Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 171 din 13 mai 1983  privind imbunatatirea activitatii in domeniul industriei extractive de petrol si gaze    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 171 din 13 mai 1983 privind imbunatatirea activitatii in domeniul industriei extractive de petrol si gaze

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 35 DIN 16/05/83
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Activitatea de extracţie a ţiţeiului şi gazelor se organizeazã pe brigazi de producţie petroliera, brigazi de producţie de gaze naturale, brigazi de foraj, schele de producţie petroliera, schele de producţie de gaze naturale, schele de foraj şi trusturi de foraj-extracţie.
ART. 2
Brigazile de producţie petroliera, de producţie de gaze naturale şi de foraj, unitãţi de baza fãrã personalitate juridicã, cu activitate complexa, sînt titulare de plan pentru sarcinile stabilite, funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi gestiunii economice şi se organizeazã potrivit anexei nr. 1*.
Brigazile îşi desfãşoarã activitatea în regim continuu de lucru, pe 3 schimburi a cîte 8 ore, în toate zilele saptaminii.
ART. 3
Brigazile de producţie petroliera şi de producţie de gaze naturale rãspund de realizarea producţiei planificate de ţiţei sau de gaze, dupã caz, în care scop:
a) asigura realizarea producţiei, supravegheazã funcţionarea continua a sondelor la parametrii stabiliţi; colecteazã şi separa titeiul şi gazele în instalaţiile de separare; efectueazã lucrãri pentru mãrirea factorului de recuperare a ţiţeiului şi gazelor din zãcãminte;
b) executa lucrãri de intervenţii la sondele în producţie pentru menţinerea lor în stare de funcţionare;
c) realizeazã la termenele stabilite lucrãrile de punere în producţie a sondelor terminate din foraj şi de reparaţii ale sondelor avariate;
d) executa întreţinerea mecano-energetica a utilajelor şi instalaţiilor din dotare şi asigura funcţionarea permanenta a acestora la parametrii stabiliţi.
ART. 4
Brigada de foraj asigura şi rãspunde de:
a) realizarea volumului de foraj planificat pe total şi pe sortimente;
b) desfãşurarea întregului proces de sapare a sondelor, în vederea atingerii obiectivelor geologice şi de producţie;
c) aplicarea tehnologiilor moderne pentru creşterea vitezelor de lucru;
d) exploatarea raţionalã a instalaţiilor şi menţinerea lor în permanenta stare de funcţionare.
ART. 5
Brigazile de producţie petroliera, de producţie de gaze naturale şi de foraj lucreazã în acord global; retributia întregului personal muncitor al brigazilor se face în raport direct cu gradul de îndeplinire a planului producţiei fizice de ţiţei extras, gaze utilizabile, gazolina, etan, metri forati, dupã caz, fãrã nici o limitare, cu condiţia respectãrii nivelului de cheltuieli planificate.
ART. 6
Pe data de 1 aprilie 1983 se înfiinţeazã schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj, prevãzute în anexa nr. 2, avînd denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate şi grupa de ramuri prevãzute în aceeaşi anexa.
Schelele se înfiinţeazã prin reorganizarea schelelor de extracţie a ţiţeiului, schelelor de foraj şi a Întreprinderii de extracţie gaz metan Medias, care se desfiinţeazã.
ART. 7
Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat, sînt titulare de plan, rãspund pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan. Indicatorii de plan pentru schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj se stabilesc de Ministerul Petrolului, împreunã cu trusturile de foraj-extracţie. Raportarea îndeplinirii sarcinilor de plan se face ministerului şi trusturilor de foraj-extracţie de care aparţin.
ART. 8
Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale se organizeazã pe 3 tipuri şi au structurile de organizare prevãzute în anexele nr. 3*, 4* şi 5*, iar schelele de foraj, pe 2 tipuri şi au structurile de organizare prevãzute în anexele nr. 6* şi 7*.
Încadrarea schelelor pe tipuri de organizare se face de Ministerul Petrolului, potrivit criteriilor din anexa nr. 8*.
ART. 9
Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj se încadreazã la înfiinţare în grade de organizare astfel: gradul I schelele de tipul mare, gradul II de tipul mijlociu şi gradul III de tipul mic.
ART. 10
Pe data de 1 aprilie 1983 trusturile petrolului în întreprinderile prevãzute în anexa nr. 9 se reorganizeazã, avînd denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevãzute în aceeaşi anexa.
ART. 11
Trusturile de foraj-extracţie sînt titulare de plan pentru activitatea economicã pe care o desfãşoarã, se organizeazã şi funcţioneazã ca întreprinderi, pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat, avînd structura de organizare prevãzutã în anexa nr. 10*.
ART. 12
Trusturile de foraj-extracţie au în subordine sau în componenta schele de producţie petroliera, schele de producţie de gaze naturale, schele de foraj, precum şi unitãţi fãrã personalitate juridicã, grupuri de santiere de construcţii-montaje petroliere, baze de ateliere pentru reparaţii şi reconditionare de material tubular, baze de aprovizionare, unitãţi şcolare sau, dupã caz, brigazi de producţie petroliera şi de foraj.
ART. 13
Pe data de 1 aprilie 1983 Trustul de construcţii şi instalaţii petroliere Ploiesti îşi schimba denumirea în "Trustul de construcţii speciale petroliere Ploiesti", avînd ca obiect de activitate: construcţia şi montajul instalaţiilor şi obiectivelor speciale petroliere de importanta deosebita, lucrãri de montaje electroenergetice şi de automatizare în petrol şi gaze, construcţia de conducte şi drumuri magistrale pentru petrol şi gaze, execuţia de lucrãri de construcţii şi montaje petroliere în exterior, proiectari şi prestãri de servicii în legatura cu aceste activitãţi.
ART. 14
Întreprinderea "Energopetrol" Cimpina din subordinea Ministerului Petrolului se organizeazã ca unitate fãrã personalitate juridicã în cadrul Trustului de construcţii speciale petroliere Ploiesti şi îşi pãstreazã structura organizatoricã avutã la data prezentului decret.
ART. 15
Pe data de 1 aprilie 1983 se înfiinţeazã:
a) Întreprinderea mecanicã pentru gaz metan Medias, cu sediul în municipiul Medias, judeţul Sibiu, în subordinea Centralei gazului metan Medias, avînd ca obiect de activitate: confecţii şi reparaţii de utilaj petrolier, echipament de ardere şi reglare a gazelor, de elemente de mecanizare şi automatizare pentru industria extractiva de petrol şi gaze şi pentru distribuţia gazelor; fabricatia pieselor de schimb pentru aceste utilaje şi echipamente; proiectarea tehnologicã pentru prototipuri şi autoutilare, asistenta tehnica şi asigurarea activitãţii de service pentru produsele de profil, precum şi prestãri de servicii în legatura cu obiectul sau de activitate;
b) Întreprinderea mecanicã pentru petrol Gaesti, cu sediul în oraşul Gaesti, judeţul Dimbovita, în subordinea Ministerului Petrolului, avînd ca obiect de activitate: confecţii şi reparaţii de utilaj petrolier, piese de schimb şi aparatura specifica industriei extractive de petrol şi gaze, activitatea de service proiectari tehnologice, precum şi prestãri de servicii în legatura cu aceste activitãţi.
Întreprinderile se înfiinţeazã prin reorganizarea Uzinei mecanice pentru gaz metan Medias şi a Uzinei de produse pentru construcţii Gaesti şi se încadreazã în gradul III de organizare, grupa III de ramura.
ART. 16
Întreprinderile înfiinţate potrivit art. 15 funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat.
Muncitorii din întreprinderile înfiinţate potrivit art. 15 vor fi retribuiţi pe baza reţelei tarifare construcţii de maşini A, diferenţiatã pentru munca în acord şi munca în regie, potrivit Legii retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.
ART. 17
Baza de aprovizionare, recuperari materiale şi fabricatii auxiliare Baicoi, din subordinea Ministerului Petrolului, se organizeazã în "Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti", cu sediul în comuna Floresti, judeţul Prahova, în subordinea Ministerului Petrolului, avînd ca obiect de activitate: aprovizionarea tehnico-materialã a unitãţilor de petrol şi gaze cu materiale şi produse specifice activitãţii de foraj şi extracţie, în cantitãţi nevagonabile pe consumator; recuperari şi reconditionari de material tubular şi alte materiale din industria de petrol şi gaze. Baza exercita prin subunitatile sale funcţia de depozit pentru unitãţile din subordinea Ministerului Petrolului pe care le deserveste.
Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti se încadreazã în grupa I de organizare, grupa V de ramura, şi are structura de organizare prevãzutã în anexa nr. 11*.
ART. 18
Lista unitãţilor de informare documentara, prevãzutã în anexa nr. 3 la art. 3 din Decretul nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile de informare documentara, se completeazã cu "Oficiul de informare documentara pentru petrol şi gaze", în subordinea Ministerului Petrolului.
ART. 19
Anexele pentru industria extractiva la <>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice se modifica şi se completeazã potrivit prevederilor anexei nr. 12*.
ART. 20
Încadrarea în grade de organizare a unitãţilor din cadrul trusturilor, schelelor şi întreprinderilor reorganizate sau înfiinţate în anul 1983 este cea prevãzutã în anexa nr. 13*.
ART. 21
Prevederile de la art. 2 - anexa nr. 1 la Decretul nr. 232/1982 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi şi a preţurilor de deviz pentru activitatea de construcţii-montaj, referitoare la trusturile de petrol se aplica şi pentru schelele de producţie petroliera şi schelele de producţie de gaze naturale.
ART. 22
Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze şi schelele de foraj pot efectua operaţiuni financiar-bancare la filialele şi sucursalele bãncilor finanţatoare cele mai apropiate de sediul schelelor, indiferent de organul central de care aparţin sucursalele sau filialele respective.
ART. 23
Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale, schelele de foraj, grupurile de santiere şi întreprinderile nou înfiinţate şi încadrate în gradul I de organizare se doteaza cu cîte un autoturism destinat transportului de persoane în interes de serviciu, completindu-se anexa nr. 1 la <>Decretul nr. 277/1979 privind unele mãsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodãrirea economicoasa a parcului de autovehicule.
Se aproba dotarea suplimentarã a brigazilor de producţie petroliera, a brigazilor de producţie de gaze naturale, a brigazilor de foraj şi a schelelor de producţie petroliera, schelelor de producţie de gaze naturale şi schelelor de foraj cu 285 autovehicule de transport marfa sub 1,5 tone capacitate, 25 microbuze, un autoturism pentru activitate de service şi 24 autoturisme pentru activitatea de intervenţie, completindu-se în mod corespunzãtor anexele nr. 9, 10 şi 11 la <>Decretul nr. 277/1979 şi anexa nr. VIII la Decretul nr. 377/1979 privind unele mãsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta localã sau proprie din dotarea unitãţilor socialiste.
ART. 24
Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor încheiate pe data de 31 martie 1983, împreunã cu indicatorii de plan economic şi financiar, cu contractele încheiate de la unitãţile care se reorganizeazã, trec la unitãţile prevãzute la art. 6, 10, 14 şi 15.
Personalul muncitor care trece la unitãţile ce se înfiinţeazã sau reorganizeazã potrivit prevederilor prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 25
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, modificãrile care decurg din aplicarea prezentului decret, în planul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea indicatorilor de plan economic şi financiar aprobaţi pe anul 1983 pentru Ministerul Petrolului.
ART. 26
Alineatul 1 de la articolul 11 din Decretul nr. 270/1981 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"Ministerul Petrolului are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan economic-finanţe;
b) Direcţia tehnica-investiţii;
c) Direcţia mecano-energetica;
d) Direcţia de organizare, control, personal, învãţãmînt;
e) Direcţia de coordonare a producţiei de ţiţei şi gaze;
f) Direcţia de foraj şi geologie;
g) Direcţia de aprovizionare şi cooperare."
Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Decretul nr. 270/1981 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 14*, 15*, şi 16 la prezentul decret.
ART. 27
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãrui aplicare a fost prelungitã prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplica în anul 1983 posturilor din unitãţile subordonate Ministerului Petrolului, precum şi posturilor din aparatul ministerului.
ART. 28
Personalul muncitor transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicãrii prezentului decret, are dreptul timp de 3 luni de la data transferãrii sau trecerii în asemenea funcţii la retributia tarifara avutã, potrivit prevederilor <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 . Diferenţa de retributie se suporta de unitatea la care personalul va fi încadrat.
ART. 29
Anexele nr. 1 şi 2 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele mãsuri de reorganizare a centralelor industriale, unitãţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzãtor prezentului decret.
ART. 30
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantã din prezentul decret.
( * - Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.)
ANEXA 2
LISTA

schelelor de producţie petroliera, schelelor de producţie de gaze naturale şi schelelor de foraj care se înfiinţeazã.
--------------------------------------------------------------------------------

Sediul

--------------------

Nr. Denumirea locali- judeţul Unitatea ca- Obiectul de activi- Gru-

crt. schelei tatea reia îi este tate pa de

subordonata ramura

--------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6

--------------------------------------------------------------------------------

1. Schela de comuna Teleorman Trustul de fo- Cercetarea şi exploa- III

producţie Poeni raj-extracţie tarea raţionalã a za-

petroliera Bolintin camintelor de ţiţei şi

Poeni gaze, extractia titeiu-

lui, a gazelor, creste-

rea gradului de recupe-

rare a ţiţeiului din za-

caminte, producţia de

gazolina şi etan; pune-

rea în producţie şi re-

paratia capitala a son-

delor, întreţinerea şi

repararea utilajelor şi

instalaţiilor din dotare

2. Schela de oraşul Teleorman Trustul de fo- Idem III

producţie Videle raj-extracţie

petroliera Bolintin

Videle

3. Schela de comuna Giurgiu Trustul de fo- Cercetarea şi exploa- III

producţie Clejani raj-extracţie tarea raţionalã a za-

petroliera Bolintin camintelor de ţiţei şi

Clejani gaze, extractia tite-

iului, a gazelor, cres-

terea gradului de recu-

perare a ţiţeiului din

zãcãminte, producţia de

gazolina şi etan; pune-

rea în producţie şi re-

paratia capitala a son-

delor, întreţinerea şi

repararea utilajelor şi

instalaţiilor din dotare

4. Schela de oraşul Dimbovita Trustul de fo- Idem III

producţie Titu raj-extracţie

petroliera Bolintin

Titu

5. Schela de municipiul Brãila Trustul de fo- Idem III

producţie Brãila raj-extracţie

petroliera Bolintin

Brãila

6. Schela de municipiul Dolj Trustul de fo- Idem III

producţie Craiova raj-extracţie

petroliera Tirgu Jiu

Craiova

7. Schela de oraşul Gorj Trustul de fo- Idem III

producţie Ticleni raj-extracţie

petroliera Tirgu Jiu

Ticleni

8. Schela de comuna Gorj Trustul de fo- Idem III

producţie Stoina raj-extracţie

petroliera Tirgu Jiu

Stoina

9. Schela de comuna Timis Trustul de fo- Idem III

producţie Biled raj-extracţie

petroliera Arad

Sandra

10. Schela de comuna Bihor Trustul de fo- Idem III

producţie Suplacu raj-extracţie

petroliera de Arad

Suplacu de Barcau

Barcau

11. Schela de comuna Arad Trustul de fo- Idem III

producţie Pecica raj-extracţie

petroliera Arad

Pecica

12. Schela de comuna Arges Trustul de fo- Idem III

producţie Poiana raj-extracţie

petroliera Lacului Pitesti

Mosoaia

13. Schela de comuna Olt Trustul de fo- Idem III

producţie Potcoava raj-extracţie

petroliera Pitesti

Ciuresti

14. Schela de oraşul Vilcea Trustul de fo- Idem III

producţie Dragasani raj-extracţie

petroliera Pitesti

Dragasani

15. Schela de comuna Dimbovita Trustul de fo- Idem III

producţie Valea raj-extracţie

petroliera Mare Pitesti

Gaesti

16. Schela de oraşul Prahova Trustul de fo- Idem III

producţie Baicoi raj-extracţie

petroliera Boldesti

Baicoi

17. Schela de oraşul Prahova Trustul de fo- Idem III

producţie Boldesti- raj-extracţie

petroliera Scaeni Boldesti

Boldesti

18. Schela de comuna Buzau Trustul de fo- Idem III

producţie Berca raj-extracţie

petroliera Boldesti

Berca

19. Schela de comuna Dimbovita Trustul de fo- Idem III

producţie Aninoasa, raj-extracţie

petroliera municipiul Boldesti

Viforita Tirgoviste

20. Schela de oraşul Dimbovita Trustul de fo- Cercetarea şi exploa- III

producţie Moreni raj-extracţie tarea raţionalã a za-

petroliera Boldesti camintelor de ţiţei şi

Moreni gaze, extractia tite-

iului, a gazelor, cres-

terea gradului de recu-

perare a ţiţeiului din

zãcãminte, producţia de

gazolina şi etan; pune-

rea în producţie şi re-

paratia capitala a son-

delor, întreţinerea şi

repararea utilajelor şi

instalaţiilor din dotare

21. Schela de comuna Bacau Trustul de fo- Idem III

producţie Zemes raj-extracţie

petroliera Moinesti

Zemes

22. Schela de comuna Bacau Trustul de fo- Idem III

producţie Zemes raj-extracţie

petroliera Moinesti

Modirzau

23. Schela de oraşul Bacau Trustul de fo- Idem III

producţie Comanesti raj-extracţie

petroliera Moinesti

Comanesti

24. Schela de municipiul Sibiu Centrala gazu- Exploatarea raţionalã III

producţie Medias lui metan a zãcãmintelor de gaze

de gaze na- Medias naturale, extractia ga-

turale zelor, creşterea gradu-

Medias lui de recuperare a ga-

zelor din zãcãminte,

punerea în producţie şi

reparaţia capitala a

sondelor, întreţinerea

şi repararea utilajelor

şi instalaţiilor din

dotare

25. Schela de municipiul Mures Centrala ga- Idem III

producţie Tirgu zului metan

de gaze na- Mures Medias

turale

Tirgu Mures

26. Schela de municipiul Prahova Centrala ga- Idem III

producţie Ploiesti zului metan

de gaze na- Medias

turale

Ploiesti

27. Schela de comuna Gorj Trustul de fo- Idem III

producţie Turburea raj-extracţie

de gaze Tirgu Jiu

Turburea

28. Schela de municipiul Sibiu Centrala ga- Forajul sondelor de II

foraj Medias zului metan cercetare geologica,

Medias Medias de exploatare şi injec-

tie, montajul instala-

tiilor de foraj şi al

anexelor, întreţinerea

şi repararea utilaje-

lor şi instalaţiilor

din dotare

29. Schela de municipiul Mures Centrala ga- Idem II

foraj Tirgu zului metan

Tirgu Mures Mures Medias

30. Schela de Comuna Brãila Trustul de fo- Idem II

foraj Ianca raj-extracţie

Ianca Bolintin

31. Schela de comuna Giurgiu Trustul de fo- Idem II

foraj Clejani raj-extracţie

Balaria Bolintin

32. Schela de municipiul - Trustul de fo- Idem II

foraj Bucureşti raj-extracţie

Chitila Bolintin

33. Schela de oraşul Gorj Trustul de fo- Idem II

foraj Tirgu raj-extracţie

Carbunesti Carbunesti Tirgu Jiu

34. Schela de comuna Gorj Trustul de fo- Idem II

foraj Stoina raj-extracţie

Stoina Tirgu Jiu

35. Schela de comuna Dolj Trustul de fo- Idem II

foraj Melinesti raj-extracţie

Melinesti Tirgu Jiu

36. Schela de comuna Arad Trustul de fo- Idem II

foraj Felnac raj-extracţie

Zadareni Arad

37. Schela de municipiul Bihor Trustul de fo- Idem II

foraj Oradea raj-extracţie

Oradea Arad

38. Schela de comuna Arges Trustul de fo- Idem II

foraj Bascov, raj-extracţie

Bascov municipiul Pitesti

Pitesti

39. Schela de municipiul Vilcea Trustul de fo- Idem II

foraj Rimnicu raj-extracţie

Rimnicu Vilcea Pitesti

Vilcea

40. Schela de oraşul Prahova Trustul de fo- Idem II

foraj Baicoi raj-extracţie

Liliesti Boldesti

41. Schela de oraşul Prahova Trustul de fo- Idem II

foraj Boldesti- raj-extracţie

Scaeni Scaeni Boldesti

42. Schela de oraşul Dimbovita Trustul de fo- Idem II

foraj Moreni raj-extracţie

Moreni Boldesti

43. Schela de comuna Bacau Trustul de fo- Idem II

foraj Zemes raj-extracţie

Zemes Moinesti

44. Schela de oraşul Bacau Trustul de fo- Idem II

foraj Comanesti raj-extracţie

Comanesti Moinesti

45. Schela de oraşul Bacau Trustul de fo- Idem II

foraj Tirgu raj-extracţie

Tirgu Ocna Ocna Moinesti

46. Schela de comuna Covasna Trustul de fo- Idem II

foraj Ghelinta raj-extracţie

Ghelinta Moinesti

--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 9
LISTA

trusturilor şi întreprinderilor care se reorganizeazã
--------------------------------------------------------------------------------

Sediul vechi Sediul nou

------------------ -----------------

Nr. Denumirea locali- judeţul Denumirea locali- judeţul Obiectul de acti-

crt. veche tatea noua tatea vitate

--------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------------------------------------------------------

1. Trustul pe- comuna Giurgiu Trustul de comuna Giurgiu Asistenta tehnica

trolului Bolintin- foraj- Bolintin- de specialitate la

Bolintin Vale extracţie Vale schelele pe care

Bolintin le coordoneazã

pentru cercetarea

geologica şi ex-

ploatarea zacamin-

telor de ţiţei şi

gaze, realizarea

integrala a pro-

ductiei fizice, a-

plicarea metodelor

şi tehnologiilor

moderne de foraj

şi de extracţie,

controlul desfasu-

rarii activitãţii

de foraj şi de ex-

tractie, respecta-

rea regimurilor

tehnologice, urma-

rirea realizãrii

producţiei şi a

tuturor indicato-

rilor pe schele şi

pe ansamblul trus-

tului; asigura e-

laborarea şi urma-

reste realizarea

programelor de

creştere a gradu-

lui de recuperare

a ţiţeiului din

zãcãminte, aproba

documentaţiile de

investiţii, la ni-

velul competente-

lor stabilite de

lege pentru cen-

tralele industri-

ale, pentru sche-

lele din coordona-

re, executa cu

forte proprii lu-

crari de construc-

tii-montaj aferen-

te schelelor pe

care le coordonea-

za

2. Trustul pe- munici- Gorj Trustul de munici- Gorj Idem

trolului piul foraj- piul

Tirgu Jiu Tirgu extracţie Tirgu

Jiu Tirgu Jiu Jiu

3. Trustul munici- Arad Trustul de munici- Arad Idem

(intreprin- piul foraj- piul

derea) de Arad extracţie Arad

foraj- Arad

extracţie

Arad

4. Trustul pe- munici- Arges Trustul de munici- Arges Idem

trolului piul foraj- piul

Pitesti Pitesti extracţie Pitesti

Pitesti

5. Trustul pe- munici- Prahova Trustul de oraşul Prahova Idem

trolului piul foraj- Boldesti-

Ploiesti Ploiesti extracţie Scaeni

Boldesti

6. Trustul pe- oraşul Bacau Trustul de oraşul Bacau Idem

trolului Moinesti foraj- Moinesti

Moinesti extracţie

Moinesti

7. Intreprin- munici- Prahova Întreprinde- munici- Prahova Fabricarea aditi-

derea de piul rea de flu- piul velor şi materia-

cimentari, Ploiesti ide de foraj Ploiesti lelor pentru flui-

operaţiuni şi operaţiuni de de foraj, ci-

şi trans- speciale pe- mentari şi opera-

porturi troliere tiuni speciale la

speciale Ploiesti sonde, efectuarea

Ploiesti de transporturi

tehnologice grele,

reparaţii de scule

şi dispozitive,

precum şi repara-

tii la utilajele

mijloacele de

transport greu din

dotare, prestãri

de servicii în le-

gatura cu aceste

activitãţi

8. Intreprin- oraşul Prahova Întreprinde- oraşul Prahova Repararea motoare-

derea de Cimpina rea de repa- Cimpina lor, transforma-

reparaţii ratii utilaj toarelor, apãratã-

utilaje e- electric, au- jelor, utilajelor

lectrice tomatizari şi electrice, apara-

Cimpina radiocomunica- telor de mãsura şi

tii Cimpina control, automati-

zari şi radiocomu-

nicatii, precum şi

confecţii de echi-

pamente electrice,

prefabricate de

forta,distribuţie,

automatizare şi

radiocomunicatii;

repararea şi con-

fectionarea de

scule de foraj-

extracţie. Executa

activitatea de

service, cercetãri

şi proiectari în

legatura cu aceste

activitãţi

9. Intreprin- comuna Prahova Întreprinde- comuna Prahova Confecţii de uti-

derea de Poiana rea de repa- Poiana laj petrolier, a-

reparaţii Cimpina, ratii motoa- Cimpina parate de mãsura

tractoare oraşul re grele şi oraşul şi control speci-

şi motoare Cimpina instalaţii Cimpina, fice industriei

grele petroliere petroliere, piese

Poiana Poiana de schimb, repara-

tii capitale de

tractoare pe se-

nile cu puteri

peste 80 CP cu şi

fãrã echipament de

buldozer, motoare

termice industria-

le grele cu puteri

peste 80 CP, acti-

vitate de service,

cercetãri şi pro-

iectari în legatu-

ra cu aceste acti-

vitati.

--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 16
LISTA

unitãţilor din subordinea directa a Ministerului Petrolului
I. CENTRALE INDUSTRIALE ŞI UNITĂŢI ASIMILATE ACESTORA
Centrala gazului metan Medias
- Schela de foraj Medias
- Schela de foraj Tirgu Mures
- Schela de producţie de gaze naturale Medias
- Schela de producţie de gaze naturale Tirgu Mures
- Schela de producţie de gaze naturale Ploiesti
- Întreprinderea de exploatare conducte magistrale pentru gaz metan Medias
- Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Bucureşti
- Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Tirgu Mures
- Întreprinderea de montaj conducte magistrale Braşov
- Întreprinderea mecanicã pentru gaz metan Medias.
II. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI DE PROIECTARE
- Institutul de cercetãri şi proiectari pentru petrol şi gaze Cimpina.
III. ALTE UNITĂŢI
1. Trustul de foraj-extracţie Bolintin
- Schela de foraj Ianca
- Schela de foraj Balaria
- Schela de foraj Chitila
- Schela de producţie petroliera Poeni
- Schela de producţie petroliera Videle
- Schela de producţie petroliera Clejani
- Schela de producţie petroliera Titu
- Schela de producţie petroliera Brãila.
2. Trustul de foraj-extracţie Tirgu Jiu
- Schela de foraj Carbunesti
- Schela de foraj Stoina
- Schela de foraj Melinesti
- Schela de producţie petroliera Craiova
- Schela de producţie petroliera Ticleni
- Schela de producţie petroliera Stoina
- Schela de producţie petroliera Turburea.
3. Trustul de foraj-extracţie Arad
- Schela de foraj Zadareni
- Schela de foraj Oradea
- Schela de producţie petroliera Suplacu de Barca
- Schela de producţie petroliera Pecica
- Schela de producţie petroliera Sandra.
4. Trustul de foraj-extracţie Pitesti
- Schela de foraj Bascov
- Schela de foraj Rimnicu Vilcea
- Schela de producţie petroliera Mosoaia
- Schela de producţie petroliera Ciuresti
- Schela de producţie petroliera Dragasani
- Schela de producţie petroliera Gaesti.
5. Trustul de foraj-extracţie Boldesti
- Schela de foraj Liliesti
- Schela de foraj Scaeni
- Schela de foraj Moreni
- Schela de producţie petroliera Viforita
- Schela de producţie petroliera Moreni
- Schela de producţie petroliera Baicoi
- Schela de producţie petroliera Boldesti
- Schela de producţie petroliera Berca.
6. Trustul de foraj-extracţie Moinesti
- Schela de foraj Zemes
- Schela de foraj Comanesti
- Schela de foraj Tirgu Ocna
- Schela de foraj Ghelinta
- Schela de producţie petroliera Zemes
- Schela de producţie petroliera Modirzau
- Schela de producţie petroliera Comanesti.
7. Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "Petromar" Constanta
8. Întreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii Teleajen
9. Întreprinderea mecanicã pentru petrol Gaesti
10. Întreprinderea de reparaţii motoare grele şi instalaţii petroliere Poiana
11. Întreprinderea de reparaţii utilaj electric, automatizãri şi radiocomunicatii Cimpina
12. Trustul de construcţii speciale petroliere Ploiesti
13. Întreprinderea carotaj şi perforari Ploiesti
14. Întreprinderea de fluide de foraj şi operaţiuni speciale petroliere Ploiesti
15. Întreprinderea de transport ţiţei prin conducte Ploiesti
16. Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti
17. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Cimpina
18. Întreprinderea de cooperare economicã cu strainatatea în domeniul petrolului şi gazelor "ROMPETROL"
19. Centrul de calcul şi lucrãri auxiliare Bucureşti
20. Muzeul republican al petrolului Ploiesti
21. Oficiul de informare documentara
22. Liceul industrial de petrol Medias
23. Liceul industrial de petrol Arad
24. Liceul industrial de petrol Marghita
25. Liceul industrial de petrol Sinnicolau Mare
26. Liceul industrial de petrol Melinesti
27. Liceul industrial de petrol Ticleni
28. Liceul industrial de petrol Pitesti
29. Liceul industrial de petrol Moreni
30. Liceul industrial de petrol Tirgoviste
31. Liceul industrial de petrol Berca
32. Liceul industrial de petrol Cimpina
33. Liceul industrial de petrol Teleajen
34. Liceul industrial de petrol Ianca
35. Liceul industrial de petrol Bolintin-Vale
36. Liceul industrial de petrol Videle
37. Liceul industrial de petrol Moinesti
38. Liceul industrial de petrol Tirgu Ocna
39. Liceul industrial de petrol Tirgu Secuiesc
40. Liceul industrial de petrol Constanta.
--------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016