Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 220 din 14 iulie 1977  privind trecerea unitatilor cu activitate de productie industriala din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 220 din 14 iulie 1977 privind trecerea unitatilor cu activitate de productie industriala din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 19 iulie 1977

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romane decreteaza:

ART. 1
Pe data de 1 septembrie 1977 unitatile si subunitatile cu activitate de productie industriala, prevazute in anexa nr. 1, trec din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat.
Unitatile cu profil mixt, la care delimitarea activitatilor nu este posibila sau eficienta din punct de vedere economic sau financiar, vor fi preluate de catre unitatile de interes republican de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, in al caror domeniu intra ponderea principala a productiei, urmind ca cealalta parte a productiei sa se realizeze ca productie secundara.
ART. 2
Pe data de 1 septembrie 1977 grupurile intreprinderilor de industrie locala, prevazute in anexa la <>art. 23 din Decretul nr. 162/1973 , si Centrul de cercetare si proiectare pentru industria locala Bucuresti, prevazut in anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 , isi inceteaza activitatea.
Pe aceeasi data, intreprinderile pe structura carora au fost organizate grupurile intreprinderilor de industrie locala, prevazute in anexa nr. 2, se reorganizeaza, avind denumirea, sediul, subordonarea si obiectul de activitate prevazute in aceeasi anexa.
Intreprinderile prevazute la alin. 2 functioneaza pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridica si se organizeaza potrivit prevederilor legale privind organizarea si conducerea intreprinderilor de stat.
ART. 3
Incadrarea in grade de organizare a unor unitati care trec din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, este cea prevazuta in anexa nr. 3*).
______________
*) Anexa se comunica institutiilor interesate.

ART. 4
Ministerele si celelalte organe centrale de stat, impreuna cu centralele si intreprinderile care preiau unitatile si subunitatile prevazute la art. 1, asigura, in continuare, productia sortimentala preluata, inclusiv productia secundara si aplicarea programelor speciale aprobate, care sa satisfaca cerintele populatiei cu bunuri de consum si alte necesitati ale economiei nationale, precum si productia destinata exportului.
Ministerele si celelalte organe centrale de stat vor lua masuri de profilare, specializare si modernizare a productiei preluate, care sa asigure cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor si a eficientei economice.
ART. 5
Schimbarea profilului unitatilor si subunitatilor preluate si a sortimentelor de productie se face de ministere, in cazul in care se asigura realizarea prevederilor de plan la produsele respective, a programelor speciale aprobate si daca se asigura satisfacerea cerintelor populatiei, precum si cresterea eficientei economice, cu acordul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Comertului Interior si al comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti.
ART. 6
Trecerea unitatilor si subunitatilor prevazute la art. 1 se face cu activul si pasivul stabilite prin bilantul incheiat la data de 31 august 1977, impreuna cu indicatorii de plan economic si financiar pe anii 1977 si 1978 si pe perioada 1976-1980, inclusiv influentele din reasezarea preturilor de productie si de livrare stabilite potrivit <>art. 18 din Legea nr. 23/1976 , cu mentinerea echilibrului financiar, precum si cu contractele economice incheiate, pe baza de protocoale intre consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti si ministere.
ART. 7
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii economice Internationale si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor propune modificarile, ce decurg din aplicarea prezentului decret, in indicatorii de plan economic, financiar si pentru baza materiala pe anii 1977 si 1978 si pe perioada 1976-1980 si in volumul si structura bugetului de stat pe anii 1977-1978, potrivit protocoalelor de predare-primire ce se vor intocmi si prezenta pina la 30 septembrie 1977 de catre ministere si comitetele executive ale consiliilor populare respective.
Pentru unitatile si subunitatile preluate, calcularea productiei globale industriale pentru anul 1977 se va face dupa metoda folosita la elaborarea planului.
ART. 8
Personalul grupurilor intreprinderilor de industrie locala, al intreprinderilor judetene, al altor unitati de industrie locala, precum si din activitatile de cercetare si proiectare tehnologica, se preia de intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, si de unitati subordonate consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, corespunzator activitatilor preluate.
ART. 9
Personalul care trece in unitatile de interes republican sau local se considera transferat in interesul serviciului.
ART. 10
Centralele industriale, intreprinderile din cadrul acestora si intreprinderile direct subordonate ministerelor, care preiau unitati sau subunitati din subordinea consiliilor populare pe baza prezentului decret, vor prevedea in planurile de venituri si cheltuieli o cota din beneficiile planificate, echivalenta cu 50% din beneficiile aferente unitatilor sau subunitatilor preluate.
Sumele rezultate se vor varsa la bugetele judetelor si al municipiului Bucuresti, iar regularizarea varsamintelor se va face pe baza bilanturilor contabile, in limita beneficiilor planificate.
ART. 11
Preturile si tarifele legal aprobate la produsele si serviciile executate de unitatile cu activitate de productie industriala care, potrivit prezentului decret trec la unitati de interes republican, se aplica in continuare.
ART. 12
Activitatile de prestari servicii si de productie industriala, care au functionat in componenta grupurilor si intreprinderilor de industrie locala si care ramin in continuare la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, se preiau de unitatile de gospodarie comunala si locativa, de organizatiile de constructii-montaj sau trec in subordinea consiliilor populare, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 13
Personalul din unitatile si subunitatile de industrie locala preluate si din unitatile si subunitatile care ramin la consiliile populare va fi retribuit in continuare pe baza retelelor si grupelor de ramuri aprobate acestora pina la data aplicarii prezentului decret.
ART. 14
Consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti isi vor concentra activitatea si vor lua masuri pentru dezvoltarea si diversificarea prestarilor de servicii, in vederea satisfacerii cererilor populatiei si ale unitatilor de stat in domeniile: construirii, repararii si intretinerii locuintelor; repararii si intretinerii instalatiilor interioare din locuinte; administrarii fondului locativ de stat; distribuirii apei potabile si industriale; canalizarii si epurarii apelor uzate; transportului de persoane, marfuri si materiale; salubrizarii localitatilor; spalatului si curatatului chimic al obiectelor de uz personal si casnic; repararii si intretinerii autoturismelor; agrementului, bailor si strandurilor publice; macinisului prestator de cereale pentru populatie si alte servicii.
ART. 15
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, in exercitarea atributiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1973 , va asigura coordonarea si indrumarea unitara a activitatii de prestari servicii ce se realizeaza de catre unitatile economice ale consiliilor populare. Impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, raspunde pentru realizarea sarcinilor de plan ale consiliilor populare in domeniul prestarilor de servicii si elaboreaza analize, studii, prognoze privind dezvoltarea, diversificarea si imbunatatirea calitatii serviciilor, profilarea si specializarea unitatilor, asigurind corelarea cu structura cererii populatiei, imbunatatirea echiparii tehnice si a aprovizionarii materiale a unitatilor prestatoare de servicii.
ART. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
ART. 17
Reglementarile contrare prevederilor din prezentul decret se abroga.


NICOLAE CEAUSESCU
Presedintele
Republicii Socialiste RomaniaANEXA 1

LISTA
unitatilor si subunitatilor cu activitate de productie
industriala care trec din subordinea consiliilor populare
judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor
intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate
acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere
si altor organe centrale de stat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea Sediul Profilul de Unitatea republicana Produsele care
unitatii activitate care preia; denumirea nu se regasesc
sub care va functiona in obiectul de
intreprinderea sau activitate al
fabrica preluata unitatii care
preia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Ministerul Industriei Constructiilor de Masini

Consiliul popular al judetului Alba - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Alba

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Alba Iulia, Stingatoare, Intreprinderea mecanica -
prelucrari str. Vasile cofraje metalice Alba Iulia
si confectii Alecsandri
metalice nr. 68 E
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Alba Iulia, Piese Intreprinderea mecanica -
lucru str. Motilorturnate Alba Iulia
turnatorie nr. 10 din fonta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Alba Iulia, Bunuri de consum Intreprinderea mecanica -
de lucru str. din tabla, Alba Iulia
tinichigerie Motilor impletituri din
nr. 10 sirma
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Alba Iulia, Rilsanare rame, Intreprinderea mecanica -
de lucru str. capace, accesorii Alba Iulia
rilsanare Motilor pentru colaborari
nr. 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Alba Iulia, Scule, dispozi- Intreprinderea mecanica -
de lucru str. tive, verifica- Alba Iulia
intretinere, Motilor toare prototi-
reparatii, nr. 10 puri transpor-
prototipuri, turi proprii
transporturi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Sebes, str. Piese turnate Intreprinderea mecanica -
prelucrari Panduri din fonta si Cugir
si confectii nr. 58, str. neferoase,
metalice Panduri prelucrari
nr. 12, str. tubulatura
Drumul ventilatie,
Sibiului confectii
nr. 5, str. metalice
Postei
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sebes, str. Intretinere, Intreprinderea mecanica -
de lucru Plevnei reparatii, Cugir
intretinere, nr.9 transporturi
reparatii, proprii
transporturi

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia II Arad, calea Piese de schimb Intreprinderea de -
"Electro- Aurel Vlaicu auto, tabla vagoane Arad
metal" nr. 121-123 perforata si
expandata, piese
turnate, bunuri
de consum
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia III Arad, str. Palete cu role, Intreprinderea de -
"Electro- Stufului cu grile, bunuri vagoane Arad
metal" nr. 14-15 de consum si
colaborari pentru
vagoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Lipova, Trape si pereti Intreprinderea
colaborari calea colaborari de vagoane Arad
vagoane Victoriei vagoane
nr. 320
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia V Arad, Betoniere de Intreprinderea -
"Electro- calea mic litraj, de vagoane Arad
metal" Aurel subansamble
Vlaicu colaborari
nr. vagoane
139-151
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Ineu, str. Bunuri de consum Intreprinderea
de lucru I Avram colaborari de strunguri Arad
prelucrari Iancu
metal nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Ineu, str, Colaborari Intreprinderea -
de lucru II Barbu cu unitati de strunguri Arad
confectii Lautaru republicane
metalice nr. 46
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Sebes, str. Piese si Intreprinderea -
de lucru Morii subansamble de strunguri Arad
prelucrarea nr. 50 pentru colaborari,
metalului piese turnate
din neferoase
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Chisineu- Confectii Intreprinderea -
de lucru Cris, metalice si de strunguri Arad
str. piese turnate
Infratirii
nr. 48

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges -
Intreprinderea judeteana de industrie locala Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Pitesti, Piese si Intreprinderea -
de lucru str. subansamble de autoturisme
lacatuserie Giurgiului pentru Pitesti
si strunga- nr. 53 colaborari
rie cu unitati
republicane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-
- Formatie Pitesti, Rebobinari de Intreprinderea de -
de lucru str. motoare electrice autoturisme Pitesti
bobinaj Cimpulung
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Pitesti, Scaune si Intreprinderea de Mic mobilier
de lucru str. banchete autoturisme Pitesti din lemn,
lacatuserie, Nicolae auto, prelate, halate,
tapiterie Balcescu huse si alte salopete,
scaune auto, nr. 165 confectii alte con-
confectii textile, mic fectii
textile si mobilier, articole textile
alte produse de lacatuserie
si lucrari pentru colaborari,
industriale truse scule,
matrite,
reparatii
masini de
scris, scule,
dispozitive si
verificatoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Costesti, Piese si sub- Intreprinderea de
de lucru str. ansamble pentru autoturisme Pitesti
confectii si Dealului colaborari cu
prelucrari nr. 1 unitati republi-
mecanice cane, butoaie
din tabla
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Costesti, Tucerie Intreprinderea de Tucerie
de lucru str. comerciala autoturisme Pitesti comerciala
turnatorie Dealului si alte piese
nr. 1 turnate din
fonta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Grinzi exten- Intreprinderea de -
de lucru Vedea sibile, stilpi autoturisme Pitesti
confectii si telescopici,
constructii suporti, prize
metalice pamint si alte
confectii si
constructii
metalice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Curtea de Trolii manuale, Intreprinderea de
constructii Arges, macarale autoturisme Pitesti
si confectii str. Valea "Pionier" si
metalice Iasului planseu, poduri
nr. 2, rulante 1-3 tf,
comuna grinzi rulante
Domnesti 1-3 tf, caru-
cioare malaxoare,
stilpi telesco-
pici si alte
confectii
metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de Cimpulung, Glisiere, tevi si Intreprinderea Confectii
industrie str. tobe esapament, mecanica "Muscel" metalice
locala Grigore piese si suban- Cimpulung Fabrica
Cimpulung Alexan- samble pentru metalurgica Cimpulung
drescu autoturisme,
nr. 7, autobuze,
Dezrobirii tractoare si
nr. 68, masini agricole,
Grui nr. 1, intretinere si
comunele reparatii utilaje,
Rucar, confectii textile,
Berevo- tapiterie autotu-
iesti risme, accesorii
de cauciuc,
confectii metalice
fuzete
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Confectii Intreprinderea de -
de lucru str. metalice autoturisme Pitesti
Industriei
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Prelucrari Intreprinderea de -
de lucru str. mecanice autoturisme Pitesti
Industriei
nr.4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Piese turnate Intreprinderea de -
de lucru str. autoturisme Pitesti
Industriei
nr.4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Articole din Intreprinderea de Mase
de lucru str. mase plastice autoturisme Pitesti plastice
Industriei
nr.4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Articole Intreprinderea de Chimie
de lucru str. chimice autoturisme Pitesti
Industriei contra
nr.4 mustelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Prelucrari Intreprinderea de Prelucrari
de lucru str. in lemn autoturisme Pitesti in lemn
Industriei
nr.4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Topoloveni, Albastru Intreprinderea de Chimie
de lucru str. de rufe autoturisme Pitesti
Industriei
nr.4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Consiliul popular
al comunei Vladesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Insonorizatii Intreprinderea de -
de lucru Vladesti autoturisme autoturisme Pitesti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Oradea, Piese de schimb, Centrala industriala de Ambalaje
derea de Piata confectii meta- autocamioane si turisme metalice,
industrie Cetatii lice, ambalaje Brasov, Intreprinderea bunuri de
locala nr. 18, metalice, bunuri mecanica si de piese de consum,
"Bihoreana" str. de consum, schimb Oradea masti sudura
Oradea Clujului butoaie metalice garnituri
nr. 202, pentru vopsele, din cauciuc
str. Karl piese turnate,
Marx nr. 24 intretinere,
str. Dacia reparatii si
nr. 2, str. scule, dispozi-
Uzinelor tive si verifi-
nr. 12, catoare, pla-
str. cute din cauciuc,
Spitalului tampoane pentru
nr. 2 vagoane,
elemente de
transmisie
pentru locomo-
tive diesel
hidraulice,
reconditionat
pile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia I Salonta, Prelucrari metal Intreprinderea mecanica -
metal str. si de piese de schimb
Muncii Oradea
nr. 37
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia II Salonta, Confectii Intreprinderea mecanica -
lacatuserie str. metalice si de piese de schimb
Muncii Oradea
nr.37
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia III Salonta, Prelucrari la Intreprinderea mecanica -
forja str. cald, ambalaje si de piese de schimb
Gestului din lemn Oradea
nr. 104,
str. 6
Martie
nr. 18
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Alesd, str. Confectii Intreprinderea mecanica -
confectii Tudor Vladi metalice, si de piese de schimb
metalice mirescu bunuri de Oradea
nr. 30, str. consum,
Crinului intretinere,
nr. 1 colaborari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Beius, str. Confectii meta- Intreprinderea mecanica Bunuri de
prelucrari Panduri lice, bunuri de si de piese de schimb consum
metal nr. 8 si consum, intreti- Oradea
Vascau nere, colaborari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Marghita, Confectii meta- Intreprinderea mecanica -
de str. lice, prelucrari si de piese de schimb
industrie Caragiale piese turnate, Oradea Fabrica de piese
locala nr. 20 menghine de schimb auto Marghita
Marghita si 51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Containere, Intreprinderea mecanica -
de lucru Sacuieni, colaborari si de piese de schimb
containere str. Oradea
Muncii
nr. 4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Botosani - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Botosani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Botosani, Confectii meta- Intreprinderea de -
confectii si str. lice, piese de utilaje si piese
prelucrari Eternitatii schimb si alte de schimb Botosani
mecanice nr. 2 prelucrari meca-
nice, articole
de tinichigerie,
piese turnate si
forjate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dorohoi, Confectii Intreprinderea de -
de lucru str. Lili- metalice,piese utilaje si piese
confectii si acului de schimbsi de schimb Botosani
prelucrare nr. 26 colaborari
metal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Saveni, str. Confectii Intreprinderea de -
de lucru Republicii metalice utilaje si piese
confectii nr. 208 de schimb Botosani
metalice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Brasov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Brasov, Jenti tractor, Centrala -
derea de str. confectii metalice, industriala
industrie Traian ventile si capacele de tractoare
locala Grozavescu auto, diuze pompe si masini
"Metalo- nr. 7, de injectie; piese agricole Brasov,
chim" str. turnate din fonta Intreprinderea
Brasov Ecaterina si neferoase; mecanica
Teodoroiu articole de uz Brasov
nr. 21, casnic, articole
str. tehnice din cauciuc;
Vilcele centuri de siguranta;
nr. 2, reconditionari piese
str. De de tractor; captuseli
Mijloc pentru autocamioane;
nr. 97, tapiterii auto si
str. accesorii diverse;
Toamnei huse, prelate;
nr. 21, confectii textile
str. PVC; brichete pentru
Operetei fumatori, ambalaje
nr. 84, din carton; articole
str. din mase termoplastice,
Lunga din poliester, cu
nr. 50 fibra de sticla;
echipament de protectie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Codlea, Tapiterie si Intreprinderea -
tapiterie si str. accesorii auto, mecanica Brasov
accesorii Armata huse, prelate,
auto, huse, Rosie diverse
prelate si nr. 177 confectii
diverse textile si PVC
confectii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Fagaras, Brichete pentru Intreprinderea -
metal str. fumatori, prelu- mecanica Brasov
Libertatii crari mecanice,
nr. 11 si confectii meta-
32, str. lice, colaborari
Filimon bunuri de consum,
Sirbu diverse ambalaje
nr. 43, din carton
str. 6
Martie
nr. 131
si 175
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Fagaras, Articole tehnice Intreprinderea -
prelucrari str. 6 din mase termo- mecanica Brasov
mase Martie plastice, din
plastice nr. 131 poliester, cu
fibra de sticla,
bunuri de consum
si statuete
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Rupea, Confectii meta- Intreprinderea -
prelucrari str. lice, colaborari, mecanica Brasov
mecanice si Republicii confectii textile
confectii nr. 127 si echipament de
diferite si 349 protectie, repa-
ratii si intre-
tinere utilaje
proprii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia de Rimnicu Stingatoare, Intreprinderea -
confectii Sarat, piesesi metalurgica Buzau
metalice str. subansamble
Paterni- pentru semanatori
tatii
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Rimnicu Acoperiri Intreprinderea de -
de lucru Sarat, metalice, organe de asamblare
acoperiri str. piese colaborari pentru industria
metalice Stefan electrotehnica
cel Mare Rimnicu Sarat
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Rimnicu Tuburi din fonta, Intreprinderea -
turnatorie Sarat, guri pivnita, metalurgica Buzau
fonta str. accesorii, alte
Paterni- piese turnate
tatii
nr. 1,
str. inde-
pendentei
nr. 50
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Rimnicu Lucrari cu Intreprinderea de -
reparatii si Sarat, str. caracter garnituri de frina
intretinere Indepen- industrial si si etansare
dentei piese de schimb Rimnicu Sarat
nr. 50

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Braila - Intreprinderea
judeteana de industrie locala Braila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Braila, Constructii si Santierul naval -
constructii sos. confectii Braila
si confectii Baldo- metalice,repa-
metalice vinesti ratii si intre-
nr. 30 tinere utilaje
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Braila, Piese turnate Santierul naval
turnatorie str. si vulcanizare Braila
Focsani
nr. 11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Constructii Santierul naval -
de lucru Intreprin- metalice Braila
constructii derea de
metalice utilaj
"Prodresul"
str.
Industriei
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Cazangerie navala Santierul naval
de lucru str. si velatura Braila
cazangerie Senatul
Dunarii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Reparatii salupe Santierul naval
de lucru Santierul Braila
reparatii naval,
nave str.
Fabricilor
nr. 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Caras-Severin - Intreprinderea
judeteana de industrie locala Caras-Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Resita, Prelucrari mecanice, Intreprinderea -
prelucrari str. corpuri de iluminat, de constructii
mecanice, Valiug mobilier comercial, masini Resita
mobilier nr. 2, articole din mase
comercial str. plastice, piese
si mase Rindul turnate
plastice nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Otelu Rosu, Tuburi flexibile Intreprinderea -
de lucru str. de constructii
tuburi Tineretului masini Resita
flexibile nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Baile Prelucrari Intreprinderea
prelucrari Herculane, mecanice, piese mecanica Toplet
mecanice si Aleea turnate
turnatorie Fabrica de
var nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prelucrari Intreprinderea
de lucru Lapusnicel mecanice mecanica Toplet
prelucrari
mecanice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul industrial de industrie
locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Cluj-Napoca,Constructii de Centrala industriala de Articole
derea de str. Luncii masini, aparataj masini si utilaje pentru de
industrie nr. 19 electric, lacate, industria usoara Bucuresti, podoaba
locala corpuri de Intreprinderea
"Electro- iluminat, "Electrometal" Cluj-Napoca
metal" articole de
Cluj-Napoca podoaba, aparatura
electronica,
confectii metalice.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Gherla, Confectii metalice, Intreprinderea -
derea de str. scule si unelte "Electrometal"
industrie Hajdatii forjate, spite Cluj-Napoca,
locala nr. 1 biciclete, bunuri Fabrica "Somesul"
"Somesul" de consum Gherla
Gherla
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Turda, Piese de schimb, Intreprinderea Oglinzi,
mixta de str. Negru cooperari, lucrari "Electrometal" sapun
industrie Voda nr. 2, cu caracter Cluj-Napoca, de rufe,
locala str. Repu- industrial, banda Fabrica de accesorii reparatii
"Turdeana" blicii izolatoare, arcuri si piese de schimb seringi,
nr. 34, pentru mobila, "Turdeana" banda
str. Ratiu legatori saci, izolatoare
nr. 84 agrafe de birou,
splinturi, alte
produse

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia I Medgidia, Piese turnate, Intreprinderea mecanica -
confectii str. confectii de utilaje Medgidia
metalice si Tortomanu metalice,
turnatorie. nr. 1 caiele, colti
de gheata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia II Medgidia, Articole camping, Intreprinderea mecanica -
articole str. colaborari cu de utilaje Medgidia
camping si Tortomanu unitati
lacatuserie nr. 1 republicane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Medgidia, Intretinere si Intreprinderea mecanica -
de lucru str. reparatii utilaje de utilaje Medgidia
mecano- Tortomanu proprii
energetic nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Caras-Severin - Intreprinderea
judeteana de industrie locala Caras-Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Sfintu Confectii si Intreprinderea de
confectii Gheorghe, accesorii autocamioane Brasov
metalice str. metalice
Brasovului
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Sfintu Piese turnate din Intreprinderea de -
turnatorie Gheorghe, fonta si aliaje autocamioane Brasov
str.
Brasovului
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Intorsura Confectii Intreprinderea de -
de lucru Buzaului, metalice suruburi Tirgu Secuiesc
confectii str. Gh.
metalice Doja
nr. 100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Baraolt, Benzi Intreprinderea de -
vulcanizare str. transportoare suruburi Tirgu Secuiesc
Kossuth din cauciuc
nr. 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Tirgu Confectii si Intreprinderea de -
confectii Secuiesc, accesorii suruburi Tirgu Secuiesc
metalic str. metalice
Fabricii
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Produse din mase Intreprinderea de -
lucru mase Secuiesc, plastice suruburi Tirgu Secuiesc
plastice str. injectate
Vasarhelyi
Peter nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Garnituri de Intreprinderea de -
lucru Secuiesc, cauciuc suruburi Tirgu Secuiesc
vulcanizare str.
Vasarhelyi
Peter
nr. 4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dimbovita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Dimbovita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirgoviste, Piese turnate din Intreprinderea de -
de lucru str. fonta, robineti utilaj petrolier
turnatorie, Comertului si reductoare Tirgoviste
prelucrari nr. 2 pentru oxigen,
mecanice si piese de schimb,
mecano- scule, dispozitive
energetic si verificatoare,
reparatii si
intretineri
utilaje proprii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirgoviste, Baraci metalice, Intreprinderea de -
de lucru str. cooperari masini utilaj petrolier
confectii Agricultu- universale pentru Tirgoviste
metalice rii nr. 1 furaje, autouti-
litare, bunuri
de consum
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Mobilier metalic, Intreprinderea -
de lucru Contesti, containere, de aparataj
confectii satul tablouri capsulate electric Titu
metalice si Boteni tablouri de dis-
tablouri tributie, panouri,
electrice automatizare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgoviste, Piese turnate din Intreprinderea -
de lucru sos. metale neferoase de utilaj petrolier
turnatorie Sinaia Tirgoviste
neferoase nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Titu, Baraci metalice, Intreprinderea de -
de lucru satul piese turnate aparataj electric Titu
confectii Salcuta din neferoase
metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Gaesti, Conservatoare Intreprinderea de -
de lucru str. frigorifice frigidere Gaesti
conserva- Giurgiului pentru alimen-
toare nr. 4 tatia publica
frigorifice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bailesti, Piese turnate din Centrala industriala de -
derea de str. fonta, prelucrari tractoare si masini
industrie Victoriei mecanice, lopeti, agricole Brasov,
locala nr. 47 sape si cazmale Intreprinderea mecanica
Bailesti forjate si matri- Bailesti
tate, cabine
"Gloria", carucioare,
eleveuze si alte
confectii metalice,
galeti zincate,
bidoane, confectii
metalice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Galati, Piese turnate din Intreprinderea de -
de lucru str. fonta, piese de piese pentru
turnatorie, Movilei schimb, flanse tractoare si masini
prelucrari nr. 3 armaturi si alte agricole Galati
mecanice produse lucrate
mecanic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Galati, Vase si rezervoare Intreprinderea de -
de lucru str. metalice, banci piese pentru tractoare
constructii Movilei scolare, cabine si masini agricole
si confectii nr. 3 telefonice, alte Galati
metalice constructii si
confectii metalice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Galati, Stilpi, virole, Intreprinderea mecanica -
de lucru str. Etna feronerie, navala Galati
constructii nr. 2 confectii si
si confectii confectii
metalice metalice
diferite
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Galati, Constructii meta- Intreprinderea mecanica -
de lucru str. Etna lice pentru navala Galati
constructii nr. 2 constructii indus-
si confectii triale, mobilier
metalice naval
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, str. Rebobinari Intreprinderea mecanica -
bobinaj I.L.Caragiale motoare navala Galati
motoare nr. 19 electrice
electrice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Intretineri si Intreprinderea de piese -
de intreti- str. M. reparatii masini, pentru tractoare si
neri si Kogalni- utilaje si masini agricole Galati
reparatii ceanu instalatii
utilaje nr. 16 proprii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Intretineri si Intreprinderea de piese -
de lucru str. M. reparatii pentru tractoare si
intretineri Kogalni- instalatii masini agricole Galati
si reparatii ceanu sub presiune,
nr. 16 poduri
rulante
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Galati, Constructii si Intreprinderea de piese -
lucru str. M. montaj utilaje pentru tractoare si
constructii- Kogalni- masini agricole Galati
montaj ceanu
nr. 16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Barci de salvare, Intreprinderea mecanica
de lucru str. carenaje strung, navala Galati
mase Traian articole din mase
plastice nr. 218 plastice armate
armate cu cu fibra de
fibra din sticla
sticla

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Orastie, Confectii metalice, Intreprinderea -
de industrie str. piese turnate din mecanica
locala Nicolae fonta, containere Cugir,
Orastie Titulescu si accesorii Fabrica mecanica
nr. 20, pentru instalatii, Orastie
comuna prelucrari mecanice,
Turdas, subansamble cooperare
satul
Pricaz
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Deva, Confectii metalice Fabrica mecanica -
confectii si str. si subansamble Orastie
prelucrari Gojdu masini-unelte
mecanice nr. 30

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Iasi - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Iasi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Iasi, Prelucrari Intreprinderea Articole
confectii str. mecanice, mecanica "Nicolina" din masa
si Bucium confectii Iasi plastica
prelucrari nr. 23, metalice,
metalice str. articole
Codrescu camping,
nr. 6 feronerie,
articole
din mase
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Iasi, Piese turnate Intreprinderea mecanica -
turnatorie str. din fonta si "Nicolina" Iasi
confectii Niciman neferoase,
metalice si nr. 2 articole camping,
colaborari articole de
tinichigerie,
prelucrari
mecanice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Confectii Intreprinderea -
de lucru Gruiu metalice de utilaj chimic
confectii "Grivita Rosie"
metalice Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mehedinti - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Mehedinti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Intreprin- Drobeta- Confectii meta- Centrala industriala -
derea Turnu lice, prelucrari de utilaj tehnologic
judeteana de Severin, mecanice prin si material rulant
industrie str. aschiere, turna- Bucuresti,
locala Timisoarei torie feroase si Intreprinderea mecanica
Mehedinti nr. 1, neferoase, cola- Drobeta-Turnu Severin
str. Pades borari la ramura
nr. 2, lemn cu industria
Orsova, republicana,
b-dul divers mobilier,
Portile de confectii textile,
Fier nr.6, prelate auto si
Strehaia, pentru utilaje,
str. Matei lucrari de colabo-
Basarab rare cu unitatile
nr.8,Vinju republicane,
Mare, diverse accesorii
str. Tirgu- din cauciuc pentru
lui nr. 2, utilaje si
comuna material rulant,
Cujmir huse si prelate
pentru masini
si utilaje,
confectionari
perii
industriale

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Neamt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Neamt
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Piatra- Piese turnate, Intreprinderea -
turnatorie Neamt, dulapuri metali- mecanica
confectii str. ce, confectii "Ceahlaul" Piatra-Neamt
metalice si Carpati metalice, forja
prelucrari nr. 44 scule, dispozi-
mecanice tive si verifi-
catoare, genera-
tori sudura,
mase plastice,
cauciuc,
cooperari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Roman, Confectii metalice, Intreprinderea -
prelucrarea str. piese forjate si mecanica Roman
metalului, Bogdan matritate, piese
turnatorie Dragos turnate fonta,
nr. 119, tuburi flexibile,
str. bunuri de consum,
Sucedava cooperari
nr. 131

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Olt - Intreprinderea judeteana de
industrie locala Olt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bals, str. Piese turnate, Intreprinderea de Bucatarii,
de lucru Ceresului prelucrari osii si boghiuri usi,
turnatorie, nr. 8 mecanice, colabo- Bals ferestre
prelucrari rari, bucatarii,
mecanice, usi-ferestre,
prelucrare vopsele
lemn, vopsele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Caracal, Prelucrari Intreprinderea de -
confectii str. Negru mecanice, vagoane Caracal
si Voda nr.7 colaborari
prelucrari
mecanice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Corabia, Confectii Intreprinderea de -
confectii str. metalice vagoane Caracal
metalice V.I.Lenin
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Slatina, Confectii metalice, Intreprinderea de
de lucru al. Oltului prelucrari utilaje alimentare
turnatorie, nr.3 mecanice, colabo- Slatina
confectii si rari piese tur-
prelucrari nate, produse
mecanice electrotehnice,
articole mase
plastice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Ploiesti, Reparatii acumula- Intreprinderea de -
de lucru str. Elena tori, cintare, utilaj
pentru Doamna bobine, masini de chimic Ploiesti
lucrari cu nr.77,b-dul scris, sifoane,
caracter Republicii cromaj, galerii
industrial nr. 15 din aluminiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Cimpina,str. Reparatii si Intreprinderea mecanica -
de lucru Prahovei intretineri uti- Cimpina
mecano- nr. 12 laje proprii,
energetice autoutilare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cimpina, Impletituri plasa Intreprinderea mecanica -
de lucru str. din sirma Cimpina
impletituri Tirnava
sirma Mare
nr. 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Valenii de Confectii Centrala industriala de
derea de Munte, str. metalice, echipament special
industrie Stefan cel mobilier Bucuresti, Intreprinderea
locala:Valea Mare nr. 38, combinat, mecanica "Valea
Teleajenului str. Tipogra- colaborari cu Teleajenului"
Valenii de fiei nr. 1, industria
Munte comuna Izvoa- republicana,
rele, comuna prelucrari
Magurele, mecanice,
comuna reparatii si
Pacureti, intretinere
comuna utilaje,
Gura autodotari
Vitrioarei

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Salaj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Salaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Simleu Bunuri de consum, Intreprinderea de -
confectii, Silvaniei, colaborari piese armaturi industriale
prelucrari str. turnate din fonta si otel
si turna- Simion Zalau
torie Barnutiu
nr. 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Jibou, str. Confectii meta- Intreprinderea de -
de lucru Morii nr. 1 lice, prelucrari armaturi industriale
confectii si mecanice, coope- din fonta si otel
prelucrari rari Zalau
mecanice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de Sibiu, str. Piese turnate din Centrala industriala -
industrie Abatorului fonta si nefe- de autocamioane si
locala nr. 2, str. roase, confectii turisme Brasov,
AMET-SIBIU M.Kogalni- metalice, prelu- Fabrica metalurgica
ceanu nr. 1, crari mecanice, Sibiu
str. Tigla- articole de cam-
rilor nr.66 ping, bunuri de
si 101, str. consum, confectii
Lemnelor metalice
nr. 29,
str. Croito-
rilor nr.6,
str. Maka-
renko nr. 1,
str. Morilor
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Cisnadie, Confectii si Fabrica metalurgica
constructii str. 1 Mai constructii Sibiu
metalice nr. 46, str. metalice
Dezrobirii
nr. 34, str.
Tirgului
nr. 13,
comuna
Miercurea
Sibiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Medias, Cordoane si ca- Intreprinderea "Electro- -
de lucru str. blaje, articole magnetica" Bucuresti-la
cordoane si Stadionului electrotehnice Fabrica de aparataj
cablaje nr. 53 electric Medias
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Agnita, Utilaje, accesorii Centrala industriala -
de str. si confectii meta- de masini si utilaje
industrie Garii lice pentru in- pentru industria
locala nr. 66 dustria republi- usoara Bucuresti,
Agnita si 193, cana, reparatii Fabrica de utilaje si
piata autovehicule si accesorii Agnita
R.S.R. mijloace de
nr.65, transport intern,
str. modele lemn,
Mihai subansamble din
Viteazul lemn pentru
nr. 11, utilaje, mic
str. mobilier, huse
Mihai pentru utilaje
Viteazul speciale si
prelungire autovehicule,
prelate auto,
tricoturi, amba-
laje din carton
si mase plastice,
hirtie gumata,
clei

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Radauti, Piese de schimb, Centrala industriala de -
mixta de str. colaborari, piese Masini-unelte, mecanica
industrie Gh.Doja turnate, bunuri fina si scule Bucuresti,
locala nr.5, de consum, mbilier Fabrica de confectii
Radauti calea comercial si metalice si prelucrari
Prieteniei hotelier, alte mecanice Radauti
nr. 28A produse
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Comuna Confectii si Fabrica de confectii -
de lucru Sadova prelucrari meca- metalice si prelucrari
prelucrari nice, bunuri de mecanice Radauti
mecanice consum
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Comuna Confectii si Intreprinderea -
de lucru Vama, prelucrari mecanica Suceava
prelu- satul mecanice,
crarea Prisaca bunuri
metalelor Dornei de consum

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Teleorman - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Teleorman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Rosiori de Prelucrari Centrala industriala -
mixta de Vede, str.7 mecanice, de masini si utilaje
industrie Noiembrie piese,turnate, pentru industria
locala nr. 1, str. reparatii repereusoara Bucuresti,
Rosiori Oltului si subansamble Fabrica de prelucrari
nr.14, din mase mecanice si confectii
Alexandria, plastice metalice Rosiori
str. Viilor de Vede
nr.1, Videle
str. Depozi-
telor nr.15,
Turnu
Magurele,
str.
Memoriilor
2 Mai nr.68,
Zimnicea,
sos.
Giurgiului
nr. 266

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Timis - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Timis
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Timisoara, Utilaje, Centrala industriala -
derea de str. Circum- articole de masini si aparataje
industrie volutiunii electrotehnice, electrice Craiova,
locala nr.1, calea confectii Intreprinderea
"Electro- Sagului metalice, "Electrometal"
metal" nr. 143, bunuri de Timisoara
Timis str. Mihail consum,
Kogalniceanu piese si
nr. 4, str. accesorii
Dacilor turnate
nr.4,
Sinicolau
Mare,comuna
Ciacova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Timisoara, Articole Intreprinderea -
mase str. tehnice "Electrometal"
plastice, Cermena din mase Timisoara
scularie nr. 1 plastice
mecano-
energetic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Timisoara, Portelan Intreprinderea -
"Crinul" str. electrotehnic "Electrometal"
Aurel Timisoara
Vlaicu
nr.1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectii de Lugoj, Bunuri de Intreprinderea -
produse si str. consum, "Electrometal"
confectii Tesatorilor greutati Timisoara
metalice, nr. 17, nichelate,
piese str. 1 scule,
turnate, Mai dispozitive
scularie nr. 33 si verificatoare,
si matrite,
intretinere reparatii
si intretineri
utilaje,
piese
turnate din
fonta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupul intreprinderilor de gospodarie comunala si locativa Timisoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Timisoara, Vagoane Intreprinderea -
constructii b-dul. tramvai "Electrometal"
vagoane Dimbovita Timisoara
tramvai nr. 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vaslui - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vaslui
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Birlad, Piese turnate Intreprinderea de -
prelucrari str. din fonta, rulmenti Birlad
mecanice si Republicii reparatii,
turnatorie nr. 14, bunuri de consum
str.
Susaicov
nr. 77
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Birlad, Piese de Intreprinderea -
prelucrari str. schimb, de rulmenti Birlad
mecanice Republicii cooperari
nr. 304 si alte
prelucrari
mecanice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Vaslui, str. Lucrari pentru Intreprinderea de ventila- -
confectii Stefan cel cooperari, toare si instalatii de
si Mare nr. 5 acoperiri ventilatie Vaslui
prelucrari galvanice
mecanice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Negresti, Confectii Intreprinderea de -
de lucru str. metalice, ventilatoare si
confectii si Garii prelucrari instalatii de
prelucrari nr. 5 mecanice, ventilatie Vaslui
mecanice cooperari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Husi, str. Confectii Intreprinderea de -
prelucrari Fundatura metalice, ventilatoare si
si confectii Ionescu prelucrari instalatii
metalice nr. 2, mecanice, de ventilatie Vaslui
str. cooperari,
Alexandru bunuri
Ioan Cuza de consum
nr. 101

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al municipiului Bucuresti - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Utilaje pentru Centrala industriala de -
derea de str. economia locala masini si utilaje pentru
industrie Teodosie apometri, scule- industria usoara
locala Rudeanu unelte forjate Bucuresti, Intreprinderea
"Precizia" nr.12-14, "Precizia" Bucuresti
Bucuresti calea
Rahovei
nr. 256,
str. Sf.
Maria
nr. 8, str.
Caporal
Ilina
nr. 16, str.
Orhideelor
nr. 35,
splaiul
Unirii
nr. 281,
str. Cuza
Voda
nr. 148,
str.
Stirbei
Voda
nr. 101
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia 1 Bucuresti, Bucatarii, Centrala industriala de -
Grozavesti str. Econom instalatii masini si utilaje pentru
Cezarescu cantine, industria usoara
nr. 38-42 restaurante Bucuresti, Intreprinderea
"Precizia" Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Alba - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Alba
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Abrud, str. Mobila corp, Intreprinderea de -
de lucru 1 Mai usi-ferestre prelucrare a lemnului
timplarie nr. 2-4 Cimpeni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Comuna Butoaie si lazi Intreprinderea de -
de lucru Avram Iancu prelucrare a lemnului
prelucrare Cimpeni
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Aiud, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Stefan cel a lemnului Blaj
prelucrare Mare nr. 2
lemn
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Butoaie si lazi Intreprinderea de -
de lucru Girdade Sus prelucrare a lemnului
prelucrare Cimpeni
lemn
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Aiud, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Popa Sapca a lemnului Blaj
prelucrare nr. 1
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sebes, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Dorobanti a lemnului Sebes
prelucrare nr. 4
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Alba Iulia, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru str. Motilor a lemnului Sebes
prelucrare nr. 10
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Butoaie si lazi Intreprinderea de
de lucru Albac prelucrare a lemnului
prelucrare Cimpeni
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Abrud, Intreprinderea de - -
de lucru str. prelucrare a lemnului
intretinere 1 Mai Cimpeni
si transport nr. 1-3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Abrud, Tinichigerie, Intreprinderea de Tinichigerie,
de lucru str. impletituri prelucrare a lemnului impletituri
prelucrari 1 Mai din sirma Cimpeni din sirma
mecanice nr. 1-3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sebis, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru str. a lemnului Arad
prelucrare Morii
lemn nr. 49
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Ineu Mobila corp Combinatul de prelucrare -
productie a lemnului Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Pecica a lemnului Arad
prelucrare nr.1700
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Nadlac, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru nr. 797 a lemnului Arad
prelucrare
lemn
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Radna, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
de lucru calea mobila bucatarie a lemnului Arad
Lipova Victoriei
nr. 34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Sintana, a lemnului Arad
Sintana str. Mihai
Viteazul
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Usi-ferestre Combinatul de prelucrare -
de lucru str. a lemnului Arad
prelucrare Poetului
lemn nr. 89
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru str. rachita a lemnului Arad
impletituri Zorilor
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Tudor rachita a lemnului Arad
impletituri Vladimi-
rescu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Fintinele, rachita a lemnului Arad
impletituri satul
Frumusani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Sintana, rachita a lemnului Arad
impletituri str.Mihai
Viteazul
nr. 2-4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Sepreus rachita a lemnului Arad
impletituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Zarand rachita a lemnului Arad
impletituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Chisineu Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru Cris rachita a lemnului Arad
impletituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Pincota, Sicrie Combinatul de prelucrare -
lucru str. a lemnului Arad
Garii
nr. 4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -
de lucru Cosesti (lazi, butoaie) de exploatare si transport
prelucrare Pitesti
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Costesti, Usi-ferestre Intreprinderea forestiera -
de lucru str. Morii de exploatare si transport
prelucrare nr. 2 Pitesti
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Usi-ferestre Intreprinderea forestiera -
de lucru Vedea de exploatare si transport
prelucrare Pitesti
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Curtea de Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Arges, str. mic mobilier a lemnului Pitesti
lemn Daniel
Sterescu
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Cimpulung, Mobila corp, Intreprinderea forestiera -
prelucrare str. mic mobilier de exploatare si transport
lemn Barburii Pitesti
nr. 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera
de lucru Calinesti de exploatare si transport
prelucrare Pitesti
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Costesti, Impletituri Intreprinderea forestiera -
de lucru str. rachita de exploatare si transport
impletituri Spitalului Pitesti
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -
de lucru Vedea, rachita de exploatare si transport
impletituri satul Pitesti
Izvoru
de Sus
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Curtea de Luminari Combinatul de prelucrare Luminari
lucru Arges, a lemnului Pitesti
str.
Daniel
Sterescu
nr. 8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Caramizi Intreprinderea de -
de lucru Budeasa ceramice materiale de constructii
caramida Doicesti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Curtea caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru de ceramice, de constructii Doicesti
caramida Arges, prelucrari
str. cauciuc
Valea
Iasului
nr. 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Extractie piatra Combinatul de lianti -
de lucru Valea calcar Cimpulung
cariera Mare-
Pravat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cimpulung, Caramizi Intreprinderea de materiale
de lucru Zona Grui ceramice, cable de constructii Doicesti
caramida si teracota
cable
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cimpulung, Prelucrare Combinatul de lianti Cimpulung
de lucru str. mozaic
mozaic Walter
Maraci-
neanu
nr. 1

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bacau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bacau
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Comanesti, Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -
de lucru str. de exploatare si transport
prelucrare Eroilor Bacau
lemn nr. 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Ocna, Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -
lucru str. de exploatare si transport
prelucrare Parcului Bacau
lemn nr. 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Moinesti Impletituri Intreprinderea forestiera -
de lucru rachita de exploatare si transport
impletituri Bacau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru Urechesti din beton de constructii Roman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bacau, Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru str. ceramice de constructii Roman
Caramizilor
nr. 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Oradea, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare str. Tudor mic mobilier a lemnului Oradea
lemn Vladimirescu
nr. 82
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Oradea, Sicrie Combinatul de prelucrare -
lucru str. a lemnului Oradea
prelucrare Morii
lemn nr. 79
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia V Salonta, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de prelu- Piata a lemnului Oradea
crare lemn 6 Martie
nr.6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Salonta, Reparatii si Combinatul de prelucrare -
de lucru Piata intretinere a lemnului Oradea
intretinere 6 Martie utilaje
nr. 6 si
str.
Muncii
nr. 37
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Alesd, Mobila bucatarie, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. mic mobilier a lemnului Oradea
prelucrare 23 August
lemn nr. 12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Beius, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. mobila a lemnului Oradea
prelucrare Bihorului bucatarie
lemn nr. 16
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Marghita, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. mobila bucatarie, a lemnului Oradea
prelucrare Caragiale butoaie
lemn nr. 23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Oradea, Ambalaje din Combinatul de prelucrare -
de lucru str. carton a lemnului Oradea
Banatului
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Sacuieni, a lemnului Oradea
prelucrare str. Garii
lemn nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Mobila Combinatul de prelucrare -
de lucru Valea lui bucatarie, a lemnului Oradea
prelucrare Mihai, str. impletituri
lemn Bobilna rachita
nr. 12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Oradea, Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru str. ceramice, de constructii Oradea
caramida si Clujului prefabricate
prefabricate nr. 202 din beton
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Oradea, Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru str. Matei ceramice de constructii Oradea
caramida Corvin
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru Ceica ceramice de constructii Oradea
caramida
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Beius Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru ceramice de constructii Oradea
caramida
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru Valea ceramice de constructii Oradea
caramida lui Mihai
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Alesd Inlocuitori Intreprinderea de materiale -
lucru de caramida de constructii Oradea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Cahle Intreprinderea de materiale -
de lucru Vadu teracota de constructii Oradea
cahle Crisului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea pentru -
de lucru Carpinet prelucrare extragerea, prelucrarea
cariera piatra calcar si montarea marmurei si
pietrei de constructii
Simeria
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere Intreprinderea pentru -
de lucru Baita marmura extragerea, prelucrarea
cariera si montarea marmurei si
pietrei de constructii
Simeria
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Vascau - Prelucrare Intreprinderea pentru -
de lucru Moara Veche marmura extragerea, prelucrarea
prelucrare si Moara si montarea marmurei si
piatra noua pietrei de constructii
Simeria
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere Intreprinderea pentru -
lucru pietroasa, marmura extragerea, prelucrarea
cariera satul si montarea marmurei si
chiscau pietrei de constructii
Simeria

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea
judeteana de industrie locala Bistrita-Nasaud
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Bistrita, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
prelucrare str. T. a lemnului Bistrita
lemn Borciu
nr. 24
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Bistrita, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
mixt de str. perii tehnice a lemnului Bistrita
timplarie si Libertatii
perii nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Bistrita, Confectii si Intreprinderea forestiera -
metalurgie, str. constructii de exploatare si transport
constructii Andrei metalice Bistrita
metalice Muresanu
nr. 7-9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Becleab, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
timplarie si str. Garii impletituri a lemnului Bistrita
impletituri nr. 7 rachita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Nasaud, Mobila corp Intreprinderea forestiera de -
de lucru b-dul. exploatare si transport
prelucrare Republicii Bistrita
lemn nr. 18
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bistrita, Reparatii Combinatul de prelucrare -
de lucru str. utilaje a lemnului Bistrita
reparatii Libertatii
utilaje nr. 30

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Botosani - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Botosani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dorohoi, Mobilier divers Combinatul de prelucrare -
de lucru str. a lemnului Suceava
prelucrare Ardealului
lemn nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Saveni, Usi-ferestre Intreprinderea forestiera -
lucru str. de exploatare si transport
prelucrare Republicii Suceava
lemn nr. 208
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -
lucru Broscauti nuiele de exploatare si transport
impletituri Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Darabani, Impletituri Intreprinderea forestiera -
lucru str. nuiele de exploatare si transport
impletituri Dobrogeanu Suceava
Gherea
nr. 325
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -
lucru Radauti- nuiele de exploatare si transport
impletituri Prut Suceava

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Brasov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Ghimbav, Mobila corp, Centrala de prelucrare a -
derea de str. Lunga mic mobilier, lemnului Bucuresti,
industrie nr. 69, scaune, Intreprinderea "Mobila"
locala Codlea, str.intretinere si Ghimbav
"Mobila" Garii nr. 5,reparatii utilaj
Ghimbav Risnov, str.
Mihai
Viteazul
nr. 13,
Cristian,
str. Riului
nr. 30,
Prejmer,
str. Morii
nr. 895,
Brasov,
str.
Moscovei
nr. 46 si
Codlea,
str.
Republicii
nr. 349
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Fagaras, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -
de lucru str. 6 mic mobilier Ghimbav
prelucrare Martie
lemn nr. 131
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Victoria, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -
de lucru str. mic mobilier Ghimbav
prelucrare Oltului
lemn nr. 254
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Cozi unelte si Intreprinderea forestiera -
de lucru Sercaia articole din de exploatare si transport
prelucrare lemn Brasov
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Piese din Intreprinderea forestiera -
lucru Voila lemn, de exploatare si transport
prelucrare industrie Brasov
lemn textila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Rupea, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -
prelucrare str. mic mobilier Ghimbav
lemn Republicii
nr. 349
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Fagaras, Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru str. ceramice de constructii Brasov
Livezii
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru Sercaia din beton de constructii Brasov
prefabricate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Brasov, Var constructii, Intreprinderea de lianti -
de lucru var calea piatra sparta Brasov
si cariera Fagaras calcar
Stejeris nr. 23
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Timis, Cahle Intreprinderea de materiale -
lucru cahle calea teracota de constructii Brasov
Bucuresti
nr. 14
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru Tarlungeni din beton de constructii Brasov
prefabricate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru Cristian din beton de constructii Brasov
prefabricate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Zarnesti Piatra sparta Intreprinderea de lianti -
lucru cariera calcar Brasov
calcar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Braila - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Braila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Braila, Mobila corp Combinatul de prelucrare -
mobila str. a lemnului Braila
Imparatul
Traian
nr. 32
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Mobilier naval Combinatul de prelucrare -
de lucru str. a lemnului Braila
Tabacari
nr. 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Faurei, Mobilier divers Combinatul de prelucrare -
de lucru str. a lemnului Braila
Depozitelor
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Caramizi Intreprinderea de -
de lucru str. ceramice prefabricate
Vadul Galati
Gane

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Rimnicu Mobila corp Intreprinderea de mobila -
prelucrare Sarat, tapitata si produse de
lemn sos. tapiterie "Relaxa" Mizil
Puiesti
nr. 8

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Caras-Severin - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Caras-Severin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Oravita, Mobila corp, Intreprinderea forestiera -
de lucru str. 30 impletituri de exploatare si transport
prelucrare Decembrie sirma, intretinereCaransebes
lemn nr. 2 utilaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Anina Ambalaje Intreprinderea forestiera -
de lucru lemn de exploatare si transport
prelucrare Caransebes
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Moldova Mobilier Intreprinderea forestiera -
lucru Noua divers de exploatare si transport
prelucrare Caransebes
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bocsa Mobila corp Intreprinderea forestiera -
de lucru de exploatare si transport
prelucrare Caransebes
lemn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Dej, Mobila corp, Combinatul de celuloza -
prelucrare str. mic mobilier si hirtie Dej
lemn Bistritei
nr. 63
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Huedin, Articole marunte Intreprinderea de -
de lucru str. din lemn prelucrare
Avram a lemnului Cluj
Iancu
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Huedin, Tapiterie Intreprinderea de -
prelucrare str. mobila prelucrare
lemn Fildului a lemnului Cluj
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Cluj- Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare Napoca, mic mobilier prelucrare
lemn str. a lemnului Cluj
Luncii
nr. 17-19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Tapiterie Intreprinderea de -
de lucru Napoca, mobila prelucrare a lemnului
str. Cluj
Scortarilor
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Turda, Mobila corp Intreprinderea de -
de lucru str. prelucrare
Bihorului a lemnului Cluj
nr. 49
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Gherla, Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare str. impletitura prelucrare
lemn Hajdatii rachita a lemnului Gherla
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Dej, str. Mobilier Combinatul de celuloza -
de lucru 7 Noiembrie scolar, si hirtie Dej
nr. 1 si 10, mic mobilier
str. Horia
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Huedin, Ambalaje Centrala industriala de -
de lucru str. din carton celuloza, hirtie si fibre
Armata artificiale braila
Rosie (Fabrica de cartoane si
nr. 43 confectii "Mucart" Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Huedin, Produse din Intreprinderea de produse produse din
de lucru str. alabastru din ceramica fina pentru alabastru
Fildului constructii Cluj
nr. 17
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere si Intreprinderea pentru -
lucru Poieni, prelucrare extragerea, prelucrarea
satul piatra si montarea marmurei si
Valea pietrei de constructii
Draganului Simeria
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Dej. Impletituri Combinatul de celuloza -
de lucru str. sirma, si hirtie Dej
1 Mai confectii
nr. 83 metalice
si str.
Mihail
Kogalni-
ceanu
nr. 53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Comuna Extragere Intreprinderea de produse Extragere
lucru Savadisla, alabastru din ceramica fina pentru alabastru
satul constructii Cluj
Stoina
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Etragere si Combinatul de lianti si -
de lucru Tureni prelucrare materiale refractare
piatra Turda
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de produse -
de lucru Moldove- din beton din ceramica fina pentru
nesti constructii Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Cluj- Caramizi si Intreprinderea de produse -
Napoca, blocuri din ceramica fina pentru
str. ceramice constructii Cluj
Podgoriei
nr. 1-15
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Gherla, Caramizi Intreprinderea de produse -
de lucru str. ceramice, din ceramica fina pentru
Fizesu prefabricate constructii Cluj
Gherlii din beton
nr. 43 si
str.
Mintiului
nr. 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Huedin, Prelucrere Intreprinderea de -
de lucru str. metal, prelucrare
Garii intretinere, a lemnului Cluj
nr.7 si 12 reparatii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta -
Grupul intreprinderilor de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Medgidia, Mobila corp Intreprinderea de -
prelucrare str. prelucrare a lemnului
lemn Tortomanu Constanta
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Medgidia, Mecano- Intreprinderea de -
de lucru energetic prelucrare a lemnului
Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Constanta, Mobila corp Centrala de prelucrare -
derea de str. si usi- a lemnului Bucuresti,
mobila si Filimon ferestre Intreprinderea de mobila
binale Sirbu si binale Constanta
Constanta nr. 28
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Constanta, Prefabricate Centrala materialelor de -
derea de str. din beton constructii, Intreprin-
prefabricate Filimon derea de prefabricate
din beton si Sirbu din beton si materiale
materiale nr. 131 de constructii Constanta
de con-
structii
Constanta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Covasna - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Tirgu Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare Secuiesc, mic mobilier prelucrare a lemnului
lemn str. Morii Covasna
nr. 1 si str.
Vasarhely
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Sfintu Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare Gheorghe, mic mobilier prelucrare a lemnului
lemn str. Covasna
Strandului
nr. 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Lazi din lemn Intreprinderea forestiera -
lucru Bradut, de exploatare si transport
satul Tirgu Secuiesc
Filia
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere si Intreprinderea de lianti -
lucru Virghis prelucrare Brasov
piatra calcar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dimbovita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Dimbovita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirgoviste, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. decoratiuni a lemnului Pitesti
Depozitului interioare,
nr. 4 artizanat
din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Pucioasa, Mobila corp, Combinatul de prelucrare Confectii
mixta b-dul. mobilier a lemnului Pitesti, textile
Pucioasa Trandafi- bucatarii, Fabrica de prelucrare a
rilor usi-ferestre, lemnului Pucioasa
nr. 187, articole de uz
str. Mori- casnic si
lor nr. 2, articole din
Gaesti, lemn, prelucrari
str. 30 mecanice, repere
Decembrie din poliester
nr. 15, armat cu fibre
Titu, de sticla,
str. N. ambalaje din
Grigorescu carton si
nr. 49 si hirtie,
str. Garii impletituri
nr. 4, rachita,
comunele materiale
Branistea, hidroizolante,
Odobesti, piatra pentru
Racari slefuit mozaic,
(satul confectii
Ghergani), textile
Branesti
(satul
Vulcana-
Pandele)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Caramizi Intreprinderea de -
de lucru Cringurile ceramice materiale de constructii
Doicesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Prefabricate Intreprinderea de Insacuit
lucru Doicesti din beton, materiale de cenusa de
insacuit cenusa constructii termo-
de Doicesti centrala
termocentrala

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Craiova, Mobila corp, mic Centrala de prelucrare a Reparatii
derea de calea mobilier, mobila lemnului Bucuresti, cazane si
industrie Bucuresti bucatarii, Intreprinderea metal-lemn ascensoare,
locala nr. 206 si impletituri, Craiova articole de
metal-lemn nr. 47, str.confectii uz casnic,
Craiova Al.I.Cuza metalice, cazane de
nr. 47, reparatii cazane baie,
str Reforma si ascensoare, tucerie
Agrara articole de uz comerciala,
nr.35, str. casnic, cazane piese din
Cimpia Lazar de baie, con- fonta
nr. 60, tainere, tucerie
Segarcea, comerciala, piese
str. Morii din fonta,
nr. 2 reparatii cladiri
si utilaje,
confectii SDV si
matrite, intre-
tinere utilaje
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Butoaie, lazi, Intreprinderea metal-lemn -
de lucru Cerat mic mobilier Craiova

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bailesti, Mobilier Intreprinderea -
de lucru str. divers metal-lemn Craiova
Poporului
nr. 62
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Calafat, Articole Intreprinderea forestiera -
de lucru str. V.I. din lemn de exploatare si
Lenin nr. 3 transport Tirgu Jiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Articole din Intreprinderea forestiera -
prelucrare Poiana lemn, usi- de exploatare si transport
lemn Mare ferestre, Tirgu Jiu
ambalaje
din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Filiasi, Articole din Intreprinderea forestiera -
de lucru str. V.I. lemn si de exploatare si transport
Lenin metalice Tirgu Jiu
nr. 12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Articole de uz Intreprinderea forestiera -
lucru Plenita casnic din lemn de exploatare si transport
Tirgu Jiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bailesti, Impletituri din Intreprinderea forestiera -
de lucru str. papura de exploatare si transport
Eroilor si rachita Tirgu Jiu
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de -
de lucru Lipovu ceramice prefabricate din beton
Craiova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Calafat, Caramizi ceramice, Intreprinderea de -
de lucru str. T. prefabricate prefabricate
Vladimi- din beton din beton Craiova
rescu
nr. 29

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de Galati, Prelucrare lemn, Combinatul de prelucrare -
mobila si str. Stefan materiale de a lemnului Braila, Fabrica
materiale de cel Mare constructii, de mobila Galati
constructii nr. 13 impletituri
rachita reparatii
se intretinere
utilaje

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Gorj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Gorj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Tirgu Jiu, Mobila corp, Combinatul de prelucrare Confectii
prelucrare str. 30 usi-ferestre, a lemnului metalice
lemn Decembrie mobilier pentru si
nr. 1, str. dotari, imple- impletituri
Traian nr.6, tituri sirma, din
comunele: confectii sirma
Pestisani, metalice
Lelesti,
Dragoeni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Novaci Binale Intreprinderea forestiera -
de lucru de exploatare si transport
Tirgu Jiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Mic mobilier, Intreprinderea forestiera -
lucru Carbunesti usi-ferestre de exploatare si transport
Tirgu Jiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tirgu Caramizi Intreprinderea de materiale -
caramida Carbunesti ceramice de constructii Deva
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de comunele: Prefabricate Intreprinderea de materiale -
lucru Tintareni, din beton de constructii Deva
Branesti si
Barbatesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comunele: Caramizi Intreprinderea de materiale -
de lucru Bilteni si ceramice de constructii Deva
Glogova

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Harghita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Mobilier divers, Intreprinderea de prelucrare -
prelucrare Clumani mobila bucatarie a lemnului Gheorghieni
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Mobilier divers, Intreprinderea de -
de lucru Cirta mobila bucatarie prelucrare a lemnului
Miercurea-Ciuc

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Brad, str. Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Avram Iancu mic mobilier a lemnului Sebes
lemn nr. 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Hateg, sat Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Nalatvad mic mobilier a lemnului Sebes
lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Orastie, Scaune Combinatul de prelucrare -
prelucrare str. N. timplaresti, a lemnului Sebes
lemn Titulescu ambalaje din
nr. 20 lemn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Deva, str. Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare M. Eminescu ambalaje din a lemnului Sebes
lemn nr. 44 lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Petrosani - Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Livezi usi-ferestre, a lemnului Sebes
lemn tapiterie
mobila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Hateg, Turnatorie Combinatul de prelucrare Turnatorie
mixta sat. neferoase, a lemnului Sebes neferoase,
Nalatvad prelucrari prelucrari
mecanice, mecanice,
tapiterii, confectii
confectii textile textile
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Hunedoara, Turnatorie fonta, Intreprinderea de Turnatorie
prelucrari str. armaturi, betoane, materiale de fonta,
metale Mihai prelucrari si constructii Deva prelucrari
Viteazu confectii metalice si confectii
nr. 1 metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Caramizi ceramice, Intreprinderea de
Turdas, prefabricate materiale de
satul din beton constructii Deva
Pricaz
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Hunedoara, prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru str. din beton de constructii Deva
Mihai
Viteazu
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ialomita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Ialomita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Calarasi, Diverse produse Centrala de exploatare -
de lucru str. din lemn a lemnului (activitate
Dobrogei proprie) Bucuresti
nr. 53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Slobozia, Diverse produse Centrala de exploatare a -
de lucru sos. din lemn lemnului (activitate
Brailei proprie) Bucuresti
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Fetesti, Diverse produse Intreprinderea forestiera -
lucru str. din lemn de exploatare si transport
Fabricii Constanta
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Diverse produse Centrala de exploatare -
de lucru Lehliu- din lemn a lemnului (activitate
Gara, proprie) Bucuresti
str.
Buzoieni
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Slobozia, Ambalaje din Combinatul de celuloza -
de lucru sos. carton ondulat si hirtie Calarasi
Brailei
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tandarei, Ambalaje din Combinatul de celuloza -
de lucru str. carton si si hirtie Calarasi
Brailei produse din
nr. 56 lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Calarasi, Piese turnate Intreprinderea Piese turnate
de lucru str. din fonta si forestiera de exploatare din fonta si
Dobrogei neferoase si transport Constanta materiale
nr. 53 neferoase

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Iasi - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Iasi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Iasi, str. Mobila corp, Intreprinderea de prelucrare -
lucru Uzinei mic mobilier a lemnului Iasi
nr.59 si
str. Zim-
brului
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pascani, Mobila corp, Intreprinderea de Reparatii
de lucru str. usi-ferestre, prelucrare a lemnului cintare
Morii reparatii Iasi
nr. 5 cintare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Pascani, Impletituri Intreprinderea forestiera -
lucru str. rachita de exploatare si transport
Aurel Iasi
Vlaicu
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Iasi, str. Caramizi ceramice, Intreprinderea de Prelucrari
de lucru Holboca prefabricate si materiale de metalice
nr. 146, tuburi din beton, constructii Iasi
Pascani, prelucrari
rampa metalice
C.F.R.,
comunele:
Ciurea,
Tibanesti,
Podu
Iloaiei,
Belcesti,
Movileni

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comunele: Mobila corp, Intreprinderea de -
de lucru Ciorogirla mic mobilier produse lemn-mobila
si Oinacu Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Giurgiu, Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare str. mic mobilier produse lemn-mobila
lemn Canalul Bucuresti
Plantelor
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Oltenita, Usi-ferestre si Centrala de exploatare -
de lucru si sos. articole din a lemnului (activitate
puncte de Calarasi lemn proprie) Bucuresti
lucru nr. 1 si
comunele:
Budesti,
Branesti,
Fierbinti-
Tirg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de comuna Mobilier Intreprinderea de produse -
prelucrare Fierbinti- scolar lemn-mobila Bucuresti
lemn Tirg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Lazi din lemn Centrala de exploatare -
ambalaje Dridu, a lemnului (activitate
lemn satul proprie) Bucuresti
Moldoveni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Mobila bucatarie, Intreprinderea de produse -
mobila Manasia scaune tapitate lemn-mobila Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Giurgiu, Impletituri Intreprinderea de produse -
de lucru str. rachita lemn-mobila Bucuresti
Miron
Costin
nr. 63 si
comuna 30
Decembrie
satul
Copaceni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Giurgiu, Ambalaje din Centrala industriala -
str. G. carton si hirtie de celuloza, hirtie
Cosbuc si fibre artificiale
nr. 9 Braila, (Fabrica de
cartoane si confectii
Bucuresti)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bucuresti, Ambalaje din Centrala industriala de -
si puncte str. Mitro- carton celuloza, hirtie si fibre
de lucru politul si hirtie artificiale Braila,
Dosoftei (Fabrica de cartoane si
nr. 70 si confectii Bucuresti)
comunele:
Vidra,
Adunatii-
Copaceni,
Cernica
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comunele: Cahle teracota Intreprinderea de -
de lucru Peris si si caramizi materiale de constructii
Budesti ceramice "CESAROM" Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Maramures - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Maramures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Sighetu Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Marmatiei, mic mobilier a lemnului Sighet
lemn str.
Dragos
Voda
nr. 161
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tirgu Mic mobilier, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Lapus - articole diverse a lemnului Sighet
Dumbrava din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -
de lucru Ulmeni a lemnului Sighet
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Viseu de Mobilier divers, Combinatul de prelucrare -
prelucrare Sus, str. ambalaje din a lemnului Sighet
lemn 6 Martie lemn
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Borsa, Usi-ferestre, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. articole a lemnului Sighet
Garii diverse
nr. 23 din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Viseu de Reparatii si Combinatul de prelucrare -
de lucru Sus, str. 6 intretinere a lemnului Sighet
Martie nr.7 utilaje,
confectii
metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de -
de lucru Bocicoiu ceramice materiale de
Mare, constructii Oradea
satul
Craciunesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Boltari de mina, Intreprinderea de -
prefabricate Ulmeni prefabricate materiale de
din beton constructii Oradea

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mehedinti - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Mehedinti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Baia de Mobila de Intreprinderea forestiera -
de lucru Arama, bucatarie, de exploatare si transport
str. mic mobilier, Orsova
Unirii usi-ferestre,
nr. 24, impletituri
Strehaia, rachita
b-dul. si papura
Republicii
nr. 299
si str. M.
Basarab
nr. 6 si
Vinju Mare,
str.
Tirgului
nr. 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mures - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Mures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Tirgu Mures, Mobila corp si Centrala de prelucrare -
derea de str. Voini- mic mobilier a lemnului Bucuresti,
industrie cenilor Intreprinderea "ILEFOR"
locala nr. 24, Tirgu Mures
"ILEFOR" Sovata, str.
Tirgu Principala
Mures nr. 16 si
Reghin,
str. Garii
nr. 57
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Sighisoara, Mobila corp, Intreprinderea -
prelucrare str. butoaie, articole "ILEFOR"
lemn Tirnavei marunte din lemn Tirgu Mures
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Ludus, Mobila corp, Intreprinderea Tinichigerie
de lucru str. mic mobilier, "ILEFOR"
Vinatorilor mobila bucatarii, Tirgu Mures
nr. 6, butoaie, articole
Sarmas, str.diverse din lemn,
Garii nr. 1,confectii metalice
Tirnaveni, faina de lemn,
str. 7 reparatii utilaje
Noiembrie si tinichigerie
nr. 270 si
comuna
Miercurea
Nirajului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirgu Prefabricate Intreprinderea de produse -
de lucru Mures, din beton, ceramice Sighisoara
str. cahle de
Evreilor teracota,
Martiri caramizi
nr. 4, ceramice,
Ludus, samota pentru
str. 8 aparate
Martie electrice
nr. 30 A,
Tirnaveni,
str. 7
Noiembrie
nr. 270 si
comunele:
Sarmas,
str. garii
nr. 1,
suseni,
Fintinele,
satul
Viforoasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sighisoara Var pentru Combinatul de lianti -
de lucru str. 7 constructii, si materiale refractare
Noiembrie terasit, Turda
nr. 2 si prefabricate
comuna
Ungheni

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Neamt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Neamt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Piatra- Mobila corp, Centrala de prelucrare a -
de lucru Neamt, str. mic mobilier, lemnului Bucuresti
Plaiesului articole (Unitatea de prelucrare
nr. 1 si marunte a lemnului
Fermelor din lemn Piatra-Neamt)
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Piatra- Ambalaje Intreprinderea forestiera -
de lucru Neamt, din lemn de exploatare si transport
cartier Piatra-Neamt
Odeni, si
Tirgu-
Neamt,
str. 6
Noiembrie
nr. 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia de Roman, str. Mobila corp Centrala de prelucrare a -
mobila Ogoarelor lemnului Bucuresti
nr. 1 (Unitatea de prelucrare
a lemnului Piatra-Neamt)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Roman, Prefabricate din Intreprinderea de materiale -
de lucru b-dul. beton, cahle de constructii Roman
Bogdan teracota
Dragos
nr. 119,
si Tirgu-
Neamt,
str. M.
Viteazu
nr. 4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Olt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Olt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Slatina, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
timplarie aleea usi-ferestre a lemnului Pitesti
Oltului
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Caracal, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
prelucrare str. Negru usi-ferestre a lemnului Pitesti
Voda nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Corabia, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -
de lucru str. V. I. usi-ferestre, a lemnului Pitesti
Lenin nr.4 impletituri
rachita

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Ploiesti, Mobila corp, Intreprinderea de mobila -
mobila str. Gh. articole marunte tapitata si produse
Doja nr.42 din lemn, tapiterie "Relaxa" Mizil
si str. mobilier dotari,
Clopotei usi-ferestre
nr.8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Ploiesti, Scaune, Intreprinderea de mobila -
scaune str. mobila corp tapitata si produse
Pelinului tapiterie "Relaxa"
nr. 1 Mizil
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Cimpina, Mobila corp si Intreprinderea de mobila -
de lucru str. mic mobilier tapitata si produse
Doftanei tapiterie "Relaxa" Mizil
nr. 105,
str.
Plevnei
nr. 21,
cartier
Voila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Comarnic - Mobila corp, Intreprinderea de mobila -
prelucrare Posada mobila pentru tapitata si produse
lemn dotari, usi- tapiterie "Relaxa" Mizil
ferestre
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Mizil si Impletituri Intreprinderea forestiera -
de lucru comunele: rachita, de exploatare si transport
Rifov, rogojini, Ploiesti
Gherghita, papura
Draganesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea de mobila -
de lucru Puchenii- rachita tapitata si produse
Mari tapiterie "Relaxa" Mizil
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Plantatii Inspectoratul judetean -
lucru Sirna rachita silvic Tulcea
(Prahova)
si
judetul
Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Ploiesti, Ipsos, mozaic Intreprinderea de -
de lucru str. si caramizi materiale de constructii
Valeni ceramice "1 Mai" Bucov
nr. 138,
Breaza -
Podu
Vadului,
Urlati
Orzoaia si
comuna
Bucov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Ploiesti, Intretinere si Intreprinderea de mobila -
lucru str. C. reparatii tapitata si produse
Brincoveanu utilaje, taiat tapiterie "Relaxa" Mizil
nr. 5 si si slefuit
Cimpina, geamuri
str.
Doftanei
nr. 152

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Satu Mare - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Satu Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tasnad, Caramizi Intreprinderea de materiale -
de caramizi str. de constructii Oradea
Infratirii
nr. 116
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -
de lucru Livada din beton de constructii Oradea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Satu Mare, Prefabricate Intreprinderea de materiale -
prefabricate str. din beton de constructii Oradea
Magnoliei
nr. 42
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Satu Mare, Usi-ferestre Intreprinderea forestiera -
de lucru str. de exploatare si transport
Luceafa- Satu Mare
rului
nr. 25
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- punct de Satu Mare, Oglinzi si sticla Intreprinderea de -
lucru str. pentru mobila prelucrare a lemnului
Drumul Satu Mare
Carei
nr. 1-3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Salaj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Salaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Zalau, Mobila corp Intreprinderea de -
de lucru str. prelucrare a lemnului
Crasna Cluj
nr. 172
si Jibou,
str. Meri
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie comuna Mobila de Intreprinderea de -
mixta Crasna bucatarie, prelucrare a lemnului
caramizi, Cluj
prefabricate
din beton,
confectii
metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Zalau, Prelucrari metal, Intreprinderea de Prelucrari
productie str. cauciuc, mase prelucrare a lemnului metal,
Crasna plastice Cluj cauciuc,
nr. 2 mase plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Zalau, Caramizi Intreprinderea -
de lucru str. ceramice si de produse
Fabricii prefabricate ceramice Zalau
nr. 10, din beton
Simleu
Silvaniei,
str.
Cotnari
nr. 7,
Jibou,
str. Meri
nr. 1 si
comunele:
Nusfalau
si
Surduc

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Mobila corp, Intreprinderea -
de lucru str. 11 tapiterie, de prelucrare
Iunie ambalaje a lemnului Sibiu
nr. 7 din lemn si
si 11, diverse
str. articole
Lemnelor din lemn
nr. 33,
str.
Morilor
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Sibiu, Depozite de Intreprinderea -
lucru str. materiale de prelucrare
G-ral. de tapiterie, a lemnului Sibiu
Balan cherestea
nr. 37, si mobila
str.
Lemnelor
nr. 39,
str.
Tiglarilor
nr. 101,
str.
Garoafei
nr. 6
si str.
Levezii
nr. 85
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Medias, Mobila corp, Intreprinderea de -
de lucru str. ambalaje si prelucrare a lemnului
Abatorului articole Sibiu
nr. 25, marunte din
str. lemn si
Viltorului depozit
nr. 50,
str. Avram
Iancu nr. 10
si Dumbraveni
str. 23
August
nr. 26
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Medias, Reparatii Intreprinderea de -
de lucru str. utilaje prelucrare a lemnului
Podului si confectii Sibiu
nr. 1 metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Butoaie Intreprinderea -
lucru Biertan, forestiera de
str. exploatare si
Nicolae transport
Balcescu Sibiu
nr. 43
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Caramizi Intreprinderea de
si puncte de str. ceramice produse ceramice
lucru Stefan "Record" Sibiu
cel Mare
nr. 169,
Medias si
comunele:
Sura Mare,
Basna si
orasul
Dumbraveni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Medias, Cutii carton Intreprinderea de -
lucru str. prelucrare a
Stadio- lemnului Sibiu
nului
nr. 53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Cahle teracota Intreprinderea de -
de lucru str. produse ceramice
Doroban- "Record" Sibiu
tilor
nr. 10 si
Medias
str.
Stadio-
nului
nr. 55
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Mozaic de Intreprinderea pentru -
lucru Porumbacu marmura extragerea, prelucrarea
de Jos si montarea marmurei si
pietrei de constructii
Simeria
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Prefabricate Intreprinderea de -
de lucru str. din beton produse ceramice
Serpuita "Record" Sibiu
nr. 36 si
comuna
Orlat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Medias, Var Combinatul de lianti -
lucru str. 1 si materiale refractare
Septembrie Turda
nr. 14

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Falticeni, Mobila Combinatul de prelucrare -
de lucru str. bucatarie, a lemnului Suceava
Magazia mobilier
Garii scolar,
nr. 5 articole
si str. marunte
Plesesti din lemn,
Gane mobila
nr. 2 corp, rame
tablouri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Radauti, Mobila corp, Intreprinderea de -
de lucru calea mobilier prelucrare a lemnului
Prieteniei comercial, Radauti
nr. 28 A, mobila
Siret, bucatarie,
str. mobilier
Uzinei combinat
nr. 5 lemn metal,
articole
marunte
din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Suceava, Articole Intreprinderea -
de lucru str. Ilie diverse forestiera de exploatare
Pintilie din lemn, si transport Suceava
nr. 21 si site malai,
str. Emil artizanat
Bodnaras lemn,
nr. 16, usi-ferestre,
Gura impletituri
Humorului, rachita
str. Dr.
Petru Groza
nr. 17 si
str.
23 August
nr. 15,
Vatra
Dornei,
str.
7 Noiembrie
nr. 199 si
Radauti,
str.
Salcimilor
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Usi-ferestre, Combinatul de prelucrare -
de lucru Sadova mobila a lemnului Suceava
bucatarie,
articole
marunte
din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Falticeni, Cahle teracota Intreprinderea de -
de lucru str. 11 materiale de
Iunie constructii Roman
nr. 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comunele Piatra sparta, Combinatul de lianti -
de lucru Pojorita var pentru si azbociment Bicaz
si Fundu constructii,
Moldovei amendamente
calcar.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -
lucru Udesti rachita, de exploatare si transport
prefabricate si Suceava
caramizi

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Teleorman - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Teleorman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Alexandria, Mobila corp Intreprinderea produse -
prelucrare str. Viilor lemn-mobila Bucuresti
lemn nr.1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Videle, Mobila corp, Intreprinderea produse -
de lucru str. oglinzi lemn-mobila Bucuresti
Depozitelor
nr. 15
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Turnu Mobila corp Intreprinderea produse -
mobila Magurele, lemn-mobila Bucuresti
str.
Memoriilor,
2 Mai
nr. 68
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Zimnicea, Mobila corp Intreprinderea produse -
de lucru str. Horia, lemn-mobila Bucuresti
Closca si
Crisan si
Rosiorii
de Vede,
soseaua
Maldaieni
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Alexandria, Prefabricate Centrala materialelor -
lucru str. Viilor din beton de constructii Bucuresti
nr. 1, (Fabrica de prefabricate
Rosiori de din beton Alexandria)
Vede, str.7
Noiembrie
nr. 37 si
Zimnicea -
Smirdioasa

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Timis - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Timis
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Timisoara, Mobila corp, Centrala de prelucrare -
derea de str. mic mobilier a lemnului Bucuresti,
industrie Republicii Intreprinderea de
locala nr. 4 mobila "Banatul"
"Banatul" Timisoara
Timisoara

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Lugoj, Mobila corp si Intreprinderea de -
de lucru str. Vlad mic mobilier, prelucrare a lemnului
mobila Tepes nr. 3, tapiterie mobila Timisoara
I, II, III str. si strungarie
Gheorghe lemn
Gheorghiu
Dej nr. 28,
str.
Margaretelor
nr. 2, str.
Comuna din
Paris nr. 2
si str. Gh.
Doja nr. 53

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Timisoara, Ambalaje carton, Intreprinderea de -
de lucru str. prelucrarea prelucrare a lemnului
Negruzzi sticlei si Timisoara
nr. 22, oglinzi
Piata
Eforie
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Timisoara, Centrala Intreprinderea "Extraceram" -
derea de calea materialelor Timisoara
industrie Sagului de constructii
locala nr. 104 Bucuresti,
"Extraceram" Caramizi
ceramice,
cahle
teracota,
agregate
de balas-
tiera si
cariera,
nisipuri
coartoase

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Tulcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tulcea, Articole de uz Intreprinderea forestiera -
de lucru str. casnic, butoaie de exploatare si transport
Isaccea Constanta
nr. 38
si str.
rezervorului
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Babadag, Articole de uz Intreprinderea forestiera -
de lucru str. I. casnic din lemn, de exploatare si transport
Nitescu scaune Constanta
nr. 46
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Baza de Tulcea Poligon Intreprinderea de -
productie prefabricate prefabricate din
beton Galati
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Babadag, Constructii si Intreprinderea de -
de lucru str. reparatii prefabricate din
Dionisie containere beton Galati
Lupu
nr. 36
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tulcea, Prelucrari Intreprinderea de -
de lucru str. metalice, prefabricate din
Isaccea tinichigerie, beton Galati
nr. 36 cintare,
cuie-texuri,
reparatii
si intretinere
utilaje,
turnatorie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Macin, Diverse articole Intreprinderea forestiera -
de lucru str. din lemn, de exploatare si transport
Portului confectii Constanta
nr. 16 metalice si
nichelaj

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vaslui - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vaslui
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Vaslui, Mic mobilier, Intreprinderea de -
prelucrare str. mobila prelucrare a lemnului
lemn Stefan bucatarie, Vaslui
cel usi-ferestre
Mare
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Negresti, Scaune Intreprinderea de -
de lucru str. (cooperari) prelucrare a lemnului
Birladului Vaslui
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Birlad, Mobila corp, Intreprinderea de -
prelucrare str. mic mobilier prelucrare a
lemn Eroului lemnului Vaslui
nr. 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Husi, usi-ferestre, Intreprinderea de -
prelucrare str. caretaserie, prelucrare a
lemn Ana butoaie, lemnului Vaslui
Ipatescu lazi
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Vaslui, Caramizi Intreprinderea de -
de lucru Zona ceramice materiale de
industriala constructii Iasi
Birlad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Birlad, Prefabricate Intreprinderea de -
de lucru sos. din beton materiale de
Iasului constructii Iasi
nr. 22
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Birlad, Cahle teracota Intreprinderea de -
lucru str. materiale
tutovei izolatoare Vaslui
nr. 6

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vilcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vilcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dragasani, Mobilier divers, Combinatul de prelucrare
de lucru str. 23 articole marunte a lemnului Rimnicu
August din lemn, usi- Vilcea
nr. 116, ferestre, produse
Horezu, din metal
Balcesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dragasani, Impletituri Combinatul de prelucrare -
de lucru str. rachita a lemnului rimnicu
23 August Vilcea
nr. 116
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Rimnicu Caramizi ceramice Intreprinderea de -
de lucru Vilcea, si prefabricate produse ceramice
str. Timis din beton "Record" Sibiu
nr. 6, si
comunele:
Cazanesti,
Orlesti,
Maldaresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de comunele: Var pentru Combinatul de lianti -
lucru Cazanesti, constructii, si azbociment
Costesti mozaic, filler, Tirgu Jiu
si piatra calcar
Ciineni

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vrancea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vrancea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Panciu, Butoaie, Intreprinderea forestiera -
de lucru str. ambalaje de exploatare si transport
Libertatii din lemn, Focsani
nr. 24, usi-ferestre
Odobesti,
str.
Crinului
nr. 2 si
comuna
Naruja
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- sectie Adjud, Articole de Intreprinderea forestiera -
prelucrare str. lemn, de exploatare si transport
lemn Republicii impletituri Focsani
nr. 2 rachita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -
de lucru Suraia rachita de exploatare si
transport Focsani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Adjud, Prefabricate Intreprinderea de -
lucru str. din beton materiale de constructii
Republicii Odobesti
nr. 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al municipiului Bucuresti - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Mobila corp, Centrala de prelucrare -
derea de str. mic mobilier, a lemnului Bucuresti
industrie Decebal ambalaje lemn,
locala nr. 4 articole
"Arta marunte
Mobilei" din lemn
Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Mobila corp, Centrala de prelucrare _
derea de str. mic mobilier, a lemnului Bucuresti
industrie Rocilor mobilier
locala nr. 12-16 comercial
"Produse
lemn
mobila"
Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Ateliere Bucuresti, Productie Intreprinderea "Arta -
str. piane si Mobilei" Bucuresti
Cazarmii pianine
85-89, acordeoane,
11 Iunie instrumente
nr. 2, de suflat,
Hagii amplificatori,
Moscu incinte sonore
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Centrala de constructii-montaj - Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Bucuresti, Usi-ferestre, Centrala de exploatare -
nr.2 str. diverse produse a lemnului - Bucuresti
Colentina Tesatoa- din lemn
relor
nr. 62
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia IV comuna Usi-ferestre, Centrala de exploatare -
Rudeni Chitila diverse produse a lemnului - Bucuresti
din lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia V Bucuresti, Usi-ferestre, Centrala de exploatare -
Tei b-dul. diverse produse a lemnului - Bucuresti
Lacul din lemn
Tei
nr. 53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Prefabricate Centrala de exploatare -
derea de sos. din beton si a lemnului - Bucuresti
constructii Vergului materiale de
prefabricate, nr. 18 constructii
agregate si
betoane
"GRANITUL"
Bucuresti
(exclusiv
betoane si
mortare
pentru
santiere
si exploa-
tari
agregate
de balas-
tiera)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectiile Bucuresti, Prefabricate din Intreprinderea de -
de panouri b-dul. beton, beton constructii prefabricate,
mari si Preciziei celular auto- agregate si betoane
beton nr. 24, clavizat si "GRANITUL" Bucuresti
celular comuna confectii
autoclavizat Bragadiru metalice
si cartierul
Vitan-
Birzesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Blocuri ceramice, Centrala de exploatare -
derea de b-dul. caramizi, cahle a lemnului - Bucuresti
materiale de 1848 teracota, placaj,
constructii nr. 34 majolica
"7 Noiembrie"
Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

C. Ministerul Industriei Chimice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Vopsele praf Intreprinderea de lacuri -
de lucru str. pe baza de si vopsele "Azur"
produse Poetului paminturi Timisoara
chimice nr. 52 colorate

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Anhidrida Centrala industriala de -
de lucru Cateasca cromica medicamente, cosmetice,
coloranti si lacuri -
Fabrica chimica
"Victoria" Tirgoviste

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bacau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bacau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii municipiul Prelucrare mase Intreprinderea de utilaj Prelucrare
de lucru Gheorghe plastice; prelu- chimic Borzesti mase
Gheorghiu- crare cauciuc; plastice;
Dej,str. produse chimice produse
Garii de uz casnic chimice de
nr. 4 uz casnic

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de municipiul Constructii si Intreprinderea de -
constructii Gheorghe confectii utilaj chimic
metalice Gheorghiu- metalice Borzesti
Dej,
str. Garii
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Oradea, Anvelope resapate, Intreprinderea chimica Anvelope
lucru str. brichete pentru "Sinteza" Oradea resapate
uzinelor aprins focul,
nr. 12 si esente alimentare
str. Tudor
Vladimi-
rescu
nr. 82

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Buzau
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Buzau, Resapat anvelope Intreprinderea de -
de lucru str. uzate prelucrare mase
Bazaltului plastice Buzau
nr. 15

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Cluj-Napoca, Mase plastice Centrala industriala de -
derea de str. Dijmei sudate, injectate, prelucrare cauciuc si
industrie nr. 34 si prelucrare cauciuc,mase plastice intreprin-
locala nr. 5-7, produse dentare, derea "Napochim"
"Napochim" str. Dr. marochinarie, Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Petru Groza oxid verde de
nr. 18, str. crom, detergenti,
Aurel Vlaicu stingatoare, mecano
nr. 100, energetic, scularie
str. Traian sticlarie menaj
Vuia nr.198, si ambalaj
str. Luncii
nr. 17-19

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dej, Stelute pom Centrala industriala de -
de lucru str. iarna, prelucrare cauciuc si
produse Ecaterina luminari, mase mase plastice
chimice Teodoroiu plastice intreprinderea
"Napochim" Cluj-Napoca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Cerneluri, Centrala industriala -
de lucru Aghiresu creta scolara, de prelucrare cauciuc
produse mase plastice si mase plastice
chimice intreprin derea
"Napochim" Cluj-Napoca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Articole din mase Centrala industriala -
lucru Ciucea plastice pentru de prelucrare cauciuc
prelucrare fondul pietei si mase plastice
mase intreprin derea
plastice "Napochim" Cluj-Napoca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Constanta, Articole tehnice Centrala industriala -
derea str. si bunuri de larg de prelucrare cauciuc
metalurgica Baba consum din si mase plastice
"Energia" Novac cauciuc si mase Intreprinderea
Constanta nr. 165 plastice; "Energia"
si str. confectii si
Filimon confectii metalice,
Sirbu prelucrari
nr. 26 mecanice,
intretinere si
reparatii
utilaje proprii,
verificat si
incarcat tuburi
cu oxigen si
bioid de carbon
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Hirsova Confectii si Centrala industriala de -
de cml prelucrari prelucrare cauciuc si
industrie mecanice, mase plastice Intreprin-
locala intretinere derea "Energia", Fabrica
Hirsova si reparatii Hirsova
utilaje

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dimbovita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Dimbovita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Tirgoviste, Vopsele, mase Centrala industriala _
mixta de str. plastice, de medicamente,
industrie Gaesti insecticide, cosmetice, coloranti
locala nr. 22, ultramarin, si lacuri - Fabrica
"Victoria" str. N. etc. Ambalaje "Victoria" Tirgoviste
Tirgoviste Balcescu din sticla,
nr. 191, anvelope si
Moreni - camere velo,
Schela piese de schimb
Mare auto, articole
tehnice din
cauciuc, piese
forjate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Ultramarin, Centrala industriala Ultramarin
de lucru Doicesti factis brun de medicamente,
cosmetice, coloranti
si lacuri - Fabrica
"Victoria" Tirgoviste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Vopsele nitro, Centrala industriala -
de lucru Racari, egalizator, de medicamente,
produse satul nitrodiluant, cosmetice, coloranti
chimice Ghergani aracetin si lacuri - Fabrica
"Victoria" Tirgoviste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Dopuri si Centrala industriala -
lucru Potlogi busoane, repere de medicamente,
industriale din cosmetice, coloranti
cauciuc si lacuri - Fabrica
"Victoria" Tirgoviste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie comuna Vopsele de Centrala industriala Prefabricate
chimica Cringurile, ulei, anhidrida de medicamente, din beton
satul cromica, oxizi cosmetice, coloranti
Badulesti si paminturi si lacuri-Fabrica
colorate, esente "Victoria" Tirgoviste
alimentare,
prefabricate din
beton, ambalaje

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Craiova, Articole tehnice Centrala industriala de -
derea de str. din bachelita, medicamente, cosmetice,
materiale de Bucovat mase plastice, coloranti si lacuri -
constructii nr. 200, saci de poli- Intreprinderea chimica
si produse Paltinis etilena, vopsele Craiova
chimice nr. 33, pe baza de ulei,
Craiova comuna inele ceramice,
Isalnita caramida,
vopsitorie,
mecano-energetice,
articole tehnice
din cauciuc,
luminari din
parafina; sablonat
saci pentru
ambalajul
ingrasamintelor
chimice; captare,
purificare si
ambalare bioxid
de carbon;
reparatii si
intretinere
utilaje prorpii;
serviete si
ghiozdane din
p.v.c., diferite
rechizite scolare;
prelate din
pinza cauciucata

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Galati, Lacuri, vopsele, Uzina de lacuri si -
de lucru str. antifon, firnis, vopsele "Apolo"
Saturn chituri Galati
nr. 53

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Harghita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Odorheiu Articole tehnice Intreprinderea de Ceramica,
mixta de Secuiesc, din cauciuc, matrite si piese din articole
industrie str. Orban prelucrari fonta Odorheiu Secuiesc- tehnice
locala Balasz mecanice, Fabrica metalurgica din
Odorheiu scularie, Odorheiu Secuiesc cauciuc
Secuiesc modelarie
lemn, ceramica
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Toplita, Lazi din lemn Intreprinderea de Lazi din
ambalaje din str. matrite si piese lemn
lemn Stefan din fonta
cel Mare Odorheiu Secuiesc

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Deva, Articole tehnice Intreprinderea chimica -
de lucru str. si bunuri de Orastie
mase Gh. larg consum,
plastice Baritiu nasturi
nr. 13

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ialomita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Ialomita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Slobozia, Lacuri si Combinatul de Lacuri si
lucru str. vopsele ingrasaminte chimice vopsele
produse Brailei Slobozia
chimice nr. 5

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Iasi - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Iasi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Resapat Intreprinderea de Resapare
de lucru Frumos, anvelope mase plastice Iasi anvelope
str. uzate
Garii
nr. 4

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de comunele: Articole din Centrala industriala de -
prelucrari Frumusani, mase plastice medicamente, cosmetice,
mase Cernica, pentru uz coloranti si lacuri -
plastice Branesti, casnic si Intreprinderea chimica
Afumati gospodaresc "Victoria" Bucuresti
si repere
industriale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de comunele: Articole tehnice Centrala industriala -
lucru Frumusani, din cauciuc si de medicamente,
prelucrari Branesti, bunuri de larg cosmetice, coloranti si
cauciuc Tunari consum lacuri - Intreprinderea
chimica "Victoria"
Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Giurgiu, Articole din Centrala industriala de -
lucru str. mase plastice medicamente, cosmetice,
prelucrari 8 Martie injectate, coloranti si lacuri -
mase nr. 2, sudate si Intreprinderea chimica
plastice str. G. impletituri "Victoria" Bucuresti
Cosbuc din fire de
nr. 28 si plastic
sos.
Oivac
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Bucuresti, Ambalaje din Centrala industriala de -
lucru str. mase plastice medicamente, cosmetice,
prelucrari Veniamin coloranti si lacuri -
mase Costache Intreprinderea chimica
plastice nr. 10, "Victoria" Bucuresti
Oltenita,
str. Al.
Sahia
nr. 179
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Vopsele de Centrala industriala de -
lucru Budesti ulei si medicamente, cosmetice,
lacuri coloranti si lacuri -
Intreprinderea chimica
"Victoria" Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Produse chimice Centrala industriala de -
lucru Frumusani medicamente, cosmetice,
coloranti si lacuri -
Intreprinderea chimica
"Victoria" Bucuresti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mures - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Mures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Tirgu Articole tehnice Centrala industriala -
derea de Mures, si repere de prelucrare cauciuc
industrie str. industriale din si mase plastice -
locala Gh.Doja cauciuc, mase Intreprinderea
"Prod- nr. 177 plastice "Prodcomplex"
complex" injectate, Tirgu Mures
Tirgu poliesteri
Mures armati
cu fibra de
sticla,
piese turnate
si forjate,
recipienti
sub presiune,
sticlarie
artizanat,
de ambalaj
si de menaj,
oglinzi,
covoare
manuale
plusate,
confectii
textile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Ludus, Constructii si Centrala industriala de
metal si str. confectii prelucrare cauciuc si
atelier 1 Mai metalice, mase plastice -
prelucrari nr. 34 prelucrari Intreprinderea
cauciuc, mecanice, "Prodcomplex"
chimie articole Tirgu Mures
tehnice
din cauciuc,
anvelope
resapate,
articole
din p.v.c.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirnaveni, Articole Centrala industriala -
de lucru str. tehnice de prelucrare cauciuc
7 Noiembrie din cauciuc si mase plastice -
nr. 270 Intreprinderea
"Prodcomplex"
Tirgu Mures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectii si Sighisoara, Prelucrari Centrala industriala -
ateliere de str. mecanice, de prelucrare cauciuc
prelucrari Spitalului confectii si mase plastice -
mecanice, nr. 8 metalice, Intreprinderea
confectii si piese din "Prodcomplex"
turnatorie fonta Tirgu Mures
turnate

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Neamt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Neamt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tirgu- Articole tehnice Combinatul de fibre Articole
prelucrare Neamt, din cauciuc si sintetice Savinesti din cauciuc
cauciuc str. bunuri de consum
6 Noiembrie
nr. 7 si
comuna
Vinatori

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Olt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Olt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dragasani Sulfat de Centrala industriala -
de lucru Olt, aluminiu; de medicamente,
str. intretinere cosmetice, coloranti
Morii si reparatii si lacuri -
nr. 6 utilaje Intreprinderea de
proprii materiale de
constructii si
produse chimice
Craiova

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Ploiesti, Confectii si Centrala industriala -
derea de str. constructii de medicamente,
productie Valeni metalice, cosmetice, coloranti
locala nr. 141 prelucrari si lacuri -
"Progresul" mecanice, Intreprinderea
Ploiesti verificari si "Progresul" Ploiesti
reparatii
recipienti sub
presiune,
reparatii si
revizii curente,
periodice si
capitale pentru
utilaje si
instalatii; crema
de ghete, ceara de
parchet, produse
chimice de uz
gospodaresc; captat,
purificat si imbu-
teliat bioxid de
carbon; articole
tehnice din cauciuc,
flacoane PECO si
repere de mase
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Ploiesti, Ulei emulsionabil, - -
de lucru str. chituri, prafuri
Rezervoa- de curatat, fiole
relor alcoolscop, deco-
nr. 11 si lorant teztil,
str. mase plastice
Cornetului Centrala industriala
nr. 30 de medicamente,
cosmetice,
coloranti si
lacuri -
Intreprinderea
"Progresul"
Ploiesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Var, cahle Centrala industriala de -
si puncte Bucov, teracota si medicamente, cosmetice,
de lucru Breaza si mozaic coloranti si lacuri -
Ploiesti, Intreprinderea "Progresul"
str. Ploiesti
Sinaii
nr. 28
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Ploiesti, Butoaie din PFL, Centrala industriala de -
de ambalaje str. pentru bitum, medicamente, cosmetice,
Republicii lazi ambalaje coloranti si lacuri -
Intreprinderea "Progresul"
Ploiesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica comuna Reparatii si Centrala industriala de -
"Drum Nou" Bucov intretinere medicamente, cosmetice,
Bucov utilaje si coloranti si lacuri -
instalatii, Intreprinderea
autodotare; "Progresul"
prefabricate din Ploiesti, Fabrica
beton; amestecuri "Drum Nou" Bucov
de cauciuc,
anvelope resapate,
benzi de rulare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Cumpina, Hidrosulfit Centrala industriala -
chimica str. Tirgu de sodiu, de medicamente,
Mures nr.6 sulfat de cosmetice, coloranti
si comuna aluminiu, si lacuri -
Pudu luminari Intreprinderea
Vadului "Progresul" Ploiesti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Satu Mare - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Satu Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Satu Mare, Constructii de Centrala de utilaje si -
derea de str. Carei masini si prelu- piese de schimb pentru
industrie nr. 1 si crari mecanice, industria chimica.
locala str. SDV-uri si repa- Intreprinderea de piese
"1 Mai" Fabricii ratii SDV-uri, de schimb si utilaje
Satu Mare nr. 46 prototipuri; pentru industria
vopsele praf, chimica
prelucrari mase
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Tasnad Constructii Centrala de utilaje si -
Tasnad metalice si piese de schimb pentru
prelucrari industria mica -
mecanice Intreprinderea de piese
de schimb si utilaje
pentru industria chimica
Tasnad

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Sibiu, Ulei Centrala industriala -
lucru str. Stefan emulsionabil, de medicamente,
produse cel Mare antigel, sapun cosmetice, coloranti
chimice nr. 53 de rufe si lacuri - Atelierul
"Steaua" Sibiu din
Intreprinderea de
sapun "Stela",
Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Medias, Articole din Intreprinderea chimica -
de lucru str. mase plastice "Carbosin" Copsa Mica
prelucrare Stadionului injectate
mase nr. 53
plastice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Gura Articole tehnice Intreprinderea de Bioid de
mixta de Humorului, din cauciuc, articole tehnice din carbon
industrie str. benzi transpor- cauciuc Botosani, Fabrica
locala Gura 23 August toare, curele de articole tehnice din
Humorului trapezoidale, cauciuc
articole din mase
plastice, bioxid
de carbon
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Vatra Dornei, Repere Intreprinderea de Repere din
de lucru str. tehnice articole tehnice din mase
prelucrare Schitului din mase cauciuc Botosani plastice
mase nr. 5 plastice
plastice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Timis - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Timis
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Timisoara, Produse Intreprinderea de -
de lucru str. chimice detergenti Timisoara
produse Fagului de mic
chimice nr. 22 tonaj
si de uz
gospodaresc

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Tulcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Tulcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-Formatie Macin, Produse de uz Uzina de lacuri -
de lucru str. casnic si uz si vopsele "Apolo"
prelucrare Portului gospodaresc Galati
mase nr. 16
plastice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vilcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vilcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Rimnicu Luminari, Luminari, reparatii Luminari,
lucru Vilcea, reparatii articole din cauciuc reparatii
str. articole articole
Stirbei din cauciuc din
Voda cauciuc
nr. 121
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Rimnicu Articole tehnice Luminari, reparatii Articole
de lucru Vilcea, extrudate, sudate articole din cauciuc din mase
str. si injectate plastice
Stirbei
Voda
nr. 121

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Rimnicu Sapun de rufe Luminari, reparatii Sapun de
lucru Vilcea, articole din cauciuc rufe
str.
Timis
nr. 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dragasani, Articole Luminari, reparatii Articole
de lucru str. 23 tehnice articole din cauciuc din mase
August si bunuri de plastice
nr. 116 consum sudate
si injectate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Gragasani, Vopsele pe baza Luminari, reparatii Vopsele,
de lucru str. 1 Mai de ulei, diluant,articole din cauciuc antigel,
produse nr. 43 antigel, luminari luminari
chimice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vrancea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vrancea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de Focsani, Articole tehnice Centrala de utilaje si -
industrie str. N. din mase plastice, piese de schimb pentru
locala Titulescu prelucrare lemn, industria chimica,
Focsani nr. 9, str. modelarie pentru Fabrica de utilaje si
Marea turnatorie, piese piese de schimb pentru
Revolutie turnate din fonta, industria chimica
nr. 5, str. oxigen, confectii
Antrepozite metalice si
nr. 5, str. prelucrari mecanice,
Garofitei bobinaj, reparatii
nr. 22 utilaje, incarcat
acumulatori,
vulcanizare cauciuc,
confectii textile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prefabricate din Grupul de santiere de -
de lucru Suraia beton armat constructii-montaj si
prefabricate pentru reparatii in industria
din beton constructii chimica Borzesti


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al municipiului Bucuresti - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Prelucrari Centrala industriala de -
derea de str. cauciuc si mase medicamente, cosmetice,
industrie Cobalcescu plastice, coloranti si lacuri -
locala nr. 9 auxiliari pentru Intreprinderea chimica
"Victoria" turnatorie, "Victoria" Bucuresti
vopsele, luminari,
resapat anvelope,
produse dentare,
agenti de luciu,
esente alimentare;
atelier de
intretinere si
reparatii utilaje
proprii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Alba - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Alba
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Abrud, Conserve de Intreprinderea de -
de lucru str. 1 fructe de padure legume si fructe Alba
Mai si siropuri
nr. 1-3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Aiud, Miere artificiala, Intreprinderea de -
de lucru str. conserve de fructe legume si fructe
Stefan de padure si Alba
cel Mare bauturi
nr. 2 racoritoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Alba Gheata si bauturi Intreprinderea -
lucru Iulia, racoritoare de legume si
str. V. fructe Alba
Alecsandri
nr. 32

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare fructe Arad
Bodrogului
nr. 2-4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Turta dulce Intreprinderea de -
de lucru str. morarit si panificatie
Ceaikovschi Arad
nr. 40
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Napolitane si Intreprinderea de morarit -
de lucru str. deserturi si panificatie Arad
Busteni
nr. 11-13
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Otet imbuteliet Intreprinderea viei si Diferite
de lucru str. si vrac, vinului Arad confectii
Dorobanti cartonaje din carton
nr. 14
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru str. artificiala fructe Arad
Bodrogului
nr. 2-4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Lipova, Apa minerala Intreprinderea de spirt -
de lucru str. si drojdie Arad
Lugojului
nr. 53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pincota, Diferite repere Intreprinderea de -
de lucru str. T. din metal pentru mecanizare a agriculturii
Vladimirescu unitatile si industriei alimentare
nr. 2 agricole Arad

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pitesti, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Arges
Depozitelor si gheata
nr. 42
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Costesti, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Arges
Morii
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Curtea de Sucuri si umplut Intreprinderea de legume -
de lucru Arges, sifoane si fructe Arges
B-dul.
Republicii
nr. 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Domnesti racoritoare si fructe Arges

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara Cimpulung, Macinis Intreprinderea de morarit -
"23 August" str. Garii comercial si panificatie Arges
nr. 2 de griu si
porumb
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cimpulung, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Arges
Brincoveanu si umplut
nr. 8 sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Otet alimentar Intreprinderea viei si -
de lucru Calinesti vinului Arges

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Mustar Intreprinderea viei -
de lucru Calinesti si vinului Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Zahar vanilat Intreprinderea viei
de lucru Calinesti si vinului Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Esente aromate Intreprinderea viei -
de lucru Calinesti si vinului Arges
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de comuna Macinis comercial Intreprinderea de
porumb cu Stefan de porumb morarit si panificatie
degerminare cel Mare Arges

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bacau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bacau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie municipiul Bauturi Intreprinderea de
de lucru Gheorghe racoritoare, legume si fructe Bacau
Gheorghiu- apa carbogazoasa
Dej, si gheata
str. Garii
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bacau, Halva, Intreprinderea de -
de lucru str. pufuleti morarit si panificatie
Strapungerii Bacau
nr. 4 si
str.
Caramizilor
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bacau, Bioxid de carbon, Intreprinderea de -
de lucru str. rahat, sirop, legume si fructe Bacau
Caramizilor apa carbogazoasa
nr. 1 si bauturi
racoritoare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Oradea, Producerea si Intreprinderea de legume -
produse str. desfacerea de si fructe Bihor
alimentare Tudor bauturi
Vladimi- racoritoare,
rescu gheata,
nr. 85 capsule CO(2)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Oradea, Esente Intreprinderea de legume -
lucru str. alimentare si fructe Bihor
Tudor
Vladimi-
rescu
nr. 85

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea
judeteana de industrie locala Bistrita-Nasaud
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bistrita, Conserve din Intreprinderea de legume -
de produse str. fructe si fructe Bistrita-Nasaud
alimentare Libertatii si bauturi
nr. 30 racoritoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bistrita, Otet alimentar Intreprinderea viei si -
de produse str. vinului Bistrita-Nasaud
alimentare Simion
Barnutiu
nr. 20 si
str.
Libertatii
nr. 30

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Botosani - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Botosani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Botosani, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare, si fructe Botosani
Dobrogeanu gheata si umplut
Gherea sifoane
nr. 127
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Saveni, Vafe pentru Intreprinderea de morarit -
lucru str. gheata si panificatie Botosani
Republicii
nr. 208

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Brasov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Brasov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Brasov, Bauturi Intreprinderea de legume -
produse str. racoritoare si si fructe Brasov
alimentare Ecaterina bioxid de carbon
Teodoroiu
nr. 21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Brasov, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru str. artificiala si fructe Brasov
Ecaterina
Tepdoroiu
nr. 21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tarlungeni- Apa minerala Intreprinderea de bere -
de lucru Zizin, Brasov
str. Horia
nr. 12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Fagaras, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Brasov
Libertatii
nr. 11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Fagaras, Gheata Intreprinderea de legume _
de lucru str. artificiala si fructe Brasov
Cetatii
nr. 12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Rupea, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Brasov
Republicii
nr. 90

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Buzau, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. racoritoare si fructe Buzau
Ploiesti si apa
nr. 1 carbogazoasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Buzau, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. artificiala si fructe Buzau
Ploiesti
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Buzau, Calciu-gris si Intreprinderea de morarit -
de lucru str. infuzie de ceai si panificatie Buzau
Brosteni
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Surogate Intreprinderea de morarit -
de lucru Rusetu de cafea si panificatie Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Rimnicu Gheata Intreprinderea de morarit -
de lucru Sarat, artificiala si panificatie Buzau
str.
Paternitatii
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru Napoca, artificiala si fructe Cluj
str.
Sporului
nr. 14
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Imbuteliat ulei Intreprinderea de morarit -
de lucru Napoca, si panificatie Cluj
str.
Baciului
nr. 2-4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Biscuiti, Intreprinderea de morarit -
de lucru Napoca, bomboane "Salon" si panificatie Cluj
str. B. N.
Antal
nr. 128
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Biscuiti Intreprinderea de morarit -
de lucru Napoca, si panificatie Cluj
str.
Einstein
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cluj- Biscuiti, Intreprinderea de produse -
de lucru Napoca, produse zaharoase "Feleacul"
str. zaharoase, Cluj-Napoca
Barbusse bauturi
nr. 44 racoritoare,
bioxid de
carbon
si drajeuri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Cluj- Gheata si umplut Intreprinderea de legume -
de lucru Napoca, sifoane si fructe Cluj
str.
Parcului
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Constanta, Bauturi Intreprinderea de legume -
alimentar str. racoritoare, si fructe Constanta
Caraiman sifon si gheata
nr. 3,
str.
Lapusneanu
nr. 113 si
str.
Panait
Cerna
nr. 21,
Navodari,
Medgidia,
Hirsova,
Eforie
Sud si
Mangalia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Constanta, Bioxid de Intreprinderea de legume -
de lucru str. carbon si fructe Constanta
Caraiman
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Cheag Intreprinderea de -
de lucru Tuzla industrializare a
laptelui Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Medgidia, Faina de Fabrica de nutreturi -
de lucru str. ciocalai combinate Constanta
Torteanu
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Constanta, Mecano- Intreprinderea de legume -
de lucru str. energetic si fructe Constanta
Filimon
Sirbu
nr. 28

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Covasna - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu- Germeni si Intreprinderea de legume -
lucru Secuiesc, siropuri si fructe Covasna
str. din fructe
Vasarhelyi
Peter
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia Baraolt, Apa minerala Intreprinderea de spirt -
alimentara satul Sfintu-Gheorghe
si depozit Biborteni
Augustin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Apa minerala Intreprinderea de spirt -
lucru si Virghis Sfintu-Gheorghe
depozit

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Apa minerala Intreprinderea de spirt -
lucru Poian Sfintu-Gheorghe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Sfintu- Otet alimentar Intreprinderea de spirt -
lucru Gheorghe, Sfintu-Gheorghe
str.
Sugasului
nr. 17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Sfintu Gheata, Intreprinderea de spirt -
alimentar Gheorghe, otet alimentar Sfintu-Gheorghe
str. si bauturi
Oltului racoritoare
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Sfintu Reparatii si Intreprinderea de spirt -
reparatii Gheorghe, piese de schimb Sfintu-Gheorghe
str.
Gyarfas
Leno,
nr. 9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dimbovita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Dimbovita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgoviste, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. T. racoritoare, si fructe Dimbovita
Vladimirescu umplut sifoane
nr. 3 si gheata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Moreni, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. 23 racoritoare si si fructe Dimbovita
August umplut sifoane
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pucioasa, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. 30 racoritoare si si fructe Dimbovita
Decembrie umplut sifoane
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Gaesti, Bauturi Intreprinderea de legume
de lucru DN 71 racoritoare si si fructe Dimbovita
Km 2 umplut sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de Tirgoviste, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
porumb calea porumb in regim si panificatie Dimbovita prestator
Ploiesti mixt
nr. 37
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de Pucioasa, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
porumb str. porumb in si panificatie Dimbovita prestator
Morilor regim mixt
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de comuna Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
porumb Doicesti porumb in regim si panificatie Dimbovita prestator
mixt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de comuna Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
porumb Petresti, porumb si panificatie Dimbovita prestator
satul in regim
Ionesti mixt

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bailesti, Otet Intreprinderea viei -
de lucru str. alimentar si vinului Dolj
Victoriei
nr. 47
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Craiova, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Dolj
Dudului
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Craiova, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru str. artificiala si fructe Dolj
Dudului si sirop de
nr. 5 fructe

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. racoritoare si fructe Galati
G.Cosbuc
nr. 257
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Bioxid de Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. carbon si si fructe Galati
G.Cosbuc reparat si
nr. 257 imbuteliat
capsule CO(2)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Galati, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru b-dul. artificiala si fructe Galati
G. Cosbuc
nr. 257
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Otet alimentar Intreprinderea viei si -
de lucru Bujor, vinului Galati
str. Meca-
nizatorului
nr. 27
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Otet alimentar Intreprinderea viei _
de lucru Priponesti si vinului Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tecuci, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Galati
Vasile
Conta
nr. 16

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Gorj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Motru Produse de Intreprinderea de morarit -
lucru patiserie si si panificatie Gorj
sucuri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Umplut sifoane Intreprinderea de legume -
lucru Jiu, si capsule si fructe Gorj
b-dul.
1 Mai
nr. 84
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru Jiu, racoritoare si fructe Gorj
b-dul.
1 Mai
nr. 84
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Novaci, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. racoritoare si fructe Gorj
Paringului
nr. 115
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Jiu, artificiala si fructe Gorj
b-dul.
1 Mai
nr. 84

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Harghita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Borsec, Ape minerale Intreprinderea de bere, -
"APEMIN" si Sincraieni, si bauturi spirt si amidon Harghita,
depozit Tusnad racoritoare Fabrica "APEMIN" Borsec
Toplita

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Brad, Gheata artificiala, Intreprinderea de
lucru str. bauturi racoritoare legume si fructe
Avram si apa carbogazoasa Hunedoara
Iancu
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Hateg, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. racoritoare si si fructe Hunedoara
Unirii apa carbogazoasa
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Orastie, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. N. artificiala, si fructe Hunedoara
Titulescu bauturi
nr. 20 racoritoaresi
apa carbogazoasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Ape minerale Intreprinderea de bere -
de lucru Geaoagiu, Hateg
satul
Baciia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere
de lucru Soimus, Hateg
satul
Boholt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Deva, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru str. artificiala, si fructe Hunedoara
Rindunicii bauturi
nr. 5 racoritoare
si apa
carbogazoasa
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Hunedoara, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. artificiala, si fructe Hunedoara
Traian bauturi
nr. 18 racoritoare
si apa
carbogazoasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Petrosani- Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru Livezeni artificiala, si fructe Hunedoara
bauturi
racoritoare
si apa
carbogazoasa

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ialomita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Ialomita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Calarasi, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru prelungirea racoritoare si fructe Ialomita
23 August
nr. 18
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Calarasi, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Ialomita
Bucuresti
nr. 315
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Amara artificiala si fructe Ialomita

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Slobozia, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru sos. racoritoare si fructe Ialomita
Amara
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Slobozia, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru sos. artificiala si fructe Ialomita
Amara
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Faina de soia Intreprinderea de morarit -
lucru Bucu, si panificatie Ialomita
satul
Ograda

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Iasi - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Iasi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Iasi, bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Iasi
Uzinei
nr. 71
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Hirlau- Otet alimentar Intreprinderea viei -
de lucru Gara si vinului Iasi
C.F.R.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Iasi, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Iasi
Bucium
nr. 28

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Giurgiu, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Ilfov
Dunarii
nr. 28
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Manasia artificiala si fructe Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Boia de ardei Intreprinderea de legume -
lucru Moara si miroase si fructe Ilfov
Vlasiei pentru cirnati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Faina de oase Intreprinderea agricola -
lucru Afumati de stat Afumati

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Maramures - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Maramures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Baia Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Mare, racoritoare, si fructe Maramures
str. produse
Baii zaharoase,
nr. 2 gheata si
bioxid de
carbon
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sighetu Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Marmatiei, racoritoare si fructe Maramures
str.
Dragos
Voda
nr. 52
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Moara de Sighetu Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
porumb Marmatiei, porumb si panificatie Maramures prestator
str. in regim
Dragos mixt
Voda
nr. 61
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Ape minerale Intreprinderea de drojdie -
lucru Sapinta "Seineana" - comuna Seini,
judetul Maramures

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mehedinti - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Mehedinti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Drobeta- Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Turnu racoritoare si fructe Mehedinti
Severin, si gheata
str.
Pades
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Orsova, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru b-dul. racoritoare si fructe Mehedinti
Portile si gheata
de Fier
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Strehaia, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Mehedinti
Unirii
nr. 22

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mures - Grupul intreprinderilor de
industrie locala Mures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sighisoara, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare, si fructe Mures
Libertatii otet alimentar
nr. 9 si gheata
artificiala
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Mures, racoritoare, si fructe Muressi
nr. 1 str. umplut sifoane
Lacramioareisi bioxid de
nr. 9 carbon
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Mures, racoritoare si fructe Mures
nr. 2 str.
Apeductului
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Siropuri Intreprinderea de legume -
de lucru Mures, de fructe si fructe Mures
str.
Grivita
Rosie
nr. 11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Tirgu Biscuiti Intreprinderea de morarit -
produse Mures, si panificatie Mures
alimentare str. Gh.
Doja
nr. 177
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de -
de lucru Stinceni bere Reghin

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Neamt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Neamt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Piatra- Apa Intreprinderea de legume -
de lucru Neamt, carbogazoasa si fructe Neamt
Zona
industriala
Vinatori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Piatra- Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Neamt, artificiala si fructe Neamt
str.
Fermelor
nr. 7,
Zona
industriala
Vinatori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Roman, Ape minerale Intreprinderea de legume -
lucru str. si fructe Neamt
Bogdan
Dragos
nr. 19

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Olt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Olt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Caracal, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru str. artificiala si fructe Olt
Negru si bauturi
Voda racoritoare
nr. 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Corabia, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. V.I. racoritoare si fructe Olt
Lenin
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Slatina, Otet alimentar, Intreprinderea de legume -
produse str. N. gheata si fructe Olt
alimentare Balcescu artificiala
nr. 26 si bauturi
racoritoare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Ploiesti, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Prahova
Valeni si apa
nr. 141 carbogazoasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Ploiesti, Gheata Intreprinderea de legume -
de lucru aleea artificiala si si fructe Prahova
Puskin agent frigorific
nr. 16 pentru patinoar
artificial
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Mizil, Otet alimentar Intreprinderea viei -
de lucru b-dul. si vinului
Garii
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Cimpina, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. racoritoare si fructe Prahova
Berceni
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Satu Mare - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Satu Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Satu Mare, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. Carei racoritoare, si fructe Satu Mare
nr. 1 gheata
artificiala,
sifon si umplut
capsule CO(2)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Satu Mare, Bomboane Intreprinderea de morarit -
lucru str. Kossut "Salon" si panificatie Satu Mare
nr. 26

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. T. racoritoare si fructe Sibiu
Mihaly
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Sibiu, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Sibiu
Zaharia
Boiu
nr. 32
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Medias, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. G. artificiala si fructe Sibiu
Cosbuc
nr. 23

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct comnuna Bioxid de Intreprinderea de bere, -
de lucru Paltinoasa carbon spirt si amidon Radauti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Vatra Intretinere Intreprinderea de bere, -
lucru Dornei, si reparatii spirt si amidon Radauti
str. utilaje
Schitului
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -
de lucru Saru Dornei spirt si amidon Radauti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -
de lucru Dorna si bauturi spirt si amidon Radauti
Candrenilor racoritoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -
de lucru Dorna "Poiana Cosnei" spirt si amidon Radauti
Candrenilor si bauturi
racoritoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Bauturi Intreprinderea de bere, -
de lucru Iacobeni racoritoare spirt si amidon Radauti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -
de lucru Dorna spirt si amidon Radauti
Candrenilor,
satul Poiana
Negrii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Vatra Umplut sifoane Intreprinderea de bere, -
de lucru Dornei, si bauturi spirt si amidon Radauti
str. 7 racoritoare
Noiembrie
nr. 57
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Suceava, Bauturi Intreprinderea de bere, -
de lucru str. racoritoare spirt si amidon Radauti
Traian si vafe
nr. 11

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Teleorman - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Teleorman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Alexandria, bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru str. M. racoritoare si fructe Teleorman
Kogalniceanu
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Aleandria, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Teleorman
Libertatii
nr. 249
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru Draganesti- racoritoare si fructe Teleorman
Vlasca
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Rosiori Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru de Vede, racoritoare si fructe Teleorman
str.
Carpati
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Rosiori de Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Vede, str. artificiala si fructe Teleorman
Marasesti
nr. 83
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Turnu Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Magurele, artificiala si fructe Teleorman
str. Pacii si umplut
nr. 10 sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Zimnicea, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 racoritoare si fructe Teleorman
August
nr. 132
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Zimnicea, Pasta de Intreprinderea de legume -
lucru comuna tomate si fructe Teleorman
Smirdioasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Zimnicea, Faina furajera Intreprinderea piscicola -
lucru str din carapace Zimnicea
partizanul scoici
Rosu nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Timis - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Timis
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Timisoara, Produse de Intreprinderea de morarit -
produse str. Aida patiserie- si panificatie Timis
alimentare nr. 2 napolitane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Timisoara, Bauturi Intreprinderea de morarit -
de lucru str. Aida racoritoare si panificatie Timis
nr. 2 si gheata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Timisoara, Produse Intreprinderea de morarit -
de lucru str. Pop zaharoase si panificatie Timis
de Basesti
nr. 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Timisoara, Amidon, Intreprinderea de bere -
de lucru str. gluten si "Timisoreana" - Timisoara
Chisoder semipreparate
nr. 124
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Buzias, Gheata si Intreprinderea de legume -
produse str. umplut sifoane si fructe Timis
alimentare Principala
nr. 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Timisoara, Gheata si Intreprinderea de legume -
de lucru str. N. umplut sifoane si fructe Timis
Titulescu
nr. 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Puncte de Lugoj, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. Ion racoritoare, si fructe Timis
Vidu gheata si
nr. 17 sifon

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Buzias, Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinis
lucru satul in regim mixt si panificatie Timis prestator
Bacova
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinis
lucru Pischi in regim mixt si panificatie Timis prestator
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinis
lucru Teremia in regim mixt si panificatie Timis prestator
Mare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinis
lucru Bethausen in regim mixt si panificatie Timis prestator

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Tulcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Tulcea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tulcea, Sucuri si Intreprinderea de legume -
lucru str. umplut sifoane si fructe Tulcea
Isaccei
nr. 36
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Sulina, Sucuri si Intreprinderea de legume -
lucru str. 7 umplut sifoane si fructe Tulcea
Noiembrie
nr. 8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Babadag, Sucuri si Intreprinderea de legume -
lucru str. umplut sifoane si fructe Tulcea
Republicii
nr. 18
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Macin, Sucuri si Intreprinderea de legume -
lucru str. umplut sifoane si fructe Tulcea
Independentei
nr. 36
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Sfintu si fructe Tulcea
Gheorghe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Jurilovca si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Cerna si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru 23 August si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Smirdan si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Luncavita si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Jijila si fructe Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -
lucru Turcoaia si fructe Tulcea

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vaslui - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vaslui
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Vaslui, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. Ana artificiala si fructe Vaslui
Ipatescu
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Vaslui, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. Ana racoritoare si fructe Vaslui
Ipatescu
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Birlad, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. artificiala si fructe Vaslui
Tutavei
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Birlad, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. Paloda racoritoare si fructe Vaslui
nr. 9 si umplut
sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Husi, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. racoritoare si fructe Vaslui
Crizante- si umplut
melor sifoane
nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Otet alimentar Intreprinderea de legume -
lucru Zorleni si fructe Vaslui

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vilcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vilcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Rimnicu Bauturi Intreprinderea de legume -
de lucru Vilcea, racoritoare si fructe Vilcea
str.
Timis
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Rimnicu Gheata Intreprinderea de legume -
lucru Vilcea, artificiala si fructe Vilcea
str.
Timis
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Dragasani, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 racoritoare si fructe Vilcea
August
nr. 96
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Dragasani, Gheata Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 artificiala si fructe Vilcea
August
nr. 96
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Horezu, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 racoritoare si fructe Vilcea
August si umplut
nr. 4 sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru Balcesti racoritoare si fructe Vilcea
si umplut
sifoane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Produse de Intreprinderea de morarit -
lucru Balcesti patiserie si panificatie Vilcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Calimanesti, Ape minerale Intreprinderea de bere -
lucru str. Pitesti
Maxim
Gorki
nr. 23

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vrancea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vrancea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Focsani, Bauturi Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 racoritoare si fructe Vrancea
August
nr. 131
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Focsani, Bioxid de Intreprinderea de legume -
lucru str. 23 carbon si fructe Vrancea
August
nr. 131
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Marasesti, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
de lucru str. porumb si panificatie Vrancea porumb
Zorilor in regim mixt
nr. 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Panciu, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinis
de lucru str. Mare porumb si panificatie Vrancea porumb
nr. 105 in regim mixt

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al municipiului Bucuresti - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Bauturi Centrala de legume si -
derea de str. Cimpul racoritoare, fructe - Trustul
produse Mosi nr. 5 apa carbogazoasa,intreprinderilor de
alimentare umplut sifoane, producere si industria-
capsule CO(2) lizare a legumelor si
si gheata fructelor, Intreprinderea
de produse alimentare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Bucuresti, Amidon si casete Intreprinderea de spirt -
de lucru calea amilacee Bucuresti
Rahovei
nr. 75 si
str.
Unitatii
nr. 26
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E. Ministerul Industriei Usoare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia 1 Arad, Umbrele clasice Centrala industriei Umbrele
"Electro- calea si pliante, articolelor casnice clasice si
metal" Aurel pentru barbati siBucuresti pliante,
Vlaicu femei, caruciare pentru
nr. pentru copii, barbati
139-151 articole de si femei
tinichigerie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Arad, Ochelari de soare, Centrala industriei Rame din
ochelari de calea rame din metal, articolelor casnice metal, mate-
soare si Bedrogului material plastic Bucuresti rial plastic
rame nr. 2-4 si articole din pentru oche-
mase plastice lari de soare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Lipova, Tuburi bergman, Centrala industriei Tuburi
de lucru calea tuburi Kopex, articolelor casnice bergman,
pentru Victoriei doze Bucuresti doze
tuburi nr. 320 tuburi
bergman, Kopex,
tuburi doze
Kopex,
doze
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Sacose, Intreprinderea de Sacose,
de lucru calea genti, incaltaminte si genti,
marochinarie Bedrogului harnasamente calapoade "Libertatea" harnasamente
nr. 2-4 Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Articole Intreprinderea de Articole
de lucru calea diferite incaltaminte si diferite
articole din Bedrogului din cauciuc calapoade "Libertatea" din cauciuc
cauciuc nr. 2-4 Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Arad, Vata hidrofila, Intreprinderea textila Vata
de lucru str. cuverturi "U.T.A." - Arad hidrofila,
vata, Dimitrov janilie, cuverturi
cuverturi nr. 165-167 panglici si janilie,
janilie, frunze colorate, panglici si
panglici si respecte mortuare frunze
frunze colorate,
colorate respecte
mortuare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arges
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pitesti, Tucerie Intreprinderea "Flacara" -
turnatorie str. comerciala Ploiesti
Giurgiului
nr. 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pitesti, Masini de gatit, Intreprinderea "Flacara" Masini de
bunuri de str. aparate de marit Ploiesti gatit,
consum din depozitelor foto, articole aparate de
tabla nr. 42 de tinichigerie, marit foto,
tavi, burlane, articole de
jgheaburi, alte tinichigerie,
bunuri de consum tavi,
burlane,
jgheaburu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Pitesti, Acoperiri Intreprinderea "Flacara" Acoperiri
pentru str. metalice pe cale Ploiesti metalice pe
acoperiri Depozitelor galvanica cale
metalice nr. 42 galvanica

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bacau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bacau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie municipiul Sticla Intreprinderea de Sticla
de lucru Gheorghe artizanala sticlarie de menaj artizanala
pentru Gheorghiu- Berca-Buzau
sticla Dej, str.
Garii
nr. 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bacau, Diverse produse Intreprinderea de geamuri Diverse
de lucru str. pentru uz casnic Buzau produse
pentru Bradului pentru uz
prelucrarea nr. 1 casnic
maselor
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bacau, Oglinzi si Intreprinderea de geamuri Luminari
de lucru str. luminari Buzau
pentru Bradului
oglinzi, nr. 1
luminari
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bacau, Jocuri cu Intreprinderea de Jocuri cu
de lucru str. 23 caracter confectii Bacau caracter
pentru August didactic si didactic si
material nr. 5 confectii confectii
didactic artizanale artizanale
pentru pentru
copii copii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bacau, Vata pentru Intreprinderea de Vata
de lucru str. croitorie, postav pentru
pentru Gheraesti scama pentru "Proletarul" croitorie,
producerea nr. 5 umplutura, Bacau scama pentru
vatei, a filtre si umplutura,
scamei, scule pentru filtre si
filtrelor crosetat scule pentru
etc. crosetat

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Beius, Halate, rochite, Intreprinderea de confectii -
pentru str. 6 sorturi, bluze Oradea
confectii Noiembrie din tesaturi
textile nr. 4 bumbac
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Oradea, Garnituri baby si Intreprinderea de -
de lucru str. diverse confectii confectii Oradea
pentru Slatinei
confectii nr. 57
textile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Oradea, Prelucrari Intreprinderea de
de lucru str. Avram furdale blanarie "1 Mai" - Oradea
pentru Iancu nr. 8 blanuri
confectii
blanarie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Oradea, Pieptare, manusi,Intreprinderea de Pieptare,
de lucru str. mantale p.v.c. blanarie"1 Mai" - Oradea manusi,
pentru Slatinei mantale
confectii nr. 57 p.v.c.
blanarie

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Botosani - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Botosani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Dorohoi, Diferite Intreprinderea de -
de lucru str. confectii confectii Dorohoi
pentru Liliacului textile
confectii nr. 26
textile

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Braila - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Braila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Diferite cleme Intreprinderea"11 Iunie" Diferite
de lucru str. metalice si Galati cleme
pentru cleme Baldovi- clipsuri metalice
metalice nesti si clipsuri
nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Confectii Intreprinderea de
de lucru str. textile pentru confectii Braila
pentru Baldovi- copii
confectii nesti
textile nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Diferite articole Intreprinderea Diferite
de lucru str. de uz casnic din "11 Iunie" Galati articole de
pentru mase Baldovi- mase plastice si uz casnic
plastice nesti jucarii din mase
nr. 30 plastice
si jucarii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Galvanizarea si Intreprinderea -
de lucru str. nichelarea "11 Iunie" Galati
pentru Baldovi- diferitelor
acoperiri nesti obiecte
metalice nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Obiecte de Intreprinderea Obiecte de
de lucru str. artizanat(aplice,"11 Iunie" Galati artizanat
pentru Baldovi- bibelouri si (aplice,
produse de nesti jucarii) bibelouri
artizanat nr. 30 si jucarii)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Braila, Diferite Intreprinderea
de lucru str. obiecte presate "11 Iunie" Galati
pentru Baldovi- din metal
presarea nesti
metalelor nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Braila, Reparatii si Intreprinderea -
lucru pentru str. intretineri "11 Iunie" Galati
intretinere Baldovi- utilaje
si reparatii nesti
utilaje nr. 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Faurei, Tucerie Intreprinderea "Flacara" -
de lucru str. comerciala Ploiesti
pentru piese Depozitelor si alte piese
turnate nr. 8 turnate

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Consiliile populare ale comunelor
Lopatari, Nehoiu, Cislau si Boldu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Tricotaje Fabrica de tricotaje -
de lucru Lopatari "Magura Buzaului"
pentru
tricotaje
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Confectii din Intreprinderea de tricotaje -
de lucru Nehoiu tricotaje "Crinul" Bucuresti
pentru
confectii
tricot
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Confectii din Intreprinderea de -
de lucru Cislau tricotaje tricotaje "Crinul"
confectii Bucuresti
tricot
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Confectii Intreprinderea de -
de lucru Boldu confectii
confectii Rimnicu Sarat

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Vata de Intreprinderea de Vata de
de lucru Ciucea croitorie preindustrializare si croitorie
pentru vata achizitii Cluj

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Constanta, Diverse confectii Intreprinderea Diverse
confectii str. textile din "Integrata de lina" confecti
textile Filimon cupoane si Constanta textile din
Sirbu deseuri cupoane si
nr. 28 deseuri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Constanta, Reparatii si Intreprinderea "Integrata -
mecano- str. intretineri de lina" Constanta
energetica Filimon utilaje
Sirbu
nr. 28

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Covasna - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Sfintu Confectii Intreprinderea textila Confectii
confectii Gheorghe, textile diferite "Oltul" Sfintu Gheorghe textile
textile str. si corturi diferite si
Brasovului corturi
nr. 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bailesti, Vata pentru Intreprinderea de Vata pentru
pentru vata sos. croitorie si preindustrializare croitorie si
si lavete Bailesti- lavete pentru Dolj lavete pentru
Craiova sters. sters.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatiile Galati, SDV-uri pentru Intreprinderea Scrumiere
de lucru: str. bunuri de uz "11 Iunie" Galati autoturisme;
nr. 1 Mihail casnic si gospo- flori din
(scularie, Kogalniceanu daresc, din metal material
matriterie); nr. 16 si mase plastice; plastic;
nr. 2 articole de uz dopuri;
(tinichigerie); casnic; scrumiere capsule;
nr. 16 si autoturisme; flori pufere;
17 (mase din material cromare;
plastice), plastic; dopuri; confectii
acoperiri capsule; pufere; pentru
metalice si cromare si nichelare; autodotare
Punctul de confectii pentru
lucru pentru autodotare
constructii-
montaj
utilaje
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Articole de uz Intreprinderea Cuie pentru
de lucru str. casnic si gospo- "11 Iunie" cizmarie
nr. 3 Mihail daresc, din tabla Galati (texuri),
(tinichigerie)Kogalni- neagra zincata, reparatii
si Punctul ceanu cositorita si cintare si
de lucru nr. 19 cuie pentru AMC-uri
pentru cizmarie (texuri),
reparatii reparatii cintare
cintare, si AMC-uri
AMC-uri,
cuie
(texuri din
sirma)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Galati, Reparatii si Intreprinderea Reparatii si
nr. 9 str. intretinere "11 Iunie" intretinere
(intretinere Mihail utilaje Galati utilaje
si reparatii Kogalni-
masini, ceanu
utilaje si nr. 16
instalatii)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Galati, Galeti din Intreprinderea
lucru pentru str. tabla "11 Iunie"
zincare Etna neagra Galati
nr. 2 zincata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatia Tirgu Flori din Intreprinderea Flori din
nr. 18 Bujor, material plastic "11 Iunie" Galati material
(injectat str. si dopuri plastic si
si Republicii dopuri
finisat nr. 96
mase
plastice)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Brad, Umbrele pliante Centrala industriei -
pentru str. pentru barbati articolelor casnice
umbrele Minerilor si femei Bucuresti
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Orastie, Articole sudate Intreprinderea de Articole
de lucru str. din mase plastice blanarie "Vidra" sudate din
Nicolae si tabacit piei Orastie mase plastice
Titulescu (coperti
nr. 20 caiete)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bucuresti, Tesatorie Intreprinderea textila -
de lucru str. manuala, "Aurora" Bucuresti
Sfintii fulare,
Apostoli basmale
nr. 68 si fire
pentru
crosetat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de comuna Fire pentru Intreprinderea "Filatura -
tesatorie Otopeni crosetat de lina pieptanata"
Magura Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Cravate, Intreprinderea de matase Perdele
de lucru Snagov, baticuri, "Select" Bucuresti
tesatorie satil fulare,
Tincabesti perdele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prelate, Intreprinderea "Filatura Prelate,
de lucru Balotesti saltele, si finisajul" Balotesti saltele,
saci, plase, saci, plase,
sfoara de sfoara de
tapiterie tapiterie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Comuna Plase, Intreprinderea de Plase,
de lucru Snagov, cearsafuri, confectii si tricotaje cearsafuri,
satul fete de masa Bucuresti fete de masa
Tincabesti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Giurgiu, Serviete Intreprinderea de piele -
de lucru str. scolare, si incaltaminte "Flacara
Oinac mape Rosie" Bucuresti
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Giurgiu, Confectii si Intreprinderea "Textila Confectii si
lucru str. 6 mantale Dunareana" - Giurgiu mantale de
Martie de ploaie si ploaie si
nr. 2 perne scaune perne
scaune
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Giurgiu, Diverse confectii Intreprinderea Diverse
confectii b-dul. textile, tivit "Textila Dunareana" - confectii
Anul 1907 prosoape Giurgiu textile,
nr. 8 tivit
prosoape
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Oltenita, Imprimerie Intreprinderea -
lucru b-dul. pentru fete textila "Aurora"
Eterior de masa si Bucuresti
nr. 65 batiste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Basmale, Intreprinderea Basmale,
lucru Fundeni fulare, "7 Noiembrie" fulare,
tesatorie fire Bucuresti fire

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Oltenita, Articole de Intreprinderea de Articole de
lucru str. fringherie preindustrializare fringherie
Mercur si achizitii Ilfov
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Echipament Intreprinderea de Echipament
lucru Cernica de protectie confectii si de protectie
tricotaje Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Vata pentru Intreprinderea de Vata pentru
lucru Gradistea croitorie, preindustrializare croitorie,
bumbac de si achizitii Ilfov bumbac de
sters, lavete sters,
lavete
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Corturi, huse, Intreprinderea de Corturi,
lucru Dridu saltele, plapumi,confectii si tricotaje huse,saltele,
saci de dormit Bucuresti plapumi saci
de dormit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Urziceni, Prosoape, halate, Intreprinderea de Prosoape,
lucru str. salopete si confectii si tricotaje halate,
Fabrica altele Bucuresti salopete
de Caramida si altele
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Maramures - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Maramures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Baia Mare, Cahle teracota, Fabrica de faianta Cahle
produse din str. caramizi Baia Mare teracota,
ceramica Posfundus refractare caramizi
nr. 3 si alte produse refractare
ceramice si alte
produse
ceramice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Diferite Intreprinderea de -
de lucru Somcuta confectii confectii "Mondiala"
Mare textile Satu Mare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Produse din Intreprinderea de -
sticlarie Farcasa sticla, gravate sticlarie "Victoria
(servicii de Muncii" Poiana Codrului
tuica, vin, apa,
diferite vaze,
bomboniere,
scrumiere)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Neamt - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Neamt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Piatra- Saltele, filtre, Intreprinderea de Saltele,
lucru Neamt, str. discuri de pinza preindustrializare filtre,
V.I.Lenin si achizitii Neamt discuri
nr. 32 de pinza
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Roman, Doverse confectii Intreprinderea de -
lucru str. textile pentru confectii Bacau
Bogdan copii si tineret
Dragos
nr. 119

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Ploiesti, Ceaune diferite Intreprinderea "Flacara" -
lucru str. din aluminiu Ploiesti
Cupoanelor turnat
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Satu-Mare - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Satu-Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Satu Tesaturi bumbac Intreprinderea textila -
de lucru Mare, si tip bumbac "Ardeleana" Satu Mare
str.
Carei
nr. 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Satu Cearsafuri, fete Intreprinderea de confectii -
de lucru Mare, de perna, "Mondiala" Satu Mare
str. pantaloni
Carei
nr.1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Satu Mare, Sacose si genti Intreprinderea de Sacose si
de lucru str. Carei diferite, valize piele "Drum Nou" genti
nr. 1 Satu Mare diferite,
valize

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sibiu, Diferite articole Intreprinderea Diferite
de lucru str. Moara de tinichigerie "Flamura Rosie" articole de
de Scoarta Sibiu tinichigerie
nr. 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sibiu, Penite diferite, Intreprinderea Minere
si punct de str. stilouri, pixuri, "Flamura Rosie" mobila,
lucru Aurel minere mobila, Sibiu cleme de
Vlaicu cleme de rufe rufe
nr. 1,
str.
V. I.
Lenin
nr. 5 si
comuna
Orlat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Saltele, perne, Intreprinderea de -
de lucru Saliste cuverturi, confectii "Steaua
cearsafuri, Rosie" Sibiu
fete de perna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Fire lina Intreprinderea textila _
lucru Gura cardata "Textila" Cisnadie
Riului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Centuri, curele, Intreprinderea de -
de lucru Saliste tabacit piei pielarie si incaltaminte
"13 Decembrie" Sibiu

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Falticeni, Plase fotbal, Intreprinderea "Filatura Plase fotbal,
de lucru str. 30 volei, tenis, de in si cinepa" volei, tenis,
Decembrie sfoara relon, Falticeni sfoara relon,
nr. 8 si plapumi, saltele, plapumi,
str. 11 vata industriala, saltele, vata
iunie cearsafuri, fete industriala,
nr. 24 si de parna, pijamale, cearsafuri,
comuna lenjerie, prelate fete de parna
Brosteni auto si vagoane pijamale,
C.F.R., echipament lenjerie,
de protectie prelate auto
si vagoane
C.F.R.,
echipament
de
protectie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Suceava, Ambalaje din Fabrica de sticlarie Ambalaje
sticlarie str. sticla, Falticeni din sticla,
Traian articole de articole
nr. 11 artizanat de
artizanat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelierul Suceava, Matrite, scule Fabrica de sticlarie -
de str. si dispozitive Falticeni
matriterie Traian pentru sticla,
SDV - nr. 11 revizii si
sticla reparatii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Suceava, Ata de cusut, Intreprinderea de Ata de cusut,
de lucru str. Ilie echipament de tricotaje "Zimbrul" echipament
Pintilie lucru si Suceava de lucru si
nr. 55 protectie protectie

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Teleorman - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Teleorman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Videle, Slefuit cutite Intreprinderea "INOX" -
de lucru str. Bucuresti
Depozitelor
nr. 15

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Timis - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Timis
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Timisoara, Plapumi, saltele, Intreprinderea de spume Plapumi,
confectii str. 6 saci, bluze, poliuretanice Timisoara saltele,
textile Martie capoate, halate, saci,
nr. 69-73 pijamale, ata bluze,
capoate,
halate,
pijamale,
ata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Deta, saci, plapumi Intreprinderea de Saci,
de lucru str. confectii "Bega" plapumi
Tirgului Timisoara
nr. 11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Timisoara, Genti, Intreprinderea de spume Genti,
de lucru calea geamantane, poliuretanice Timisoara geamantane,
Buzias centuri, centuri,
nr. 14 mansoane mansoane
volan volan

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Tulcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tulcea, Impletituri Intreprinderea de Impletituri
de lucru str. din papura preindustrializare din papura
Mihai si achizitii Tulcea
Viteazul
nr. 36 si
Babadag,
str.
Republicii
nr. 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Macin, Impletituri Intreprinderea de Impletituri
de lucru str. din papura preindustrializare din papura
Portului si si achizitii Tulcea si harnasa-
nr. 16 harnasamente mente pentru
pentru cai cai
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Articole din Intreprinderea de Articole
de lucru Smirdan mase plastice preindustrializare din mase
si achizitii Tulcea plastice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vrancea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vrancea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Marasesti, Diferite articole Intreprinderea de -
de lucru str. din sticla sticlarie Azuga
Stadionului (ambalaje)
nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al municipiului Bucuresti - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bucuresti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Intreprin- Bucuresti, Bunuri de consum Centrala industriei -
derea de sos. din metal articolelor
industrie Iancului casnice Bucuresti,
locala nr. 46-48, Intreprinderea
"Metalur- sos. "Metalurgica" Bucuresti
gica" Colentina
nr. 192,
sos.
Fundeni
nr. 20,
str.
Luncsoarei
nr. 14,
str.
Laborator
nr. 40
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de Bucuresti, Tesaturi de bumbac Intreprinderea textila Tesaturi de
tesatorie si b-dul. si lina; basmale, "Productia" bumbac si
confectii Pacii cuverturi, Bucuresti lina;
nr. 187 lenjerie de pat, basmale,
perdele, articole cuverturi,
pentru copii lenjerie de
pat, perdele,
articole
pentru copii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Bucuresti, Saltele, Intreprinderea de Saltele,
de lucru sos. Salaj perne, confectii perne,
nr. 2-4 draperii, si tricotaje draperii,
canapele Bucuresti canapele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Activita- Bucuresti, Cercetari si Centrala industriei
tea de intr. proiectari articolelor
cercetare- Brates bunuri casnice Bucuresti
proiectare nr. 11, de consum,
aferenta sector 4 jucarii,
industriei accesorii
usoare, din
cadrul
Centrului
de cercetari
si proiectari
pentru
industria
locala

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F. Ministerul transporturilor si telecomunicatiilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Plescuta prelucrare constructii cai
cariera piatra ferate Timisoara
Aciuta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Plescuta prelucrare constructii cai
cariera piatra ferate Timisoara
Romanita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Plescuta prelucrare constructii cai
cariera piatra ferate Timisoara
Talagiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Lipova- Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Soimos prelucrare constructii cai
cariera piatra ferate Timisoara
Soimos
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Birzava prelucrare piatra constructii cai
cariera ferate Timisoara
Batuta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Soimi prelucrare constructii si cai
carierele piatra ferate Cluj
Urvis si
Pietroasele

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Bistrita-Nasaud
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Nasaud, Extragere si Intreprinderea de -
mixta de str. prelucrare constructii si cai
industrie Republicii piatra, ferate Cluj,
locala nr. 12 prefabricate Fabrica Nasaud
Nasaud beton,
confectii
metalice si
reparatii
utilaje

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Brasov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Racos prelucrare cariere si balastiere
cariera piatra Brasov
bazalt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Hoghiz prelucrare cariere si balastiere
cariera (Valea piatra Brasov
Bogatii)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Buzau - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Buzau, Confectii metalice, Intreprinderea de Unelte
confectii str. D. piese de schimb, aparate de cale forjate,
metalice Filipescu unelte forjate, Buzau stingatoare,
nr. 2 stingatoare, vermorele
vermorele
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Buzau, Piese turnate Intreprinderea de Piese turnate
mixta str. D. din fonta si aparate de cale din fonta si
Filipescu metale Buzau metale
nr. 2 neferoase, neferoase,
prelucrare prelucrare
lemn lemn
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Buzau, Intreprinderea de -
intretinere str. D. aparate de cale
si reparatii Filipescu Buzau
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de comuna Tirfoane, cleme Intreprinderea de Tinichigerie
industrie Pogoanele elastice, piese aparate de cale
locala de schimb turnateBuzau, fabrica
"Metalurgica" din fonta, "Metalurgica"
Pogoanele tinichigerie Buzau
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Buzau, Prefabricate din Intreprinderea de Produse din
mixta de str. beton, produse aparate de cale Buzau, cauciuc
industrie Bazalt din cauciuc si Fabrica "Flacara", si mase
locala nr. 15 mase plastice, Buzau plastice,
"Flacara" CO(2) CO(2)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de comuna Extragere si Intreprinderea de -
cariere Poieni, prelucrare constructii si cai
Morlaca satul piatra ferate Cluj
Morlaca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Hirsova Extragere si Intreprinderea de
de lucru (Celea) prelucrare constructii
cariera piatra hidrotehnice
Constanta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Covasna - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere si Intreprinderea de -
lucru Malnas prelucrare cariere si balastiere
cariera piatra Brasov

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dimbovita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Dimbovita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Moroeni prelucrare productie industriala
cariera piatra pentru constructii cai
Carpnis ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Moroeni prelucrare productie industriala
cariera piatra pentru constructii
Doica cai ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Prelucrare Intreprinderea de -
de lucru Pietrosita piatra productie industriala
cariera pentru constructii
cai ferate Chitila

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Gorj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de productie -
de lucru Bumbesti- prelucrare industriala pentru
cariera Livezeni piatra constructii cai ferate
Chitila

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Harghita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Miercurea- Exploatare si Intreprinderea de -
transport Ciuc, str. intretinere constructii cai
auto Harghitei auto ferate Brasov
nr. 46-64
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Miercurea- Intretinere si Intreprinderea de -
mecano- Ciuc, str. reparatii constructii cai
energetica Harghitei auto si utilaje ferate Brasov
nr. 46-64
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Miercurea- Constructii Intreprinderea de Menghine,
prelucrari Ciuc, str. metalice, constructii roabe,
mecanice Harghitei piese turnate, cai ferate capsule
nr. 46-64 menghine, Brasov
roabe,
capsule
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Miercurea- Extragere si Intreprinderea de -
exploatare Ciuc, str. prelucrare constructii cai
prelucrare Harghitei piatra ferate Brasov
roci nr. 46-64
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Miercurea- Extragere Intreprinderea de Extragere
colofoniu si Ciuc, str. colofoniu, constructii cai colofoniu,
laborator Harghitei vulcanizare ferate Brasov vulcanizare
nr. 46-64 cauciuc, cauciuc,
laborator laborator
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Miercurea- Intreprinderea de -
proiectare Ciuc, str. constructii cai
Harghitei ferate Brasov
nr. 46-64

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier comuna Etragere si Intreprinderea de Filler
cariera Criselor prelucrare cariere si balastiere
piatra, Brasov
prefabricate
din beton,
filler
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Balsa, prelucrare cariere si balastiere
cariera satul piatra Brasov
Ardeu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Zam prelucrare cariere si balastiere
cariera piatra Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere si Intreprinderea de -
lucru Teliucu prelucrare cariere si balastiere
cariera Inferior piatra Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Petrosani- Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Livezeni prelucrare cariere si balastiere
cariera piatra Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Deva, str. Extragere si Intreprinderea de -
intretinere Gh. Baritiu prelucrare cariere si balastiere
si reparatii nr. 13 piatra Brasov

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ialomita - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Ialomita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie Calarasi, Confectii Intreprinderea de Diverse
mixta de str. metalice si productie industriala prelate
inductrie Progresului prelucrari pentru constructii cai utilaje
locala, nr. 56 mecanice, ferate Chitila pentru
Platforma diverse prelate
de pentru utilaje
confectii
metalice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Fetesti, Confectii Intreprinderea de -
mit str. metalice productie industriala
Fabricii pentru constructii cai
nr. 1 ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Slobozia, Confectii Intreprinderea de -
de lucru sos. metalice productie industriala
confectii Brailei pentru constructii cai
metalice nr. 5 ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Tandarei, Confectii Intreprinderea de -
de lucru sos metalice productie industriala
confectii Brailei pentru constructii cai
metalice nr. 56 ferate Chitila

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Buftea, Confectii Intreprinderea de Turnatorie
de lucru sos. metalice, productie industriala metale
prelucrari Bucuresti- cabine pentru constructii cai neferoase
metal Pitesti telefonice, ferate Chitila
turnatorie
metale
neferoase
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Piese de Intreprinderea de Piese de
de lucru Domnesti schimb productie industriala schimb auto
colaborari auto pentru constructii cai
ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Buftea, Confectii Intreprinderea de -
de lucru sos. metalice, productie industriala
Prelucrari Bucuresti- cabine pentru constructii cai
metal Tirgoviste telefonice ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Prefabricate Intreprinderea de productie -
lucru Gradinari din beton industriala pentru
prefabricate constructii
cai ferate Chitila
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Reparatii poduri Intreprinderea de Reparatii
de lucru Budesti bascule si cai productie industriala poduri
reparatii uzinale pentru constructii cai bascule
cai uzinale ferate Chitila

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Maramures - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Maramures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie comuna Extragere si Intreprinderea de -
cariere Seini prelucrare constructii cai
(Andezit) piatra ferate Cluj

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Borsa Extragere si Intreprinderea de -
cariere (Fintina prelucrare constructii cai
Viseu Sacel) piatra ferate Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica de Baia Extragere si Intreprinderea de Caramizi,
materiale de Sprie, prelucrare constructii cai impletituri,
constructii str. piatra, ferate Cluj montaj
Baia Sprie Tautii caramizi, cuptoare
de Sus, impletituri, piine
nr. 282 montaj
cuptoare
piine
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Baia Mare, Piese de Centrala industriala de Mobilier
"Baimareana" str. M. schimb reparatii auto Bucuresti,comercial,
Eminescu auto, Fabrica "Baimareana" bunuri de
nr. 63 piese consum
turnate
din fonta,
mobilier
comercial,
binuri de
consum
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Sighetu Piese de schimb Centrala industriala de -
"Maramure- Marmatiei, auto, confectii reparatii auto Bucuresti,
sana" Str. metalice Fabrica "Maramuresana"
Dragos
Voda
nr. 161

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mehedinti - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Mehedinti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Ieselnita prelucrare productie industriala
cariera piatra pentru constructii cai
ferate Chitila

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Mures - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Mures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Stinceni prelucrare cariere si balastiere
cariera piatra Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Sovata, Extragere si Intreprinderea de -
de lucru str. prelucrare cariere si balastiere
cariera Garii piatra Brasov
nr. 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Satu- Mare - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Satu Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fabrica Negresti- Extragere si Intreprinderea de Mobila
Negresti- Oas prelucrare constructii cai ferate corp,
Oas piatra, mobila Cluj, Fabrica mobila
corp, mibila Negresti-Oas bucatarie
bucatarie,
confectii
metalice

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Sibiu - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Sibiu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Produse de Intreprinderea -
de lucru Talmaciu cariera de cariere si
cariera balastiere
Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Produse de Intreprinderea de -
lucru Rasinari cariera cariere si
cariera balastiere Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Extragere si Intreprinderea de -
lucru Tilisca prelucrarea cariere si
cariera piatra balastiere Brasov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Depozit de comuna Materiale Intreprinderea de -
exploziv Talmaciu explozive cariere si balastiere
(Valea Brasov
Marului)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Cimpulung Confectii Intreprinderea de -
de lucru Moldovenesc,metalice, constructii cai
confectii str. 11 reparatii ferate Iasi
metalice iunie nr.4 masini
si utilaje
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Cimpulung Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Moldovenesc, prelucrare constructii cai
cariera str. Izvor piatra ferate Iasi
nr. 180
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Vama prelucrare constructii cai
cariera piatra ferate Iasi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Extragere si Intreprinderea de -
de lucru Poiana prelucrare constructii
cariera Stampei piatra cai ferate Iasi
Dornisoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie comuna Piese din fonta, Intreprinderea de -
turnatorie Putna turnate constructii
fonta cai ferate Iasi

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G. Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arad - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arad
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Diatomit umed Centrala sarii si Diatomita
de lucru Ghioroc, nemetaliferelor
exploatare satul Bucuresti,
miniera Minis Combinatul minier
Cluj-Napoca
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Diatomit uscat Centrala sarii si Diatomita
de lucru Tirnova diasil nemetaliferelor
exploatare Bucuresti,
miniera Combinatul minier
Cluj-Napoca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Arges - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Carbune brun Centrala carbunelui -
de lucru Boteni Petrosani,
exploatare Intreprinderea
miniera miniera Cimpulung,
judetul Arges

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Botosani - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Botosani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turba
de lucru Dersca, turba Petrosani, Combinatul
exploatare satul carbunelui ploiesti,
turba Lozna Exploatarea miniera
Comanesti, judetul Bacau

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Caras -Severin - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Caras- Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala minereurilor Nisip cuartos
de lucru Doclin nisip Deva, Intreprinderea
exploatare cuartos miniera Bocsa, judetul
nisip Caras- Severin

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Constanta - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Constanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala sarii si -
de lucru Corbu calcar nemetaliferelor
exploatare Bucuresti,
cariera Intreprinderea miniera
Dobrogea, judetul
Constanta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Cluj - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Cluj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turba
de lucru Calatele turba Petrosani,
exploatare Intreprinderea
turba miniera Voivozi,
judetul Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Covasna - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Exploatare Centrala sarii si Diatomita
lucru Bradut, diatomit nemetaliferelor
exploatare satul Bucuresti,
diatomit Filia Intreprinderea miniera
Harghita -
Miercurea Ciuc,
judetul Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turba
de lucru Zabala turba Petrosani, Combinatul
exploatare carbunelui Ploiesti,
turba Exploatarea miniera
Comanesti, judetul Bacau

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Gorj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectie de Tirgu Jiu, Articole Centrala carbunelui Articole
confectii calea electrocasnice, Petrosani, Intreprinderea electro-
emtalice so Severinului piese turnate, de utilaj minier Rogojelu,casnice,
prelucrari nr. 1 cabine tractor, judetul Gorj cabine
mecanice alte confectii tractor
si prelucrari
mecanice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tirgu Jiu, Proiectare Centrala carbunelui Proiecte
proiectare calea constructii Petrosani, constructii
tehnologica Severinului de masini Intreprinderea de masini
si SDV nr. 1 de utilaj minier
Rogojelu,
judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Confectii Centrala carbunelui -
lucru Bilteni metalice Petrosani, Intreprinderea
confectii si impletituri de utilaj minier Rogojelu,
metalice sirma judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de comuna Confectii Centrala carbunelui Articole
lucru Godinesti metalice, Petrosani, Intreprinderea mase
confectii impletituri de utilaj minier Rogojelu,plastice
metalice si sirma judetul Gorj
mase si artricole
plastice mase
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Tirgu Articole Centrala carbunelui Articole
lucru mase Jiu, diferite Petrosani, mase
plastice calea din mase Intreprinderea plastice
Severinului plastice de utilaj minier
nr. 1 Rogojelu,
judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Motru Constructii Centrala carbunelui -
lucru si confectii Petrosani,
prelucrari metalice, Intreprinderea de
metal impletituri utilaj minier Rogojelu,
de sirma judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tirgu Confectii Centrala carbunelui -
confectii Jiu, metalice Petrosani, Intreprinderea
metalice str. de utilaj minier Rogojelu,
Izlaz judetul Gorj
Preajba
nr. 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Ticleni Poliesteri Centrala carbunelui Poliesteri
lucru mase (Tunsi) armati cu Petrosani, Intreprinderea armati cu
plastice fibre de de utilaj minier Rogojelu,fibre de
sticla judetul Gorj sticla
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tirgu Confectii Centrala carbunelui -
de lucru Carbunesti metalice si Petrosani,
confectii piese turnate Intreprinderea
metalice si din fonta si de utilaj minier
turnatorie neferoase Rogojelu,
judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Ticleni Confectii Centrala carbunelui
de lucru si prelucrari Petrosani,
confectii mecanice Intreprinderea
metalice de utilaj minier
Rogojelu,
judetul Gorj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Tirgu Confectii si Centrala carbunelui -
confectii Carbunesti prelucrari Petrosani,
metalice mecanice Intreprinderea
de utilaj minier
Rogojelu,
judetul Gorj

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Hunedoara - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii Brad, Exploatare Centrala minereurilor Bentonita,
de lucru str. Avram bentonita, Deva, Intreprinderea calcita si
prelucrare Iancu calcita, miniera Barza -orasul pietre
bentonita, nr. 91, pietre brad si Uzina de utilaj semipretioase
calcita si str. semipreti- minier si reparatii Sediu
pietre Minerilor oase si Criscior, administrativ
semi- nr. 5 si confectii judetul Hunedoara Brad,
pretioase, comuna Vata metalice str.
precum si de Jos Minerilor
atelier nr. 5
mecanic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Deva, Confectii Centrala minereurilor -
mecanic si str. metalice fine si Deva, Uzina de utilaj
prelucrari Baritiu instalatii minier si reparatii
mecanice nr. 9 hidraulice si Criscior,
precum si diverse prelu- judetul Hunedoara
grup de crari mecanice
proiectare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna exploatare Centrala minereurilor -
de lucru Zam, calcar Deva, exploatarea
exploatere satul miniera Certej
calcar Pojoga
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatii comuna Exploatare Centrala minereurilor Bentonita
de lucru Gurasada bentonita si Deva, exploatarea
bentonita si intretinere miniera Certej
atelier utilaje cariera
intretinere si instalatie
preparare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala minereurilor -
de lucru Teliucu dolomita Hunedoara, Intreprinderea
dolomita Inferior miniera Hunedoara,
judetul Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Hunedoara Exploatare Centrala minereurilor -
de lucru (Zlasti) dolomita Hunedoara,
dolomita Intreprinderea
miniera Hunedoara,
judetul Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Petrosani- Turnatorie Centrala minereurilor -
constructii Livezeni fonta, Hunedoara,
metalice si constructii Intreprinderea
prelucrari si prelucrari miniera Hunedoara,
mecanice mecanice judetul Hunedoara

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Salaj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Salaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exloatare Centrala sarii si -
de lucru Letca si calcar nemetaliferelor
exploatare satele Glod, Bucuresti,
calcar Prodanesti, Combinatul minier
Rastoci Cluj-Napoca

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Suceava - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Suceava
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatere Centrala carbunelui Turba
de lucru Poiana turba vrac Petrosani, Combinatul
exploatare Stampei si ambalata carbunelui Ploiesti,
turba exploatarea miniera
Comanesti,
judetul Bacau

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Vilcea - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Vilcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui -
de lucru Alunu lignit Petrosani,
exploatare Intreprinderea
miniera miniera Cimpulung,
judetul Arges
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui -
de lucru Otesani lignit Petrosani,
exploatare Intreprinderea
miniera miniera Cimpulung,
judetul Arges

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
H. Ministerul Industriei Metalurgice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Alba - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Alba
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Aiud, Impletituri Intreprinderea Risnite
prelucrari str. sirma, lant metalurgica Aiud cafea,
mecanice Ecaterina gall, scule- bricede,
Varga unelte, forfecute,
nr. 1-3 bunuri de alte bunuri
consum de consum
din metal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier Aiud, Cabina IFRON, Intreprinderea -
confectii Zona timplarie metalurgica Aiud
metalice industriei metalica,
locale role benzi
transportoare,
sasiu de masini
pentru agricultura
si alte colaborari

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Dolj Grupul intreprinderilor
de industrie locala Dolj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Atelier de comuna Confectii Centrala industriala de -
tevi sudate Dabuleni metalice prelucrari metalurgice
sudate Bucuresti


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Galati - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Galati
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Galati, Confectionat Intreprinderea de sirma,
de lucru str. si reparat cuie si lanturi Galati
cabluri Mihail funie si
Kogalniceanu cabluri racire
nr. 16 cu apa pentru
alimentarea
cuptoarelor
electrice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Tecuci, Rezervoare Intreprinderea de -
de lucru str. Ana metalice, constructii
confectii Ipatescu turnatorie, metalice Tecuci
metalice nr. 2 prelucrari
mecanice

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Prahova - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Prahova
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie Sinaia Produse Fabrica de produse -
de lucru ceramice refractare "Vulturul"
ceramica refractare Comarnic
industriala

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului maramures - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Maramures
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Abrazive Intreprinderea -
de lucru Seini, pe suport "Carbochim"
abrazive str. Cluj-Napoca
Nicolae
Balcescu
nr. 7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Ministerul Constructiilor Industriale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Salaj - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Salaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Sectia comuna Prefacricate din Trustul de constructii -
mixta Benesat beton, confectii industriale Cluj-Napoca
Benesat metalice si
produse de
balastiera

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
J. Ministerul Comertului Interior
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Bihor - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Bihor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Oradea, Reparatii Directia comerciala -
lucru str. cintare a judetului Bihor
Leontin
Salajan
nr. 20

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Ilfov - Grupul intreprinderilor
de industrie locala Ilfov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Formatie comuna Prajit naut Intreprinderea pentru -
de lucru Fratesti desfacerea cu ridicata
a marfurilor alimentare
din import

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K. Consiliul Culturii si Edicatiei Socialiste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consiliul popular al judetului Caras Severin - Intreprinderea judeteana
de industrie locala Caras-Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Punct de Caransebes, Diferite Intreprinderea -
lucru str. tiparituri poligrafica
Scinteii Banat - Timisoara
nr. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2

LISTA
intreprinderilor pe structura carora au fost organizate grupurile
intreprinderilor de industrie locala, care se reorganizeaza


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Denumirea
intreprinderii Denumirea Sediul Centrala Obiectul
c pe structura intreprin- ─────────────────── careia se de
r careia a fost derii in Locali- Judetul subordoneaza activi-
t oranizat gru- care se tatea tate
pul intreprin- organizeaza
derilor de
industrie
locala
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Ministerul Industrei Constructiilor de Masini
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Intreprinderea Intreprinderea Oradea Bihor Centrala Piese de
de industrie mecanica si industriala schimb,
locala piese de schimb de auto- confectii
"Bihoreana" Oradea camioane si metalice,
turisme ambalaje
Brasov metalice,
bunuri de
consum,
butoaie
metalice
pentru
vopsele,
cauciuc
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Intreprinderea Intreprinderea Brasov Brasov Centrala Jenti
de industrie mecanica Brasov industriala tractor;
locala de tractoare confectii
"Metalochim" si masini metalice;
Brasov agricole ventile si
Brasov capacele
auto;
diuze
pentru
pompa
de in-
jectie,
piese
turnate
din
fonta si
metale
neferoase;
articole
de uz
casnic;
articole
tehnice
din cauciuc
centuri
de
siguranta;
pecondi-
tionari
piese
tractor;
captuseli
pentru
auto-
camioane;
tapiterii
auto si
accesorii
diverse;
huse,
prelate;
confectii
textile
si din pvc;
brichete
fumatori;
ambalaje
din carton;
articole
din mase
termo-
plastice,
din
poliesteri
cu fibra
de sticla;
echipament
de protectie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Intreprinderea Intreprinderea Timisoara Timis Centrala Utilaje,
de industrie "Electrometal" industriala articole
locala Timisoara de masini electro-
"Electrometal" si apara- tehnice;
Timisoara taje elec- confectii
trice metalice;
Craiova bunuri de
consum;
piese
turnate;
scule-
unelte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Intreprinderea Intreprinderea Craiova Dolj Centrala de Mobila corp;
de industrie "Metal-lemn" prelucrare mic mobilier;
locala "Metal- Craiova a lemnului mobila buca-
lemn" Craiova Bucuresti tarie;
confectii
metalice;
reparatii
cazane si
ascensoare;
articole de
uz casnic;
containere;
tucerie
comerciala;
piese turnate
din fonta;
reparatii
cladiri si
utilaje;
confectii
SDV-uri;
intretinere
utilaje
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. Ministerul Industriei Chimice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Intreprinderea Intreprinderea Cluj- Cluj Centrala Articole din
de industrie " Napochim" Napoca industriala mase plastice
locala de prelu- sudate si
"Napochim" crare injectate si
Cluj cauciuc si din cauciuc;
mase produse
plastice dentare;
Bucuresti marochinarie;
oid verde de
crom;
detergenti;
stingatoare;
articole din
sticla pentru
menaj; scule
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6 Intreprinderea Intreprinderea Constanta Constanta Centrala Articole
metalurgica "Energia" industriala tehnice si
"Energia" de prelu- bunuri de
Constanta crare cau- larg consum,
ciuc si din cauciuc
mase si mase
plastice plastice;
confectii si
constructii
metalice;
prelucrari
mecanice;
intretinere
si reparatii
utilaje
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7 Intreprinderea Intreprinderea Ploiesti Prahova Centrala Confectii si
de industrie "Progresul" industriala constructii
locala de medica- metalice;
"Progresul" mente, prelucrari
Ploiesti cosmetice mecanice;
coloranti verificari
si lacuri si repa-
ratii de
recipienti
sub
presiune,
reparatii
de utilaje
si
instalatii;
crema de
ghete; ceara
de parchet;
cauciuc si
mase
plastice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016