Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 202 din 11 martie 1969  privind ratificarea Constitutiei Uniunii Postale Universale si a Protocolului final al Constitutiei Uniunii Postale Universale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 202 din 11 martie 1969 privind ratificarea Constitutiei Uniunii Postale Universale si a Protocolului final al Constitutiei Uniunii Postale Universale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 20 martie 1969

EXPUNERE DE MOTIVE
Congresul al XV-lea al Uniunii Postale Universale, care s-a tinut la Viena in anul 1964, a adoptat noile acte ale uniunii menite sa inlocuiasca in relatiile dintre state reglementarile postale adoptate anterior, la Congresul de la Otawa din 1957.
Astfel, a fost adoptata Constitutia Uniunii Postale Universale, care, asa cum prevede art. 22, reprezinta actul fundamental al uniunii. Ea contine regulile organice ale Uniunii Postale Universale si, conform prevederilor art. 25, se supune ratificarii potrivit procedurii interne a fiecarei tari membre.
Statele care adopta Constitutia formeaza, sub denumirea de Uniunea Postala Universala, un singur teritoriu postal. Uniunea are ca scop sa asigure organizarea si perfectionarea serviciilor postale si sa favorizeze, in acest domeniu, dezvoltarea colaborarii internationale.
Constitutia are un protocol final care prevede ca statele membre ale uniunii, care nu au semnat Constitutia, pot sa adere la aceasta in orice moment. Acest protocol face parte integranta din Constitutie si este supus ratificarii.
Constitutia si Protocolul final adoptate la Congresul de la Viena au intrat in vigoare la 1 ianuarie 1966 conform art. 33 din Constitutie.
Pentru ratificarea acestor intelegeri internationale a fost adoptat decretul de fata, cuprinzind mentiunea ca la depunerea instrumentului de ratificare se va face o declaratie in legatura cu prevederile art. 23, precum si cu acelea ale art. 2 si art. 11 din Constitutia Uniunii Postale Universale.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Se ratifica urmatoarele intelegeri internationale adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale:
- Constitutia Uniunii Postale Universale;
- Protocolul final al Constitutiei Uniunii Postale Universale.
ART. 2
La depunerea instrumentului de ratificare a intelegerilor internationale mentionate la articolul 1 se va face o declaratie cu urmatorul continut:
"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania, ratificind Constitutia Uniunii Postale Universale, adoptata la 10 iulie 1964 la Viena, considera ca:
a) mentinerea starii de dependenta a unor teritorii la care se refera articolul 23 din Constitutia Uniunii Postale Universale nu este in concordanta cu Declaratia asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezolutia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune capat in mod rapid si neconditionat colonialismului sub toate formele si in toate manifestarile sale;
b) prevederile articolelor 2 si 11 din Constitutia Uniunii Postale Universale nu sint in concordanta cu principiul universalitatii tratatelor, potrivit caruia toate statele au dreptul de a deveni parte la tratatele multilaterale care reglementeaza probleme de interes general."

Presedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Bucuresti, 11 martie 1969.
Nr. 202.

CONSTITUŢIA
Uniunii Postale Universale


PREAMBUL
In vederea dezvoltarii comunicatiilor intre popoare printr-o functionare eficace a serviciilor postale si pentru a contribui la atingerea telurilor inalte de colaborare internationala in domeniile cultural, social si economic,

plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au adoptat, sub rezerva ratificarii, prezenta Constitutie.

TITLUL I
Dispozitii organice

CAP. I
Generalitati

ART. 1
Intinderea si scopul uniunii
1. Tarile care adopta prezenta Constitutie formeaza, sub denumirea de Uniunea Postala Universala, un singur teritoriu postal pentru schimbul reciproc de trimiteri de obiecte de corespondenta. Libertatea tranzitului este garantata pe intreg teritoriul uniunii.
2. Uniunea are ca scop sa asigure organizarea si perfectionarea serviciilor postale si sa favorizeze, in acest domeniu, dezvoltarea colaborarii internationale.
3. Uniunea participa, in masura posibilitatilor sale, la asistenta tehnica postala ceruta de tarile membre.
ART. 2
Membrii uniunii
Sint tari membre ale uniunii:
a) tarile care au calitatea de membru la data intrarii in vigoare a prezentei Constitutii;
b) tarile care au devenit membre conform articolului 11.
ART. 3
Reteaua uniunii
Uniunea are in reteaua sa:
a) teritoriile tarilor membre;
b) birourile postale stabilite de tarile membre pe teritoriile necuprinse in uniune;
c) teritoriile care, fara a fi membre ale uniunii sint cuprinse in aceasta deoarece depind, din punct de vedere postal, de tarile membre.
ART. 4
Relatii exceptionale
Administratiile postale care deservesc teritorii necuprinse in uniune sint obligate sa fie intermediarele celorlalte administratii. Dispozitiile conventiei si ale regulamentului sau sint aplicabile acestor relatii exceptionale.
ART. 5
Sediul uniunii
Sediul uniunii si al organelor sale permanente este fixat la Berna.
ART. 6
Limba oficiala a uniunii
Limba oficiala a uniunii este limba franceza.
ART. 7
Moneda-tip
Francul luat ca unitate monetara in actele uniunii este francul-aur cu 100 centime, in greutate de 10/31 grame si cu un titlu de 0,900.
ART. 8
Uniunile restrinse. Aranjamente speciale
1. Tarile membre sau administratiile lor postale pot stabili, daca legislatia acestor tari nu se opune, uniuni restrinse si pot sa adopte aranjamente speciale privind serviciul postal international, cu conditia totusi de a nu introduce dispozitii mai putin favorabile pentru public decit acelea care sint prevazute prin actele uniunii la care tarile membre interesate sint parti.
2. Uniunile restrinse pot sa trimita observatori la congresele, conferintele si reuniunile uniunii, la Consiliul executiv, precum si la Comisia consultativa de studii postale.
3. Uniunea poate trimite observatori la congresele, conferintele si reuniunile uniunilor restrinse.
ART. 9
Relatiile cu Organizatia Natiunilor Unite
Relatiile intre uniune si Organizatia Natiunilor Unite sint reglementate prin acordurile ale caror texte sint anexate la prezenta Constitutie*).
---------
*) Textele acordurilor cu Organizatia Natiunilor Unite nu se anexeaza, intrucit nu se refera la relatiile dintre tarile membre si Uniunea Postala Universala.
ART. 10
Relatiile cu organizatiile internationale
In scopul asigurarii unei cooperari strinse in domeniul postal international, uniunea poate colabora cu organizatiile internationale care au interese si activitati conexe.

CAP. II
Aderarea sau admiterea in Uniune. Iesirea din uniune

ART. 11
Aderarea sau admiterea in uniune. Procedura
1. Orice membru al Organizatiei Natiunilor Unite poate adera la uniune.
2. Orice tara suverana care nu este membra a Organizatiei Natiunilor Unite poate cere admiterea sa in calitate de tara membra a uniunii.
3. Aderarea sau cererea de admitere la uniune, trebuie sa comporte o declaratie formala de aderare la Constitutie si la actele obligatorii ale uniunii. Ea este adresata pe cale diplomatica guvernului Confederatiei Elvetiene si de catre acesta tarilor membre.
4. Tara care nu este membra a Organizatiei Natiunilor Unite este considerata ca admisa in calitate de tara membra daca cererea sa este aprobata de cel putin doua treimi din tarile membre ale uniunii. Tarile membre care n-au raspuns in termen de patru luni sint considerate ca s-au abtinut.
5. Aderarea sau admiterea in calitate de membru este notificata de guvernul Confederatiei Elvetiene guvernelor tarilor membre. Ea are efect cu incepere de la data acestei notificari.
ART. 12
Iesirea din uniune. Procedura
1. Fiecare tara membra are facultatea de a se retrage din uniune prin denuntarea Constitutiei comunicata pe cale diplomatica guvernului Confederatiei Elvetiene si de acesta guvernelor tarilor membre.
2. Iesirea din uniune devine efectiva la expirarea unui an de la data primirii de catre guvernul Confederatiei Elvetiene a denuntarii prevazute la § 1.

CAP. III
Organizarea uniunii

ART. 13
Organele uniunii
1. Organele uniunii sint: congresul, conferintele administrative, Consiliul executiv, Comisia consultativa de studii postale, comisiile speciale si Biroul international.
2. Organele permanente ale uniunii sint: Consiliul executiv, Comisia consultativa de studii postale si Biroul international.
ART. 14
Congresul
1. Congresul este organul suprem al uniunii.
2. Congresul se compune din reprezentantii tarilor membre.
ART. 15
Congresele extraordinare
Un congres extraordinar poate fi convocat la cererea sau cu asentimentul a cel putin doua treimi din numarul tarilor membre ale uniunii.
ART. 16
Conferintele administrative
Conferinte insarcinate cu examinarea problemelor cu caracter administrativ pot fi convocate la cererea sau cu asentimentul a cel putin doua treimi din numarul administratiilor postale ale tarilor membre.
ART. 17
Consiliul executiv
1. Intre doua congrese, Consiliul executiv (C.E.) asigura continuitatea lucrarilor uniunii in conformitate cu dispozitiile actelor uniunii.
2. Membrii Consiliului executiv isi exercita functiile in numele si in interesul uniunii.
ART. 18
Comisia consultativa de studii postale
Comisia consultativa de studii postale (C.C.E.P.) este insarcinata sa efectueze studii si sa emita avize in probleme tehnice, de exploatare si economice care intereseaza serviciul postal.
ART. 19
Comisiile speciale
Un congres sau o conferinta administrativa poate insarcina comisii speciale cu studierea uneia sau mai multor chestiuni determinate.
ART. 20
Biroul international
Un oficiu central, care functioneaza la sediul uniunii sub denumirea de Birou international al Uniunii Postale Universale, condus de un director general si plasat sub inalta supraveghere a guvernului Confederatiei Elvetiene, serveste de organ de legatura, de informare si de consultare administratiilor postale.

CAP. IV
Finantele uniunii

ART. 21
Cheltuielile uniunii. Contributiile tarilor membre
1. Fiecare congres hotaraste suma maxima pe care o pot atinge anual cheltuielile obisnuite ale uniunii.
2. Suma maxima a cheltuielilor obisnuite prevazuta la § 1 poate fi depasita daca circumstantele o cer, sub rezerva respectarii dispozitiilor respective, din Regulamentul general.
3. Cheltuielile extraordinare ale uniunii sint cele ocazionate de intrunirea unui congres, a unei conferinte administrative sau a unei comisii speciale, precum si de lucrarile speciale incredintate Biroului international.
4. Cheltuielile ordinare, incluzind eventual si cheltuielile mentionate la § 2, precum si cheltuielile extraordinare ale uniunii, sint suportate in comun de catre tarile membre care, in acest scop, sint repartizate de congres intr-un anumit numar de clase de contributie.
5. In caz de aderare sau de admitere in uniune, in conformitate cu articolul 11, guvernul Confederatiei Elvetiene determina, de comun acord cu guvernul tarii interesate, clasa de contributie in care aceasta trebuie sa fie incadrata din punct de vedere al repartizarii cheltuielilor uniunii.

TITLUL II
Actele uniunii

CAP. I
Generalitati

ART. 22
Actele uniunii
1. Constitutia este actul fundamental al uniunii. Ea contine regulile organice ale uniunii.
2. Regulamentul general comporta dispozitiile care asigura aplicarea Constitutiei si functionarea uniunii. El este obligatoriu pentru toate tarile membre.
3. Conventia postala universala si regulamentul sau de executare contin reglementarile comune aplicabile in serviciul postal international si dispozitiile privind serviciile obiectelor de corespondenta. Aceste acte sint obligatorii pentru toate tarile membre.
4. Aranjamentele uniunii si regulamentele lor de executare reglementeaza celelalte servicii postale, altele decit schimbul obiectelor de corespondenta, intre tarile membre care sint parti la aceste acte. Ele nu sint obligatorii decit pentru aceste tari.
5. Regulamentele de executare, care contin masurile de aplicare necesare executarii conventiei si aranjamentelor, sint aprobate de catre administratiile postale ale tarilor membre interesate.
6. Eventualele protocoale finale anexate la actele uniunii indicate la § 4 si 5 contin rezervele la aceste acte.
ART. 23
Aplicarea actelor uniunii pe teritoriile ale caror relatii internationale sint asigurate de o tara membra
1. Orice tara poate declara in orice moment ca acceptarea de catre ea a actelor uniunii se refera la toate teritoriile carora le asigura relatiile internationale sau numai la unele dintre ele.
2. Declaratia prevazuta la § 1 trebuie sa fie adresata guvernului:
a) tarii in care are loc congresul, daca este facuta in momentul semnarii actului sau actelor despre care este vorba;
b) Confederatiei Elvetiene, in toate celelalte cazuri.
3. Orice tara membra poate oricind sa adreseze guvernului Confederatiei Elvetiene o notificare in vederea denuntarii aplicarii actelor uniunii pentru care a facut declaratia prevazuta la § 1. Aceasta notificare are efect dupa un an de la data primirii ei de catre guvernul Confederatiei Elvetiene.
4. Declaratiile si notificarile prevazute la § 1 si 3 sint comunicate tarilor membre de catre guvernul tarii care le-a primit.
5. Paragrafele de la 1-4 nu se aplica teritoriilor care poseda calitatea de membru al uniunii si ale caror relatii internationale sint asigurate de una dintre tarile membre.
ART. 24
Legislatiile nationale
Stipulatiile actelor uniunii nu aduc atingere legislatiei fiecarei tari membre, in tot ceea ce nu este in mod expres prevazut prin aceste acte.

CAP. II
Acceptarea si denuntarea actelor uniunii

ART. 25
Semnarea, ratificarea si alte moduri de aprobare a actelor uniunii
1. Semnarea actelor uniunii de catre plenipotentiari are loc la terminarea Congresului.
2. Constitutia este ratificata cit mai curind posibil de catre tarile semnatare.
3. Aprobarea actelor uniunii, altele decit Constitutia, se face in conformitate cu reglementarile constitutionale ale fiecarei tari semnatare.
4. Daca o tara nu ratifica Constitutia sau nu aproba celelalte acte semnate de ea, Constitutia si celelalte acte nu sint mai putin valabile pentru tarile care le-au ratificat sau aprobat.
ART. 26
Notificarea ratificarilor si a celorlalte moduri de aprobare a actelor uniunii
Instrumentele de ratificare a Constitutiei si eventual de aprobare a celorlalte acte ale uniunii sint adresate in cel mai scurt timp guvernului Confederatiei Elvetiene si de catre acesta din urma, guvernelor tarilor membre.
ART. 27
Aderarea la aranjamente
1. Tarile membre pot oricind sa adere la unul sau mai multe dintre aranjamentele prevazute la articolul 22 § 4.
2. Aderarea tarilor membre la aranjamente este notificata conform articolului 11 § 3.
ART. 28
Denuntarea unui aranjament
Fiecare tara membra are facultatea sa inceteze participarea sa la unul sau mai multe aranjamente, in conditiile stipulate la articolul 12.

CAP. III
Modificarea actelor uniunii

ART. 29
Prezentarea propunerilor
1. Administratia postala a unei tari membre are dreptul de a prezenta, fie la congres, fie intre doua congrese, propuneri cu privire la actele uniunii la care tara sa este parte.
2. Totusi, propunerile care privesc Constitutia si regulamentul general nu pot fi supuse decit congresului.
ART. 30
Modificarea Constitutiei
1. Pentru a fi adoptate, propunerile supuse congresului si referitoare la prezenta Constitutie trebuie sa fie aprobate de cel putin doua treimi din numarul tarilor membre ale uniunii.
2. Modificarile adoptate de catre un congres fac obiectul unui protocol aditional si, in afara unei decizii contrarii acestui congres, intra in vigoare in acelasi timp cu actele reinnoite in cursul aceluiasi congres. Ele sint ratificate cit mai curind posibil de catre tarile membre, iar instrumentele acestei ratificari sint tratate conform articolului 26.
ART. 31
Modificarea conventiei, a regulamentului general si a aranjamentelor
1. Conventia, regulamentul general si aranjamentele fixeaza conditiile prin care se realizeaza aprobarea propunerilor care se refera la ele.
2. Actele mentionate la § 1 intra in vigoare simultan si au aceeasi durata. Din ziua fixata de catre congres pentru intrarea in vigoare a acestor acte, actele corespunzatoare ale congresului precedent, sint abrogate.

CAP. IV
Reglementarea diferendelor

ART. 32
Arbitrajele
In caz de diferend intre doua sau mai multe administratii postale ale tarilor membre cu privire la interpretarea actelor uniunii sau asupra responsabilitatii care deriva, pentru o administratie postala, din aplicarea acestor acte, chestiunea in litigiu se rezolva pe cale arbitrala.

TITLUL III
Dispozitii finale

ART. 33
Punerea in aplicare si durata Constitutiei
Prezenta Constitutie va intra in vigoare la 1 ianuarie 1966 si va ramine in vigoare un timp nedeterminat.
Drept pentru care plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezenta Constitutie intr-un exemplar, care va fi depus la arhivele guvernului tarii in care se afla sediul uniunii. O copie va fi remisa fiecarei parti de catre guvernul tarii in care a avut loc congresul.
Intocmita la Viena la 10 iulie 1964.


PROTOCOL FINAL
al Constitutiei Uniunii Postale Universale

In momentul semnarii Constitutiei Uniunii Postale Universale incheiata la aceeasi data, subsemnatii plenipotentiari au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOL UNIC
Aderarea la Constitutie
Tarile membre ale uniunii care n-au semnat Constitutia pot sa adere la ea in orice moment. Instrumentul de aderare este adresat pe cale diplomatica guvernului tarii in care se afla sediul uniunii si de catre acesta din urma, guvernelor tarilor membre ale uniunii.
Drept pentru care plenipotentiarii de mai jos au intocmit prezentul protocol, care va avea aceeasi putere si aceeasi valabilitate ca si cind aceste dispozitii ar fi fost incluse in insusi textul Constitutiei si l-au semnat intr-un exemplar, care va fi depus la arhivele guvernului tarii in care se afla sediul uniunii. O copie va fi remisa fiecarei parti de guvernul tarii in care a avut loc congresul.
Intocmit la Viena la 10 iulie 1964.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016