difuzibilitate mare şi deosebit de periculoase, al cãror germeni pot fi vehiculati şi de cãtre oameni, comandamentele antiepizootice judeţene pot interzice, potrivit legii, intrarea şi ieşirea din zona de carantina şi a persoanelor, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
În astfel de situaţii, comandamentele antiepizootice judeţene pot interzice deplasarea zilnica a persoanelor care au domiciliul într-o localitate din zona de carantina şi presteazã munca în alta localitate, precum şi a persoanelor care domiciliazã în localitãţi libere de boala şi presteazã munca într-o localitate din zona de carantina. Comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare vor lua mãsuri ca persoanele care nu au domiciliul în localitatea în care presteazã munca şi cãrora li s-a interzis intrarea şi ieşirea zilnica din zona de carantina, sa fie cazate în mod gratuit, pe perioada de carantina, în aceasta localitate.
În situaţii speciale, cînd nu exista nici o posibilitate de cazare, la propunerea comandamentului antiepizootic judeţean, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate aproba ca, pînã la stabilizarea situaţiei epizootice, persoanele prevãzute la alineatul precedent sa ramina în localitatea de domiciliu. De asemenea, poate aproba menţinerea în carantina la domiciliu a persoanelor din curţile în care au apãrut astfel de boli epizootice deosebit de periculoase.
5. Persoanele din sectoarele de activitate cu sisteme proprii de asigurãri sociale, cãrora, în situaţiile prevãzute la pct. 4 li se interzice intrarea sau ieşirea din zona de carantina şi din aceasta cauza sînt în imposibilitatea de a presta munca la unitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, beneficiazã în perioada menţinerii lor în carantina de indemnizaţii (ajutoare bãneşti) în cuantum de 85% din retributie, plãtite din fondurile de combatere a epizootiilor prevãzute în bugetele consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în cazul cînd aceştia nu primesc astfel de indemnizaţii (ajutoare bãneşti) prin sistemul lor propriu de asigurãri sociale.
6. Pierd dreptul la indemnizaţii (ajutoare bãneşti) şi sînt pasibili de sancţiunile prevãzute de lege cei care, în mod fraudulos, pãrãsesc zonele de carantina sau intra în astfel de zone contrar mãsurilor stabilite de comandamentele antiepizootice.
7. Comitetele, dupã caz, birourile executive ale consiliilor populare şi trusturile judeţene IAS vor utiliza persoanele ţinute în carantina în situaţiile prevãzute la pct. 5 pentru diferite activitãţi legate de combaterea epizootiei sau alte activitãţi obşteşti, în raport cu calitatea şi capacitatea de munca a acestor persoane şi în condiţiile stabilite de comandamentele antiepizootice, fãrã plata altor drepturi.
8. Modul de întocmire a actelor şi de aprobare a plãţii despãgubirilor, prevãzute în prezentele norme, se stabilesc de cãtre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreunã cu Ministerul Finanţelor.


ANEXA 3 A
cuprinzînd bolile şi condiţiile în care se poate dispune taierea sau uciderea animalelor şi pasarilor, concentrarea în centre de izolare a bovinelor, distrugerea familiilor de albine şi viermilor de mãtase, distrugerea furajelor, în scopul lichidãrii focarelor de boli transmisibile┌───┬────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │ Mãsura ce se │ Cine aproba │ În ce situaţii │
│crt│ │ aplica │ mãsura │ se aplica │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Boli cu │- Uciderea sau │Ministerul │- Apariţia unor focare de │
│ │caracter │taierea în │Agriculturii şi│boli epizootice, care nu au │
│ │exotic*) │condiţii │Industriei │evoluat sau care au fost │
│ │ │speciale de │Alimentare, iar│eradicate pe teritoriul tarii│
│ │ │securitate │în cazuri │noastre │
│ │ │antiepizootica,│deosebite │ │
│ │ │în raport cu │Comandamentul │ │
│ │ │specificul │antiepizootic │ │
│ │ │bolii │central │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │- Distrugerea │ │ │
│ │ │familiilor de │ │ │
│ │ │albine │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │- Distrugerea │ │ │
│ │ │furajelor │ │ │
│ │ │contaminate ce │ │ │
│ │ │nu pot fi │ │ │
│ │ │supuse unui │ │ │
│ │ │procedeu │ │ │
│ │ │eficient de │ │ │
│ │ │decontaminare │ │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 2.│Febra │a) Ucidere │Ministerul │- Cînd febra aftoasa apare ca│
│ │aftoasa │ │Agriculturii şi│focar primar într-un │
│ │produsã de │ │Industriei │teritoriu liber de boala şi │
│ │tipuri │ │Alimentare │dacã: │
│ │clasice de │ │ │ │
│ │virus │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- boala a fost depistata │
│ │ │ │ │într-un numãr redus de curţi │
│ │ │ │ │cu numãr mic de animale │
│ │ │ │ │receptive; │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- nu pot fi asigurate │
│ │ │ │ │condiţii de carantina totalã │
│ │ │ │ │pentru prevenirea difuzãrii │
│ │ │ │ │virusului; │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- nu poate fi efectuatã │
│ │ │ │ │taierea animalelor şi │
│ │ │ │ │sterilizarea carnii în │
│ │ │ │ │condiţii de securitate │
│ │ │ │ │antiepizootica; │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │-uciderea este singura mãsura│
│ │ │ │ │pentru lichidarea focarului; │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Tãiere │Ministerul │- Cînd taierea se poate face │
│ │ │ │Agriculturii şi│în condiţii de securitate │
│ │ │ │Industriei │antiepizootica şi cînd se │
│ │ │ │Alimentare │impune aceasta mãsura pentru │
│ │ │ │ │lichidarea epizootiei │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 3.│Tuberculoza │a) Tãiere │Inspectoratul │- Bovinele diagnosticate ca │
│ │bovina şi │ │sanitar │bolnave se elimina în cadrul │
│ │leucoza │ │veterinar │planurilor de asanare de │
│ │enzootica a │ │judeţean**) │tuberculoza şi leucoza │
│ │bovinelor │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- Taierea a 1 sau 2 animale, │
│ │ │ │ │atunci cînd este necesar │
│ │ │ │ │pentru examene în vederea │
│ │ │ │ │precizarii diagnosticului în │
│ │ │ │ │fermele suspecte de │
│ │ │ │ │contaminare, precum şi │
│ │ │ │ │taierea vacilor din centrele │
│ │ │ │ │de izolare pentru tuberculoza│
│ │ │ │ │şi leucoza, a cãror │
│ │ │ │ │exploatare devine neeconomica│
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Concentrare │Inspectoratul │- Vacile diagnosticate ca │
│ │ │în centre de │sanitar │bolnave care mai pot fi │
│ │ │izolare │veterinar │exploatate │
│ │ │ │judeţean │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 4.│Paratubercu-│Tãiere │Ministerul │- Animalele diagnosticate ca │
│ │loza │ │Agriculturii şi│bolnave prin examene complexe│
│ │ │ │Industriei │de diagnostic conform │
│ │ │ │Alimentare │normelor stabilite de │
│ │ │ │Inspectoratul │Ministerul Agriculturii şi │
│ │ │ │sanitar │Industriei Alimentare │
│ │ │ │veterinar │ │
│ │ │ │judeţean │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- Taierea a 1-2 animale, │
│ │ │ │ │atunci cînd este necesar │
│ │ │ │ │pentru examene în vederea │
│ │ │ │ │precizarii diagnosticului în │
│ │ │ │ │fermele suspecte de │
│ │ │ │ │contaminare │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 5.│Turbarea │a) Ucidere │Inspectoratul │- Animalele de producţie │
│ │ │ │sanitar │muscate de animale turbate, │
│ │ │ │veterinar │cînd au trecut mai mult de 6 │
│ │ │ │judeţean │zile de la muscatura, iar │
│ │ │ │ │ţinerea lor în observatie (3 │
│ │ │ │ │luni la animalele mici şi 6 │
│ │ │ │ │luni la animalele mari) │
│ │ │ │ │constituie un pericol │
│ │ │ │ │deosebit pentru sãnãtatea │
│ │ │ │ │altor animale │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- Animale bolnave de turbare,│
│ │ │ │ │indiferent de specie, precum │
│ │ │ │ │şi ciinii şi pisicile muscate│
│ │ │ │ │de animale turbate sau │
│ │ │ │ │suspecte de turbare │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Tãiere │Inspectoratul │- Animalele de producţie │
│ │ │ │sanitar │muscate de animale turbate │
│ │ │ │veterinar │sau suspecte de turbare, în │
│ │ │ │judeţean │primele 6 zile de la │
│ │ │ │ │muscatura │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 6.│Anemia │Ucidere │Ministerul │Cabalinele bolnave │
│ │aftoasa │ │Agriculturii şi│ │
│ │ │ │Industriei │ │
│ │ │ │Alimentare │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 7.│Pesta │a) Tãiere │Ministerul │- În ferme, în raport cu │
│ │porcina │ │Agriculturii şi│modul de evoluţie a bolii, se│
│ │clasica │ │Industriei │taie numai porcii bolnavi │
│ │ │ │Alimentare │clinic sau întregul lot │
│ │ │ │ │(boxa, compartiment) │
│ │ │ │ │contaminat │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Inspectoratul │- În gospodãriile populaţiei │
│ │ │ │sanitar │se taie numai porcii bolnavi │
│ │ │ │veterinar │ │
│ │ │ │judeţean │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Medicul │- Cînd este necesarã taierea │
│ │ │ │veterinar │a 1-2 capete pentru examene │
│ │ │ │inspector de │în vederea precizarii │
│ │ │ │stat │diagnosticului │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Ucidere │Ministerul │În ferme, exemplarele de │
│ │ │ │Agriculturii şi│purcei subdezvoltati din │
│ │ │ │Industriei │lotul contaminat, care nu pot│
│ │ │ │Alimentare │fi valorificate prin tãiere │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 8.│Pseudoturba-│a) Tãiere │Medicul │Purceii bolnavi care pot fi │
│ │rea (boala │ │veterinar │valorificaţi şi scroafele ai │
│ │lui │ │inspector de │cãror purcei sugari s-au │
│ │Aujeszky) │ │stat │imbolnavit │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Ucidere │Medicul │Purceii sugari bolnavi care │
│ │ │ │veterinar │nu au greutatea minima │
│ │ │ │inspector de │necesarã pentru a putea fi │
│ │ │ │stat │valorificaţi prin tãiere │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 9.│Pseudopesta │a) Tãiere │Ministerul │- În fermele avicole - │
│ │aviara şi │ │Agriculturii şi│loturile de pãsãri în care │
│ │holera │ │Industriei │boala evolueaza │
│ │aviara │ │Alimentare │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- pasarile din unitãţile │
│ │ │ │ │populaţiei minime pentru │
│ │ │ │ │valorificare │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Ucidere │Ministerul │- În fermele avicole - │
│ │ │ │Agriculturii şi│loturile de tineret în care │
│ │ │ │Industriei │boala evolueaza grav şi cu │
│ │ │ │Alimentare │toate mãsurile de prevenire │
│ │ │ │ │şi combatere aplicate are │
│ │ │ │ │tendinta de extindere, iar │
│ │ │ │ │pentru pasarile din unitãţile│
│ │ │ │ │avicole de tip industrial │
│ │ │ │ │pasarile nu îndeplinesc │
│ │ │ │ │condiţiile minime pentru │
│ │ │ │ │valorificare prin tãiere │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Inspectoratul │- În sectorul gospodariilor │
│ │ │ │sanitar │populaţiei, pasarile bolnave │
│ │ │ │veterinar │şi cele receptive din curţile│
│ │ │ │judeţean, │contaminate, care nu │
│ │ │ │pentru pasarile│îndeplinesc condiţiile minime│
│ │ │ │din fermele de │pentru valorificarea prin │
│ │ │ │tip gospodãresc│tãiere │
│ │ │ │şi cele din │ │
│ │ │ │sectorul │ │
│ │ │ │gospodariilor │ │
│ │ │ │populaţiei │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│10.│Salmoneloza │a) Ucidere │Inspectoratul │Exemplarele cu semne clinice │
│ │(paratifoza)│ │sanitar │de boala, care nu pot fi │
│ │aviara │ │veterinar │valorificate prin tãiere │
│ │ │ │judeţean │(pericol de toxiinfectii │
│ │ │ │ │alimentare la om) │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │b) Tãiere │Inspectoratul │Pasarile fãrã semne clinice │
│ │ │ │sanitar │din loturile contaminate, în │
│ │ │ │veterinar │situaţiile prevãzute prin │
│ │ │ │judeţean │instrucţiunile Ministerului │
│ │ │ │ │Agriculturii şi Industriei │
│ │ │ │ │Alimentare │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│11.│Loca │Distrugere │Ministerul │- Cînd apare un focar primar │
│ │americana │ │Agriculturii şi│într-un teritoriu liber de │
│ │ │ │Industriei │boala │
│ │ │ │Alimentare │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- Cînd orice tratament este │
│ │ │ │ │ineficace, familiile de │
│ │ │ │ │albine fiind slabite de boala│
│ │ │ │ │sau afectate concomitent şi │
│ │ │ │ │de alte boli │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│12.│Pebrina, │Distrugere │Ministerul │- Cînd bolile apar ca şi │
│ │flaseria │ │Agriculturii şi│poliedriafocare primare în │
│ │viermilor de│ │Industriei │teritorii libere de aceste │
│ │mãtase │ │Alimentare │boli │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │- Cînd loturile de viermi de │
│ │ │ │ │mãtase sînt afectate │
│ │ │ │ │concomitent de mai multe boli│
└───┴────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘NOTA:
*) Se considera boli exotice pentru ţara noastrã: pesta porcina africana, pesta bovina, pleuropneumonia contagioasa a bovinelor, febra aftoasa cu tipuri exotice de virus, boala veziculoasa a porcului, bruceloza bovina, bruceloza ovina produsã de Brucella melitensis, febra catarala a oilor, variola ovina, stomatita contagioasa, dermatita nodulara virotica a bovinelor, morva, durina, pesta equina, boala de Teschen, pesta aviaraclasica, laringo-traheita infectioasa a pasarilor, mixomatoza, acarioza albinelor, precum şi altele ce vor fi stabilite ulterior de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în funcţie de apariţia unor noi boli.
**) În cadrul municipiului Bucureşti atribuţiile de aprobare a mãsurilor prevãzute în aceasta anexa pentru inspectoratele sanitare veterinare judeţene revin compartimentului sanitar veterinar din cadrul Inspectoratului agrozooveterinar.


ANEXA 3 B
cuprinzînd situaţiile deosebite în care se pot acorda despãgubiri din fondurile de combatere a epizootiilor
┌───┬────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Categoria ani- │ │ │
│ │ Denumirea │ malelor sau │Valoarea finala│ │
│Nr.│ bolilor │produselor │pe care o obţin│ Cine aproba plata │
│crt│ sau alte │pentru care se │deţinãtorii de │ despãgubirilor │
│ │ situaţii │ acorda │ animale*) │ │
│ │ │ despãgubiri │ │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Boli exotice│Animale tãiate │100% din │Ministerul Agriculturii şi │
│ │ │sau ucise │valoare la │Industriei Alimentare │
│ │ │ │nivelul │ │
│ │ │ │preţurilor de │ │
│ │ │ │contractare sau│ │
│ │ │ │achiziţie │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 2.│Febra │Animalele │100% din │Ministerul Agriculturii şi │
│ │aftoasa cu │ucise, precum │valoare la │Industriei Alimentare │
│ │tipuri │şi animalele │nivelul │ │
│ │neexotice de│moarte în │preţurilor de │ │
│ │virus │cazurile cînd │contractare sau│ │
│ │ │s-a interzis │achiziţie │ │
│ │ │taierea │pentru │ │
│ │ │animalelor │animalele de │ │
│ │ │bolnave în │carne │ │
│ │ │perioada de │ │ │
│ │ │viremie │ │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 3.│Anemia │Animalele │80% din valoare│Direcţia generalã pentru │
│ │infectioasa │bolnave ce se │la nivelul │agricultura şi industrie │
│ │a calului │ucid │preţurilor de │alimentara judeteana, │
│ │ │ │achiziţie │pentru un numãr de animale ce│
│ │ │ │pentru cabaline│nu depãşeşte 50.000 lei, iar │
│ │ │ │de munca │peste aceasta valoare, │
│ │ │ │ │Ministerul Agriculturii şi │
│ │ │ │ │Industriei Alimentare │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 4.│Tuberculoza │Animalele de │100% din │Direcţia generalã pentru │
│ │bovina │reproducţie ce │valoarea de │agricultura şi industrie │
│ │ │se taie pentru │înlocuire la │alimentara judeteana │
│ │ │precizarea │preţurile de │ │
│ │ │diagnosticului │contractare sau│ │
│ │ │în fermele │achiziţie │ │
│ │ │suspecte de │pentru animale │ │
│ │ │contaminare │de reproducţie │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Pentru │100% din │Direcţia generalã pentru │
│ │ │animalele de │valoarea carnii│agricultura şi industrie │
│ │ │reproducţie │la preţurile de│alimentara judeteana │
│ │ │care se taie │contractare sau│ │
│ │ │din dispoziţie │de achiziţie │ │
│ │ │în cadrul │ │ │
│ │ │acţiunii de │ │ │
│ │ │asanare de │ │ │
│ │ │tuberculoza se │ │ │
│ │ │despagubeste │ │ │
│ │ │cantitatea de │ │ │
│ │ │carne care │ │ │
│ │ │eventual se │ │ │
│ │ │confisca sau se│ │ │
│ │ │declaseaza │ │ │
│ │ │valoric din │ │ │
│ │ │cauza acestei │ │ │
│ │ │boli │ │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 5.│Leucoza │Animalele de │100% din │Direcţia generalã pentru │
│ │enzootica a │reproducţie ce │valoarea de │agricultura şi industrie │
│ │bovinelor │se taie pentru │înlocuire la │alimentara judeteana │
│ │ │precizarea │preţurile de │ │
│ │ │diagnosticului │contractare sau│ │
│ │ │în fermele │achiziţie │ │
│ │ │suspecte de │pentru │ │
│ │ │contaminare │animalele de │ │
│ │ │ │reproducţie │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Animalele de │Idem │Direcţia generalã pentru │
│ │ │reproducţie ce │ │agricultura şi industrie │
│ │ │se taie din │ │alimentara judeteana, pentru │
│ │ │dispoziţie sau │ │nu numãr de animale ce nu │
│ │ │se dirijeaza în│ │depãşeşte 50.000 lei, iar │
│ │ │centre de │ │peste aceasta valoare, │
│ │ │izolare în │ │Ministerul Agriculturii şi │
│ │ │cadrul acţiunii│ │Industriei Alimentare │
│ │ │de asanare de │ │ │
│ │ │leucoza │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Pentru │100% din │Direcţia generalã pentru │
│ │ │animalele de │valoarea carnii│agricultura şi industrie │
│ │ │reproducţie │la preţurile de│alimentara judeteana │
│ │ │care se taie │contractare sau│ │
│ │ │din dispoziţie │achiziţie │ │
│ │ │în cadrul │ │ │
│ │ │acţiunii de │ │ │
│ │ │asanare de │ │ │
│ │ │leucoza se │ │ │
│ │ │despagubeste │ │ │
│ │ │cantitatea de │ │ │
│ │ │carne care │ │ │
│ │ │eventual se │ │ │
│ │ │confisca sau se│ │ │
│ │ │declaseaza │ │ │
│ │ │valoric din │ │ │
│ │ │cauza acestei │ │ │
│ │ │boli │ │ │
╞═══╪════════════╪═══════════════╪═══════════════╪═════════════════════════════╡
│ 6.│Accidente │Animalele din │100% din │Pentru speciile cabaline şi │
│ │survenite în│speciile │valoarea de │bovine, Ministerul │
│ │urma │bovine, caba- │înlocuire la │Agriculturii şi Industriei │
│ │acţiunilor │line, porcine │preţurile de │Alimentare. Pentru speciile │
│ │sanitare │şi ovine, │contractare sau│porcine şi ovine, direcţiile │
│ │veterinare │moarte sau │achiziţie │generale pentru agricultura │
│ │obligatorii │tãiate din │ │şi industrie alimentara │
│ │(vaccinari, │necesitate în │ │judeţene, în cazul cînd │
│ │serumizari, │urma unor │ │valoarea animalelor nu │
│ │tratamente, │accidente, care│ │depãşeşte 10.000 lei, iar │
│ │castrari şi │în baza │ │peste aceasta valoare │
│ │alte │anchetei │ │Ministerul Agriculturii şi │
│ │operaţiuni │tehnice │ │Industriei Alimentare │
│ │cu caracter │efectuate de │ │ │
│ │obligatoriu)│specialişti │ │ │
│ │ │delegaţi de │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │Agriculturii şi│ │ │
│ │ │Industriei │ │ │
│ │ │Alimentare în │ │ │
│ │ │cazul animale- │ │ │
│ │ │lor din specii-│ │ │
│ │ │le bovine şi │ │ │
│ │ │cabaline şi de │ │ │
│ │ │cãtre │ │ │
│ │ │direcţiile │ │ │
│ │ │generale pentru│ │ │
│ │ │agricultura şi │ │ │
│ │ │industrie │ │ │
│ │ │alimentara │ │ │
│ │ │judeţene, în │ │ │
│ │ │cazul speciilor│ │ │
│ │ │porcina şi │ │ │
│ │ │ovina, se │ │ │
│ │ │dovedeşte ca nu│ │ │
│ │ │s-au produs din│ │ │
│ │ │vina │ │ │
│ │ │personalului │ │ │
│ │ │sanitar │ │ │
│ │ │veterinar sau a│ │ │
│ │ │deţinãtorilor │ │ │
│ │ │şi ingrijitori-│ │ │
│ │ │lor de animale │ │ │
└───┴────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘NOTA:
*) Din fondurile de combatere a epizootiilor se plãteşte numai diferenţa între valoarea finala stabilitã la col. 3 şi sumele recuperate prin valorificari ale produselor şi subproduselor obţinute de la animalele respective, împreunã cu sumele obţinute de la ADAS pentru animalele asigurate. În cazul animalelor de reproducţie ce se dirijeaza la abator sau centre de izolare în cadrul acţiunii de asanare de leucoza bovina, din fondurile de combatere a epizootiilor se plãteşte numai diferenţa între valoarea ca animal de reproducţie şi suma plãtitã de abator sau centrul de izolare la nivelul preţului pentru animal de carne.
**) În cadrul municipiului Bucureşti, atribuţiile de aprobare a despãgubirilor prevãzute în aceasta anexa pentru direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene revin Inspectoratului agrozooveterinar.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016