Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 198 din 23 iunie 1980  privind atribuirea de burse si alte forme de sprijin material elevilor si studentilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 198 din 23 iunie 1980 privind atribuirea de burse si alte forme de sprijin material elevilor si studentilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 23 iunie 1980
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Elevii şi studenţii de la învãţãmântul de zi beneficiazã din partea statului sau a unitãţilor socialiste de burse, precum şi de alte forme de sprijin material, în condiţiile prevãzute de prezentul decret.
Numãrul de burse acordate elevilor din învãţãmântul primar, gimnazial, liceal şi profesional, precum şi studenţilor, se stabileşte anual prin decret prezidential, odatã cu aprobarea planului de şcolarizare.
ART. 2
Bursele se acorda elevilor şi studenţilor care se încadreazã în plafoanele de venituri stabilite de lege şi obţin la învãţãtura rezultatele prevãzute în prezentul decret.
ART. 3
Elevii din învãţãmântul primar, gimnazial şi liceal beneficiazã de burse de şcolarizare.
Elevii din teapta I a liceelor industriale, de chimie industriala, agroindustriale şi silvice, precum şi elevii şcolilor profesionale, beneficiazã de burse pe baza de contract.
Elevii care beneficiazã de burse pe baza de contract sunt obligaţi sa lucreze cel puţin 5 ani în unitatea socialistã cu care au încheiat contractul, având posibilitatea sa-şi continue studiile prin învãţãmântul seral.
ART 4
Bursa de şcolarizare şi bursa pe baza de contract pentru elevi constau din alocaţia de hrana şi din scutire de plata cheltuielilor de regie la internat şi cantina.
Elevii din învãţãmântul liceal şi profesional, care primesc burse pe baza de contract, beneficiazã de rechizite şi, dupã caz, de articole de igiena corporalã, iar elevii şcolilor profesionale, şi de uniforma şi îmbrãcãminte de uz personal.
Pentru elevii din liceele industriale şi şcolile profesionale care primesc bursa pe baza de contract şi se pregãtesc în meserii speficice domeniilor mine, petrol, geologie, metalurgie şi sectoarelor calde, turnatorie, forja, bursa cuprinde şi o suma de bani ce se acorda lunar.
Elevii bursieri cu situaţii sociale deosebite, din învãţãmântul liceal, primesc şi o suma de bani lunarã pentru cheltuieli personale.
Cuantumul şi ordinea de acordare a burselor de şcolarizare şi a burselor pe baza de contract, precum şi a celorlalte forme de sprijin material, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 5
Studenţii beneficiazã de burse categoria I sau a II-a, integrale ori parţiale, precum şi de burse "Republicane".
Bursele categoria I şi a II-a integrale constau din alocaţia de hrana, scutire de plata cheltuielilor de regie la cãmin şi cantina şi dintr-o suma de bani lunarã pentru cheltuieli personale.
Bursele categoria I şi a II-a parţiale constau din alocatie de hrana şi scurite de plata cheltuielilor de regie la cãmin şi cantina.
Bursa "Republicanã" poate fi acordatã studenţilor bursieri şi nebursieri care obţin rezultate excepţionale la învãţãtura, în munca practica, de cercetare ştiinţificã şi desfãşoarã o susţinutã activitate obsteasca.
Studenţii de la specializãrile cu profil minier de la cursurile pentru ingineri beneficiazã de uniforma şi îmbrãcãminte de uz personal.
Cuantumul şi ordinea de acordare a burselor, a bursei "Republicane" şi a celorlalte forme de sprijin materiale sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 6
Elevii şi studenţii beneficiazã de transport gratuit în vacanta, dus şi întors, pe ruta cea mai scurta, cu tren de persoane, nave fluviale ori maritime clasa a II-a sau cu autobuzele întreprinderilor de transport auto, dacã distanta de la unitatea de învãţãmânt la domiciliu depãşeşte 100 km.
Elevii şi studenţii bursieri orfani de ambii pãrinţi, cei necuprinsi în case de copii deşi îndeplinesc condiţiile pentru a fi primiţi în aceste unitãţi, precum şi cei proveniţi din case de copii sau din plasament familial, beneficiazã de transport gratuit în vacante, indiferent de distanta de la unitatea de învãţãmânt la domiciliu.
Studenţii care beneficiazã numai de bursa "Republicanã" îşi suporta cheltuielile de transport în vacanta.
ART. 7
Bursele pentru elevi se repartizeazã de cãtre Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului pe ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care organizeazã unitãţi de învãţãmânt, urmând sa fie atribuite potrivit nevoilor prioritare de pregãtire a forţei de munca.
Bursele şi bursele "Republicane" pentru studenţi se repartizeazã de cãtre Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului unitãţilor de învãţãmânt superior pe care le organizeazã.
Elevii liceelor şi şcolilor profesionale care au beneficiat de burse pe baza de contract, care au fost exmatriculati în cursul şcolarizãrii sau nu îşi respecta, dupã absolvire, obligaţiile asumate prin contract, precum şi studenţii care întrerup nemotivat cursurile, sunt obligaţi sa restituie contravaloarea bursei sau indemnizaţiei primite în timpul şcolarizãrii.
Metodologia de acordare şi restituire a burselor este cuprinsã în anexa nr. 3*).
ART. 8
Pe perioada în care primesc bursa, elevii bursieri nu beenficiaza de alocatie de stat pentru copii, iar elevii şi studenţii bursieri aflaţi în plasament familial nu pot primi alocaţia de întreţinere prevãzutã de lege.
Unitãţile de învãţãmânt sunt obligate sa înştiinţeze, în termen de 10 zile de la atribuirea bursei, unitãţile socialiste în care lucreazã pãrinţii sau alţi sustinatori legali ai elevilor, în vederea plãţii alocaţiei de stat pe perioada cat aceştia beneficiazã de burse şi burse pe baza de contract.
ART. 9
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la propunerea unitãţilor de învãţãmânt, precum şi unitãţile de învãţãmânt superior, pot atribui, în mod excepţional, în limita a 5 la suta din numãrul de burse repartizat, burse de şcolarizare unor elevi şi burse parţiale categoria a II-a unor studenţi cu situaţii deosebite care se încadreazã în plafoanele de venituri, dar nu au rezultatele la învãţãtura stabilite pentru acordarea burselor.
Atribuirea acestor burse pentru studenţi se face cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Învãţãmântului şi Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România.
ART. 10
Elevii şi studenţii nebursieri, precum şi studenţii care primesc numai burse "Republicane", plãtesc cheltuieli de regie dacã locuiesc în internate sau cãmine şi servesc masa la cantine, în cuantumurile prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 11
Bursele de şcolarizare, bursele pe baza de contract şi bursele "Republicane" atribuite elevilor şi studenţilor nu se impoziteazã şi se suporta potrivit prevederilor din anexa nr. 4*).
ART. 12
Prezentul decret intra în vigoare la începutul anului şcolar 1980/1981.
Pe aceeaşi data, actele normative şi prevederile legale cuprinse în anexa nr. 5, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.
ART. 13
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

________
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.


ANEXA 1

CUANTUMUL ŞI ORDINEA DE ACORDARE
a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material pentru elevi

1. Cuantumul alocaţiilor zilnice de hrana pentru elevi este:
a) 13,00 lei pentru elevii din învãţãmântul primar şi gimnazial;
b) 14,00 lei pentru elevii din licee industriale, de chimie industriala, agroindustriale şi silvice şi 13,00 lei pentru elevii din celelalte tipuri de licee;
c) 14,00 lei pentru elevii din şcoli profesionale;
d) 14,50 lei pe timpul practicii pentru elevii din şcoli profesionale, care se pregãtesc în meserii grele;
e) 16,00 lei pe perioada practicii în subteran, pentru elevii din licee industriale şi şcoli profesionale, care se pregãtesc în specialitãţi cu profil minier.
2. Cuantumul sumei pentru cheltuieli personale ce se acorda în numerar elevilor bursieri din învãţãmântul liceal, care sunt orfani de ambii pãrinţi ori provin din casele de copii sau din plasament familial, este de 25 lei lunar.
3. Sumele lunare ce se acorda pentru elevii bursieri, pe baza de contract ai liceelor industriale şi ai şcolilor profesionale, care se pregãtesc în meserii specifice domeniilor mine, petrol, geologie, metalurgie şi sectoarelor calde - turnatorie, forja -, sunt:
a) 50 lei în clasa a IX-a şi 80 lei în clasa a X-a, pentru elevii de liceu;
b) 100 lei în anul I şi 150 lei în anul II, pentru elevii şcolilor profesionale.
4. Cuantumul lunar al cheltuielilor de regie la internat şi cantina pentru elevii bursieri cazati în aceste unitãţi şi care servesc masa la cantinele unitãţilor de învãţãmânt este de 40 de lei pentru internat şi 20 de lei pentru cantina.
5. Valoarea rechizitelor şcolare pentru elevii din învãţãmântul liceal şi profesional, care primesc bursa pe baza de contract, este de 40 lei anual.
6. Valoarea articolelor de igiena corporalã pentru elevii care primesc bursa pe baza de contract din învãţãmântul liceal şi profesional, cazati în internate, este de 7 lei lunar.
7. Valoarea uniformei şi imbracamintei de uz personal pentru elevii şcolilor profesionale care primesc burse pe baza de contract este de 1.000 lei pentru bãieţi şi 800 lei pentru fete, în anul I, şi 350 lei pentru bãieţi şi 400 lei pentru fete, în semestrul III de studii.
Uniforma şi îmbrãcãmintea de uz personal ce se acorda elevilor se stabilesc, în limita sumelor prevãzute la alin. 1, de cãtre ministere şi celelalte organe centrale care au în subordinea unitãţii de învãţãmânt, cu avizul Ministerului Finanţelor.
8. Bursele de şcolarizare şi bursele pe baza de contract se atribuie elevilor care se încadreazã în plafoanele de venituri prevãzute de lege, în limita numãrului repartizat unitãţii de învãţãmânt, dupã cum urmeazã:
a) La învãţãmântul primar şi gimnazial, în urmãtoarea ordine:
- elevilor orfani de ambii pãrinţi, celor necuprinsi în case de copii deşi îndeplinesc condiţiile pentru a fi primiţi în aceste unitãţi, sau proveniţi din plasament familial;
- elevilor proveniţi din familii care nu le pot asigura o educaţie corespunzãtoare şi celor care au fost bolnavi t.b.c. şi sunt în evidenta dispensarelor medicale, numai dacã locuiesc în internat sau la gazda.
b) La învãţãmântul liceal clasele IX-X, în urmãtoarea ordine:
- elevilor orfani de ambii pãrinţi, celor necuprinsi în case de copii deşi îndeplinesc condiţiile pentru a fi primiţi în aceste unitãţi, ori proveniţi din case de copii sau din plasament familial;
- elevilor proveniţi din familii care nu le pot asigura o educaţie corespunzãtoare, precum şi celor care au fost bolnavi t.b.c. şi sunt în evidenta dispensarelor medicale, dacã au promovat clasa;
- celorlalţi elevi în ordinea crescanda a veniturilor pãrinţilor, altor sustinatori legali ori ale elevilor înşişi, dacã au promovat clasa, au obţinut minimum media 7 pentru rezultatele în activitatea practica şi minimum media 9 la purtare.
c) La învãţãmântul liceal clasele XI-XII, în urmãtoarea ordine:
- elevilor orfani de ambii pãrinţi ori proveniţi din case de copii sau din plasament familial, din familii care nu le pot asigura o educaţie corespunzãtoare, precum şi celor care au fost bolnavi t.b.c. şi sunt în evidenta dispensarelor medicale, dacã au promovat clasa, au obţinut minimum media 7 pentru rezultatele în activitatea practica şi minimum media 9 la purtare.
- celorlalţi elevi care se pregãtesc în meserii deficitare în forta de munca, stabilite anual prin decretul prezidential privind stabilirea numãrului de burse, în ordinea crescanda a mediilor, dacã au obţinut cel puţin media 7 la concursul de admitere, la sfârşitul trimestrelor şcolare sau la promovarea clasei precedente, precum şi minimum media 7 pentru rezultatele în activitatea practica şi minimum media 9 la purtare.
d) La învãţãmântul profesional, bursele pe baza de contract de acorda elevilor din anul I şi celor care au promovat anul de studii.
9. În cazul în care unitatea de învãţãmânt nu are cantina, elevii bursieri pot servi masa la cantinele altor unitãţi socialiste din localitatea respectiva, urmând ca unitatea de învãţãmânt sa deconteze cheltuielile de regie şi, în limita alocaţiei de hrana stabilite în prezenta anexa, valoarea meselor servite.


ANEXA 2

CUANTUMUL ŞI ORDINEA DE ACORDARE
a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material pentru studenţi

1. Cuantumul burselor studenţilor care locuiesc în cãmine şi servesc masa la cantine este:
a) Bursa integrala:
- categoria I 660 lei lunar, din care:
- 485 lei alocatie de hrana;
- 50 lei regie pentru cãmin;
- 25 lei regie pentru cantina;
- 100 lei cheltuieli personale.
- categoria a II-a 590 lei lunar, din care:
- 485 lei alocatie de hrana;
- 50 lei regie pentru cãmin;
- 25 lei regie pentru cantina;
- 30 lei cheltuieli personale.
b) Bursa parţialã:
- categoria I 560 lei lunar, din care:
- 485 lei alocatie de hrana;
- 50 lei regie pentru cãmin;
- 25 lei regie pentru cantina;
- categoria a II-a 480 lei lunar, din care:
- 405 lei alocatie de hrana;
- 50 lei regie pentru cãmin;
- 25 lei regie pentru cantina;
Pentru studenţii de la facultãţile sau secţiile care pregãtesc cadre în specialitãţi din domeniul minier, alocaţia de hrana pe timpul practicii în subteran este de 510 lei lunar.
Diferentierea burselor în "integrala sau parţialã" se face în funcţie de încadrarea în plafoanele de venituri prevãzute de lege, iar în categoria I sau a II-a, dupã rezultatele obţinute de student la învãţãtura.
Cuantumul lunar al alocaţiei de hrana este stabilit pentru 30 de zile, urmând a se modifica în funcţie de numãrul zilelor din luna în care se plãteşte alocaţia.
2. Cuantumul bursei "Republicane" ce se atribuie studenţilor este de 400 lei lunar.
3. Cuantumul indemnizaţiei acordatã în cãrţi şi rechizite studenţilor bursieri orfani de ambii pãrinţi şi celor proveniţi din casele de copii sau din plasament familial este de 400 lei anual.
4. Bursele pentru studenţi se atribuie dacã aceştia se încadreazã în plafoanele de venituri prevãzute de lege, în limita numãrului repartizat unitãţii de învãţãmânt superior, astfel:
a) bursele categoria I (integrale sau parţiale), studenţilor din anii II-VI care au realizat cel puţin media 8,50 la învãţãmântul tehnic, agronomic, economic şi la specializãrile matematica, fizica şi chimie, respectiv cel puţin media 9 la celelalte specializãri, şi au obţinut minimum media 7 pentru rezultatele în activitatea practica;
b) bursele categoria a II-a (integrale sau parţiale), studenţilor care au obţinut minimum media 7 pentru rezultatele în activitatea practica şi au realizat mediile:
- 10-6,50, la concursul de admitere, şi 8,49-6,50, în anii II-VI, la învãţãmântul tehnic, agronomic, economic şi la specializãrile matematica, fizica şi chimie;
- 10-7, la concursul de admitere, şi 8,99-7, în anii II-VI, la celelalte specializãri.
5. Bursele "Republicane" se atribuie în numerar, începând din anul III de studii şi în ordinea descrescanda a mediilor, studenţilor care au obţinut în anul precedent de studii nota 10 la cel puţin jumãtate plus una din disciplinele prevãzute în planul de învãţãmânt, iar la celelalte, nota 9.
Bursele "Republicane" se atribuie de cãtre senatele unitãţilor de învãţãmânt superior, pe baza propunerilor consiliilor profesionale ale facultãţilor şi ale consiliilor asociaţiilor studenţilor comunisti.
6. Studenţii de la specializãrile cu profil minier de la cursurile pentru ingineri primesc pe timpul studiilor uniforma şi îmbrãcãminte de uz personal, în limita sumei de 4.900 lei, dupã cum urmeazã: 1 manta de stofa, 2 costume de stofa, 2 costume de doc, 6 camasi, 6 perechi incaltaminte, 2 sepci.


ANEXA 5


ACTELE NORMATIVE ŞI PREVEDERIEL LEGALE
care se abroga

- Decretul nr. 5, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 15 februarie 1955, pentru ridicarea minimului neimpozabil al câştigului muncitorilor şi functonarilor şi pentru scutirea de impozit a burselor elevilor şi studenţilor.
- Decretul nr. 173, publicat în Buletinul Oficial nr. 102 din 23 iulie 1974, pentru majorarea bursei studenţilor din învãţãmântul superior.
- Decretul nr. 342 din 12 octombrie 1976 privind atribuirea de burse pentru elevii din învãţãmântul primar, gimnazial şi de specialitate postliceala pe anul şcolar 1976/1977.
- Dispoziţiile referitoare la alocaţiile zilnice de hrana pentru elevii bursieri din Decretul nr. 269, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 31 august 1976, privind majorarea alocaţiilor zilnice de hrana în instituţiile de învãţãmânt şi educaţie.
- Decretul presidential nr. 292 din 13 septembrie 1979 privind stabilirea numãrului de burse şi altor forme de sprijin material pentru elevii şi studenţii de la învãţãmântul de zi, în anul şcolar 1979/1980.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 240 din 22 aprilie 1961 cu privire la acordarea echipamentului pentru elevii şcolilor profesionale de ucenici.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1053, publicatã în Colecţia de hotãrâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 34 din 14 noiembrie 1962 şi republicatã în Colecţia de hotãrâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 45 din 27 decembrie 1963, cu privire la unele mãsuri pentru acordarea de burse şi alte forme de sprijin material elevilor din învãţãmântul de cultura generalã, artistic şi mediu pedagogic.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1054, publicatã în Colecţia de hotãrâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 34 din 14 noiembrie 1962 şi republicatã în Buletinul Oficial nr. 104 din 5 decembrie 1967, privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material studenţilor de la cursurile de zi.
Art. 4 alin. 3 şi art. 5 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1605, publicatã în Buletinul Oficial nr. 15 din 30 noiembrie 1965, pentru stabilirea unor mãsuri privind activitatea sportiva din instituţiile de învãţãmânt.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2006 din 18 septembrie 1968 privind stabilirea numãrului de burse, a cuantumului lor şi a unor criterii de acordare a burselor pentru elevii din învãţãmântul de cultura generalã, de arta, institutele pedagogice de învãţãtori şi educatoare de 2 ani, liceele de specialitate, şcolile de specializare postliceala şi pentru studenţii de la cursurile de zi, în anul şcolar 1968/1969.
- Anexa nr. 1 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 822, publicatã în Buletinul Oficial nr. 69 din 22 iunie 1970, privind alocaţiile zilnice de hrana pentru acţiunile bugetare şi consumurile colective din sectorul special, cu excepţia poziţiilor 28, 29, 33 şi 34.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1424 din 10 octombrie 1970 privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi în anul şcolar 1970/1971.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1088 din 19 septembrie 1972 privind acordarea de burse elevilor din învãţãmântul de zi în anul şcolar 1972/1973.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1159 din 4 octombrie 1972 privind acordarea burselor pentru studenţi în anul universitar 1972/1973.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1029 din 11 august 1973 privind acordarea de burse pentru elevi şi studenţi în anul şcolar 1973/1974.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 755 din 29 iunie 1974 privind acordarea de burse pentru elevii din învãţãmântul primar, gimnazial, din clasa a X-a (în lichidare) a şcolii generale şi din învãţãmântul de specialitate postliceala în anul şcolar 1974/1975.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1194 din 18 septembrie 1974 cu privire la atribuirea de burse şi alte forme de sprijin material studenţilor de la învãţãmântul de zi;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 518 din 6 iunie 1975 privind atribuirea de burse pentru elevii din învãţãmântul primar, gimnazial şi de specializare postliceala în anul şcolar 1975/1976.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 491 din 28 mai 1975 privind planul de şcolarizare şi numãrul de burse în învãţãmântul superior pe anul universitar 1975/1976.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 226 din 28 mai 1976 privind planul de şcolarizare şi numãrul de burse în învãţãmântul superior, precum şi planul de şcolarizare la învãţãmântul postuniversitar pentru anul universitar 1976/1977.
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 328 din 6 septembrie 1976 privind suplimentarea planului de şcolarizare şi a numãrului de burse în învãţãmântul superior pentru anul universitar 1976/1977.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016