Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECRET nr. 167 din 21 aprilie 1958 *** Republicat privitor la prescriptia extinctiva*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 167 din 21 aprilie 1958 *** Republicat  privitor la prescriptia extinctiva*)    Twitter Facebook
Cautare document

DECRET nr. 167 din 21 aprilie 1958 *** Republicat privitor la prescriptia extinctiva*)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 15 iulie 1960
*) Prezentul text republicat al <>Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958 , cuprinde textul iniţial al decretului cu modificãrile aduse prin Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960, având şi o noua numerotare a articolelor.
Aceasta republicare cu o noua renumerotare a articolelor, s-a fãcut în temeiul art. IV din Decretul nr. 218/1960.

ART. 1
Dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacã nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege.
Odatã cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii.
Orice clauza care se abate de la reglementarea legalã a prescripţiei este nulã.
ART. 2
Nulitatea unui act juridic poate fi invocatã oricind, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie.
ART. 3
Termenul prescripţiei este de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de 18 luni.
Prin derogare de la dispoziţiile alineatului precedent, în raporturile ce izvorãsc din asigurare, termenul de prescripţie este de 2 ani, în afarã acelor raporturi ce izvorãsc din asigurãrile de persoane în care obligaţiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de asigurare datorate în temeiul asigurãrilor prin efectul legii, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22.
ART. 4
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, termenul prescripţiei este de 6 luni în ce priveşte dreptul la:
a) orice acţiune izvorita din transmiterea unor produse calitativ necorespunzãtoare sau pentru netransmiterea în tot sau în parte a unor produse datorate;
b) orice acţiune prin care se pretinde plata unor penalitãţi ori, amenzi civile;
c) orice acţiune pentru restituirea de diferenţe de preţ rezultate din recalcularea preţurilor în temeiul dispoziţiilor legale sau din aplicarea gresita a preţurilor sau tarifelor legale;
d) orice acţiune a organizaţiilor socialiste privitoare la serviciile de telecomunicaţii ce acestea folosesc;
e) orice acţiune izvorita dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe apa, îndreptatã impotriva unei organizaţii socialiste de transport.
Termenul de prescripţie este de un an, dacã contractul de transport a fost încheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport felurite.
Termenul de prescripţie prevãzut de prezentul articol nu este aplicabil în raporturile dintre întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi organizaţiile socialiste furnizoare de mãrfuri pentru export sau beneficiare ale produselor importate.
ART. 5
Dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrãri executate, se prescrie prin împlinirea unui termen de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie.
ART. 6
Dreptul de a cere executarea silitã în temeiul oricãrui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de un an.
ART. 7
Prescripţia începe sa curgã de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silitã.
În obligaţiile care urmeazã sa se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al cãror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe sa curgã de la data naşterii raportului de drept.
Dacã dreptul este sub condiţie suspensivã sau cu termen suspensiv, prescripţia începe sa curgã de la data cînd s-a împlinit condiţia sau a expirat termenul.
ART. 8
Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicitã, începe sa curgã de la data cînd pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoascã, atît paguba cît şi pe cel care rãspunde de ea.
Dispoziţiile alineatului precedent se aplica prin asemãnare şi în cazul imbogatirii fãrã just temei.
ART. 9
Prescripţia dreptului la acţiune în anularea unui act juridic pentru violenta, începe sa curgã de la data cînd aceasta a încetat.
În caz de viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare, prescripţia începe sa curgã de la data cînd cel îndreptãţit, reprezentantul sau legal sau persoana chematã de lege sa-i încuviinţeze actele, a cunoscut cauza anulãrii, însã cel mai tirziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului.
ART. 10
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, prescripţia dreptului la acţiune izvorit din transmiterea unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzãtoare începe sa curgã de la data cînd produsele au fost efectiv preluate de organizaţia beneficiara, indiferent dacã a fost sau nu întocmit proces-verbal la constatare a lipsurilor.
ART. 11
Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrãri executate, începe sa curgã de la data descoperirii viciilor, însã cel mai tirziu de la împlinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrãrii.
Prescripţia acţiunii privind viciile unei construcţii, începe sa curgã de la data descoperirii viciilor, însã cel mai tirziu de la împlinirea a trei ani de la predare.
Prin dispoziţiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garanţie, legale sau convenţionale.
ART. 12
În cazul cînd un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebita.
ART. 13
Cursul prescripţiei se suspenda:
a) cît timp cel impotriva cãruia ea curge este împiedicat de un caz de forta majorã sa facã acte de întrerupere;
b) pe timpul cît creditorul sau debitorul face parte din Forţele Armate ale Republicii Populare Romane, iar acestea sînt puse pe picior de rãzboi;
c) pînã la rezolvarea reclamaţiei administrative facuta de cel îndreptãţit, cu privire la despãgubiri sau restituiri, în temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii, însã cel mai tirziu pînã la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei.
ART. 14
Între pãrinţi sau tutor şi cei ce se afla sub ocrotirea lor, între curator şi acei pe care îi reprezintã precum şi între orice alta persoana care, în temeiul legii sau al hotãrîrii judecãtoreşti, administreazã bunurile altora şi cei ale cãror bunuri sînt astfel administrate, prescripţia nu curge cît timp socotelile nu au fost date şi aprobate.
Prescripţia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu, cît timp nu are reprezentant legal şi nici impotriva celui cu capacitate restrînsa, cît timp nu are cine sa-i încuviinţeze actele.
Prescripţia nu curge între soţi în timpul cãsãtoriei.
ART. 15
Dupã încetarea suspendãrii, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare.
Prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare, cu excepţia prescripţiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor împlini decît dupã expirarea unui termen de o luna de la suspendare.
ART. 16
Prescripţia se întrerupe:
a) prin recunoaşterea dreptului a cãrui acţiune se prescrie, facuta de cel în folosul cãruia curge prescripţia.
În raporturile dintre organizaţiile socialiste, recunoaşterea nu întrerupe curgerea prescripţiei;
b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare, chiar dacã cererea a fost introdusã la o instanta judecãtoreascã, ori la un organ de arbitraj, necompetent;
c) printr-un act începãtor de executare.
Prescripţia nu este întreruptã, dacã s-a pronunţat încetarea procesului, dacã cererea de chemare în judecata sau executare a fost respinsã, anulatã sau dacã s-a perimat, ori dacã cel care a fãcut-o a renunţat la ea.
ART. 17
Întreruperea şterge prescripţia începutã înainte de a se fi ivit împrejurarea care a întrerupt-o.
Dupã întrerupere începe sa curgã o noua prescripţie.
În cazul cînd prescripţia a fost întreruptã printr-o cerere de chemare în judecata ori de arbitrare sau printr-un act începãtor de executare, noua prescripţie nu începe sa curgã cît timp hotãrîrea de admitere a cererii nu a rãmas definitiva sau, în cazul executãrii, pînã la îndeplinirea ultimului act de executare.
ART. 18
Instanta judecãtoreascã şi organul arbitral sînt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, dacã dreptul la acţiune sau la executarea silitã este prescris.
ART. 19
Instanta judecãtoreascã sau organul arbitral poate, în cazul în care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depãşit, sa dispunã chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii, ori sa încuviinţeze executarea silitã.
Cererea de repunere în termen va putea fi facuta numai în termen de o luna de la încetarea cauzelor care justifica depãşirea termenului de prescripţie.
ART. 20
Debitorul care a executat obligaţia dupã ce dreptul la acţiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul sa ceara înapoierea prestaţiei, chiar dacã la data executãrii nu stia ca termenul prescripţiei era împlinit.
Dispoziţiile alineatului precedent nu sînt aplicabile în cazul cînd debitorul este o organizaţie socialistã, dacã la împlinirea prescripţiei aceasta organizaţie este obligatã, potrivit legii, sa verse la bugetul de stat ceea ce datora fostului creditor.
ART. 21
Dispoziţiile Decretului de fata nu se aplica dreptului la acţiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatiune, servitute şi superficie.
ART. 22
Impozitele şi taxele datorate statului, contribuţia pentru asigurãri sociale, precum şi primele de asigurare datorate în temeiul asigurãrilor prin efectul legii, rãmîn supuse dispoziţiilor privitoare la prescripţie din legile speciale.
ART. 23
Dreptul la acţiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la instituţiile de banca, credit şi economie sau la orice alte organizaţii socialiste, pe seama statului ori a organizaţiilor de stat, se prescrie în termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii.
Cu toate acestea cînd eliberarea sumelor consemnate sau depuse este condiţionatã de un act al organului judecãtoresc sau al altui organ de stat, aceste sume vor fi restituite celor în drept la prezentarea actului respectiv; dreptul la acţiune în acest din urma caz se prescrie în termen de un an de la data cînd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat.
Dispoziţiile alineatelor precedente nu sînt aplicabile sumelor constituite drept garanţie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale.
ART. 24
Dreptul la acţiunea privitoare la sumele de bani încasate din vînzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc, se prescrie în termen de 60 zile de data cînd urma sa aibã loc spectacolul.
ART. 25
Dispoziţiile prezentului Decret sînt aplicabile şi prescripţiilor neimplinite la data intrãrii sale în vigoare, în care caz termenele de prescripţie prevãzute în Decretul de fata vor fi socotite ca încep sa curgã de la intrarea în vigoare a acestui Decret.
Cu toate acestea, dispoziţiile legii anterioare, privitoare la termenele de prescripţie, rãmân mai departe aplicabile, dacã termenele ce ele prevãd se împlinesc înaintea celor fixate prin prezentul Decret.
ART. 26.
Pe data intrãrii în vigoare a Decretului de fata, se abroga orice dispoziţii legale contrare prezentului Decret, în afarã de cele care stabilesc un termen de prescripţie mai scurt decît termenul corespunzãtor prevãzut prin Decretul de fata.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016