Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 210 din 14 iunie 1960  privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 210 din 14 iunie 1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 8 DIN 17/06/60
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Deţinerea, cu orice titlu, a mijloacelor de plata strãine şi a metalelor preţioase, precum şi operaţiile de orice fel cu acestea constituie monopol valutar de stat şi sînt interzise, cu excepţiile expres prevãzute de lege.
Politica de stat cu privire la operaţiile cu mijloace de plata strãine, cu metale preţioase şi pietre preţioase se realizeazã prin Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a Republicii Populare Romane, potrivit legilor lor de organizare.
În exercitarea monopolului valutar de stat, Banca de Stat a Republicii Populare Romane are dreptul exclusiv de a efectua cumpãrãri şi vinzari de mijloace de plata strãine şi de metale preţioase, precum şi de a face decontãrile cu strainatatea.
Cursul oficial al valutelor se stabileşte de cãtre Banca de Stat a Republicii Populare Romane, potrivit normelor legale în vigoare.
Introducerea în ţara şi scoaterea din ţara de moneda româneascã sînt interzise, în afarã de cazurile prevãzute prin legi speciale.
ART. 2
Prin mijloace de plata strãine, în sensul prezentului decret, se înţeleg:
a) biletele de banca şi monedele de orice fel, emise în strãinãtate, cu putere circulatorie, precum şi cele fãrã putere circulatorie, care pot fi preschimbate în bilete de banca sau monede cu putere circulatorie;
b) înscrisurile, ca: ordinele sau dispoziţiile de plata, mandatele, acreditivele, scrisorile de credit, cecurile, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comerţ, precum şi orice alte înscrisuri cuprinzînd obligaţii de plata, exprimate în moneda strãinã, dacã emitentul are domiciliul sau dacã locul plãţii este în ţara strãinã;
c) disponibilitãţile de moneda strãinã, aflate în conturi sau sub orice forma, în strãinãtate.
ART. 3
Se asimileazã mijloacele de plata strãine:
a) orice drepturi sau obligaţii patrimoniale, indiferent de felul sau forma în care sînt exprimate, ce pot fi realizate sau lichidate în strãinãtate, sau referitoare la bunuri aflate în strãinãtate, dacã aceste drepturi sau obligaţii aparţin unor persoane cu domiciliul în ţara sau aflate temporar în ţara de mai mult de un an;
b) hirtiile de valoare emise de Statul roman sau de orice persoana juridicã romana a cãror valoare este exprimatã în lei şi plãtibile în ţara, dacã aceste hirtii sînt introduse în ţara;
c) sumele de bani, indiferent în ce moneda, cuvenite în ţara persoanelor domiciliate în strãinãtate sau aflate temporar în ţara, pînã la un an, ori persoanelor arãtate în cap. 5.
Termenul prevãzut la lit. a şi c poate fi prelungit de Ministerul Finanţelor.
ART. 4
Prin metale preţioase, în sensul prezentului decret, se înţeleg:
a) aurul, platina şi metalele din grupa platinei-paladium, osmium, iridium, rhodium, ruthenium în orice stare s-ar afla: pura, aliaje, nativa, în minereuri, nisipuri, concentrate, saruri, soluţii şi alte asemenea şi în orice forma s-ar gãsi ca: lingouri, bare, sirma, plãci, foita, deşeuri, aur dentar, obiecte de laborator, obiecte de uz casnic, de arta, de cult, bijuterii, ceasornice cu capace şi carcasa din aur sau platina, orice alte obiecte de uz personal, aparate, dispozitive, utilaje, pãrţi sau resturi din acestea şi alte asemenea, indiferent de conţinutul lor în metal pretios fin, precum şi monedele din medaliile de aur, dacã nu se încadreazã în prevederile art. 2, lit. a;
b) argintul în bare, lingouri sau în orice alta forma s-ar gãsi în fazele procesului sau de producţie, precum şi aparatele, dispozitivele şi utilajele din argint.
Nu se considera ca fiind obiecte confectionate din metale preţioase - fãcînd excepţie de la dispoziţiile alin. 1, lit. a - bijuteriile, obiectele de arta, de cult, de uz casnic sau personal, cînd:
a) titlul aliajului cu aur, din care sînt confectionate, este sub 375% pentru aur, sau
b) au pãrţi de aliaj din aur, cu titlurile legale, în proporţie mai mica de 25% din greutatea totalã a obiectelor.
ART. 5
Prin pietre preţioase, în sensul prezentului decret, se înţeleg: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale.
ART. 6
Este ingaduit oricãrei persoane sa detina:
a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic, sau personal, ori lucrãri vechi dentare, confectionate din aur sau platina, ori cu adaos de aur sau platina;
b) salbe confectionate din ducati (galbeni) mari austrieci şi ducati (galbeni) mici austrieci şi unguresti, precum şi ducatii (galbenii) gauriti, cu toarta sau în rama, desprinsi din salba ori montati în cercei, toate acestea numai dacã sînt destinate a servi ca podoaba;
c) mahmudele şi icusari;
d) bijuterii confectionate din monede de aur batute pînã în anul 1800 inclusiv;
Obiectele arãtate în prezentul articol nu sînt supuse obligaţiei de predare cãtre Banca de Stat a R.P.R. sau unitãţilor de stat anume autorizate, prevãzute în art. 9, lit. b.
Transmiterea sau dobindirea bijuteriilor şi a celorlalte obiecte arãtate în alin. 1 lit. a-d inclusiv, precum şi cea privind pietrele preţioase, efectuate de persoane fizice, dacã dobindirea nu s-a fãcut în scop de revinzare, este ingaduita, fãrã nici o autorizare.
ART. 7
Persoanele fizice şi juridice particulare pot deţine, cu autorizarea Bãncii de Stat a R.P.R., aparate, dispozitive şi utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale preţioase, necesare activitãţii lor, sau dacã acestea servesc unor scopuri ştiinţifice.
De asemenea, pot fi deţinute colectiile numismatice, recunoscute ca atare de cãtre banca de Stat a R.P.R. care are, în mod exclusiv, calitatea de a elibera autorizaţiile nominale de pãstrare.
În lipsa autorizãrii, obiectele prevãzute în prezentul articol trebuie predate Bãncii de Stat a R.P.R. sau unitãţilor de stat anume autorizate, în termen de 60 zile de la dobîndire sau deindata în caz de retragere a autorizãrii.
ART. 8
Organizaţiile de cult pot deţine obiecte de cult din metale preţioase în orice cantitate şi sînt obligate sa detina evidenta acestora. Orice asemenea obiect trebuie înregistrat într-un registru special de evidenta, imediat dupã dobîndire.
Pentru obiectele de cult din metale preţioase aflate în patrimoniul organizaţiilor de cult, la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, înregistrarea se va face în termen de 60 zile de la aceasta data.
Neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute în alin. 1 şi 2 se asimileazã cu încãlcarea obligaţiilor prevãzute în art. 9.

CAP. 2
Obligaţiile şi drepturile celor care dobîndesc sau deţin mijloace de plata strãine şi metale preţioase

ART. 9
Cei care dobîndesc în condiţiile legii mijloace de plata strãine sau metale preţioase, ori care produc asemenea metale, au urmãtoarele obligaţii:
a) sa predea Bãncii de Stat a R.P.R. în termen de 30 zile, mijloacele de plata strãine enumerate în art. 2 lit. a agreate de acestea; mijloacele de plata strãine neagreate de Banca de Stat a R.P.R. se vor depune spre valorificare, potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului decret;
b) sa predea Bãncii de Stat a R.P.R. sau unitãţilor de stat anume autorizate, în termen de 60 zile, metalele preţioase care nu provin din producţie şi imediat pe acelea care provin din producţie;
c) sa cedeze Bãncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, disponibilitãţile arãtate în art. 2 lit. c, precum şi sumele constituind venituri din bunuri imobiliare aflate în strãinãtate sau contravaloarea drepturilor valorificate privind asemenea bunuri, dind şi dispoziţii corespunzãtoare debitorilor respectivi;
d) sa declare şi totodatã sa dea mandat de încasare sau valorificare Bãncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, pentru mijloacele de plata arãtate în art. 2 lit. b;
e) sa declare Bãncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, orice alte mijloace de plata strãine reprezentind active, la care se referã art. 3 lit. a.
ART. 10
Prin derogare de la dispoziţiile art. 9, întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi celelalte organizaţii socialiste care realizeazã devize din operaţii cu strainatatea sînt obligate sa le cedeze Bãncii de Stat a R.P.R., imediat dupã realizare.
Organizaţiile socialiste nu sînt supuse obligaţiilor arãtate în art. 9 pentru metalele preţioase ce le-au fost repartizate prin dispoziţii speciale.
Regimul cantitãţilor de metale preţioase nefolosite şi al deşeurilor, regimul aparatelor, dispozitivelor şi utilajelor din metale preţioase aflate în orice stare la organizaţiile socialiste sau care vor intra în folosinta lor, precum şi al colectiilor numismatice, se reglementeazã prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.
ART. 11
Toate termenele stabilite în art. 9 curg de la data dobîndirii mijloacelor de plata strãine şi a metalelor preţioase.
Prin data dobîndirii, în ce priveşte mijloacele de plata la care se referã art. 3 lit. a, se înţelege, în sensul prezentului decret, data la care titularul din ţara a luat cunostinta de dreptul sau printr-o comunicare oficialã, dintr-un act oficial sau din orice alt act emanat de la o instituţie autorizata.
ART. 12
Mijloacele de plata strãine, precum şi metalele preţioase, predate ori cedate, vor fi plãtite la cursurile în vigoare cu prima stabilitã prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri pentru valutele strãine, respectiv la preţurile în vigoare pentru metalele preţioase.
Sumele nete realizate din valorificarea mijloacelor de plata strãine, potrivit art. 9 lit. c şi d, vor fi decontate în lei beneficiarilor, îndatã ce Banca de Stat a R.P.R. va putea dispune de ele.

CAP. 3
Operaţiile cu mijloacele de plata strãine, metale preţioase şi pietre preţioase

ART. 13
Prin operaţii cu mijloace de plata strãine, cu metale preţioase sau pietre preţioase, se înţeleg orice acte sau fapte care dau naştere, modifica sau sting drepturi sau obligaţii referitoare la mijloacele de plata strãine la cele asimilate lor, precum şi la metalele preţioase.
Se asimileazã acestor operaţii:
a) introducerea în ţara sau scoaterea din ţara de înscrisuri reprezentind mijloace de plata strãine;
b) scoaterea din ţara de metale preţioase sau pietre preţioase;
c) producţia, prin orice metoda, şi extragerea de metale preţioase, inclusiv afinarea, precum şi orice tratament al minereurilor şi nisipurilor, în scopul obţinerii metalelor preţioase;
d) prelucrarea sau folosirea în industrie a metalelor preţioase, precum şi transformarea, repararea şi orice alte lucrãri cu metale preţioase sau pietre preţioase;
e) mijlocirea cumpãrãrii sau a vinzarii de mijloace de plata strãine, metale preţioase sau pietre preţioase;
f) transportul fizic, precum şi încredinţarea sau primirea în vederea transportului fizic, a mijloacelor de plata strãine în art. 2 lit. a şi b, precum şi al metalelor preţioase, supuse obligaţiei de predare.
ART. 14
Operaţiile cu metale preţioase, obiecte şi bijuterii din metale preţioase, inclusiv cele confectionate din argint, sau operaţiile cu pietre preţioase, ca acte de comerţ sau ca îndeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sînt ingaduite decît în sectorul socialist.
Repartizarea aurului dentar cãtre policlinici, laboratoare şi populaţie, precum şi evidenta şi modul de autorizare a prelucrãrii aurului dentar se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.
ART. 15
Orice operaţii cu mijloace de plata strãine, cu metale preţioase sau pietre preţioase se pot efectua numai cu autorizarea Ministerului Finanţelor Banca de Stat a R.P.R. efectueazã direct, fãrã autorizarea prevãzutã în alin. 1:
a) plãţile în strãinãtate ale statului, întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior şi ale celorlalte organizaţii socialiste care fac operaţii cu strainatatea, în cadrul prevederilor actelor normative referitoare la asemenea plati;
b) operaţiile autorizate prin Statutul Bãncii de Stat a R.P.R.;
c) operaţiile prevãzute prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.
ART. 16
Urmãtoarele operaţii cu caracter tehnic bancar sînt supuse autorizãrii exclusive a Bãncii de Stat a R.P.R.;
a) importul şi exportul de titluri, acţiuni, obligaţii şi cupoanele lor, precum şi viramentul lor în conturi;
b) emiterea de cambii, trate şi acceptarea acestora în valuta, în favoarea unor beneficiari din strãinãtate.
ART. 17
Actele juridice, efectuate fãrã autorizare, în legatura cu operaţiile arãtate în art. 15 şi 16, sînt nule de drept, independent de sancţiunile penale.
ART. 18
Nu sînt supuse autorizãrii:
a) folosirea sumelor de lei cuvenite în ţara persoanelor domiciliate în strãinãtate, constituind venituri din bunuri imobiliare situate în ţara, ori reprezentind produsul valorificãrii unor bunuri situate în ţara sau a succesiunilor deschise în ţara, ori avînd orice alta provenienta legalã;
b) darurile, precum şi transmiterea cu titlu de moştenire, dacã aceste operaţii privesc colectiile numismatice;
c) operaţiile arãtate în art. 6 alineatul ultim;
d) operaţiile arãtate în art. 13 lit. f fãcute în vederea îndeplinirii obligaţiilor de predare sau cedare cãtre Banca de Stat a R.P.R. sau unitãţile de stat anume autorizate;
e) orice alte operaţii prevãzute în instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.
ART. 19
Sumele pentru care s-a obţinut aprobarea de transfer sau de plata nu vor putea fi folosite decît în condiţiile şi în scopul pentru care au fost acordate. Decontarea acestor sume se va face potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului decret.
ART. 20
Analiza şi marcarea metalelor preţioase sub orice forma se efectueazã numai de Banca de Stat.

CAP. 4
Dispoziţii aplicabile cãlãtorilor

ART. 21
Persoanele domiciliate în Republica Populara Romana care cãlãtoresc în strãinãtate, sînt obligate, la înapoierea în ţara, sa declare organelor vamale toate mijloacele de plata strãine şi metalele preţioase, cu excepţia acelora prevãzute în art. 6 lit. a-d, inclusiv, pe care le au asupra lor.
Dupã intrarea în ţara, cãlãtorii arãtaţi în prezentul articol au obligaţia de a se conformã dispoziţiilor art. 9, termenele prevãzute curgind de la data intrãrii în ţara.
ART. 22
La intrarea în ţara, cãlãtorii cu domiciliul în strãinãtate sînt obligaţi sa declare organelor vamale toate mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor.
Dupã intrarea în ţara, cãlãtorii arãtaţi în prezentul articol pot sa valorifice mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase numai la Banca de Stat a R.P.R. sau la unitãţile de stat anume autorizate.
Valorificarea în alt mod decît cele arãtate în alin. 2 nu este permisã decît cu autorizarea prealabilã prevãzutã în art. 15, excepţia din articolul 18 lit. c nefiind aplicabilã.
ART. 23
Prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret se vor prevedea înscrisurile din cele arãtate în art. 2 lit. b, care trebuie depuse la organele vamale, în vederea obţinerii autorizaţiei legale de introducere a lor în ţara de cãtre cãlãtorii prevãzuţi în articolele 21 şi 22.
ART. 24
Mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase declarate sau depuse organelor vamale vor putea fi scoase din ţara de cãlãtorul cu domiciliul în strãinãtate, fãrã a fi necesarã vreo autorizare în acest scop, în termen de un an de la data intrãrii sale în Republica Populara Romana; acest termen va putea fi prelungit pentru motive temeinice de Ministerul Finanţelor.
În caz de depasire a termenului arãtat în alin. 1, sînt aplicabile dispoziţiile art. 9, precum şi dispoziţiile generale privind regimul mijloacelor de plata strãine, al metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.
Sînt exceptaţi de la prevederile art. 9 cetãţenii strãini, veniti temporar în Republica Populara Romana, în misiune oficialã sau prin înţelegere cu organizaţii sau instituţii româneşti, indiferent de durata şederii lor în ţara în scopul îndeplinirii activitãţii lor.
ART. 25
Sumele în lei efectivi - bilete şi moneda metalicã - pe care le au asupra lor cãlãtorii cu domiciliul în Republica Populara Romana, la ieşirea din ţara, vor fi depuse contra chitanţa organelor vamale. Depunatorii pot dispune de aceste sume pentru plati în ţara. Sumele nedeclarate se confisca. Se confisca de asemenea şi sumele în lei pe care le au asupra lor, la intrarea în ţara, cãlãtorii de mai sus.
ART. 26
Sumele în lei efectivi - bilete şi moneda metalicã - pe care le au asupra lor cãlãtorii cu domiciliul în strãinãtate, la intrarea lor în ţara, se confisca.
La ieşirea din ţara, sumele în lei efectivi pe care le au asupra lor cãlãtorii mentionati în alin. 1, vor fi depuse Bãncii de Stat a R.P.R. sau organelor vamale care le vor vãrsa Bãncii de Stat a R.P.R., pe numele cãlãtorului. Sumele nedeclarate se confisca.
ART. 27
În cazul reglementãrilor speciale la care se referã art. 1 alineatul ultim, dispoziţiile art. 25 şi 26 se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 28
Sumele în lei rãmase neutilizate în ţara, de cãtre cãlãtorii cu domiciliul în strãinãtate, rezultind din vinzari ori transfer de devize, sau din preschimbari de cecuri de cãlãtorie în lei, emise de Banca de Stat a R.P.R., vor putea fi folosite pentru plati în ţara sau vor putea fi transferate în strãinãtate în valuta din care provin.
Sumele în lei rãmase neutilizate în ţara, provenind din vînzarea metalelor preţioase, se vor putea folosi de asemenea pentru plati în ţara sau vor putea fi transferate în strãinãtate în valuta tarii în care domiciliazã cãlãtorii sau în orice valuta pe care aceştia o cer.
Sumele în lei rãmase neutilizate în ţara, vãrsate Bãncii de Stat şi care sînt de alta provenienta decît aceea prevãzutã în alineatele 1 şi 2, vor putea fi folosite exclusiv pentru plati în ţara.
ART. 29
Dispoziţiile privind mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase aplicabile personalului imbarcat pe navele sub pavilion roman, se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.

CAP. 5
Dispoziţii privind reprezentantele diplomatice, consulare şi comerciale

ART. 30
Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor strãine în Republica Populara Romana, cetãţenii strãini, precum şi membrii familiilor lor, sînt scutiţi de obligaţiile prevãzute în art. 9 ca şi de obligaţia de a declara organelor vamale, la intrarea în ţara, mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor.
Aceeaşi scutire se aplica şi întregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor strãine în Republica Populara Romana compus din cetãţeni strãini, precum şi membrilor familiilor lor, dacã în afarã serviciului la reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativã în Republica Populara Romana.
Persoanele arãtate în alineatul 1 şi 2 vor putea scoate, la ieşirea din ţara, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãţi, mijloacele de plata strãine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor, proprietatea lor personalã sau care aparţin reprezentantei respective. Valorificarea acestora pe teritoriul Republicii Populare Romane se va putea face numai la Banca de Stat a R.P.R., sau la unitãţile de stat anume autorizate.
Dispoziţiile prevãzute în acest articol se aplica şi cetãţenilor strãini, persoane oficiale, posesoare de paşapoarte diplomatice, în misiune temporarã, în vizita sau în trecere prin Republica Populara Romana, precum şi persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, în baza Convenţiilor internaţionale la care Republica Populara Romana a aderat.
ART. 31
Ministerul Finanţelor poate acorda scutirea prevãzutã în art. 30 şi altor categorii de cetãţeni strãini.

CAP. 6
Efectuarea plãţilor în strãinãtate

ART. 32
Orice transfer sau plata comercialã şi necomercialã în strãinãtate a statului, întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior şi a celorlalte organizaţii socialiste care fac operaţii cu strainatatea, precum şi plãţile necomerciale în strãinãtate ale particularilor, se fac exclusiv prin Banca de Stat a R.P.R.

CAP. 7
Dispoziţii privind conturile strãine

ART. 33
Banca de Stat a R.P.R. poate deschide în registrele sale conturi în lei, provenind din operaţii legale, precum şi conturi în moneda strãinã, pe numele persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul în strãinãtate.
ART. 34
Conturile, care se deschid în registrele Bãncii de Stat a R.P.R. în conformitate cu art. 33, pot fi de trei feluri:
- conturi "A", ţinute în monede strãine liber convertibile sau în lei proveniţi din asemenea monede ori din vinzari de metale preţioase, moneda sau lingouri, cu excepţia argintului;
- conturi "B", ţinute în alte monede strãine care sînt cotate de Banca de Stat a R.P.R., sau în lei proveniţi din aceste monede;
- conturi "C", ţinute în lei de orice alta provenienta.
ART. 35
Disponibilitãţile din conturile "A" pot fi folosite, fãrã autorizarea prevãzutã de lege, pentru plati în strãinãtate, în orice moneda, pentru obţinerea de orice moneda efectivã strãinã, precum şi pentru orice plati în lei, în ţara.
Disponibilitãţile din conturile "B" pot fi folosite de asemenea, fãrã autorizare, pentru plati în strãinãtate în moneda strãinã în care disponibilitãţile din aceste conturi sînt transferabile, pentru orice plati în lei, în ţara, precum şi pentru stornarea în moneda strãinã respectiva a soldurilor nefolosite în Republica Populara Romana.
ART. 36
Disponibilitãţile din conturile "C" pot fi folosite numai pentru plati în ţara, fãrã a fi necesarã vreo autorizaţie.
Prin derogare de la prevederile alin. 1, viramentele între asemenea conturi de lei şi plãţile în ţara dispuse pentru contul unei alte persoane, domiciliate în strãinãtate, sînt supuse autorizãrii potrivit art. 15.

CAP. 8
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 37
Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul operaţiilor cu mijloace de plata strãine şi al înregistrãrilor în conturi strãine în condiţiile ce se vor stabili prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.
Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul producţiei, circulaţiei şi prelucrãrii metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. sînt în drept sa exercite atribuţiile arãtate în prezentul articol, în sectorul socialist, indiferent de sistemul cãruia aparţin unitãţile ce efectueazã operaţiile la care se referã controlul, precum şi în sectorul particular.
Prin hotãrîre, Consiliul de Miniştri poate autoriza şi alte organizaţii de stat sa efectueze cumpãrãri şi vinzari de metale preţioase.
ART. 38
Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret, în cazul în care aceasta constituie infracţiune, se pedepseşte în conformitate cu legea penalã.
ART. 39
În procesele referitoare la infracţiunile prevãzute în art. 38, instanţele judecãtoreşti vor cita ca parte vãtãmatã Banca de Stat a R.P.R. în calitate de mandatar a statului.
La orice executare silitã, cînd bunurile scoase în vînzare sînt bijuterii sau obiecte din metale preţioase ori pietre preţioase, se va cita şi Banca de Stat a R.P.R.
ART. 40
Ministerul Finanţelor va putea plati o recompensa pînã la 20% din contravaloarea mijloacelor de plata strãinã şi metalelor preţioase, celor care au gãsit şi predat respectivele valori.
Aceste recompense vor fi plãtite din sumele realizate prin valorificarea mijloacelor de plata strãine şi a metalelor preţioase sus-menţionate.
ART. 41
Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. vor da instrucţiuni pentru aplicarea decretului de fata.
ART. 42
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret se abroga urmãtoarele acte normative:
- Legea pentru comerţul de devize din 1 octombrie 1932, promulgatã prin Decretul nr. 2864;
- Regulamentul nr. 39 de aplicare a legii pentru comerţul de devize din 25 octombrie 1932, declarat ca avînd putere de lege prin Legea din 15 aprilie 1937, promulgatã prin Decretul nr. 1897;
- Legea pentru completarea unor dispoziţii din legea pentru reglementarea comerţului de devize din 15 aprilie 1935, promulgatã prin Decretul nr. 1061;
- Legea pentru adaugirea unor dispoziţii la legea pentru reglementarea comerţului de devize din 28 martie 1936, promulgatã prin Decretul nr. 594;
- Legea pentru completarea unor dispoziţii legale privitoare la comerţul de devize din 15 aprilie 1937, promulgatã prin Decretul nr. 1897;
- Decretul pentru modificarea unor dispoziţii din legile reglementind comerţul devizelor din 9 iulie 1937, promulgat prin Decretul nr.2727;
- Legea pentru stabilirea regimului schimburilor cu strainatatea din 3 martie 1940, promulgatã prin Decretul nr. 668, în mãsura în care conţine dispoziţii contrare prezentului decret;
- Legea pentru interzicerea scoaterii din ţara a unor obiecte preţioase din 18 octombrie 1940, promulgatã prin Decretul nr. 3494, în mãsura în care se referã la metale sau pietre preţioase;
- Legea nr. 638 pentru controlul producţiei, prelucrãrii şi circulaţiei metalelor preţioase din 12 august 1946;
- Legea nr. 1058 pentru interzicerea în convenţii a clauzei de plata în aur, monede strãine şi medalii comemorative, precum şi a operaţiunilor de gaj pe asemenea valori din 28 decembrie 1946;
- Legea nr. 1061 privitoare la regimul mãrfurilor aflate în strãinãtate plãtite sau acontate de comercianţi, industriasi şi orice proprietari de mãrfuri romani, prin devize puse la dispoziţie de Banca Nationala a României sau prin creditãri în cliring din 28 decembrie 1946;
- Legea nr. 283 pentru înfiinţarea comisiunii aurului şi devizelor din 15 august 1947;
- Legea nr. 284 pentru cedarea cãtre Banca Nationala a României a aurului, valutelor efective şi a altor mijloace de plata strãine din 15 august 1947;
- Legea nr. 285 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din legea pentru comerţul de devize din 1 octombrie 1932, din 15 august 1947;
- Decretul nr. 433 pentru înfiinţarea Comitetului Valutar din 2 decembrie 1949;
- Decretul nr. 209 pentru modificarea unor dispoziţii din <>Legea nr. 284 din 15 august 1947 , din legea pentru comerţul de devize, astfel cum a fost modificatã prin <>Legea nr. 285 din 15 august 1947 , şi din Legea nr. 638 pentru controlul producţiei, prelucrãrii şi circulaţiei metalelor preţioase din 10 septembrie 1947;
- Decretul nr. 262 pentru autorizarea vinzarii şi stabilirea preţului de vînzare a aurului cãtre populaţie din 16 iulie 1954;
- Decretul nr. 263 pentru stabilirea preţului de vînzare a aurului de cãtre întreprinderile şi organizaţiile economice din sectorul socialist din 16 iulie 1954;
- Decretul nr. 302 pentru unele mãsuri referitoare la obiectele confectionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase din 12 iulie 1955;
- Decretul nr. 279 pentru completarea <>art. 7 din Legea nr. 638 din 12 august 1946 , republicatã la 10 septembrie 1946, din 21 iunie 1958;
Precum şi orice alte dispoziţii contrare din oricare alte legi.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016