Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 22 din 24 ianuarie 1984  privind imbunatatirea activitatii de turism international, precum si de negociere si incheiere a contractelor externe de turism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 22 din 24 ianuarie 1984 privind imbunatatirea activitatii de turism international, precum si de negociere si incheiere a contractelor externe de turism

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 6 DIN 25/01/84
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Activitatea de negociere şi încheiere a contractelor externe pentru turismul internaţional din cadrul Centralei de turism O.N.T. "Litoral", din subordinea Ministerului Turismului, şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, din subordinea Automobil Clubului Roman, trece la întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, din subordinea Ministerului Turismului.
ART. 2
Negocierea şi încheierea contractelor externe pentru turismul internaţional, inclusiv transportul aerian charter pentru turistii strãini, se realizeazã de delegaţii unice, formate din reprezentanţi ai Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, din subordinea Ministerului Turismului, şi ai Companiei TAROM, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor- Departamentul Aviaţiei Civile.
Ministerul Turismului şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul Aviaţiei Civile - vor lua mãsuri pentru o mai buna coordonare a activitãţii de contractari externe a serviciilor turistice şi a transportului aerian charter.
ART. 3
Contractele de turism internaţional încheiate de Centrala de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderea de turism internaţional automobilistic, neexecutate, precum şi încasãrile şi plãţile în valuta efectuate drept avans şi indicatorii de plan aferenţi, trec la Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi"Bucureşti, pe baza de protocoale.
ART. 4
Direcţia contractari şi prestaţii turistice internaţionale din cadrul Centralei de turism O.N.T."Litoral"se desfiinţeazã, cu excepţia Serviciului executãri programe turistice, transport turişti şi dispecerat, care trece la Direcţia comercialã din cadrul centralei.
Structura organizatoricã a Centralei de turism O.N.T. "Litoral", aprobatã prin Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice, se modifica în mod corespunzãtor conform anexei nr. 1*, iar numãrul maxim de posturi din aparatul propriu este de 90.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 5
Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerţ exterior "Mercur" Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, prevãzut în anexa nr. 9 pct. 11 la Decretul nr. 276/1979 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii de comerţ exterior, se modifica şi se înlocuieşte cu obiectul de activitate stabilit în anexa nr. 2.
ART. 6
Dupã anexa nr. 16 la Decretul nr. 276/1979 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii de comerţ exterior se introduce anexa nr. 16a), avînd cuprinsul prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 7
Personalul muncitor care trece de la Centrala de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderea de turism internaţional automobilistic la Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti sau în alte unitãţi se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul din cadrul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, Centralei de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 8
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãrui aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplica pe o perioada de 90 de zile de la data prezentului decret pentru posturile din aparatul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, pentru posturile de pe care urmeazã sa se transfere personalul muncitor din alte unitãţi în vederea completãrii numãrului de personal din aparatul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, precum şi pentru posturile din alte unitãţi pe care urmeazã sa se transfere personalul muncitor din cadrul Centralei de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, redistribuit prin reorganizare.
ART. 9
Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 300 din 21 martie 1970 privind autorizarea Automobil Clubului Roman de a infiinta întreprinderea anexa pentru turism internaţional automobilistic, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.
ART. 10
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1 Anexa nr. 1 a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ANEXA 2
MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
1. - Denumirea şi sediul întreprinderii: "Mercur" Bucureşti
2. - Subordonarea întreprinderii: Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale.
3. - Obiectul de activitate pe grupe principale de produse:
- schimb de mãrfuri de larg consum din fondul de mãrfuri destinate pieţei interne cu organizaţii şi firme din strãinãtate, precum şi schimbul de mãrfuri al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mãrfurilor cu organizaţiile cooperatiste şi întreprinderi din alte tari;
- schimb omogen de utilaj şi mobilier comercial pentru Ministerul Comerţului Interior;
- import de mãrfuri necesare pentru aprovizionarea magazinelor pentru desfacere pe valuta;
- import de bunuri de consum pentru comerţul socialist de produse alimentare textile, incaltaminte şi confecţii;
- import de detergenti şi insecticide pentru uz casnic;
- import de anvelope, camere de bicicleta;
- import de coase şi scule prelucrare lemn pentru uz casnic şi gospodãresc;
- import galanterie din metal, nasturi, bijuterii din gablonz, vase emailate, articole de menaj din sticla, portelan, faianta, cristal, tacimuri, ceasuri obişnuite, lustre şi lampi petromax, feronerie, arme de vinatoare şi pentru sport, pietre preţioase, margele, figurine, articole pentru pom de iarna;
- import picupuri şi piese de schimb, articole sport-strand, jucarii, rechizite şcolare şi de birou, articole muzicale, articole pentru fumatori, lame de ras;
- importul de mijloace de agrement cu piese de schimb aferente, precum şi al unor produse specifice desfacerii prin restaurantele din reţeaua comerţului interior şi turismului.
ANEXA 3
MINISTERUL TURISMULUI
1.
1. - Denumirea şi sediul întreprinderii:
Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi"Bucureşti
2. - Subordonarea întreprinderii:
Ministerul Turismului
3. - Obiectul de activitate:
- încheierea şi derularea contractelor externe pentru aducerea de turişti strãini în Republica Socialistã România, pentru: vacante, tratamente balneomedicale, circuite turistice, diverse activitãţi sportive, congrese şi manifestãri internaţionale, excursii la rude şi alte prestaţii turistice la cerere, prestaţii turistice pentru automobilistii strãini, derularea acţiunilor pe baza de cãrţi de credit, excursii de specialitate;
- asigurarea de servicii turistice în ţara şi în strãinãtate cu plata în valuta, la cererea turistilor strãini şi a persoanelor fizice şi juridice ale altor tari, aflate temporar în Republica Socialistã România;
- efectuarea schimbului valutar şi prestarea serviciilor pe baza de cecuri de cãlãtorie în municipiul Bucureşti;
- coordonarea activitãţii societãţilor turistice proprii sau mixte cu caracter comercial, organizate potrivit legii;
- încheierea de contracte externe pentru excursii organizate cu cetãţenii romani peste hotare, individual, în grup sau cu automobilisti;
- vînzarea cãtre populaţie a excursiilor externe contractuale şi necontractuale.
2.
1. Denumirea şi sediul întreprinderii:
Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" Bucureşti
2. Subordonarea întreprinderii:
Ministerul Turismului
3. Obiectul de activitate:
- vînzarea pe valuta a mãrfurilor din producţie interna, şi din import în consignaţie prin reţeaua de magazine subordonate "Comturist", unitãţilor de turism şi altor unitãţi autorizate;
- expedierea în strãinãtate a mãrfurilor cumpãrate de turistii strãini, la cererea acestora ;
- vînzarea pe valuta, la preţul cu amãnuntul, cãtre persoane particulare, firme şi organizaţii din strãinãtate, de mãrfuri din producţia interna;
- vînzarea de mãrfuri alimentare, industriale, artizanale, tiparituri, discuri, obiecte de arta care nu constituie bunuri din patrimoniul naţional etc., comercializabile în standurile şi expoziţiile cu specific romanesc, precum şi în restaurantele româneşti sau cu ocazia unor manifestãri gastronomice deschise în strãinãtate;
- vînzarea cu plata în valuta de mãrfuri din producţia interna şi import cãtre reprezentantele diplomatice şi comerciale care funcţioneazã în Republica Socialistã România;
- importul de mãrfuri care se vînd pe valuta în reţeaua "Comturist", care nu fac obiectul unui import centralizat pentru intreaga economie nationala. Lista acestor mãrfuri se stabileşte anual prin ordin comun al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi Ministerului Turismului.
3.
1. Denumirea şi sediul întreprinderii:
Agenţia de publicitate turistica "Publiturism" Bucureşti
2. Subordonarea întreprinderii:
Ministerul Turismului
3. Obiectul de activitate:
- organizarea şi efectuarea publicitãţii şi reclamei comerciale externe pentru unitãţile de turism în colaborare cu agenţiile de publicitate, ziarele, revistele, casele de filme, posturile de radio şi televiziune, întreprinderile de tîrguri şi expoziţii, întreprinderile de afisaj etc. din strãinãtate;
- efectuarea prestaţiilor publicitare (anunţuri în presa, expoziţii etc.) pentru firmele strãine în publicaţiile şi spaţiile corespunzãtoare din staţiuni, localitãţi şi unitãţi hoteliere şi de tratament din ţara;
- realizarea şi organizarea de expoziţii şi alte mijloace de reclama vizuala, de manifestãri cu caracter de promovare turistica în strãinãtate (manifestãri gastronomice, folclorice etc.);
- elaborarea, tipãrirea, difuzarea şi valorificarea materialelor de propaganda şi publicitate turistica în ţara şi peste hotare, care nu se încadreazã în noţiunea de carte;
- realizarea, difuzarea şi valorificarea de filme şi material fotografic cu caracter turistic în ţara şi strãinãtate.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016